Jump to content
NTB - digi

Norge solgte rekordmye strøm i første halvår

Recommended Posts

1 hour ago, Proton1 said:

Theo 343:

Og dermed har man ruinert det norske prismarkedet. Selvsagt er det valg hvilke avtaler man inngår og forplikter seg til.

Det er jo akkurat det man gjør. Man selger til "høyeste bud" i Europa fremfor å holde normale priser i Norge.

Proton svar:

Det er fristende å være enig med deg, men - du tar feil. Kraft i Nord Europa omsettes på NordPool, en åpen børs hvor kraft omsettes akkurat som aksjer på Oslo Børs eller metaller på LME i London. Prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel, ingen andre. Skatter, avgifter og monopoltjenesten nettleie bestemmes av våre folkevalgte. Politisk bestemte priser har vært prøvd i mange sammenhenger, bl.a. Sovjet, Cuba og Venezuela, men har aldri vært særlig vellykket, markedet har alltid vært best. Etter som innslag av vind og sol øker i Europa, og CO2-kvotepris går kraftig opp, vil også kraftprisene øke. Det kan vi gjøre fint lite med. Men landet vårt kan tjene på å selge vannkraft dyrt ved vindstille, og kjøpe billig, overskudds vindkraft tilbake. Denne muligheten er i kraftig vekst. Det betyr at strømregningen vil stige for oss alle. Men det hadde hjulpet litt om Statkraft og Statnett var flinkere til å fortelle oss om overskuddet de putter inn i Statskassen som vi alle har nytte av.

Det er fristende å være enig med deg også men når man holder igjen strømproduksjon fordi prisene er lave og kjører vann utenfor turbinene når magasinene er fulle men prisene er for lave så er det ren spekulasjon og ikke pga. "noe man ikke har kontroll over".

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (9 minutter siden):

Det er fristende å være enig med deg også men når man holder igjen strømproduksjon fordi prisene er lave og kjører vann utenfor turbinene når magasinene er fulle

Det er en god regel å holde seg til sannheten. 2020 var et ekstraordinært år da norsk produksjon av strøm var historisk høy. Noen ganger måtte en velge mellom at demningen flommet over (både basseng og elveanlegg) eller la vann gå forbi turbinene (som gikk for fullt) på en kontrollert måte. Det er greit å mene noe sterkt, men bruk ikke løgner i din argumentasjon!

 • Like 1

Share this post


Link to post
Just now, Ketill Jacobsen said:

Det er en god regel å holde seg til sannheten. 2020 var et ekstraordinært år da norsk produksjon av strøm var historisk høy. Noen ganger måtte en velge mellom at demningen flommet over (både basseng og elveanlegg) eller la vann gå forbi turbinene (som gikk for fullt) på en kontrollert måte. Det er greit å mene noe sterkt, men bruk ikke løgner i din argumentasjon!

Løgner? Ingenting av disse taktikkene er unikt for 2020. At 2020 var et unikt år med rekordlave priser er riktig men jeg har selv funnet og linket rapporter langt tilbake hvor man snakker om slike taktikker for å bla. "se hva markedet tåler av priser".

Share this post


Link to post
nessuno skrev (43 minutter siden):

Jeg vet ikke hvor du trekker denne konklusjonen at Norge med en kystlinje som er helt enormt lang har tydeligvis vindstille om vinteren da det er kalt. Jeg har bodd og jobbet flere steder i landet og kan ikke huske en eneste vinter da dette var sant.

Hva slags dokumentasjon trenger du? For det første er ikke hele Norge sammenbundet, hvis du leser artikkelen vi diskuterer en gang til er, så har Trøndelag og Nord-Norge egen pris. Vil du at jeg skal dokumentere hvor lange kuldeperiodene er? Vil du at jeg skal dokumentere korrelasjonslengden på vindstille i disse periodene?

Fant i en rapport til deg, her:

https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_84.pdf

Relevant utdrag finner du på side 37. Se spesielt denne passasjen:

Sitat

I NVEs datasett øker kraftoverskuddet i alle modellerte land fra 2030 til 2040.Uten å gjøre konkrete tiltak er det likevel store ubalanser i kraftsystemet. Selv om detsettover året produseres nok energi til å møte etterspørselen, oppstår det perioder hvor lite vindkraft og høyt forbruk utløser rasjonering.

Edited by Del
Lagt inn rapport

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (1 time siden):

Løgner? Ingenting av disse taktikkene er unikt for 2020. At 2020 var et unikt år med rekordlave priser er riktig men jeg har selv funnet og linket rapporter langt tilbake hvor man snakker om slike taktikker for å bla. "se hva markedet tåler av priser".

Du påstod følgende: "Det er fristende å være enig med deg også men når man holder igjen strømproduksjon fordi prisene er lave og kjører vann utenfor turbinene når magasinene er fulle". Kan du dokumentere et eneste eksempel på at dette er skjedd?

Du kan ro deg bort fra den kokrete løgnen ved å henvise til diverse diffuse "taktikker".  At vann holdes igjen i påvente av bedre priser er bare fornuftig. Alternativet er ofte å importere billig vindkraft fra Danmark eller Tyskland.

Edited by Ketill Jacobsen
 • Like 1

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (17 timer siden):

Norge solgte rekord mye strøm samtidig som strømprisene var rekordhøye? Hvis folk ikke våkner snart så er det jo dømt til å gå rett vest.

Rekord høye er da å ta i. Tilsvarende priser de siste 5 årene. Husker ikke hvilke i farten. Strøm er fortsatt billig, men en bør være obs på hvilke avtaler en har. Kan bli grisedyrt når nordpool prisene er høye. Selv fikk jeg regning på -150 på huset og -700 på utleie leiligheten sist måned.

Share this post


Link to post

1. "når man holder igjen strømproduksjon fordi prisene er lave" Denne dokumenterte du selv.
"At vann holdes igjen i påvente av bedre priser er bare fornuftig"

2. Vann utenfor turbinene når magasinene er fulle
Norge må slippe vann forbi turbinene, mens Sverige betaler dyrt for mer kjernekraft
https://www.tu.no/artikler/kabler-ute-av-drift-norge-ma-slippe-vann-forbi-turbinene-mens-sverige-betaler-dyrt-for-mer-kjernekraft/495340

Riktignok finner jeg nå kun 2020 men mener dette også har skjedd før.

3. At man spekulerer i prisutvikling
- Vil ha slutt på magasintømming
https://www.nrk.no/nordland/vil-ha-slutt-pa-magasintomming-1.7500433
https://www.tu.no/artikler/tommer-vannmagasinene/239419
SPEKULERER: En kraftlagsjef på Helgeland mener kraftselskap spekulerer i å tømme vannmagasiner og selge strøm til utlandet, for å presse strømprisene opp.

Quote

Elverksjef Botenmark utelukker ikke at strømprodusenter spekulerer i å tømme vannmagasinene for å eksportere strøm. Og når vannmagasinene er tomme krever de høye strømpriser fra norske kunder.


 

Edited by Theo343
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Salvesen. said:

Rekord høye er da å ta i. Tilsvarende priser de siste 5 årene. Husker ikke hvilke i farten. Strøm er fortsatt billig, men en bør være obs på hvilke avtaler en har. Kan bli grisedyrt når nordpool prisene er høye. Selv fikk jeg regning på -150 på huset og -700 på utleie leiligheten sist måned.

Såvidt jeg husker fra en tidligere gjennomgang i en annen tråd hadde vi et stort prishopp i 2018. 2020 er som vi alle vet et unntaksår både i produksjon, pris osv.

Edited by Theo343

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (6 minutter siden):

Såvidt jeg husker fra en tidligere gjennomgang i en annen tråd hadde vi et stort prishopp i 2018. 2020 er som vi alle vet et unntaksår både i produksjon, pris osv.

Ja de siste 5 årene har vi hatt 2 tilsvarende dyre år som i år om jeg ikke husker helt feil

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (1 time siden):

1. "når man holder igjen strømproduksjon fordi prisene er lave" Denne dokumenterte du selv.
"At vann holdes igjen i påvente av bedre priser er bare fornuftig"

2. Vann utenfor turbinene når magasinene er fulle
Norge må slippe vann forbi turbinene, mens Sverige betaler dyrt for mer kjernekraft
https://www.tu.no/artikler/kabler-ute-av-drift-norge-ma-slippe-vann-forbi-turbinene-mens-sverige-betaler-dyrt-for-mer-kjernekraft/495340

Riktignok finner jeg nå kun 2020 men mener dette også har skjedd før.

3. At man spekulerer i prisutvikling
- Vil ha slutt på magasintømming
https://www.nrk.no/nordland/vil-ha-slutt-pa-magasintomming-1.7500433
https://www.tu.no/artikler/tommer-vannmagasinene/239419
SPEKULERER: En kraftlagsjef på Helgeland mener kraftselskap spekulerer i å tømme vannmagasiner og selge strøm til utlandet, for å presse strømprisene opp.


 

Som forventet har du ikke klart å dokumentere: "når man holder igjen strømproduksjon fordi prisene er lave og kjører vann utenfor turbinene når magasinene er fulle". I den grad en har latt vann gå forbi turbinene, har det vært nødsituasjoner, ikke et spekulativt tiltak som du påstår.

Share this post


Link to post
Just now, Ketill Jacobsen said:

Som forventet har du ikke klart å dokumentere: "når man holder igjen strømproduksjon fordi prisene er lave og kjører vann utenfor turbinene når magasinene er fulle". I den grad en har latt vann gå forbi turbinene, har det vært nødsituasjoner, ikke et spekulativt tiltak som du påstår.

Ikke nødsituasjoner men at man mener man tjener for lite på å kjøre turbinene. 

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (2 minutter siden):

Ikke nødsituasjoner men at man mener man tjener for lite på å kjøre turbinene. 

Det er en opstand du ikke klarer å dokumentere. Jeg kan tvert i mot dokumentere at det ikke er tilfelle. Se for eksempel den føste artikkelen du referer til (vann fra Gjevilvannet).

Du fremsetter konspirasjoner som stort sett er løgner. Litt som Trump og hans medløpere.

Share this post


Link to post
Del skrev (7 timer siden):

Hva slags dokumentasjon trenger du? For det første er ikke hele Norge sammenbundet, hvis du leser artikkelen vi diskuterer en gang til er, så har Trøndelag og Nord-Norge egen pris. Vil du at jeg skal dokumentere hvor lange kuldeperiodene er? Vil du at jeg skal dokumentere korrelasjonslengden på vindstille i disse periodene?

Fant i en rapport til deg, her:

https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_84.pdf

Relevant utdrag finner du på side 37. Se spesielt denne passasjen:

Så ikke hele vinteren, alle dager i strekk, men perioder altså? Hel da er poenget mitt like gyldig: uforutsigbar til tider, men likevel betydelig supplement til elkraften i landet forøvrig.

Jeg påstod aldri at hele Norge skal drives av vindmøller.

Share this post


Link to post
nessuno skrev (1 time siden):

Så ikke hele vinteren, alle dager i strekk, men perioder altså? Hel da er poenget mitt like gyldig: uforutsigbar til tider, men likevel betydelig supplement til elkraften i landet forøvrig.

Jeg påstod aldri at hele Norge skal drives av vindmøller.

Jeg skjønner ikke hvorfor du går i forsvar her. Alt jeg har sagt er at det også med mer vindkraft vil være mulig å presse opp pris ved å ha lave vannmagasiner. Du kan jo velge å simpelthen si takk for informasjonen.

Share this post


Link to post

Ketill Jacobsen:

Etter som sol og vind blir stadig billigere, så vil også strømprisene i EU gå ned. Etter som kvoteprisene går opp vil kull og gass fases ut i stadig større tempo (særlig kull). Produksjonen fra kull vil derfor stadig ha mindre å si for prisnivået. NVE regner med lavere strømpriser på sikt og prisene i Norge og EU vil bli stadig mer like (råpris for strømmen som Nord Pool-prisen).

Proton svar:

To forhold taler i mot billigere vindkraft.

1) Teknologien er godt utviklet - videre forbedringer vil være marginale.

2) Økende etterspørsel etter metaller som benyttes i vindmøller, bl.a. kobber, driver prisene i været. Utviklingen kan tyde på at økende materialkostnader oppveier lavere fabrikasjonskostnader.

Videre er det sannsynlig at utfasing av gass vil ta lengre tid enn du og mange andre mener. At kraftprisen vil bli lik i hele Europa er nesten uunngåelig. Ved vedvarende prisforskjeller vil overføringslinjer bli bygget for å utnytte forskjellene.

En tysk husholdning bruker 3400 KWh/år. En elbil alene vil bruke tilsvarende mengde strøm. Elektrifisering av EU vil ta lengre tid enn det du til tider syntes å mene.

Share this post


Link to post
17 hours ago, Ketill Jacobsen said:

Det er en opstand du ikke klarer å dokumentere. Jeg kan tvert i mot dokumentere at det ikke er tilfelle. Se for eksempel den føste artikkelen du referer til (vann fra Gjevilvannet).

Du fremsetter konspirasjoner som stort sett er løgner. Litt som Trump og hans medløpere.

Nå roter du fælt. Det ble dokumentert i den første linken min om du bare tok deg tid til å sjekke det.

Share this post


Link to post
22 hours ago, Ketill Jacobsen said:

Etter som sol og vind blir stadig billigere, så vil også strømprisene i EU gå ned. Etter som kvoteprisene går opp vil kull og gass fases ut i stadig større tempo (særlig kull). Produksjonen fra kull vil derfor stadig ha mindre å si for prisnivået. NVE regner med lavere strømpriser på sikt og prisene i Norge og EU vil bli stadig mer like (råpris for strømmen som Nord Pool-prisen).

Med andre ord fører eksporten at Norsk strømpris vil øke, og strømprisen i f.eks Tyskland vil tilsvarende gå ned pga norsk eksport. Noe som vil føre til en utradering av norsk industri, for hvorfor skal f.eks Hydro ha et smelteverk i norge, eller noen bygge batterifabrikker o.l., når de kan ha det i Tyskland og tjene mye mer penger? Gass skal EU heller ikke kjøpe fra Norge, for de har jo akkurat bygget en ny gassledning til Russland, hvor de kan kjøpe gass mye billigere, kombinert med at de skal kutte forbruket.

Det er i mine øyne fantastisk at den norske regjeringen arbeider på fulltid for å tjene EUs interesser, og samtidig motarbeide norske. Følger i hvert fall spent med på hvilken kremjobb i EU høyretoppene får når de blir sparket ut av regjeringskontorerne til høsten.

Edited by likferd
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
5 minutes ago, likferd said:

Det er i mine øyne fantastisk at den norske regjeringen arbeider på fulltid for å tjene EUs interesser, og samtidig motarbeide norske. Følger i hvert fall spent med på hvilken kremjobb i EU høyretoppene får når de blir sparket ut av regjeringskontorerne til høsten.

Her treffer du nok spikeren. Libya og annet var også slik.

Det er på tide at vi får politikere på stortinget som jobber for norske interesser fremfor sine egne.

Edited by Theo343

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (1 time siden):

Nå roter du fælt. Det ble dokumentert i den første linken min om du bare tok deg tid til å sjekke det.

Nå har jeg igjen sjekket "den første linken din" (TU-artikkel). Der står det intet om at strømprodusentene har latt vann strømme forbi turbinene for påvirke strømprisene til å gå oppover. Tvert i mot er dokumentert at mange er blitt tvunget til å la vannet gå forbi turbinene. Det er forklart ganske detaljert hvorfor dette er tilfelle.

Her er sitater fra artikkelen: " – Vi mangler nå så mye kabelkapasitet i sør-Norge at det blir innestengt kraft og enda mer volum går til spille.

Forrige helg valgte Tafjord Kraft å stanse kraftproduksjonen og la det bli overløp ved Zakariasdammen. Årsaken var at innmatingstariffen til sentralnettet var høyere enn spotprisen.

Også Trønderenergi måtte se på at vannet rant over breddene på Gjevilvannet og utenfor inntaket til Driva-kraftverket i Sunndal.

– Teorien sier at man ikke skal ha negative priser i Norge fordi man kan holde tilbake all vannkraft, men ikke alle kan det".

Jeg er usikker på om dine konklusjoner er basert på at du ikke er i stand til å lese og forstå det som ligger foran deg, eller at trangen til skape konspirasjoner får deg til å skyve sannheten til side! 

 • Like 3

Share this post


Link to post
16 minutes ago, Ketill Jacobsen said:

snip

Ser du hva du svarer på? ute av stand til å lese?
image.png.3b2288e9d7eba51d4a272cad8a67915f.png

Navnekalling og stråmannsargumentasjon er bare usaklig. Tjener man 5 milliarder så har man råd til å vedlikeholde turbinene og produsere strøm selv om prisene er lave.

Ellers er det jo rimelig opplagt at man fokuserer på å tjene mest mulig per dråpe vann fremfor å sikre landet pg norske husstander med forutsigbare kostnader ift. strøm.

Quote

 

Lønnsom forskning

Utviklingen av Shop er ett av flere hundre prosjekt som har fått offentlig støtte de siste ti årene, gjennom program som Forskningsrådet administrerer. Totalt har staten gitt fire milliarder kroner til slik forskning i dette tidsrommet.

Med sine 6,8 milliarder kroner i antatt inntjening på egen hånd i samme tidsrom, er Shop derfor et godt eksempel på at energiforskning lønner seg. 

I nær fremtid kan kombinasjonen forskning, mer regnekraft, smarte algoritmer og økte mengder måledata gi enda større gevinster fra god vannkraftplanlegging.  

 

 

Edited by Theo343
 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...