Jump to content
NTB - digi

Riksadvokaten har beordret tiltale mot vaktsjefen på KNM Helge Ingstad

Recommended Posts

Håper at det ikke er kun EN person som blir utpekt som syndebukk her. Dette er et kulturproblem og et ledelsesproblem i Marinen.

Blir feil å skylde på EN person ombord.

 • Like 6
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Fagforeningen til vaktssjefen vil helst at ansvaret pulveriseres og at så mange blir ansvarlig at ingen blir ansvarllg. I det minste bør marinene sørge for at vaktsjef, kaptein og ansvarlig admiral blir forflyttet så de ikke lenger har ansvar for så store enkeltverdier. 1 fregat er nok å kaste bort på disse personene. I den amerikanske marinen vil enhver kaptein hvis skip kolliderer automatisk få sparken. Selv de som var i sin kabin på kollisjonstidspunktet, ref. USS Fistzgerald.

Når det gjelder de åpne lukene. Har lenge undret over om det var en god plan å ikke ha brovinger på fregattene. Menneskers selvoppholdelsesdrift vil lede til at de står på sin post lengre hvis de ser en rask veg ut av et lukket rom. Ser ut som det var en beslutning av skrivebodskrigere som tenkte mer på reduksjon av radarprofilen uten en tanke for den psykologiske invirkning på besetningen. Disse skipene vil tilbringe 99% av sin tid i fred og da er det viktig vi ikke mister dem til uhell som kunne blitt forhindret om de ombord tok seg litt mer tid fodi de hadde litt kortere ut til friluft, slik at de tar seg tid til å lukke alle dører/luker bak seg på vegen dit.

Mer automatisk lukning av viktige dører kontrollert fra brua, som på passasjerskip, kunne også forhindret ikke ulykken men synkingen. Dette er et problem man vet om helt tilbake til slaget ved Jylland under første verdenskrig. Flere av de engelske skipene ble totalvrak fordi mannskapet ikke holdt viktige dører/luker lukket med det ressultat at eksplosjonen fra et uheldig treff spredde seg til ammunisjonsmagasiner som så eksploderte.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post

Man er i allefall kommet så langt at det er ombord i Helge Ingstad det sviktet.

At "alle andre" skulle kunne lastes er vel som å forvente at noen utenfra skulle greie å overbevise de på broen til HI om faren som lurte, de prøvde jo på det, uten å få respons.

Å ta helt over kommandoen på et skip fra utsiden krever tross alt helt uvanlige resurser.

Man må gjerne rydde opp i ukultur og uforstand. Noe var det som ga rom for en slik elendig tolkning av trafikkbildet som dette var. 

Edited by KjeRogJør
 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Gjorde et søk i Teknisk Ukeblad med søkeord Helge Ingstad + Havarirapporter

Juridisk prosess etter Helge Ingstd havariet kom opp med et titalls treff.

Endte opp med et titals reff på juristenes utrolig klossete manøvre for å unndra seg Sjøforsvarets Ansvar i forbindelkse havariet.

At vaktsjefen ombord er tiltalt og vil ende opp i den rettsprosess er som man må vente og vil finne sin savklaring i rettssystemet..

Det som derimot var de innledende manøvre med juridisk møkkaspredning basert på latterlige tekniske argumenter mot uskyldig og meget kkvalifiserte parter er et alvorlig misbruk av Statens og Regjeringens juridike krefter og posisjon.

Erstatningsbetingende tiltak for å påføre tredje part unødvendige utgifter. er ikke OK

Regjeringen bør se seg om etter en ny Regjeringsadvokat med bedre gangsyn og forståelse for tekniske forhold.

Stor skam.

Legger ved linken fra søket til info.

TU.NO

helge ingstad havarikommisjon - Søk

 

 • Heart 2

Share this post


Link to post

Det er feil å tiltale en 25år gammel vaktsjef alene for forliset av fregatten. At marinen tillater en uerfaren vaktsjef og besetning å trene på navigering i høy hastighet i et komplisert farvann og skipstrafikk på natten er kritikkverdig. Samtidig så er det heller ikke økonomi til at fregattene opererer med full besetning, men lean management. Det er ikke sikkert de hadde nok besetning til å kunne redde skipet fra forliset. Den eneste som kan klandres for forliset er sjøforsvaret. Det å finne en syndebukk er overhode ikke riktig løsning på denne tragedien. Det er ikke noe her som er gjort med overlegg eller med vilje eller grov uaktsomhet. Det var et uerfaren besetning med alt for dårlig situasjonsforståelse som er årsaken til ulykken. Det er sjøforsvarets ansvar å gi riktig opplæring og treningsopplegg samt størrelse på besetning.

 • Like 4
 • Heart 2

Share this post


Link to post

En ting er jo hvem som hadde ansvaret på broen under ulykken. Men var det så lurt etterpå å bruke taubåten for å skyve fregatten opp i berget slik at den krenget så mye til styrbord at skaden i skroget kom under vannlinjen med det til følge at fregatten ble akutt fylt med vann og plutselig fikk meget stor slagside og faktisk der og da ble dødsdømt? Etter at fregatten ble berget og bragt flott kan man jo at det meste av skaden er over vannlinjen. 

Edited by ACYBN18O
 • Like 5

Share this post


Link to post

Det som forundrer meg mest er at man helt åpenbart aldri har utført en skikkelig akseptansetest etter båten ble mottatt, i alle fall ikke når det gjelder båtens vanntette skott.  Dette er noe som rutinegjennomføres andre steder som vi burde kunne sammenligne oss med, og det gjelder både marinefartøy og isgående fartøy. Slike båter skal trykkprøves årlig, ikke kun i forhold til utvendig sjø, men også mellom de innvendig vanntette skott.   Her har altså den aktuelle fregatten seilt rundt i årevis uten at man var klar over lekkasjen mellom vanntetts skott, pga. hule propellakslinger!

 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Alt som kunne gå galt gikk galt, både før og etter sammenstøtet, alt fra uvitenhet om hule propellakslinger mellom "vanntette skott", til ugunstige bergingsforsøk.

Så det er mange punkter som kan og bør gjennomgås, og forbedres. Det er mye verdifull kunnskap å hente, om anledningen benyttes.

Det burde vere bedre muligheter til å redde et slikt skip, i allefall i fredstid. Det hadde kanskje ikke vert så kolossale forbedringer som skulle til. De hadde tilgang på alle nødvendige resurser, men gjorde for mange uheldige valg.

Og etterpå lar de båten vere oppe i fri luft uten skylling med ferskvann, og tillater saltet å fortsette nedbrytingen av utstyret mens de diskuterer hva de skal redde...?!

Her er det alt for mange i forsvaret/sjøforvaret som ikke har vert skikkelig "på vakt".

Det dukket plutselig lik opp i flere skap, egentlig. 

Edited by KjeRogJør
 • Like 1

Share this post


Link to post
Hanhijnn skrev (4 timer siden):

Håper at det ikke er kun EN person som blir utpekt som syndebukk her. Dette er et kulturproblem og et ledelsesproblem i Marinen.

Blir feil å skylde på EN person ombord.


Ukultur som er vanlig overalt, dessverre. Loven er tilbakestående, og det vil ta hundrevis av år før den når frem til virkeligheten som vi vet den er. Da er den selvsagt utdatert igjen. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hvor vanskelig er det å føre et skip som Helge Ingstad.? Jeg snakker ikke om å manøvrere i en trang havn, eller legge til kai. Men primære egenskaper som å endre kurs og regulere hastighet. (evt se på et radarbilde). Er ratt og gasshendel tilgjengelig fra samme "stol".? Hvor mange (få) trengs egentlig for å ratte rundt i "åpent hav"? Og unngå hindringer visuelt? I mitt hode holder det med en mann....??? (mulig jeg tar feil?). Det virker som at man i militæret ikke skal ha ansvaret for flere handlinger samtidig. Enkelthandlingene delegeres til x antall personer. En ser til høyre, en til venstre, en rett fram. En styrer gasshendel. En er retningsansvarlig. En ser radar, osv.... Og ingen av dem legger seg borti de andres ansvarsområder. (Hvis han som ser til venstre ser et tankskip i kollisjonskurs forfra......ikke mitt ansvarsområdet.. så jeg holder kjeft....). På brua til HI var de "ganske mange" personer. Og de unnskylder seg med at alle funksjoner ikke var bemannet.....en var i kantina osv...

Så igjen - kunne en mann alene føre HI? I "åpen sjø"? Og både se til høyre og venstre og rett fram, ratte og endre hastighet, og ta beslutninger som i militæret trengs 7-8 mann for å utføre?

-"Oj - der er et gigantisk opplyst objekt rett foran meg....skal vi opprette en arbeidsgruppe som kan vurdere hva det kan være for noe....eller skal jeg velge den enkle løsningen og bare svinge unna...."

Edited by CXSUB4BA
Manglet ei setning.
 • Like 3
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Å føre et skip /fly eller bil krever at en har ansvaret for navigasjon. Har man ikke kompetansen eller erfaringen som skal til for å føre skipet i mørket skal man ikke ta på seg dette ansvaret. 

Har vert på mange skip og stått på broa og observert. Det er alltid en som har ansvaret for navigasjon, har aldri opplevd at ikke disse har hatt full kontroll og vert sitt ansvar bevisst. Har man en uoversiktlig situasjon setter man ned farten til man har full oversikt. Ofte kaller man opp fartøy som kan tenkes å kunne komme på kollisjonskurs. 

Akkurat denne hendelsen var ikke unik på noe som helst måte. Følger man med på marinetraffic ser man slike hendelser hele tiden. Det unike var at ansvarshavende på Helge ingstad ikke hørte på verken loser eller trafikksentral og unnlot både fartsreduksjon og kursendring  

Som sagt så er det mye som har gått galt her men ansvaret ligger alltid på ansvarshavende på broen. Han skal undersøke og gjøre tiltak om det dukker opp fartøy eller lys der det ikke skal være det. At man kan kjøre et flere tusen tonn tungt millitærfartøy med 17 knop rett inn i en oljetanker rett utenfor våre mest trafikkerte oljehavner uten å bli stilt til ansvar for det er  uforståelig.

At ikke mannskap gjorde mere forsøk på å redde båten er også uforståelig. Å fire ned en presenning over hullet eller fyllt opp babord tanker slik at båten fikk krengning hadde muligens også vert mulig. Folkene forlot skipet lenge før det var tapt. 

Sist forsvaret mistet en fregatt vart det vel avdekket lignende svakheter. Tror den drev på land fordi fuel tanker var fulle av vann.

Edited by Trestein
 • Like 4
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

"Når det gjelder de åpne lukene. Har lenge undret over om det var en god plan å ikke ha brovinger på fregattene."

-----

Fregattene har brovinger, de er lukket på grunn av den type vær vi har i Norden, til og med Danskene har lukket brovinger. Amerikanerne har åpne brovinger, mest på grunn av at de jobber i varmere strøk. Størrelse på broving, bestemmes etter størrelse på skip, hvor broen er plassert og om de må se over 1000 kontainere, på HI ser de kun over en stusselig kannon.

Jeg snakket i fjor med stefaren min, da han arbeidet på fregatt prosjektet i sin tid. Han advarte allerede da om ukulturen og dårlig trening på den tide, Når fregattene er sendt til England for "safety" trening, så klarere de treningen, men med en del bemerkninger i fra Britene, om ting som bør bli bedre (de var ikke fornøyd!).

Jeg spurte han om automatiske lukker den gangen, det eneste han ville si at det er for mye bevegelse mellom hver vanntette skott.

Om hvem som har ansvar, er ikke for meg å bestemme, det er tross alt mye vi ikke får vite + det kan være andre ting i bakgrunnen som fører til en konklusjon. Det eneste jag kan si at i en idielt verden, så har alle ansvar for å si i fra, men det er lederen som må avgjøre om han vil lytte til advarselen. I dagens verden så er det som regel en leder som må gå, hvis en underordnede gjør feil, da det er lederen som har ansvar for å deleger oppgaver, med den tanken, så burde da tidens regjering ha gått da de ikke innvilget nødvendig penger og delegere oppgaver for de oppgaver forsvaret har.

Jeg vedder på at hvis man letter litt, så finner man helt sikkert flere lignende hendelser i Hæren of luftvåpen, de er litt letter å holde skjult en et 130meter+ skip.

 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Utrolig at skipssjefen slipper unna tiltale. Han har lagt seg til å sove og gitt en uerfaren offiser ansvar for navigasjon med høy hastighet i mørke innaskjers, samtidig som det foregikk en opplæringsaktivitet. Og han traff vel også endel uheldige beslutninger etter at kollisjonen var et faktum.

Share this post


Link to post

Vaktgående navigatør har all skyld uansett ved en slik ulykke! Jeg jobber selv på sjøen som overstyrmann, å er det på "min" vakt at jeg driter meg ut, så er det hele og fulle mitt ansvar!

 • Like 2

Share this post


Link to post
J-Å skrev (På 7.5.2022 den 19.39):

Utrolig at skipssjefen slipper unna tiltale. Han har lagt seg til å sove og gitt en uerfaren offiser ansvar for navigasjon med høy hastighet i mørke innaskjers, samtidig som det foregikk en opplæringsaktivitet. Og han traff vel også endel uheldige beslutninger etter at kollisjonen var et faktum.

Men en vaktsjef på broen burde jo selvfølgelig fått en lang utdannelse, før man faktisk ble utnevnt til vaktsjef. Det er en veldig lang vei frem til å få sånn stilling. Ingen uerfarne bleie-barn blir klarert til dette. Skipssjefen mener jo selvfølgelig at vaktsjefen var dyktig nok til  å gjøre denne jobben.

Å føre skip på sjøen krever vel sertifikat, akkurat som sjåfør på andre kjøretøy. Men vaktsjefen valgte å ikke redusere farten. I tillegg ignorerte han vel de ansatte både fra tankskipet, eller den stasjonen på Fedje. Så vaktsjefen er vel ikke uten fullstendig uten skyld her. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
On 5/9/2022 at 11:55 PM, WeirdFace said:

Men en vaktsjef på broen burde jo selvfølgelig fått en lang utdannelse, før man faktisk ble utnevnt til vaktsjef. Det er en veldig lang vei frem til å få sånn stilling. Ingen uerfarne bleie-barn blir klarert til dette. Skipssjefen mener jo selvfølgelig at vaktsjefen var dyktig nok til  å gjøre denne jobben.

Å føre skip på sjøen krever vel sertifikat, akkurat som sjåfør på andre kjøretøy. Men vaktsjefen valgte å ikke redusere farten. I tillegg ignorerte han vel de ansatte både fra tankskipet, eller den stasjonen på Fedje. Så vaktsjefen er vel ikke uten fullstendig uten skyld her. 

Vaktsjefen er ikke uten skyld nei, men det er heller ikke skipssjefen. Denne vaktsjefen hadde såvidt jeg vet ikke farledsbevis, og skulle altså hatt assistanse av los hvis han hadde ført et tilsvarende sivilt fartøy i dette farvannet. Så det er bare en unntaksbestemmelse for militære fartøy som gjør ham "kvalifisert".  

Skipsjefen er ikke en los og har muligens heller ikke farledsbevis, men er  antagelig godt kjent i farvannene rundt marinens hovedbase, hvor han nødvendigvis må ha tjenestegjort endel år. Han ville derfor vært en god erstatning for en los om han hadde holdt seg våken. Skipssjefen kunne også beordret aktiv AIS, som ville gitt en tidligere og sikrere observasjon av fregatten.

Edited by J-Å
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...