Jump to content
Morromann

Kun folk på dødsleiet som dør av covid?

Recommended Posts

Dette med auka sjølvmordsrate på grunn av koronapandemien og påfølgande tiltak ser ut til å være ganske så omdiskutert. Sjølv om fleire har blitt einsame og isolert på grunn av koronatiltaka og derfor melder frå om at dei har det vanskeleg under koronatiltaka, så viser statistikken ein nedgang i gjennomførte sjølvmord.
Det er sjølvsagt vanskeleg å spå framtida, men det ser ut som at mange av dei som slit med sjølvmordstankar har fått litt fri frå det ytre presset, slik at sjølv om dei tunge tankane fortsatt er der så er gjennomføringsviljen langt lavare.

 • Like 2

Share this post


Link to post
DaniNichi skrev (17 timer siden):

Slik er ikke statstikken, så du får anta så mye du vil.

Nei, statistikken er ikkje slik. Eg har aldri hevdet at eg kommer med noe statistikk og det er ikkje poenget med posten heller. Poenget er at det er veldig enkelt å se kor mange dødsfall skyldes covid/vaksine. I alle fall for alle som har LITT mellom ører, men det finst selvfølgelig untakk da.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (På 28.2.2021 den 11.35):

I USA har over 3400 helsearbeidere dødd med Covid-19. Majoriteten av dem var under 60 år.

https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2020/dec/22/lost-on-the-frontline-our-findings-to-date

Tror mye av problemet her er at en del amerikanske sykehus rett og slett mangler smittevernsutstyr for å beskytte sine medarbeidere. I et case jeg leste om så ble vel vedkommende nødt å bruke samme munnbind i 4-5 dager og lignende. Men jeg tror nok det uansett er best å se på norske forhold hvor norske helseinstitusjoner etterhvert har fått svært gode prosedyrer på smittevern. Riktignok har helsearbeidere blitt smitta, men har ikke hørt om noe dødsfall av det hos ansatte. 

Edited by William_S

Share this post


Link to post

Det tror jeg også, det du nevner er blant annet pekt på som en av årsakene til mange dødsfall blant helsearbeidere i USA. Jeg postet det mest i kontekst med trådens tema. At minst 3400 helsearbeidere bare i USA har dødd motbeviser enkelt og greit spørsmålet som er trådens tittel.

Share this post


Link to post
AntonMarkmus skrev (På 28.2.2021 den 10.28):

Dere kan ta det helt med ro. De fleste av oss som på en eller annen måte tenker det luktet ugler i mosen angående covid-massehysteriet praktiserer nok en stor grad av selvsensur i det daglige for ikke å røre i de skjøre følelsene deres. 

Slapp av.

Det er tanken på at det finnes så ufattelig lite intelligente mennesker folk flest reagerer på. 

 

Share this post


Link to post
aomt skrev (5 timer siden):

Nei, statistikken er ikkje slik. Eg har aldri hevdet at eg kommer med noe statistikk og det er ikkje poenget med posten heller. Poenget er at det er veldig enkelt å se kor mange dødsfall skyldes covid/vaksine. I alle fall for alle som har LITT mellom ører, men det finst selvfølgelig untakk da.

Nettop det du mangler når du bare spyr ut synsing.

 

Share this post


Link to post
aomt skrev (På 1.3.2021 den 16.48):

Nei, statistikken er ikkje slik. Eg har aldri hevdet at eg kommer med noe statistikk og det er ikkje poenget med posten heller. Poenget er at det er veldig enkelt å se kor mange dødsfall skyldes covid/vaksine. I alle fall for alle som har LITT mellom ører, men det finst selvfølgelig untakk da.

Det er dessverre slik at det gjøres svært få medisinske obduksjoner av døde, koronasmittede pasienter i Norge, så det er svært vanskelig å si hvor mange dødsfall som faktisk skyldes covid/vaksine. En grunn til det er at det nesten ikke finnes sikre nok obduksjonssaler i Norge, selv ikke på OUS (!).

 • Like 1

Share this post


Link to post
Guest 20ea5...b18
On 2/14/2021 at 8:27 PM, Thorny said:

Den kinesiske legen som forsøkte å varsle verden om Covid-19 døde også, 35 år gammel. Jeg synes det sier sitt.

Det skulle ikke overraske meg om han, og han som rapporterte privat fra soverommet og fikk videoene sine spredt på nettet, fikk litt "hjelp" til å dø. Det var ganske beleilig å bli kvitt dem for kinesiske myndigheter.

Anonymous poster hash: 20ea5...b18

Share this post


Link to post

Det er rart at det er så voldsomt frorskjell

I mai anslo FHI en dødelighet på 0,5 prosent. I oktober nedjusterte FHI anslaget i Norge til 0,31 prosent. Det gjaldt personer i Norge som ble smittet mellom februar og oktober.

Nå viser dødeligheten seg å være enda lavere.

FHI anslår nå at risikoen for å dø av korona er 0,12 prosent når vi ser på befolkningen som helhet.

For eldre personer over 80 år i Norge er dødeligheten 4 prosent.

 • År 70-79 – 0,91 prosent
 • År 60-69 – 0,18 prosen7
 • År 40-59 – 0,020 prosent

For personer under 39 år derimot er risikoen helt nede på 0,0022 prosent, ifølge FHIs siste risikovurdering.

90 prosent av alle dødsfall i Norge gjelder personer over 70 år.

95 prosent hadde kronisk sykdom

https://www.aftenposten.no/norge/i/dl76KB/hva-er-risikoen-for-aa-doe-hvis-du-blir-smittet-i-norge-naa-har-fhi-gjor

USA tallene kan man foreløpig ta med en klype salt

Over 95 percent of Americans killed by COVID-19 have been 50 or older

Åtte av ti COVID-19 dødsfall rapportert i USA har vært hos personer 65 år og eldre, ifølge de siste demografiske dataene som er tilgjengelige fra CDC. https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2020/coronavirus-facts.html

 • Like 1

Share this post


Link to post

Har vært stille hva gjelder død av corona i mars i stor grad. Jeg tror dette henger greit sammen med at de  aller eldste nå er vaksinerte. 

Edited by William_S

Share this post


Link to post
On 2/28/2021 at 11:35 AM, Snikpellik said:

I USA har over 3400 helsearbeidere dødd med Covid-19. Majoriteten av dem var under 60 år.

https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2020/dec/22/lost-on-the-frontline-our-findings-to-date

Er du helt sikker på dette? Artikkelen er fra 22 desember men tallene er fra 11 august og allerede dagen etter, den 23 desember har Guardian endret tallene til 2900 og så vidt jeg forstår har de bare aldersdata på ca halvparten

65% av helsearbeiderne var fargede og hos dem er dødsraten mye høyere enn hvite amerikanere og dårlig økonomi og kosthold kan være en årsak. Halvparten av koronapasientene i Norge er født i utlandet.

Jeg finner ikke dokumentasjon på disse påstandene om at majoriteten av helsearbeiderne var under 60 år hos helsemyndighetene i USA. Kanskje noen her på forumet har facts rundt dette?

Se forøvrig kommentaren min over

Share this post


Link to post

Her er mer tall fra USA

Da det var 494.235 døde i USA var kun rundt 20.000 under 50 år og det utgjør ca 4 prosent. Det vil si at 96 prosent er over 50 år.

her er en annen rapport

Åtte av ti COVID-19 dødsfall rapportert i USA har vært hos personer 65 år og eldre, ifølge de siste demografiske dataene som er tilgjengelige fra CDC.

 

Edited by Alexandroid

Share this post


Link to post
On 3/1/2021 at 5:26 PM, Psykake said:

Slapp av.

Det er tanken på at det finnes så ufattelig lite intelligente mennesker folk flest reagerer på. 

 

Det er ofte stor uenighet mellom ekspertene i Helsedirektoratet og FHI og ofte også stor uenighet innad, men også mellom land og organisasjoner som WHO

Det er ofte stor uenighet i studiene som gjøres, her om barnesmitte. Helsetopper i Norge og Sverige er uenige om barns rolle i spredningen av Covid-19. Nå kaster også Islands assisterende helsedirektør seg inn i debatten. Det har også vært stor uenighet om bruk av munnbind og effekten av dette. Fagfolk strides også om den norske vaksinestrategien.

Når det kommer til vaksiner har det vært kaos, om virkning, forskjellige vaksiner, om hvor stor andel som må, eller bør vaksineres for å oppnå flokkimmunitet, om hvor farlig viruset er, om dødsraten som spriker i alle retninger alt etter hvilken ekspertise som spørres, og disse til og begynne med svært høye dødsratene på opp mot 3-4 prosent er, som jeg har vist i kommentarer over, nede i 0,12 prosent for Norges del. De såkalte estimatene har vært alt for høye og ny kunnskap gjør at de stadig nedjusteres.

Det er derfor rart at forumdebatanter har skjønt dette bedre, men har som de selv påpeker, mer mellom ørene og er mer intelligente enn alle som er uenige, mens ekspertene krangler om det meste.

Så dere debatten på NRK i kveld, ikke bare er det stor uenighet, men på ett år og med tre ventede virusbølger er ikke kapasiteten økt på sykehusene. Det er den viktigste årsaken til all nedstengningen som koster astronomisk.

Kanskje bør man være litt ydmyke når det gjelder påstander til etter epidemien og spesielt etter erfaringene av svineinfluensaen som viste seg og ikke stemme med alt som kom frem under krisen. Det ble kalt en av århundrets største medisinske skandaler. Det kom fram at flere av de som ga råd til WHO i forbindelse med svineinfluensaen hadde økonomiske interesser i legemiddelindustrien. Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk kalte det for en av de største medisinske forskningsskandalene i moderne tid.

Her er enda en artikkel til ettertanke.

Det har for lenge siden vært hevdet at C vitamin og D vitamin (Tran) kan ha positiv effekt og det ble slaktet som konspirasjonsteorier, sludder og tvilsom forskning, men etter hvert viser det seg at det faktisk kan ha noe for seg. Stadig flere studier tyder på at optimal mengde av vitamin D i kroppen er gunstig i kampen mot covid-19. Konklusjonen i studiene, som er blitt publisert i The Lancet og andre seriøse vitenskapelige tidsskrifter, er at riktig D-vitaminmengde ikke bare reduserer risikoen for å bli syk, men også risikoen for alvorlig utvikling hvis man likevel skulle bli syk. Her er en om vitamin C.

Det er også funnet at Pasienter som blir svært syke av covid-19 mangler vitamin K.

Time will show!

 • Like 2

Share this post


Link to post

En ting til

Når det gjelder talldata bør vi huske på at det er mange mektige interesser som er tjent med at tallene er så høye og skremmende som mulig.

Avisene er avhengi av klikk for å selge, derfor vet vi at krigsoverskrifter ofte er verst tenkelig scenario satt på spissem. I tillegg henter de ofte frem de verste mørkemenn fra helseindustrien slik NRK debatten fikk kritikk for.

 • Helsefarlig presse –Faren er at overskriftene blir så store at vi til slutt ikke ser dem.
 • Helsevesenet er presset og trenger bevilgninger
 • Eksperter er ofte betalt av industrien, i tillegg til at mange investerer i aksjer
 • En rekke firma ville ha penger til forskning og utvikling av vaksiner
 • Helsemyndigheter ønsker bevilgninger av regjeringer

Dette er bare noen, og alle disse kan ha grunner til å overdrive og de kan være påvirket av de massive avis og nyhetsoverskriftene

Og hvor mye tillit skal vi ha til den mektige legemiddelindustrien som lever av salg av medisin og utstyr og sponser rapporter?

Problemene med sponset medisinforskning

(Forskning.no) Sannsynligheten for at en eksperimentell medisin anbefales uten forbehold er over fem ganger større ved forsøk finansiert av legemiddelindustrien selv, sammenlignet med offentlig finansierte forsøk.

I 2004 godtok Pfizer en bot på tre milliarder for juks. Forskerne ville tjene penger

Her er en til fra 2009

Pfizer må betale 14 milliarder

Etter flere år i det amerikanske rettssystemet har legemiddelselskapet Pfizer og to av konsernets søsterselskaper gått med på å betale nær 2,3 milliarder dollar etter feilinformasjon om fire legemidler. Det blir rekordhøye 14,1 milliarder kroner.

Og de er ikke alene

 • GlaxoSmithKline ble i 2012 bøtelagt for svindel - måtte betale 18 milliarder kroner
 • legemiddelfirmaet Johnson & Johnson måtte i 2013 betale en bot på 13 milliarder kroner. (Kilde)

Det må være lov å være forsiktig, spørre og å tvile uten at man er idiot av den grunn

 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...