Gå til innhold

The Tremendous Trump Thread - Etterspill (Les førstepost)


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
JK22 skrev (På 16.6.2024 den 13.59):

Smedley Butler – Wikipedia

Les deg litt opp i wikipedia først...

Det er mulig du har et poeng med denne kommentaren, men som så ofte ellers er det ikke godt å vite hva du mener i strømmen av halvttenkte tanker og svak logikk.

Nå er jo wikipedia en dårlig kilde, da mange ressurssterke selskaper og organisasjoner ser seg tjent med å foreta organiserte karakterdrap der. Jeg kan dog ikke se at dette er blitt gjort med general Butler, men hvis du fant noe du reagerte på om "USAs mest dekorerte marinesoldat", spytt ut.

Endret av Aiven
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
8 hours ago, Medlem said:

Majority of debate watchers say Trump outperformed Biden

Jeg har ikke sett debatten, men tenker at det var en klar strategi å ha denne debatten mye tidligere enn vanlig, siden da vil det stort sett være glemt til valget. Og nå mot valget kan de sterkeste kortene bli spilt for å heve Biden i visshet om at en debatt ikke kan ødelegge for disse. Blandt annet Taylor kortet.

Lenke til kommentar
Selfuniverse skrev (2 timer siden):

Jeg har ikke sett debatten, men tenker at det var en klar strategi å ha denne debatten mye tidligere enn vanlig, siden da vil det stort sett være glemt til valget. Og nå mot valget kan de sterkeste kortene bli spilt for å heve Biden i visshet om at en debatt ikke kan ødelegge for disse. Blandt annet Taylor kortet.

Vel...det er en debatt 10.september også, under ledelse av ABC News. Om den vil minne folk om den forrige debatten, eller virke beroligende, gjenstår å se.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
34 minutes ago, SilverShaded said:

Vel...det er en debatt 10.september også

Åja. Da kan det hende planen var å prøve å presse Biden til å trekke seg tidligst mulig da, siden det sies at så mange demokrat kilder vil det.

Men det blir vel vanskelig når han ikke vil eller skjønner selv at det kanskje er best.

Lenke til kommentar
AveMORphine skrev (1 time siden):

IMG20240701175328.thumb.jpg.a79cac24b3e3f518aef80c5204fec2c5.jpg

Merkelig opplegg!

Vil tro det er enkelt for et par paparazzier å knipse gode bilder av folk som eventuelt går ut og inn av disse flyene?

Dersom ingen spankulerer fra det ene til det andre, er det vel heller labert med møtevirksomhet? 

I dag kan folk uansett møtes kjapt og enkelt over video-link, så jeg forstår ikke helt behovet for fysiske møter med nasjoner man ikke ønsker å assosieres med ...?!

Lenke til kommentar
Medlem skrev (1 time siden):

Amerikansk høyesterett: Trump er delvis immun mot straffeforfølgelse
Ekspresidenten har krevd immunitet i straffesakene mot ham. Nå får han delvis medhold
https://www.vg.no/nyheter/i/vgerLX/amerikansk-hoeyesterett-trump-er-delvis-immun-mot-straffeforfoelgelse

Er dette noe nytt?

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Presidential_immunity_in_the_United_States

the president has absolute immunity from civil damages actions regarding conduct within the "outer perimeter" of their duties.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Medlem skrev (1 time siden):

Amerikansk høyesterett: Trump er delvis immun mot straffeforfølgelse
Ekspresidenten har krevd immunitet i straffesakene mot ham. Nå får han delvis medhold
https://www.vg.no/nyheter/i/vgerLX/amerikansk-hoeyesterett-trump-er-delvis-immun-mot-straffeforfoelgelse

Det er VELDIG ALVORLIG fordi her har seks dommerne begått konstitusjonsbrudd og dermed brøt deres ed og den konstitusjonelle hensikten som er basert på prinsippet om likemann og likhet slik at ingen skal stå over hverandre, og dermed opprettholde det som Benjamin Franklin hadde sagt i 1787 da møtet om hvilken styreform man skulle ha, var overstått; " det vil bli republikk - ENHVER vet hva som ligger i definisjonen bak en republikk. Det betyr en stat hvor statsoverhode velges for et begrenset tidsrom innenfor et politisk system basert på et annet autoritet som kom ut av en flertallrepresentasjon - som deles i ulike modeller; oligarki, folkerepresentativ (som i Sveits med indirekte utvelging underlagt folkedelegatenes kontroll) og demokratisk (direkte valg som parlamentsvalg). Den amerikanske modellen fram til 1900-tallet var en oligarkirepublikk der oligarkiet inneha definisjonsretten, i de siste hundre år hadde man liberaldemokrati innsydd, slik at USA var en presidentrepublikk hvor presidentvervet oppfattes som representant for hans/hennes parti fram til 2001, siden har det på republikansk hold vært sett en stigende interesse for en enevoldelig president - som i realiteten betyr sivildiktator, og det er en modell som het diktatorrepublikk hvor presidenten inneha all makt gjennom absolutt immunitet som gjør at han ikke er en likemann, men en diktator som ikke kan straffeforfølges. USA har ALDRI NOENSINNE hatt diktatorrepublikk fordi konstitusjonen er utvetydelig på dette; likemannsprinsippet er så essensielt at det følges slavisk av presidenter, folkevalgte, kongressmedlemmer og høyesterettsdommerne om at absolutt immunitet har ingen gyldighet ved at det vil krenke republikkidealet om at "alle er lik". Alle presidenter og folkedelegater siden 1789 har nemlig begrensede immunitet knyttet til deres mandat, for disse kan utøve deres virke uten å saksøkes eller anklages for konsekvenser av disses handlinger i tråd med maktutøvelsen som del av staten. Og det innbar at man ikke kan begå kriminelle handlinger eller forbrutt seg mot lovverket, for begrenset immunitet knyttes til statens integritet - mens absolutt immunitet gjør det ikke. 

Så det John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch · Brett Kavanaugh og Amy Coney Barrett har gjort ved å treffe avgjørelsen som er ikke basert på konstitusjonen fordi immunitet for president er verken nevnt eller nedskrevet hvor likemannsprinsippet er innlysende - om at Trump og alle presidenter i De Forente Statene av Amerika har absolutt immunitet i likhet med enevoldelige konger (og konstitusjonelle konger som George 3. som amerikanerne reist seg i opprør mot i 1775) - har de begått en kriminell handling ved å bryte 1789-konstitusjonen ved å vende den slik at den har mistet sin legitimitet som en konstitusjon for etablering av en representativ republikk underlagt sentrale prinsipper som i utgangspunktet er ment som mottrekk mot monarkiet. Det som kjennepreget monarkstyre er at absolutt immunitet utspring av kongens guddommelige mandat - med andre ord; ovenfor Gud var kongen ikke ansvarsfritt og av Gud var han gitt retten til å ha sterk immunitet. Men i England/Storbritannia helt siden Magna Carta var undertegnet den 12. juni 1215 for presist 810 år siden, har kongene vært nødt til å søke immunitetsrett hos aristokratiet, og da George 3. regjerte i 1775, det siste året han var konge over amerikanerne, hadde han nemlig ikke absolutt immunitet i alt annet navnet, da det aristokratiet Overhuset og ministerrådet inneha all kontroll. Den siste kongen som trosset parlamentet, mistet hodet i 1649. Det var arvet fra de engelske borgerkrigene og Stuart-kongehuset som utgjort det ideologiske grunnlaget for etableringen av de amerikanske utbryterstatenes legitimitet som en selvstendig politisk enhet, ved at det åpnet for republikkstyre og delegatstyre som deretter munnet ut i konstitusjonsutkastet i 1787, som aksepteres og deretter tre i kraft i herrens år 1789. Med det, hadde folkestyret - uansett hvor begrenset det var, uansett grunntanker hos grunnlovsfedrene som i utgangspunktet ville ikke ha rent demokratisk styre -etablert seg med full styrke basert på et prinsipp:

Likhet. 

Det er dette som er essensen for sjelen i det amerikanske nasjonen. 

Og det avsluttes den 1. juli 2024, nøyaktige 235 år siden den 4. mars 1789 da den føderale konstitusjonen innføres. Og det kan også ha avsluttet den amerikanske frihetssakens legitimitet fra den 4. juli 1775, for uavhengighetserklæringen var ikke bare en politisk markering i åpen opprør, den var også teser for etablering av de gjeldende prinsipper som mange generasjoner hadde tatt til sitt hjerte; 

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness." 

Alt tyder på at de seks høyestedommerne rett og slett ikke forstå sitt mandat, og har med dette sannsynlig kastet USA ut i den største eksistenskrise helt siden 1775, for med deres avgjørelse på sviktende grunnlag kan de ha gjort Uavhengighetserklæringen fra 1775 og Konstitusjonen fra 1789 - basiseksistensen for den amerikanske nasjonen - ugyldig for fremtidig vurdering. For ved å gi president absolutt immunitet har man forbrutt seg mot hva USA hadde kjempet for, likemenn i møte med samfunn, Gud og enhver. 

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Alle seks høyestedommerne må settes i umiddelbar husarrest og forby fra all dommervirksomhet. Det disse gjort, er UTILGIVELIG fordi ved å forbryte seg mot det amerikanske eksistensprinsippet som mange millioner hadde gitt enhver inkludert deres liv for, likhet der ingen skal stå over andre, har disse begått den ultimate forbrytelsen i USAs historie. Det kommer til å forfølge dem. Roberts kommer til å sitte i fengsel eller henrettes en gang i fremtiden. 

Endret av JK22
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Liberal justices warn of 'law-free zone' stemming from Trump immunity ruling (msn.com)

In a blistering dissent, Justice Sonia Sotomayor said the Supreme Court's historic immunity ruling left her with "fear for our democracy."

The 6-3 decision set a broad new definition of executive power as it stated former presidents are protected from criminal prosecution for "official acts" taken while in the White House, though they do not enjoy such immunity for "unofficial acts."

The immediate effect is a delay in Donald Trump's 2020 election subversion case while the trial court determines what actions alleged by federal prosecutors are official, and therefore protected, and which are not.

But the ruling has far-reaching implications for the future of the presidency, both sides agreed.

In Sotomayor's view, the impact would be chilling. For the first time she said, in every use of official authority, the president "is now a king above the law."

"Looking beyond the fate of this particular prosecution, the long-term consequences of today's decision are stark," she wrote. "The Court effectively creates a law-free zone around the President, upsetting the status quo that has existed since the Founding."

Sotomayor went on to highlight some of the more severe examples debated during the immunity arguments, saying the majority's guidelines for immunity would give former presidents legal cover in even those circumstances.

"The President of the United States is the most powerful person in the country, and possibly the world. When he uses his official powers in any way, under the majority's reasoning, he now will be insulated from criminal prosecution," she wrote. "Orders the Navy's Seal Team 6 to assassinate a political rival? Immune. Organizes a military coup to hold onto power? Immune. Takes a bribe in exchange for a pardon? Immune. Immune, immune, immune."

Sotomayor was joined in her dissent by Justices Elena Kagan and Ketanji Brown Jackson.

"As we enter this uncharted territory, the People, in their wisdom, will need to remain ever attentive, consistently fulfilling their established role in our constitutional democracy, and thus collectively serving as the ultimate safeguard against any chaos spawned by this Court's decision," Jackson wrote in her own dissent.

Jackson described the majority's threshold for deciding immunity on a case-by-case basis as complicated and convoluted. The model they laid out, she said, could leave presidents feeling more emboldened to act unlawfully.

"Having now cast the shadow of doubt over when -- if ever -- a former President will be subject to criminal liability for any criminal conduct he engages in while on duty, the majority incentivizes all future Presidents to cross the line of criminality while in office, knowing that unless they act 'manifestly or palpably beyond [their] authority, they will be presumed above prosecution and punishment alike," she wrote.

Justice Amy Coney Barrett, while concurring with much of the majority opinion, said she disagreed with their finding that conduct that is protected from immunity can't be used as evidence to establish other charges -- a point Sotomayor took issue with as well.

"I disagree with that holding; on this score I agree with the dissent," Barrett wrote. "The Constitution does not require blinding juries to the circumstances surrounding conduct for which Presidents can be held liable."

"To make sense of charges alleging a quid pro quo, the jury must be allowed to hear about both the quid and the quo, even if the quo, standing alone, could not be a basis for the President's criminal liability," she said.

Chief Justice John Roberts pushed back against the liberal dissents, saying they "strike a tone of chilling doom that is wholly disproportionate to what the Court actually does today."

"Like everyone else, the President is subject to prosecution in his unofficial capacity. But unlike anyone else, the President is a branch of government, and the Constitution vests in him sweeping powers and duties. Accounting for that reality—and ensuring that the President may exercise those powers forcefully, as the Framers anticipated he would—does not place him above the law; it preserves the basic structure of the Constitution from which that law derives."

Roberts went on to state the dissenting justices were overlooking the potential harms of a lack of protection for presidential actions.

"Virtually every President is criticized for insufficiently enforcing some aspect of federal law (such as drug, gun, immigration, or environmental laws). An enterprising prosecutor in a new administration may assert that a previous President violated that broad statute," Roberts wrote.

"Without immunity, such types of prosecutions of ex-Presidents could quickly become routine. The enfeebling of the Presidency and our Government that would result from such a cycle of factional strife is exactly what the Framers intended to avoid. Ignoring those risks, the dissents are instead content to leave the preservation of our system of separated powers up to the good faith of prosecutors."

Det som Roberts skrev, er løgn og usannheter som alle konstitusjonseksperter og vitenskapsmenn vil umiddelbart reagert på, for konstitusjonens eksistensberettigelse er basert på likemannsprinsippet ved at likemenn skal kunne dømme hverandre, hvilken er presist hvorfor senatet var gitt stor vekt, ved at senatorene og presidenter i realiteten er likemenn i en føderal stat, for senatorene representere delstater i møte med det føderale statsoverhodet. Det var også klart i over to århundrer at presidenter ikke kunne stå over loven ikke bare ovenfor senatet, men også den føderale høyesteretten som hadde i lang tid holdt seg til likemannsprinsippet der presidentens immunitet kan utfordres og begrenses som utarbeides - noe som skjøt senk i Roberts idiotiske argumenter.

Dette gjør det meget klart at Roberts hadde valgt å avgjøre på et politisk grunnlag for å hindre fremtidige utfordring av presidenthandlinger fremfor på et juridisk eller konstitusjonelt grunnlag; og dermed forbrøt seg mot mandatet som høyesterettsdommer - og sette sterk tvil på hans legitimitet. For det er essensielt at staten kan saksøkes - slik det har vært regel for i to århundrer; enkeltpersoner som organisasjoner kan gå til retten uten restriksjoner for å forlange oppreisning på prinsippet om at enkeltborgeren ifølge likemannsprinsippet er likestilt med staten, på basis av hans grunnleggende og ukrenkelige rettigheter. 

" - Ignoring those risks, the dissents are instead content to leave the preservation of our system of separated powers up to the good faith of prosecutors - "

Her har Roberts valgt å ignorere det meste sentrale amerikanske rettsprinsippet, for grunnlovsfedrene og disses etterfølgerne i 1800-tallet mente staten kan utfordres og etterprøves - og dette har sin bakgrunn i borgeridealene som er sterkt innbygd i konstitusjonen. Dette hadde republikanske og ekstreme krefter tatt fordel av i de siste tjue år for å tvinge gjennom endringer og omgjøre lovvedtak i strid med folkeviljen. Ved å gi presidenten absolutt immunitet og deretter mene det samme burde bli gjeldende med " - our system of separated powers - " har Roberts i sannheten forbrutt seg mot en grunnleggende rettighet som amerikanerne hadde dødd for i opprøret mot det britiske kongeriket. Og han vil ikke ha kritikk mot statsoverhoder, og dermed forbryte seg mot ytringsfrihetsprinsippet, for med ordene " - is criticized for insufficiently enforcing some aspect of federal law - " mener han at kritikk mot presidenter burde ikke følges opp. 

Sotomayor er dypt forvitret over hele den absurde situasjonen. Det amerikanske liberaldemokratiet kan ha blitt ødelagt, 1789-konstitusjonen er brutt, sentrale rettsprinsipper satt til side, og selve basiseksistensen for den amerikanske nasjonen kan ha blitt satt i stor fare. Hun og de to andre dommere kunne ikke bare gå ut av høyesteretten, men nå er det klart at denne institusjonen må stenges ned. 

Hele den amerikanske dommerstanden burde gå sammen for å beordre Roberts og hans kumpaner avsatt og eventuelt arrestert for med dette er den amerikanske rettssystemet kommet i vanry, nærmeste alle domstoler hadde truffet det motsatte resultatet av det Roberts står for, og da kan dette ikke aksepteres. 

Endret av JK22
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Trump vant frem fordi 6 konservative dommere vant 6-3. Og halvparten av de seks har Trump selv plassert der. Sjefen John Roberts ble innsatt av George W. Bush, en Texas fyr på mer enn en måte. Jeg skjønner ikke at dette kan skje, men for DT er det et stort skritt mot "frie hender" hvis han skulle vinne tilbake makten. Han har gjentagne ganger hevdet at 'han er president og bestemmer alt', nå får han oppfyllt sitt ønske om all makt i egne hender og kan utøve full kontroll over politi, rettsvesen og militæret.

På den annen side må vel det samme gjelde den andre veien, hans lovede forfølgelse av Biden vil også bli vanskeligere.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
SilverShaded skrev (13 minutter siden):

På den annen side må vel det samme gjelde den andre veien, hans lovede forfølgelse av Biden vil også bli vanskeligere.

Akkurat. Hvis Trump er immun mot straffeforfølgelse for ting han gjorde som president, vil ikke dette også gjelde for Biden?

Trump skyter seg selv i foten med dette :p 

Lenke til kommentar

'Disaster': Legal analyst cites 'big deal' buried on page 18 of Roberts' pro-Trump ruling (msn.com)

Digging deeper into the Supreme Court Chief Justice John Roberts' majority ruling that handed Donald Trump a get-out-of-jail-free card, MSNBC legal analyst Lisa Rubin claimed the devil was in the details and the ruling is even worse than was initially reported.

Speaking with MSNBC host Katy Tur, Rubin held up a copy of the ruling and bluntly stated, "I want to put my voice in with Andrew [Rosenberg's] choir here and say this is much more of a disaster than it might seem based on the rules that are being carved out here."

"For two reasons: one, at oral argument John Sauer, for former president Donald Trump, acknowledged that the fraudulent election scheme was what he would describe as private conduct," she began.

"Despite that concession, in the majority opinion they are saying that still lives for another day to determine whether or not that's private. That's conduct that Chief Justice Roberts expressly describes among the buckets of stuff that Judge [Tanya] Chutkan still has to weigh; whether it's private or official, indicating that they think it might be official."

"The second thing, and Katy, this is a big deal, it's on page 18," she added. "There's a big paragraph in terms of the guidelines for Judge Chutkan in determining what's official and what's unofficial. And they say, the majority, 'In divining official from unofficial conduct, courts may not inquire into the president's motives.' This was a huge issue at oral argument: Chief Justice Roberts asking John Sauer 'what about bribery?'"

"Let's say former president Trump or a president appointing somebody to an ambassadorship gets a whole bunch of money for that, are you saying we can't consider the bribery but we can consider the acceptance of the money?" she elaborated.

"That's nonsensical. Despite that, they're carving a rule that says the motive can't be considered. it If you appoint somebody, it doesn't matter whether you're doing that for your own private gain."

"How can that be? How can they write an opinion that says that?" host Tur pressed.

"I want to be clear with what we're seeing here," Rubin replied. "I want to go back to [former solicitor general] Neil Katyal's comments — this is not so much an opinion as it is a broad edict meant to serve a particular moment, even while they say they are writing a rule for the ages."

'Dripping with disdain': Witness says Sotomayor didn't try to hide her contempt in court - Raw Story

Supreme Court Justice Sonia Sotomayor's voice was "dripping with disdain" Monday as she read her dissent against Chief Justice John Roberts' decision granting immunity to former President Donald Trump for "official acts," legal analyst Joan Biskupic told CNN's Kaitlan Collins on Monday.

Biskupic was in the Supreme Court when the justices issued the landmark decision making a federal trial for the former president all but impossible before the election and granting the executive unprecedented new powers, legal experts say.

Biskupic said Monday this is highly revealing because it's a sharp departure from how the court normally handles cases like this.

"Past chief justices had worked very hard our to get unanimity on these kinds of separation-of-powers cases," she said. "You know, in the Nixon case, in the Bill Clinton case, the Supreme Court had been able to do that."

The legal analyst noted this appeared not to be the case in the Trump ruling.

"But here it was so painful about how splintered they are and how divided they are, not just down ideology, but on politics," Biskupic said. "So the chief tried to make the best case possible that this was the only way out ... he stressed that the separation of powers protects the office of the presidency in a way that would certainly prohibit any kind of prosecution for official acts, and he said there has to be that presumption for official acts and you know, he stressed that that fear and that that idea that presidents should not have to hedge in any way."

Despite his best attempt to unite the court, Biskupic added, "boy was he met by dissenters" — chief among them the most senior liberal justice.

"When Justice Sotomayor began her dissent from the bench, her voice is really dripping with disdain, and she talked about how the majority was making a mockery of the notion that no man is above the law," said Biskupic. "And she, at several points, even addressed the audience and said, how hard could this be to resolve it with a way that really comports with history? Do you think it's hard?"

Sotomayor's tone stunned Biskupic, she said.

"She was just quite impassioned and, as I said, has this mocking tone in her voice in the end," Biskupic added. "She talked about what a law-free zone the majority had drawn around the president with this kind of a ruling. You know, as I said, just a very riveting set of back-and-forth between these two that pointed up what you see there on the printed page."

Sotomayor var rasende og de to andre demokratiske dommerne var med henne på den samme siden. Det er åpenbart at Roberts hadde skapt så dyp kløft i retten, at den er blitt uakseptert - og hans ord som " - the separation of powers protects the office of the presidency in a way that would certainly prohibit any kind of prosecution for official acts, and he said there has to be that presumption for official acts - " er bare tåkesnakk ved at dette ignorere den partipolitiske dimensjonen fordi ved å være partisjef betyr det at presidenten kan unngå straff fordi kongressen ikke kan opptre samlet mot ham så lenge hans parti har en sterk fåtallstilling eller er i majoritet. Dette vet alle. ALLE VET DET. Dette valgt Roberts å ignorere helt.

Og som Lisa Rubin oppdaget, er det rett og slett ikke mulig å ha skille på det som er "offisiell" og "uoffisiell" fordi det avhengiges av presidentens motivasjon fremfor bevisbyrde - slik at presidenten kan forbryte seg mot loven fordi domstolene vil ikke være i stand til å bevise om hans motiv var "forbrytersk". Det er i praksis fritak fra all straffeforfølgelse - som ingen, ikke selv enevoldskonger, hadde! Mange er nemlig IKKE KLART OVER at selv den mektigste enevoldskongen som Ludvig 14. av Frankrike ikke hadde kunne tre seg helt straffritt fordi kun Gud står over ham, og at han var ansvarlig for sine handlinger i Guds åsyn, dermed kunne han ikke forbryte seg mot Kirken, som han istedenfor knyttet seg meget nært med. Ludvig 14. tross hans totalitær makt hadde frykt for straff. Sann totalitær makt er noe som først oppstått med ideologienes ankomsten i slutten på 1700-tallet og de neste to århundrer. 

Til og med de beryktede romerske keisere står ikke over loven. 

Opinion: Will Supreme Court Give Trump More Immunity Than a Roman Emperor?

I have been studying and writing about Roman emperors for more than 30 years. I never imagined I would live in a time and place where the judicial system might give more extensive legal immunity to an American president than any Roman emperor ever enjoyed. Until last month. 

Contemporary imagination often assumes that Roman emperors enjoyed absolute authority to do what they wanted with their empire’s resources, wealth, and military power. They did not. Rather, Roman emperors were magistrates who held office for life, managing the Roman state on behalf of its citizens.

This position gave emperors vast powers to initiate wars, choose administrators, appoint generals, order criminal investigations, and take the property and lives of convicted criminals. But, like their fellow citizens, Roman emperors were subject to Roman law.

Emperors themselves said so. In 429 C.E., the emperors Theodosius II and Valentinian III explained that “a reigning sovereign must be subject to the laws because our authority is dependent upon that of the law and it is the greatest attribute of imperial power for the sovereign to be subject to the laws.” It is only by accepting that laws apply to every Roman, the emperors continued, that we are able to “forbid others to do what we do not suffer ourselves to do.” In other words, an emperor claiming an exemption from Roman law had no right to expect his fellow citizens to obey those same laws.

A few decades later, Priscus of Panium, a Roman official and rhetorician who served as an ambassador to the court of Attila the Hun, explained to an acquaintance he calls Graikos why Roman legal procedures must apply equally to everyone. Graikos had once lived in Roman territory but had chosen to live among the Huns. He told Priscus he preferred the Hunnic empire, where, unlike in Rome, Attila limited corruption, did not assess high taxes, and presided over a people who did not trouble one another.

True, the brutal barbarian king could do what he wanted to anyone. But Graikos still believed this was better than Rome, where “lawsuits are much protracted, much money is spent on them,” and everyone is distracted from doing what they want by concerns of when or even whether a legal penalty will be enforced.

Priscus corrected Graikos sharply. “Those who founded the Roman state,” he said, “ordained wise and good men to be guardians of the laws so that things should not be done haphazardly.” In Rome, “the laws apply to all, even the emperor obeys them,” and “the time taken in cases results from a concern for justice lest a judge err in his decisions.”

Under Attila, by contrast, “one must give thanks to Fortune for freedom.” In a society without laws, Priscus asserted, your life and property are protected only by fate and the whims of Attila. Realizing his mistake, Graikos “wept and said that the laws were fair and the Roman state was good.” 

It is, then, astonishing to read the April 25 transcript of the Supreme Court’s oral arguments in Donald J. Trump v. United States. The day began with Donald Trump’s lawyer, D. John Sauer, boldly asserting, “Without presidential immunity from criminal prosecution, there can be no presidency as we know it.” 

As the proceedings continued, the exchanges became increasingly shocking. At one point, Justice Sonia Sotomayor asked what would happen if the president “orders the military” to assassinate a political rival. In response, Sauer claimed that such an order “could well be an official act” and thus render the president immune from prosecution. Then, near the hearing’s conclusion, Justice Samuel Alito took on an incredulous tone as he asked the government’s lawyer, “If [the president] makes a mistake, he makes a mistake; he’s subject to the criminal laws just like everyone else?” 

Any serious Roman jurist would know how to answer Alito’s question. They would respond as the 10th century bishop Nicholas of Constantinople did to the emperor Leo VI when he tried to get married illegally: “It is evil, a most evil doctrine to say that, because one is an emperor he is permitted to do wrong in a way that no one would permit his subjects to do.”

Romans knew that even the limited liberty permitted by their autocracy depended on every citizen, regardless of their station, being equally subject to the protections and restrictions of a common legal system. To assert otherwise would be to leave the Roman world of law and enter the unpredictable, anarchic kingdoms led by people like Attila the Hun.  

Alito is, without a doubt, a finer legal scholar than I am. But he is not a finer legal scholar than Tribonian or Papinian or many of the thousands of other jurists who taught and wrote about a tradition of Roman legal scholarship that stretched across nearly 2,000 years. These wise men refused to grant the powers to an emperor that Alito and Sauer seem to want to grant to an elected president. Maybe our Supreme Court could learn something from reading their work.

For grunnlovsfedrene i 1787, som også hatt en sentral rolle under opprøret i 1775, var den romerske republikken inspirasjonskilde, basiskilde og forbildemakt for deres visjon av den fremtidige Amerika de hadde framskapt, de hadde ledet til et opprør mot et urettferdig politisk system som hadde fornektet dem de samme rettigheter som disse i hjemlandet, og motsatt seg den kongelige autoriteten ved å forfekte republikanske idealer. For dem var Romerriket og Amerika av den samme støpning, og de hadde utvilsomme meget sterke imperialistiske ambisjoner, da de ville herske "fra kyst til kyst" allerede den gang. For dem er den romerske republikken selveste mal for USA, og det er hvorfor de var meget opptatt av å vise at de var Romas arvefølger på alle måter, hvilken kan sees av hvordan det politiske systemet ordnes og hvordan den amerikanske nasjonalidentiteten i de første seksti år (1789-1859) var oppbygd. 

Og de var innforstått med romerretten. 

Hva er romerretten? 

romerrett – Store norske leksikon (snl.no)

Romerretten egentlig eksistert ikke da Cæsar levd, for hans tid var i en brytningstid mellom den romerske bystaten og det romerske imperiet med et skarpt skille mellom det romersk-nasjonale byrettsprinsippet etter jus civile idealet (borgeridealet) fra republikkæren og det romersk-imperiale riksrettsprinsippet etter jus gentium, som i praksis betyr folkerett - og utgjør selve basisen for vestlig jus i dag. Da Cæsar levd, var lovløshet, oligarkityranni og ekstrem forskjellbehandling innenfor rettsprosesser meget store eksistensproblemer for det døende republikkstyret som gikk til grunn etter Augustus etablert et keiserstyre som egentlig var mer snakk om "bestyrermakt". Det første århundret med keiser gjennom arv (Julius-slekten) satt keiserstyret i vanry og overskygget resten av keiserveldet i alle århundrer fram til Romas fall (og Bysantinerrikets undergang i 1453), da man så den ene forskrudd keiser etter den andre i sanne totalitær skrekk. Men dette hendt ikke uten at viktige lærdommer var høstet, og det er det som gjort Romerretten mulig for hender på de beste jurister i keisertiden. 

Romerretten setter nemlig begrensninger på makthaverne i forholdet til samfunnet disse hersket over, for disses legitimitet hviler på lovens gyldighet, for disses makt må garanteres gjennom loven som likestille alle i øyne på samfunnet uansett hvilken status disse har, selv om det varieres meget sterkt på spørsmål om rettighetshevdering. Det kunne være meget fordelaktig for mektige organisasjoner som enkeltpersoner, men de må dermed kunne forsvare sine handlinger med basis i det gjeldende lovsystemet. Det er hvorfor mange statsoverhoder som vil unngå lovens kramme grep, tydd til guddommelighet i middelalderen og deretter tidlige moderne tid; enevoldsstyret hvilte på to prinsipper; folkets hyllest/aksept og guddommelig rett. Da enevoldsstyre kom til Norge, var det ganske enkelt ved å vri på faktumet om å gi kongen godseierrettigheter over hele landet... Men selv de enevoldelige konger kunne ikke helt fritt bryte egne lov uten konsekvenser, og kunne ikke tie i hjel eller straffe berettiget kritikk som med "annenhåndekteskaper" som de danske konger var beryktet for. I et samfunn hvor ekteskapsbrudd og hor var meget straffbart. 

Kort sagt; ingen statsoverhode kunne være helt fritatt fra straffmessige konsekvenser, og det er sett at disse som gjort, ofte endt opp med å dø eller etterlatt seg ustabile maktforhold på kanten av kollaps. 

Det er dette de amerikanske grunnlovsfedrene var i bevissthet om, og de vil derfor at romerrettens prinsipp skulle også bli gjeldende i fremtidens Amerika. 

De vil aldri ha akseptert høyesterettsavgjørelsen den 1. juli 2024. 

ALDRI. 

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...