Jump to content
9UAHR1KO

Hvem vil ha hjemmekontor? Det er stor forskjell på folk [Ekstra]

Recommended Posts

Kor overførbart er dette til det norske arbeidslivet?

Når dei amerikanske forskarane snakker om at det kan være ei tikkande bombe dersom unge menn velger å jobbe fast frå kontoret medan småbarnsforeldre velger å jobbe heimaifrå, så snakkar dei om at dette muligens kan utløyse juridiske problemstillingar knytt til mangfold og inegrering. Det er ikkje gitt at dette er overførbart til arbeidslivet og lovverket her i Norge.

Om det blir opna for full friheit til å velge mellom berre heimekontor, berre jobbing på kontoret eller ei valgfri blanding, så støttar eg hypotesa om at ein kan få eit A og B lag, der A laget er dei som er på kontoret samtidig som sjefen. At tilsette som får knytte betre mellommenneskleg forhold til sjefen kan ende opp både som lønnsvinnarar og dei som får dei mest spennande arbeidsoppgåvene er det ikkje så vanskelg å tenke seg til, men samtidig har eg litt problem med å sjå kvifor det er problematisk. At tilsetter som velger heimekontor der dei berre leverer akkurat det dei må utan å legge noko ekstra i arbeidsforholdet får dårlegare lønnsutvikling burde være naturleg. Hadde heimekontorordninga vår påtvungen slik at enkelte tilsette må holde seg heime og ikkje får være på kontoret så er eg einig i at ei slik inndeling i A og B lag er problematisk, men eg tenker at dette må være ein naturleg konsekvens dersom ein velger å jobbe heimaifrå.
Eit anna spørsmål er også kva som er å rekne som lik lønn i eit arbeidsforhold der enkelte er mykje på heimekontor medan andre er mykje på arbeidsplassen. Det kan godt være at det er akseptabelt å få litt mindre lønn eller lønnsutvikling for å sleppe å bruke fritid på å pendel til og frå arbeidsplassen kvar dag. Tilsvarande kan det godt hende det er rett at ein person som alltid er å finne på kontoret sitt og som er umiddelbart tilgjengeleg for sjefen tilbyr ei ekstrateneste som arbeidsgiver er villig til å betale ekstra for. Arbeidskvardagen for sjefen blir sjølvsagt mykje enklare når ein kan vinke den tilsette inn på kontoret sitt om det er behov for å diskutere ei problemstilling, kontra å måtte ringe opp den tilsette som er på heimekontor og håpe at vedkommande ikkje sitt i ein anna telefon, eller ved å sende ein epost som kjem nederst i arbeidslista til den tilsette.

 

Eg er likevel einig i hovudkonklusjonen om at ei kombinasjonsløysing vil være det beste. Heimekontor gir ein god fleksibilitet som vil være bra for den tilsette, særleg i perioder av livet. Men eg tviler på at det er særleg lurt for arbeidsmiljøet dersom unge nyutdanna blir tvunget til å gjennomføre heile sin yrkeskarriere frå heimekontoret. At arbeidsgiver tilbyr kontor og møteplassar også i framtida vil nok være veldig viktig for arbeidsmiljøet, men eg håpar at ein tørr å tenke litt nytt i forhold til at det ikkje alltid er nødvendig å tvine tilsette til å møte på arbeidsplassen kl 08 berre fordi det er slik det alltid har blitt gjort.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Hanhijnn skrev (19 minutter siden):

Heter det ikke gjemmekontor??? :hmm:

De som liker å kalle det Gjemmekontor er som regel de samme dårlige lederne som snakker opp åpent landskap.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Sampson skrev (2 timer siden):

De som liker å kalle det Gjemmekontor er som regel de samme dårlige lederne som snakker opp åpent landskap.

Åpent kontorlandskap ser jeg på som noe styggedom fra 80-tallet. Kan fungere i svært hektiske miljø som avisredaksjoner eller kreative miljø som reklamebyråer. Men generelt så er det ikke ønskelig!

 • Like 4

Share this post


Link to post
Hanhijnn skrev (17 timer siden):

Åpent kontorlandskap ser jeg på som noe styggedom fra 80-tallet. Kan fungere i svært hektiske miljø som avisredaksjoner eller kreative miljø som reklamebyråer. Men generelt så er det ikke ønskelig!

Selv så har jeg ikke en negativ innstilling til kontorlandskap. Jeg har forsøkt begge deler gjennom snart 30 år i kontorjobb og foretrekker nok for min egen del landskap fremfor celle-kontor.

MEN; free seating er etter min oppfatning for de få og utvalgte. Og et kontorlandskap bør gjøres variert mhp. innredning, fargevalg og dekorasjoner. Store, helt åpne ørkenlandskap som det jeg sitter i nå (når det ikke er pandemi) er en vederstyggelighet. Hvite vegger, hvite pulter, grått tak og sorte stoler. Ikke så mye som én eneste liten grønn plante eller dekorasjon. Og dette er et bygg som er under 10 år gammelt, allikevel ser det ut som noe fra en 60-talls fremtidsdystopisk film.

Selv betrakter jeg meg som semi-introvert, dvs. jeg trives utmerket godt i mitt eget selskap og flyr ikke på veggen uten andre rundt meg (selv om det røyner på nå etter <10 dager på kontoret siden mars '20), men landskapsjobbing fungerer godt for meg. Celle-kontorer blir lett for mye 1-til-1 når man skal avklare ting og man går glipp av diskusjoner man ellers får med seg og som gir verdi i jobb-hverdagen.

Men så er vi jo alle forskjellige, også jeg ;)

 • Like 1

Share this post


Link to post
3L5Y3RE8 skrev (10 minutter siden):

Selv så har jeg ikke en negativ innstilling til kontorlandskap. Jeg har forsøkt begge deler gjennom snart 30 år i kontorjobb og foretrekker nok for min egen del landskap fremfor celle-kontor.

MEN; free seating er etter min oppfatning for de få og utvalgte. Og et kontorlandskap bør gjøres variert mhp. innredning, fargevalg og dekorasjoner. Store, helt åpne ørkenlandskap som det jeg sitter i nå (når det ikke er pandemi) er en vederstyggelighet. Hvite vegger, hvite pulter, grått tak og sorte stoler. Ikke så mye som én eneste liten grønn plante eller dekorasjon. Og dette er et bygg som er under 10 år gammelt, allikevel ser det ut som noe fra en 60-talls fremtidsdystopisk film.

Selv betrakter jeg meg som semi-introvert, dvs. jeg trives utmerket godt i mitt eget selskap og flyr ikke på veggen uten andre rundt meg (selv om det røyner på nå etter <10 dager på kontoret siden mars '20), men landskapsjobbing fungerer godt for meg. Celle-kontorer blir lett for mye 1-til-1 når man skal avklare ting og man går glipp av diskusjoner man ellers får med seg og som gir verdi i jobb-hverdagen.

Men så er vi jo alle forskjellige, også jeg ;)

Jeg har også prøvd flere løsninger i løpet av yrkeslivet (sålangt). Både helt åpne kontorlandskap, halvhøye båser og separate kontorer, og jeg er ikke i tvil om hva som passer MEG best. Jeg vil ha ro til å konsentrere meg om komplekse problemstillinger, og ha MIN egen musikk i bakgrunnen. Har likevel kolleger rundt meg i de andre kontorene, som det er lav terskel for å stikke innom for å få en alternativ mening og en liten teknisk diskusjon.

Men som du sier, alle er forskjellige, og med forskjellige preferanser. Og som sagt, forskjellige bransjer har forskjellige behov og praksis.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Mitt ingeniørfirma skulle hatt kontorinnredning som følger:

1.       Alle ledere skal ha eget kontor. De sitter mye i videomøter og telefonsamtaler. Ellers kan døren stå åpen som en invitasjon til alle medarbeidere som har noe de trenger å diskutere. Dersom dette er sensitivt kan de lukke døren.

 

2.       Gjerne noen ekstrakontor til de introverte fag-nerdene som ønsker det.

 

3.       Ingeniørene sitter i en mellomting mellom kontor og åpent landskap i form av båser med lydisolerte halvhøye skillevegger. Disse gir noe privatliv og muligheten til å ha korte telefon og video samtaler samtidig som de kan reise seg og snakke med naboen. Se punkt 4.

 

4.       Stillerom for private samtaler og lengre møter. Korte samtaler som er fag og/eller prosjektrelaterte kan faktisk gi verdifull informasjon til kollegaer og kan tas i båsen.

 

5.       Inndeling i avdelinger etter fagdisiplin kan vurderes. De som jobber innenfor samme fagfelt bør uansett sitte samlet slik at de (over skilleveggene) enkelt kan utveksle informasjon. Spesielt for ferske ingeniører er dette viktig.

 

6.       Ett møterom per avdeling og større møterom etter behov.

 

7.       Alle skal ha hjørnebord slik at de har bordplate på begge side av skjermen(e). (Vanlig frem til 2000 tallet da det ble populært med helt åpen landskap og bittesmå skrivebord. Og selv ledere i åpent landskap.)

 

8.       Ikke vindu fra gulv til tak. Det gir for mye lys og sannsynligvis vil det føre til solskjerming og ikke lys og utsikt i det hele tatt. Mindre vindu med manuelle persienner der alle med vindusplass enkelt kan regulere etter behov. Flest mulig bør ha vindusplass.

 

9.       Ett mindre fellesområde for hver avdeling (dersom avdelinger) og ett større fellesområde med kaffeautomat/trakter og kald drikke. Fellesområde for avdeling kan brukes både til spontane korte fag og prosjektrelaterte diskusjoner/møter og sosialt.

 

10.   Teppe på gulv i kontorområde (for lyddemping). Grønne planter. Bilder på veggene. Fag og prosjektrelaterte modeller om ønskelig. Gjerne personlig preg i hver bås/kontor.

 

11.   Fruktskåler på hver avdeling slik at de ansette holder blodsukkeret oppe og jobber maksimalt.

 

12.   Treningsrom? Tja…

 

13.   Hjemmekontor kun ved spesielle behov. Eksempelvis 1-2 dager per uke pga lang reisetid. (Ikke fortell meg at Teams er like effektivt som å rusle inn på kontoret til sjefen etter behov eller å slenge ett spørsmål til kollegaen over skilleveggen.)

 • Like 2

Share this post


Link to post
RJJ skrev (15 minutter siden):

3.       Ingeniørene sitter i en mellomting mellom kontor og åpent landskap i form av båser med lydisolerte halvhøye skillevegger. Disse gir noe privatliv og muligheten til å ha korte telefon og video samtaler samtidig som de kan reise seg og snakke med naboen. Se punkt 4.

Punkt 3. Det er nettopp dette som er den store ulempen med opent kontorlandskap. Ei bås blir aldri lydisolert, og sjølv om skilleveggen kan være høg nok til å gøyme seg bak så er det krevande å drive med konsentrasjonsarbeid når det foregår samtaler på telefon eller video rundt deg. Du vil også oppnå akkurat dei samme fordelane som du drar fram med canlege cellekontor. Då kan du røyse deg frå stolen og gå bort i døropninga om du snakke med kollegaen, og du kan stenge døra og både for å unngå lyd frå andre eller at dine lydar er plagar andre. Her vil ulempane med eit arbeidsmiljø i opent kontorlandskap klart være større enn fordelane. Unntaket er i arbeidsmiljø med veldig lite ekstern kommunikasjon over telefon og stort behov for å diskutere med kollegaer gjennom heile arbeidsdagen.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, RJJ said:

Mitt ingeniørfirma skulle hatt kontorinnredning som følger:

.......................

13.   Hjemmekontor kun ved spesielle behov. Eksempelvis 1-2 dager per uke pga lang reisetid. (Ikke fortell meg at Teams er like effektivt som å rusle inn på kontoret til sjefen etter behov eller å slenge ett spørsmål til kollegaen over skilleveggen.)

Gode punkt, men på punkt 13 bør man kunne stole på at folk kan avgjøre selv hva som fungerer best. Jobber man på en selvstendig oppgave som ikke krever kontinuerlig input så er det ikke noe poeng i å være på kontoret. Har man behov for å stille mye spørsmål så er det helt klart bedre å gjøre det over skilleveggen. I prosjekter er det ofte faser med mye avklaring, og så andre faser med mer selvstendig arbeide. Maksimer lokalet iforhold til arbeidet du utfører der og da. Men samtidig har man det sosiale aspektet og samhold blant kollegaer som definitivt kan være utfordrende å ivareta om man kjører veldig mye hjemmekontor.

 • Like 1

Share this post


Link to post
18 minutes ago, The Avatar said:

Punkt 3. Det er nettopp dette som er den store ulempen med opent kontorlandskap. Ei bås blir aldri lydisolert, og sjølv om skilleveggen kan være høg nok til å gøyme seg bak så er det krevande å drive med konsentrasjonsarbeid når det foregår samtaler på telefon eller video rundt deg. Du vil også oppnå akkurat dei samme fordelane som du drar fram med canlege cellekontor. Då kan du røyse deg frå stolen og gå bort i døropninga om du snakke med kollegaen, og du kan stenge døra og både for å unngå lyd frå andre eller at dine lydar er plagar andre. Her vil ulempane med eit arbeidsmiljø i opent kontorlandskap klart være større enn fordelane. Unntaket er i arbeidsmiljø med veldig lite ekstern kommunikasjon over telefon og stort behov for å diskutere med kollegaer gjennom heile arbeidsdagen.

Klassikeren er vel støydempende headset? :) Funker nok ikke for absolutt alle, men om man klarer å konsentrere seg mens man hører på musikk, og samtidig slipper visuelle inntrykk, så er mye gjort for mange. Men disse båsene bør uansett ikke stå i store kontorlandskap, men i mye mindre og avgrensede kontorlandskap. Min mening er at man bør aldri kunne ha tilgang til støy fra mer enn ca. 8-10 personer.

Share this post


Link to post
Hanhijnn skrev (22 timer siden):

Åpent kontorlandskap ser jeg på som noe styggedom fra 80-tallet. Kan fungere i svært hektiske miljø som avisredaksjoner eller kreative miljø som reklamebyråer. Men generelt så er det ikke ønskelig!

Liker det egentlig godt, jeg. Har også muligheten til å gå på et eget rom om ønskelig, men det blir som regel til at alle sitter i det åpne landskapet. Nå jobber vi i en kreativ bransje, men ingen på kontoret jobber sammen, alle er freelancere. Støydempende headset hvis praten går og man skal konse, men det pleier å være disiplinert. 

Share this post


Link to post
graavik skrev (52 minutter siden):

Klassikeren er vel støydempende headset? :) Funker nok ikke for absolutt alle, men om man klarer å konsentrere seg mens man hører på musikk, og samtidig slipper visuelle inntrykk, så er mye gjort for mange. Men disse båsene bør uansett ikke stå i store kontorlandskap, men i mye mindre og avgrensede kontorlandskap. Min mening er at man bør aldri kunne ha tilgang til støy fra mer enn ca. 8-10 personer.

Headset har den ulempen at du mister den tjappe kommunikasjonen med kollegaer. Men, du har ett poeng at båser kanskje passer best i mindre avdelinger. Og kanskje det er bra med mindre avdelinger (?)...

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (1 time siden):

Punkt 3. Det er nettopp dette som er den store ulempen med opent kontorlandskap. Ei bås blir aldri lydisolert, og sjølv om skilleveggen kan være høg nok til å gøyme seg bak så er det krevande å drive med konsentrasjonsarbeid når det foregår samtaler på telefon eller video rundt deg. Du vil også oppnå akkurat dei samme fordelane som du drar fram med canlege cellekontor. Då kan du røyse deg frå stolen og gå bort i døropninga om du snakke med kollegaen, og du kan stenge døra og både for å unngå lyd frå andre eller at dine lydar er plagar andre. Her vil ulempane med eit arbeidsmiljø i opent kontorlandskap klart være større enn fordelane. Unntaket er i arbeidsmiljø med veldig lite ekstern kommunikasjon over telefon og stort behov for å diskutere med kollegaer gjennom heile arbeidsdagen.

Du er den nerden som trenger eget kontor 😉 Spøk til side. Ville heller valgt cellekontor en helt åpent landskap. Samtidig, dersom en jobber innenfor samme fagfelt og spesiellt om en jobber med samme prosjekt, så har det å kunne reise seg og slenge ut ett spørsmål en fordel. Men, det krever arbeidsdisiplin ja. Og du kan ikke ha en selger der som snakker i telefon hele dagen. Hun/han bør ha eget kontor. Ideellt sett burde alle kunne velge mellom kontor og bås...

Share this post


Link to post
graavik skrev (1 time siden):

Klassikeren er vel støydempende headset?

Støydempande headsett fungerer veldig bra, men om du eller kollegaen din har på hørselvern eller høyrer på musikk heile dagen så minster ein anne fordelane med opent kontorlandskap. Det nytter ikkje å prøve å snakke med kollegaen utan å gå heilt bort til han/henne om vedkommande sitt i sin eigen verden og høyrer på musikk med støydempande headset.

RJJ skrev (37 minutter siden):

Du er den nerden som trenger eget kontor 😉 Spøk til side. Ville heller valgt cellekontor en helt åpent landskap. Samtidig, dersom en jobber innenfor samme fagfelt og spesiellt om en jobber med samme prosjekt, så har det å kunne reise seg og slenge ut ett spørsmål en fordel. Men, det krever arbeidsdisiplin ja. Og du kan ikke ha en selger der som snakker i telefon hele dagen. Hun/han bør ha eget kontor. Ideellt sett burde alle kunne velge mellom kontor og bås...

Ja om alle vi nerdane får ha cellekontor så er det heilt greit for min del at skravebøttene sitter i opent kontorlandskap.

Eg er heilt einig i at ideelt sett så burde alle selgarar som snakkar i telefon heile dagen ha eige kontor med lås😄

 • Like 1

Share this post


Link to post
10 minutes ago, The Avatar said:

Støydempande headsett fungerer veldig bra, men om du eller kollegaen din har på hørselvern eller høyrer på musikk heile dagen så minster ein anne fordelane med opent kontorlandskap. Det nytter ikkje å prøve å snakke med kollegaen utan å gå heilt bort til han/henne om vedkommande sitt i sin eigen verden og høyrer på musikk med støydempande headset.

Håndsignaler/tapp på skulderen/skilleveggtoppen funker som regel greit etter min erfaring om kollegaen sitter i nærheten. Om man sitter for langt unna til at det funker synes jeg at man uansett skal gå bort til kollegaen før man begynner å snakke. Om man snakker over eller forbi andre kollegaer så er man igang med "støykjøret".

Share this post


Link to post
RJJ skrev (21 timer siden):

Mitt ingeniørfirma skulle hatt kontorinnredning som følger:

1.       Alle ledere skal ha eget kontor. De sitter mye i videomøter og telefonsamtaler. Ellers kan døren stå åpen som en invitasjon til alle medarbeidere som har noe de trenger å diskutere. Dersom dette er sensitivt kan de lukke døren.

 

2.       Gjerne noen ekstrakontor til de introverte fag-nerdene som ønsker det.

 

3.       Ingeniørene sitter i en mellomting mellom kontor og åpent landskap i form av båser med lydisolerte halvhøye skillevegger. Disse gir noe privatliv og muligheten til å ha korte telefon og video samtaler samtidig som de kan reise seg og snakke med naboen. Se punkt 4.

 

4.       Stillerom for private samtaler og lengre møter. Korte samtaler som er fag og/eller prosjektrelaterte kan faktisk gi verdifull informasjon til kollegaer og kan tas i båsen.

 

5.       Inndeling i avdelinger etter fagdisiplin kan vurderes. De som jobber innenfor samme fagfelt bør uansett sitte samlet slik at de (over skilleveggene) enkelt kan utveksle informasjon. Spesielt for ferske ingeniører er dette viktig.

 

6.       Ett møterom per avdeling og større møterom etter behov.

 

7.       Alle skal ha hjørnebord slik at de har bordplate på begge side av skjermen(e). (Vanlig frem til 2000 tallet da det ble populært med helt åpen landskap og bittesmå skrivebord. Og selv ledere i åpent landskap.)

 

8.       Ikke vindu fra gulv til tak. Det gir for mye lys og sannsynligvis vil det føre til solskjerming og ikke lys og utsikt i det hele tatt. Mindre vindu med manuelle persienner der alle med vindusplass enkelt kan regulere etter behov. Flest mulig bør ha vindusplass.

 

9.       Ett mindre fellesområde for hver avdeling (dersom avdelinger) og ett større fellesområde med kaffeautomat/trakter og kald drikke. Fellesområde for avdeling kan brukes både til spontane korte fag og prosjektrelaterte diskusjoner/møter og sosialt.

 

10.   Teppe på gulv i kontorområde (for lyddemping). Grønne planter. Bilder på veggene. Fag og prosjektrelaterte modeller om ønskelig. Gjerne personlig preg i hver bås/kontor.

 

11.   Fruktskåler på hver avdeling slik at de ansette holder blodsukkeret oppe og jobber maksimalt.

 

12.   Treningsrom? Tja…

 

13.   Hjemmekontor kun ved spesielle behov. Eksempelvis 1-2 dager per uke pga lang reisetid. (Ikke fortell meg at Teams er like effektivt som å rusle inn på kontoret til sjefen etter behov eller å slenge ett spørsmål til kollegaen over skilleveggen.)

Er enig i alt du skriver, men i praksis så viser det seg at etter noen år med båser, så blir det bygget om til separate kontorer. I hvertfall i den delen av engineeringsbransjen som jeg er i. Har sett det i et utall arbeidsplasser. Tilfeldig? Neppe.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...