Jump to content
Redaksjonen.

Forskere: «Motorveier» for syklister burde få mer oppmerksomhet når infrastruktur skal planlegges [Ekstra]

Recommended Posts

14 minutes ago, Simen1 said:

Virkelig? Det er ikke meg bekjent. Kanskje ikke for så mange andre heller? Skulle gjerne visst mer om den dommen, for det kan jo rydde opp i en av de juridiske flokene vi har diskutert i tråden.

Det var en fyr som syklet i kollektivfeltet på Mosseveien i rushtiden, og bestred boten han fikk. Han tapte saken sin, kanskje det er den det henvises til?

https://www.nettavisen.no/nyheter/hoyesterett-bot-for-a-sykle-i-kollektivfeltet/s/12-95-3424014494

 • Like 1

Share this post


Link to post
Kalle Klo skrev (13 minutter siden):

Det var en fyr som syklet i kollektivfeltet på Mosseveien i rushtiden, og bestred boten han fikk. Han tapte saken sin, kanskje det er den det henvises til?

https://www.nettavisen.no/nyheter/hoyesterett-bot-for-a-sykle-i-kollektivfeltet/s/12-95-3424014494

Ja dette vil jo bety at en syklist ikke alltid kan bruke veien om det hindrer trafikken og der finnes et brukbart alternativ.

Share this post


Link to post

Takk for linken. Det er jo ganske utrolig at han fikk terrorisere kollektivfeltet i ti år før han fikk boten. Godt høyesterett har god rettferdighetssans og finner forholdsmessige dommer.

 • Like 1

Share this post


Link to post
6 minutes ago, Simen1 said:

Takk for linken. Det er jo ganske utrolig at han fikk terrorisere kollektivfeltet i ti år før han fikk boten. Godt høyesterett har god rettferdighetssans og finner forholdsmessige dommer.

Når vi snakker om å være på krigsstien er kanskje ikke ordet terrorisere noe som innbyder til en saklig tone og samarbeid?

 • Like 2

Share this post


Link to post

Syklister kan bøtelegges fordi de er underlagt vei trafikkloven.

Gående er i Norge såvidt jeg vet ikke det.

Derfor antar jeg at man som fotgjenger kan stille seg på et fotgjengerfelt og stoppe biler/sykler til man blir blå? I verste fall kommer en politimann og ber deg om å flytte deg, men ingen reaksjon.

Uansett, det var et feilspor av meg å snakke om loven. Jeg burde heller ha fokusert på hva normal skikk og bruk tilsier.

-k

Edited by knutinh

Share this post


Link to post
knutinh skrev (3 minutter siden):

Gående er i Norge såvidt jeg vet ikke det.

Derfor antar jeg at man som fotgjenger kan stille seg på et fotgjengerfelt og stoppe biler til man blir blå? I verste fall kommer en politimann og ber deg om å flytte deg, men ingen reaksjon.

Straffeloven §181 Ordensforstyrrelse

 • Like 1

Share this post


Link to post
PingEnt skrev (5 minutter siden):

Når vi snakker om å være på krigsstien er kanskje ikke ordet terrorisere noe som innbyder til en saklig tone og samarbeid?

Unødig forstyrret et stort antall mennesker i trafikken daglig i ti år. Fornøyd?

Share this post


Link to post
4 minutes ago, Simen1 said:

Unødig forstyrret et stort antall mennesker i trafikken daglig i ti år. Fornøyd?

Det er bedre. For jeg håper du forstår dette er langt borte fra terrorisme? Eller mener du han hadde som mål å spre frykt?

Share this post


Link to post
18 minutes ago, knutinh said:

Syklister kan bøtelegges fordi de er underlagt vei trafikkloven.

Gående er i Norge såvidt jeg vet ikke det.

Det er feil. Fra lovdata https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4

"§ 1.Lovens område.

Denne lov gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn.

Trafikk eller ferdsel omfatter i denne lov også opphold på veg eller på område der det er alminnelig adgang til og vanlig å kjøre med motorvogn.

Kongen kan bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for annet område enn nevnt i paragrafen her, eller at den helt eller delvis ikke skal gjelde for slikt område.

For Svalbard og Jan Mayen gjelder loven med de endringer som Kongen måtte fastsette av hensyn til de stedlige forhold."

Trafikkreglene er hjemlet i vegtrafikklovens paragraf 4

"§ 4. Trafikkregler.

Kongen gir alminnelige regler for kjørende, ridende og gående trafikk.

Departementet kan gi særlige trafikkbestemmelser for en kommune eller del av en kommune. Departementet kan delegere sin myndighet til å gi slike bestemmelser til Statens vegvesen, kommunen eller lokal politimyndighet."

I trafikkreglene kommer man inn på en del av unntakene i paragraf 1 tredje punkt.

Share this post


Link to post

Takk, jeg må ha sauset sammen med denne:

«I Norge er det tillatt å gå på rødt lys så lenge man ikke er til hinder for kjørende, og dette ikke innebærer fare. I mange andre land som Australia, Danmark, Tyskland og USA er det forbudt å gå på rødt lys», https://no.m.wikipedia.org/wiki/Trafikklys

-k

Share this post


Link to post
6 minutes ago, Drunkenvalley said:

Framleis med moralpreken i staden for løysinger som hjelp samtlige partier ser eg.

Mens dette innlegget bidro til flere løsninger skjønner jeg.

Edited by PingEnt

Share this post


Link to post
10 minutes ago, knutinh said:

Takk, jeg må ha sauset sammen med denne:

«I Norge er det tillatt å gå på rødt lys så lenge man ikke er til hinder for kjørende, og dette ikke innebærer fare. I mange andre land som Australia, Danmark, Tyskland og USA er det forbudt å gå på rødt lys», https://no.m.wikipedia.org/wiki/Trafikklys

-k

Den delen er riktig, og står tydelig i skiltforskriften, så dette har hjemmel i vegtrafikklovens paragraf 5 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219

sf-20051007-1219-1080-01.gif

"1080 Hovedsignal
Ved rødt lys må kjørende ikke passere signal eller stopplinje. Gående må ikke begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare.
Rødt lys sammen med gult lys varsler at veksling til grønt lys vil skje straks.
Ved grønt lys kan kjørende passere signal eller stopplinje dersom vegen er fri. Gående kan krysse kjørebane.
Gult lys alene varsler at veksling til rødt lys vil skje straks, og at kjørende skal stanse. Kjørende kan likevel passere signalet eller stopplinjen hvis kjøretøyet er nådd så langt fram at stans ikke kan skje uten fare."
(min uthev.)

sf-20051007-1219-1086-01.gif

"1086 Fotgjengersignal
Rødt signal betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen.
Grønt signal betyr at gående kan krysse kjørebanen. Blinkende, grønt signal varsler at signalet om kort tid vil skifte til rødt, og har samme betydning som rødt signal."

Så for kjørende er hovedsignal, rødt absolutt, mens for gående gir en vikeplikt.

Fotgjengersignalet har bare betydning for gående og opphever i praksis fotgjengerfeltet når det er rødt. (Det har dermed null betydning for syklende som under noen omstendigheter kan tenkes å lovlig kjøre mot et fotgjengerlys)

 

Edited by sverreb
 • Like 1

Share this post


Link to post
PingEnt skrev (22 minutter siden):

Det er bedre. For jeg håper du forstår dette er langt borte fra terrorisme? Eller mener du han hadde som mål å spre frykt?

Terrorisere er avledet av terrorisme, men er mye mildere. Det betyr å plage gjentatte ganger. Du trenger ikke mistolke etter beste evne for å fordumme budskapet som burde være ganske folkelig og forståelig norsk.

 • Like 2

Share this post


Link to post
8 minutes ago, Simen1 said:

Terrorisere er avledet av terrorisme, men er mye mildere. Det betyr å plage gjentatte ganger. Du trenger ikke mistolke etter beste evne for å fordumme budskapet som burde være ganske folkelig og forståelig norsk.

Når vi diskuterer jus synes jeg vi skal legge oss på et litt mer nøyaktig språk enn "folkelig norsk".

Share this post


Link to post

Du fortsetter altså å tolke ting 200% bokstavelig for å misforstå med vilje og skape en unødig semantikk-debatt av det hele. I saklighetens tegn.. :roll:

Ups, smileyer er vist ikke korrekt juridisk språk. Beklager den. ;)

Edited by Simen1
 • Like 2

Share this post


Link to post
sverreb skrev (3 timer siden):

... At du uthever en spesifikk gruppe som traffikanter som særskilt urimelige tyder mest på noe vrang vilje. Det ser jeg på med samme øyne som de som driver korstog mot parkeringsplasser o.l. En pragmatisk byplanlegging må søke etter å optimere trafikken ved å skape plass for alle og minimere konflikter. Dit kommer man ikke ved å demonisere enkeltgrupper.

Hvis man har hatt spesielt dårlige erfaringer med en gruppe trafikkanter så må være en helt grei anekdote å bidra med? Det er dog vanskelig å forholde seg upartisk i en slik beskrivelse.

Jeg tenker at hvis man utviser ro, legger inn rimelige marginer og prøver å fokusere på «lokal flyt optimalisering» (mao: spå hva de rundt deg prøver å få til, kommer til å gjøre, og hvordan dere kan samarbeide for å oppnå målene deres) så hadde alt vært bedre.

-k

Share this post


Link to post
12 minutes ago, Simen1 said:

Du fortsetter altså å tolke ting 200% bokstavelig for å misforstå med vilje og skape en unødig semantikk-debatt av det hele. I saklighetens tegn.. :roll:

Ups, smileyer er vist ikke korrekt juridisk språk. Beklager den. ;)

Det var vel strengt tatt du som begynte med tone policing da du anklaget meg for å være på krigsstien. Jeg bare følger opp ;)

Share this post


Link to post

Hva er arealbehovet per person for en syklist kontra en liten bil (med 1 eller 5 passasjerer)?

Hvor mye billigere er sykkelvei enn 70-sone motorvei per m^2 eller per person kapasitet?

Hvor mange prosent av bil-trafikken i Oslo eller Tromsø er det realistisk at kan gjennomføres med sykkel (gitt at man ikke går for Hyperloop)?

Kan man lage løsninger som oppfordrer til kapasitet for syklister i sommerhalvåret, som kan gjenbrukes til rush-avlastning for bil eller buss om vinteren?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...