Jump to content
Nyidag

Detaljstyrte naboer

Recommended Posts

Bor i en gate med rekkehus, de står dessverre veldig tett med bare gangvei i mellom. Flyttet inn ved skolestart i kollektiv med to andre studenter som jeg kjente litt fra før av og tenkte dette skulle blir bra. 

Vi startet selvsagt skoleåret med "fadderuke" og inviterte inn klassen og det tok litt av med musikk og synging. Vi holdt på til kl 12 om natta før vi dempet morroa. Dagen etter kommer naboen som bor på andre siden av veien og måtte prate med oss. Den støyen vi hadde lagd kvelden før var langt over det som er godtatt, og det fikk vi ikke lov til mer. Dessuten har vi varmepumpe og denne kan vi ikke ha på e. kl 20 om kvelden til kl 09 om morgenen for da skal naboen sove og må ha oppe vinduet. Det er heller ikke lov å trille søppeldunker etter kl 21 om kvelden for det støyer sånn når vi går forbi rekkehuset til denne naboen. 

Jeg regner med at dette er bare begynnelsen på en lang rekke med klager fra en nabo som skal ha alt på "sin måte". Men er det egentlig av naboer med slik oppførsel? Jeg har lest i husreglene og da skal det være stille kl 22 i hverdagene og det står ingenting om søppeldunker og andre ting. 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Naboen kan ikke bare finne opp egne regler etter eget forgodtbefinnende, f.eks. at det ikke er lov å trille søppeldunker etter kl 21.

Anbefaler naboen å flytte til en hytte i skogen.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Bor du i ett av rekkehusene? Rekkehus er ofte del av sameie eller borettslag, og det kan være egne regler. Er det felles husregler må du følge dem. Men naboer kan ikke finne på egne regler som er strengere enn husreglene.

Dersom du bor i en bolig som ikke er knyttet til rekkehusene, er jeg veldig usikker på om de har noe de skulle ha sagt. Antar støynivået du snakker om var i en helg, og da mener jeg at når dere roet dere kl. 24 var godt innenfor det som er akseptabelt.

Når det gjelder varmepumper; naboen min har varmepumpe. Den kan jeg ikke høre når jeg går forbi den en gang. Så det er bare bullshit.

Share this post


Link to post

hør med eieren av huset dere bor i. Festing sent på kveld kan være jævlig irriterende for naboer og forstår det godt, sendt ut nabovarsel neste gang. De andre greiene virker litt spesielt.

 • Like 3

Share this post


Link to post
11 minutes ago, ITtraktor said:

Før kl. 23 bør vel det meste av dette være lov. Og varmepumpe hele døgnet.

Tja.

Utagerende fester kan være skumle for små barn, og klokken 23 er midt på mørke natten for de. Dersom naboen har små barn, så bør man vise ekstra hensyn. (ps. vet ikke om den aktuelle naboen har barn)

Varmepumper som ikke vedlikeholdes kan støye noe helt forferdelig, så det kommer helt an på hvor mye støy varmepumpen genererer.. Jeg har lov til å klippe plenen min med en gammel bråkete motorklipper, men å sette den på tomgang og la den stå til jeg kommer hjem fra jobb vil ikke være lov..

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Start med husreglene, dersom dere hører til samme borettslag. Om dere ikke gjør det så er det jo en del vanskeligere å håndheve ting. Da er naboloven en grei pekepinn.

Det varierer litt fra kommune til kommune, men de aller fleste oppererer med at nattero skal finne sted fra klokken 23:00. Dette vil gjerne håndheves sterkere fra politiets side i et byggefelt, enn i bykjernen. 

Så er det dette med å være deltager på en fest og samtidig være i stand til å skjønne hvor mye man faktisk bråker. Det tror jeg de fleste er eninge om at kan være en vanskelig øvelse. Så kommer det jo også an på hvor isolerte husene er, og denslags. På sommeren kan man jo også gå ut i fra at mange mer eller mindre har nødt til å holde vinduer/verandadører åpne for temperaturens skyld. Da burde man tenke ekstra over lydnivået. 

Varmepumper generelt skal ikke lage mye lyd. Er den ødelagt eller utslitt kan den bråke mye. Dette sjekker du jo raskt selv. Om den bråker faller det på utleier å ordne opp i dette. (Regner med dere leier.)

Bossdunkene burde jo være en ikke-sak. Om du må trille over brostein eller lignende så hører du hvor mye lyd det eventuelt lager, og da er det jo bare å passe på å sette ut dunken før folk skal sove. Om du klarer å trille dunkene uten at det lager lyd så er det jo åpenbart at naboen er full av dritt. 

Share this post


Link to post
Fibonacci skrev (På 25.8.2021 den 12.43):

Naboen kan ikke bare finne opp egne regler etter eget forgodtbefinnende, f.eks. at det ikke er lov å trille søppeldunker etter kl 21.

Anbefaler naboen å flytte til en hytte i skogen.

Nei det trodde jeg også at egne regler ikke gjaldt, og kunne forsåvidt tenkt meg at hvis man ikke tåler lyden av naboer, så bosetter man seg ikke i et tett boligstrøk med mye ungdommer og prøver å styre alle til å være stille som det passer seg selv. Vi har besluttet å følge husreglene som er skrevet opp av sameiet og varsle når vi har tenkt å ha fest. Så får ev. nervebunter sitte i fosterstilling når vi går forbi med søppeldunken. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Nyidag skrev (På 27.8.2021 den 15.53):

 hvis man ikke tåler lyden av naboer, så bosetter man seg ikke i 

Typisk svar fra folk som ikke ønsker å ta hensyn til andre. Hvis du ønsker å bråke hvorfor bosetter du deg i tettbebygd strøk? 

Så flott at dere har "besluttet å følge" sameiereglene, da... 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Sexylubb1 skrev (1 time siden):

Typisk svar fra folk som ikke ønsker å ta hensyn til andre. Hvis du ønsker å bråke hvorfor bosetter du deg i tettbebygd strøk? 

Så flott at dere har "besluttet å følge" sameiereglene, da... 

Nja, synes ikke TS var over kanten på noen som helst måte utifra beskrivelsene hans. Å kunne ta en fest i fadderuken hvor man gir seg kl 24 burde være helt innenfor selv i et tettbebygd strøm.

 • Like 1

Share this post


Link to post
2 hours ago, Sexylubb1 said:

Typisk svar fra folk som ikke ønsker å ta hensyn til andre. Hvis du ønsker å bråke hvorfor bosetter du deg i tettbebygd strøk? 

Helt enig. Det at man bosetter seg nærme andre betyr at man tilpasse seg og vise hensyn, ikke at man kan gi enda mer blaffen. 
 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Kajac skrev (25 minutter siden):

Nja, synes ikke TS var over kanten på noen som helst måte utifra beskrivelsene hans. Å kunne ta en fest i fadderuken hvor man gir seg kl 24 burde være helt innenfor selv i et tettbebygd strøm.

24 er definitivt over kanten selv om det skulle være i en studentskibnad (med mindre reglene der åpner for det og er kjent før man leier, selvsagt). 

Legger du til at folk stort sett blir fullere jo senere det blir og som resultat blir mer høylytte og mister den lille evnen de i utgangspunktet hadde til å ta hensyn blir det mest sannsynlig ikke bare ekstra irriterende når de holder på ut over kl 23 da lydnivået antakeligvis var høyere nærmere 24. 

I tillegg har de fleste brl og sameier i tillegg til en absolutt grense på nattero etter kl 22/23 en annen regel som sier at det ikke skal være sjenerende støy etter feks kl 20 (slik er det alle de 4 sameiene/brl jeg har bodd i). Sjenerende støy kan selvsagt tolkes men typisk gjelder det feks at man ikke pusser opp etter da. Lyd fra festing er i min erfaring minst like sjenerende som banking, boring og saging. 

Share this post


Link to post
Sexylubb1 skrev (33 minutter siden):

24 er definitivt over kanten selv om det skulle være i en studentskibnad (med mindre reglene der åpner for det og er kjent før man leier, selvsagt). 

Legger du til at folk stort sett blir fullere jo senere det blir og som resultat blir mer høylytte og mister den lille evnen de i utgangspunktet hadde til å ta hensyn blir det mest sannsynlig ikke bare ekstra irriterende når de holder på ut over kl 23 da lydnivået antakeligvis var høyere nærmere 24. 

I tillegg har de fleste brl og sameier i tillegg til en absolutt grense på nattero etter kl 22/23 en annen regel som sier at det ikke skal være sjenerende støy etter feks kl 20 (slik er det alle de 4 sameiene/brl jeg har bodd i). Sjenerende støy kan selvsagt tolkes men typisk gjelder det feks at man ikke pusser opp etter da. Lyd fra festing er i min erfaring minst like sjenerende som banking, boring og saging. 

Har aldri bodd noen sted hvor det ikke går an å ta seg en fest i ny og ne. Det er selvsagt flere variabler her vi ikke vet, som f.eks. om dette var en hverdag eller helg, hvor mye bråk det faktisk var, og hva som egentlig står i sameie-reglene.

Men generelt sett så er det rom for å ta en fest i de aller fleste borettslag og sameier så lenge det ikke skjer hver helg og så lenge man tar hensyn. Det er selvsagt et bonuspoeng om naboen som fester informerer om det på forhånd, men ikke et krav i mine øyne. Og dersom man synes festen blir for voldsom tar man kontakt med de som fester der og da, ikke venter til dagen etter. 

For meg virker dette som lett-irritable naboer, da TS heller ikke "får lov" av dem til å trille søppeldunken etter kl. 21, eller ha varmepumpen på etter kl. 20. 

Dersom man ikke tåler at naboene lever, så bosetter man seg ikke i tettbebygd strøk. Dette gjelder selvsagt også dersom man må feste til langt på natt flere ganger i uken.

Share this post


Link to post

Later til at TS (og andre som synes kl 24 er innenfor) ikke er kejnt med at norske kommuner har noe som heter politivedtekt og at disse i lovs form regulerter nattero. Hver enkelt kommune bestemmer (og kan også dele opp i ulike bygder, ulike tettsteder etc), men normalregel er nattero fra kl 22 eller kl 23 til kl 6 eller 7 ALLE dager i uken (22-6 der man ikke har spesifikk regel i vedtekten). I denne tiden skal det være så stille at alle med normalt sovehjerte for sin alder (gjelder både unge og gamle som gjerne sover lettere!) både kan sovne uforstyrret og sove uforstyrret gitt at de lukker vinduet og politiet har hjemmel for å slå ned på brudd på dette (Siden TS nevner at sameiet har vedtektsfestet kl 22 ukedager formoder jeg lokal vedtekt er fra 23 alle dager og at sameiet har strammet inn til 22 for sine boliger - noe man utmerket godt kan gjøre i et sameie så lenge vedteketne er satt på lovlig måte i sameiemøte. Politiet håndhever imidlertid bare etter de lokale vedtektene og aldri etter sameiets evt strengere regler. Skal også presiere at politivedtektene bare gjelder støy som når ut til vei, plass etc der alle kan ferdes, altså ikke gjelder om støyen bare er hørbar nok til å forstyrre inne på et privateiet område som enten med bom eller lovlig trafikkskilt er forbudt område for hvem som helst. Jeg går imidlertid ut fra at gangveiene mellom boligene verken er stengt med bom/port bare beboerene har nøkkel til eller er skildet med “fotgjengere/syklister ingen adgang kl 22-6, gjelder ikke beboere” siden slikt ikke er vidre vanlig på norsk jord.) 

Jeg vet det er litt ulikt hvordan politiet håndterer regel om støy, men for å ta vårt eget område som eksemepl (boligområde med eneboliger, relativt store tomter etter dagens standard, stilletid 22-6). Ringer noen og klager på støy kl 2215 får de beskjed om at saken er notert + at de selv skal henvende seg direkte til støyende nabo (besøk eller tlf) og rapportere tilbake at dette er gjort. Er støyen ikke opphørt innen rundt 20 minutter etter at tilbakerapportering har skjedd og ny klage kommer tar politet enten entelefon eller sender en bil med et par uniformerte i svart på døren, avhengig av om telefonen besvares/ignoreres samt hvor mye annet man har å ta taki denkvelden. Kommer et så en tredje telefon minst en halvtimes tid etter besøket/telefonen får man (nytt) besøk og konstaterer de uniformere menn fra gårdsplassen at nattefred fremdeles mangler blir alle til stede unntatt eier instruert om å forsvinne hjem stille og innen fem minutter dersom de ikke skulle følge mer trang til å bli tatt inn til politistasjonen for natten og belønnet med bot om morgenen, mens eier/festholder får bot (gjerne 5000-10000 kr) og støykilder som f eks steroanlegg inndras til fordel for statskassen sammen med pålegg om ikke å anskaffe nytt innen X/XX måneder. Dette gjelder første gangs støy, har politet notert problemer for fem uker og for tre måneder siden også er det sanksjoer raskere og mer effektivt. Vet også at politiet i et tilfelle også gav boligeier forbud en del måneder mot å oppholde seg i/nær sin egen bolig torsdag kl 22-fredag kl 6 begrunnet i gjentatte torsdagfester som plaget naboer kl 2330-2345 og dermed forstyrret deres fred og sinnsro. (Det siste har politiet rett til etter straffeloven.)  

En bemerkning til også: “Nabovarsel” om fest er en god måte å informere og dermed be om naboers forståelse for enkeltstående festtilefelle som setter regleverket til side. Ønsker bare EN nabo å ikke vise den forståelsen har varselet imidlertid ingen som helst betydning - og her har vel TS fått klart nok å vite at vedkomemndes nabo ikke har tenkt å vise noen utvidet forståelse pga et nabovarsel? 

Og en siste påminnelse: Brudd på reglene om nabostøy - grovt eller gjentatt tross advarsel - er grunnlag for heving av en leieavtale og flytteinstruks på dagen om eier vil. Eiere pleier absolutt å ville slikt om de får problemer med styrer i sameier eller borettslag dersom de ikke foretar seg slikt, en hel del eiere ellers også om de får bråk med naboer (eller ser en sjanse til å øke prisen til 1000 kr/person/dagøn for ulovlig bruk av leilighet fra heving av leieavatlen - gammel leieavtale gjelder atså ikke lengre - til namsmannen er på banen og fysisk kaster ut.) 

Share this post


Link to post
GJESTESVAR skrev (41 minutter siden):

Later til at TS (og andre som synes kl 24 er innenfor) ikke er kejnt med at norske kommuner har noe som heter politivedtekt og at disse i lovs form regulerter nattero. Hver enkelt kommune bestemmer (og kan også dele opp i ulike bygder, ulike tettsteder etc), men normalregel er nattero fra kl 22 eller kl 23 til kl 6 eller 7 ALLE dager i uken (22-6 der man ikke har spesifikk regel i vedtekten). I denne tiden skal det være så stille at alle med normalt sovehjerte for sin alder (gjelder både unge og gamle som gjerne sover lettere!) både kan sovne uforstyrret og sove uforstyrret gitt at de lukker vinduet og politiet har hjemmel for å slå ned på brudd på dette (Siden TS nevner at sameiet har vedtektsfestet kl 22 ukedager formoder jeg lokal vedtekt er fra 23 alle dager og at sameiet har strammet inn til 22 for sine boliger - noe man utmerket godt kan gjøre i et sameie så lenge vedteketne er satt på lovlig måte i sameiemøte. Politiet håndhever imidlertid bare etter de lokale vedtektene og aldri etter sameiets evt strengere regler. Skal også presiere at politivedtektene bare gjelder støy som når ut til vei, plass etc der alle kan ferdes, altså ikke gjelder om støyen bare er hørbar nok til å forstyrre inne på et privateiet område som enten med bom eller lovlig trafikkskilt er forbudt område for hvem som helst. Jeg går imidlertid ut fra at gangveiene mellom boligene verken er stengt med bom/port bare beboerene har nøkkel til eller er skildet med “fotgjengere/syklister ingen adgang kl 22-6, gjelder ikke beboere” siden slikt ikke er vidre vanlig på norsk jord.) 

Jeg vet det er litt ulikt hvordan politiet håndterer regel om støy, men for å ta vårt eget område som eksemepl (boligområde med eneboliger, relativt store tomter etter dagens standard, stilletid 22-6). Ringer noen og klager på støy kl 2215 får de beskjed om at saken er notert + at de selv skal henvende seg direkte til støyende nabo (besøk eller tlf) og rapportere tilbake at dette er gjort. Er støyen ikke opphørt innen rundt 20 minutter etter at tilbakerapportering har skjedd og ny klage kommer tar politet enten entelefon eller sender en bil med et par uniformerte i svart på døren, avhengig av om telefonen besvares/ignoreres samt hvor mye annet man har å ta taki denkvelden. Kommer et så en tredje telefon minst en halvtimes tid etter besøket/telefonen får man (nytt) besøk og konstaterer de uniformere menn fra gårdsplassen at nattefred fremdeles mangler blir alle til stede unntatt eier instruert om å forsvinne hjem stille og innen fem minutter dersom de ikke skulle følge mer trang til å bli tatt inn til politistasjonen for natten og belønnet med bot om morgenen, mens eier/festholder får bot (gjerne 5000-10000 kr) og støykilder som f eks steroanlegg inndras til fordel for statskassen sammen med pålegg om ikke å anskaffe nytt innen X/XX måneder. Dette gjelder første gangs støy, har politet notert problemer for fem uker og for tre måneder siden også er det sanksjoer raskere og mer effektivt. Vet også at politiet i et tilfelle også gav boligeier forbud en del måneder mot å oppholde seg i/nær sin egen bolig torsdag kl 22-fredag kl 6 begrunnet i gjentatte torsdagfester som plaget naboer kl 2330-2345 og dermed forstyrret deres fred og sinnsro. (Det siste har politiet rett til etter straffeloven.)  

En bemerkning til også: “Nabovarsel” om fest er en god måte å informere og dermed be om naboers forståelse for enkeltstående festtilefelle som setter regleverket til side. Ønsker bare EN nabo å ikke vise den forståelsen har varselet imidlertid ingen som helst betydning - og her har vel TS fått klart nok å vite at vedkomemndes nabo ikke har tenkt å vise noen utvidet forståelse pga et nabovarsel? 

Og en siste påminnelse: Brudd på reglene om nabostøy - grovt eller gjentatt tross advarsel - er grunnlag for heving av en leieavtale og flytteinstruks på dagen om eier vil. Eiere pleier absolutt å ville slikt om de får problemer med styrer i sameier eller borettslag dersom de ikke foretar seg slikt, en hel del eiere ellers også om de får bråk med naboer (eller ser en sjanse til å øke prisen til 1000 kr/person/dagøn for ulovlig bruk av leilighet fra heving av leieavatlen - gammel leieavtale gjelder atså ikke lengre - til namsmannen er på banen og fysisk kaster ut.) 

Det er heller ikke lov å klippe plenen på en søndag. Men gå inn i et hvilket som helst borettslag, sameie eller boligfelt en solfylt sommersøndag, og du vil garantert høre minst et par gressklippere. Noen mennesker er paragrafryttere som skal legge seg opp i alt en nabo gjør. Andre mennesker har nok hjernemasse i mellom ørene til å utvise skjønn før de ringer til politiet fordi naboen har på musikk klokken 22:03. I TS sitt tilfelle har det vært fadderuke (spesiell anledning), trolig helg, og de gav seg kl. 24. Så lenge ikke dette forekommer hver helg eller midt i uken så er du en rimelig trangsynt nabo om du klager på dette, eller enda verre; ringer politiet.

Når det er sagt, i de større byene vil aldri politiet har ressurser til dette i en normal helg. Da prioriteres de som faktisk bråker på ordentlig.

Jeg står altså fremdeles 100 % inne for at TS, så langt vi vet, ikke har gjort noe som er over streken.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Kajac skrev (33 minutter siden):

Det er heller ikke lov å klippe plenen på en søndag. Men gå inn i et hvilket som helst borettslag, sameie eller boligfelt en solfylt sommersøndag, og du vil garantert høre minst et par gressklippere. 

Vel, Kajac. Jeg har (hvor hvor vi bodde tidligere, jfr side 5 på 

foretatt meg noe i forhold til søndagsplenklipping hos en nabo med holdnigner som dem du flagger - og jeg opplevde rimelig kontant reaksjon fra politiet. Det samme ville jeg nok gjort i boligområdet der vi bor i dag, men her har vi presis INGEN ganger i løpet av >10 år opplevd en nabo som har syslet med slikt, slik at din påstand "et hvilket som helst  ...boligfelt en sommersøndag og du vil garantert høre minst et par gressklippere" er tegn på lavt kjennskap til saken utover eget nabolag! 

Kajac skrev (33 minutter siden):

Noen mennesker er paragrafryttere som skal legge seg opp i alt en nabo gjør. Andre mennesker har nok hjernemasse i mellom ørene til å utvise skjønn før de ringer til politiet fordi naboen har på musikk klokken 22:03. I TS sitt tilfelle har det vært fadderuke (spesiell anledning), trolig helg, og de gav seg kl. 24. Så lenge ikke dette forekommer hver helg eller midt i uken så er du en rimelig trangsynt nabo om du klager på dette, eller enda verre; ringer politiet.

Jeg står altså fremdeles 100 % inne for at TS, så langt vi vet, ikke har gjort noe som er over streken.

Kajac, hvorfor er det "mangel på hjernemasse" og "rimelig trangsynt nabo" hos den som forholder seg til politivedtektene , men (åpenbart ikke) dette - og i tillegg frekkhet som flatlus - hos den som IKKE forholder seg til dem, altså blåser langt i å forholder seg til noe så likegyldig som norsk lov dersom dette i øyeblikket passer ens eget kram og ens egen synsing best? 

Kajac skrev (45 minutter siden):

Jeg står altså fremdeles 100 % inne for at TS, så langt vi vet, ikke har gjort noe som er over streken.

TS har altså ikke gjort noe som er over streken ved å ignorere den lokale politiinstruks og dermed blåse langt i norsk lov fordi dette passet TS der og da? Kan du avkrefte at dette faktisk er din mening og at jeg ikke ahr misforstått deg? 

 • Like 2

Share this post


Link to post
GJESTESVAR skrev (6 minutter siden):

Vel, Kajac. Jeg har (hvor hvor vi bodde tidligere, jfr side 5 på 

foretatt meg noe i forhold til søndagsplenklipping hos en nabo med holdnigner som dem du flagger - og jeg opplevde rimelig kontant reaksjon fra politiet. Det samme ville jeg nok gjort i boligområdet der vi bor i dag, men her har vi presis INGEN ganger i løpet av >10 år opplevd en nabo som har syslet med slikt, slik at din påstand "et hvilket som helst  ...boligfelt en sommersøndag og du vil garantert høre minst et par gressklippere" er tegn på lavt kjennskap til saken utover eget nabolag! 

Kajac, hvorfor er det "mangel på hjernemasse" og "rimelig trangsynt nabo" hos den som forholder seg til politivedtektene , men (åpenbart ikke) dette - og i tillegg frekkhet som flatlus - hos den som IKKE forholder seg til dem, altså blåser langt i å forholder seg til noe så likegyldig som norsk lov dersom dette i øyeblikket passer ens eget kram og ens egen synsing best? 

TS har altså ikke gjort noe som er over streken ved å ignorere den lokale politiinstruks og dermed blåse langt i norsk lov fordi dette passet TS der og da? Kan du avkrefte at dette faktisk er din mening og at jeg ikke ahr misforstått deg? 

Jeg kan si med sikkerhet at jeg er glad jeg ikke har deg som nabo. Ikke at jeg verken fester eller bråker, men det høres ut som du ser etter ting å ta folk på.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Kajac skrev (5 minutter siden):

Jeg kan si med sikkerhet at jeg er glad jeg ikke har deg som nabo. Ikke at jeg verken fester eller bråker, men det høres ut som du ser etter ting å ta folk på.

Jada, det er nettopp fordi man er uten etter å finne ting til ta halve nabolaget på man blir valgt som nestleder i nabolagets velforening. 

Du glemte for øvrig å svare på et par spørsmål jeg stilte deg i forrige innlegg! Ble de for kompliserte? 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...