Jump to content
lada1

Hva tror du skjer dersom Jonas blir statsminister?

Recommended Posts

Blir nok mere avgifter og mindre å rutte med for folk som tjener greit, middelklassen og opp.

Kommer litt ann på hvem regjeringen består av, blir det mdg så blir det dyrere å bruke samt kjøpe bil.

Er jo bare å tenke tilbake hvordan det var under stoltenberg og harlem regjerings tidene.

Edited by onkel_jon
 • Like 1

Share this post


Link to post

Kanskje off topic. Men litt merkelig at partiene på Stortinget i Norge er såpass like. Når man utvikler varer, handler det om å skille seg ut på markedet. Kanskje politiske partier bør tenke slik i større grad? F eks KrF og V bør ha potensial til å ta flere velgere, etter min mening. KrF ved å snakke om kristendom og appelere til kristne menigheter i større grad. V ved å komme seg bort fra klimasaken, som de uansett taper til MDG, SV, Rødt og Ap. Venstre kunne vært et parti for gründere, entreprenører og små bedrifter, slik som de var under Sponheim. Et urbant og moderne parti. Det finnes et rom der. Akkurat som det finnes et rom for KrF angående kristne verdier. Men de siste 5 årene har lederne i Venstre liksom gått på autopilot: klima, klima, klima. Det virker bare så tomt og hult og lite oppfinnsomt. 

Vel, nå ser det ihvertfall ut som Støre og Ap vinner valget i denne omgang. KrF og V havner neppe over sperregrensen. Men hvis de faktisk gjør det, kan Solberg få en tredje periode. Høyre er tross alt Norges største parti. Og FrP kan ta velgere fra både Sp og Ap. 

Share this post


Link to post
Vaniman skrev (1 time siden):

Kanskje off topic. Men litt merkelig at partiene på Stortinget i Norge er såpass like.

Det kan være fordi sosialdemokrati faktisk fungerer, så det blir bare nyanser av det.

 • Like 5

Share this post


Link to post
hekomo skrev (14 minutter siden):

Det kan være fordi sosialdemokrati faktisk fungerer, så det blir bare nyanser av det.

Ja, det fungerer i Norge. Ihvertfall sålenge vi har olje og gass. 

Share this post


Link to post
6 hours ago, Reg2000 said:

Det var Høyre som sto bak Kunnskapsløftet, men kunnskapsløftet hadde ingenting med skolestreiken å gjøre.

Det kan være at høyre faktisk ikke er helt uskyldig i forhold til forberedelsene. Kunnskapsløftet ble imidlertid gjennomført av regjeringen Stoltenberg i 2006.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/ufd/prm/2005/0081/ddd/pdfv/256458-kunnskap_bokmaal_low.pdf

https://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Stoltenbergs_andre_regjering

Hvorvidt disse sakene hadde noe med hverandre å gjøre må man vel spørre de som streiket om. Det kan vel tenkes at streiken hadde noe å gjøre med en tiltakende grad av byråkratisering av skolen som til sist endte opp med et krav om at lærerne skulle ha "tilstedeværelsesplikt" i samtlige arbeidstimer. Mange lærere opplevde vel kanskje graden av byråkrati, toppstyring og ineffektivitet i skolen slik at det ikke lengre var mulig å utføre jobben under AP/SV sitt lederskap på en god nok måte.  

Edited by arne22

Share this post


Link to post
5 hours ago, Vaniman said:

Ja, det fungerer i Norge. Ihvertfall sålenge vi har olje og gass. 

Og så lenge det finnes en stor nok etterspørsel etter disse råvarene. 

Hvilke land er det typisk som baserer sin eksport på råvarer ? U-land ?

Hvis man har en forholdsvis stor mengde råvarer som etterspørres på verdensmarkedet, samtidig som det er forholdvis få innbyggere å fordele inntektene på, så stilles det vel ikke så veldig store krav til et effektivt og produktivt samfunn. 

Hvor står man den dagen Norge ikke har et stort reservoar av råvarer og innbyggerne må stå for verdiskapingen på lik linje med de andre industrinasjonene? 

Edited by arne22
 • Like 1

Share this post


Link to post
arne22 skrev (42 minutter siden):

Og så lenge det finnes en stor nok etterspørsel etter disse råvarene. 

Hvilke land er det typisk som baserer sin eksport på råvarer ? U-land ?

Hvis man har en forholdsvis stor mengde råvarer som etterspørres på verdensmarkedet, samtidig som det er forholdvis få innbyggere å fordele inntektene på, så stilles det vel ikke så veldig store krav til et effektivt og produktivt samfunn. 

Hvor står man den dagen Norge ikke har et stort reservoar av råvarer og innbyggerne må stå for verdiskapingen på lik linje med de andre industrinasjonene? 

Ja, det er jo dette som er det store spørsmålet. Fastlandsøkonomien i Norge har et handelsunderskudd med utlandet på 200-300 milliarder i året. Uten olje og gass må dette dekkes inn ved eksport av andre varer. Det kommer selvfølgelig aldri til å skje. Forbruk og import må med andre ned uten olje og gass. Men det vil nok ikke skje før Norge har satt seg i kraftig gjeld ved et slikt scenario. 

Løsningen må være, etter min mening, å fortsette med olje og gass, samtidig som vi tar vare på og utvikler andre næringer. Husk st Norge ikke er nødt til å bruke mye oljepenger. Det er ikke slik at offentlig sektor eser ut fordi noen tvinger Solberg regjeringen til å gjøre det. Det er et valg. Problemet er med andre ord ikke olje og gass næringen, men hvordan pengene brukes. Det største problemet er at offentlig sektor er for stor. Det er dyrt, og binder opp produktiv og høyt utdannet arbeidskraft. Men det er uansett ikke vi som får problemet. Det er kommende generasjon. Norge skal utvinne olje og gass i mange år til. Men det er jo forsåvidt morsomt å diskutere. 

Edited by Vaniman

Share this post


Link to post

Det går sikkert greit. Det skumle er hvem han ender med å samarbeide med og hva de får igjennom. Håper han får det til uten at SV, MDG eller Rødt er involvert. Men det er vel tvilsomt.

Edited by Ka9nen

Share this post


Link to post
2 hours ago, Vaniman said:

Løsningen må være, etter min mening, å fortsette med olje og gass, samtidig som vi tar vare på og utvikler andre næringer. Husk st Norge ikke er nødt til å bruke mye oljepenger. Det er ikke slik at offentlig sektor eser ut fordi noen tvinger Solberg regjeringen til å gjøre det. Det er et valg. Problemet er med andre ord ikke olje og gass næringen, men hvordan pengene brukes. Det største problemet er at offentlig sektor er for stor. Det er dyrt, og binder opp produktiv og høyt utdannet arbeidskraft. Men det er uansett ikke vi som får problemet. Det er kommende generasjon. Norge skal utvinne olje og gass i mange år til. Men det er jo forsåvidt morsomt å diskutere. 

Det høres vel fornuftig ut, men problemet er vel hvis man har en del politikere som ikke er tilstede i den virkelige verden og som ønsker å bygge nasjonens framtid på sine politiske dagdrømmer. Den politikk som politikerene sier at de står for kan jo bare bli til virkelighet, dersom målene kombineres med faglig kompetanse og evne til å realisere mål. 

Et rimelig og relevant spørsmål må vel da bli: Har Arbeiderpartiet i dag de dyktigste lederne, eller finnes det bedre alternativ? 

Selvfølgelig så skulle man bruke inntektene fra oljeindustrien til å bygge opp alternative konkuransedyktige næringer på fastlandsnorge, men man har vel til dels gjort det motsatte, og her har vel kanskje de fleste politiske retninger vært med, enten man nå kaller seg rød, grønn, blå eller gul eller hva det nå måtte være. 

Man bør kanskje i større grad bedømme partier og politikere ut i fra faktisk oppnådde resultater og evne til god saklig argumentasjon enn luftige politiske ideer. Det helper lite å snakke om grønn politikk, hvis resultatet av det man mener er grønn politikk er økt forurensning og økt bealstning av naturen. Det nytter heller ikke å være tilhenger av "en sosial politikk" hvis de faktiske resultater av den politikk som blir ført leder til motsatt resultat.

Edited by arne22
 • Like 1

Share this post


Link to post
18 hours ago, PanserJohan said:

Håper brillestøtten og arveavgiften kommer tilbake. Mindre innflytelse fra NHO, og større innflytelse fra LO

Dyrere snop?

Share this post


Link to post

Så lenge det blir eit av dei større partia som sitt i førarsetet og kan styre utan å bruke tid på populistiske utspel frå mindre parti som gjennom ein eller annan for for avtale har fått regjeringsposisjon så kjem det til å gå ganske greit utan dei heilt store samfunnsendringane.

At vi får ein og anna debatt om kor stor alkoholavgifta skal være eller om skal endre eigenandelen for SFO bidreg ikkje til dei store samfunnsendringane. Det store fleirtalet er uansett einige i at å avgiftslegge "luksus" produkt er eit betre løysing enn å auke skattane for alle. Det er også brei einigheit i at det må eksistere eit tilbod om SFO slik at foreldra kan stille sin arbeidskraft tilgjengeleg i meir enn 6 timar per dag, det som blir diskutert er kor stor del av rekninga som er eit personleg ansvar og kor mykje det offentlege skal bidra med.

Eg er langt meir bekymra dersom eit av ytterpartia kjem i statsministerposisjon. Det er disse partia som kan finne på å gjere store samfunnsendringar basert på eigen ideologi utan at det nødvendigvis er så gjennomtenkt.

 

BadCat skrev (21 timer siden):

Den som lykkes etter mange års innsats, ønsker ikke at det skal stå en politiker der fremme i tid. "Her setter jeg ned foten. Jeg skal omfordele din verdiskaping slik at alle er like! Rykk tilbake til start!" 

Slik vil det uansett være, også i eit heilt motsatt tilfelle. Ein som aldri har løfta ein finger for å bidra til verdiskapning ønsker heller ikkje å møte ein politiker som endrer systemet og seier "no får du klare deg sjølv basert på eigen verdiskapning".
Det store poenget er korleis det blir gjort, og der synes eg at Norge totalt sett har truffet ein grei balanse mellom markedskrefter og offentleg styring. Det er svært få som vil ha liberalisme eller kommunisme, dei aller fleste vil ha ei blanding. Dei politiske debattane dreier seg i all hovudsak om mindre justeringar av politikken.
Det er mulig å omfordele verdiskapning utan at det er enten eller, og det er mulig å oppnå ein fornuftig balanse. 

 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
On 4/24/2021 at 11:02 AM, hekomo said:

Jeg tror det skjer veldig lite. Jonas er en svadamaskin full av floskler. En Høyre-mann som av en eller annen grunn har klart å forvirre seg til toppen av "arbeider"-partiet.

AP står ikke for noe.

Fullstendig enig her. Er det noe Jonas har gjort bra så er det å fullstendig avkle politikken og vise den nakne sannheten.

Min stemme i år går til noe helt annet selv om jeg ikke har urealistiske forventninger om hva en politiker faktisk kan få til. MDG (som jeg ikke stemmer på) har vist handlekraft men har samtidig vist hvor mye man "få til" av personlige ønsker som ikke gagner det norske folk og har gjort nærmest uopprettelig skade.

Edited by Theo343

Share this post


Link to post
arne22 skrev (9 timer siden):

Det høres vel fornuftig ut, men problemet er vel hvis man har en del politikere som ikke er tilstede i den virkelige verden og som ønsker å bygge nasjonens framtid på sine politiske dagdrømmer. Den politikk som politikerene sier at de står for kan jo bare bli til virkelighet, dersom målene kombineres med faglig kompetanse og evne til å realisere mål. 

Et rimelig og relevant spørsmål må vel da bli: Har Arbeiderpartiet i dag de dyktigste lederne, eller finnes det bedre alternativ? 

Selvfølgelig så skulle man bruke inntektene fra oljeindustrien til å bygge opp alternative konkuransedyktige næringer på fastlandsnorge, men man har vel til dels gjort det motsatte, og her har vel kanskje de fleste politiske retninger vært med, enten man nå kaller seg rød, grønn, blå eller gul eller hva det nå måtte være. 

Man bør kanskje i større grad bedømme partier og politikere ut i fra faktisk oppnådde resultater og evne til god saklig argumentasjon enn luftige politiske ideer. Det helper lite å snakke om grønn politikk, hvis resultatet av det man mener er grønn politikk er økt forurensning og økt bealstning av naturen. Det nytter heller ikke å være tilhenger av "en sosial politikk" hvis de faktiske resultater av den politikk som blir ført leder til motsatt resultat.

Enig med det meste av det du skriver.

Det mangler nok en kultur for å dyrke frem dyktige politikere, som forstår seg på økonomi og industri. Manglende politisk kompetanse vil være særlig skadelig ved sterk statlig styring. Men det er nå likevel tøff konkurranse mellom politikere, akkurat som i sport, og på grunn av denne konkurransen, skal det høre til å være et visst nivå på de politikerne som kommer inn på Strotinget. Jeg tror også Norge har dyktige folk i ulike departementer og direktorater.

Ellers vil jeg si at Norge bør ha gode muligheter til grønn industri p g a vannkraft. Vannkraft dekker over 90% av elektrisitetsforbruket, og vindkraft dekker vel stort sett resten. Samtidig har vi mulighet til å bygge ut flere vannkraftverk. I dag betyr ikke avstand stort. Det er ikke lenger nødvendig å bygge industri der vannfallene er. I Norge bør vi egentlig kunne produsere all slags varer, over hele landet, med lave utslipp. Ingen tvil om at det finnes store muligheter for Norge. Vi har bra infrastruktur, en høyt utdannet befolkning, mye penger og god realkapital. Det mangler vel en del på det å starte opp og ta risiko. Men det kan endre seg når oljeinntektene etterhvert synker. 

Edited by Vaniman

Share this post


Link to post

Det som er trist er at folk tydeligvis har glemt hvordan det var under Stoltenberg.

Korridorpasienter, Oslo be forvandlet til Europas overfallsvoldtekts-hovedstad, "månelandinger", ekstremt mye tigging og doplanging i gata, fengselkøer.. hele perioden bærer preg av at de hadde null kontroll, på sluttet ville dem til å med ha OL til Oslo og importere kjemiske våpnene fra Syria til Norge for destruksjon til tross for at vi hadde null fasiliteter for det... Så hvorfor skulle det bli bedre med Støre? Han virker jo til å med å være mer ekstrem enn Stoltenberg.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Vaniman skrev (47 minutter siden):

Det mangler nok en kultur for å dyrke frem dyktige politikere, som forstår seg på økonomi og industri. Manglende politisk kompetanse vil være særlig skadelig ved sterk statlig styring. Men det er nå likevel tøff konkurranse mellom politikere, akkurat som i sport, og på grunn av denne konkurransen, skal det høre til å være et visst nivå på de politikerne som kommer inn på Strotinget. Jeg tror også Norge har dyktige folk i ulike departementer og direktorater.

Dette er eit av dei områda der politikar lønna burde vært løfta.
Tal frå 2019 viser at at lønna for ein stortingsrepresentant er 987 997 kr i året, og stortingspresident og statsminister har  1 735 682 kr. Det er for all del ei bra lønn, men den er nok ikkje høg nok for at dei som har god utdanning og mykje erfaring vil gå frå andre jobbar for å bli fulltidspolitikar. Særleg statsministerlønna er nok såpass lav at for utan statusen i stillinga så er det nok lite aktuelt for toppleiarar i andre stillingar å bytte jobb, toppleiarar for andre selskap har fort 10x så høg lønn som det statsministeren får.

Det sagt så synes eg kanskje at lønna er litt for høg med tanke på at alle får samme lønna. Med garantilønn på botimot ein million i årslønn så forstår eg godt at vi får mange stortingspolitikarar som har lite eller ingen utdanning. Når valget står mellom å jobbe som industriarbeider til 450 000 kr i året eller stortingspolitiker til 1 mill i året så seier det seg sjølv at vi får mange med lav utdanning som prøver å kome seg inn i politikken.
I motsatt område så er det nok mindre interessant for ein sivilingeniør å bli politikar når ein får lik eller betre lønn i ein hvilken som helst anna jobb.

Det er sjølvsagt ikkje gitt at det er eit mål i seg sjølv av stortingspolitikarar skal være godt utdanna, det viktigaste er nok likevel at dei er flinke til å legge fram budskapet sitt og at dei henter inn den kompetansen og kunnskapen som er nødvendig for å ta gode valg.

Share this post


Link to post
49 minutes ago, freddy85 said:

Det som er trist er at folk tydeligvis har glemt hvordan det var under Stoltenberg.

Korridorpasienter, Oslo be forvandlet til Europas overfallsvoldtekts-hovedstad, "månelandinger", ekstremt mye tigging og doplanging i gata, fengselkøer.. hele perioden bærer preg av at de hadde null kontroll, på sluttet ville dem til å med ha OL til Oslo og importere kjemiske våpnene fra Syria til Norge for destruksjon til tross for at vi hadde null fasiliteter for det... Så hvorfor skulle det bli bedre med Støre? Han virker jo til å med å være mer ekstrem enn Stoltenberg.

Har absolutt ikke glemt hvordan det var under Stoltenberg og ikke minst hvordan han kom til makten i AP og det stygge som foregikk i korridorene der. Men nå er han løpegutt for Nato så det er like greit.

Edited by Theo343

Share this post


Link to post
12 hours ago, Vaniman said:

Ja, det er jo dette som er det store spørsmålet. Fastlandsøkonomien i Norge har et handelsunderskudd med utlandet på 200-300 milliarder i året. Uten olje og gass må dette dekkes inn ved eksport av andre varer. Det kommer selvfølgelig aldri til å skje. Forbruk og import må med andre ned uten olje og gass. Men det vil nok ikke skje før Norge har satt seg i kraftig gjeld ved et slikt scenario. 

Men er handelsunderskudd negativt i seg selv? 

Share this post


Link to post
59 minutes ago, freddy85 said:

Det som er trist er at folk tydeligvis har glemt hvordan det var under Stoltenberg.

Korridorpasienter, Oslo be forvandlet til Europas overfallsvoldtekts-hovedstad, "månelandinger", ekstremt mye tigging og doplanging i gata, fengselkøer.. hele perioden bærer preg av at de hadde null kontroll, på sluttet ville dem til å med ha OL til Oslo og importere kjemiske våpnene fra Syria til Norge for destruksjon til tross for at vi hadde null fasiliteter for det... Så hvorfor skulle det bli bedre med Støre? Han virker jo til å med å være mer ekstrem enn Stoltenberg.

Obs, du glemte bombinga av Libya.

 • Like 2

Share this post


Link to post
2 minutes ago, lada1 said:

Obs, du glemte bombinga av Libya.

Noe må man gjøre for å få jobb i Nato.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg har ikke så store problemer med AP generelt. Men vinglingen og tåkepraten til Støre er jeg ikke tilhenger av. Syns han sliter med troverdighet og forutsigbarhet. Seinest eksemplifisert med abort-saken fra landsmøtet. Umulig å vite hva han egentlig mener, og når han plutselig "ombestemmer" seg etter hvor vinden blåser. Mitt inntrykk er at AP ellers er blitt mer realitetsorientert de siste årene. En del realiteter som man tidligere bare unngikk å ta innover seg, som det nå ikke lenger er mulig å se vekk fra. Grunnleggende ting som at bunnlinjen etterhvert blir mindre og mindre pen, hvis ikke en del ting tas tak i. Det som bekymrer meg mer er at AP er avhengig av samarbeid med noen langt mer uspiselige og mindre realitetsorienterte partier for å vinne valget. Og det er noen ganske store uenigheter mellom partiene som er nødt til å samarbeide på venstresiden, så hva slags avtale de lander på blir veldig spennende å se. Hvis AP må gi veldig mye til mikropartiene så kan det bli guffent.

Edited by bo1e
 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...