Jump to content
Sosialist57

Norge et Oligarki ,Erna ga til de rike og tok fra ...

Recommended Posts

Høyre, har glemt seg selv.

Norge står foran et Stortingsvalg. Vi har et havarert samarbeid på borgerlig side. Erna Solberg har vist frem Høyres sanne ansikt. Hun solgte seg på abortlovens alter. Og viktigst var det å gi de aller rikeste sine enorme skattelettelser. Men så viste hun at Høyre ikke har samme omsorg for de som er på den andre siden av skalaen i rikdom. Der strammet hun til. Det skjedde med Krf ved roret. Og det forundrer ikke oss som har skjønt at kristne vil gi almisser i stedet for å sørge for å gi folk et anstendig liv. Det ser ut til at hun og Høyre har til felles med Trump og republikanerne ,at  der er vellykkete på børsen  . Som om triksingen på børsen gjør noen stor forskjell for folk flest og næringsliv. I en tid med enorme tap i deler av næringslivet og høy arbeidsledighet så går børsen til nye tilsynelatende nye høyder. Det er selvsagt ikke sant at der går en nesten rett linje opp på børsen over tid. Det er en løgn. For mange selskaper har restrukturert seg eller forsvunnet. Emisjoner har florert. Tapene har vært høye. Staten har bidratt med å dekke deler av tapene for selskaper og arbeidsledige. Men løgnene til de som driver finanskommentarer er ganske så påfallende.

Høyre er et parti for de aller rikeste. Det er forstemmende å se hvordan det har gått med Emil Stangs parti. Men det er det samme parti med hang til elitisme men det er ikke mye elitisme i den smålighet som Høyre bedriver. Så ynkelig og smålig. Gir bort landet til høystbydende og knapt nok det. Høyre har latt matvareprisene stige til himmels. Folk vil nok våkne opp å se hvor fattige folk flest har blitt med Høyre ved roret. Høyre har hatt en såkalt reform som strammet inn budsjett år for år .. Dumskapen skal fremvises i all sin prakt mens kystriksvei galskapen skal bygges i E39 opp langs kysten fra Kristiansand til Trondheim. Med en pris på 350 milliarder men en jernbane i nord til 100 milliarder har ikke bergenseren råd til …

Kleptokrati , Oligarki eller Røverstat … mye kan betegne Norge og USA og deres naive forhold til de rike uansett hvem de var under nyliberalismen. Nå er det slutt. Ikke bare i vårt land men i alle vestlige land. Det kommer et oppgjør….Vi kan ikke bare importere lavkostarbeidere og ikke videreforedle det som vi har komparative fortrinn til å gjøre. Høyre har latt kapitalflukten skje for eksempel med private barnehager som er solgt ut til spekulanter. Men også andre selskaper har kommet i fritt spill. Eiendomsselskaper. Entra er ikke bare et hvilket som helst selskap men et selskap med store offentlige eierskap. Dette vil Høyre selge unna. Dumskapen er påfallende.  For her er det relativt nye bygg. Men hatet til det offentlige som Høyre representerer har blitt deres historiske tåpenskap. Alt skal sees i lys av at næringslivet skal kunne optimalisere profitten sin. Værsågod , er trolig det som sies på Civitas samlinger hvor Kleptomanene , oligarker og regjering med støttepartier møtes.

Paradokset er at Høyre ble dannet av folk som hadde sin base ved Universitetet i Oslo og som styrte landet nærmest på dugnad. Høyre var et unionsparti og styringsparti som kongen ville ha til å styre. Og som ikke ville ut av unionen med Sverige. Emil Stang var deres første leder og statsminister.

Nå har Høyre blitt et parti for de rikeste og har glemt sitt eget program. Liberalismen er mer utpreget enn konservatismen.

 

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Det er langt flere enn som så. Og når vi vet at av disse 1500 så er det flere milliardærer som godt kan betale mer skatt så blir det nok mer i statskassen slik at vi kan bygge ut velferdsstaten og sørge for tryggere veier som også trengs når vi ser at fiskeoppdrettsanlegg kanskje må sponse rømningsvei i en underjordisk tunnel. 

Så den høyredominerte regjeringen har vært for flittig til å strupe tilgangen på penger til staten. 

Oligarki kaller jeg med rette dette regimet. Og det er ikke noe bedre enn andre regimer som bedriver korrupsjon. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

2042441181_Skjermbilde2021-08-15kl_11_32_14.png.8508bd284e28c67259fbffaba80f4d2f.png

https://www.nrk.no/vestland/dei-ti-rikaste-betalte-under-1_3-prosent-skatt-1.14769665

 

Det er utrolig at de skal betale mindre andel enn pensjonister og uføre. Sant at de likevel betaler svært mange millioner inn til Norge per person, og at de til tross for alt er med å bygge opp landet, men de må da anerkjenne at dette føles urettferdig for de aller fleste andre.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Guest Slettet+6132
On 8/13/2021 at 10:13 PM, BadCat said:

Det er 1500 rike i Norge. Det blir ikke en stor forskjell hvis man fjerner disse.

Korriger til styrtrike så er vi enige på begge punkter 😜
De aller rikeste bidrar svært lite til "felleskapet". Hvorfor skulle de det? De er jo "self-made" og jobber livet av seg for å grafse til seg mest mulig rikdom som absolutt ikke skal deles.
En del av dem får litt samvittighetskvaler når det lir mot kisteferden og gir bort i bøtter og spann til det *de* anser som en god sak.
Og det er vel bra?
 

Share this post


Link to post
anon_83104 skrev (18 minutter siden):

2042441181_Skjermbilde2021-08-15kl_11_32_14.png.8508bd284e28c67259fbffaba80f4d2f.png

https://www.nrk.no/vestland/dei-ti-rikaste-betalte-under-1_3-prosent-skatt-1.14769665

 

Det er utrolig at de skal betale mindre andel enn pensjonister og uføre. Sant at de likevel betaler svært mange millioner inn til Norge per person, og at de til tross for alt er med å bygge opp landet, men de må da anerkjenne at dette føles urettferdig for de aller fleste andre.

Ser ikke problemet. Veldig mange i oversikten betalte mer i skatt enn de hadde i inntekt.

De rikeste 10 prosent i Norge betaler omtrent 40 prosent av all personbeskatning. 

De bidrar med andre ord masse. Og i tillegg kommer skatt og avgifter fra selskapene de eier.

Om noen rike skulle slippe litt billigere unna enkelte år, er ikke noe problem for meg. 

Det viktigste er hvor stor den totale kaken å fordele er. At noen får litt mer enn de kanskje fortjener, lever jeg godt med når alternativet er at den totale kaken blir mindre. Det vil alle tape på.

Edited by KalleKanin
 • Like 1

Share this post


Link to post

Så lenge dem bruker ikke makten sin til å stjele byggeresurser fra å bygge nye og moderne skoler til å bygge større hytter til seg sjøl, så kan de bli så rike de vil på papir, spiller ingen rolle. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Pengene de rike sylter er et produkt av, hovedsakelig, nordmenn sitt arbeid.

Syltede penger som kunne og burde vært investert i videre verdiskaping, av kvalifiserte individer.

...studie på studie viser at overklassen og de rike ikke er bedre på investering enn andre, men at skatteletter til de rike ikke hjelper.
Og det blir bare verre når de rikes barn overtar.

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/701424

...

Høyre bidrar til problemet, gjennom at de støtter store klasseskiller og ideen om at klasseskillene er naturlige, og virker å ha manglende forståelse for at de drar ned verdiskapingen i landet med politikken sin som favoriserer menneskene som ikke er mest kompetente til å skape nye verdier -- de allerede rike -- under den forståelse at de, overklassen, er mer kompetente enn de faktisk er.
https://www.businessinsider.com/why-rich-people-think-theyre-better-than-everyone-scientific-explanation-2019-5?r=US&IR=T

Vi har allerede passert en milepæl hvor landet burde snu:
 

Sitat

 

 

– For utdannelse er mobiliteten forbausende lik den vi ser i andre land, blant annet i USA, et land med stor inntektsulikhet og lav sosial mobilitet, sier han.
 

Flere tar mindre utdannelse enn foreldrene

Salvanes påpeker at hele 73 prosent av norske studenter på høyskolenivå har foreldre som også har høyskole- eller universitetsbakgrunn (Tallene gjelder begge - og biologiske - foreldre..)

En av fem – 21 prosent – av studentene har foreldre med videregående skole. Og bare seks prosent av studentene har foreldre med bare grunnskole, viser OECD-tall. Det er omtrent det samme som Danmark og USA. Og det skyldes ikke at flere i foreldregenerasjonen har høyere utdannelse i Norge enn i andre land.

Sammenlignet med andre land tar faktisk flere mindre utdannelse enn sine foreldre i Norge, samtidig som færre tar mer utdannelse enn foreldrene, viser OECD-tallene.

 ...

Men 'alle' tar feil når de synser om årsaken, inkludert intervjuobjektet jeg siterte her, som sier:
 

Sitat

Det krever stor innsats, og er lønnsomt, men ikke så lønnsomt i form av høy lønn som det er i mange andre land. Der er avkastningen for å studere i fem-seks år mye større.

...

Og dette er et problem som går igjen hele veien:
Det pekes på manglende incentiver og mangel på lønn...
...det er et mantra som går igjen hver gang noen diskuterer hvorfor 'så mange' ikke tar høyere utdannelse.
De tror det er et valg, fordi de ser på faktorene.

Men de kunne bare spurt.
...for sannheten er at barn av foreldre i arbeiderklassen ikke mener at de har RÅD til å ta høyere utdannelse:
Studier viser at økonomi, i studietiden, og fremtidsutsiktene med lån og uten formue eller sikker jobb, er hovedårsaken. Ikke andre interesser eller det å tjene penger med en gang.
 
Mellom det å ta opp lån, mangle nettverk, vite at foreldrene ikke kan betale en krone for å hjelpe, og visshet om at enhver utdannelse kommer med usikkerhet; man kan bli syk, man kan ende opp med å ikke fullføre av et utall grunner, eller man kan ende opp med å ikke bestå.
Barn av mindre velstående må arbeide hardere, MÅ ha jobb utenom skolen i større grad bare for å ha råd til å gå på skole, har mindre ressurser, dårligere kontaktnettverk, generelt mindre sparepenger, og lider mer av aversjon for å ta opp lån, fordi de faktisk er fucka om de ikke fullfører høyere utdannelse, og/eller blir syke, eller må begynne å jobbe eller gå på trygd i stedet for å ta mer lån og gå på skole.
https://tankesmienagenda.no/uploads/documents/medias/like_muligheter_til_utdanning,_endelig_versjon__1572949631991.pdf

42% fullfører ikke utdannelsen ved høyere utdannelse, og 36% som startet på høyere utdannelse fullfører ikke i løpet av 8 år -- som betyr opp til hundretusener i lån for de det gjelder, som for arbeiderklassebarn betyr flere tusen kroner i utgifter hver måned mens de tjener  10 000 kroner i måneden som deltidsansatt, før de klarer å få seg mer eller mindre sikre jobber, deltidsjobber eller heltidsjobber, uten krav til utdannelse.
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/rapporter_planer/aktuelle-analyser/aktuelle-analyser-om-hoyere-utdanning/uh-institusjonene-kan-forebygge-frafall/id744780/

...


Og karakterer i gym og nynorsk forbedres hos elever som kaster bort arbeidskraft og innsats på å forbedre snittet sitt, fremfor at vi har mer fornuftige regler for opptak hvor folk ikke trenger å ta et eller to år ekstra borte fra studier for å forbedre snittet:
Opptaksprøver ville vært bedre enn å kreve høye snittkarakterer i totalt irrelevante fag.
https://www.dagsavisen.no/debatt/2020/09/14/en-kamp-om-desimalene/

Edited by Red Frostraven
 • Like 2

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (9 timer siden):

Barn av mindre velstående må arbeide hardere, MÅ ha jobb utenom skolen i større grad bare for å ha råd til å gå på skole, har mindre ressurser, dårligere kontaktnettverk, generelt mindre sparepenger, og lider mer av aversjon for å ta opp lån, fordi de faktisk er fucka om de ikke fullfører høyere utdannelse, og/eller blir syke, eller må begynne å jobbe eller gå på trygd i stedet for å ta mer lån og gå på skole.

Jeg levde på lånekasselån i 4 år mens jeg studerte bachelor i ingeniør (+forkurs). I den perioden har jeg kjøpt hus, fikk barn og greide å spare nok for å ta sydentur. Jeg behøvet ikke å ha hverken sommer jobb eller jobbe ved siden av skole. Nå nedbetaler det låner 2500 hver måned uten å merke det.  Anno 2008 - 2012. Når jeg vet at det går, gidder jeg ikke å lese det som står i den lenken.

Jeg kan klage på kvaliteten på studie og  relevanse på enkelte fag, men å ta utdannelsen i Norge er mulig for alle friske folk.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Rikdom er ikke et problem, men fattigdom er. Venstresiden foretrekker fattigdom, om rike blir mindre rike slik at forskjellene blir mindre på papiret betyr ikke automatisk at fattige får det bedre.

I mine øyne er høyre et venstreradikalt part, et global sosialistisk parti som setter fn og eu foran norge og norske borgere på lik linje med arbeiderpartiet.

Er ikke uten grunn at vi har hatt lønnstagnasjon og økt fattigdom etter at eøs området ble utvidet østover, det sammen med masseinnvandring fra mena.

Man kan godt skattlegge rike mer, men gjør det på en måte som ikke diskriminere norsk interesser og eierskap slik formueskatten gjør.

Edited by bruker-540634
 • Like 2

Share this post


Link to post
Alex_Tc skrev (11 timer siden):

Jeg levde på lånekasselån i 4 år mens jeg studerte bachelor i ingeniør (+forkurs). I den perioden har jeg kjøpt hus, fikk barn og greide å spare nok for å ta sydentur. Jeg behøvet ikke å ha hverken sommer jobb eller jobbe ved siden av skole. Nå nedbetaler det låner 2500 hver måned uten å merke det.  Anno 2008 - 2012. Når jeg vet at det går, gidder jeg ikke å lese det som står i den lenken.

Jeg kan klage på kvaliteten på studie og  relevanse på enkelte fag, men å ta utdannelsen i Norge er mulig for alle friske folk.

...du er ikke alle friske folk, du er en frisk person, og jeg tør tippe at du har friske foreldre hvor minst en av dem selv har høyere utdannelse.

Du må forstå at andre har andre erfaringer, selv friske oppegående mennesker.

https://www.ung.no/oss/bolig/223234.html

 • Like 2

Share this post


Link to post
Guest Slettet+6132
19 hours ago, Alex_Tc said:

Jeg levde på lånekasselån i 4 år mens jeg studerte bachelor i ingeniør (+forkurs). I den perioden har jeg kjøpt hus, fikk barn og greide å spare nok for å ta sydentur. Jeg behøvet ikke å ha hverken sommer jobb eller jobbe ved siden av skole. Nå nedbetaler det låner 2500 hver måned uten å merke det.  Anno 2008 - 2012. Når jeg vet at det går, gidder jeg ikke å lese det som står i den lenken.

Jeg kan klage på kvaliteten på studie og  relevanse på enkelte fag, men å ta utdannelsen i Norge er mulig for alle friske folk.

"Cool story bro!"

Så du levde på studielån, uten inntekt ellers.. kjøpte deg hus og hadde ett ellers nøkternt liv mens du tok utdannelsen?

Hvor fikk du tak i de nødvendige midler til egenandel, betjening av lån, utgifter ellers?

Fra din rike onkel/pappa?

Var dette rett "etter krigen"? 😂

Dette er virkelig ikke realitetene for den oppvoksende slekt idag som ikke er sønn/datter av velstående foreldre som kjøper leilighet (investeringsbjekter) når "barna" studerer.

Share this post


Link to post
TL1000S skrev (23 minutter siden):

"Cool story bro!"

Så du levde på studielån, uten inntekt ellers.. kjøpte deg hus og hadde ett ellers nøkternt liv mens du tok utdannelsen?

Hvor fikk du tak i de nødvendige midler til egenandel, betjening av lån, utgifter ellers?

Fra din rike onkel/pappa?

Var dette rett "etter krigen"? 😂

Dette er virkelig ikke realitetene for den oppvoksende slekt idag som ikke er sønn/datter av velstående foreldre som kjøper leilighet (investeringsbjekter) når "barna" studerer.

Men jeg kan sette opp regnestykke for deg:

- Huslån ca 3000 per måned. (avtalte med banken å betale kun renter i studieperioden, egenandel var det ikke noe krav om, jeg fikk 100% av lånet + 100.000 ekstra for å pusse opp), - Husforsikring 290 per måned, - buss ca 1000 per måned, - strøm i snitt ca 1000 per måned, - mat ca 1000 per måned. - skole relaterte utgifter (bøker, skoleavgift...)  700 per måned, - internet 500 per måned.

Hus og strøm utgifter har vi fordelt med kona 50/50 

så da blir det runded opp 5500 per måned, og stipend/lån var på 7000. 

Stemmer, jeg har ikke kjøpt mange nye klær i løpet av den tiden.

Var det noe krig i Norge i 2008? Det fikk jeg ikke med meg. Og jeg har ikke noe særlig med slektninger i Norge da jeg flyttet fra et annet land.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (8 timer siden):

...du er ikke alle friske folk, du er en frisk person, og jeg tør tippe at du har friske foreldre hvor minst en av dem selv har høyere utdannelse.

Du må forstå at andre har andre erfaringer, selv friske oppegående mennesker.

https://www.ung.no/oss/bolig/223234.html

Jeg valgde å bo veldig langt fra universitetet. Det took 2 timer å komme til skole plus 2 tilbake. Det er eneste måte. Man kan sove på bussen eller gjøre lekser. Jeg vokste opp uten far, moren har jobbet som stuepikke. 

Jeg forstår at det er andre erfaringer, men hvis jeg klarte det, med en ganske dårlig utgangspunkt så må det være mulig for andre også. Det gjelder å finne løsning for sin situasjon.

Share this post


Link to post
On 8/15/2021 at 11:38 AM, anon_83104 said:

2042441181_Skjermbilde2021-08-15kl_11_32_14.png.8508bd284e28c67259fbffaba80f4d2f.png

https://www.nrk.no/vestland/dei-ti-rikaste-betalte-under-1_3-prosent-skatt-1.14769665

 

Det er utrolig at de skal betale mindre andel enn pensjonister og uføre. Sant at de likevel betaler svært mange millioner inn til Norge per person, og at de til tross for alt er med å bygge opp landet, men de må da anerkjenne at dette føles urettferdig for de aller fleste andre.

For en ufyselig og ikke minst løgnaktig overskrift. Har NRK fått en sosialistisk agenda også nå?

De fleste på den lista betalte mer skatt enn de hadde i inntekt. Og Ole Robert Reitan betalte f.eks 70% skatt. Det er vel ingen av oss vanlige dødelige som blir målt på hvor mye av total formue vi betaler i skatt når det er snakk om skatten?

Så vrir du det til at de betaler mindre skatt enn pensjonister? Jeg kjenner ingen pensjonister som betaler 70% skatt på inntekt.

Hva som er rettferdig? At de skal betale 35% skatt på formue hvert år? Når er sosialistene fornøyd? når ingen i Norge har mulighet til å jobbe seg opp en formue for alt skal til staten?

Nei, disse folka betaler nok skatt allerede. Makan til frekkhet å tro at man på noe som helst vis har krav på mer av andre folk sine penger.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Guest Slettet+6132
1 hour ago, Alex_Tc said:

Men jeg kan sette opp regnestykke for deg:

- Huslån ca 3000 per måned. (avtalte med banken å betale kun renter i studieperioden, egenandel var det ikke noe krav om, jeg fikk 100% av lånet + 100.000 ekstra for å pusse opp), - Husforsikring 290 per måned, - buss ca 1000 per måned, - strøm i snitt ca 1000 per måned, - mat ca 1000 per måned. - skole relaterte utgifter (bøker, skoleavgift...)  700 per måned, - internet 500 per måned.

Hus og strøm utgifter har vi fordelt med kona 50/50 

så da blir det runded opp 5500 per måned, og stipend/lån var på 7000. 

Stemmer, jeg har ikke kjøpt mange nye klær i løpet av den tiden.

Var det noe krig i Norge i 2008? Det fikk jeg ikke med meg. Og jeg har ikke noe særlig med slektninger i Norge da jeg flyttet fra et annet land.

Mao, du var allerede "etablert". Og du/dere har vært flinke.
All ære til deg/dere for det.
Jeg oppfattet det forrige innlegget at du startet fra scratch som en ung student uten inntekt (stod ingenting om at du hadde kone med inntekt) og at du/dere åpenbart ikke kjøpte en fullfansiert leilighet/hus i Oslo sentrum nylig.

Så ja, det er definitivt nyanser i det å klare seg :)

 

Share this post


Link to post
Guest Slettet+6132
1 hour ago, Tåkefyrste said:

For en ufyselig og ikke minst løgnaktig overskrift. Har NRK fått en sosialistisk agenda også nå?

De fleste på den lista betalte mer skatt enn de hadde i inntekt. Og Ole Robert Reitan betalte f.eks 70% skatt. Det er vel ingen av oss vanlige dødelige som blir målt på hvor mye av total formue vi betaler i skatt når det er snakk om skatten?

Så vrir du det til at de betaler mindre skatt enn pensjonister? Jeg kjenner ingen pensjonister som betaler 70% skatt på inntekt.

Hva som er rettferdig? At de skal betale 35% skatt på formue hvert år? Når er sosialistene fornøyd? når ingen i Norge har mulighet til å jobbe seg opp en formue for alt skal til staten?

Nei, disse folka betaler nok skatt allerede. Makan til frekkhet å tro at man på noe som helst vis har krav på mer av andre folk sine penger.

Definer inntekt/formue for disse "rikingene" så blir vel din indignasjon på deres vegne satt litt i perspektiv.

Hint:
De tar jo ikke akkurat ut "lønn" og har mange muligheter til å redusere "inntekt" til null selv om vi alle vet at dette kun er teknisk, lovlig, kreativ bokføring.
Ikke synd på disse i det hele tatt.
Men hvem vil vel dele med sin rikdom man har jobbet så hardt for?

Er man så "dum" at man har masse eiendommer/bedrifter registrert på seg sjøl/tar enorme utbytter så er dessverre nåværende skatteregler slik at man på "hoste opp" penger for å betale formueskatt.
Ingenting som hindrer disse å ha alt "syltet ned" verdien i firma i utlandet eller bedrive dyktig *lovlig* skatteplanlegging slik at man har 0 i inntekt og 0 i formue. Og likevel leve i sus og dus (alt man gjør/disponerer er jo betalt av ett firma man "eier").

Men jeg er ikke uenig i at formueskatt er en "varm potet" og absolutt ikke slår ut rettferdig alltid hverken for de med stor inntekt eller liten/ingen.

 

Edited by Slettet+6132

Share this post


Link to post

Det må 1581 skattebetalere sånn som meg for å betale inn like mye som Røkke betalte inn. Sosialister mener han er skattesnylter :wallbash:

De rike har blitt rikere under pandemien. Selvfølgelig har de det. Aksjemarkedet raste ned 30% i mars. Alle som investerte etter det har tjent penger, Røkke og Jørgen hattemaker. Hvis Audun Lysbakken, med sin millionlønn, ikke satt inn penger i aksjer og fond i april, mai og juni i 2020 er det rikingene sin feil og deres problem? Jeg, med min lønn på 430.000, klarte å kassere inn 50-70.000kr på aksje og fondsmarkedet i 2020 og 2021. 

Skal de gjøre noe med skatten så kan de legge inn en progressiv skatt på aksje og fondsgevinst slik at småsparer får mer igjen av sparingen og rikingene betaler mer istedet for å øke formueskatten og innføre arveavgift.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...