Jump to content
inside_866298

Verden er ikke som Norge: Oljealderen tar ikke slutt fordi vi kjører elbil og setter oss på hjemme­kontor

Recommended Posts

"1) Hvorvidt det er lurt å kun ha et ben å stå på i fremtiden? "

Da burde vi ikke sage av ben samtidig. "Gammel" industri flyttes kontinuerlig ut av landet (vil nok aksellerere med økende co2 avgifter), ny "industri" (ss. vindmøller) eies av skatteparadiser\skatter ikke. Mye av dette gjør oss mer avhengig av en oljesmurt økonomi.

 • Like 5

Share this post


Link to post

skal man tro statistikken skjer en stor del av Norges verdiskapning i Oslo området

Hva disse tingene er aner jeg ikke men det må jo være noe som man kan leve av. Olje er det ikke. Sikkert ikke fisk eller poteter heller. vindkraft? Neppe. 

Uansett resten av landet må slutte med å drepe fisk og pumpe opp olje og lage de de gjør i Oslogryta. Det blir det penger av helt uten skadelige utslipp eller bruk av kostbart maskineri.

 • Like 7

Share this post


Link to post
3 hours ago, asshole said:

"1) Hvorvidt det er lurt å kun ha et ben å stå på i fremtiden? "

Da burde vi ikke sage av ben samtidig. "Gammel" industri flyttes kontinuerlig ut av landet (vil nok aksellerere med økende co2 avgifter), ny "industri" (ss. vindmøller) eies av skatteparadiser\skatter ikke. Mye av dette gjør oss mer avhengig av en oljesmurt økonomi.


Debatten er større enn vindmøller, løft blikket. 
 

2 hours ago, Trestein said:

skal man tro statistikken skjer en stor del av Norges verdiskapning i Oslo området

Hva disse tingene er aner jeg ikke men det må jo være noe som man kan leve av. Olje er det ikke. Sikkert ikke fisk eller poteter heller. vindkraft? Neppe. 

Uansett resten av landet må slutte med å drepe fisk og pumpe opp olje og lage de de gjør i Oslogryta. Det blir det penger av helt uten skadelige utslipp eller bruk av kostbart maskineri.

Hvorfor hele tiden sette land opp mot by? Forøvrig er du inne på TU, og allerede med å være medlem her burde du ha noen hint om noe av verdiskapningen som _blandt annet_ skjer i Oslo (og andre steder). Blandt annet er og har det vært en økningen av IT ansatte (og bedrifter), ref. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/faktaside/arbeid, noe som bidrar til noe verdiskapning i form av innenlandstjenester og eksporttjenester. Har ikke satt meg ned i tallene men graver man litt vil man nok kunne finne statistikk for det.

Poenget jeg vil frem til er at det ikke er en løsning for alt eller at det er en syndebukk (vindmøller), vi må ha et breiere perspektiv om vi skal være godt rustet for fremtiden.  

Edited by The Very End
 • Like 3

Share this post


Link to post

Det er veldig enkelt å argumentere mot at oljealderen vil ta slutt, når man totalt overser årsaken til at oljealderen trenger å ta slutt.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Det er ingen vits å bruke tid på å argumentere mot en 78 år gammel professor emeritus i petroleumsøkonomi. Han kommer til å blånekte til han går i graven. Akademiske paradigmer skifter seg først når man skifter navneskilt på kontordøren.

 • Like 7

Share this post


Link to post

"kjernekraft "

Kjernekraft er dyrt og det tar dekader å realisere nye anlegg.

I løpet av dager kan man bygge solcellepanel...

Solenergien kommer raskt til å dominere verden!

Det tror jeg.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Oljealderen for Norges del begrenser seg til kunden som vi lever av - EU. Vi er til enhver tid 100% prisgitt hva EU Parlamentet vedtar. 
6. okt. i fjor vedtok og lovfestet de EUs klimaplan frem til 2030 i første trinn, og deretter planen til 2050, med tilhørende hydrogenstrategi. 
Hva resten av verden driver med er for oss revnende irrelevant. 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en  

 • Like 3

Share this post


Link to post
Trestein skrev (3 timer siden):

skal man tro statistikken skjer en stor del av Norges verdiskapning i Oslo området

Hva disse tingene er aner jeg ikke men det må jo være noe som man kan leve av. Olje er det ikke. Sikkert ikke fisk eller poteter heller. vindkraft? Neppe. 

Uansett resten av landet må slutte med å drepe fisk og pumpe opp olje og lage de de gjør i Oslogryta. Det blir det penger av helt uten skadelige utslipp eller bruk av kostbart maskineri.

Mange av fabrikkene ute på distriktet har hovedkvarteret i oslo, det samme med finansinstitusjonene og ikke minst statlig byråkrati. Til tross for dette så er median inntekten den laveste i Norge, det skjer generelt meget lite direkte verdiskapning i Oslo som booster den nasjonale økonomien.

Oslo borgere er minst om ikke mer avhengig av oljakrana enn folk i distriktet.

(jeg bor sentralt på østlandet så jeg har ikke noe imot oslo, men bare å innse det at mesteparten av verdiskapning i norge skjer på Vestlandet)

 • Like 4

Share this post


Link to post
PV-fan skrev (1 time siden):

Det som oftest menes med «oljealderen tar slutt», er at oljeetterspørrelsen går fra vekst til nedgang.  Det betyr ikke nødvendigvis at oljen tar brått slutt, men starter en sakte nedgang. De fleste seriøse analysebyrå (Bloomberg, DNV, Rystad ++) sier det vil skje i dette tiåret om det ikke allerede har skjedd pga korona. Noreng sin analyse er amatørmessig i forhold til disse. Han angriper i stedet hva han selv karakteriserer som en venstrevridd tenketank og politikere fra EU. 
Noreng angriper kostnadene med fornybar energi, men nevner ikke kostnadene med kjernekraft og olje/gass. Og heller ikke de enorme subsidiene til fossil energi. Han nevner heller ikke at solkraft nå er billigst energi i 2/3 av verden. Det er nå vanlig med subsidie frie solparker i hele Europa. 
Noreng har heller ikke hørt om eksponensiell vekst, tydeligvis kun lineær vekst. 

Artikkelforfatteren har et poeng. Olje erstattet egentlig ikke kull. Siden olje ble viktigste energikilde, har kullproduksjonen gått opp med flere hundre prosent. Nye energikilder supplerer. De erstatter ikke. Oljeproduksjonen vil derfor mest sannsynlig øke i fremtiden, p g a økonomisk vekst og befolkningsvekst på verdensbasis. Det er det erfaringen forteller oss. Verden trenger billig energi til å drive alle maskinene som vi har blitt helt avhengige av. 

Edited by Vaniman
 • Like 3

Share this post


Link to post
asshole skrev (5 timer siden):

"1) Hvorvidt det er lurt å kun ha et ben å stå på i fremtiden? "

Da burde vi ikke sage av ben samtidig. "Gammel" industri flyttes kontinuerlig ut av landet (vil nok aksellerere med økende co2 avgifter), ny "industri" (ss. vindmøller) eies av skatteparadiser\skatter ikke. Mye av dette gjør oss mer avhengig av en oljesmurt økonomi.

Ja, det er jo dette som er utfordringen for Norge og EU. Industrien flytter ut, til Asia eller fra vest mot østeuropa, p g a lavere skatter og billigere arbeidskraft. Det hjelper ikke akkurat med dyrere energi. Fornybar energi må være billig energi. Ikke subsidierte, rådyre luftslott. Men fortsatt er EU ledende innen industri og har en økonomi som er betydelig større enn Kina. 

I Norge er det ikke så mye industri tilbake. Heldigvis har vi olje -og gassnæringen, med all den kompetansen som finnes der. Den vil klare seg utmerket sålenge politikerne holder seg unna, og lar den være i fred. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Jordens befolkning er et viktig tema, og det er bra at artikkelforfatter setter er søkelys på dette problemet. For det er nemlig et problem at jordens befolkning øker med ca. 80 millioner netto innbyggere hvert år, omtrent samme befolkning som Tyskland har. Disse 80 millionene er kanskje ikke så rike som nordmenn eller europeere generelt, men kommer uansett til å bli rikere og etterhvert begynne å bruke energi som er lett tilgjengelig. Ofte vil dette bety hydrokarboner fordi dette er lett tilgjengelig i bakken, mens sol, vind og batterier for lagring er vanskeligere å få etablert. Selv en supermakt som Kina fortsetter å bygge nye kullkraftverk og oljeimporten fortsetter å øke. Men det er jo ganske typisk norsk å sette seg inn i en Tesla og spørre hvorfor ikke resten av verden gjør som oss.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Vaniman skrev (47 minutter siden):

Men fortsatt er EU ledende innen industri og har en økonomi som er betydelig større enn Kina. 

Litt flisespikkeri kanskje, men Kina er nå omtrent like store som EU økonomisk sett, etter at UK gikk ut. Teknologisk sett er ikke Kina langt bak EU heller.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Trestein skrev (12 timer siden):

skal man tro statistikken skjer en stor del av Norges verdiskapning i Oslo området

Hva disse tingene er aner jeg ikke men det må jo være noe som man kan leve av. Olje er det ikke. Sikkert ikke fisk eller poteter heller. vindkraft? Neppe. 

Uansett resten av landet må slutte med å drepe fisk og pumpe opp olje og lage de de gjør i Oslogryta. Det blir det penger av helt uten skadelige utslipp eller bruk av kostbart maskineri.

Kan dere ikke sette opp hovedkontorene deres på bygda da? Se hvor mye verdiskapning dere skaper på egenhånd uten noen av den "bortkastede" blårussen fra Oslo ...

De som henter olje i Nordsjøen eller fisk i Nord-Norge hadde tjent lite uten de i Oslo og omvendt. By og bygd trenger hverandre. Slutt å sette de opp mot hverandre.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Vaniman skrev (7 timer siden):

Artikkelforfatteren har et poeng. Olje erstattet egentlig ikke kull. Siden olje ble viktigste energikilde, har kullproduksjonen gått opp med flere hundre prosent. Nye energikilder supplerer. De erstatter ikke. Oljeproduksjonen vil derfor mest sannsynlig øke i fremtiden, p g a økonomisk vekst og befolkningsvekst på verdensbasis. Det er det erfaringen forteller oss. Verden trenger billig energi til å drive alle maskinene som vi har blitt helt avhengige av. 

Det er riktig at olje ikke erstattet kull. Olje ble brukt til transport og industri der kull ikke var gunstig. Men Noreng som tidligere professor bør kunne lese statistikk og energi data og da ser han at fornybar erstatter kull til strømproduksjon. Og han bør se at fornybar vil etter hvert også erstatte gass til strømproduksjon. Og han bør se st fornybar vil erstatte olje til transport og olje/gass til varme. Fornybar kommer i svært liten grad som tillegg. Den erstatter annen energi kilder. 

 • Like 4

Share this post


Link to post

Jaja, noe olje skal brukes til sykkelfelt også. Asfalt krever sitt. Om det skal satses på planteoljer i stedet så fører det til ytterligere tap av dyrkbar jord og nedbrenning av skog.

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
(not the real) Dr. Bombay skrev (6 timer siden):

Kan dere ikke sette opp hovedkontorene deres på bygda da? Se hvor mye verdiskapning dere skaper på egenhånd uten noen av den "bortkastede" blårussen fra Oslo ...

De som henter olje i Nordsjøen eller fisk i Nord-Norge hadde tjent lite uten de i Oslo og omvendt. By og bygd trenger hverandre. Slutt å sette de opp mot hverandre.

Det er jo nødt til å bli konflikt mellom by og land når såpass mange grønnskollinger i Oslo ikke forstår hvor verdiskapingen kommer fra. Selvfølgelig har Oslo noe å by på. Turisme, bank og finans, reklame og markedsføring, media, varehandel. Men sannheten er nå likevel at uten industri og fiske langs kysten blir Norge et fattig land. Hvorfor dette er så vanskelig å forstå for Oslo-folk aner jeg ikke. Kanskje utdannelsen ikke er god nok. 

 • Like 5

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...