Jump to content
Redaksjonen.

Vindkraftdebatten i Norge har nærmest sporet av. Derfor faktasjekker vi ni påstander

Recommended Posts

On 5/16/2021 at 12:08 AM, Lab Roy said:

Vindkraft erstatter kullkraft. Men det gjelder bare når det blåser (og det blåser feks bare 1/3 av tiden eller kanskje 50% av tiden).

Det er 100% feil.

Kullkraftverk kan ikke slås av/på i løpet av kort tid. De kan justere utnyttelsesgraden, men forbrenningen( og forurensingen) er ganske konstant.
Vannkraftverk kan justeres på svært kort tid ved å justere hvor mye vann som slippes gjennom.

Vindkraft erstatter vannkraft når det blåser og vannet som da "spares" brukes når det ikke blåser. Dette igjen erstatter behovet for kullkraft, og kullkraftverkene har færre ovner i drift.

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg ble litt nysgjerrig på hva verden taper ved å produsere energien ett sted, og bruke den et annet sted.

HVDC konverteringstap er oppgitt til <1% (per side?)

http://www.transmission-line.net/2012/11/hvdc-converter-station-losses-basic.html

HVDC transmisjonstap er oppgitt til  3.5% per 1,000 km

https://en.wikipedia.org/wiki/High-voltage_direct_current

Verdens lengste HVDC kabel er 2543km

https://www.power-technology.com/features/featurethe-worlds-longest-power-transmission-lines-4167964/

Tapet mellom Norge og Danmark/Nederland er oppgitt til 4% (2013)

https://www.tu.no/artikler/overforer-strom-til-utlandet-med-tap/234584

Statoil hevder at overføringen ut til Johan Sverdrup-feltet har et totalt tap på 12% ved full effekt (2014)

https://www.tu.no/artikler/sverdrup-kabelen-kan-fa-et-tap-pa-12-prosent/225251

HVDC/AC omformere koster typisk en milliard (2010):

https://www.tu.no/artikler/hoyspent-til-besvaer/254254

  • Like 1
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Teknisk Ukeblad tek på seg ei stor rolle når dei skal fortelje oss kva som er sant og usant i ein politisk debatt. Det kunne i middlertid vore interessant å lese ei sakleg vurdering av for- og motargument, sjølv om TU som alle andre har sin agenda og si vinkling. I midlertid vart artikkelen utskjemd med manipulerande retorikk alt i dei innleiande avsnitta. Her er det ikkje tvil om kva som er det gode og framtidsretta og kven som er dei opplyste og redelige. Heller ikkje tvil om kven som står for det usanne.

Faktasjekk i ein politisert debatt er ei vanskeleg øving der det i det minste må vere to partar med kvart sitt utgangspunkt, og helst i tillegg ein «dommar». Og her har TU svikta stort.

Punkt nr 5 «Vindkraftverk skaper ingen jobber» kan vere greitt å gjennomgå. Dette må vere det mest talfesta og nøytrale punktet i lista. Men TU klarer ikkje ein gong å lage tittel på punktet utan å avsløre si retoriske vinkling. Kven har påstått at det er ingen jobbar i vindkraft, null jobbar? Dette er jo direkte usakleg i ein faktasjekk.

Men det er få jobbar i vindkraft og korleis skal ein bortforklare det? Samanlikne med andre bransjar der det også er få jobbar, så ser det litt betre ut.

Sysselsettinga i Norge er lett tilgjengeleg frå SSB – nokre aktuelle tal for 2020:

Industri 206 000, bygg og anlegg 225 000, transport og lagring 127 000. Samanlikna med desse tala er 1821 årsverk for vindkraft heilt ubetydleg uansett kor mykje TU hevdar at «vindkraft skaper mange jobber».

Så blir det argument med dei store verdiane som blir skapte. «Verdiskapinga» er på 797 mill kroner i 2018, forventa å auke til 720 mill kroner i 2022 utan at det er forklart korleis den «auken»  skal tolkast. Å snakke om positiv «verdiskaping» i ei subsidienæring, ei næring som reelt sett går med underskot, er eigentleg meiningslaust. Konklusjonen kan like gjerne skrivast slik:

Vasskraft er meir effektivt enn vindkraft, også når det gjeld produksjon pr årsverk. Verditapet i vindkraft er berekna til 200 millinonar kroner i 2018 (subsidiar, anslått verdi).  Og det er svært få permanente jobbar i å drifte vindkraftanlegg.

Denne konklusjonen står seg minst like godt som TU sin.

Nei, det som TU driv med her, er rein kampanjejournalistikk og ei fornærming av lesarane. Eg les TU for å bli informert, ikkje indoktrinert. Og det trur eg dei fleste andre gjer også.

TU har kort og godt skjemt seg ut og øydelagt sitt falgleg truverde.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
On 5/16/2021 at 3:30 PM, Pirkko Rygh said:

Siden norske myndigheter har gitt fra seg all kontroll av energi, via ACER til EU, regelen er, bare markedskrefter skal virke. Vi kan ikke "Ved uenighet bestemmer Acer. Det lovfestes at strømflyt skal bestemmes bare av markedet. Det skal ikke tas nasjonale hensyn, som å holde strømprisen nede, for å beskytte norsk industri og befolkning.

Litt OT, men bare litt og dagsaktuelt:

Det begynner som ifjor ....

image.png.0e7a33b78cdf4866fcd1862b939398cb.png

Kilde: https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/NO/Hourly/?view=table

0.51 NOK/MWh - tilsvarer 0.00051 NOK/kWh = 0.051 øre/kWh om jeg ikke har blinkset.

Er det ACER eller vindmøllene som har skylden?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Kåre Krakhella skrev (På 20.5.2021 den 23.14):

Teknisk Ukeblad tek på seg ei stor rolle når dei skal fortelje oss kva som er sant og usant i ein politisk debatt. Det kunne i middlertid vore interessant å lese ei sakleg vurdering av for- og motargument, sjølv om TU som alle andre har sin agenda og si vinkling. I midlertid vart artikkelen utskjemd med manipulerande retorikk alt i dei innleiande avsnitta. Her er det ikkje tvil om kva som er det gode og framtidsretta og kven som er dei opplyste og redelige. Heller ikkje tvil om kven som står for det usanne.

Faktasjekk i ein politisert debatt er ei vanskeleg øving der det i det minste må vere to partar med kvart sitt utgangspunkt, og helst i tillegg ein «dommar». Og her har TU svikta stort.

Punkt nr 5 «Vindkraftverk skaper ingen jobber» kan vere greitt å gjennomgå. Dette må vere det mest talfesta og nøytrale punktet i lista. Men TU klarer ikkje ein gong å lage tittel på punktet utan å avsløre si retoriske vinkling. Kven har påstått at det er ingen jobbar i vindkraft, null jobbar? Dette er jo direkte usakleg i ein faktasjekk.

Men det er få jobbar i vindkraft og korleis skal ein bortforklare det? Samanlikne med andre bransjar der det også er få jobbar, så ser det litt betre ut.

Sysselsettinga i Norge er lett tilgjengeleg frå SSB – nokre aktuelle tal for 2020:

Industri 206 000, bygg og anlegg 225 000, transport og lagring 127 000. Samanlikna med desse tala er 1821 årsverk for vindkraft heilt ubetydleg uansett kor mykje TU hevdar at «vindkraft skaper mange jobber».

Så blir det argument med dei store verdiane som blir skapte. «Verdiskapinga» er på 797 mill kroner i 2018, forventa å auke til 720 mill kroner i 2022 utan at det er forklart korleis den «auken»  skal tolkast. Å snakke om positiv «verdiskaping» i ei subsidienæring, ei næring som reelt sett går med underskot, er eigentleg meiningslaust. Konklusjonen kan like gjerne skrivast slik:

Vasskraft er meir effektivt enn vindkraft, også når det gjeld produksjon pr årsverk. Verditapet i vindkraft er berekna til 200 millinonar kroner i 2018 (subsidiar, anslått verdi).  Og det er svært få permanente jobbar i å drifte vindkraftanlegg.

Denne konklusjonen står seg minst like godt som TU sin.

Nei, det som TU driv med her, er rein kampanjejournalistikk og ei fornærming av lesarane. Eg les TU for å bli informert, ikkje indoktrinert. Og det trur eg dei fleste andre gjer også.

TU har kort og godt skjemt seg ut og øydelagt sitt falgleg truverde.

 

Det mest tåpelige innlegget så lang. Her er det du som skjemmer deg ut.

Share this post


Link to post

Om kommunene der vindmøllene står får inntekter istedenfor en riking i Tyskland så er jeg helt for, det må veies opp mot hensynet i naturen, truede arter etc....

Det skal være norsk og hjemfall, det skal ikke være slik at Tyskere og Kinesere misbruker vår natur og rettigheter på vårt land!!!

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...