Jump to content
misudahe

Kan utleier kreve hele depositumet?

Recommended Posts

Hei!

Jeg flyttet ut fra leiligheten jeg har bodd i 1 1/2 år i,  nå for en uke siden, hvor utleier var med og sjekket gjennom leilighet. Denne godkjente han og sa de var veldig fornøyd med meg som leietaker. Jeg har ikke hatt noe problem med de gjennom hele leieforholdet, før nå.

Dagen etter mottar jeg en melding fra utleier; "Hei. Var i leiligheten og viste ny leietaker den. Så da at begge sofaene er ødelagt av dine katter. Dette må du ha sett/vist om. Kan ikke overse dette. Depositum har vi frigitt, men jeg forventer en erstatning fra deg. Gir deg muligheten til å komme med en løsning. Hører fra deg." 

Jeg har ikke oversett disse skadene, men rett og slett glemt å fortelle de dette. Jeg hadde sagt i fra om andre feil/skader jeg visste om, og ordnet opp i dette. Den ene sofaen var det allerede bruksmerker på da jeg flyttet inn, og den andre er mine 2 katter som har klort på. Dyrehold var tillatt, og sofa var ikke ny da jeg flyttet inn. 

Jeg spurte også før jeg flyttet inn om jeg kunne ha egne sofaer, men fikk til svar at nei det kunne jeg ikke, da man ikke fikk ut de sofaene som stod der av leiligheten. Jeg har også en venninne som var å så på hybelen vegg i vegg 1 års tid før jeg flyttet inn. Hun fikk ikke lov å ha dyr, pga. de kunne ødelegge møblene. Hun spurte også om å bruke egne møbler, men dette aksepterte de heller ikke. 

Da jeg svarer med at jeg beklager for å ha glemt å opplyst om dette, og hva slags erstatning de tenkte på; så er svaret at de forventer at jeg overfører samme beløp som de kjøpt de for, altså 5000kr, eller at jeg kjøper tilsvarende sofaer som kan erstatte de såkalt ødelagte sofaene.  

Utover dette begynner han å bli frekk. Jeg spør om når de kjøpte sofaene, som er relevant å vite fordi man kan ikke forvente at man skal kjøpe helt ny. Dette ønsker han ikke å svare på. De vet heller ikke hva slags merke det er på sofaen, men de forventer at jeg skal kjøpe helt identiske av samme merke.

Jeg sier at jeg ikke er med på verken å overføre 5000kr, eller kjøpe tilsvarende sofa, men at jeg er med på å finne en løsning. Etter dette har jeg ikke hørt noe fra de. Jeg har vært i kontakt med banken, hvor de sier at depositumet IKKE er frigitt, noe utleier sa de hadde gjort. OG at de nå hadde gjort et krav på hele 16 000kr!! Altså hele depositumet. 

Jeg tenker det at jeg forstår at de ønsker jeg skal gjøre opp for meg. Jeg har ikke fortalt dem om skadene, men dette er jo ikke noe jeg har unnlatt med vilje å fortelle dem, noe jeg sa flere ganger på melding. Jeg var hyggelig på melding, noe jeg ikke følte han var, og de var ikke villig til å komme frem til noe løsning. Sofaene er fortsatt brukbare, det er snakk om bruksmerker på siden av spesielt den ene sofaen som er naturlig at vil komme når man leier ut delvis møblert, og når dyrehold er tillatt. Jeg kan fint være med på å betale for reparasjon av skaden.

Jeg har avsluttet depositumskonto i banken, og huket av på at de har krav på erstatning, for reparasjon av selve skaden. Det er stor forskjell på å skulle kreve først beløpet til ny sofa, til plutselig å kreve hele depositumet ut fra skaden på sofa, som er BRUKSMERKE. 

Hva tenker dere?

Kan utleier kreve at jeg skal kjøpe helt samme sofa, eller samme beløp de kjøpte den for flere år siden? Og når jeg ikke går med på dette, krever de hele depositumet? 

Edited by misudahe

Share this post


Link to post

Nei, de kan ikke kreve ny sofa, eller beløp for ny sofa. Du skal i verste fall levere tilbake leiligheten i samme stand. Ergo, en slitt sofa. 

Siden han har slått seg vrang, ville jeg også bare slått meg vrang, og avvist hele kravet, og vist til at han har godkjent utflyttingsprotokoll og godkjent leilighetens tilstand. 

 

Hilsen utleier. 

  • Like 2
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Da ville jeg ha opplyst om det som står her:

"Hvis utleier mener å ha krav som kan dekkes gjennom depositumet, må kravet sendes til leietaker. Kravet kan gjelde ubetalt husleie, skade på boligen e.l.

Dersom leietaker er uenig, må utleier gå til forliksrådet eller Husleietvistutvalget for å få avklart om han kan kreve dekning ved depositumet."

https://www.forbrukerradet.no/forside/bolig/husleie/depositum/

Og litt videre:

"Hvis du er uenig i kravet, må du først ta saken opp med huseier. Blir dere ikke enige, må du ta saken videre til banken. Benytt gjerne Forbrukerrådets ferdige klagebrev."

"Hvis du er uenig i utleiers krav, må du sette fram et skriftlig krav overfor banken. Banken skal da skriftlig varsle utleieren om kravet, og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt hvis utleieren ikke innen 5 uker etter at varselet ble mottatt, dokumenterer å ha reist søksmål."

Med andre ord klag til banken så blir hele beløpet utbetalt innen 5 uker, eller huseier må reise sak.

Hva med å tilby et par tusen kroner for den gamle sofaen, slik at saken kommer ut av verden, eller ingen ting? (Regner vel med at et par tusen er det som huseier kan oppnå ved å ta saken til forliksrådet.)  

  • Like 1

Share this post


Link to post
Darkbill skrev (3 timer siden):

Nei, de kan ikke kreve ny sofa, eller beløp for ny sofa. Du skal i verste fall levere tilbake leiligheten i samme stand. Ergo, en slitt sofa. 

Siden han har slått seg vrang, ville jeg også bare slått meg vrang, og avvist hele kravet, og vist til at han har godkjent utflyttingsprotokoll og godkjent leilighetens tilstand. 

 

Hilsen utleier. 

Sofa var ikke slitt når jeg flyttet inn, bare noen bruksmerker på den ene. De har tillatt dyrehold, og har leilighet delvis møblert; da tenker jeg jo de burde vite at bruksmerker kan komme? Jeg kan jo ikke akkurat holde et øye med kattene 24/7, dessverre. 

Har var nøye med å sjekke sofaene da han hadde "inspeksjon" som han kalte det. De merkene burde han ha sett da, for de er jo synlige. Men han godkjente og sa at alt var fint.

Share this post


Link to post
Illuminatum skrev (2 timer siden):

Du har vel godkjent kravet når du har huket av for at du er erstatningspliktig?

Nei. Ikke godkjent dems krav. Jeg skrev eget krav, hva beløpet var på og skrev hva det gjaldt. Ikke godkjent 16000kr. Altså det jeg skrev at jeg var erstatningspliktig for var for skaden på sofaen.

Edited by misudahe

Share this post


Link to post

En brukt sofa bør vel kunne erstattes med en brukt sofa og ikke en ny, skulle man tro. Først så er det å forhandle og se om man blir enige. Blir man det så er saken løst. Blir man ikke enige så sender man et brev til banken og pengene blir så utbetalt innen 5 uker, eller huseier må reise sak for foliksrådet for å få saken avgjort. Det finens ingen jurister i forliksrådet, slik at det er "sunn fornuft" som gjelder. Kan man skaffe en tilsvarende brukt sofa for 2.000,- som er lik med den opprinnelige sofa, da synes jeg personlig at saken bør være løst. 

Share this post


Link to post
1 hour ago, Dragen said:

Utleier har allerede godkjent tilstanden på boligen ved utflytting.

Det fungerer vel stort sett ikke slik at huseier binder leietaker fast til sengen eller til stolen fram til regningen er betalt? Det er vel kanskje heller slik at leietaker flytter ut, og så gjør man opp depositumet etterpå?! Husleieloven har jo bestemmelser for hvordan dette skal skje.

Share this post


Link to post

Utleier har godkjent tilstanden på befaring.

Utleier har også godkjent katteholdet. Utleier har også nektet leier å bytte ut inventar (her sofa) med eget. Utleier er inneforstått med at dyr kan skade møbler, ut i fra egne kommentarer til tredjepart. Utleier har da godkjent at inventaret kan og vil bli skadet. At katter klorer i møbler er fullstendig normalt og forventet.

HLL §2-14 punkt 4 sier:

"Ansvaret kan settes ned dersom det vil virke urimelig for utleieren ut fra størrelsen på tapet i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle, og ut fra forholdene ellers."

Jeg antar at klormerkene sitter i sideveggene på sofaen, og dermed er kun kosmetiske. Noen biter med gaffateip (som man kan få i ganske mange farger) vil fikse dette. Leiers erstatningsansvar blir da rundt en hundrelapp.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Nå har utleier tatt søksmål på 10x så mye som de først krevde, altså rett i underkant av 50 000kr. Nå skal jeg tydeligvis ha gjort skade på møbler OG hvitevarer. Dette er fordi jeg ikke har godkjent deres opprinnelige krav. Blir spennende å høre hva de mener jeg skal ha ødelagt; når han godkjente leilighet og alt var i funksjon 😃

Share this post


Link to post
6 hours ago, misudahe said:

Nå har utleier tatt søksmål på 10x så mye som de først krevde, altså rett i underkant av 50 000kr.

Det ville jeg tro er en formell feil ved at man ikke kan ta søksmål om noe annet enn depositummet ut i fra de reglene som gjelder for depositummet. I så fall så kan man jo argumentere med at det ikke har blitt reist noe søksmål ut i fra det regelverket som gjelder og at depositumet skal utbetales i sin helhet.

Ville tro at dersom man skal ta ut et søksmål som handler om noe annet enn det depositummet som står i banken, da må man først gå fram på en annen måte, som for "ordinære pengekrav". 

Share this post


Link to post
6 hours ago, misudahe said:

Nå skal jeg tydeligvis ha gjort skade på møbler OG hvitevarer. Dette er fordi jeg ikke har godkjent deres opprinnelige krav

Hvis det finnes noen dokumentasjon på det, så er det nok lurt å ta vare på den, for eventuell senere bruk.

Share this post


Link to post

Finn ett par 3-4 tilsvarende fint brukt sofaer på finn. Regn ut snittpris og tilby denne summen. Blir dere ikke enig følg  rådene over.

Share this post


Link to post
arne22 skrev (1 time siden):

Det ville jeg tro er en formell feil ved at man ikke kan ta søksmål om noe annet enn depositummet ut i fra de reglene som gjelder for depositummet. I så fall så kan man jo argumentere med at det ikke har blitt reist noe søksmål ut i fra det regelverket som gjelder og at depositumet skal utbetales i sin helhet.

Ville tro at dersom man skal ta ut et søksmål som handler om noe annet enn det depositummet som står i banken, da må man først gå fram på en annen måte, som for "ordinære pengekrav". 

Hæ? Hvilke regler er det du sikter til her? 

Share this post


Link to post
Quote

Hæ? Hvilke regler er det du sikter til her? 

Dette var tatt litt på sparket og nesten litt ut i fra litt fritt fra hukommelsen, så jeg kan ta feil. Jeg tenkte på rettsreglene i huseleloven omkring tilbakebetaling eller frigjøring av depositum, skal forsøke å finne den:

https://lovdata.no/lov/1999-03-26-17/§3-5

Blir ikke dette rett? Dette handle jo spesielt om tilbakebetaling av depositum, og det skulle vel ikke være noen hjemmel for å sette fram andre krav enn dette i denne sammenhngen? 

Skulle ikke det som ikke har direkte med tilbakebeatling av depositum bli til et "ordinært pengepkrav", slik at dette på et vis blir til "to forskjellige saker som krever hver sin oppfølging"?

 

Edited by arne22

Share this post


Link to post
arne22 skrev (7 minutter siden):

Dette var tatt litt på sparket og nesten litt ut i fra litt fritt fra hukommelsen, så jeg kan ta feil. Jeg tenkte på rettsreglene i huseleloven omkring tilbakebetaling eller frigjøring av depositum, skal forsøke å finne den:

https://lovdata.no/lov/1999-03-26-17/§3-5

Blir ikke dette rett? Dette handle jo spesielt om tilbakebetaling av depositum, og det skulle vel ikke være noen hjemmel for å sette fram andre krav enn dette i denne sammenhngen? 

Skulle ikke det som ikke har direkte med tilbakebeatling av depositum bli til et "ordinært pengepkrav" ?

 

Så vidt jeg vet så kreves det bare rettskraftig dom på nettopp et ordinært pengekrav i anledning leieforholdet. Og uansett er det helt kurant å fremme flere krav i samme sak. 

Share this post


Link to post

Utleier kan kreve erstatning hvis husrommet er levert tilbake i dårligere stand enn avtalt eller fastsatt i husll §10-2 samt annet tap som følge av leierens mislighold, se §10-3.

Utleieren har godkjent husrommets stand. Jeg antar at du har dokumentasjon på dette. At husrommets stand er godkjent innebærer at utleier ikke kan kreve erstatning for mangler han har eller skulle ha sett ved befaringen. Leier vil forstsatt være ansvarlig for "skjulte" mangler han har visst om, men unnlat å si noe om, som feks kloremerkene på sofaen. 

Kloremerker utgjør slitasje utover "alminnelig slit og elde". Utleier vil i et slikt tilfelle kunne kreve utbedring av skadene, enten ved at sofaen blir reparert eller ved at han får en tilsvarende sofa. Utleier har ikke krav på en splitter ny sofa. Skal leier bli fri for ansvar for skader gjort av katten så må man lage en avtale om at utleier aksepterer skader gjort av katten.

Et eksempel på kloremerkeskader på sofaer i HTU: https://www.htu.no/kunder/htu/pubstore.nsf/$all/2ACAB9B0D5BD92FEC1258439003190D1/$FILE/Publisert avgjørelse i sak 2019 16 1.pdf

Når det gjelder hvitevarene så antar jeg at utleier har godkjent standen? Hvis ikke så virker det uansett som at utleier har reklamert for sent på dette.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg var i liknende situasjon hvor utleier slo seg vrang helt ut av det blå. Han brukte advokat og trusler om dekning av advokatutgifter og saksomkostninger. Jeg oppfordret han til å ta saken videre, og ønsket han lykke til med å få det dekket.

Han ble mer ufin og begynte å finne opp erstatningskrav han mente jeg måtte stå til ansvar for, så begynte han også å kreve økt leie med tilbakevirkende kraft. Jeg skrev at jeg ikke lenger kom til å svare på e-poster og telefoner fra han og at videre saksgang skulle gå via forliksrådet eller korrekt rettsinstans. Jeg skrev også at hans trusler om at dette kunne bli dyrt for meg ikke hadde noen annen effekt enn at jeg virkelig ønsket at han skulle ta saken videre.

Share this post


Link to post

TS, du har altså fått tilbakebetalt depositum?

Uansett, har noen svart på om han kan først godkjenne leilighet ved utflytting, og så ombestemme seg etterpå? Høres rart ut hvis han kan det.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...