Jump to content
Redaksjonen.

Ikke noe grønt skifte med kjernekraft

Recommended Posts

Selv om jeg syns det i et CO2-perspektiv var trist at Japan og Tyskland stengte ned atomkraften, tror jeg på det som her fremføres. Tiden er nok over. Kanskje kan fusjon eller Thorium være interessant, men mange tiår fram i tid.

 • Like 1

Share this post


Link to post

> Men det må jo brukes noen millioner tonn sement, glassfiber og silisum for å bygge både vindmøller og solceller. Det er ikke sånn at disse tingene bygges utslippsfritt.

Dette blir litt perspektivløst i sammenlikning med atomkraft. Det har vært demonstrert at man fint kan bygge vindmøller uten store mengder sement og stål. Modvion har demonstrert det. Man kan også lage sement med mye mindre utslipp enn i dag. Se Norcems satsning. Begge har vært skrevet om i TU.no. Ja, det vil nok ta en 10 års tid før dette vil ha noen påvirkning på utslipp fra produksjon av vindkraft. Men det samme gjelder jo en renessanse innen atomkraft.

Det er det jeg ikke skjønner at folk innser når det gjelder mye av kritikken som rettes mot vind/sol-kraft kontra atomkraft. Nesten alle problemer som påpekes (CO2-utslipp fra sement f.eks) er problemer som må løses uansett! Å bare bygge atomkraft istedenfor vindkraft løser jo ikke det problemet. Samme med energilagring for balansering av fornybar energi. Å bygge atomkraft løser ikke problemet at vi trenger å utvikle billige og energitette batterier, eller produsere store mengder hydrogen, til transport, stålproduksjon etc. Løsningene vi trenger for å kutte CO2-utslipp fra bygg, industri og transport er de samme som vi trenger for å løse problemene til fornybar kraft og atomkraft (som også innebærer bruk av store mengder sement og gruvedrift)

Min mening: ikke steng atomkraft før det er strengt nødvendig. Det Tyskland gjorde var idiotisk. Men ikke fokuser for mye på å bygge mange nye atomkraft heller. Ikke mer enn det som trengs for å fortsette R&D og bygge opp kompetansen igjen. Fortsett utvikling av små modulære reaktorer. Men hold 90% av fokuset de neste 20 årene på å skalere opp fornybar energi så raskt vi kan. Når vi har gode, trygge og billige minireaktorer som kan masseproduseres, kan vi erstatte deler av vindkraften med reaktorer og frigjøre arealer igjen. Jeg vil også foretrekke at vi faktisk har løsninger for langtidslagring av avfall på plass.

Vi må fokusere på det vi kan bygge raskt og billig. Det er vind- og solkraft i dag. Og det kan bli atomkraft om 20 år, og hvis det skjer er jeg med på å heie fram atomkraft da. Men til nå er jeg fornøyd med det nivået verden har av R&D på atomkraft.

 

 • Like 4

Share this post


Link to post

Jeg ser det er brukt feil preposisjon i overskriften.

Riktig ville vært: "Ikke noe grønt skifte _uten_ kjernekraft".

 

 • Like 6

Share this post


Link to post

Her blander artikkelforfatteren forskjellige  problemstillinger og er i god "ikke vitenskapelig" ånd.

Vi føler at, vi tror at..Det er ikke måten framover. Det er populistens måte å argumentere.

Ingen form for kraftproduksjon er uten konsekvens. VI trenger kraft. Så:

Atomkraft produserer uten klimagass. Det må vel alle være enig i ? 

Atomkraft som tidligere bygget har ting med seg om ikke er bra. Det vet vi også. Dette er ett problem som kan takles. Vi trenger isotoper som ikke blir langvarig radioaktivt, eller kan gjenbrukes "uendelig". VI trenger å gjøre dette til en pris som er ok. 

Diskusjonen havner kraftig i ett feil spor, om vi skal blande kortene og angripe uten fakta.

 • Like 7
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Uenig i punkter angående dødsfall og pris. Jeg tipper kull, olje, vannkraft har tatt livet av betydelig flere enn 400. I tillegg får vi kraft som er on demand.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Det her er anti kjernekraft propaganda.

Her er info ang ny metode for lagring av brukte brensel-celler fra kjernekraft IKKE nevnt.

(bruk av borreutstyr fra olje sektoren til bruk på fastlandet, der brukte brensel-celler kan lagres dypt under bakken der det ikke er fare for at det kommer i kontakt med grunnvann osv.

Dette er allerede under diskusjon, og vil spare store summer sammenlignet med finnland sitt system for langtids lagring av kjernekraft avfall.

Som sagt så nevnes tidligere katastrofer uten kontekst, for eks chernobyl sitt utdaterte reaktor design og sikkerhets system.

Og nevne kjernekraft sitt nåværende strøm produksjon uten å ta høyde for hvor få reaktorer som er i drift, som et argument mot bruken av dem blir for dumt.

Kjernekraft er det mest miljøvennlige vi har og det kan operere 24/7 med full ytelse.

Kjernekraft er også ett kompakt system og tar ikke opp store landmasser.

Folk sin irrasjonelle frykt for kjernekraft kommer stort sett av at de ikke har giddi å lest seg opp om det mest basiske ting rundt kjernekraft.

(fra malmen som hentes opp fra bakken til produksjon av drivstoff-celler, til konstruksjonen av moderne reaktorer, osv)

Annbefaler at folk ser finnland sitt system på YouTube.

 

 • Like 8

Share this post


Link to post

Verden må ha en energi produksjon som er 99% pålitelig. Sol og vind er syklisk og noe, eller noen må dekke opp for dem nå de er borte . Ref. situasjonen i Texas noen uker sien. (jeg vet vind bransjen benekter ansvar men en kjapp kontroll av Texas kraft produksjon i perioden viser at atom, kull og gasskraft produserer kontinuerlig mens vind og sol svikter helt). EU mener at hydrogen skal dekke verdens energi behov men det synes svært lite sannsynlig når en ser på reelle energimengder. Så atom kraft synes som det eneste alternativet

 • Like 1

Share this post


Link to post

Retorisk: Firmaet mitt vil bygge et stort atomkraftverk, må ha tillatelse.

Myndighetene: Avfallet må lagres sikkert i ca.100 000 år, det koster en

del penger?

Firmaet: Nema Problema. Vi betaler.

Myndighetene: Den er grei.

Meg: ???

 • Like 1

Share this post


Link to post

Trist at slike holdninger ødelegger for den sikreste, minst ressurskrevende, minst arealkrevende og reneste måten å skaffe grønn energi på. Hadde vi satset mer på atomkraft tidligere hadde vi kanskje kunnet unngått natur- og klimakrisen vi nå sliter med.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Det er svært ergelig når folk påstår at Kjernekraft er dyrt, mens fornybar liksom er "billig energi" Det stemmer jo ikke! Teoretisk kan du påstå dette ved å se på hvor mye en vindmølle vil produsere i forhold til kostnadene totalt, men hva skjer når vinden stopper å blåse? Hva skjer når det blir kaldt? Det var vi vitne til tidlig i februar. Prisene går til himmels, ironisk nok mye på grunn av Sverige sin avvikling av ringhals 1. Jeg husker under valgkampen i 2013. Da ble det konstruert et slags skille mellom Siv Jensen og en MDG dame om "Vil du ofre billig strøm for klima sin skyld?" Da svarte naturligvis 70% "Ja", og jeg er en av dem. Det som er ironisk i dag er at disse rollene har endret, Nå er det plutselig miljøorganisasjonene mener billig strøm er viktigere enn å redde Natur. Og for ikke å sette spikeren i kista. Denne ideologien om at Kjernekraft er farlig og at Kull, Gass, olje og kjernekraft skal erstattes med vindmøller og solcellepaneler ble ironisk nok finansiert av oljeindustrien på 70- og 80- tallet. Hvorfor spør en klok kar kanskje? Fordi de visste dette aldri kom til å skje!

 • Like 1

Share this post


Link to post
50SZBEQO skrev (54 minutter siden):

Verden må ha en energi produksjon som er 99% pålitelig. Sol og vind er syklisk og noe, eller noen må dekke opp for dem nå de er borte . Ref. situasjonen i Texas noen uker sien. (jeg vet vind bransjen benekter ansvar men en kjapp kontroll av Texas kraft produksjon i perioden viser at atom, kull og gasskraft produserer kontinuerlig mens vind og sol svikter helt). EU mener at hydrogen skal dekke verdens energi behov men det synes svært lite sannsynlig når en ser på reelle energimengder. Så atom kraft synes som det eneste alternativet

Kanskje du skulle tatt og sjekket kildene dine litt? Vind og solkraft fikk skylda, men stod for en liten del av all kraftproduksjon, og flere anlegg fortsatte å produsere. Derimot så viser det seg at konvensjonell kraftindustri, hovedsaklig gassfyrte annlegg og grid generelt, ikke var sikret for kulde, og det var her det store bortfallet kom.

Mange har investert i egen strøm-produksjon med solcellepaneler, og de fikk produsert når det var dagslys, og de som hadde investert i powerwalls og annen batteribank-løsning hadde også strøm for de mørke timene, mens naboer som ikke hadde slikt, var mørklagte.

Fra Reuters:

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-texas-wind-turbines-explain-idUSKBN2AJ2EI

 • Like 4

Share this post


Link to post

"Ikke velg bort kjernekraft på grunn av avfallet

Alle energiformer gir giftig avfall, og mengden som kommer fra kjernekraftindustrien er svært liten."

fra en Ytring hos NRK av Sunniva Rose, Ph.d. i kjernefysikk, https://www.nrk.no/ytring/ikke-velg-bort-kjernekraft-pa-grunn-av-avfallet-1.15160250

---

Noen utklipp:

"Plutonium mindre farlig enn du tror

Det stoffet som oftest trekkes frem er plutonium, med påstanden plutonium er dødelig radioaktivt i flere hundre tusen år.

Det høres nærmest ut som at du faller død om hvis du i det hele tatt er i nærheten av dette stoffet, men sånn er det faktisk ikke."

---

"Resirkuleres til brensel

Jeg har selv håndtert plutonium på labben med betydelig mindre verneutstyr enn en intensivsykepleier bruker i møte med en korona-pasient. Ikke fordi jeg ikke bryr meg om kreft, men fordi plutonium ikke er farlig på den måten man kan få inntrykk av at det er.

Plutonium kan forresten resirkuleres og brukes som brensel igjen. Kildesortering gjelder med andre ord også for kjernekraft."

---

"All energiproduksjon gir avfall

På de rundt 60 årene som har gått siden det første kjernekraftverket ble skrudd på, er det globalt produsert 250 000 tonn avfall. Totalt. Denne mengden får plass i en lagerbygning på størrelse med en IKEA.

Hvis du fikk ALL strømmen du bruker gjennom hele livet produsert med kjernekraft, så vil «din» andel radioaktivt avfall være 150 gram. Dette avfallet tar like mye plass som 13 M & M-pastiller.

Men det er jo likevel farlig avfall! sier motstanderne. Ja, men all energiproduksjon gir en eller annen type farlig avfall. Selv solkraft. Bare i 2018 produserte solkraftindustrien 250 000 tonn farlig avfall."

---

"Fordel med lite avfall

Vi skal absolutt snakke om avfall, men vi kan ikke kun snakke om radioaktivt avfall, for det er ikke kun kjernekraftindustrien som gir avfall. Og alt giftig avfall må håndteres på en ordentlig måte, ikke bare radioaktivt avfall.

I land med kjernekraftindustri er det radioaktive avfallet en liten andel av den totale mengden industrielt, farlig avfall som produseres."

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Snowleopard skrev (1 time siden):

Kanskje du skulle tatt og sjekket kildene dine litt? Vind og solkraft fikk skylda, men stod for en liten del av all kraftproduksjon, og flere anlegg fortsatte å produsere. Derimot så viser det seg at konvensjonell kraftindustri, hovedsaklig gassfyrte annlegg og grid generelt, ikke var sikret for kulde, og det var her det store bortfallet kom.

Mange har investert i egen strøm-produksjon med solcellepaneler, og de fikk produsert når det var dagslys, og de som hadde investert i powerwalls og annen batteribank-løsning hadde også strøm for de mørke timene, mens naboer som ikke hadde slikt, var mørklagte.

Fra Reuters:

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-texas-wind-turbines-explain-idUSKBN2AJ2EI

Jeg går til kilden og så på den profilene myndighetene gir ut over kraftproduksjonen, time for time, for den aktuelle perioden. og det er helt markant å se hvordan vind og sol forsvinner fra svært høye verdier og ned til null i løpet av ett døgn.Texas er den staten med mest vindstrøm i USA, med 30-40 %, eller høyere, kapasitet av el produksjonen og de er antagelig svært pålitelig. Dette gjør at eiere av fossil kraftverk ikke får solgt nok strøm til lønnsom drift, en bygger ikke nye kraftverk og de gamle blir stengt. Ingen sitter med ett kraftverk som ikke får solgt strøm. Når så vinden blir borte så er det ikke nok reservekapasitet og en går på ett kraftunderskudd. De gass kraft verkene som er igjen gikk på konstant produksjon i perioden men kapasiteten kunne ikke dekke bortfallet av vind og strøm. Naturgass må tørkes før den kan sendes til kundene og i tørkeprosessen blir det frigitt vann. Dersom anlegget ikke er frostsikret så fryser vannet i vann utløp og impulslinjer og en får is og hydrater.Gass med salgskvalitet har ingen problemer med kulde. Texas har i tillegg svært lave kraftpriser og ett forbud mot eksport. Statistikken over import/eksport av strøm er nesten null i denne kritiske perioden.  Tyskland har samme problemet og der har en 100% kapasitet fossil og 100% fornybar. En må søke for å få lov til å stenge ett fossil kraftverk og en har Europas dyreste strøm. ACER er også ett svært viktig virkemiddel for effektiv utnyttelse av vindkraften og Tyskland har en svært aktiv strøm utveksling. Og det store spørsmålet gjenstår : hvordan, og hvem skal betale for sikker energi forsyning.?

 

Share this post


Link to post
50SZBEQO skrev (1 time siden):

Jeg går til kilden og så på den profilene myndighetene gir ut over kraftproduksjonen, time for time, for den aktuelle perioden. og det er helt markant å se hvordan vind og sol forsvinner fra svært høye verdier og ned til null i løpet av ett døgn.Texas er den staten med mest vindstrøm i USA, med 30-40 %, eller høyere, kapasitet av el produksjonen og de er antagelig svært pålitelig. Dette gjør at eiere av fossil kraftverk ikke får solgt nok strøm til lønnsom drift, en bygger ikke nye kraftverk og de gamle blir stengt. Ingen sitter med ett kraftverk som ikke får solgt strøm. Når så vinden blir borte så er det ikke nok reservekapasitet og en går på ett kraftunderskudd. De gass kraft verkene som er igjen gikk på konstant produksjon i perioden men kapasiteten kunne ikke dekke bortfallet av vind og strøm. Naturgass må tørkes før den kan sendes til kundene og i tørkeprosessen blir det frigitt vann. Dersom anlegget ikke er frostsikret så fryser vannet i vann utløp og impulslinjer og en får is og hydrater.Gass med salgskvalitet har ingen problemer med kulde. Texas har i tillegg svært lave kraftpriser og ett forbud mot eksport. Statistikken over import/eksport av strøm er nesten null i denne kritiske perioden.  Tyskland har samme problemet og der har en 100% kapasitet fossil og 100% fornybar. En må søke for å få lov til å stenge ett fossil kraftverk og en har Europas dyreste strøm. ACER er også ett svært viktig virkemiddel for effektiv utnyttelse av vindkraften og Tyskland har en svært aktiv strøm utveksling. Og det store spørsmålet gjenstår : hvordan, og hvem skal betale for sikker energi forsyning.?

 

Kildene dine inneholder feil, som den reuters fact check-artikkelen (tilsvarende "vår" faktisk.no), inkludert kilder til sine tall, så sterkt beviser.

Se gjerne oversikten her over hvordan energiproduksjonen fordelte seg i 2020, der "Natural gas" står for 46 %, noe som altså er i sterk kontrast til dine kilder. Mistenker du trådde feil der de skriver at vind økte med 40 %, og ikke til 40 %. Det er ganske stor forskjell. Eller at det du referer til bare er øyeblikksbildet, for en kort periode som falt godt sammen med argumentene dine.  Men du kan gjerne få fremvise link til tallene du hentet.

texas-electricity-generation-statista.we

https://www.newsweek.com/texas-wind-turbines-frozen-power-why-arctic-1570173

 • Like 4

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...