Jump to content
Redaksjonen.

Skal atomkraft blir en del av det grønne skiftet? Det skal EU avgjøre i høst

Recommended Posts

Lynxman skrev (18 minutter siden):

Aner ikke når vi får et anlegg. I hvert fall ikke så lenge det bare krangles. Sammenlignet med sol og vind er det jo tilnærmet ubegrenset med kraft fra LFTR, på tilsammenligning lite areal, med 100% stabilitet

Er det noe det finnes ubegrenset energi fra så er det sol og vind, eller hva? En vindturbin opptar kun arealet for oppstillingsplassen og veien til den (ca 2 til 3% av arealet som parken er innenfor). Så at dette med arealbruk er et problem for vindkraft har jeg vanskelig for å forstå! At vindturbiner er en utfordring i forhold til urørt natur er en helt annen sak (men ikke utfordring for naturmangfold).

At en ikke får frem fungerende LFTR-anlegg har ingenting med krangel å gjøre. Det brukes mange milliarder kroner hvert år på dette uten at en får noe gjennombrudd. At noen sier at en heller bør bygge ut sol og vind heller enn å bruke masse milliarder på svært usikker og komplisert teknologi, er som det skal være. Ingenting i verden kommer gratis og uten at en kjemper for det. En skal ikke heller  undervurdere at litt motstand er er en god spore til utvikling.

Jeg legger merke til at du heller ikke har noen formening om økonomien i LFTR-anlegg! Så i det hele tynt med argumenter!

  • Like 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Ketill Jacobsen said:

Er det noe det finnes ubegrenset energi fra så er det sol og vind, eller hva? En vindturbin opptar kun arealet for oppstillingsplassen og veien til den (ca 2 til 3% av arealet som parken er innenfor). Så at dette med arealbruk er et problem for vindkraft har jeg vanskelig for å forstå! At vindturbiner er en utfordring i forhold til urørt natur er en helt annen sak (men ikke utfordring for naturmangfold).

At en ikke får frem fungerende LFTR-anlegg har ingenting med krangel å gjøre. Det brukes mange milliarder kroner hvert år på dette uten at en får noe gjennombrudd. At noen sier at en heller bør bygge ut sol og vind heller enn å bruke masse milliarder på svært usikker og komplisert teknologi, er som det skal være. Ingenting i verden kommer gratis og uten at en kjemper for det. En skal ikke heller  undervurdere at litt motstand er er en god spore til utvikling.

Jeg legger merke til at du heller ikke har noen formening om økonomien i LFTR-anlegg! Så i det hele tynt med argumenter!

Ok. Merker meg at du tror vindturbinareal bare gjelder sokkelen, så da er det ikke noe vits å disukutere mer.

Share this post


Link to post
Jan Kjetil skrev (52 minutter siden):

Løsningen er å satse på breeder reaktorer. Det vil si reaktorer som kan bruke atomafall som brensel. 

Teknologien er tilgjengelig.

Breeder reactor - Wikipedia

Fra Wikipedia: "It is the breeder's ability to produce more new fuel than was spent while also producing electricity that makes it economically interesting. However, to date the low cost of uranium fuel has made this unattractive".

Brensel til atomkraftanlegg er så langt en marginal kostnad for verkene og når i tillegg sol og vind er mye billigere, så er heller ikke slike formerings-reaktorer særlig attraktive (i det minste på kort sikt).

Share this post


Link to post
Lynxman skrev (3 timer siden):

Ok. Merker meg at du tror vindturbinareal bare gjelder sokkelen, så da er det ikke noe vits å disukutere mer.

Hvilket annet areal skulle det gjelde (utenom oppstillingsplass og veier)? I Danmark og Tyskland med mye av turbinene på dyrket mark er det god oppslutning om vindmøllene (folk får også noe av fortjenesten). Enkelte som bor nær parkene er plaget av støy. Arealene i vindparkene er naturligvis fullt utnyttbare til beiting og matdyrking.

I Norge legges gjerne parkene til øde steder slik at støy er et lite problem. Planteliv er stort sett uberørt og dyr beiter i arealene mellom turbinene. Noen steder er det gressganger som slås.

Til og med i Norge er det mange steder med god oppslutning om deres vindparker. Får håpe at hysteriet rundt vindparker på land i Norge snart gir slik slik at vi kan fortsette en fornuftig utbygging. Med nye regler og strammere betingelser vil det gjerne bli bygd nye parker som det er oppslutning om i kommunene. Et viktig forutsetning er at kommunene og folk som bor der har noe igjen for å ha turbinene der. Dette er mye lettere å imøtekomme nå når det er god økonomi (uten subsidier) i utbygging.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
FrihetensRegn skrev (3 timer siden):

Hva syns dere om denne videoen:

 

Er 100% enig med det som bli sagt! Burde vært sendt til MDG, for dette er årsaken til at de får så lite støtte. De angriper mannen i gata isteden for der det virkelig betyr noe. (Ja de gjør sikkert begge deler, men de har hovedfokus på sykkelmotorveier, forbud mot å spise pølse, mot flyreiser osv).

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Hadde vi satset mer på atomkraft tidligere hadde vi ikke hatt noen klimakrise og en langt mindre alvorlig naturkrise. Ubegripelig hvor vanskelig enkelte har for å se at dette er løsningen på begge kriser og i tillegg vil gi oss nok sikker, ren og lite ressurskrevende energi for all fremtid. Det største kinderegget til nå i menneskenes historie.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Geir Ove Olsen skrev (11 timer siden):

Hadde vi satset mer på atomkraft tidligere hadde vi ikke hatt noen klimakrise og en langt mindre alvorlig naturkrise.

Fører sol og vind til naturkrise eller er det noe annet du tenker på? For å fase ut fossilt brensel (og CO2-utslipp), er sol og vind mye bedre enn atomkraft.

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (8 minutter siden):

Fører sol og vind til naturkrise eller er det noe annet du tenker på? For å fase ut fossilt brensel (og CO2-utslipp), er sol og vind mye bedre enn atomkraft.

Så var det dette med realitetene igjen da...

Hvem har klart å fase ut fossilt brensel best, Frankrike eller Tyskland? (merk at nå har det endelig begynt å blåse igjen, etter at vindkraften til Tyskland har stått tilnærmet i null de siste ukene)

image.png.6015d3b4deb85b9335212f88f777419e.png

image.png.87856acd3e2ba82bd3fd822f30826576.png

Edited by sk0yern
  • Like 1

Share this post


Link to post
sk0yern skrev (24 minutter siden):

Så var det dette med realitetene igjen da...

Hvem har klart å fase ut fossilt brensel best, Frankrike eller Tyskland? (merk at nå har det endelig begynt å blåse igjen, etter at vindkraften til Tyskland har stått tilnærmet i null de siste ukene)

image.png.6015d3b4deb85b9335212f88f777419e.png

image.png.87856acd3e2ba82bd3fd822f30826576.png

Dette var et rart spørsmål! Tyskland har i løpet av ti til femten år økt sin fornybarandel fra få prosent til mer enn 50% i 2020. De faser ur sine siste atomkraftverk i løpet av neste år og utfasingen av kull har gått mye hurtigere enn de så for seg de senere år. Frankrike satset på atomkraft for 40+ år siden og denne kraften leverer mer enn 70% av forbruket i dag. Masse verker må enten nedlegges eller oppgraderes dette tiåret. Hva som vil skje i Frankrike blir spennende å se (i det minste en voldsom utfordring for Frankrike) og det som står klart så langt er at atomkraft skal ned på 50% og vind og sol skal fylle tomrommet.

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (På 23.9.2021 den 12.37):

Hva som vil skje i Frankrike blir spennende å se (i det minste en voldsom utfordring for Frankrike) og det som står klart så langt er at atomkraft skal ned på 50% og vind og sol skal fylle tomrommet.

Det ser ut som franskmennene kanskje skal satse mer på atomkraft igjen: https://www.montelnews.com/fr/news/1260114/lenvole-des-prix-rebat-les-cartes-du-nuclaire-en-france--

Share this post


Link to post
sk0yern skrev (2 timer siden):

Det ser ut som franskmennene kanskje skal satse mer på atomkraft igjen: https://www.montelnews.com/fr/news/1260114/lenvole-des-prix-rebat-les-cartes-du-nuclaire-en-france--

Det var jo ikke særlig nytt her med unntak av prisene på strøm i EU har vært unormalt høye i år, hvilket gjør at atomkraft ser litt mindre ille ut. Imidlertid er det grunn til å tro at 2021 er et spesielt år mht strømpriser og at prisene vil gå ned til normalt nivå og stadig lavere for hvert år fremover. Så får vi se om franskmennene er villige til å betale en høyere pris for strøm enn alle andre i Europa! Pluss tåle å leve med risikoen for kollaps knyttet til byggingen av nye verk (ref Flamanville og OL 3)!

Edited by Ketill Jacobsen

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (32 minutter siden):

Det var jo ikke særlig nytt her med unntak av prisene på strøm i EU har vært unormalt høye i år, hvilket gjør at atomkraft ser litt mindre ille ut. Imidlertid er det grunn til å tro at 2021 er et spesielt år mht strømpriser og at prisene vil gå ned til normalt nivå og stadig lavere for hvert år fremover. Så får vi se om franskmennene er villige til å betale en høyere pris for strøm enn alle andre i Europa! 

Tvert imot forventes kjernekraft fra verk som er i langvarig drift å være den rimeligste formen for "utslippsfri" kraft i 2025:

Nuclear Is ‘Most Affordable Dispatchable Source Of Low-Carbon Electricity’ :: The Independent Global Nuclear News Agency (nucnet.org)

Edited by Frank Olsen

Share this post


Link to post
Frank Olsen skrev (2 timer siden):

Tvert imot forventes kjernekraft fra verk som er i langvarig drift å være den rimeligste formen for "utslippsfri" kraft i 2025:

Nuclear Is ‘Most Affordable Dispatchable Source Of Low-Carbon Electricity’ :: The Independent Global Nuclear News Agency (nucnet.org)

Fra din referanse: "The report, ‘Projected Costs of Generating Electricity’, says the LCOE of nuclear in 2025 will range from about $55-$95 per MWh. This compares to a maximum of almost $100/MWh for coal and about $80/MWh for gas. The cheapest non-dispatchable source of electricity is onshore wind of more than 1 MW, with an LCOE of $40-$50/MWh. Offshore wind is about $80-$110/MWh and utility scale solar PV $40-$80/MWh".

Engelsk havvind (Dogger  Bank) oppnådde en pris på 45 øre per kWh i 2020. Prisene går raskt nedover for havvind og likedan for solenergi! Sol er nå nede på ca 11 øre på sitt laveste.

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (9 timer siden):

 

Engelsk havvind (Dogger  Bank) oppnådde en pris på 45 øre per kWh i 2020. Prisene går raskt nedover for havvind og likedan for solenergi! Sol er nå nede på ca 11 øre på sitt laveste.

Stemmer vel ikke helt, 3,965 p/kWt er 47 øre med dagens pundkurs 😁
Og prisen på 39,650 GBP/MWh er 2012-priser og er indeksregulert.
Dette tilsvarer da en pris på 48,6 GBP/MWh i dag.
Så gjenstår det å se om man går i pluss med denne prisen når man kommer i drift en gang i 2023 🙂

Edited by Frank Olsen

Share this post


Link to post
Frank Olsen skrev (3 timer siden):

Stemmer vel ikke helt, 3,965 p/kWt er 47 øre med dagens pundkurs 😁
Og prisen på 39,650 GBP/MWh er 2012-priser og er indeksregulert.
Dette tilsvarer da en pris på 48,6 GBP/MWh i dag.
Så gjenstår det å se om man går i pluss med denne prisen når man kommer i drift en gang i 2023 🙂

I  motsetning til atomkraft har en stålkontroll på fremdrift og kostnader for vindkraft!

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...