Jump to content
MAtroxX

Videresalg av kjøretøy uten eiers samtykke

Recommended Posts

Hei

jeg trenger noen råd og bekreftelser 

på en problemstilling 

 

en venn av meg har/hadde en lastebil som han kjøpte, men han har ikke sertifikat på tunge kjøretøy.

Så han valgte å leie den ut til ett firma som trengte denne type bil. 
personen som tok kjøretøyet i bruk satte bilen inn på ett værksted for å gjøre den årlige pkk (eu kontroll) runden der værksted nå har reparert bilen sånn at den ble godkjent. 
når bilen var klar ble kunde kontaktet. 
kunde var i dette tilfelle personen som leverte bilen der og ikke eier av kjøretøy.

leier av bilen betalte ikke faktura og verksted kontaktet han gjentatte ganger .

men kjøretøyets eier ble ikke kontaktet eller informert om situajonen. Regningen var på ca 12000kr og bilen har en ca verdi på dagens marked 200.000kr

 

da leier av bilen valgte å ikke respondere på verkstedets henvendelse, valgte verkstedet å selge bilen. 
 

eier Av kjøretøy viste ingenting om sakens ståsted før kjøretøy faktisk var solgt 

 

eier av kjøretøy sitter med begge vognkort i sitt hjem, der han står som eier. 
kjøretøyet har da skiftet eier uten medtykke

 

jeg tok selv en telefon til verkstedet og spurte de om dette faktisk var ett tilfelle. 
for å få ett inntrykk av saken. 
de bekreftet det eier av kjøretøyet underrettet meg. 
 

slik jeg har forstått det ang videresalg uten eiers samtykke må kjøretøyet overdrages av namsmannen i ett eventuelt tilfelle. I således situasjon kan den overdrages ny eier . Dette kjøretøyet er fri for heftelser og jeg kan ikke se at en eventuel overdragelse av en namsmann skal finne sted.

 

verkstedet sier de har fått godkjennelse av statens vegvesen til å overdra eierskifte, å således gjøre ett videresalg. 
 

er dette lov å gjøre ?

Share this post


Link to post

Bare å anmelde helt til de godtar saken, for dette er tyveri og salg av tyvegods

Evnt. ta det til en avis, blir som oftest fart i saken da.

Edited by Dubious

Share this post


Link to post

Verkstedet sa de brukte håndverker loven ved dette salget. 
 

De har tydeligvis aldri lest den

 

det er ikke lov å videreselge ting som er registrert offentlig uten namsmann involvert

slik jeg husker det hvertfall

Edited by MAtroxX
  • Like 1

Share this post


Link to post

Tyveri er der så definitivt ikke, så hvis det var det anmeldelsen gikk på er det helt riktig å henlegge saken. Om noe så er det underslag det er snakk om, men for detaljene må nok en jurist se på saken. Jeg flytter tråden til jussforumet der mer relevant kompetanse kan uttale seg. 

Share this post


Link to post

Lov om rett til å selje uhenta ting av 1953 § 2 etablerer at en håndverker har rett til å selge tingen han har reparert når det er gått 3 måneder siden 1) arbeidet ble utført, 2) krav om betaling forfalt, og 3) oppfordring om å hente tingen er gitt. 

Etter § 6 har eieren krav på melding før salg, men bare dersom håndverkeren vet hvem som er eier. 

Verkstedet hadde altså rett til å selge bilen, ettersom kravet ikke ble betalt og bilen ikke ble hentet. Bilen er imidlertid antagelig ikke solgt på lovlig måte. Det følger av loven § 5 at bilen skal selges gjennom namsmannen når det er nødvendig for at ny eier skal registreres. Dispensasjon fra vegvesenet er å omgå regelverket. Verkstedet har heller ikke gitt melding til eier, til tross for at eiers identitet fremgår av vognkort del 1. 

Dette gjør verkstedet erstatningsansvarlig. Hvorvidt du kan få bilen tilbake fra kjøper vil avhenge av om vilkårene i godtroervervloven er oppfylt. Det er de sannsynligvis - ingen av de mulige feilene som er nevnt over påvirker kjøpers gode tro. 

  • Like 2
  • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Vil ikke leietaker i alle tilfeller være erstatningsansvarlig ovenfor eier her? Om leietaker ved grov uaktsomhet roter bort leieobjektet, så fremstår det ihvertfall som naturlig at de står i ansvar for det.

Hvis det er penger i selskapet som leide bilen, er det ikke bedre å rette kravet mot dem, siden man da muligens har en helt "vanntett" sak?

Share this post


Link to post
Dubious skrev (17 timer siden):

Bare å anmelde helt til de godtar saken, for dette er tyveri og salg av tyvegods

Du har ikke rett på gjentatt behandling av samme sak bare fordi du er uenig i utfallet. Du må i så fall påklage henleggelsen. 

Share this post


Link to post
MailMan13 skrev (5 timer siden):

Vil ikke leietaker i alle tilfeller være erstatningsansvarlig ovenfor eier her? Om leietaker ved grov uaktsomhet roter bort leieobjektet, så fremstår det ihvertfall som naturlig at de står i ansvar for det.

Hvis det er penger i selskapet som leide bilen, er det ikke bedre å rette kravet mot dem, siden man da muligens har en helt "vanntett" sak?

Norske Lov av 1687 § 5-8-1: "Laan maa ej fortabis men skal lydisløst hiemkomme og lige saa egot, som mand det annammede, være sig Fæ, Klæde, Vaaben, eller andet Gods. End forkommer det, saa at det ikke kand igienskaffis, da bør dets Værd nøjagtig at betalis."

Det er ikke alltid man er interessert i pengene. Hvis man har leid ut en bil ønsker man primært å få igjen bilen, for det er langt fra sikkert at en tilsvarende kan skaffes for den pengesummen man får. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...