Jump to content
Sign in to follow this  
Phethario

Skip som synker

Recommended Posts

På en måte, det som kan skje er at brann/varme svekker metallet og trykket fra vannet fører til at det revner. Kan også være andre årsaker her som at eksplosiver antente og laget hull.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Om det er varmen som er orsaken til forliset så er den vanlegaste grunnen at stålet som blir oppvarma utvider seg.
I eit skipsskorg som består av fleire individuelle stålplater så vil ei slik utviding av stålplatene medføre at det blir større press på skøytane mellom platene, eller at plata deformerer seg for å få plass.

Stål som blir varma opp i 500-600 grader vil starte å miste bæreevna, dette gjer at stålet blir utsatt for deformering og mekanisk svikt frå ytre krefter, enten det er sjøvatnet som presser frå utsida, vekta av dekka over, osv.

Ein anna grunn som ein ikkje må gløyme er at ingen skip er heilt tette. Det er utettheiter under overflata, særleg rundt propellar og ror der det kjem inn litt sjøvatn. Normalt pumpes dette vatnet ut via lensepumper før det blir eit problem. Under ein brann vil lensepumpene kunne bli øydelagte, eller på anna måte hindra frå å fungere som tiltenkt.

Share this post


Link to post

Skip har i tillegg tilsiktede hull i skroget, blant annet for å ta inn kjølevann. Dette vannet går gjennom rør og inn i vanntette konstruksjoner, for eksempel varmevekslere, men disse har en tendens til å slutte å være vanntette når intens varme jobber på dem. Man har bunnventiler tett på hullene for å kunne stenge forbindelsen til sjøen hvis det er problemer på utstyret, for eksempel om varmeveksleren lekker eller må rengjøres for diverse marine organismer som gror inni den, men i en brann er det ingen maskinist som er suicidal nok til å løpe inn for å stenge disse.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...