Jump to content
Ellen Viseth

Knalldyr strøm i dag: Ikke plass til mer kraftimport [Ekstra]

Recommended Posts

Viktig infrastruktur som strøm, vei, helse og utdanning må reguleres kraftig. Hvis ikke, vil ønsket om maks profitt gjøre tjenestene dårlige og dessverre også utilgjengelige for de svakeste i samfunnet. 

Aller helst skulle jeg likt å sett at energiproduksjon ble drevet etter non-profit prinsipper. Å forsyne oss med strøm er et særdeles viktig samfunnsoppdrag. Vi baserer tilnærmet 100% av oppvarming på elektrisitet, så det kan få ganske fatale konsekvenser om dette uteblir. Derfor er de fleste nødt til å kjøpe strømmen, uansett hva den koster. 1kr, 2kr, 5kr, 10kr ... Du har ikke mye valg!

Samtidig som vi bruker strøm, er vi midt inne i en pandemi som legger mange næringsbygg brakk. Mindre biltrafikk, gir også færre elektrisk kjørte kilometer på veiene (selv om det bare utgjør en liten dråpe i havet). Totalen er at strømforbruker i Norge har gått ned! Dette er jo bare midlertidig, men uansett … hvordan klarer de å skape manko på strøm, bare fordi en utenlandskabel er ute av drift? Når vi jo også vet at magasinene har masse vann i seg. 

Nei, dette er en guffen bransje, som stadig snor seg rundt i et jag på å drive prisene pr kwt opp. Om det å stenge kraftverket, og la alt vann passere utenom turbinen kan gi høyere pris, så gjør de jo nettopp det! 

I tillegg brukes det store summer på lobbyvirksomhet for å gjøre private solceller lite attraktivt (jeg sikter til nettleia, som jo burde vært mye lavere dersom man skaper 50% av strømmen helt selv via celler på taket).

 • Like 7

Share this post


Link to post

Ser strømmen i Tyskland og UK er mye billigere enn i Norgen i dag.
https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/NO/Hourly/?view=table
 

Vanskelig som forbruker å begrense strømbruk når man ikke vet når det er dyrt. -Hadde det vært faste tidspunkt/dager/timer eller det hadde blitt sendt ut SMS når det var dyr strøm hadde det vært enklere å endre forbruket etter behov.

 • Like 2

Share this post


Link to post
6 minutes ago, MrAHB said:

Ser strømmen i Tyskland og UK er mye billigere enn i Norgen i dag.
https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/NO/Hourly/?view=table
 

Vanskelig som forbruker å begrense strømbruk når man ikke vet når det er dyrt. -Hadde det vært faste tidspunkt/dager/timer eller det hadde blitt sendt ut SMS når det var dyr strøm hadde det vært enklere å endre forbruket etter behov.

Jeg bytta til Tibber, og de sender meg pushvarsler på mobilen gjennom app'en sin med advarsel om når prisen blir dyr. Får som regel varselet dagen før. Man kan også gå inn og se manuelt hva prisen blir de neste 24 tiemene. Gjør det enkelt å endre forbruket i de periodene det er dyrt.

 • Like 3

Share this post


Link to post
1 hour ago, qualbeen said:

Viktig infrastruktur som strøm, vei, helse og utdanning må reguleres kraftig. Hvis ikke, vil ønsket om maks profitt gjøre tjenestene dårlige og dessverre også utilgjengelige for de svakeste i samfunnet.

Jeg kan ikke se at historien forsvarer dette ståstedet (til den grad du later til å forfekte det, med krav om nullprofitt etc) . En gang tenkte man slik om teletjenester. Den gangen tok det gjerne et halvt år å få innlagt telefon. Dette ble først bedre når statsmonopolet ble avsluttet, og teletjenester har aldri vært billigere eller mer tilgjengelige enn i dag.
 

1 hour ago, qualbeen said:

Aller helst skulle jeg likt å sett at energiproduksjon ble drevet etter non-profit prinsipper. Å forsyne oss med strøm er et særdeles viktig samfunnsoppdrag. Vi baserer tilnærmet 100% av oppvarming på elektrisitet, så det kan få ganske fatale konsekvenser om dette uteblir. Derfor er de fleste nødt til å kjøpe strømmen, uansett hva den koster. 1kr, 2kr, 5kr, 10kr ... Du har ikke mye valg!

Så om man ikke kan tjene penger på å levere strøm, hvorfor skal noen bry seg med å levere strøm? Din oppskrift er nettopp det som vil skape manko. Noe som stemmer godt overens med konsekvensene av andre forsøk på kommandoøkonomi man har sett.

Bare fordi kraftforsyning er privat betyr ikke at den er uregulert. Nettleverandørene har vesentlige forpliktelser til å ikke skape fare for liv, helse eler matriell skade:
https://www.forbrukerradet.no/forside/bolig/strom/er-strommen-stengt/

Hva prisen angår har fastprisavtaler vært en ting det private markedet har sørget for i årevis. Tåler du ikke prisvariasjon kan du kjøpe fastprisavtaler som gir forutsigbar pris. Det gir litt høyere pris i snitt, men til gjengjeld får du forutsigbarheten med fast pris. Dette er i praksis det samme som enhver annen forsikringsavtale.  Du kan i dag bestille fastprisavtale til under 50 øre pr. kWh for 3 år om det er noe du trenger for å sikre din økonomi. Det kommer neppe til å lønne seg, men trenger du sikkerheten med fast pris er altså det noe det private markedet kan gi deg.

Edited by sverreb
 • Like 5

Share this post


Link to post
sverreb skrev (6 minutter siden):

Jeg kan ikke se at historien forsvarer dette ståstedet (til den grad du later til å forfekte det, med krav om nullprofitt etc) . En gang tenkte man slik om teletjenester. Den gangen tok det gjerne et halvt år å få innlagt telefon. Dette ble først bedre når statsmonopolet ble avsluttet, og teletjenester har aldri vært billigere eller mer tilgjengelige enn i dag.
 

Så om man ikke kan tjene penger på å levere strøm, hvorfor skal noen bry seg med å levere strøm? Din oppskrift er nettopp det som vil skape manko. Noe som stemmer godt overens med konsekvensene av andre forsøk på kommandoøkonomi man har sett.

Bare fordi kraftforsyning er privat betyr ikke at den er uregulert. Nettleverandørene har vesentlige forpliktelser til å ikke skape fare for liv, helse eler matriell skade:
https://www.forbrukerradet.no/forside/bolig/strom/er-strommen-stengt/

Hva prisen angår har fastprisavtaler vært en ting det private markedet har sørget for i årevis. Tåler du ikke prisvariasjon kan du kjøpe fastprisavtaler som gir forutsigbar pris. Det gir litt høyere pris i snitt, men til gjengjeld får du forutsigbarheten med fast pris. Dette er i praksis det samme som enhver annen forsikringsavtale.  Du kan i dag bestille fastprisavtale til under 50 øre pr. kWh for 3 år om det er noe du trenger for å sikre din økonomi. Det kommer neppe til å lønne seg, men trenger du sikkerheten med fast pris er altså det noe det private markedet kan gi deg.

"Du kan i dag bestille fastprisavtale til under 50 øre pr. kWh for 3 år om det er noe du trenger for å sikre din økonomi."

Ja, egentlig burde alle bestille "Fastprisavtale", men problemet er at energiselskapene sitter med "bukten og begge endene", som i praksis vil si at de priser avtalene så høyt at bare en liten %-andel lokkes. Blir det mange som ønsker fast pris øker de bare prisen, og fortjenesten blir rekordhøy.

Jeg har benyttet meg av fastprisavtaler av prinsipp de siste 2 årene, og gikk med dundrende tap i 2020, da jeg trodde strømprisen ble høy med lite snø i fjellet vinteren 2019/20. Avtalen var 50 øre/kWh i 1 år. I sommer var det gunstig å benytte seg av fast pris, da jeg fikk en avtale til 30 øre/kWh i 1 år.

Egentlig burde "Fastprisavtalen" i Norge være 40 øre/kWh som er prisen Lyse regnet som normalpris da de kom til 40 mrd. i tap for energiverkene i 2020. LCOE for ny fornybar energi er mellom 40-50 øre/kWh, som burde være prisen til kundene i det norske markedet. Energiverkene ville med en slik pris tjene grovt med penger, da de disponerer noe som er nedbetalt.

Statkraft tjener penger selv med 10 øre/kWh, så det er ikke snakk om å gå konkurs.

Ganske dekkende uttale fra direktøren i Lyse da han sa: "Selv en apekatt kan tjene penger på et vannkraftverk".

Det handler egentlig om "rettferdighet", og hvorfor skal kapitalkreftene tjene grovt på noe som er bygget med skattepenger?

 • Like 2

Share this post


Link to post
10 minutes ago, aanundo said:

Ja, egentlig burde alle bestille "Fastprisavtale", men problemet er at energiselskapene sitter med "bukten og begge endene", som i praksis vil si at de priser avtalene så høyt at bare en liten %-andel lokkes. Blir det mange som ønsker fast pris øker de bare prisen, og fortjenesten blir rekordhøy.

Nei, alle bør ikke kjøpe fastprisavtaler. En fastprisavtale er en forsikring hvor premien du betaler for å sikre deg mot store svingninger i prisen er en forventet merpris i snitt. Å tro at man skal tjene penger på en fastprisavtale er like urimelig som å forvente å få tilbake mer i erstatninger på forsikringene dine som du betaler i premie.

Kan man tåle prisvariasjoen bør man ikke kjøpe fastprisavtale. Spotprisavtaler vil alltid forventes å være billigere over tid. Tilsvarende bør man ikke kjøpe forsikringer som dekker ting en tåler å tape.

Edited by sverreb
 • Like 6

Share this post


Link to post

Det er vel ikke helt riktig at det er "ikke plass til mer import". Saken er at innenlandsflaskehalsen mellom NO2 og NO1 som er årsaken at importen ikke kan sendes videre dit den største lasten er, nemlig Oslo-regionen.
 

 • Like 2

Share this post


Link to post
36 minutes ago, sverreb said:

Jeg kan ikke se at historien forsvarer dette ståstedet (til den grad du later til å forfekte det, med krav om nullprofitt etc) . En gang tenkte man slik om teletjenester. Den gangen tok det gjerne et halvt år å få innlagt telefon. Dette ble først bedre når statsmonopolet ble avsluttet, og teletjenester har aldri vært billigere eller mer tilgjengelige enn i dag.
 

Du kan ikke bruke teletjenester som et eksempel. Det er fullstendig skivebom.

Det er et område med vanvittig teknologisk utvikling. Du kan ikke sammenligne tiden med dyrt, stort og tregt utstyr med dagens trådløse og rimelige teknologi. Det er heller ikke nedleggelsen av telemonopolet sin fortjeneste at denne teknologien skjøt fart..

Share this post


Link to post
sverreb skrev (29 minutter siden):

Nei, alle bør ikke kjøpe fastprisavtaler. En fastprisavtale er en forsikring hvor premien du betaler for å sikre deg mot store svingninger i prisen er en forventet merpris i snitt. Å tro at man skal tjene penger på en fastprisavtale er like urimelig som å forvente å få tilbake mer i erstatninger på forsikringene dine som du betaler i premie.

Kan man tåle prisvariasjoen bør man ikke kjøpe fastprisavtale. Spotprisavtaler vil alltid forventes å være billigere over tid. Tilsvarende bør man ikke kjøpe forsikringer som dekker ting en tåler å tape.

"Spotprisavtaler vil alltid forventes å være billigere over tid."

En påstand, som ganske sikkert stemmer dersom fastprisavtalen er 60 øre/kWh, men trolig ikke dersom energiselskapene prioriterte oss strømkunder i Norge og vi fikk en avtale til 40 øre/kWh. Med denne prisen vil fortsatt energiselskapene tjene mye penger, men "mye vil ha mer", og de håper nok på at utenlandskablene skal presse strømprisen opp til rundt 60 øre/kWh.

 • Like 1

Share this post


Link to post
53 minutes ago, aanundo said:

"Spotprisavtaler vil alltid forventes å være billigere over tid."

En påstand, som ganske sikkert stemmer dersom fastprisavtalen er 60 øre/kWh, men trolig ikke dersom energiselskapene prioriterte oss strømkunder i Norge og vi fikk en avtale til 40 øre/kWh. Med denne prisen vil fortsatt energiselskapene tjene mye penger, men "mye vil ha mer", og de håper nok på at utenlandskablene skal presse strømprisen opp til rundt 60 øre/kWh.

Og igjen, sukk etter kommunisme og planøkonomi med styrt pris.
Historien har etterlatt oss så mange eksempler på at det går ikke bra det der, men nei - alltid noen som nekter å ta det innover seg.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Løgnene blir frekkere og frekkere, 1862 MWh vart eksportert i denne timen. 

Prissetting og produksjon er ei gåte eg forstår mindre og mindre av, bortsett frå at så godt som alle forklaringer for høg straumpris er løgn

Screenshot_20210201_170401.jpg

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
dguzs skrev (17 minutter siden):

Og igjen, sukk etter kommunisme og planøkonomi med styrt pris.
Historien har etterlatt oss så mange eksempler på at det går ikke bra det der, men nei - alltid noen som nekter å ta det innover seg.

Det er også et problem at mange setter "merkelapper" på sine motstandere, i stedet for å ta en debatt om det saken dreier seg om, nemlig hvordan skal godene fra vannkraftverkene fordeles mest mulig rettferdig?

Det er ikke snakk om "kommunisme", dersom myndighetene bestemte at strømselskapene skal tilby oss strømkunder en fastpris til LCOE, som er mellom 40 og 50 øre/kWh for ny fornybar energi.

Hvorfor skal strømselskapene tjene grovt på noe som besteforeldrene våre brukte skattepenger for å bygge ut?

Samtidig er utenlandskablene et gode som sikrer eksport av overskuddsenergi, og import dersom nedbøren uteblir. Det er i alle sin interesse at Statkraft tjener mest mulig på eksport, og det er samtidig et gode dersom fornybar energi utkonkurrerer kullkraft i landene rundt oss.

 • Like 1

Share this post


Link to post
24 minutes ago, aanundo said:

 

Det er ikke snakk om "kommunisme", dersom myndighetene bestemte at strømselskapene skal tilby oss strømkunder en fastpris til LCOE, som er mellom 40 og 50 øre/kWh for ny fornybar energi.

Hvorfor skal strømselskapene tjene grovt på noe som besteforeldrene våre brukte skattepenger for å bygge ut?

Samtidig er utenlandskablene et gode som sikrer eksport av overskuddsenergi, og import dersom nedbøren uteblir. Det er i alle sin interesse at Statkraft tjener mest mulig på eksport, og det er samtidig et gode dersom fornybar energi utkonkurrerer kullkraft i landene rundt oss.

"nemlig hvordan skal godene fra vannkraftverkene fordeles mest mulig rettferdig?"

Du vet jo godt at dette er tilfelle allerede: de fordeles på samme måte som de ble i sin tid kreven inn - gjennom skatten. Vi har fortsatt til gode å se et eneste bevis som motviser dette. Og MANGE bevis på at subsidiering av energiforbruk er ingen god ide.

Du etterlyser debatt men samtidig nekter gang på gang å ta inn argumentene som ikke støtter ditt syn.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
58 minutes ago, HF- said:

Løgnene blir frekkere og frekkere, 1862 MWh vart eksportert i denne timen. 

Prissetting og produksjon er ei gåte eg forstår mindre og mindre av, bortsett frå at så godt som alle forklaringer for høg straumpris er løgn

Screenshot_20210201_170401.jpg

Og 100% av den gikk til Sverige.
Foreslår du å kutte strømhandel med Sverige?

Share this post


Link to post
dguzs skrev (18 minutter siden):

"nemlig hvordan skal godene fra vannkraftverkene fordeles mest mulig rettferdig?"

Du vet jo godt at dette er tilfelle allerede: de fordeles på samme måte som de ble i sin tid kreven inn - gjennom skatten. Vi har fortsatt til gode å se et eneste bevis som motviser dette. Og MANGE bevis på at subsidiering av energiforbruk er ingen god ide.

Du etterlyser debatt men samtidig nekter gang på gang å ta inn argumentene som ikke støtter ditt syn.

"Du vet jo godt at dette er tilfelle allerede: de fordeles på samme måte som de ble i sin tid kreven inn - gjennom skatten."

Ikke godt å si hva du mener med denne setningen?

Nå er det markedskreftene som bestemmer, og vi har fått kraftbørsen Nord Pool.

Før 1992 var det politikerne som bestemte strømprisen ut fra kravet om "Forsyningssikkerhet". Energiverkene rundt omkring i landet sendte sine ønsker til kommunepolitikerne om en bestemt strømpris for å tilfredsstille kravet om forsyningssikkerhet. Politikerne bestemte strømprisen, slik at utbygging kom i gang. Slik var systemet, men utover på 90-tallet ville mange av de store utbyggingene være nedbetalt, og det ble en debatt om: hva nå?

Hvordan skulle prissettingen av strømmen være fremover?

Debatten konkluderte med at markedet skulle ta over, og slik ble det. 

Share this post


Link to post
dguzs skrev (52 minutter siden):

Og 100% av den gikk til Sverige.
Foreslår du å kutte strømhandel med Sverige?

Det går an å sei at stor eksport til Sverige gir høge priser, i staden for som her å lyge og sei at for lite importkapasitet gir høge priser. Eg er for internasjonal straum handel men norske forbrukere sit ofte igjen med svarteper, og blir i tillegg utsatt for en løgnkampanje frå kommunikasjonskonsulenter og media. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...