Gå til innhold

Vil ha smalere veier med lavere fartsgrense


Anbefalte innlegg

Annonse

En ting jeg stusser på at ingen tar med i denne debatten er at vi mellom Trondheim og Ulsberg har kun én fungerende vei for tungtransport. Norge er 200km brei på dette strekket og det er kun to veier som krysser dette området og har en veistandard som tåler jevn trafikk av kjøretøy tyngre enn Klasse B. Én eneste uten ferger. Likevel krangler man om at 4 meter breiere veitrase, 4 av 200.000, er for stort miljøinngrep. Om man først skal bygge infrastruktur som skal holde i 50 år, bør man kanskje bygge den deretter og ikke dimensjonere den på grensa for hva man vet vil være for lite i løpet av de neste fem? Å bygge veien på nytt hvert tiende år er ganske krevende for miljøet det også.

110-standard er kanskje ikke hva vi trenger akkurat nå, men er det én ting historien har lært oss om samferdsel er det at skikkelig hovedveinett alltid betaler seg over tid. Kanskje man også kan føre lastebiler fra Dombås til Trondheim uten å periodevis kjøre via Kristiansund, om man lager en skikkelig vei nå.

Og enhver politiker som bor sør for Lillehammer og øst for Kristiansand bør få forbud mot å uttale seg.

Endret av Benny Flaggstang
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
kremt skrev (5 timer siden):

På hovedveien nedi dalen her gjør de nå om en vei som ble bygget i 2005. Total omgjøring fra 2-3 felt til 4 felt 110 sone. Revet bruer, bygget flere tunneler, milliarder av kroner.

Buy cheap, buy twice.

Dette fenomenet må skyldes noe annet, som for eksempel politik og en svak fagetat?. Kan det ha skjedd noe i de andre endene, siden man plutselig måtte oppgradere? Eller er det et noen innskutte  kilometer med 110?

Endret av NERVI
Lenke til kommentar

Stavåbrua er et perfekt eksempel på hvordan det står til med veinettet i Norge.
Brua er nær ved å kollapse fordi alt blir utsatt hele tiden.

Nå har jeg ikke fulgt med på alle detaljene, men de satte opp en midlertidig bru, og på den tiden de brukte på få opp den midlertidige bruen, så kunne de ha laget ny bru.

 • Liker 3
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Ettersom  ingen har ubegrensede ressurser til veibygging må vi prioritere, og tiltak  som forhindrer ulykker bør prioriteres høyt.

Et faktum som understøttes av all statistikk på ulykker, er at den store forskjellen utgjøres av midtdeler, kontra ikke - midtdeler. 
 

Videre er en midtdeler svært upraktisk om man ikke også har en 4-felts vei.

Hvorvidt veien bygges som en førsteklasses kostbar 110 km/t vei, eller som en smalere og rimeligere 90 km/t med fire felter, er av mindre betydning både for sikkerhet og fremkommelighet.

 

Det viktigste er at vi får flere km smal 4-felts vei for de samme ressursene. Dersom vi sikter mot å kun  akseptere den beste løsningen, ender vi i praksis med å måtte leve med den dårligste løsningen, det vil si fortsatt 2 felts vei uten midtdeler, i all framtid.

Endret av Jan Kjetil
 • Liker 1
Lenke til kommentar

Problemet er de som lager standardene setter for høye krav som gir liten mening.

Det er ikke noe problem å kjøre i 80+ i Moholtlia, som er en 4-felts vei med midtdelere, og 70 sone...
Okstadbakken er 5-felts med midtdeler, og 80 sone... kjører fint i 100.
Heimdalsmyra, fin ny vei med 4+ felt med midtdeler, satt til 80, vurderes å øke til 100, fordi folk kjører i 100.. 

Bygg veier for 90, sett grensen til 100.
Når vogntog kjører i 85 på veier laget for 70........

 • Liker 1
Lenke til kommentar
kremt skrev (17 timer siden):

Ja, la oss gå tilbake til hest og kjerre, tryggere for alle :) 

Hvis du ser på f.eks denne veien, så er det ikke akkurat hest og kjerre man kjører her. Fanatismen etter å bygge motorveier selv hvor det overhodet ikke er behov for dette, er en enorm sløsing med penger. Først bør det heller sørges for at hele stamveinettet i Norge, E6, E39, E18 og alle de viktigste øst-vestforbindelsene er på det nivået vist i bildet under.

https://gfx.nrk.no/AyL4GYg2lmbQJPFhpBlV4Auv7KXfE1Q9bAB3ch1ho6vw

Lenke til kommentar

Veier skal levere et produkt. Nemlig fart. Hvis fart er uviktig er vei det også. Sammen med kjøretøy leveres transport for alle formål. Alt vi omgir oss med har blitt til ved hjelp av transport. Det er skuffende at noen ikke vet hva en vei leverer og betydningen det har for samfunnet. Det er hovedsakelig sikkerheten som begrenser veiens evne til å levere fart. Men komfort og slitasje på kjøretøy er også viktig. En god vei kan tjene samfunnet i så lang tid at det er tullete å snakke om nedskrivning. Men da må den bygges bra. Den beste traseen må velges med langt perspektiv. Bedre investering finnes ikke. Og nå som den norske stat har historiske muligheter til å gjøre store investeringer i infrastrukturen vår bør det gjøres. Eller kanskje vi må bli fattige før vi forstår hvor viktig det er med effektiv infrastruktur?

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Arild Mosteid skrev (1 time siden):

Veier skal levere et produkt. Nemlig fart. Hvis fart er uviktig er vei det også. Sammen med kjøretøy leveres transport for alle formål. Alt vi omgir oss med har blitt til ved hjelp av transport. Det er skuffende at noen ikke vet hva en vei leverer og betydningen det har for samfunnet. Det er hovedsakelig sikkerheten som begrenser veiens evne til å levere fart. Men komfort og slitasje på kjøretøy er også viktig. En god vei kan tjene samfunnet i så lang tid at det er tullete å snakke om nedskrivning. Men da må den bygges bra. Den beste traseen må velges med langt perspektiv. Bedre investering finnes ikke. Og nå som den norske stat har historiske muligheter til å gjøre store investeringer i infrastrukturen vår bør det gjøres. Eller kanskje vi må bli fattige før vi forstår hvor viktig det er med effektiv infrastruktur?

De som faktisk studerer effekten av motorvei utbygging finner at den positive påvirkningen på økonomien er overvurdert, og at det i større grad bidrar til en sentralisering av jobber istedenfor å skape nye. Som denne studien:

https://www.researchgate.net/publication/229586703_Highway_impacts_on_regional_employment

Noen burde fortelle det til Senterpartiet.

Lenke til kommentar
On 3/17/2022 at 7:21 PM, N8591NB4 said:

Helt riktig mr dr phd. Når vi får autonome biler og de kan kjøre etter hverandre med en meters avstand vil man kunne kjøre trygt i kansje 160km/t med rene elbiler. Selvkjørende transport pod’er kan også ligge å kolonnekjøring i kansje 130km/t. Da vil disse 90km veien være helt avlegs. Flytrafikk vil unde slike forhold være tregt og dyrt samt klimafiendtlig. La oss bygge for fremtiden og ikke spare oss til fant. 

Hvilken verden bor du i hvor det ikke finnes uforutsette hindringer? Hva skjer når første bilen moser inn i en elg?

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Lynxman skrev (12 minutter siden):

Hvilken verden bor du i hvor det ikke finnes uforutsette hindringer? Hva skjer når første bilen moser inn i en elg?

Viltgjerde og bil til bil varsling m.m.?? Bare ett eksempel på at vi ikke nødvendigvis vet hva fremtiden bringer. Poenget er at vi blir aldri ferdig med å bygge veier om man alltid skal bygge understandard..

Lenke til kommentar
On 3/17/2022 at 5:58 PM, Valkyria said:

Kanskje på tide å utvide veistandarden andre steder i landet først? Høyeste fartsgrense du finner på vestlandet er 80 km/t, og du finner også Nord-Europas farligste veier på disse strekkene.

Du har sikkert rett i at det trengs veier på Vestlandet, men om du ønsker å prioritere Vestlandet høyere må du finne frem andre argument enn det der. Ja, veien de planlegger er tenkt å ha enten 90 eller 110, men det er den nye veien. Den veien som er i dag har, akkurat som på Vestlandet, maks 80. Store strekninger er både 70 og 60 og noen strekk er nede i 50. Ras og dårlig trafikksikkerhet har de også langs E6.

 

Ja takk, begge deler, men om man skal prioritere andre veier over E6 må man være mer kreativ enn å bruke fravær av over 80-sone og dårlig veisikring.

Lenke til kommentar
OlavEH skrev (16 timer siden):

Hvis du ser på f.eks denne veien, så er det ikke akkurat hest og kjerre man kjører her. Fanatismen etter å bygge motorveier selv hvor det overhodet ikke er behov for dette, er en enorm sløsing med penger. Først bør det heller sørges for at hele stamveinettet i Norge, E6, E39, E18 og alle de viktigste øst-vestforbindelsene er på det nivået vist i bildet under.

https://gfx.nrk.no/AyL4GYg2lmbQJPFhpBlV4Auv7KXfE1Q9bAB3ch1ho6vw

Man bygger ikke vei etter de tregeste kjøretøyene. Vi må bygge veiene for alle brukerne som veien er tiltenkt for, og det krever at vi bygger for høyere fart. I andre land har de veier med forskjellig hastighet i forskjellige filer, og med forbud for tungtransporten å benytte de raskere filene. Mange steder i Norge har man fått slike begrensninger, selv på veier med bare 4 filer, men ikke forskjellig fartsgrense.

Og den veien du linket til men ikke fortalte hvor lå, er uegnet som motorvei når den bare er 2 filer og få eller ingen forbikjøringsstrekker. Nå vet jeg selvsagt ikke om det er tilfellet på den veien, siden du bare viser ett enkeltsted der man fr en av/på-kjøring som tillater kryssing over veibanen. Det synes jeg er uhørt på en Europavei. Den bør være bygget slik at man ikke risikerer å få kryssende trafikk inn i fila si.

For tungtrafikk og mange andre kjøretøy klarer ikke holde 80 eller 90 i oppoverbakker over en viss lengde, og lengden reduseres med stigningen. Men det er ikke bare stigninger som kan bli problematiske, men og når man skal nedover igjen. Man må bygge forbikjøringsfelt som minimum, ellers vil det føre til ulovlig og farlig kjøring. Dette vet vi allerede.

Og du kan ikke definere veien kun etter transport av varer på lastebiler og semi-trailere, samt busser. Mange er det som frakter både personer og varer med mindre biler som ikke har problemer med å holde langt høyere fart, om veien tillater det. Varen som skal fraktes, kan være kritisk at ikke blir hindret i å komme frem, gjerne så raskt som overhodet mulig.

Og som vi har sett, skaper dette og problemer dersom uforutsette hendelser oppstår. Da får vi en annen type fare, som burde være fraværende. Nemlig at trafikken ikke kommer seg videre på mange timer. Og folk går tom for både strøm og bensin/diesel, og plutselig ikke kan holde seg varme i kjøretøyet.

Jeg er en av de som har snakket om at vi burde bruke av oljepengene mens man ennå har de tilgjengelig, til å bygge skikkelige hovedveier for lang tid fremover, slik at man da kun har vedlikehold og drift igjen å bruke penger på. Ja, med dagens trafikk er det sikkert lett å se på det som "overkill" og sløsing, men trafikken vi bare øke. Og raskere enn man kunne sett for seg i dag, så er plutselig bruken slik at man måtte ha bygget om til 4-felts.

Det er faktisk mer ansvarlig å bruke overskuddet av uttaket av den ikkefornybare ressursen på en slik måte at det gavner i lang tid fremover, fremfor å sløse de på økt forbruk nå, som ikke gir varige verdier.

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Det er ikke alle steder i Norge det trengs firfelts veier

Steder med svært liten trafikk og  kommer til å bli slik i flere tiår fremover er plasser der det ikke trengs 4 felts motorvei standard for at folk skal komme seg fram

Foreksempel finnamarksvidda er vel ganske sparsomt trafikert i forhold til mye annet i landet og det er sansynlig at det vil være slik der i mange 100 år frammover

skjønt det er egentlig vanskelig å spå sånt med sikkerhet, plutselig kan det skje ting som gjør at folk i hopetall boseter seg der eller at mange turister strømmer til området

Men jeg er også for at man burde bygge veier skikkelig hvis man først bygger dem

det er flere veier som er bygd smalt slik som artikkelen her foreslår men som likevel senere ble utvidet ganske kort tid etterpå

og dette koster mer penger og ressurser enn å bare gjøre det skikkelig den første gangen

samtidig bør trafikksikkerheten på mange veier her i landet forbedres kraftig

det hjelper ikke bilistene på vestlandet om du bygger smale veier med midtdeler dersom disse veiene er truet av ras fra fjell, jord 

og at mange av svingene er hårnålsvinger som fort kan ende i ett berg om man ikke har stålkontroll

Og jeg kan love artikkelforfatter her at lavere fart vil ikke ha noe å si dersom det kommer ett ras

da er det kun flaks som gjelder og muligens ekstra fart for å komme seg unna sersom du oppdager raset i bakspeilet i tide eller oppdager raset forran deg mens du kjører og derfor har tid nok til å stoppe før du kjører inn i raset.

 

Endret av Lodium
Lenke til kommentar
Lodium skrev (2 timer siden):

Og jeg kan love artikkelforfatter her at lavere fart vil ikke ha noe å si dersom det kommer ett ras

da er det kun flaks som gjelder og muligens ekstra fart for å komme seg unna sersom du oppdager raset i bakspeilet i tide eller oppdager raset forran deg mens du kjører og derfor har tid nok til å stoppe før du kjører inn i raset.

Fysikk? Bah. Ekstra fart gjør at jeg stopper raskere.

chuck norris beard GIF

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...