Jump to content
Redaksjonen.

Norge kan bli verdens­ledende i å elektrifisere prosess­industrien

Recommended Posts

"Vindkraft på land vil få økt betydning."

Vi må ha yngre krefter på Stortinget som klarer å fri seg fra det som er: "opplest og vedtatt", slik denne artikkelen gir inntrykk av.

Har vi ikke et digert havområde i Norsk Økonomisk Sone, som roper etter kapital.

Hvorfor vingeklipper dagens regjering Statkraft, og stykker opp selskapet i mindre aksjeselskaper for å kunne bruke pengene fra oss strømkunder til prosjekter i utlandet?

Burde ikke Statkraft bruke pengene sine for å utnytte vinden og bølgene i Norsk Økonomisk Sone, og realisere ønsker av typen 100 TWh fra havet, som MDG har programfestet.

Vi vet at olje og gass er en industri som tvinges i kne dersom havet faktisk stiger 1 m innen 2100.

De unge ser faren, men regjeringen tror ikke på denne forskningen og skal holde på med olje og gass lenge, lenge. lenge. lenge.

 

Edited by aanundo
 • Like 5

Share this post


Link to post

Jeg forundres over at vindkraft bransjen ikke klarer å oppvise mer kreativitet og mer fornuft.

.

Et godt råd er å spille på lag med det lokale demokratiet og befolkningen, og unngå å bygge vindkraft på feks små øyer slik som på Frøya og Haramsøya. Det er ikke noe vits i å provosere befolkningen maksimalt selv om man har regjeringens fulle støtte. (Vi har et Stortingsvalg i 2021 som kan komme til å sette Norge helt på hodet).

Hva skal så strømmen fra vindkraft brukes til, skal den feks brukes til produksjon av kryptovaluta og til datasentre. Skal den eksporteres til Tyskland ifbm med nedleggelse av tysk atomkraftverk som i 2019 produserte 75 TWh med CO2-fri strøm?. Det er vanskelig å få med seg befolkningen når slike forhold som dette ligger til grunn for norsk vindkraft utbygging.

.

I andre land vurderes det feks å bruke luftskip ved frakt og montering av vindmøller. Man kan da unngå å bygge ut store veianlegg i urørt natur.

https://www.tu.no/artikler/vindmoller-bor-bygges-med-luftskip/236002

.

Og hva med å se på vindmøller som har en annen konstruksjon feks med vertikal rotasjon?

http://www.nyttnorge.com/milj%C3%B8fiendtlige-vindm%C3%B8ller-trenger-ny-smart-drakt.html

Mulig at vertikal rotasjon bla vil kunne gjøre det lettere å håndtere slikt som havari og oljelekkasjer. I Tromsø har det nylig vært en skandale med forurensning av drikkevann pga vindmølle havari med påfølgende oljelekkasje.

https://www.froya.no/nyheter/advarer-mot-oljelekkasjer-fra-vindturbiner

 

Share this post


Link to post

I morgon torsdag er spotprisen på el 72-73 øre/kwt i Norge. På fredag er den forventa å bli vesenleg høre kansje rundt 1 kr/kwt. Magasina er på rekordnivå etter årstida. Grunnen til dei høge prisane er att det er kaldare enn normalt i heile skandinavia, og relativft lite forventa vind spesielt på fredag. Vi manglar effekt,sjå linkar under.https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/tall-og-data-fra-kraftsystemet/#nordisk-kraftbalanse

https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/#/nordic/map

https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly1/?view=chart

 

Share this post


Link to post

Okay, en kan ikke legge så alt for mye i et innlegg fra en lobbyist i Agder Energi. Sjefen i selskapet har synspunkter ut fra egeninteresse.


Vindkraft på land er miljøfiendtlig, beslaglegger store areal og har ingen plass i fremtidens energisystem.

 

Fremtidens kraftbehov kan med god margin dekkes opp av dagens vannkraft, ny solkraft og offshore vindkraft. Offshore vindkraft er det eneste som virkelig monner. Ulempen for Agder Energi er at de mangler både kompetanse og midler for å satse på offshore vindkraft.

Edited by TorHansen
 • Like 7

Share this post


Link to post

Så i et år med en ekstrem hydrologi, med mykje snøv, mykje regn og fulle vannmagasin er det altså vind som gav auken i straumproduksjon

 • Like 3

Share this post


Link to post

Hvis elektrifisering er lønnsom så hadde vel industrien gjort det for lengst, nå må det bli slutt på maseet om at skattebetalerne skal spone ulønnsom luftige ideer. På mange måter så har oljeindustrien vært en ulykke for norge, det har ført til en generasjon politikere som fullstendig har mistet bakkekontakten.

 • Like 2

Share this post


Link to post
freddy85 skrev (2 timer siden):

nå må det bli slutt på maseet om at skattebetalerne skal spone ulønnsom luftige ideer.

Jepp! Som hydrogensponsingen er et godt eksempel på.

freddy85 skrev (2 timer siden):

På mange måter så har oljeindustrien vært en ulykke for norge, det har ført til en generasjon politikere som fullstendig har mistet bakkekontakten.

Enig!

Share this post


Link to post

Det er noe ensidighet i dette innlegget til Steffen Syvertsen, lobbyisten fra Agder Energi.

Norge er jo kjent for elektrisk produksjon av stål, aluminium og ferrolegeringer mv. koks blir fortsatt noe brukt til reduksjon, men hydrogen er nå i ferd med å erstatte koks. Rockwool blir også produsert med elektrisitet.

Syvertsen fremstiller Norges prossessindustri som "u-landsproduksjon".

Yara samt noen andre har en vei å gå, men vi har bedrifter som er verdensledende når det gjelder klimavennlig produksjon. Ikke glem Hydro, Elkem, Celsa og Vale m.fl

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
18QNHMTV skrev (13 minutter siden):

Yara samt noen andre har en vei å gå, men vi har bedrifter som er verdensledende når det gjelder klimavennlig produksjon. Ikke glem Hydro, Elkem, Celsa og Vale m.fl

https://www.statkraft.no/nyheter/nyheter-og-pressemeldinger/arkiv/2020/hydrogen-og-stal/

Tyder jo på at Celsa f.eks ikke er helt der ennå, men har planer om å komme dit. 

Share this post


Link to post

Ja! "Det handler om å ta kraften i bruk. Så fort som mulig."  Og man kan legge til at det også kan være innenlands. NorthConnect er tydeligvis ute av sinn, men et av argumentene i for å bygge kabler har vært overskudd på kraft lokalt. Det ble anslått en netto eksport på 6-7 TWh, av en gjennomsnittlig eksport på 10 TWh totalt. Samtidig som et (periodisk?) overskudd på vindkraft i Skottland skulle sikre import av billig kraft og gi lavere strømpriser i Norge. Så hører vi nå at Yara har behov for 4TWH til produksjon av grønn hydrogen i stedet for å bruke gass. Altså vil den netto eksporten på 6-7 TWh via NorthConnect man snakket om være mer enn nok til Yara. Agder Energi har altså ingen mening om hvordan man skal bidra til det grønne skifte. Utslippene fra gasskraftverkene på Mongstad og Melkøya er tilsammen 3 millioner tonn CO2 årlig, men det er ikke nevnt. Kanskje kan våre offentlig eide energiselskap bidra til å få gjort noe med dette også? Det kan jo kalles et insentiv i seg selv. En CO2-avgift på NOK 2000 per tonn vil gi Mongstad/Melkøya en årlig utgift på NOK 6 milliarder. Sett i sammenheng kan aktører som Agder Energi bidra til både å redusere norske utslipp og å øke lønnsomheten for eksport av gass.

Edited by NERVI

Share this post


Link to post

Klima er viktig, og solkraft, atomkraft og vindturbiner til havs er fremtiden. Men, vindturbiner på land er miljøkriminalitet av værste sort! Punktum!

Share this post


Link to post

Nei det holder ikke bare med utvikling av vannkraft. Det er helt korrekt, men det er en viktig start og blir neglisjert betydningen av, fordi noen ønsker å fremstille vindturbinkraft som den eneste farbare vei men agendaen er en helt annen og har røtter i økonomiske interesser fremfor klima. Det som skiller vindturbiner fra anna teknologi, og spesielt de på land, er at de ikke kan settes opp i nærheten av folk, til det er risikoen for stor, men i utmark og verneverdige områder der hvor folk ferdes for rekreasjon og oppbyggelse, der skal de stå, og med det redusere verdien av disse områdene. 

Det er påvist uttallige problemer med vindkraft som du ikke finner hos andre teknologier. Det er jo ett tankekors at de som er mest gira på miljøvern som MDG og naturvern forbundet er imot vindturbiner på land. Og det er ett paradoks at MDG ungdom ønsker at vi snuser på atomkraft. De har nok sett noe som mange andre ikke har sett. Innsektsdød og fugledød. Oljer i mengder i hver eneste vindturbin plassert midt i vår beste natur, støy og flicker, iskast og ustabil energiforsyning som krever YTTERLIGE utbygginger av anna teknologi, for eksempel vannkraft for å kompenesere. Hvor skal du hente denne kraften ifra Steffen? Og dette er bare toppen av isberget.

Det er for eksempel en gjennomganstone i debatten som sier at fugledøden går ned etter en tid når en park først er etablert. Men dette er slettest ikke positivt. For årsaken er at fuglene har blitt fortrengt fra sine gamle områder og etablerte seg andre steder.Dette kjenner vi for eksempel til er tilfelle med ørnebestanden ved Smøla. Det har og en uforutsatt konsekvens til i tillegg til at leveområdene for fugl ødelegges. Gnagerbestanden øker dramatisk fordi deres naturlige fiender forsvinner. Med andre ord, vindturbiner forrykker økobalansen. https://www.biologicaldiversity.org/news/media-archive/Wind Turbines Kill Raptors lead to Rat infestation.pdf

 Kjære Steffen (HeHe). Du som en svært dedikert Speider og venn av naturen. Dette var som å banne i kjerka, og det vet du Steffen, at det gjør man bare ikke. eller har du glemt speiderens 6. bud? 

 En speider kjenner naturen og verner om den.

Den har vi lest sammen utallige ganger !  ...0o0... <ja nå kan du lure>

Har du glemt de utallige timene i den frie natur rundt leirbålet der kaffekjelen puttrer og marshmallows svis. Har du glemt gapahuken på Bjørkos og skjeve telt i skogen, har du glemt ungenes entusiasme og iver når de spikker sine barkebåter eller har bål konkurranse. Har høsthaiken i urørt natur mistet sin verdi? Eller er pioneringer , primitiv matlaging og førstehjelp utført i Sørlandets dype skoger ett forgagnet minne?. Dette er verdier som vindturbiner ikke hegner om og som vil gå tapt jo mer vi bygger ut! Dette er noe du aldri får tilbake.

Jeg vet, noen forsøker å bagatellisere enhver form for utbygging av vindturbiner som som ubetydelig. Men for den som har gått blant disse turbin kjempene så vet man at de er alt annet enn ubetydelige der de påvirker naturen rundt seg og er med det det motsatte av å verne naturen.
 
Vi trenger mer kraft, men ikke ved å ødelegge vår kjæreste natur. Atomkraften er ikke det den en gang var, men sålenge ingen tør forske mer så går det sakte. Foreslår dere begynner der og investerer i fremtiden, aneutron fusjon er stikkordet. Men noen må tørre å gå foran. Sol er også ett viktig bidrag, men den deler ett av problemene med vindkraften, du må  bygge tilleggs-systemer som regulerer og magasinerer energi. Det er imidlertid ett godt supplement siden sol kan bygges der eksisterende strukturer allerede finnes med langt mindre fotavtrykk enn vindturbiner.

Hav-vind er ett midlertidig alternativ. Men da slår andre hensyn inn som gjør det lite egnet i lengden, for eksempel forsyningssikkerheten. Å samle ett lands energiforsyning langt til havs er ikke særlig lurt med tanke på sårbarheten man utsetter seg for. Det er lett å sabotere og nedetiden kan bli lang om en tråler drar nota si der den ikke skulle være eller naturen viser sine mer lunefulle sider. Dyrt er det og, det er bare å se på Equinors satsing som koster snaue 100 milliarder, og det i startgropa. Det er høyere enn kostnaden for ett etterhvert så kjent finsk atomkraft-prosjekt med budsjettsprekk og håndtering av eget avfall innbakt i prisen. 

Det er med andre ord mange hensyn som skal taes men det virker som slike hensyn forsvinner som dugg for solen bare man snakker om vindkraft. På tide og våkne. 

Reveljen går.    
 

Edited by EremittPåTur
 • Like 2

Share this post


Link to post

Der forsvant det et par innlegg, minner om at innlegg må skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Ikke tysk.
Det gjelder for øvrig kilder også, da får man oversette kilden(ikke google translate) eller finne en oversatt versjon. Og alltid en synopsis, ikke bare dump lenker, men beskriv hvorfor en kilde er relevant.
Tilbakemeldinger tas på PM eller i tilbakemeldinger-kategorien. Dette innlegget skal ikke kommenteres.

Share this post


Link to post

 

For mye fornybart kan ha svært uheldige konsekvenser, nytter ikke bygge flere vindturbiner om det ikke blåser. Den plutselige kulden holdt på å få dramatiske følger.

Det var på nippet med blackout i "hele" Europa på forrige fredag, bare svært rask reaksjon fra Österrikere med gassfyr og utkobling av Frankrike reddet EU-nettet fra kollaps.

Her litt mer proff beskrivelse.

"«Akutt blackout-alarm fredag ettermiddag over hele kontinentet, inkludert Østerrike! For etter svikt i flere kraftverk i Sørøst-Europa, manglet det strøm. Som rapportert hadde lokale eksperter for lengst advart mot denne kjedereaksjonen. Det er fare for ytterligere kollaps.

”På grunn av dette plutselige fallet i frekvens, var det lite som skilte oss fra en katastrofe. Bare i Østerrike ville dette ha forårsaket økonomisk skade på rundt en milliard euro per dag. Et totalt sammenbrudd ville også ha ført til lidelse – bare tenk på de gamle og syke menneskene som plutselig hadde sittet i mørket hjemme,» sier EVN-ekspert Stefan Zach.

Austrian Power Grid (APG) og sjefen Gerhard Christiner bidro i avgjørende grad til å forhindre katastrofen. Reservepumpekraftverk i Alpene og de gassfyrte kraftverkene som fremdeles var tilgjengelige, ble raskt mobilisert i kommandosentret nær Wien. Sistnevnte bekjempes imidlertid massivt av miljøvernere. I Frankrike, til tross for redningsaksjonen fra Østerrike, måtte store strømkunder kobles fra nettet.»"

https://steigan.no/2021/01/det-europeiske-stromnettet-var-en-harsbredd-fra-total-blackout/?fbclid=IwAR0j606M2HOOPvYj--44oTuxZ4sLpvhlNiUalvn8LmSIRXoULlkQQ-GKLxI

 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Pirkko Rygh skrev (18 minutter siden):

For mye fornybart kan ha svært uheldige konsekvenser, nytter ikke bygge flere vindturbiner om det ikke blåser. Den plutselige kulden holdt på å få dramatiske følger.

Situasjonen du beskriver krever faktisk mer fornybart for å oppnå et gjennomsnittlig overskudd som kan lagres mot slike situasjoner. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
oophus skrev (9 minutter siden):

Situasjonen du beskriver krever faktisk mer fornybart for å oppnå et gjennomsnittlig overskudd som kan lagres mot slike situasjoner. 

Hvordan lagrer du vindkraft, og solkraft.

Tyskland stenger nye avanserte kullkraftverk, og kjernekraftverk, men de hadde trengt de som balansekraft, når det ikke blåser eller solen skinner.

Her er det snakk om økonomisk selvmord, og flyttingen av industri til Kina.

Kan ikke forstå denne krypende selvutslettelsen som EU, særlig Tyskland, og Norge driver med.

Share this post


Link to post
Pirkko Rygh skrev (9 minutter siden):

Hvordan lagrer du vindkraft, og solkraft.

Jeg anbefaler at du søker litt om dette, siden det er mange metoder å lagre energi på fra strøm. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...