Jump to content
Sign in to follow this  
seppukume

Salg av vare til 66,000 for kontanter

Recommended Posts

Hei,

Kjøper ønsker å betale kontant for finn.no vare som koster 66,000.

Jeg ser fra https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§5 hvitvaskingsloven at forhandlere ikke har lov å ta imot mer enn 40k kontant. Er jeg som Finn.no selger en "forhandler" eller er det da snakk om butikker? Er løsningen i så fall å ta imot maks 40k i kontant og resten overføring?

Jeg må uansett sette dette i banken, som sikkert vil rapportere beløpet til skattedirektoratet. Vil jeg få en masse spørsmål og potensielt få beslaglagt summen da jeg ikke vet presis hvor pengene stammer fra?

Edited by seppukume

Share this post


Link to post

Et annet relevant spørsmål - vil du gå rundt med denne summen i kontanter? Det kan være lurt å møtes i banken for byttet. 

Samme grense skal ikke gjelde for privatkjøp som dette. Årsaken til at forhandlere har denne regelen er hvitvaskingsloven og skatt.

Det sagt - banker har overvåking på dette og det kan jo dukke opp spørsmål, det er nok lite sannsynlig at det byr på problemer så lenge du har dokumentasjon på salget og kjøper.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Trodde det bare var slik at forhandler måtte melde fra til skattemyndighetene dersom noen handlet for mer enn 40k. Kan ikke forestille meg at det er forbudt, i og med at kontanter fremdeles er tvungent betalingsmiddel i norge. Når det er sagt høres dette ganske så tungvindt ut kontra en bankoverføring eller vipps.

Share this post


Link to post

Brodern solgte en campingvogn for 190K i kontanter. Eneste problemet var at han glemte å sette pengene i banken og sedlene gikk ut på dato. Fikk heldigvis fikset det ved å sende inn pengene, men han var ikke særlig høy i hatten når pengene gikk i posten. Men, ingen spørsmål stilt...

Share this post


Link to post
seppukume skrev (1 time siden):

Vil jeg få en masse spørsmål og potensielt få beslaglagt summen da jeg ikke vet presis hvor pengene stammer fra?

For din del så stammer pengane frå salget ditt, korleis kjøparen har råd til å betale enten i kontantar eller som bankoverføring har du ingen forutsetningar for å vite. 

Spørsmål kan du få, men det er ingen dramatikk i det. Det er både lov (og ofte fortsatt anbefalt) å gjennomføre bruktsalg kontant slik at pengar og gjenstand blir overført samtidig. 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

 

2 hours ago, seppukume said:

Hei,

Kjøper ønsker å betale kontant for finn.no vare som koster 66,000.

Jeg ser fra https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§5 hvitvaskingsloven at forhandlere ikke har lov å ta imot mer enn 40k kontant. Er jeg som Finn.no selger en "forhandler" eller er det da snakk om butikker? Er løsningen i så fall å ta imot maks 40k i kontant og resten overføring?

Jeg må uansett sette dette i banken, som sikkert vil rapportere beløpet til skattedirektoratet. Vil jeg få en masse spørsmål og potensielt få beslaglagt summen da jeg ikke vet presis hvor pengene stammer fra?

Sett under ett, er jo ikke 60.000,- et voldsomt stort beløp.

Jeg regner med at du selger gjenstanden som privatperson, og derfor ikke er omfattet av lovverket du refererer til.

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/endringer-i-hvitvaskingsloven--veiledning-om-kontantforbudet

Som privatperson kan det heller ikke forventes at du har andre betalingsløsninger tilgjengelig, slik som betalingsterminal.
Vipps, for de som orker å forholde seg til dét, er det naturligvis en mulighet.
Men da tilkommer gebyr 1%, mellom privatpersoner, for beløp i størrelsesorden du nevner.
I ditt tilfelle kr 660,-
Bortkastede penger, med mindre du ikke har et sterkt behov om å opprettholde  bonusene til ledelsen i bl.a. DNB.

https://vipps.no/alle-priser/privat/

 

Så ønsker du å være sikker på å motta korrekt oppgjør ved overlevering av bil/båt/etc gebyrfritt, vil kontanter definitivt være det greieste.

 

 

2 hours ago, seppukume said:

Jeg må uansett sette dette i banken, som sikkert vil rapportere beløpet til skattedirektoratet. Vil jeg få en masse spørsmål og potensielt få beslaglagt summen da jeg ikke vet presis hvor pengene stammer fra?

Det er ikke fastsatt noen grense for når bankene må innrapportere innenlands.

https://www.ung.no/oss/okonomi/393567.html#:~:text=Det er ikke noen fast,hvitvaskingsloven § 26.

Men hvorfor ikke gjøre din samfunnsplikt, og holde kontanter relevante?
De fleste har et forbruk på over 60.000 i året til hverdagslig forbruk (mat, klær, transport, forbruksgjenstander, etc), så hvorfor gå veien om bankinnskudd, når du like gjerne kan benytte betalingsmidlene direkte til daglig forbruk?

 

PS!

Det kan likevel være greit å være føre var, og gå til anskaffelse av noe slikt:

https://www.kjell.com/no/sok?q=seddel

 

Ei heller er kontanter noe relevant problemstilling i forhold til Covidsmitte

https://www.norges-bank.no/tema/Sedler-og-mynter/smitterisiko-ved-bruk-av-kontanter/

 

 • Heart 1

Share this post


Link to post

Det er forbudt for "forhandlere av gjenstander" å motta kontant betaling på mer enn 40 000 kr etter hvitvaskingsloven § 5. Beløpsgrensen gjelder ikke forbruker-forbruker-salg, jf. Prop. 76 L (2017-2018) s. 25. 

Banken er imidlertid omfattet av hvitvaskingsregelverket, og vil pga. "kjenn din kunde"-prinsippet ha plikt til å få rede på om dette har med hvitvasking å gjøre, og vil derfor kunne stille deg spørsmål om hvor pengene kommer fra. 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
krikkert skrev (På 22.11.2021 den 14.27):

Det er forbudt for "forhandlere av gjenstander" å motta kontant betaling på mer enn 40 000 kr etter hvitvaskingsloven § 5. Beløpsgrensen gjelder ikke forbruker-forbruker-salg, jf. Prop. 76 L (2017-2018) s. 25. 

Går ikke dette litt i mot regelverket som sier at kontanter er tvungent betalingsmiddel? Om jeg går inn på f.eks. Elkjøp og kjøper en MacBook Pro til 45 000 og vil betale med cash, så er dette ulovlig? Høres veldig rart ut. 

Share this post


Link to post
Kajac skrev (13 minutter siden):

Går ikke dette litt i mot regelverket som sier at kontanter er tvungent betalingsmiddel?

«Tvungent betalingsmiddel» betyr ikke det du ser ut til å tro at det betyr. Det betyr at man har rett til å gjøre opp gjeld med kontanter (men ikke med mer enn 25 enheter av hver denominasjon). Det betyr ikke at man kan kreve å gjennomføre enhver handel med kontanter.

 • Like 1

Share this post


Link to post
henrikwl skrev (8 minutter siden):

«Tvungent betalingsmiddel» betyr ikke det du ser ut til å tro at det betyr. Det betyr at man har rett til å gjøre opp gjeld med kontanter (men ikke med mer enn 25 enheter av hver denominasjon). Det betyr ikke at man kan kreve å gjennomføre enhver handel med kontanter.

Jeg vet det er mange tolkninger av "tvungent betalingsmiddel", og juridiske eksperter er stadig delt i hva det egentlig betyr, i forhold til f.eks. avtalefrihet. Jeg bare finner det rart at det er en offentlig lov som nekter en hver butikk å ta i mot mer enn 40 000 kr i kontanter for en vare. Her ville det vel vært mer logisk å innføre en legitimasjonsplikt f.eks. Jeg vet at butikker tidligere var pliktig til å melde fra om kontant-handler over 40 000 kr til myndighetene, men at det nå faktisk skal være helt forbudt synes jeg er rart.

Nå tror jeg ikke dette er et så veldig stort problem i virkeligheten, but still. 

Share this post


Link to post
Kajac skrev (2 minutter siden):

Jeg vet det er mange tolkninger av "tvungent betalingsmiddel", og juridiske eksperter er stadig delt i hva det egentlig betyr, i forhold til f.eks. avtalefrihet. Jeg bare finner det rart at det er en offentlig lov som nekter en hver butikk å ta i mot mer enn 40 000 kr i kontanter for en vare. Her ville det vel vært mer logisk å innføre en legitimasjonsplikt f.eks. Jeg vet at butikker tidligere var pliktig til å melde fra om kontant-handler over 40 000 kr til myndighetene, men at det nå faktisk skal være helt forbudt synes jeg er rart.

Nå tror jeg ikke dette er et så veldig stort problem i virkeligheten, but still. 

En legitimasjonsplikt ville jo ikke gjort noe for å hindre hvitvasking.

En falsk bedrift med falske kunder kan fint i samme slengen forfalske en vellykket legitimasjonssjekk ved de falske handlene sine. Det er kun ved et rent forbud mot kontanttransaksjoner over 40k at man virkelig gjør det vanskelig å skulle hvitvaske penger.

Jeg vet at krikkert tidligere har gått gjennom jussen på dette med tungent betalingsmiddel, og jeg mener bestemt at hans analyse falt ned på avtalefrihetssiden.

Men ja, i praksis er det vel ikke så veldig mange mennesker som har behov for å handle for kontanter i butikk for over 40k så problemstillingen er jo primært teoretisk.

Share this post


Link to post
henrikwl skrev (1 minutt siden):

En legitimasjonsplikt ville jo ikke gjort noe for å hindre hvitvasking.

En falsk bedrift med falske kunder kan fint i samme slengen forfalske en vellykket legitimasjonssjekk ved de falske handlene sine. Det er kun ved et rent forbud mot kontanttransaksjoner over 40k at man virkelig gjør det vanskelig å skulle hvitvaske penger.

Jeg vet at krikkert tidligere har gått gjennom jussen på dette med tungent betalingsmiddel, og jeg mener bestemt at hans analyse falt ned på avtalefrihetssiden.

Men ja, i praksis er det vel ikke så veldig mange mennesker som har behov for å handle for kontanter i butikk for over 40k så problemstillingen er jo primært teoretisk.

Om man ønsker å være kriminell finner man jo bare en måte å dele opp beløpet slik at ingen kontant-transaksjoner blir større enn 40k. Det forbudet gjør det nemme så mye vanskeligere om man først er villig til å bryte loven.

Share this post


Link to post
1 minute ago, Kajac said:

Om man ønsker å være kriminell finner man jo bare en måte å dele opp beløpet slik at ingen kontant-transaksjoner blir større enn 40k. Det forbudet gjør det nemme så mye vanskeligere om man først er villig til å bryte loven.

«Forhandlere av gjenstander kan ikke motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer eller et tilsvarende beløp i utenlandsk valuta. Dette gjelder også der oppgjøret gjennomføres i flere operasjoner

Share this post


Link to post
Kajac skrev (Akkurat nå):

Om man ønsker å være kriminell finner man jo bare en måte å dele opp beløpet slik at ingen kontant-transaksjoner blir større enn 40k. Det forbudet gjør det nemme så mye vanskeligere om man først er villig til å bryte loven.

Har man noen titalls millioner man skal hvitvaske så er det ganske mye mer stress å ta det i 40k-biter enn det er å kjøre på med halve eller hele millioner, eller enda større beløp.

Share this post


Link to post

Regler om tvungent betalingsmiddel er fastsatt ved lov (sentralbankloven § 3-5 og finansavtaleloven § 38). I forarbeidene til sentralbankloven sies det om dette, Prop. 97 L (2018-2019) pkt. 8.2.1: 

"Kjernen i begrepet tvungent betalingsmiddel er at kreditor og debitor i et gjeldsforhold har en gjensidig plikt til å akseptere sedler og mynter som oppgjør for en fordring, dersom det ikke er inngått avtale om annen oppgjørsmåte."

Ellers er det slik at en lov selvsagt kan gripe inn i områder som også reguleres av annen lov. Når sentralbankloven og finansavtaleloven sier at man har lov til å gjøre opp med kontanter, og hvitvaskingsloven sier at næringsdrivende ikke har lov til å motta oppgjør over 40k i kontanter, så følger man de gjeldende juridiske tolkningsprinsippene (rang, tid, spesialitet). Hvitvaskingsloven går da foran for de tingene den regulerer, ettersom den er nyere (enn finansavtaleloven) og mer spesiell (gjelder bare næringsdrivende). 

 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post

Nå er det jul rett rundt hjørnet, bensinprisene er høye og et matbudsjett for en enkelt person er over 30 000 i året. Jeg er sikker på at du får brukt opp de pengene på hverdagslige gjøremål i løpet av et år. Du trenger ikke å tenke på hvitvaskingsdirektivet. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...