Jump to content
Flipper

Hvordan bekjempe økning av fattige i Norge !

Recommended Posts

GaiusMarius skrev (8 timer siden):

Mange av de rikeste og mest vellykkede landene i verden har ikke gratis skole og helsehjelp. Lave klasseskiller er tegn på en politikk som motvirker velstandsproduksjon, det vi trenger er lavere skatter, mindre offentlig forbruk og deregulering av økonomien, det er dette som fører til at verdier skapes og velstanden øker.

...og dette baserer du på hvilken forskning..?

USA er inne i en pågående nedgangstid hvor velstandsøkningen til de rikeste kommer fra eksport og lavere relavtive lønninger til arbeiderklassen -- ikke fra ny verdiskaping.

Det samme ser vi i Norge.
Samtidig så henviste jeg til tre kilder som påpeker at:
-Overklassen har et feilaktig bilde av at de er bedre og dyktigere, når de overvurderer egne evner og undervurderer evnen til arbeiderklassen.
-Økonomi er grunnen til at arbeiderklassen ikke tar høyere utdannelse, og ikke skaper bedrifter som skaper arbeidsplasser, skatteinntekter, konkurranse til etablerte og dårlig styrte bedrifter og arvede bedrifter som ikke har livets rett men holdes kunstig i live av høyresidens skattepolitikk, som undervurderer nyskapingen som ville kommet om arbeiderklassen fikk bedre muligheter til å ta seg en utdannelse og fikk bedre råd.
-Lave skatter på arbeiderklassen gir større nyskaping for USA enn lave skatter på de rike. Ledere sin kompetanse er gjerne begrenset til et marked i en bestemt tid -- før kompetansen deres går over, og bedriftene deres ville gjort det bedre med nytt lederskap, eller burde dø til konkurranse. Høyresidens ideer om at store eksisterende bedrifter må reddes, gjennom lavere skatter, er et problem -- som kapitalismens fedre advarte mot.

Edited by Red Frostraven
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (3 minutter siden):

...og dette baserer du på hvilken forskning..?

Statistikkene over land med høyest velstand og best levestandard, listene domineres av land med frieste markeder og laveste skatter og offentlig forbruk.

 • Like 2

Share this post


Link to post
freddy85 skrev (På 14.12.2020 den 15.20):

Jeg mener at det må bli 100% stopp i innvandring, la jobbene gå til nordmenn. Når man ser at man f.eks i fiskeoppdrett velger å ansette folk fra øst europa eller vietnam. Samtidig som eierne blir mange milliardærer, da snakker vi om grådighet som ikke ligner grisen. Er ikke slik at nordmenn ikke vil ha de jobbene. Dem kan åpenbart betale bedre hvis det er problemet.

Det handler ikke om at man velger å ansette folk fra Øst-Europa, men at nok nordmenn ikke vil flytte til grisgrendte strøk for å jobbe i oppdrettssektoren, selv for en nokså habil lønn. Frøya trenger f.eks hundrevis på hundrevis av arbeidere i bransjen. Det er ikke SÅ mange som ønsker å flytte til en såpass usentral plass. Man kan ikke cashe ut massive lønninger heller for å få nordmenn til å flytte dit. Dersom man betaler en halv million til en fra Litauen for en jobb som kunne vært gjort med ufaglært arbeidskraft, er det jo en bra lønn også etter norsk målestokk. Da skal man ikke forvente at man skal betale mye mer enn det bare for å få en nordmenn til å flytte dit og ta jobben.

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (5 minutter siden):

...og dette baserer du på hvilken forskning..?

USA er inne i en pågående nedgangstid hvor velstandsøkningen til de rikeste kommer fra eksport og lavere relavtive lønninger til arbeiderklassen -- ikke fra ny verdiskaping.

Det samme ser vi i Norge.
Samtidig så henviste jeg til tre kilder som påpeker at:
-Overklassen har et feilaktig bilde av at de er bedre og dyktigere, når de overvurderer egne evner og undervurderer evnen til arbeiderklassen.
-Økonomi er grunnen til at arbeiderklassen ikke tar høyere utdannelse, og ikke skaper bedrifter som skaper arbeidsplasser, skatteinntekter, konkurranse til etablerte og dårlig styrte bedrifter og arvede bedrifter som ikke har livets rett men holdes kunstig i live av høyresidens skattepolitikk, som undervurderer nyskapingen som ville kommet om arbeiderklassen fikk bedre muligheter til å ta seg en utdannelse og fikk bedre råd.
-Lave skatter på arbeiderklassen gir større nyskaping for USA enn lave skatter på de rike. Ledere sin kompetanse er gjerne begrenset til et marked i en bestemt tid -- før kompetansen deres går over, og bedriftene deres ville gjort det bedre med nytt lederskap, eller burde dø til konkurranse. Høyresidens ideer om at store eksisterende bedrifter må reddes, gjennom lavere skatter, er et problem -- som kapitalismens fedre advarte mot.

VIl det være levedyktig dersom alle tok høyere utdanning? 
"arbeiderklassen" i Norge, har ganske god kjøpekraft og livskvalitet, det er de som står uten arbeid som vel blir de "fattige". 

De store bedriftene i Norge generere mange, ganske godt betalte arbeidsplasser. I Norge kan du sitte i kassa, men samtidig ha råd til å skaffe deg egen bolig. 

Klasseskillene i Norge er ganske utydelige, imotsetning til feks Usa hvor en butikkarbeider tjener latterlig lite ift feks leger, slike skjevheter finnes ikke i den grad i Norge. 

Går virkelig utviklingen så veldig feil vei her til lands? Jeg innbiller meg at det blir bedre og bedre, selv for de fattige?

 • Like 2

Share this post


Link to post

Men er løsningen at flere skal ta høyere utdanning? Skal alle være bedriftseiere? 

Er det arbeiderklassen som er fattige? eller er det de som står utenfor jobb? Typ arbeidsledige, pensjonister, uføretrygdede osv? 

Ulikheter , er ikke det samme som at man har det dårlig hvis man er i den nedre delen av lønnskalaen, uansett hvor stor ulikheten er. 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Det er 3 hovudproblemer, slik eg ser det.

1. Åpne grenser (Schengen). Det stilles meget lite av krav for å flytte til Noreg om ein kommer fra Schengen. Mye eksport av kriminelle, smugling, tyveri. Det undergraver norske verdier, det å stole på folk. Nordmenn forandrer seg og i tak med det, forandrer velferdsystemets eg óg.

Samtidig, veldig mange fra EU/EØS (les: Øst-Europa) misbruker de norske ordninger. Bur på NAV mens de er i hjemmelandet sitt. Fleire har gjort det i årevis. Jobbe mye første året, gå på NAV i 6 månad, jobbe 6, NAV 6. osv. 

2. Flyktninger (asyl) som blir ikkje integrert. Uten å peke finger hvem sin feil/ansvar å sørge for integrasjon, det fører til enormt kostnad og atter ein gong undergraver systemet.

3. Selve systemet, velferd. Det fungerte utmerket for 20-30 år siden, men tillit og ærlighet. Noreg er forandret, mens systemet forandrer seg alt for sakte. Den blir utnytta. Istedenfor å innføre strengere regler/kontroll/enorme bøter for å utnytte systemet (10x av den ein fekk i goder), blir den kutta ned - går utover de svake som virkelig trenger hjelp.

Når vi får politikere som slutter å rævslikke NHO/USA/EU og begynner å tenke på Noreg og norske befolkning, så kan vi kanskje reversere utviklingen

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Pc Lynet skrev (17 minutter siden):

Ingen grunn til at en leder skal tjene 100-10000 ganger så mye som en vanlig ansatt.

Det er ytterst få ledere som tjener så mye. Ja, toppledere i store konserner har store lønningsposer, men man skal høyt opp i hierarkiet før man ser slike lønninger.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Baranladion skrev (1 minutt siden):

Det er ytterst få ledere som tjener så mye. Ja, toppledere i store konserner har store lønningsposer, men man skal høyt opp i hierarkiet før man ser slike lønninger.

Men de groteske lønningene deres kommer av at de stjeler fra alle andre ansatte.

Sitat

Etter å ha ledet BG Group i ett års tid sluttet Helge Lund da selskapet ble en del av Shell.

Men det ene året ble ytterst lukrativt for ham, viser BG Groups årsrapport for 2015.

For 2015 fikk den gamle Statoil-sjefen nemlig utbetalt 5,5 millioner pund (tilsvarende 66 millioner kroner med gjennomsnittskursen for året), pluss aksjer for 9,7 millioner pund (116 millioner kroner).

Aksjene ble utbetalt da Shell-fusjonen ble ferdigstilt, skriver E24, som viser til en artikkel i The Guardian.

Helge Lund var offisielt ansatt i Statoil ut oppsigelsestiden, som løp frem til 1. mars 2015. Da startet han som konsernsjef for det britiske konsernet BG Group.

BG Group ble offisielt en del av Shell fra og med 15. februar 2016, og Helge Lund forlot selskapet like etter at fusjonen offisielt ble gjennomført.

Godtgjørelsen til Lund har vært kontroversiell i Storbritannia.

I årsrapporten til BG Group kommer det blant annet frem at Lund mottok 906.000 pund, tilsvarende 11 millioner kroner, i flyttetillegg.

Dette er dobbelt så mye som det BG Group først annonserte at han ville få i flyttetillegg, ifølge The Guardian.

Den totale utbetalingen på 5,5 millioner pund består av:

 • Grunnlønn på 1,3 millioner pund (16 millioner kroner)
 • Diverse goder på 948.000 pund (11,4 millioner)
 • Pensjon på 402.000 pund (4,8 millioner kroner)
 • Bonus på 2,5 millioner pund (30 millioner kroner)
 • Aksjebonus ved ansettelse på 295.000 pund (3 millioner kroner).

https://www.dn.no/helge-lund/slik-var-helge-lunds-superlonn-i-bg-group/1-1-5685520

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Pc Lynet skrev (Akkurat nå):

Men de groteske lønningene deres kommer av at de stjeler fra alle andre ansatte.

https://www.dn.no/helge-lund/slik-var-helge-lunds-superlonn-i-bg-group/1-1-5685520

Tja, jeg er helt enig i at slike lønninger er utenfor all fornuft, det er vel nesten ikke mulig å bruke opp pengene en gang.  
Nå vet ikke jeg hvor mange mennesker som på en måte er under han, men jeg tror ikke de pengene ville gjort noen store utslag hvis man ga det til de istedet. 

Det hadde vært mer fornuftig av firmaet å investere de, og skape flere arbeidsplasser og mer verdiskapning. 
 

Selve jobben lederen gjør er nok ikke verdt all verdens, men det som vel drar lønna opp er at firmaene vil ha disse lederne.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Baranladion skrev (3 minutter siden):

Tja, jeg er helt enig i at slike lønninger er utenfor all fornuft, det er vel nesten ikke mulig å bruke opp pengene en gang.  
Nå vet ikke jeg hvor mange mennesker som på en måte er under han, men jeg tror ikke de pengene ville gjort noen store utslag hvis man ga det til de istedet. 

Det hadde vært mer fornuftig av firmaet å investere de, og skape flere arbeidsplasser og mer verdiskapning. 
 

Selve jobben lederen gjør er nok ikke verdt all verdens, men det som vel drar lønna opp er at firmaene vil ha disse lederne.

Kan du regne?

Share this post


Link to post

Det er så mange fattige i dag, fordi det skal lønne seg å arbeide. Regjeringen tro på arbeidslinjen, så trygdene holdes lave. En annen årsak kan være rus. Forskere sier at fattigdom ofte går i arv.

Det er ulike og sammensatte årsaker til at folk ikke jobber. Kanskje passer de ikke til jobbene de kan få, eks. tunge løft eller å være pågående selger. Eller at man mangler utdannelsen til det man kan og vil. Det er heller ikke jobb til alle. En stor del av arbeidsstokken har nedsatt helse.

Hvis det hadde fantes flere jobber av typen klistre frimerker på konvolutter, ville det vært færre fattige 🤔

Blå politikk gir ikke ved dørene. Rikingene stemmer høyre. De vil antagelig aldri komme i en så vanskelig situasjon selv, så da er det greit å holde sosialytelsene nede. Fattige kan klage, men de er maktesløse. Krf synes heller ikke det er en god idé å hjelpe dem lenger. Hva har skjedd med sosialdemokratiet?

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Mr.Duklain skrev (På 15.12.2020 den 19.16):

Elefanten i rommet her er innvandring og især asylinnvandring. En sterk begrenset asylinnvandring og fokusert på midlertidig asyl. og i tillegg jobbet målrettet mot å integrere de som blir værende her er nok nøkkelen til å bekjempe store deler av fattigdommen i Norge.

https://www.faktisk.no/faktasjekker/ZoD/innvandring-er-den-klart-viktigste-arsaken-til-veksten-i-familier-med-vedvarende-lavinntekt

Jeg synes dette er noe av det vanskelige med hele temaet fordi det ikke virker som problemet er at "systemet" vårt skaper flere fattige i utgangspunktet, kanskje tvert imot, men at vi har en politikk der vi "importerer" fattige uten å være i stand til å få dem ut av fattigdom. Dette virker å være en tendens blant land som har høy innvandring av hensyn til innvandrerne selv. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Det å forsøke å bekjempe fattigdom totalt er like bortkastet som USAs "War on Drugs".
Uansett om man er overbevist om at kaptialisme, kommunisme, sosialisme, liberalisme eller anarkisme i sin reneste form skal utrette mirakler. Det vil alltid være noen på bunn av stigen som enten blir utnyttet, ikke gidder å jobbe, eller ikke makter å yte for seg selv eller samfunnet.

Realiteten er at det i alle samfunn finnes de som skal tjene til seg og sine. Spiller ikke noen rolle om man tror det er monokkel-mannen i den kapitalistiske verden som spiller markedet eller grensesjefen i den kommunistiske verden som skal ha litt under bordet. Videre vil det alltid være unnasluntrere eller folk som går aktivt inn for å belaste samfunnet.

Vi kan sitte her å jabbe i vei om hva vi kan gjøre for andre når vi heller burde spørre oss selv om det motsatte. Løsningen til å bekjempe fattigdom er ikke å gi folk uten arbeid mer penger og goder. Ta dem vekk. Hvor mange er det ikke i dag (spesielt unge) som allerede er uføre? Når disse sitter på randen til økonomisk ruin burde det være et insentiv for å komme seg i jobb for å tjene til livet. Det hjelper ikke å gi dem mer penger da de vil fortsette sin livstil frem til inflasjonen har tatt dem igjen. De må få fremprovosert sine dyriske instinkter for å overleve. Sørg for å forsørge seg selv slik at man kan bistå flokken og bringe genene videre. Hvis man ikke forsørger seg selv er man en belastning for samfunnet og dermed en som utnytter det.

Så kommer vi til en stor post med mennesker som fort blir hovedfokuset i slike diskusjoner i et forsøk på å ha det moralske overtaket:
Funksjonshemmede, mentalt tilbakestående, uføre og flyktninger. Dette er ikke vernede grupper. De er alle ressurser i samfunnet og det å verne dem fra obligatorisk arbeid er ikke bare skadelig for samfunnet på sikt, men også nedverdigende for dem.

Gidder man ikke å jobbe får man fortsette å være fattig. Vi kan ikke som et samfunn promotere arbeidsløshet og et lykkelig liv.Klarer man ikke å jobbe så er realiteten den at da kan man lure på om livet er verdt å leve. (Totalt lam eller hjernedød).

Det finnes mennesker som er lamme fra nakken og ned som klarer å jobbe. Det finnes mennesker med sterke mentale sykdommer som klarer å jobbe. Hvis vi legger lista der så kan vi virkelig ta oss av de mest trengende i samfunnet.

Og for å skyte inn. De som argumenterer for at innvandrere og økonomiske flyktninger ikke er en belastning for samfunnet / ikke tar jobbene til nordmenn burde se på ett enkelt tall: Arbeidsledighet. Dette tallet sier noe om hvor mange i landet som er egnet til å jobbe, men som står uten. Bruttoledigheten før Covid lå på ca 100k. Det er 100 000 personer som enten står helt uten arbeid, er i delvis arbeid eller er på tiltak. 
I uke 10 (Rett før arbeidsledigheten skøyt i taket) ser vi hvor arbeidsledigheten (helt uten arbeid) var størst:

 • Kontorarbeid: 5495
 • Butikk- og salgsarbeid: 7889
 • Bygg og anlegg: 8318
 • Industriarbeid: 6387
 • Reiseliv og transport: 6247
 • Serviceyrker og annet arbeid: 6753
 • Ingen yrekesbakgrunn eller uoppgitt: 6410

Det er ikke noen hemmelighet at disse yrkene er også de samme yrkene hvor vi ser flest innvandrere og utenlandske operere i. Bare i fjor var det 16 100  innvandrere som opplyste at arbeid var hovedgrunnlaget for innvandringen.

Så lenge det ikke er mangel på arbeidskraft burde vi heller ikke importere den. Det er med på å skape et større klasseskille, belaste arbeiderklassen og tjene de som allerede har stor rikdom.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg er helt enig at det er veldig mange som kunne jobbet som ikke jobber. Dette er fordi de ikke slipper til pga konkurransesamfunnet. Arbeidsgivere vil ikke ha dem, fordi de enten ikke kan yte 100%, har hull i CV eller av ulike årsaker ikke er tilpasningsdyktige nok. Kanskje de har tatt feil valg i livet eller bare vært uheldige. Mange unge sliter med psykiske problemer og burde heller vært i jobb. Noen har falt ut av videregående skole. Samfunnet har forandret seg, så det finnes ikke ufaglærte stillinger lenger. Det kreves sertifikater og eksamener til en hver jobb.

Det som ofte skjer med dem som ikke kommer ut av arbeidsledighetskøen, er at NAV setter dem på tiltak i noen måneder av gangen. Feks. på Kiwi slik at de kommer først i køen. Etter noen måneder er de uten jobb igjen, fordi det bare var et tiltak.

Det er så dyrt å ansette folk at arbeidsgiverne ikke vil ta noen sjanser. En redning har vært vikarbyråene. For den nedre delen i samfunnet har det ikke blitt fast stilling men sosial dumping istedenfor.

Jeg tror ikke at folk først og fremst er late, de har bare ikke så mange muligheter og bukker under i konkurransen med andre. Hva gjør man med svake mennesker? Eller folk som ikke har så mange evner? Vil arbeidsgiverne ansette dem?

Heldigvis har vi ikke så mange uteliggere i Norge, men ikke bra at folk må hente matposer hos Frelsesarmeen o.l.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...