Jump to content
5YN6PQB1

Betaling på rødedager

Recommended Posts

Jeg jobber i hotellbransjen, og hotellet som jeg jobber på har fått ny eier. De nye eierne ønsker å få alle over på fastlønn (37,5t).

Det betyr at jeg får samme månedslønn hver måned. Det jeg lurer på som jeg ikke finner svar på er om arbeid på rødedager/helligdager (siden hotellet er åpent) vil utløse mer betaling, eller får jeg kun den avtale fastlønna?.

Share this post


Link to post
5YN6PQB1 skrev (11 minutter siden):

Jeg jobber i hotellbransjen, og hotellet som jeg jobber på har fått ny eier. De nye eierne ønsker å få alle over på fastlønn (37,5t).

Det betyr at jeg får samme månedslønn hver måned. Det jeg lurer på som jeg ikke finner svar på er om arbeid på rødedager/helligdager (siden hotellet er åpent) vil utløse mer betaling, eller får jeg kun den avtale fastlønna?.

Røde dager er fri, må en jobbe skal en ha overtid. Minimum 40%. 

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (11 minutter siden):

Røde dager er fri, må en jobbe skal en ha overtid. Minimum 40%. 

Ikke i den bransjen der, arbeid på kveld, helg og natt er normalt, og vanligvis ikke overtidsbetalt. Tillegg for helg, kveld og natt er vanlig.

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (6 minutter siden):

Livet er for kort til å finne seg i slikt tøys

Så lege man jobber mindre enn 40 timer per uke finnes det ingen krav om overtidsbetaling. Det eneste unntaket er 1. og 17. mai.

Edited by BIGG
Typo
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
BIGG skrev (1 minutt siden):

Så lege man jobber mindre enn 40 timer per uke finnes det ingen krav om overtidsbetaling. Det eneste unntaket er 1. og 17. mai.

Ingen som har sagt det heller... spørsmålet var om en skal ha overtid om en jobber røde dager. Som 17 mai. Ja det skal en.

Share this post


Link to post
7 minutes ago, Salvesen. said:

Livet er for kort til å finne seg i slikt tøys

https://www.arbeidstilsynet.no/

Det står da ingenting der om at en har krav på tillegg for kveld, natt eller søndag.

Kun for overtid (over avtalt arbeidstid).

 

Står det virkelig ingenting i kontrakten om røde dager?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Axefjord skrev (2 minutter siden):

Det står da ingenting der om at en har krav på tillegg for kveld, natt eller søndag.

Kun for overtid (over avtalt arbeidstid).

 

Står det virkelig ingenting i kontrakten om røde dager?

Hva I alle dager, les spørsmålet til TS. Skal en ha overtid om en må jobbe røde dager med fastlønn? Ja det skal en.

 

Her er en utdypende artikkel: https://www.virke.no/arbeidsgiverstotte/lonn/lonn-hoytider/

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Salvesen. said:

Hva I alle dager, les spørsmålet til TS. Skal en ha overtid om en må jobbe røde dager med fastlønn? Ja det skal en.

 

Her er en utdypende artikkel: https://www.virke.no/arbeidsgiverstotte/lonn/lonn-hoytider/

Det står at om en ikke har tariffavtale, eller spesifikt har avtalt noe annet, så er det ikke tillegg eller ekstra betaling for helligdager...

 

Quote

Arbeidstakere med fast månedslønn har rett på fri med lønn på bevegelige hellig- og høytidsdager. 

Med lønn vil jo si at man beholde roen vanlige månedslønna uten å trekkes. For de som må jobbe, så er det ikke definert noe ekstra. 

 

Nå har ikke jeg mye erfaring med denne typen jobber, men det virker som det er stor forskjell på tariffavtale eller ikke. Jeg ville vært nøye med å lage en god avtale når arbeidsgiver vil ha ny avtale.

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Axefjord skrev (2 minutter siden):

Det står at om en ikke har tariffavtale, eller spesifikt har avtalt noe annet, så er det ikke tillegg eller ekstra betaling for helligdager...

 

Med lønn vil jo si at man beholde roen vanlige månedslønna uten å trekkes. For de som må jobbe, så er det ikke definert noe ekstra. 

 

Nå har ikke jeg mye erfaring med denne typen jobber, men det virker som det er stor forskjell på tariffavtale eller ikke. Jeg ville vært nøye med å lage en god avtale når arbeidsgiver vil ha ny avtale.

 

 

Se her, man skal ha fri med lønn på helligdager. Om en da blir satt til å jobbe så skal en få betalt for at en er på jobb. Les overtid. Det er ikke rocket science. 

Share this post


Link to post
21 minutes ago, Salvesen. said:

Se her, man skal ha fri med lønn på helligdager. Om en da blir satt til å jobbe så skal en få betalt for at en er på jobb. Les overtid. Det er ikke rocket science. 

Setning nr 2 er ikke selvsagt. Det ville vært rettferdig, men verden er ikke rettferdig...

 

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/arbeidstid-ferie-og-permisjon/arbeidstid-skift-og-turnus/ferie-og-helligdager/

 

Quote
Betaling for arbeid på røde dager 

Selv om arbeidstaker som utgangspunkt har krav på fri, så medfører ikke det nødvendigvis en lønnsplikt for arbeidsgiver.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Axefjord skrev (2 minutter siden):

Setning nr 2 er ikke selvsagt. Det ville vært rettferdig, men verden er ikke rettferdig...

 

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/arbeidstid-ferie-og-permisjon/arbeidstid-skift-og-turnus/ferie-og-helligdager/

 

 

Du viser til skift og turnus. Da avtaler en seg vekk i fra slike ting. Ut i fra hva TS sier skal de ikke jobbe skift. 

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (30 minutter siden):

Se her, man skal ha fri med lønn på helligdager. Om en da blir satt til å jobbe så skal en få betalt for at en er på jobb. Les overtid. Det er ikke rocket science. 

Det du sier stemmer som regel om man jobber i en bedrift som er omfattet av tariffavtale. 

Men om man ikke er omfattet av tariffavtale så er det ikke noe generelt lov- eller regelverk for dette, med unntak av 1. og 17. mai.

Generelt er det svært lite i lovverket som sier noe om betaling. 

 • Like 3

Share this post


Link to post

«Hei

Arbeidsmiljølovens bestemmelser gir ikke rett til lønn for røde dager som sammenfaller med dager en egentlig skulle vært på jobb. Eventuelle slike rettigheter vil være basert på avtale/ tariffavtale.

Her finnes det ett unntak, og det er lov om rett til lønn på 1. og 17. mai.

Disse dagene vil du ha rett til ordinær lønn, dersom du vanligvis skulle ha vært på jobb.

Med hilsen Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no»

https://www.ung.no/oss/lz1YkZYOh1zC2ixBsWJtTq/280638

 • Like 1

Share this post


Link to post

Ut fra hva jeg leser av landsoverkomsten for hotell- og resturantvirksomheter så skal du ikke ved 37,5 time regne med å jobbe i helger. De som jobber fast turnus på søndager har 35,5 time arbeidstid.

Så dersom du har 37,5 times arbeidsuke vil det være å regne som overtid da det er utenfor den alminnelige arbeidstiden, men ikke ved 35,5 times uke.

Har de sagt noe om de vil følge tariffen?

Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter FF - Virke

Share this post


Link to post
Guest 61f7d...437

Skal trådstarter ha sjans til å lære seg dette så må alle involverte her bruke riktige begrep og slutte å bruke ord som har helt andre betydninger.

Røde dager heter ikke røde dager, det heter helligdager.

Jobber du på helligdager så skal du ha ekstra betalt, men det heter ikke overtid, det har ingenting med overtid å gjøre med mindre det også er overtid (noe som skal være pålagt av arbeidsgiver, og overtid er ikke noe arbeidsgiver kan planlegge med, det skal kun brukes der den daglige driften ikke går rundt med mindre noen JOBBER MER ENN DET LOVEN TILSIER, mao må noen f.eks. bli akutt syke etc).

Helligdagstillegg og overtid har ingenting med hverandre (men hvis du jobber overtid på en helligdag så er det da enda bedre betalt enn å bare jobbe sin vanlige vakt på en helligdag).

Eksempel: I min jobb får jeg takket være tariffavtale 140% timelønntillegg (altså totalt 2.4 ganger timelønn) for helligdager. Jobber jeg overtid denne helligdagen så er det 100% timelønnstillegg oppå der igjen (så totalt 3.4 ganger timelønn). Hvis denne helligdagen i tillegg er på en av mine "ukefri"-dager (søndager) hvor jeg skal jobbe min vanlige vakt søndagen etterpå eller før (altså to søndager på rad) så trigger dette enda et 100% timelønnsstillegg (da oppe i total 4.4 timelønnsbetalt) i tillegg til å trigge avspaseringstimer for denne overtidsjobbingen på min ukefri (søndag).

Anonymous poster hash: 61f7d...437

Share this post


Link to post
Gjest 61f7d...437 skrev (20 minutter siden):

(men hvis du jobber overtid på en helligdag så er det da enda bedre betalt enn å bare jobbe sin vanlige vakt på en helligdag).

Dette kommer selvfølgelig helt an på hva som er avtalt. Jeg jobber selv i et turnusyrke med tariff og det du sier er ikke tilfellet hos oss. 

Edited by ITtraktor

Share this post


Link to post

Snakk om røre.... 

Det finnes ikke en lovbestemmelse - ikke EN ENESTE - som krever at man skal ha ekstra betalt for å arbeide røde kalenderdager i Norge. Den LOV krever at man skal ha en ordinær arbeistid som ikke overskrider 40 timer/uke (evt gjennomsnittsmålt som 160 timer/fire uker), at arbeid utover dette heter overtid, lønnens med minst 140 % timelønn og ikke er noe arbeidsgiver kan pålegge bare fordi arbeidsgiver har lyst, at man skal ha visse tillegg ogogfordeler ved arbeid 1./17. mai, at man skal ha visse hvietider pr døgn/uke og at en arbeidsgiver ikke kan kjøre drift 24/7 bare fordi arbeidsgiver har lyst. Så langt - og IKKE lengrre - ttaler loven i denne saken, derfra overtar avtale/tariffavtale. 

Dette betyr at TS vil være bundet av sin avtale hva gjelder arbeid på røde kalenderdager (unntatt 1./17. mai dersomlovens krav da er større enn avtalen) så lenge den er innenfor lovens bestemmelser nevnt i forrige avsnitt. Vanlig norsk praktis i akkurat HORECA-bransjen er vakttillegg pr time for visse tider/dager (ganske saftig også for noen vakter) og dette ligger til grunn i tariffavtalen de fleste i HORECA som har en tariffavtale i det hele tatt forholder seg til. Imiderltid: Ingen avtale (tariffavtale eller vanlig avtale med arbeidsgiver), ingen tillegg - ikke før man passerer lovens krav mht 40 timer/uke eller 160 timer/fire uker og overtid derfor slår til. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Ut ifra det TS skriver så skal de ha fastlønn på 37,5 timer, som vil si en normal arbeidsuke, så kommer helg og sånt i tillegg.
 

Share this post


Link to post
Dubious skrev (38 minutter siden):

t ifra det TS skriver så skal de ha fastlønn på 37,5 timer, som vil si en normal arbeidsuke, så kommer helg og sånt i tillegg.

Tvilsomt, de aller fleste i hotellbransjen jobber kveld og helg.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...