Jump to content
Redaksjonen.

Vindkraftdebatten i Norge har nærmest sporet av. Derfor faktasjekker vi ni påstander

Recommended Posts

Pirkko Rygh skrev (43 minutter siden):

Praktisk talt all vindkraft i Norge blir bygget i urørt natur, fjell selvfølgelig, det er der det blåser mest.

Her er prosjektene til Zephyr, alle er/blir bygget i urørt natur, om du blar gjennom ser du forventet produksjon, i forhold til installert effekt, hvor mange turbiner, og hvem som er eier.

Guleslettene, 

Prosjektaktører

 • Prosjektutviklere: Zephyr og Norsk Grønn Kraft
 • Utbyggingsansvarlig: Zephyr
 • Driftsoperatør: Zephyr
 • Kraftkjøper: Alcoa
 • Eier: BlackRock

I saken om det omtalte vindkraftverket som diskuteres i artikkelen, så står det spesifikt at det settes opp der det allerede er kultivert, og ikke i noe urørt natur. Så når du tar så lettvint på sannheten her, hvordan mener du jeg skal stole på det du påstår, når du ikke lenker til et faktisk prosjekt?

Tallet jeg kommer frem til etter lett søking, er 40 % uberørt natur. Det er veldig langt fra 80, 90 eller 100 % som du hevder. Men da vet vi ihvertfall nøyaktigheten på uttalelsene dine som man kan forholde seg til. 40 % medfører riktighet, 60 % gjør ikke det. Eller? 

https://www.nrk.no/norge/ingen-hadde-regnet-ut-hvor-mye-urort-natur-vindkraften-vil-ta-1.14541198

Legg til din elsk for vannkraftverk, og totale overseelse over hvilke skader disse står for. Det som er interessant er jo at de som nå er imot vindkraftverkene, e fra samme fløyer som har kjempet mot foreslåtte vannkraftutbygninger.

Selv mener jeg man må se dette litt mere pragmatisk, og innse at all form for utbygging, enten det er vannkraftverk, vindkraft, hyttefelt, boligfelt, fjord-tunneler eller motorvei, har samfunnsmessige konsekvenser. Når alternativet ikke er reduksjon av antall mennesker, hverken her til lands eller noen andre land, så må man veie fordeler og ulemper opp mot hvilke behov vi har.

Og det at vi forbereder oss for en fremtid der oljen i større eller mindre grad ikke er mulig, økonomisk fornuftig eller ønskelig å utvinne, eller oljeleting må foregå i områder som det er rimelig konfliktfyllt å drive i. Som eksempelvis nært Svalbard og Nordpolen, eller nært/i viktige områder for havfisket.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Dubious skrev (2 minutter siden):

https://www.nrk.no/innlandet/pa-nasjonaldagen-varsles-det-flomfare-flere-steder-i-landet-1.15498249

Så og si alle disse flommene kunne vært unngått om man bygde dammer i elvene.
Kunne fått mye strøm her. 

Dammer er jo rett og slett "kontrollerbare oversvømmelser", så da er jo spørsmålet hvilke områder du mener vi skal forberede for å oversvømmes?

Ett av problemene er at man måtte ha sluppet ut mye mere vann i forkant for de største smelteperiodene, for å kunne ta vare på smeltevannet. Neste problem er at vi asfalterer og dekker til så store landarealer som ellers ville klart å svelge unna vannet før det nådde elva og bidro til oversvømmelsen.

Om noe, måtte vi bygd høye vollgraver/kanaler som hindrer vannet å gå over breddene, men samtidig kan slippe gjennom nok av dette vannet uten at det skaper oversvømmelser lengre ned i elveløpet.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Pirkko Rygh skrev (1 time siden):

Praktisk talt all vindkraft i Norge blir bygget i urørt natur, fjell selvfølgelig, det er der det blåser mest.

Det er også interesse for å bygge langs kysten. De som seiler langs kysten ser drastiske forandringer. Fra Egersund:

5890973_3565808.jpg

Share this post


Link to post
Snowleopard skrev (10 minutter siden):

Tallet jeg kommer frem til etter lett søking, er 40 % uberørt natur. Det er veldig langt fra 80, 90 eller 100 % som du hevder. Men da vet vi ihvertfall nøyaktigheten på uttalelsene dine som man kan forholde seg til. 40 % medfører riktighet, 60 % gjør ikke det. Eller? 

For det første, NRK er ikke pålitelig kilde.

For det andre du har fått linken til prosjektene til en av de største operatørene, Zephyr, der kan du med egne øyne se hvor disse anleggene kommer, ved de fleste prosjektene er det også bilder.

Her Mehuken 

Mehuken vindkraftverk

Kinn kommune i Vestland

Mehuken vindkraftverk ligger i Kinn kommune i Vestland fylke. Da vindkraftverket åpnet i 2001 var den Norges største med fem turbiner. Vindkraftverket har senere blitt utvidet til 11 turbiner med en årsproduksjon på 74 GWh. Anlegget eies av Kvalheim Kraft DA som eies av kraftselskapene Vardar og Østfold Energi.

Antall turbiner11stk.

Installert effekt25,3MW

Årlig produksjon74GWh

Kan forsyne strøm til4625eneboliger årlig

Aktuelt

Kvalheim Kraft DA ønsker å bidra med økonomisk støtte til lokale lag og foreninger. Søknadsfrist er 30. april 2021. Se utlysninger Kinn kommunes hjemmesider.

Om vindkraftverket

Mehuken vindkraftverk består av 11 Enercon turbiner á 2,3 MW. Planområdet er 3 km2 stort og det er 5 km vei i vindkraftverket. Høyden på turbintårnene er 64 meter og rotordiameteren på vingene er 71 meter. Mehuken vindkraftverk eies av Kvalheim Kraft DA som igjen eies av Østfold Energi og Vardar. Zephyr drifter Mehuken vindkraftverk på vegne av Kvalheim Kraft DA og har gjort det siden 2008.

Mehuken vindkraftverk ligger fantastisk til og er et flott turmål. Det er fri ferdsel i vindkraftverket og det er også tilrettelagt for friluftsliv med enkle bord/sitteplasser. Vinterstid kan det forekomme iskast fra vindturbinene under spesielle værforhold. Les mer om iskast her.

Joakim-e1620300719404-330x462.jpg

Joakim Egeberg

Driftsleder

941 96 336

je@zephyr.no

 

Nyheter

Film om Mehuken

 

 
Mehuken-vinter-2019-en-turbin-e156326208

Turbintype

p%C3%A5-toppen-1920x1080.jpg

 

 

Skoleklasse på besøk

26. februar 2020 var klasse 10 C fra Vågsøy Ungdomsskole på besøk i Mehuken vindkraftverk. Les mer om det her.

Mehuken2_01-1050x570-c-default.jpg

Share this post


Link to post
Pirkko Rygh skrev (6 minutter siden):

For det første, NRK er ikke pålitelig kilde.

For det andre du har fått linken til prosjektene til en av de største operatørene, Zephyr, der kan du med egne øyne se hvor disse anleggene kommer, ved de fleste prosjektene er det også bilder.

Her Mehuken 

Mehuken vindkraftverk

Kinn kommune i Vestland

Mehuken vindkraftverk ligger i Kinn kommune i Vestland fylke. Da vindkraftverket åpnet i 2001 var den Norges største med fem turbiner. Vindkraftverket har senere blitt utvidet til 11 turbiner med en årsproduksjon på 74 GWh. Anlegget eies av Kvalheim Kraft DA som eies av kraftselskapene Vardar og Østfold Energi.

Antall turbiner11stk.

Installert effekt25,3MW

Årlig produksjon74GWh

Kan forsyne strøm til4625eneboliger årlig

Aktuelt

Kvalheim Kraft DA ønsker å bidra med økonomisk støtte til lokale lag og foreninger. Søknadsfrist er 30. april 2021. Se utlysninger Kinn kommunes hjemmesider.

Om vindkraftverket

Mehuken vindkraftverk består av 11 Enercon turbiner á 2,3 MW. Planområdet er 3 km2 stort og det er 5 km vei i vindkraftverket. Høyden på turbintårnene er 64 meter og rotordiameteren på vingene er 71 meter. Mehuken vindkraftverk eies av Kvalheim Kraft DA som igjen eies av Østfold Energi og Vardar. Zephyr drifter Mehuken vindkraftverk på vegne av Kvalheim Kraft DA og har gjort det siden 2008.

Mehuken vindkraftverk ligger fantastisk til og er et flott turmål. Det er fri ferdsel i vindkraftverket og det er også tilrettelagt for friluftsliv med enkle bord/sitteplasser. Vinterstid kan det forekomme iskast fra vindturbinene under spesielle værforhold. Les mer om iskast her.

Joakim Egeberg

Driftsleder

941 96 336

je@zephyr.no

Nyheter

10. klasse på Mehuken

Film om Mehuken

Turbintype

Skoleklasse på besøk

26. februar 2020 var klasse 10 C fra Vågsøy Ungdomsskole på besøk i Mehuken vindkraftverk. Les mer om det her.

Valgte å beholde videoen i sitatet, da jeg virkelig lurer på om du har sett den selv. Det er jo rene reklamefilmen til fordel for vindparker, altså det helt motsatte poenget du prøvde å få frem. Altså er det blitt en berikelse for kommunen og innbyggerne, og ikke noe i nærheten så negativt som du forsøker å fremstille det.

Det eneste poenget du egentlig fikk frem, var at det nå har blitt bygd veier til vindparkene i forbindelse med utbyggingen, og et område som tidligere har vært ubenyttet, er nå et populært utfluktsområde. Det som gjenstår er da å se en undersøkelse av de negative konsekvensene for fauna og dyre/plantelivet.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Snowleopard skrev (14 minutter siden):

Valgte å beholde videoen i sitatet, da jeg virkelig lurer på om du har sett den selv. Det er jo rene reklamefilmen til fordel for vindparker, altså det helt motsatte poenget du prøvde å få frem. 

Selvfølgelig er det rene reklamefilmen, den ER reklamefilm for vindkraft, hva annet ventet du på nettsiden av en av de største vindanleggutbygger, den er laget av Zephyr som bygger vindkraft.

Det var ikke det du skulle se, du skulle se om anlegget er i urørt natur, som vi diskuterer nå.

Vi prøver igjen.

Er dette anlegget bygget i urørt natur, hva tror du, eier er Blackrock, som er internasjonal finanskjempe, et sted i skatteparadis.

Tror du at lokalbefolkningen har noe glede av dette, tror du Blackrock skal dele litt med det?

FORSIDEN > PROSJEKTER > TELLENES
Ostfold-Energi_Borgund_page-kopi-1050x57

Tellenes

Sokndal and Lund kommune i Rogaland

 

Antall turbiner50stk.

Installert effekt160MW

Årlig produksjon550GWh

Kan forsyne strøm til27500eneboliger årlig

Vindkraftverket åpnet i september 2017, som Norges til da største vindkraftverk. De 50 vindturbinene fra Siemens er fordelt på tre delområder. Til sammen har planområdet en utstrekning på ca. 15 km2 og høyeste punkt i planområdet er på ca 500 m.o.h. Vindkraftverket er bygget i området rundt Titania ilmenittbrudd. Vindkraftverket er tilknyttet kraftnettet via en 9 kilometer lang 132 kV kraftledning til en transformatorstasjon i Åna-Sira. Kraften som produseres selges til Google gjennom en 12 års kraftkjøpskontrakt.

Ostfold-Energi_Borgund_page-kopi-1920x10

Turbintype

Siemens SWT-3.2-113
Merkeeffekt 3,36
Navhøyde 92,5 m
Rotordiameter 113 m

 

Prosjektaktører

 • Prosjektutviklere: Zephyr og Norsk Vind Energi
 • Utbyggingsansvarlig: Zephyr
 • Driftsoperatør: Arise
 • Kraftkjøper: Google
 • Eier: BlackRock
 • Like 1

Share this post


Link to post
Pirkko Rygh skrev (4 minutter siden):

Selvfølgelig er det rene reklamefilmen, den ER reklamefilm for vindkraft, hva annet ventet du på nettsiden av en av de største vindanleggutbygger, den er laget av Zephyr som bygger vindkraft.

Det var ikke det du skulle se, du skulle se om anlegget er i urørt natur, som vi diskuterer nå.

Vi prøver igjen.

Er dette anlegget bygget i urørt natur, hva tror du, eier er Blackrock, som er internasjonal finanskjempe, et sted i skatteparadis.

Tror du at lokalbefolkningen har noe glede av dette, tror du Blackrock skal dele litt med det?

Hmm, du leste ikke hele svaret mitt, tydeligvis...

 • Like 1

Share this post


Link to post
Snowleopard skrev (8 minutter siden):

Hmm, du leste ikke hele svaret mitt, tydeligvis...

Nå har jeg lest og som jeg tenkte, reklame, sikkert godt å få småpenger til grendehuset og kommunen, det er slik bransjen liker å beskrive seg, men det er litt annerledes i virkeligheten.

Hva skjer når turbinene blir for gamle, subsidiene opphører osv.

Er det virkelig ingen der som blir plaget, som bor nære turbiner, eller kanskje de bare ikke ble spurt?

Ingen iskast, Mange vindparker er populære turområder. Nå frykter NVE at noen skal treffes av is fra turbinbladene - Tu.no eller ingen lysblink fra varsellys for flyer https://www.nrk.no/vestland/slik-skal-vindturbinane-blinke-i-25-ar-1.15338311 eller ingen skyggekast fra solen 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Vi har fått filmene Bølgen og Tunnelen (og sikkert flere)

Når får vi filmen Vindmøllen?
Hvor de alle tar fyr eller noe og starter århundrets største brann

 • Heart 3

Share this post


Link to post
Dubious skrev (1 time siden):

Når får vi filmen Vindmøllen?
Hvor de alle tar fyr eller noe og starter århundrets største brann

Her må vi må få nok SF6 i atmosfæren, finnes i koblinger under vindturbiner og i alle høyspentkoblinger helt til lokale strømtransformater. Ellers i alle høyspent anlegg.

Denne gassen kan vi ikke destruere totalt, men den brytes ned av lysbuer og gnister, da får vi "

In its normal and inert form SF6 is relatively harmless to humans. However, when exposed to electrical discharges through everyday usage within SF6-filled equipment, highly toxic by-products are produced that pose a serious threat to those in close proximity to the switchgear (ICF Consulting, 2002: 1).

These byproducts include, among other things, disulfur decafluoride (S2 F10) which is a highly toxic gas (Blackburn 2015: 2). It has been referred to by the US Environmental Protection Agency (EPA) as “the byproduct of greatest concern due to its relatively high toxicity.” (ICF Consulting, 2002: 2)

S2 F10’s toxicity is on a par with phosgene, the infamous chemical warfare pulmonary agent used during the First World War (Blackburn, 2015: 2). Its weaponization was also considered during the Second World War due to its toxic nature, as it provided little warning of exposure to the victim (Blackburn, 2015: 2)." 

"The presence of such by-products is of real concern due to the documented fact of leakage, as well as uncontrolled releases or discharges that occur during routine development, testing, commissioning, maintenance and repair, and decommissioning of SF6 -filled equipment. For companies using SF these dangers represent, at best, increased handling costs due to required safety measures, and at worst a real risk to human life. They also lead to legitimate concerns over the health and welfare of utility employees as well as the communities that host switchgear stations." https://energypost.eu/why-the-eu-should-ban-sf6/

Jeg har bare sett for meg store mengder av SF6 i atmosfæren og så en skikkelig tordenvær med lyn som bryter ned SF6 til denne S2F10 så det begynner å regne giftgass, men din variant med vindturbiner vil gjøre det mye mer intelligent.

Det kan oppstå feil spenning i turbinene som setter i gang en kjedereaksjon siden alt elektrisk verden over er koblet sammen, hele EU og kablene våre, vi får enorme lysbuer mens SF6 strømmer ut fra koblinger.

 

 • Heart 1

Share this post


Link to post

Finsk undersøkelse viser at vindkraft (trolig infralyd fra vindkraftanlegget) gir helseplager opp til 15 km avstand.

Pilottitutkimus osoittaa infraäänihaitan vähenevän merkittävästi vasta yli 15 kilometrin päässä tuulivoimaloista | Suomen ympäristöterveys – SYTe ry

Edit: Etter å sett på en nyere rapport (ISBN PDF 978-952-287-907-3) så ser det ut til at tabellene har en gruppe for de som bor 5-10 km unna. Og det de som bor der eller nærmere som rapporterer at de har negative helse effekter. Så det ser ut til at det er de som bor nærmere enn 10 km som er skadelidende i følge denne undersøkelsen.

Resten av undersøkelsen går på korte lytteprøver, og det er ikke rart de ikke finner noe der. Det er når du bor i området uke etter uke at disse problemene dukker opp.

Edited by Svein M
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
On 5/15/2021 at 6:55 PM, Trestein said:

overbefolke 

Kanskje skal vi begynne der da. Maks et barn per kvinne. Skal du ha flere MÅ du søke, begrunne, dokumentere og vise at du er en over snittet god forelder... Vindmøller er en dråpe i havet hva gjelder klima, miljø og kraftdebatten i verden. Overbefolkning og skjevdelingfordeling av ressurser er og bør være #1 prioritet. Vi kan tenke så grønt vi bare vil - men det monner svært lite hvis ikke befolkningsveksten i verden flater ut eller ressurser fordeles jevner.. og ja.. jeg er fullt klar over at det betyr at vår levestandard vi har her til lands er ufornybar i det lang løp.. men den prisen er ikke folk villig til å betale før de ser døden i øya som følge av det.

Share this post


Link to post

Tydelig at jeg traff en nerve når det kommer argumenter alt fra vassdrag til fiskeoppdrett. Det endrer ikke det faktum at Norge har mer enn nok kraft i overskuelig framtid kun ved en oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Det er for meg helt ubegripelig at noen synes det er greit at utenlandske aktører så vel som norske får rasere norske fjell med vindmølleparker. Som jeg har nevnt tidligere så mener jeg det må ha med et fullstendig skakkjørt verdisyn å gjøre.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Pirkko Rygh skrev (14 timer siden):

Det er helt spesiell plante- og dyreliv i slike steder, ikke så synlig, men det er der, har du sprengt vekk fjellet er stedet ødelagt, frem til neste istid.

I tillegg sprer turbinene oljer, epoksy, mikroplast og sprengearbeidet og lastebiler har med seg fremmedarter.

Vannkraft har bare vann i magasinene, vannkraft er forholdsvis stille sammenlignet med turbiner, dyrelivet vet hva vann er og blir ikke delt i to som ved turbine

Nøyaktig hvordan er områder med vindparker så spesielle? Det er ikke unaturlig å anta at det er en rikt fugleliv der, siden områdene i stor grad ligger ut mot kysten, men ellers? Hvorfor er flora og øvrig fauna så spesielle i slike områder? Og tror du ikke det blir konsekvenser for dyre- og planteliv når man demmer ned flere/mange kvadratkilometer med områder for å bygge en demning? Eller regulerer vannføringen i elva nedenfor slik at den er bare en brøkdel av hva det var før oppdemming? 

freddy85 skrev (13 timer siden):

Vannkraftverk verken bråker eller er sjenerende på noe som helst måte, at du ønsker ulønnsomme utenlandskeide vindkraftverk velkommen for så å skape mer elendighet for norske borgere som er uheldig å få både naturen og nattesøvnen ødelagt får stå for din regning.

Tror du virkelig naturkonsekvenser av et kraftverk har bare å gjøre med om det bråker? Eller ser stygt ut? Om man demmer ned et stort område (Norges største magasin er 80 km2, dvs 80 000 da), så vil jo alt planteliv og ikke-mobilt dyreliv i området bokstavelig talt drukne. En verdifull planteart eller en stedegen verdifull dyreart i området vil da bli borte. Og vassdrag er ofte svært artsrike. Vann har en tendens til å sørge for artsrike områder........

 • Like 2

Share this post


Link to post
Quote

During the recent statewide blackout in South Australia, there is no doubt that unstable output from wind farms triggered the cascade of events which caused the power outage. The question is – are wind farm operators liable for the economic harm their “product” caused?

Quote

 

In this updated report, it is now known that five system faults occurred within a period of 88 seconds on 28 September 2016, leading to six voltage disturbances.

Data now shows that nine of the 13 wind farms online at the time of the event did not ride through the six voltage disturbances, resulting in a loss of 445 MW of generation. Preliminary discussions with wind farm operators suggest this inability to ride through all disturbances was due to ‘voltage ride-through’ settings set to disconnect or reduce turbine output when between three to six disturbances are detected within a defined time period.

Thermal generators remained connected up until the SA system disconnected from the remainder of the National Electricity Market (NEM). The Heywood Interconnector remained connected up until the sudden increase in electricity flow resulting from the loss of generation caused the automatic protection mechanism to disconnect the lines.

 

 

Edited by Theo343

Share this post


Link to post
Pirkko Rygh skrev (7 timer siden):

Blackrock eier minst to av Zephyrs prosjekter, og da går milliardene til skatteparadiser, siden Blackrock er der.

Du mener sannsynligvis alle de milliardene som går til skatteparadiser fra ulønnsom norsk vindkraft. Eller mener du at disse milliardene stammer fra norske subsidier?

Share this post


Link to post
Don Q skrev (På 16.5.2021 den 15.09):

Ole Petter bommer stygt i sin beskrivelse av Vindmøllene.

Vindkraft sørger pr 2020 for ca 0,5 % av verdens energi.

Her er en mye riktigere "facit" enn det Ole Petter prøver å innbille deg.

Kull ca 30%

Olje ca 30%

Gass ca 30%

Hydro ca 5%

Nuclear ca 3%

Diverse marginale innretninger deler de siste 2%, som thermal / Sol / vindmøller / bio osv.

 

Hei, Don Q. Jeg skriver ikke at det "er" blant de viktigste. Men at det er i ferd med å bli. Det er noe annet. Se for eksempel bare på havvindplanene EU forutsetter blir realisert i blant annet Nordsjøen: https://www.tu.no/artikler/nordsjoen-er-det-nye-silicon-valley-for-havvind-ett-land-glimrer-med-sitt-fravaer-br/468525 Det finnes etter det jeg vet ikke tilsvarende utbyggingsplaner i Europa for andre energikilder.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (4 timer siden):

Eller mener du at disse milliardene stammer fra norske subsidier?

Prosjektene blir jo subsidiert, på en eller annen måte, gjerne med statsgaranterte strømpriser som er høye nok til å få prosjektene lønnsomme. Og de får rimelige lån.

Les dette, Nederlansk stat garanterer minstepris for strøm i 15 år. 

https://www.dn.no/marked/oljefondet/nicolai-tangen/nbim/oljefondet-kjoper-andel-av-havvindpark-for-139-milliarder/2-1-991787

I Tyskland legger de ned anleggene når subsidier går ut.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Pirkko Rygh skrev (6 timer siden):

Prosjektene blir jo subsidiert, på en eller annen måte, gjerne med statsgaranterte strømpriser som er høye nok til å få prosjektene lønnsomme. Og de får rimelige lån.

Les dette, Nederlansk stat garanterer minstepris for strøm i 15 år. 

https://www.dn.no/marked/oljefondet/nicolai-tangen/nbim/oljefondet-kjoper-andel-av-havvindpark-for-139-milliarder/2-1-991787

I Tyskland legger de ned anleggene når subsidier går ut.

Du sitter jo bare å fantaserer.

Temaet i denne strengen er i utgangspunktet norsk vindkraft. Norske vindkraftverk har ikke statsgaranterte priser, ENOVA har ikke finansiert norsk landvind siden 2011, og "subsidiene" til norske vindkraft er det samme "subsidiene" som blir gitt ny vannkraft. Disse "subsidiene" er i form av el sertifikatene utgjør under 1% av strømregningen til forbrukerne. Avgiftsprovenyet er nå så lavt at en vurderer å skrote hele ordningen.

Fasiten er altså at den vindkraft som bygges nå, og har blitt bygget de siste årene i praksis er subsidiefri, og må være bedriftsøkonomisk lønnsom uten hjelp av det offentlige. Så du kan roe deg helt ned, det er ikke dine penger som er i risikosonen.

Og fra hvor har du at de "får rimelige lån," dette er jo bare en ny fantasi. La vi ta dette vindkraftverket som er så mye omtalt på Haramsøya. På grunn av alle løgnene og feilinformasjonen vindkraftfjottende sprer, har de nå gått offentlig ut og måtte nærmest forsvare at de ikke har noen billig finansiering:

"Haram Kraft er 100% eid av finske Taaleri Energia. Utbygging av vindkraft er svært kapitalkrevende og utbyggingen vil bli finansiert med egenkapital fra Taaleri Energia og med lån fra bank."

Haram - Zephyr

Zephyr har også laget eget informasjonsskriv der de går i rette med alt det vrøvlet vindkraftfjottene har spredd;

haram_frakt_15_feil_orginal.pdf (zephyr.no)

Jeg har lest gjennom dette informasjonsskrivet og en skulle tro at dette var hentet rett fra Monty Phyton. Bl.a. har vindkraftfjottene laget et stort nummer av at "noen" i forbindelse med legging av forsyningslinjene på fastlandet, 10 - 12 kilometer fra vindkraftanlegget, muligens skal ha kunne ha forstyrret noen elvemuslinger mens de la tilførselskablene over Hildreelva, og dette benyttes som argument mot å bygge vindkraft på Haramsøya?

Jeg gjentar det jeg har hevdet i mange år; psykiatrien bør styrkes og Facebook bør betale for det.

Og den siste påstanden din om at de i Tyskland nedlegger vindparkene etter at subsidiene er gått ut, er så tåpelig at jeg ikke gidder å kommentere den.

 

Edited by Windfarmer
 • Like 3

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...