Jump to content
Redaksjonen.

Fem utrykninger med F-35 fra Evenes: Mens Nato forsterker seg i øst, er det rolig på nordflanken

Recommended Posts

Ikke bare spre ut F-35, vi må reversere nedleggelsen av F-16 konseptet. Dette kan finansieres gjennom middlene øremerket for å destruere Bodø hovedflystasjon!

  • Like 1
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Ingen grunn til å revurdere norges fornuftige strategiske konsept med fremskutt base på evenes. Folk undervurderer grovt hvor raskt NATO kan stille med betydelige luftstyrker over norge. Russiske mekaniserte enheter ville ikke kommet mange mil i en konvensjonell invasjon av finnmark før de ble plukket ut en etter en av overlegen luftmakt. Norges svakheter er resultat av vår egen feighet, i hovedsak ved at vi ikke tør anskaffe langtrekkende luftvern (missilforsvar). Dette utelukkende fordi Russland kaller alle defensive systemer som minimerer deres evne til angrep for 'aggresjon'. Dette kan faktisk endre seg nå og vi burde gå for THAAD.

  • Like 3

Share this post


Link to post

Har såkalte "atomubåter" bare atomraketter? Eller er de også utstyrt med "vanlige" raketter. Hvis konflikten spres til "nordflanken" så vil jeg anta at en fiendtlig ubåt kunne snike seg inn ofotfjorden, legge seg omtrent ved enden av flystripa på Evenes, og så la det regne missiler over rullebanen. Før et eneste jagerfly rekker å ta av? Flyplassen ligger så nært havet at de på en god dag kan torpedere F35 i hangarene sine..... (Da er det vel bare å ta seg ei skive G-35 og rusle hemmat)

  • Like 2

Share this post


Link to post

Kanskje naive politikere snart innser at det norske forsvaret skal rigges for å forsvare Norge? Ikke for onkel Sam sine ørkenkriger? At norske soldater har ørkenuniformer er sløsing med midler.

 

Som noen sa over her, vi må og spre vårt materiell.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Er F-35 i stand til å ta av fra vanlig vegnett? Er dette noe man øver på. Eller i det minste har i bakhodet som alternativ hvis alt av rullebane er ødelagt? Hvis evenes lufthavn bombes, og noen F35 overlever og er flyvedyktige. Kan de da taxe ned til E10, fylle drivstoff på circle K (mens pilotene tar seg en ventepølse), og så ta av på vegen i retning nordover? (Der er det jo til og med 90 sone...)

Har sett filmklipp at man øver på dette i Sverige med jagerflyene de bruker der.

F16 kunne lande med bremseskjerm og lette på småflyplasser.

 

Share this post


Link to post
mosedotten skrev (10 timer siden):

Er F-35 i stand til å ta av fra vanlig vegnett? Er dette noe man øver på. Eller i det minste har i bakhodet som alternativ hvis alt av rullebane er ødelagt? Hvis evenes lufthavn bombes, og noen F35 overlever og er flyvedyktige. Kan de da taxe ned til E10, fylle drivstoff på circle K (mens pilotene tar seg en ventepølse), og så ta av på vegen i retning nordover? (Der er det jo til og med 90 sone...)

Har sett filmklipp at man øver på dette i Sverige med jagerflyene de bruker der.

F16 kunne lande med bremseskjerm og lette på småflyplasser.

 

Svenskene har laget fly og planlagt veier med tanke på akkurat den bruken. I Norge skal veier ha en kurve for å gjøre det vanskelig å kjøre forbi...

  • Like 2

Share this post


Link to post
mosedotten skrev (12 timer siden):

Har såkalte "atomubåter" bare atomraketter? Eller er de også utstyrt med "vanlige" raketter. Hvis konflikten spres til "nordflanken" så vil jeg anta at en fiendtlig ubåt kunne snike seg inn ofotfjorden, legge seg omtrent ved enden av flystripa på Evenes, og så la det regne missiler over rullebanen. Før et eneste jagerfly rekker å ta av? Flyplassen ligger så nært havet at de på en god dag kan torpedere F35 i hangarene sine..... (Da er det vel bare å ta seg ei skive G-35 og rusle hemmat)

Klassiske "boomers" av typen som har ballistiske raketter har så vidt meg bekjent kun atomvåpen, ja. Disse har som oppgave å ikke bli oppdaget inntil atomvåpnene skal avfyres. Angrepsubåter (eller jaktubåter om man vil) har så vidt jeg vet krysserraketter med konvensjonelle våpen. Utfordringen de har med å legge seg inne i Ofotfjorden er at de da mest sannsynlig vil være relativt enkle mål for norske ubåter. De norske ubåtene er små, og de går ikke på atomkraft, men de går på batteristrøm når de er neddykket og er bortimot HELT stille når de ligger i ro. En russisk angrepsubåt som er på vei forbi vil da nokså enkelt kunne senkes.

Hva angår motorveier som rullebane er dette en etablert svensk strategi, og de bygger veier, infrastruktur og fly med dette i tankene. Dette har aldri vært noe man har planlagt for i Norge, og infrastrukturen og utstyret for denne typen beredskap er derfor ikke på plass.

Share this post


Link to post

Den store ironien er at ved å sende våpen til Ukraina så eskalerer vi spenningsforholdet mellom Norge og Russland. Det er en grunn til at det er forbudt å selge våpen slik situasjonen er. Sannsynligheten for at Norge/Nato blir angrepet er lav, men våre faktiske naboer som Sverige og Finland er ikke like godt posisjonsert. Det er et åpent spørsmål hva som blir resultatet for dem, som nå sender haugevis med våpen inn i konfilkten.

Share this post


Link to post
mosedotten skrev (14 timer siden):

Har såkalte "atomubåter" bare atomraketter? Eller er de også utstyrt med "vanlige" raketter. Hvis konflikten spres til "nordflanken" så vil jeg anta at en fiendtlig ubåt kunne snike seg inn ofotfjorden, legge seg omtrent ved enden av flystripa på Evenes, og så la det regne missiler over rullebanen. Før et eneste jagerfly rekker å ta av? Flyplassen ligger så nært havet at de på en god dag kan torpedere F35 i hangarene sine..... (Da er det vel bare å ta seg ei skive G-35 og rusle hemmat)

Begrepet atomubåt er knyttet til fremdriftssystemet, ikke våpnene. Dette da til forskjell fra kombinasjonen batteridrift og dieselmotor/aggregat. 

Om man ser på amerikanske ubåter så deles disse i praksis inn i tre hovedklasser basert på våpenplattform. De som bærer ballistiske kjernefysiske våpen, de som bærer krysserraketter som tomahawk etc, og angrepsubåter. Alle nåværende modeller innenfor disse kategoriene er så vidt jeg husker atomubåter, altså drevet av energi fra en reaktor, men jeg har ikke sjekket så jeg kan huske feil. En atomdrevet ubåt behøver "aldri" å fylle drivstoff.

Disse klassene er imidlertid ikke fastlåst til en våpenplattform, men beskriver primærrollene. En angrepsubåt er spesielt utformet for jakt på andre ubåter og skipsfart, men enkelte modeller har også krysserraketter som kan brukes på skip og mål på land. På samme måte har ubåter som primært er laget som plattform for krysserraketter også torpedoer som kan brukes mot mål over og under overflaten, men vil i større grad operere som fremskutte taktiske plattformer for strategiske mål.

Og sist men ikke minst, ubåter som bærer ballistiske kjernefysiske missiler. Disse er laget spesielt for å være "usynlige", har som primærfunksjon å operere som fremskutte strategiske kjernefysiske platformer, og kan operere uavhengig av hva som skjer med hjemlandets kjernefysiske kapasitet ellers. De gjør altså alt de kan for å operere i et gitt område uten å komme i kontakt eller bli oppdaget av andre fartøyer. De har like vel også torpedoer, men deres primærfunksjon er selvforsvar, eksempelvis mot angrepsubåter som jakter på dem.

Ellers har det opp gjennom tiden vært utbrytninger og sammensmeltninger mellom disse klassene, etter hvert som egen og motstanders teknologi har utviklet seg, samt basert på kostnader.

Russland på sin side har en kombinasjon av dieseldrevet og atomdrevet ubåtflåte. Atomdrevet betyr ikke nødvendigvis bedre på alle punkter. En dieseldrevet ubåt har en del begrensinger operativt, men også langt lavere kostnader, ofte fem ganger lavere. Spørsmålet blir om man skal operere innenfor 3-400 km fra hjemmebasen eller lengre unna, om man skal holde seg under vann, stille og skult i flere uker eller måneder, eller om man kan gå til overflaten, osv. Oppdraget avgjør hva som er hensiktsmessig.

Amerikanske og Russiske ubåter har lekt katt og mus i mange tiår allerede. Havet er enormt, husk det er mulig å gjemme hele hangarskipgrupper der ute, og fienden vil ha vansker med å finne dem. Å finne en enkelt ubåt under havet er langt fra en triviell oppgave, men er man riktig plassert så kan man slå ut en fiende. I praksis er det snakk om å høre og ikke bli hørt.


 

Edited by Serpentbane
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Tror man ville slite hvis det noen gang ble nødvendig forsøke å taxe (jager)fly via den lille vegstumpen mellom flyplassen og E10 på Evenes. (For å kunne forsøke å lette via E10 i en nødssituasjon). Der er en skog av vegskilt, lyktestolper, bomstasjon for parkering...midtrabatter og autovern som nok bokstavelig talt ville "Vingeklippe" et F-35 i forsøket. Hvis manglende samarbeide mellom norsk vegvesen og luftforsvar skulle bli avgjørende den dagen "vi tapte krigen fordi ikke et eneste jagerfly dukket opp" .....så er jo det synd.

Share this post


Link to post
Roger Dyrøy skrev (52 minutter siden):

Den store ironien er at ved å sende våpen til Ukraina så eskalerer vi spenningsforholdet mellom Norge og Russland. Det er en grunn til at det er forbudt å selge våpen slik situasjonen er. Sannsynligheten for at Norge/Nato blir angrepet er lav, men våre faktiske naboer som Sverige og Finland er ikke like godt posisjonsert. Det er et åpent spørsmål hva som blir resultatet for dem, som nå sender haugevis med våpen inn i konflikten.

Det vil stille seg noe annerledes med Finland og Sverige, spesielt siden begge nasjonene har hatt et mangeårig og nært samarbeid med NATO-land og styrker. De har deltatt i felles øvelser og særlig Finland har deltatt i NATO-operasjoner, også internasjonalt, og er i praksis det nærmeste du kommer å være et medlemsland uten å være det. Det er en voksende konsensus i NATO at de vil respondere på et angrep på disse to landene.
NATO should defend Sweden, Finland if attacked: NATO official | Reuters

I begge landene, og for første gang i Finland, stemmer flertallet i folket for et medlemskap i NATO. Det er fremdeles ikke flertall i de respektive parlamentene, og de blir nok ikke veldig plutselig medlemsland, men forsøket fra Russland å skremme dem lenger bort fra denne tanken har mye godt vist motsatt effekt.

Videre er både Sverige og Finland medlemsland i EU, og EU har gjort det klart at selv om land ikke er en del av NATO og ikke kan bruke artikkel 5, så har også EU anledning til å respondere militært på land tilknyttet unionen, uavhengig av NATO. Så blir dette semantikk, vil det være NATO-styrker som står for den faktiske gjennomføringen, eller vil det være de enkelte EU-landenes individuelle styrker? Og i neste omgang, om et EU-land kommer Sverige og Finland til unnsetning og selv blir angrepet av Russland, vil dette landet da kunne hevde angrep under artikkel 5, og dra USA inn i krigen den veien? Denne jussen kan jeg ikke.
 

Share this post


Link to post
CXSUB4BA skrev (46 minutter siden):

Tror man ville slite hvis det noen gang ble nødvendig forsøke å taxe (jager)fly via den lille vegstumpen mellom flyplassen og E10 på Evenes. (For å kunne forsøke å lette via E10 i en nødssituasjon). Der er en skog av vegskilt, lyktestolper, bomstasjon for parkering...midtrabatter og autovern som nok bokstavelig talt ville "Vingeklippe" et F-35 i forsøket. Hvis manglende samarbeide mellom norsk vegvesen og luftforsvar skulle bli avgjørende den dagen "vi tapte krigen fordi ikke et eneste jagerfly dukket opp" .....så er jo det synd.

Kikket litt på google maps, og det er ingen hinder der som ikke kan løses ved hjelp av en hjullaster og 30 minutters arbeidstid.

Jeg vet ikke hva minimum rullebane for F-35 er, bare hva som er anbefalt inkludert sikkerhetsmarginer for avbrutt take-off, som var på ca 2500 meter. F-16 kan operere fra 800m rullebane, F-35 er noe tyngre, men har på sin side mindre stæsj hengende som skaper luftmotstand, en utforming som klarer høyere AOA i lavere hastigheter uten å stalle, og en kraftigere motor. Så, om den klarer å komme i luften på mindre enn 1000 meter så kan de teoretisk taxe opp til langstrekket nordøst for flyplassen. Det er riktignok 1600 meter fra porten på flyplassen bort dit, og ikke helt risikofritt, men om alternativet er å stå på bakken når de burde være i luften, så...

Alternativt kan også taxebanen på flyplassen brukes om denne er hel.

Men, at en flyplass er angrepet betyr ikke at den er satt ut til evig tid, og militære flyplasser har planer for slike hendelser, selv om det basert på omfang vil kunne være tidkrevende. Jeg vet ikke hva som finnes av slik kapasitet på Evenes.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Enig Roger! Spre materiell, og slutte å destruere utstyr fordi "det blir for dyrt å leie av seg selv". Bet merke i hvordan det ukrainske forsvaret delte ut våpen. Våre politikere har jo destruert alle våre AG3 og brorparten av våre MG3, så dersom noe skulle skje her på berget, forventes det at vi stiller i nikkers, armbind og en antikvarisk Krag Jørgensen fra 1890. Og Molotow coktails kan ikke lages av plastflasker ... Dagens problem er at dersom vi skal ruste opp til et troverdig forsvar, vil det bli vanskelig å skaffe utstyr som "alle" etterspør.

 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...