Jump to content
QuizIsland

Krangel på jobb om lov: § 10-4.Alminnelig arbeidstid

Recommended Posts

Hei!

Ordningen vi har idag er at alle på kundesenteret som ynskjer, setter seg opp på en liste for laurdagsvakter. Denne lista blir lagt ut i slutten av desember året før, og vi kan da velge hvilke laurdagsvakter vi ynskjer.

Dette er ei ordning som fungerer heilt fint, og som alle på kundesenteret er nøgde med. Dette gir oss muligheten til å tjene litt ekstra.

En kverulant på jobben mener dette ikkje er lov, grunna § 10-4.Alminnelig arbeidstid

Eg har forsøkt å lese gjennom, men klarer ikkje komme til nokon konklusjon. Er det nokon her som klarer tolke denne lova?

Spørsmålet er: Er det ulovlig for ei bedrift å ha ei ordning der ansatte ( som jobber 100% utenom desse vaktene ) frivillig setter seg opp på vakter laurdag? Dette er vakter som må fyllest, men som det aldri har vore noe problem å fylle, da alle ansatte som har denne stillingen, er nøgd med denne ordninga.

Ta gjerne med quotes fra lova, så eg har noko å vise til.

Takk på forhånd!

Edited by QuizIsland

Share this post


Link to post

Frivillig arbeid heter gjerne mertid og krever ikke overtidsbetaling. Men i deres tilfelle er dette timer som må gjøres og bør derfor ikke føres som mertid. Det er altså overtid for de som ellers har 100% uker. 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (18 minutter siden):

Frivillig arbeid heter gjerne mertid og krever ikke overtidsbetaling. Men i deres tilfelle er dette timer som må gjøres og bør derfor ikke føres som mertid. Det er altså overtid for de som ellers har 100% uker.

Men er dette ei ulovlig ordning? Når alle som tar vaktene er nøgd med ordninga. Løysninga er overtidsbetalt, og det er ikkje eit problem for noen parter. Argumente til kverulanten er at det blir tvungen overtid for 100% ansatte, og at dette er i strid med lova.

Edited by QuizIsland

Share this post


Link to post
QuizIsland skrev (1 minutt siden):

Ja eg skjønner ditt poeng. Men her er spørsmål om det er ei ulovlig ordning? Når alle som tar vaktene er nøgd med ordninga. Løysninga er overtidsbetalt, og det er ikkje eit problem for noen parter.

Om det er overtidsbetalt er det ingenting i veien for dette, så lenge de som jobber ikke overstiger max antall overtidstimer. er vell 200 før en søker om utvidelse. 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (2 minutter siden):

Om det er overtidsbetalt er det ingenting i veien for dette, så lenge de som jobber ikke overstiger max antall overtidstimer. er vell 200 før en søker om utvidelse. 

 

Ok supert! Er dette generell kunskap du har? Eller har du noen jobbtittel eg kan referere til?

Takker på forhånd! :)

Edited by QuizIsland

Share this post


Link to post
QuizIsland skrev (2 minutter siden):

Ok supert! Er dette generell kunskap du har? Eller har du noen jobbtittel eg kan referere til?

Takker på forhånd! :)

Jeg er leder for 11 ingeniører, men generelt sett er det jo lov med overtid så lenge en betaler for dette samt overholder maks timer ila ett år. Det er jo helt normalt i alle bransjer å jobbe ekstra :) 

 

10-6 dekker forøvrig overtid, se om dere bryter noe som står der :) 

Edited by Salvesen.
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (1 minutt siden):

Jeg er leder for 11 ingeniører, men generelt sett er det jo lov med overtid så lenge en betaler for dette samt overholder maks timer ila ett år. Det er jo helt normalt i alle bransjer å jobbe ekstra :) 

Ja eg er helt enig! Tusen takk for svar 😁

Share this post


Link to post

Jeg mener dette helt klart er ulovlig rett og slett fordi:

Sitat

§ 10-6. Overtid

(1) Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det .

 

Share this post


Link to post
Sexylubb1 skrev (1 minutt siden):

Jeg mener dette helt klart er ulovlig rett og slett fordi:

 

Hvordan vet du at det ikke er ett behov? Det er mange yrker som har behov for arbeid i helger og helligdager, og det er gjerne avtalt også at arbeid utover normal arbeidstid må påregnes. 

Edited by Salvesen.

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (2 minutter siden):

Hvordan vet du at det ikke er ett behov? Det er mange yrker som har behov for arbeid i helger og helligdager. 

Stiller ikke spørsmål ved behovet. TS sier dette er en fast ordning. Det er altså ikke et tidsavgrenset eller særlig behov. Det er timer som skal dekkes inn gjennom ordinær arbeidsplan og derfor har kverulanten på TS sin jobb helt rett i at 10.4 også brytes. 

Edited by Sexylubb1
  • Like 5

Share this post


Link to post
Sexylubb1 skrev (3 minutter siden):

Stiller ikke spørsmål ved behovet. TS sier dette er en fast ordning. Det er altså ikke et tidsavgrenset eller særlig behov. Det er timer som skal dekkes inn gjennom ordinær arbeidsplan og derfor har kverulanten på TS sin jobb helt rett i at 10.4 kommer som resultat også brytes. 

Ja det er absolutt sant, det burde ha blitt lagt opp en skift plan eller noe slikt for å dekke opp dette behovet. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (43 minutter siden):

Ja det er absolutt sant, det burde ha blitt lagt opp en skift plan eller noe slikt for å dekke opp dette behovet. 

 

Sexylubb1 skrev (47 minutter siden):

Stiller ikke spørsmål ved behovet. TS sier dette er en fast ordning. Det er altså ikke et tidsavgrenset eller særlig behov. Det er timer som skal dekkes inn gjennom ordinær arbeidsplan og derfor har kverulanten på TS sin jobb helt rett i at 10.4 også brytes. 

Ordningen vi har idag er at alle på kundesenteret som ynskjer, setter seg opp på en liste for laurdagsvakter. Denne lista blir lagt ut i slutten av desember året før, og vi kan da velge hvilke laurdagsvakter vi ynskjer.

Dette er jo da ein skift plan? Eg ser ikkje korleis dette bryter "særlig og tidsavgrenset behov for det ." 

Det er 100% behov for denne overtida, grunna at kundesenteret også er opent laurdager, og vi trenger 2 stk. til denne vakta. Løysinga kverulanten kommer med, er å få inn studenter til å ta desse vaktene. Argumentet har aldri vore at det koster mer å ha oss der enn studenter, men at det er ulovlig med ordninga vi har per dags dato.

Mener dykk at denne lista vi har, der vi setter oss opp med fast overtid bryter ledd 10.4?


 

Edited by QuizIsland

Share this post


Link to post

Så lenge det ikke er snakk om tvang, skjønner jeg egentlig ikke problemet. Det ville vært et problem dersom det var snakk om tvungen overtid, men når det er frivillig og vaktene lar seg fylle opp av ansatte som ønsker mer jobb, er det da positivt at man kan ta deg noen ekstra vakter ved behov. Juridisk er det nok gråsone. Mener det er innafor når det kommer lister man kan skrive seg opp på, men er mer synsing enn juridisk fra min side.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Cascada81 skrev (25 minutter siden):

Så lenge det ikke er snakk om tvang, skjønner jeg egentlig ikke problemet. Det ville vært et problem dersom det var snakk om tvungen overtid, men når det er frivillig og vaktene lar seg fylle opp av ansatte som ønsker mer jobb, er det da positivt at man kan ta deg noen ekstra vakter ved behov. Juridisk er det nok gråsone. Mener det er innafor når det kommer lister man kan skrive seg opp på, men er mer synsing enn juridisk fra min side.

Ja eg tenker det samme. Men hadde vore fint om ein jurist kunne gitt eit klart svar på om det er lovlig.

Edited by QuizIsland

Share this post


Link to post

Det er vell det at det er en nødvendighet over tid som er problemet. Altså at det ikke er tidsbegrenset for en spesiell periode. 

Har ikke vært i en slik situasjon så har ikke så mye å si om det. Vi har en vakt ordning, men her er det nødvendigvis ikke noe arbeid mens en går i vakt og vi følger aml ift slik ordning. Ellers jobber vi helger ved behov, altså tidsbegrenset perioder. 

Share this post


Link to post

Planlagt overtid er vel ikke lov ift arbeidsmiljøloven.

Sitat

Overtid kan bare pålegges hvis det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Planlagt overtid eller fast avtale om overtid er ikke tillatt. 

I tillegg vil det jo kanskje legge et press på at vakter må fylles, og noen føler kanskje at de "må" ta vakter, selv om de egentlig ikke har lyst. Det er ikke sikkert at de kommuniserer dette, rett og slett fordi de føler de må ta et tak for laget.

 

Edit: Ser at sitatet jeg har lagt inn ikke står direkte i arbeidsmiljøloven, men det står på altinn ift arbeidsforhold: https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/ansettelse/overtid/

 

Edited by simen929
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Jeg er også av den oppfatning at planlagt overtid ikke er lov, og at det her er planlagt overtid hver eneste lørdag. Overtid skal kun benyttes feks i høyttider, ved unormale arbeidsmengder, hendelser eller fravær som gjør at arbeidet ikke blir ferdig innenfor den normale arbeidstiden. 

Du kan feks planlegge å jobbe overtid iforbindelse med rushtid i jula, men du kan ikke planlegge at det er overtid hver eneste lørdag. Her burde det enten ansettes noen i en 20% stilling som jobber lørdager, eller man kan kanskje løse dette med en annen vaktplan der man jobber 5 dager i uka som vanlig, men en av disse dagene er lørdag. 

  • Like 1
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Tipper at løsningen er satt opp slik at folk slipper å ringe rundt for å bytte vakter når de ikke kan jobbe en lørdag.

Share this post


Link to post
QuizIsland skrev (1 time siden):

 


Mener dykk at denne lista vi har, der vi setter oss opp med fast overtid bryter ledd 10.4?

 

Det kommer helt an på hvor mye de som tar jobben jobber i utgangspunktet. Jeg gjetter på at dere ikke har avtale om gjennomsnittsberegning eller tariffavtale og da vil det ikke være lov om dere ender opp med å jobbe mer enn 40t i uka til sammen. (Om dere ikke jobber over 40t til sammen så er dette forresten strengt tatt merarbeid og dere har i så fall ikke rett på overtidsbetalt, slik jeg skjønner loven). 

Share this post


Link to post
simen929 skrev (39 minutter siden):

Planlagt overtid er vel ikke lov ift arbeidsmiljøloven.

I tillegg vil det jo kanskje legge et press på at vakter må fylles, og noen føler kanskje at de "må" ta vakter, selv om de egentlig ikke har lyst. Det er ikke sikkert at de kommuniserer dette, rett og slett fordi de føler de må ta et tak for laget.

 

Edit: Ser at sitatet jeg har lagt inn ikke står direkte i arbeidsmiljøloven, men det står på altinn ift arbeidsforhold: https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/ansettelse/overtid/

 

Dette stod i arbeidsmiljøloven tidligere, men er blitt fjerna. Mulig altinn ikkje er up to date. Eg finner ingen ledd i arbeidsmiljølova per dags dato som seie at planlagt overtid eller fast avtale om overtid er ikke tillatt. 

 

simen929 skrev (40 minutter siden):

Planlagt overtid er vel ikke lov ift arbeidsmiljøloven.

I tillegg vil det jo kanskje legge et press på at vakter må fylles, og noen føler kanskje at de "må" ta vakter, selv om de egentlig ikke har lyst. Det er ikke sikkert at de kommuniserer dette, rett og slett fordi de føler de må ta et tak for laget.

 

Edit: Ser at sitatet jeg har lagt inn ikke står direkte i arbeidsmiljøloven, men det står på altinn ift arbeidsforhold: https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/ansettelse/overtid/

 

Det er aldri press for å sette seg opp på vakter. Vi er 4 stk som setter oss opp fordi vi ynskjer. Det er mangen som velger å aldri sette seg opp.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...