Jump to content
Redaksjonen.

Hvorfor knuses den rike oljenasjonen Norge på innovasjon av våre naboer?

Recommended Posts

Olja har gjort oss sløve og for stor offentlig sektor, at Danmark har en bedre velferd enn oss til tross for at de ikke har olje burde være en vekker over hvor vanstyrt dette landet er.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Norge mister jo litt poeng i denne innovasjonsindeksen. Sveits er per dags dato nummer en, mens Sverige er nummer to. MEN indeksen er basert på beregninger som strømpris, skatt, og mange andre slike variabler, fremfor faktisk innovasjon.

 

171322215_Skjermbilde2021-09-23kl_01_54_29.png.e88060fe3841e04dda33ea064f29ec31.png

 

Så hvor pålitelig er egentlig indeksen?

 

I en helt annen indeks er Norge plassert på 18. plass, og Sverige er på 20. Og i denne indeksen er man basert på antall patenter som tas, o.l. Svakheter her er selvsagt i kvaliteten på innovasjonen, det faktum at aksjeutbytte er en måling, og andre åpenbare moment, men det er kanskje litt mer pålitelig enn en måling som baserer seg på hvilken skattepolitikk og strømpriser som er i det landet?

... og ja, Norge gjør det verre enn alle andre land i Norden i den målingen. Vi er kun foran Sverige der.

 

 

Edited by anon_83104
Jeg tilføyde litt og la til lenker til enkel lesing (wikipedia)
 • Like 1

Share this post


Link to post

https://e24.no/naeringsliv/i/OrEMJV/kapital-norges-400-rikeste-er-alle-milliardaerer?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

Norges 400 rikeste er alle milliardærer og har en snittformue på 4Mrd. Medianlønnen her til lands ligger vel noe under 500k. Landets 400 rikeste har da en formue tilsvarende over 3 millioner medianlønner. Ikke dårlig i et land med 5 millioner innbyggere.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Å drive med innovasjon og lete etter risiko kapital er heldigvis to adskillte ting. Jeg har jobbet i en rekke innovasjons selskaper over en periode på 15år.

Enkel konklusjon:

Innovasjon innen olje med gode kontakter, kapital lettere.

Innovasjon innen andre områder. Kapital fraværende.

Hr.Google gav meg dette : (I tillegg kan en lese regeringens utvalgs egen konklusjon)

https://www.abelia.no/siteassets/inversteringsincentiver_nyanalyse_enkeltsider.pdf

https://www.civita.no/okonomisk-frihet-og-utvikling/fra-kapitalutvalg-til-kapitalreform

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/bLWG3/sverige-faar-mest-risikokapital-i-europa-paa-tide-med-en-skattereform-i

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/m6weg0/paa-tide-med-kapitalreform-anne-siri-koksrud-bekkelund

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Fjern formue og eiendomsskatt så får nordmenn råd til å investere (innovere) igjen. Nordmenn er ikke rikinger. Dette er nokså misforstått blant nordmenn. Vi tror at vi er rikinger pga at staten har så mye oljepenger.

 • Like 3

Share this post


Link to post
V5SUBR1R skrev (19 timer siden):

Fordi vi er altfor fokusert på den ene tingen: OLJE. Da tenker vi ikke utenfor boxen.

 

Denne er for lettvint.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Vi kaster pengene våre på et problem istedenfor å innovere og effektivisere. Ta landbruket for eksempel; en gammel relikvie som ikke vil overleve uten subsidiering fra staten - det er direkte planøkonomi. Det vil aldri funke i lengden, men vi har penger, og det er lettere å bruke noen milliarder og glemme det i noen år enn å innovere hele sektoren.

Norge har innovert mye også, men i det siste har vi vært for opptatt med å ivareta status quo enn å se løsninger utenom hva vi allerede gjør.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Norge har vel det meste, egentlig. Høyt utdannet befolkning, kapital, bra infrastruktur, politisk stabilitet, tilgang til markeder. Hvorfor er vi da ikke bedre på innovasjon? Litt merkelig. 

Noen nevner et høyt skatte -og avgiftsnivå som en mulig forklaring, eller det at reguleringene er for mange. Ja, kanskje det, men har ikke Svergie og Danmark et skattenivå som er enda høyere? Disse landene gjør det bra på innovasjon. OECD peker på at offentlig sektor er for stor i Norge i sin siste rapport, -det tar for mange talenter fra privat næringsliv. Det kan nok være en del av forklaringen. Men Svergie og Danmark har også en stor offentlig sektor.  

Nå er det ganske bra med en 20 plass i internasjonal sammenheng, så det er ingen grunn til å svartmale. Men de fleste forventer vel at Norge skal ligge høyere på en slik indeks, med tanke på det utgangspunktet vi har. 

Personlig tror jeg skolene kan hjelpe med å løfte Norge på listen. Det legges ikke særlig vekt på økonomi og innovasjon i undervisningen, p g a kulturen innen skolevesenet eller innen offentlig sektor. Kanskje på tide å skrive om læreplanene, sette litt fart i lærerne? En annen løsning kan være å bruke penger fra oljefondet til å subsidiere ny teknologi. 

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
KjeRogJør skrev (14 timer siden):

Vi er alt for konvensjonelle, og uten orginale interesser som vi brenner sterkt for. De starter ofte som over gjennomsnittet originale, og kunnskapskrevende hobbyer...

Vi beundrer i liten grad folk som tenker langt utenfor boksen, så de foretrekker å vere for seg selv, "raringene".

Her er jeg veldig enig med deg! De jeg kjenner som faktisk har klart å funnet opp noe de har gått (såvidt) i pluss på, er alle veldig intelligente men også relativt underlige mennesker. Kom til å tenke på denne artikkelen (lenke, forskning.no), og lurer på om ikke innovasjonen kunne fått en boost om en lar folk med autisme, AD(H)D og andre diagnoserte "superkrefter" få utforske sitt potensial i stedet for å forsøke å "kurere" dem.

Mutant_100 skrev (15 timer siden):

Dersom det er vanskelig å få tak i materialer i norge, så bestiller du det fra utlandet. [...] Ser dere så mange problemer så var det kansje ikke grunder du var født til å bli.

Og derfor mener jeg man må skille gründervirksomhet fra innovasjon. En innovasjon er jo gjerne en ny metode eller en oppfinnelse, som kan lede til gründervirksomhet på sikt dersom det viser seg at innovasjonen er profitabel. Men det er også gründervirksomhet å starte et firma uten noen som helst innovative løsninger. Innovasjoner kommer gjerne når én person dunker leggen nok ganger på samme bordkanten, og til slutt bestemmer seg for å gjøre noe med det. De fleste gründere jeg har snakket med er joviale, breiale, og ofte veldig utadvendte mennesker som virker å være enormt glad i sin egen stemme. Som regel er de utdannet økonomer eller "industriell-økonomer", og vil starte virksomhet for å starte virksomhet sin del. De fleste (gode) innovatører/oppfinnere jeg har snakket med er mer innadvendte og beskjedne typer med stålkontroll på fag, og en viss aversjon mot papirmøller. Tidlig i en innovasjonsprosess er det egentlig ikke behov for "gründeren", mens jeg er redd "oppfinneren" ser seg lei på regelverk og papirmøller som må til for å i det hele tatt få til en prototype (innenfor lovverket).

Skal man produsere 10000 enheter for salg er jeg 100% enig med deg at det skal være iht. alle gjeldende lover og regler, men for produksjon av en håndfull prototyper burde det være et lettfattelig skille på hvilke tekniske normer som MÅ følges, og hvilke som kun må følges dersom apparatet skal selges eller benyttes utenfor egen organisasjon. Om man setter seg ned for å lese seg opp på lovtekster sitter man gjerne igjen med flere spørsmål enn svar, og i et tidlig stadium kan det bli veldig kostbart å hyre en jurist for å finlese tekstene for å finne ut om du i det hele tatt har lov til å lage en prototype selv eller om du må hyre en autorisert elektroinstallatør for å lage kretsen for deg. De færreste med master- eller doktorgrad innen elektronikk har fagbrev eller lov til å installere utstyr privat eller kommersielt, men har god forståelse for både potensielle farer og muligheter og burde (muligens?) derfor kunne utarbeide prototyper til egen forskning. Om de faktisk har lov til det er en annen, og dessverre mer komplisert, sak å finne ut av.

Som et anekdotisk eksempel hadde jeg for ca. ti år siden en idé som jeg trengte metanol for å få realisert. Jeg søkte politiet om tillatelse og fikk skriftlig tillatelse til å kjøpe totalt 200 liter forutsatt at jeg ikke oppbevarte mer enn 5 liter om gangen (pga. brannfare, antar jeg). I søknaden poengterte jeg at metanol var ca. like brannfarlig som rødsprit, og ikke giftigere enn mye annet du fint får kjøpt i både 1- og 5-liters dunker som privatperson. Tok så kontakt med alle leverandører av kjemikalier jeg kom over, og ingen ville selge til meg privat til tross for at jeg hadde tillatelsen. Når jeg så spurte om jeg kunne registrere firma, så fikk jeg beskjed om at det måtte være AS (ikke enk) og at de uansett ikke kunne selge så små kvanta (fikk ikke lov å kjøpe mer enn 5 liter om gangen av politiet). På det tidspunktet hadde jeg allerede brukt mer tid på papirarbeid og telefonsamtaler enn det ville tatt å få gjennomført forsøkene jeg skulle gjøre, så jeg gav opp. Det er mulig jeg kunne fått tak i metanol i mindre kvanta fra utlandet, men jeg orket rett og slett ikke tanken på tollvesenet (og om dette på én eller annen måte kunne bli sett på som en form for innførsel av narkotika/narkotikarelatert). Hadde jeg i stedet heller brukt kontaktnettverket mitt og fått destillert noen liter metanol "on the down low", hadde jeg hatt det i hende i løpet av noen dager for nesten ingen penger (den kjemiske reaksjonen jeg skulle undersøke krevde ikke spesielt ren metanol, så enhver hjemmebrenner ville kunne laget dette rimelig enkelt). 

XIFXEGLO skrev (12 timer siden):

Men er jeg helt uenig med påstanden "tilgivelse er bedre enn tillatelse"  for regelverket er der for å beskytte oss. [...]

...Og selvfølgelig må man som firma ha kontroll på hvilke kjemikalier man har, og hvordan man skal oppbevare og bruke de. Igjen: regelverket er der for din beskyttelse.

Jeg mener ikke at tilgivelse er bedre enn tillatelse (det ble fremsatt som én av to farbare veier, uten noen form for moralsk imperativ). Faktisk så er jeg enig med deg, men jeg ser at ting ville vært lettere for meg om jeg gav litt mer f i reglene når det gjelder mindre forseelser. Jeg er også enig i at et firma må ha kontroll på hvilke kjemikalier man har, og hva som er forsvarlig oppbevaring/bruk, men jeg mener bare at lovtekstene som beskriver det (korrekt oppbevaring, bruk og dokumentasjonskrav) er såpass lange og innfløkte at de i seg selv er nok til å få enhver oppfinner til å miste motet.

Her kunne med fordel et statlig organ laget en veileder av typen "Dette må du minimum ha på stell (med eksempler) om du skal starte et enk/AS for å utvikle din idé". Veilederen burde hatt kapitler om skatt/mva, juridiske begrensninger, forskjellige forsikringer og HMS som skulle vært ivaretatt. I tillegg informasjon om hva som regnes som tilstrekkelige tiltak for de vanligste stoffer og "farlige verktøy" (eksempelvis søylebormaskin, trykkluftverktøy eller dreiebenk). Igjen mener jeg selvsagt at man må bruke sunn fornuft, men det er forskjell på hva jeg personlig kan stå inne for og hva som vil kunne være (juridisk) fellende i ettertid om det skulle oppstå en farlig situasjon. Har man en lettfattelig tekst med konkrete krav så kan det i de fleste tilfeller være greit med tiltak som er litt til sikker side om man slipper å nærmest hyre en jurist for å tolke lovtekst.

Eksempelet rødsprit kunne da f.eks. vært: 
"Rødsprit: Oppbevares i brannsikkert skap, ha sikkerhetsdatablad tilgjengelig digitalt eller i fysisk perm, ha tilgang på vann/øyeskyller i rommet når det brukes" (jeg er ikke jurist eller HMS-ingeniør så det er mulig dette er for dårlige tiltak, men formålet var å vise hvilket språklig nivå en veileder burde være på).

Så har du et annet eksempel på noe som har fungert i alle år, men som nå plutselig blir formalisert og byråkratisert; modellfly. På grunn av at enhver nisse med mer penger enn vett nå kan skaffe og fly droner, ble det behov for et regelverk om hvem som kunne fly, og hva som kunne flys. Reglene for hvor man kunne fly (modellfly), og at man ikke skulle fly uvettig, har eksistert og stort sett blitt godt fulgt "i all tid" helt til disse "dronenissene" kom og ødela for alle. Foreløpig har modellfly en rekke unntak fra reglene, men det er bl.a. blitt pliktig med medlemskap i flyklubb, ansvarsforsikring og registrering av fartøy. På sikt skal regelverket være likt for droner og modellfly, men det er under utredning hvordan det skal tilpasses modellfly (uten autonomi, og derfor også uten geofence) på en god måte. Jeg har ikke oppfattet at modellfly var noe problem før, og reglene kommer kun som følge av eksplosjonen av uvettig droneflyging vi har sett de siste 5-6 årene. 

På sikt blir vi vel et samfunn der alle former for aktiviteter utenom TV-titting og sakte gange på inngjerdet område krever en form for kompetansebevis eller obligatorisk kurs, eller et regelverk som er så innfløkt at ingen orker å finne ut av det. Er det rart folk ikke orker å finne opp noe nytt?

Edited by ovstebo
Glemt en delsetning
 • Like 2

Share this post


Link to post
Vaniman skrev (24 minutter siden):

Personlig tror jeg skolene kan hjelpe med å løfte Norge på listen. Det legges ikke særlig vekt på økonomi og innovasjon i undervisningen, p g a kulturen innen skolevesenet eller innen offentlig sektor.

Her er jeg delvis enig med deg, men må samtidig få berømme skolene litt. Man blir fortalt opp gjennom oppvekst og skolegang at kreativitet er en gode. Samtidig premieres det litt for ofte i skolen, men særlig i arbeidslivet, konservativ tankegang og sikre A4-løsninger.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det eksisterer nok allerede en del teknologi som kan føre til banebrytende innovasjon. Men teknologien blir lite brukt eller man forstår ikke potensialet. Det kan f eks være tilfelle med droner, som helt sikkert har en masse bruksområder som vi ikke tenker på. Eller 3d printing. Så ja, patenter og oppfinnelser er en ting, å ta i bruk teknologi som allerede eksisterer på en ny måte er noe annet. Men her trenger kanskje entrepenører og grundere hjelp fra offensive politikere, som er villig til å lette på reguleringer og som tør å ta risiko?

 • Like 1

Share this post


Link to post
V5SUBR1R skrev (På 22.9.2021 den 13.31):

Fordi vi er altfor fokusert på den ene tingen: OLJE. Da tenker vi ikke utenfor boxen.

 

Dette, en tviholder på olje og gammel teknologi. 

Share this post


Link to post

@ovstebo har mange gode poenger, som jeg er enig i. Det er vanskelig å starte opp, både som gründer og innovatør/oppfinner, men spesielt sistnevnte. Det er ikke bare å starte opp med gode kunnskaper om det man holder på med og en god idé. Her kunne regelverket vært mer tilpasset små firma, enkeltmannsforetak og private.

Bare en liten ting som krav til å rapportere på alskens lille småsaker, som stjeler tid gründeren og innovatøren heller skulle brukt på utvikling av produktet, og/eller salg. Og ofte så er det mer eller mindre samme info som må meldes inn for hvert rapporteringsskjema som må fylles inn. Disse har som oftest heller ikke råd til å betale en annen person for å gjøre denne jobben for dem.

Foruten det som er sagt om mulighet for og regler for å kunne drive med endel utstyr og stoffer og kjemikalier i små mengder, så er en av de større problemene, tilgang til risikovillig kapital. Spesielt om man er i en noe smal bransje. Dette kommer gjerne i sammenheng med potensiale for å få solgt nok av produktet til høy nok pris.

Norge er et lite land med relativt få innbyggere, spredt over et relativt stort geografisk område. Det betyr gjerne at man må få mange bedrifter, eller nasjonale kjeder, for å få solgt produktet. Og i Norge er det relativt få kunder man kan selge til, så man må vurdere om produktet har appell i andre land. Altså er det større forutsetninger for å lykkes i f.eks. Tyskland, Frankrike og Storbritannia, enn i Norge. Ja, selv land som Sverige og Danmark vil være lettere enn i Norge. Sverige pga flere innbyggere totalt, og mindre spredining, Danmark fordi alle innbyggerne finnes innenfor et langt mindre område.

Og skal man utenlands, og da gjerne våre nærmeste naboer i første omgang, så må man tilpasse seg flere lands regler og må oversette all dokumentasjon til flere språk. Kostnader som ikke i samme grad gjelder der man kan spre seg til flere områder uten å trenge slike tilpasninger. F.eks. vil en bedrift kunne mislykkes i USA, men likevel gjøre det godt nok til at de klarer å leve av det lille de selger. Og inntektspotensialet er enormt mye større.

En tysk bedrift må på sin side både tilpasse seg annet lands regler, og kultur som kan spille veldig inn på mange områder, får å kunne lykkes der. Derfor er det særdeles viktig at regelverkene homologiseres på tvers av landegrenser, noe som EU er med på å pushe. Og da gjenstår språk og kultur, når regelverkene er samkjørte. Og for Europa som region, er det veldig viktig at man lykkes med samkjøring av regelverkene, for å kunne konkurrere med andre regioner.

Share this post


Link to post
nessuno skrev (På 2021-9-23 den 1.11):

Så ut av de to store forretningsfolkene... så trekker du frem den ene som driver hoteller (summa null export av noe som helst, eksisterer i den store graden takket være olje-fôret økonomi), og Røkke som eier... hva var det han eier igjen? Å ja: oljeselskap, oljeserviceselskap... du er ikke flink med gode eksempler, med andre ord. Bra du ikke nevnte Spetalen, Frank Mohn og andre... ogsp direkte/indirekte tilknyttede oljeidustrien.

Din uvitenhet satt til siden - så er virkelogheten det at landet er bokstavelig talt sist i køen i det som gjelder utenlandsk investering - og med mindre det er snakk om bedrifter med betydelige profittmarginer så har vi snart ufattelig lite igjen. Ref hva Rec slet med, Norske Skog, og hva Elkem sliter med nå BARE fordi elprisen gikk opp. Samme vil non sikkert plage Hydro sine smelteverk.

Når det gjelder paraleller til USA; enheten du leser mine innlegg på, og skriver dine dårlig formulerte svar på har deler designet mest sannsynligvis i USA og verste fall Asia, produsert mest sannsynligvis i Asia, med programvare skrevet for det aller meste i USA.

Greit nok med at det finnes "noe" i Norge, men bare for å understreke alvoret - ikke en gang IT-bransjen slipper unna særnorsk investorfiendtlig politikk - ref Facebook, Google og Apple sine datasentre som ble bygget/bygges i Danmark i stedet for Norge - selv om Norge var egentlig det foretrukne landet om ikke skattesatsene kvelte det ønsket.

Eneste man slipper billig unna med her i landet er enkeltmannsforetak. Noe annet enn det - spesielt noe nytt, enda verre noe industrielt som skal kunne konkurrere mot enten vår østlige nabo eller enda verre - asia - og man er omtrent dødsdømt. Man kan ha tusenvis av start-up, men vis meg noe som helst virkelig nytt som skal tilsvare bare noen få prosent av hva oljebransjen leverer i profitt og du vil slite voldsomt.

Mitt opprinnelige svar på kommentaren var ikke ment til å renvaske oljebransjen - men heller poengtere at det ikke finnes noe konspirasjon mot andre bransjer annet enn at når lønnsnivåene er høye og når skatt/avgiftsnivåene er usedvanlig restrektive så har man realiene deretter. 

Det var jo mye edder og galle bare basert på et uskyldig, lite  og enkelt og faktabasert innlegg fra min side!

 • Like 1

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (1 time siden):

Det var jo mye edder og galle bare basert på et uskyldig, lite  og enkelt og faktabasert innlegg fra min side!

Den korteste vitsen om dine innlegg er:

"Faktabasert"

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (På 2021-9-22 den 21.24):

Nessuno skriver Norges historie med bred pensel. Norge er faktisk et land i verden, og et godt land på mange måter og det har det vært både før og etter at oljen kom inn i vår historie. Før oljen var i økonomien her grovt sett på samme nivå som våre naboland Sverige og Danmark. 

Til tross for Nessuno's dystre beskrivelse har det i snitt vært lettere å slå seg opp til de store høyder (ref. Stordalen, Røkke og en hel haug andre) i Norge enn i USA (justert mot folketall). Norge har også i alle år kommet godt ut av i undesøkelser av betingelser for næringslivet og den enkeltes muligheter for etablering av ny virksomhet. 

Oljen har tiltrukket seg store ressurser, både mennesker og kapital og det har nok i en viss grad gått ut over øvrig virksomhet. Det er ofte vanskelig å få både i pose og sekk. Nå må vi orientere oss bort fra oljen, enten vi vil eller ikke. Så får vi se hvor godt vi mestrer denne utfordringen!

Jeg har ikke særlig tro på nåværende regjerings laissez faire-holdning!

Nessuno' kommentar til mitt innlegg ovenfor:

Den korteste vitsen om dine innlegg er:

"Faktabasert"

 

Her vil jeg kommentere mine "fakta" som Nessuno mener er en vits!

"Før oljen var i økonomien her grovt sett på samme nivå som våre naboland Sverige og Danmark". 

Nessuno må gjerne dokumentere hvorfor dette utsagnet er en vits!

"Til tross for Nessuno's dystre beskrivelse har det i snitt vært lettere å slå seg opp til de store høyder (ref. Stordalen, Røkke og en hel haug andre) i Norge enn i USA (justert mot folketall)".

Så vidt jeg vet er dette korrekt. Nessuno må gjerne bevise det motsatte!

"Norge har også i alle år kommet godt ut av i undesøkelser av betingelser for næringslivet og den enkeltes muligheter for etablering av ny virksomhet". 

Nessuno må gjerne bevise det motsatte. Om han fortsatt insisterer på at dette utsagnet er en vits, skal jeg gjerne grave frem dokumentasjon for det!

"Oljen har tiltrukket seg store ressurser, både mennesker og kapital og det har nok i en viss grad gått ut over øvrig virksomhet".

Vil tro at de fleste i Norge er enige om dette utsagnet, men Nessuno kaller det en vits!

"Nå må vi orientere oss bort fra oljen, enten vi vil eller ikke".

Vil tro at de fleste i Norge er enige om dette utsagnet, men Nessuno kaller det en vits!

Jeg skal stekke meg så langt som at disse utsagn varierer med hensyn til å være faktaorienterte, men i den grad de ikke er det, er de i det minste korrekte og sanne!

 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...