Jump to content
RaymondK

Krav på erstatning ved privat handel og bortkommet forsendelse

Recommended Posts

Rune_says skrev (43 minutter siden):

 

Hvor står det i kjøpsloven at det er kjøper som overtar ansvaret for frakten/leveringen?

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27#KAPITTEL_2 §7 Sendekjøp

Her er det ikke snakk om postoppkrav, så da blir det (3) som gjelder.  Ei heller kan det bevises at selger har levert tingen til fraktfører pga at det er sendt uregistrert. (Men partene står fritt til å avtale annet.)

Ref også §8 pkt 2 - om at kjøper ved transport skal gis anledning til å forsikre, om selger ikke forsikrer frakten.

Men fortsatt ullent hva hele saken handler om.  Er det vare uten særlig verdi, så er det godt mulig kjøper hadde full tillit til selger og Posten og tok en akseptabel risiko - dvs forskuddsbetalte og avtalte at pakken kunne sendes uregistrert for kjøpers risiko.  Litt penger tapt, men pytt... kanskje lønnsomt å være selvassurandør i det lange løp.

Er det vare av betydelig verdi så burde den vært sendt som registrert post/verdipost/rekommandert eller i postoppkrav.  Vanlig Norgespakke er f.eks. forsikret for inntil 10 000 ved tap. 

 

Jeg skjønner ikke helt hvorfor du mener at (3) gjelder bare fordi det ikke er postoppkrav. Utgangspunktet, også når varen skal sendes, er at overgivelse til fraktfører. Det er kun om avtalen sier at den skal være levert et spesifikt sted, som er noe annet enn at den skal sendes til et spesifikt sted, at risikoen går over når varen kommer fram til kjøper. 

  • Like 3

Share this post


Link to post

4zaw7f.jpg


§ 13-1 Risikoen går over på kjøperen når tingen er levert som avtalt eller i samsvar med §§ 6 eller 7.

§ 7-2 : Skal tingen ellers sendes til kjøperen (sendekjøp) og annet ikke følger av transportklausul eller annen avtale, skjer levering ved at tingen blir overgitt til den fraktfører som påtar seg transport fra avsendingsstedet.

Share this post


Link to post
On 2/23/2021 at 7:21 AM, nomore said:

Tror du driver å tuller her nå.

Bring lever av å levere pakker. Det betyr ikke at pakker ikke forsvinner på veien en og annen gang, men forsvinner en pakke så er det ikke bare "synd - sånn skjer - vi lover ingenting". Du ville fått en bedre forklaring.

Nix. Svaret var at pakken var kjøpt via pakkepost.no og var da uten forsikring.

Share this post


Link to post
Herr Brun skrev (5 minutter siden):

Jeg skjønner ikke helt hvorfor du mener at (3) gjelder bare fordi det ikke er postoppkrav. Utgangspunktet, også når varen skal sendes, er at overgivelse til fraktfører. Det er kun om avtalen sier at den skal være levert et spesifikt sted, som er noe annet enn at den skal sendes til et spesifikt sted, at risikoen går over når varen kommer fram til kjøper. 

Vel det er en mulig tolkning av hva "fritt levert" betyr.

Det koker jo ned til sunn fornuft da.  Har du betalt for noe du ikke har fått - ja da tror jeg en ærlig selger ville ta det på sin kappe og refundere kjøper (om tingen er forskuddsbetalt).  Kun hvis kjøper utvetydig og klart har sagt seg villig til å ta all risiko ved uregistrert/uforsikret sending så blir det kjøper som må ta tapet. Det har man avtalefrihet til, men loven nevner jo forsikring med tanke begge parters beste da... 

Det skrives også i forteksten til loven at det kan foreligge kontraktsbrudd  om tingen ikke blir levert i rett tid eller har andre egenskaper enn avtalt.

Sitat

 Sentrale poeng med et kjøp er derfor at rett ting blir levert til rett tid, og at kjøpesummen blir betalt til rett tid. Ofte vil avtalen regulere hele eller deler av dette. Hvis det ikke er regulert i avtalen, gjelder reglene i kjøpsloven, se kapittel II om leveringen, kapittel IV om varens egenskaper og kapittel VI om kjøperens plikter. Hvis kjøper eller selger ikke gjør som avtalt, foreligger et kontraktsbrudd. Kjøpsloven har regler om virkninger av kontraktsbrudd i kapittel V og VII.

F.eks. sendes det en murstein istedenfor et kamera så har man et kontraktsbrudd der kjøper har rett til å heve kjøpet - det er ikke slik at kjøper skal akseptere dette.  Her har vi da en situasjon at kjøper ikke kan verifisere om tingen er som forventet...

 

Share this post


Link to post
Rune_says skrev (22 minutter siden):

Vel det er en mulig tolkning av hva "fritt levert" betyr


Nei, det er den riktige tolkningen av hva det betyr, etter norsk lov.
 

Rune_says skrev (22 minutter siden):

Det koker jo ned til sunn fornuft da.  Har du betalt for noe du ikke har fått - ja da tror jeg en ærlig selger ville ta det på sin kappe og refundere kjøper (om tingen er forskuddsbetalt). 


Nei, de fleste private som har fulgt litt med, vet at frakt er kjøpers ansvar, og ville derfor ikke refundert noe som helst.

Dersom jeg selger et kamera til noen på Finn, å Posten roter bort det kameraet under frakt, så ville jeg aldri refundert noe som helst.

Hvorfor skal jeg være lidende når det er kjøper som har ansvaret for frakten etter norsk lov ?
Det har ingenting med sunn fornuft å gjøre, men at enkelte ikke har fått med seg regelverket.
 

Rune_says skrev (22 minutter siden):

Det skrives også i forteksten til loven at det kan foreligge kontraktsbrudd  om tingen ikke blir levert i rett tid eller har andre egenskaper enn avtalt.


Ved handel mellom private, så er varen "levert til rett tid" når den er levert til fraktfører, ettersom selgers ansvar stopper der.
 

Edited by 0laf
  • Like 2

Share this post


Link to post
RaymondK skrev (40 minutter siden):

Nix. Svaret var at pakken var kjøpt via pakkepost.no og var da uten forsikring.

Fra pakkepost.no står det

Sitat

Sporingsnummer er inkludert på Pakkepost Norge S, men på pakker i postkasse scannes de kun inn på terminal og ved utlevering. Forsikring gjelder ikke for pakker levert i postkasse.

Så det bør jo være en viss sporing.  Stoppet sporene ved en terminal?  Var pakken med god margin liten nok til å få plass i postkassen? 

Leser at pakkepost.no pakker sendes via Bring, så da bør det kanskje være samme håndtering? Dvs for store pakker blir levert til nærmeste p-i-b og man får SMS eller epost. (Tar gjerne 1 dag ekstra)

 

0laf skrev (3 minutter siden):

Dersom jeg selger et kamera til noen på Finn, å Posten roter bort det kameraet under frakt, så ville jeg aldri refundert noe som helst.

Hvorfor skal jeg være lidende når det er kjøper som har ansvaret for frakten etter norsk lov ?
Det har ingenting med sunn fornuft å gjøre, men at enkelte ikke har fått med seg regelverket.

Ved handel mellom private, så er varen "levert til rett tid" når den er levert til fraktfører, ettersom selgers ansvar stopper der.
 

Ville du virkelig sendt et kamera uforsikret ?  Da ekskluderer du uansett meg som mulig kjøper.  Det er det det koker ned til med sunn fornuft for min del.

 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...