Jump to content
Redaksjonen.

Eksperter advarer EU mot å grønn­merke gass og atomkraft

Recommended Posts

Finnes det ikke noen mellomting da? Kullkraft blir svartelistet, mens gass og/eller atomkraft blir vurdert som et nødvendig onde i noen tiår til, frem til man eventuelt kommer opp med løsninger for fusjonskraftverk. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Apropos undergrave, får litt "guilty by association" avsmak når de nevner atomkraft og gass i samme utpust, som om atomkraft på noen som helst måte skulle ha de samme problemene som fossile hydrokarboner i gassform.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Sol og vind produserer energi, og potensialet er stort. Problemet oppstår når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Inntil teknologi er tilgjengelig for å lagre uforutsigbar energi til bruk etter behov, det kan være lenge til, er gass den eneste mulige balansekraft. Kjernekraft er ikke egnet som balansekraft. Det er forunderlig at de såkalte ekspertene i EU ikke innser slike enkle og fundamentale sannheter

 • Like 3

Share this post


Link to post
Proton1 skrev (22 minutter siden):

Sol og vind produserer energi, og potensialet er stort. Problemet oppstår når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Inntil teknologi er tilgjengelig for å lagre uforutsigbar energi til bruk etter behov, det kan være lenge til, er gass den eneste mulige balansekraft. Kjernekraft er ikke egnet som balansekraft. Det er forunderlig at de såkalte ekspertene i EU ikke innser slike enkle og fundamentale sannheter

Det er svakheten med å la politikere og miljøorganisasjoner styre energiforsyningen.
 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Du har rett i at gass som spisslast (når alt annet feiler) er viktig i en overgangsfase noen år fremover i EU. Noen presisjoner er likevel viktige her.

Naturgass blir ikke primært brukt som spisslast i EU. Den blir brukt til oppvarming av boliger. Mens det i Norge er relativt sjeldent med gassfyring, er gasskomfyr og brenning av gass til oppvarming av bygg helt vanlig i EU. Husholdninger står for størstedelen av gassforbruket i EU, på hele 30-40% av bruken. Det er i tillegg til det industrien bruker.

Det er dette som er viktig at elektrifiseres. Det er ingen som slår av gasskomfyren og bruker induksjon når det er sol, og ingen som slår av fellesvarmeanlegget når det blåser. Argumentet med sol og vind gir ikke mening å bruke på naturgass som helhet, når det bare utgjør en liten andel av forbruket; den som går på gass til elektrisitetsproduksjon når det ikke blåser eller er sol.

Gass som spisslast er så viktig for strømnettet at det vil "lønne seg" uansett reguleringer og pris på co2. Med høy pris på naturgass, vil derimot politikere, næringsliv og folk flest få insitament til å finne alternativer til gass og få fart på elektrifiseringen. Både vannkraft, strømsparing, strømutveksling, batterier og annen mer alternativ kraftproduksjon og oppfinnelser kan som helhet gjøre gass som spisslast mindre viktig fremover. Men det må lønne seg, ingen jobber på dugnad. Derfor argumenterer mange for at naturgass må prises opp.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Atomkraft og gass nesten uansett type er mer bærekraftig enn kull/olje og sannsynligvis vindkraft iom at mangel på vind har blitt pekt på som en bærer av de hinsidige energiprisene det siste halvåret. Dette er en helt reell observasjon basert på grunnlaget for energiprisene.

At de forskjellige EU-landene, eller alle land i verden strides om dette, er ikke ut fra et synspunkt om at EUs og verdens karbonutslipp må ned, men ut fra de enkelte landenes økonomiske synspunkt.

Summa sumarum; bygg ut atomkraft og gasskraft om vi skal motvirke på betydelig vis klimaendringer, det enkelte lands interesser kan ikke lengre være en faktor i dette arbeidet.

Share this post


Link to post

At det er bedre enn kull og olje er ikke godt nok. :) Minner om at vi skal ha nullutslipp lenge før 2050. Naturgass har høye klimagassutslipp.

 • Like 5

Share this post


Link to post
Quote

Forslaget har skapt betydelig uro blant EUs medlemsland. Østerrike, Luxembourg, Spania og Danmark har i en felles uttalelse nylig lagt frem sine alvorlige bekymringer om utkastet fra Kommisjonen.

Jeg må le av at Luxembourg hever stemmen her. Landet som produserer 10% av sin egen elektrisitet, og importerer resten fra franske atomkrafterk.

 • Like 1

Share this post


Link to post
47 minutes ago, likferd said:

Jeg må le av at Luxembourg hever stemmen her. Landet som produserer 10% av sin egen elektrisitet, og importerer resten fra franske atomkrafterk.

Sikker på det? På Nordpool knyttes Luxembourg til Tyskland uten at jeg egentlig vet hva det betyr.

image.png.042da725577480010409cd61f698af51.png

Share this post


Link to post
trikola skrev (23 minutter siden):

Sikker på det? På Nordpool knyttes Luxembourg til Tyskland uten at jeg egentlig vet hva det betyr.

image.png.042da725577480010409cd61f698af51.png

De regnes vel som samme prisområde. Dermed kan det godt hende mye av strømmen som forbrukes i LU kommer fra FR, men det er vanskeligere å finne ut.

Det som er riktig nok er at LU ikke har noen strømproduksjon å snakke om, mens FR har betydelig eksport, blant annet til DE.

Share this post


Link to post

Det er viktig at Norge kommer seg på fornybar linjen . Det innebærer at det må finnes en måte å omskape vindkraft til flytende drivstoff. I Danmark mener de å ha funnet løsningen. Vi i Norge har skogen vi kan bruke .Den er fornybar men det må settes grenser for uttak. 

Gass er ikke fornybar og må trolig stanses. Det er litt av ei tid vi lever i. Mildere og heftigere vær var meldt allerede i 1987. Og det fikk vi . 

Share this post


Link to post
Proton1 skrev (4 timer siden):

Kjernekraft er ikke egnet som balansekraft.

I lange tidsperspektiv kan dagens 3. generasjon kjernekraft sesong-balansere. Kanskje sesongvariabel grunnproduksjon er et bedre begrep.

4. generasjons vil kunne balansere raskere og komplementere vindkraft (uke-balansering).

Share this post


Link to post
rosetta stoned skrev (2 timer siden):

Atomkraft og gass nesten uansett type er mer bærekraftig enn kull/olje og sannsynligvis vindkraft iom at mangel på vind har blitt pekt på som en bærer av de hinsidige energiprisene det siste halvåret. Dette er en helt reell observasjon basert på grunnlaget for energiprisene.

At de forskjellige EU-landene, eller alle land i verden strides om dette, er ikke ut fra et synspunkt om at EUs og verdens karbonutslipp må ned, men ut fra de enkelte landenes økonomiske synspunkt.

Summa sumarum; bygg ut atomkraft og gasskraft om vi skal motvirke på betydelig vis klimaendringer, det enkelte lands interesser kan ikke lengre være en faktor i dette arbeidet.

Nja, kvar gong det bles nok til at alle vindkraftanlegga produserer nok straum utan gasskraft, dett prisen til botnar. Problemet med høge prisar er nok meir grunna gassprisane og korleis prisdanninga på straum vert gjort.

Det er to måtar å kjøpe gass på. Langsiktige kontraktar eller spot. Grunna nedstengingane har mange av dei med langsiktige kontraktar tapt pengar sidan dei også forpliktar seg til å ta imot eit visst volum. Overskytande må selgjast (med tap) på spot-marknaden. Difor har det vore mange som heller har kutta kontraktane for å kjøpe spot ved første mogelegheit. Dette har vore billegaste mogelegheit, men ikkje når mange gjer det same.

Vidare vert straumen prissett etter siste tilbydar inn, som også er den dyraste. I dette tilfellet gass. Og alle får den prisen.

Det er fleire mogelegheiter for å løyse dette.

Me kan endre måten prissetjinga vert gjort, t.d. ved å la prisen auke andelsvis etter produksjon levert. 50% vind til 25 øre + 25% kjernekraft til 75 øre + 25% gasskraft til 192 øre= 79,25 øre  til forbrukar i staden for som no at alle får 192 øre.

Me kan gjere noko med løyva til kraftverka og kva pris dei får. Eller byggje ut meir fornybart og ikkje minst lagring. 

Share this post


Link to post
Socraton skrev (2 timer siden):

At det er bedre enn kull og olje er ikke godt nok. :) Minner om at vi skal ha nullutslipp lenge før 2050. Naturgass har høye klimagassutslipp.

Gasskraft er det som komplementerer sol og vind best ut av de alternativene der. Derfor er det spesielt gunstig.

Det der nullutslipps-prinsipprytteriet er like realistisk som å "bare" halvere jordas befolkning siden det er så klimafiendtlig å leve. Gasskraft vil være et nødvendig onde i flere tiår framover og CO2 kan potensielt fanges og lagres, eller via kværnerprosessen ikke oppstå i utgangspunktet. Flere selskaper jobber nå med å videreutvikle og kommersialisere sine varianter av kværnerprosessen.

Ellers er jeg enig i det innlegget om at tyskerne bør legge om sin gassbruk fra direkte forbrenning hos forbrukeren til gasskraftverk og deretter elektrifisere alt fra matlaging til oppvarming av vann og rom. Det kan øke den totale virkningsgraden.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Socraton skrev (2 timer siden):

At det er bedre enn kull og olje er ikke godt nok. :) Minner om at vi skal ha nullutslipp lenge før 2050. Naturgass har høye klimagassutslipp.

Gasskraft er det som komplementerer sol og vind best ut av de alternativene der. Derfor er det spesielt gunstig.

Det der nullutslipps-prinsipprytteriet er like realistisk som å "bare" halvere jordas befolkning siden det er så klimafiendtlig å leve. Gasskraft vil være et nødvendig onde i flere tiår framover og CO2 kan potensielt fanges og lagres, eller via kværnerprosessen ikke oppstå i utgangspunktet. Flere selskaper jobber nå med å videreutvikle og kommersialisere sine varianter av kværnerprosessen.

Ellers er jeg enig i det innlegget om at tyskerne bør legge om sin gassbruk fra direkte forbrenning hos forbrukeren til gasskraftverk og deretter elektrifisere alt fra matlaging til oppvarming av vann og rom. Gjort på riktig måte vil den totale virkningsgraden øke betydelig.

Edited by Simen1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...