Jump to content
Ellen Viseth

Norges største nettselskaper utsetter ny nettleie

Recommended Posts

Fornuften har ikke seiret ennå, men den har i alle fall sikret seg ekstraomganger! Hvis de kan måle effekt på timesbasis, så kan de også fakturere på timesbasis. Nei til månedlige effekt-feller!

 • Like 4

Share this post


Link to post

Korrekt. Å basere nettleien kun på makstimen hver måned er rent lureri og i direkte konflikt med grunnen til ny nettavgift: Hvis 1 time over maks uansett bestemmer alt betyr det også at det blir helt unødvendig å holde effektforbruket lavere resten av tiden. Har man 1 time over neste trinn kan man liksågodt fortsette å ligge over det forbruket hele måneden! Den nye modellen oppfordrer dermed indirekte til å *ikke* prøve å generelt holde effektforbruket nede. Å dele opp nettleien i timesbolker hadde vært fornuftig om man først skal ha effektgradert nettleie.

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Det blir utsettelse men blir det også endring? 

Det største problemet med den varslede modellen er at den er for komplisert for at folk flest skal forstå den. Det må nødvendigvis gå ut over 'deltagelsen', altså at du ikke kan regne med at folk vil endre oppførsel så lenge de ikke forstår modellen.

Det finnes allerede en alternativ modell som er enklere å forstå samtidig som den oppmuntrer til at folk endrer oppførser: Glitre-modellen. Litt lavere nettleie om vinteren, om natta.

Heller ikke Glitre-modellen er perfekt. Blant annet så har den ingen direkte kobling til aktuell situasjon i nettet, den styrer forbruket etter statistiske modller, den er med andre ord ikke smart i sanntid.

Løsningen på det dilemmaet er en to-tariff modell. Glitre-modellen som standard-tariff og en frivillig 'smart-tariff' for de som har interesse og utstyr for for det. Glitre-modellen kan innføres nesten omgående mens bransjen har til -27 på seg å utvikle modeller for smart-tariffer.

 • Like 4

Share this post


Link to post
41 minutes ago, Meningsberettiget said:

"Det kan føre til at vi må bygge ut enda mer strømnett, og at kostnadene til å bygge ut og drifte nettet øker, skriver Tømmernes"

Tenk så fælt - nettselskapene må bygge ut enda mer strømnett - heller enn å bare skumme fløten av det nettet de allerede har. Du skal se at Vegvesenet må fortsette å bygge ut veinettet også - og at bredbåndselskapene stadig må bygge ut dette og forbedre båndbredden også. Skulle du ha sett...

Lurer på:

De nettselskapene som ikke har råd til å bygge ut strømnettet - de betaler vel ikke ut utbytte til sine aksjonærer heller da, håper jeg?

Litt usikker på hva du prøver å si. Er det noe som tyder på at nettselskapene ikke ønsker å bygge ut? De er da ivrige nok på å bygge utenlandskabler. Poenget er jo at noen må betale. Veger finansieres med skatt og bompenger, fiberselskapene kan ta blodpris og drite i forbrukerne siden de som ontrent eneste tjenestetilbyder i Norge får ha monopol på sine linjer (et kvart århundre etter at man la ned Televerket)

Share this post


Link to post
Meningsberettiget skrev (3 timer siden):

"Det kan føre til at vi må bygge ut enda mer strømnett, og at kostnadene til å bygge ut og drifte nettet øker, skriver Tømmernes"

Tenk så fælt - nettselskapene må bygge ut enda mer strømnett - heller enn å bare skumme fløten av det nettet de allerede har. Du skal se at Vegvesenet må fortsette å bygge ut veinettet også - og at bredbåndselskapene stadig må bygge ut dette og forbedre båndbredden også. Skulle du ha sett...

Lurer på:

De nettselskapene som ikke har råd til å bygge ut strømnettet - de betaler vel ikke ut utbytte til sine aksjonærer heller da, håper jeg?

Hvem betaler for det unødvendig nye nettet? Nettkundene via en unødvendig høy nettleie. Nettet er et spleiselag og alle kostnader dekkes av de som bruker nettet.

 

Så du har lyst på å kaste bort penger på en unødvendig høy nettleie? 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Gunnar Mo skrev (2 timer siden):

Litt usikker på hva du prøver å si. Er det noe som tyder på at nettselskapene ikke ønsker å bygge ut? De er da ivrige nok på å bygge utenlandskabler. Poenget er jo at noen må betale. Veger finansieres med skatt og bompenger, fiberselskapene kan ta blodpris og drite i forbrukerne siden de som ontrent eneste tjenestetilbyder i Norge får ha monopol på sine linjer (et kvart århundre etter at man la ned Televerket)

Hovedpoenget er at det er som intet behov for å bygge ut nettet på grunn av elbillading. Dette er ca den største bløffen som er presentert for det norske folk på mange tiår.

Så har vi neste bløff som Energi Norge-sjef Knut Kroepelien står. De er ikke mulig å gjøre om (gå tilbake til tidligere tariff), hevder han. Enhver med et minimum kunnskap om datasystemer, vet at dette er er bare tull. Nettselskapene kan enkelte rulle ut sine gamle system eller i verste fall endre på basistallene i sine nye tariffer slik at det nye systemet får samme utfall som det gamle. Faktura fra nytt tariffsystem kommer uansett ikke før i februar, så man har god tid.

NVE og bransjen har falt inn i en løgn og bløffkultur som det synes vanskelig å komme ut av. Nettselskapene har heldigvis gjort det eneste fornuftige med å følge opp Stortingets signaler. Også nettselskapene har i mange år vært skeptiske til de nye effekttariffene!

 • Like 4

Share this post


Link to post

VG forsøkte å "ta han" på det punktet, men vet ikke hvor mye det hjelper sånn i den "store" sammenhengen.

– Før helgen uttalte du at det ikke lenger er mulig for nettselskapene å utsette innføringen?
	Ja, det vi sa, var at det er vanskelig ...
– Ikke vanskelig. Umulig.
	Det vi sa, var at migrering av data fra gammel til ny modell er veldig komplekst.
– Ikke komplekst. Umulig.
	Det selskapene nå gjør og som jeg er veldig stolt over, er at mange har snudd seg rundt for å se om det umulige likevel er mulig, sier Energi Norge-sjef Knut Kroepelien til VG mandag morgen.

Utklipp fra https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/g6ypxq/14-millioner-faar-utsatt-ny-nettleieordning-ulempe-for-kundene

 • Like 3

Share this post


Link to post

Kroepelien snkker mot bedre vitende når han påstår at "folk med lavt og jevnt strømforbruk fortsatt må subsidiere elbileiere og andre med stort samtidig forbruk som påfører strømnettet milliardinvesteringer". De aller fleste elbileiere lader bilen om natten når nettbelastningen er lav. Man må huske på at nettet er dimensjonert for å tåle maksbelastningen på de kaldeste morningene om vinteren, resten av året er det stor overskudds-kapasitet i de lokale distribusjonsnettene.

Intensjonen med den nye nettleiemodellen var å fordele forbruket utover tid, for å redusere investeringene i distribusjonenettet.

Jeg bruker Elvia's nye nettleie-modell som utgangspunkt for betraktningene under.

Slik de foreslåtte modellene er utformet, er incentivet for å fordele forbruket jevnere marginalt. Det variable fastleddet blir den største utgiftsposten for mindre husholdninger, og siden denne bestemmes av månedsmaksimum uansett når på døgnet det inntreffer, hjelper det lite å lade elbilen om natta. Jeg er også kritisk til Elvias definisjon av "dag" som er fra kl 06:00 til kl 22:00. For de av oss som bor i leilighet er det ikke populært, i noen tilfeller ikke lov, å kjøre vaskemaskin eller oppvaskmaskin etter kl 22.

Jeg har testet Elvia's foreslåtte (vedtatte) modell på faktisk forbruk i 2021 for tre typer bolig: Leilighet med fjernvarme (og elbil), leilighet med elektrisk oppvarming, enebolig med hovedsakelig elektrisk oppvarming, supplert med varmepumpe og vedfyring om vinteren.
Økningen i netto bidrag til Elvia (altså uten avgifter og mva) er mellom 20% og 45%, altså vesentlig høyere enn den antydede økningen i inntektsrammen på 7%.
Så min konklusjon er at fastleddet må baseres på høyeste forbruk på dagtid, evt. i kritiske perioder, f.eks 06:00 - 09:00 og 16:00 - 19:00.

Det ville være nyttig hvis noen kunne fremskaffe en statistikk med timesforbruk for Elvia's nett i Oslo

 • Like 3

Share this post


Link to post
GunnarNyb skrev (4 timer siden):

Kroepelien snkker mot bedre vitende når han påstår at "folk med lavt og jevnt strømforbruk fortsatt må subsidiere elbileiere og andre med stort samtidig forbruk som påfører strømnettet milliardinvesteringer".

Er det bare meg eller er det sitatet litt avslørende? Nesten så Kroepelien her innrømmer at den nye nettleien er laget for å 'ta' elbilene.

 • Like 1

Share this post


Link to post
GunnarNyb skrev (4 timer siden):

Man må huske på at nettet er dimensjonert for å tåle maksbelastningen på de kaldeste morningene om vinteren, resten av året er det stor overskudds-kapasitet i de lokale distribusjonsnettene.

Intensjonen med den nye nettleiemodellen var å fordele forbruket utover tid, for å redusere investeringene i distribusjonenettet.

Hvorfor ikke bare bruke ledig kapasitet når den er der? Det er ikke nødvendig å redusere forbruket før et-eller-annet er i ferd med å brenne av, satt på spissen. Og den dagen vi er der, så hjelper det ikke å ta ekstra betalt. Nettet kneler om det blir overbelastet. Kanskje det går an å skru av kryptomining og snøkanoner de verste timene?

 • Like 2

Share this post


Link to post

Som elbileier står valget fremover å lade med høyere effekt på tider av døgnet med lav kWh pris og få høyere nettleien eller å lade gjevnt på lav effekt til ugunstige kWh priser men til en lavere nettleien, det er vurderingene som må gjøres av elbileier og se hva som blir billigst. Å havne på neste trinn i nettleiestigen er kanskje billigere en å lade med kWh priser som har vært i det siste.

Share this post


Link to post

Ja, her har de verdens mest avanserte sanntids-målere i alle hjem og så klarer de å hoste opp verdens minst dynamiske prismodell.

Slutt å ta ut milliard-utbytte fra kraft-selskapene og invester heller i smart teknologi

- Samarbeid med Tibber og andre om å få styre folks varmtvannstank, elbillader og varmekabler. Da kan netteier dempe toppene ved å kutte disse lastene midlertidig

- Installer store batteripakker lokalt som fungerer som buffer

- Invester i V2G systemer der elbil-eiere kan lade billig om natta og selge strøm tilbake til net-eier fra bilen sin med fortjeneste

- La nettleien faktureres på timesbasis drevet av kapasitet i nettet. Da kan huseiere og strømselskaper bruke teknologi for å styre forbruk utenom disse timene, eller eventuelt velge å betale dyrt for å likevel bruke høy effekt i den timen.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Jan Høydahl skrev (4 timer siden):

Slutt å ta ut milliard-utbytte fra kraft-selskapene og invester heller i smart teknologi

- Samarbeid med Tibber og andre om å få styre folks varmtvannstank, elbillader og varmekabler. Da kan netteier dempe toppene ved å kutte disse lastene midlertidig

- Installer store batteripakker lokalt som fungerer som buffer

- Invester i V2G systemer der elbil-eiere kan lade billig om natta og selge strøm tilbake til net-eier fra bilen sin med fortjeneste

Det må være opp til sluttkunde å gjøre dette, ikke netteierne. Det er jo mange som absolutt ikke vil ha en situasjon hvor andre skal få kontroll over deres forbruk gjennom algoritmer og apper.

Share this post


Link to post
OlavEH skrev (1 time siden):

Det må være opp til sluttkunde å gjøre dette, ikke netteierne. Det er jo mange som absolutt ikke vil ha en situasjon hvor andre skal få kontroll over deres forbruk gjennom algoritmer og apper.

Om en sånn tariff er frivillig er det jo ikke noe problem. Det betinger selvfølgelig at du har manøvreringsrom, både fra brukerens og nettets perspektiv.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...