Jump to content
Redaksjonen.

– På tide å børste støv av hydrogenbilsatsingen

Recommended Posts

Sludder?

Poenget er at du blander sammen ting som ikke passer sammen.

For å ta det for siste gang. Egentlig er alle moderne atomvåpen av en viss størrelse fusjonsbomber, samtidig som de også er fisjonsbomber. Saken er at du smeller av en "liten" fisjonsbombe, denne ukontrollerte sprengningen er designet for og er så kraftig at det utløser en ukontrollert fusjonsreaksjon.

Dette er den eneste måten å starte en slik fusjonreaksjon på, det skjer også så fort og voldsomt at å høste energi fra dette er utenkelig. Det er med andre ord ikke måten vi kommer til å lage strøm på.

Når vi skal prøve å etterligne fusjonen som skjer i sola er det ved hjelp av kombinasjonen enormt trykk og millioner av grader i temperatur. Dette er ikke på noen som helst måte en ukontrollert reaksjon. Faktisk så er det store problemet som gjør at vi fortsatt ikke har fusjonskraft at så fort du slutter å mate reaksjonen med Deuterium og Tritium eller mister trykk/temperatur så stopper alt av seg selv.

 

 

  • Like 3

Share this post


Link to post

I 2019 var EU elkraftproduksjon 2900 TWh. Av dette utgjorde vind og sol 500 TWh, mens fossil energi nesten halvparten. Da er det innlysende at kraft fra sol og vind (nesten) alltid vil bli brukt, og at pris på fornybar kraft derfor (nesten) aldri vil bli null. Men, etter hvert som innslag av sol og vind øker, og EU blir fossilfri, vil det stadig oftere bli situasjoner med overproduksjon av elkraft. Da kan man gjøre som danskene gjorde tidligere, dumpe overskuddskraften som varme til sjø i Veije, eller det langt bedre alternativ å produsere hydrogen. Hydrogen kan benyttes som mobil energibærer, eller til balansekraft i gassturbiner eller brenselceller når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Å bruke argumenter som høy hydrogen pris og dårlig virkningsgrad mot en slik utvikling blir totalt meningsløst når annen kraftetterspørsel ikke finnes. Slik blir virkeligheten i alle andre land enn Annerledeslandet Norge hvor vannkraft utgjør den beste og billigste balansekraft av alle.

  • Like 1

Share this post


Link to post
2 hours ago, Lodium said:

Niks, de ser jo atomreaksjonene i praksis

Det er slik testinger av atomvåen også foregår

Det er ikke slik at noen våpen kun blir utviklet som resultat av en teoretisk lærebok

Selve kjernereaksjonene er ikke videre spennende. De er godt kjente og karakteriserte. Utfordringen er gjerne å styre og time nøytronfluksen i våpenet slik at man får maksimert reaksjonsraten. 

Forøvrig blir kjernevåpen i dag i all hovedsak utviklet i simulator siden vi lenge har hatt testforbud. 

Share this post


Link to post
27 minutes ago, sverreb said:

Selve kjernereaksjonene er ikke videre spennende. De er godt kjente og karakteriserte. Utfordringen er gjerne å styre og time nøytronfluksen i våpenet slik at man får maksimert reaksjonsraten. 

Forøvrig blir kjernevåpen i dag i all hovedsak utviklet i simulator siden vi lenge har hatt testforbud. 

Om de er spennende eller ikke er ikke det som er saken her

Forskere studerer mye forskjellig

ikke nødvendigvis for at det er spennende 

Teorien i seg selv er jo også mange ganger tørr

og jeg tror diktaturer driter i internasjonale avtaler om testforbud

eller så bruker de alternative metoder for å omgå avtalene

Det er heller ikke alle land i verden som har undertegnet slike avtaler

Jeg tror verken Nord korea eller Ruslland hadde brydd seg så hardt om de ikke hadde hatt teknologien fra før av

Heller ikke assad hvis han hadde fått tak på noe slik teknologi

Edited by Lodium

Share this post


Link to post
11 minutes ago, Lodium said:

Om de er spennende eller ikke er ikke det som er saken her

Med spennende forstå noe som man kan lære noe av som ikke alt er veldokumentert i litteraturen. I.e. Du trenger ikke noen reaktor eller noe annet for å forstå dette

13 minutes ago, Lodium said:

Teorien i seg selv er jo også mange ganger tørr

og jeg tror diktaturer driter i internasjonale avtaler om testforbud

eller så bruker de alternative metoder for å omgå avtalene

Det er heller ikke alle land i verden som har undertegnet slike avtaler

Jeg tror verken Nord korea eller Ruslland hadde brydd seg så hardt om de ikke hadde hatt teknologien fra før av

Heller ikke assad hvis han hadde fått tak på noe slik teknologi

Din påstand var at kjernevåpen ikke kan utvikles fra noen lærebok (som jeg forstår dithen til å bety fra teori alene) Det at de faktisk utvikles i simulator, og helt uten fysiske tester motbeviser din påstand.

Jeg kan fortsatt ikke se at du har kommet med noe konkret en som skal utvikle et kjernevåpen skal kunne lære av en hypotetisk fusjonsreaktor. Dine innsigelser later til å være helt uten noen begrunnelse i kjernefysikk.

Share this post


Link to post
31 minutes ago, sverreb said:

Med spennende forstå noe som man kan lære noe av som ikke alt er veldokumentert i litteraturen. I.e. Du trenger ikke noen reaktor eller noe annet for å forstå dette

Din påstand var at kjernevåpen ikke kan utvikles fra noen lærebok (som jeg forstår dithen til å bety fra teori alene) Det at de faktisk utvikles i simulator, og helt uten fysiske tester motbeviser din påstand.

Jeg kan fortsatt ikke se at du har kommet med noe konkret en som skal utvikle et kjernevåpen skal kunne lære av en hypotetisk fusjonsreaktor. Dine innsigelser later til å være helt uten noen begrunnelse i kjernefysikk.

Jeg antar at du går rundt å tror at de ikke hadde noe praktiskt testregime under Manhatten prosjektet?

Jeg antar også at du tror det ville vært klokt å sette en pilot uten praktiskt trening til å fly to bomber for å slippe over japanske byer under andre verdenskrig ?

Jeg antar at du tror en kjøreskoleelev plutselig kan kjøre på egen hånd etter å lært bare teorien fra en fagbok

og slikt som kjørelærer, slekting for praksis øving og den praktiske eksamen før du får førerkortetet er alle unødvendige faktorer 

Er det flere sånne artige teorier du har?

Ps. En simulator er jo i faktiskt i bunn og grunn praktiskt trening det også

men det trodde jeg du visste

 

Når du sitter i simulatoren er du mer eller mindre ferrdig med Teorien

Er litt sent å snyte seg i nesen dersom ikke aner hva ett intrument betyr hvis det starter å gi signal om noe sånn plutselig

og nei det var ikke det jeg påsto

 

Edited by Lodium

Share this post


Link to post
13 minutes ago, Lodium said:

Jeg antar at du går rundt å tror at de ikke hadde noe praktiskt testregime under Manhatten prosjektet?

Hva er poenget ditt egentlig. DIn påstand var at man ikke kan utvikle kjernevåpen fra teori alene, dette er motbevist. Det må du klare å forholde deg til.

Så kan du komme tilbake til saken og enumerere hva spesifikt man trenger en reaktor til for å løre å bygge et kjernevåpen. Jeg ser fortsatt ikke noe faglig fra din side som knytter disse to tingene til hverandre annet enn noen av ordene som brukes er de samme. Din påstand om at man kan lære å lage kjernevåpen av et reaktor er for meg like fjernt som tanken om at man kan lære å bygge fly av å studere en dampturbin. Problemene som må løses er simpelten helt andre enn de man må løse i en reaktor. Dine innsigelser later til å bunne ut i at du ser de samme ordene men ikke har noen faglig forståelse for hva de betyr og hva de tekniske utfordringene faktisk er.

Share this post


Link to post
1 minute ago, sverreb said:

Hva er poenget ditt egentlig. DIn påstand var at man ikke kan utvikle kjernevåpen fra teori alene, dette er motbevist. Det må du klare å forholde deg til.

Så kan du komme tilbake til saken og enumerere hva spesifikt man trenger en reaktor til for å løre å bygge et kjernevåpen. Jeg ser fortsatt ikke noe faglig fra din side som knytter disse to tingene til hverandre annet enn noen av ordene som brukes er de samme. Din påstand om at man kan lære å lage kjernevåpen av et reaktor er for meg like fjernt som tanken om at man kan lære å bygge fly av å studere en dampturbin. Problemene som må løses er simpelten helt andre enn de man må løse i en reaktor. Dine innsigelser later til å bunne ut i at du ser de samme ordene men ikke har noen faglig forståelse for hva de betyr og hva de tekniske utfordringene faktisk er.

Nei, det var ikke det jeg påsto

Slutt å prøv å tviste på argumentet mitt

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Lodium said:

Nei, det var ikke det jeg påsto

Slutt å prøv å tviste på argumentet mitt

Jeg kan sitere deg en gang til jeg siden du later til å ha glemt hva du selv har skrevet.

4 hours ago, Lodium said:

Det er ikke slik at noen våpen kun blir utviklet som resultat av en teoretisk lærebok

Share this post


Link to post
14 minutes ago, sverreb said:

Jeg kan sitere deg en gang til jeg siden du later til å ha glemt hva du selv har skrevet.

Det er intet problem her

Det er faktiskt sant det jeg skriver her

jeg vet hvertfall ikke om noen stat i verden som har utviklet noen a bomber uten praktiskt tester enten de er i simulator eller annet

Hvis du vet av noen slike så får du heller motbevise det med å nevne ett land som har utviklet slike våpen bare basert på en fagbok

Jeg påsto heller ikke at man kunne lage ett a våpen av kjerfysisk reaktor

Det at gjentar denne påstanden beviser at du ikke har lest inlegget at man selfølgelig ikke får automatisk a våpen av å ha tilgang på Atomreaktorer

Men det kan hjelpe forskerne i det aktuelle landert å forstå prossesen bak atomer og muligens måten man kan lage atomvåpen på.

 

Edited by Lodium

Share this post


Link to post
Proton1 skrev (1 time siden):

I 2019 var EU elkraftproduksjon 2900 TWh. Av dette utgjorde vind og sol 500 TWh, mens fossil energi nesten halvparten. Da er det innlysende at kraft fra sol og vind (nesten) alltid vil bli brukt, og at pris på fornybar kraft derfor (nesten) aldri vil bli null. Men, etter hvert som innslag av sol og vind øker, og EU blir fossilfri, vil det stadig oftere bli situasjoner med overproduksjon av elkraft. Da kan man gjøre som danskene gjorde tidligere, dumpe overskuddskraften som varme til sjø i Veije, eller det langt bedre alternativ å produsere hydrogen. Hydrogen kan benyttes som mobil energibærer, eller til balansekraft i gassturbiner eller brenselceller når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Å bruke argumenter som høy hydrogen pris og dårlig virkningsgrad mot en slik utvikling blir totalt meningsløst når annen kraftetterspørsel ikke finnes. Slik blir virkeligheten i alle andre land enn Annerledeslandet Norge hvor vannkraft utgjør den beste og billigste balansekraft av alle.

Merkelig at mange av de som deltar her på TU's kommentarsider forstår så veldig mye mindre enn våre politikere (unntatt FrP) og politikere i hele Europa! At med stadig større strømproduksjon som du påpeker, må mer og mer lagres i form av hydrogen. I tillegg til det Proton1 lister opp vil enorme mengder strøm gå med til å lage det hydrogenet som i dag lages fra naturgass. Det meste av dette hydrogenet brukes til ammoniakk og videre til gjødsel. Ellers vil store mengder hydrogen gå til industrielle prosesser der det erstatter fossile brensler og mye vil gå til diverse oppvarming (skjønt strøm og varmepumper er en bedre løsning). Bare en liten del av hydrogenet som skal lages i fremtiden vil gå tilbake til å lage strøm (ref. den store innvendingen mht virkningsgrad). Et varmekraftverk vil for øvrig ha virkningsgrad på over 90% (ca 65% om en tar utgangspunkt i strøm->hydrogen->strøm og varme).

Share this post


Link to post
7 minutes ago, Lodium said:

jeg vet hvertfall ikke om noen stat i verden som har utviklet noen a bomber uten praktiskt tester enten de er i simulator eller annet

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_weapons_tests

De fleste stoppet bruk av testing på nittitallet. Etter det har all utvikling vært via simulator. I.e. fullt ut fundamentert i teori uten praktiske eksperimenter.

Share this post


Link to post
4 minutes ago, sverreb said:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_weapons_tests

De fleste stoppet bruk av testing på nittitallet. Etter det har all utvikling vært via simulator. I.e. fullt ut fundamentert i teori uten praktiske eksperimenter.

Å herlighet

Nord korea har utført nylige tester

testene er hvertfall nyere dato enn på 90 tallet

og det spiller ingen rolle

Jeg trodde også du visste at simalatorer er i bunn og grunn praktiske tester

Du kan jo simulere vær og vind,

størrelse på ladningen 

forskjellige matrialer

osv

 

Edited by Lodium

Share this post


Link to post
1 minute ago, Lodium said:

Å herlighet

Nord korea har utført nylige tester

Og hva så? Alle andre klarer seg uten: Altså er ikke tester nødvendig.

2 minutes ago, Lodium said:

Jeg trodde også du visste at simalatorer er i bunn og grunn praktiske tester

Nei, det er de ikke. Totalt feil. En simulator er ren teori.

Kan du nå komme tilbake til saken og enumerere hva man skal behøve en fusjonsreaktor til for å lære noe om hvordan man lager kjernevåpen. Dette var det du begynte med og du har fortsatt til gode å komme med et eneste praktisk eksempel begrunnet i fysikken.

Share this post


Link to post
11 minutes ago, sverreb said:

Og hva så? Alle andre klarer seg uten: Altså er ikke tester nødvendig.

Nei, det er de ikke. Totalt feil. En simulator er ren teori.

Kan du nå komme tilbake til saken og enumerere hva man skal behøve en fusjonsreaktor til for å lære noe om hvordan man lager kjernevåpen. Dette var det du begynte med og du har fortsatt til gode å komme med et eneste praktisk eksempel begrunnet i fysikken.

En simulator er ikke ren teori

ren teori er instrumentlære og ren tekst eller tale

det er ikke simulering av vær og vind og vindforhold

eller simulering av kritiske feil og ulykker

eller øvelse på å treffe ett mål

man simulerer virkelige forhold så mye som mulig

det er derfor helt feil å si at en simulator er teori

Kanskje det var det på 90 tallet

'I dag med VR teknologi og scanning av virkelige lokkasjoner i den virkelige verden

heller tvilsomt

Noen simulatorer bruker til og med virkelig ekte video noen i sanntid eller som ett opptak

og så har du de simulatorer som har en Ai som reagerer eller gir utfordringer og oppgaver

 

Edited by Lodium

Share this post


Link to post
4 minutes ago, Lodium said:

En simulator er ikke ren teori

Beklager, men du har mistet kontakt med hva disse ordene betyr. Simulering er en begergningsmessig implementasjon av gjeldende teori. 

Kan du nå komme tilbake til saken og enumerere hva man skal behøve en fusjonsreaktor til for å lære noe om hvordan man lager kjernevåpen. Dette var det du begynte med og du har fortsatt til gode å komme med et eneste praktisk eksempel begrunnet i fysikken.

Share this post


Link to post
7 minutes ago, sverreb said:

Beklager, men du har mistet kontakt med hva disse ordene betyr. Simulering er en begergningsmessig implementasjon av gjeldende teori. 

Kan du nå komme tilbake til saken og enumerere hva man skal behøve en fusjonsreaktor til for å lære noe om hvordan man lager kjernevåpen. Dette var det du begynte med og du har fortsatt til gode å komme med et eneste praktisk eksempel begrunnet i fysikken.

Du får opprette en annen tråd om det

Vi er langt fra trådens tema

og jeg begynner å bli lei av det

Og nei jeg begyntre argumentasjonen med at noen pirater kunne selge reaktorene på ett sivilt skip til ett bandiittregime

men noen ville absolutt spore vekk debatten derfra

 

 

Edited by Lodium

Share this post


Link to post
5 minutes ago, Lodium said:

Og nei jeg begyntre tråden med at noen pirater kunne selge reaktorene på ett sivilt skip til ett bandiittregime

men noen ville absolutt spore vekk debatten derfra

Den noen må være deg, for jeg har nå i lang tid etterlyst fra deg en faglig begrunnelse for hva denne bekymringen skal bestå i uten at du har gjort noe annet enn å drive en fåfengt semantikkdiskusjon. 

Share this post


Link to post
Just now, sverreb said:

Den noen må være deg, for jeg har nå i lang tid etterlyst fra deg en faglig begrunnelse for hva denne bekymringen skal bestå i uten at du har gjort noe annet enn å drive en fåfengt semantikkdiskusjon. 

 

Såvidt jeg har sett her så er det vel du som hele tiden vil ha diskusjonen over på andre ting

du spør jo like over her det følgende

Kan du nå komme tilbake til saken og enumerere hva man skal behøve en fusjonsreaktor til for å lære noe om hvordan man lager kjernevåpen. Dette var det du begynte med og du har fortsatt til gode å komme med et eneste praktisk eksempel begrunnet i fysikken.

 

Dette har null og niks med det tråden handler om

 

 

Share this post


Link to post

Da setter vi en strek over denne diskusjonen, atomvåpen har ingen relevans i forhold til trådens tema.
Videre OT vil bli fjernet uten forvarsel.
Dette innlegget skal ikke kommenteres.

  • Like 3

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...