Jump to content
Simen1

Koronaviruset i NORGE [Les første innlegg]

Recommended Posts

Sitat

Tina Bru er coronasmittet

Olje- og energiminister Tina Bru (H) bekrefter overfor VG at hun er smittet av coronaviruset.

– Ja, det stemmer at jeg er smittet, sier olje- og energiministeren til VG.

Det bekrefter statstråden til VG.

– Jeg føler meg relativt bra. Men jeg kjenner at jeg ikke er frisk, sier hun.

Hun sier at hun har testet seg mye den siste uken og fikk svar på en coronatest i går, som hun tok på onsdag.

– Jeg har egentlig vært i karantene siden forrige uke. Da ble sønnen min syk og vi dro og testet ham. Siden han var syk var vi karantene hele helgen. Vi fikk svar på testen hans på søndag. Han var smittet og vi har vært i karantene siden, sier Bru.

Hun bekrefter til VG at hun meldte avbud til NRKs Politisk Kvarter fredag morgen fordi hun var smittet.

 

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Da er det bare å vente på smitteutbrudd på Svalbard etter påsken.

Sitat

– Det er mange som tenker sitt om det at man reiser nå. Men vi får ikke noe tilbake på de utfluktene vi har bestilt, og med fire barn så blir det mye penger, sier han.

Familien fra Moss var på Svalbard i julen, og Nora gleder seg til å reise tilbake.

– Der slipper man nesten å tenke på corona.

Sitat

Rett over klokken 08 går et fly til Longyearbyen på Svalbard. Om bord er Astrid og Rolf Erik Nilsen fra Gjøvik.

De har barn og barnebarn på øya, som de gleder seg til å se. Valget om å ta turen var likevel vanskelig, forteller paret.

– Vi har fulgt med på nyhetene hver dag, og vurderte å bli hjemme helt fram til i går kveld. Det var først da vi begynte å pakke, forteller Astrid.

Det var til slutt barnebarna som fikk overtalt dem til å reise, legger Rolf Erik til.

På vei til sikkerhetskontrollen har de stoppet for å ta en hurtigtest.

Det er det flere som gjør før de setter seg på flyet til Svalbard.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pA5GeV/naa-reiser-jeg-for-aa-overleve

Sitat

En av dem som skal ut av landet, er 19 år gamle Peter Gyurka. Han skal fly til Romania via Frankfurt, og er tydelig opprørt.

– Jeg må besøke min syke bestemor, forteller han.

På spørsmål om hvorvidt han er klar for et mulig opphold på karantenehotell når han kommer tilbake til Norge, sier han at det har han ikke tatt stilling til enda.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
G skrev (12 timer siden):

Han sa ikke dette i år heller, for han er død. Dessuten så var han en humorist om du ikke har fått det med deg :lol:

 

Jaså du, sa ikke "han" dette i år? For det var et sitat fra en av Trond Kirkvaags figurer. Det forstod jeg faktisk - og du, jeg har "fått med meg" at Kirkvaag var humorist.

Men jeg tror vedkommende (anonym) mente sitatet passet veldig bra i dagens diskusjon om høy smitte i innvandrerbefolkningen - noe det altså ikke gjør.

Share this post


Link to post

Vil si at tiltak ift hytteturer og skjenkeforbud er tiltak som har liten effekt (Islam har jo uansett forbud mot å drikke alkohol) 

Sprite hendene men ikke munnen - ser ikke logikken, så lenge det er snakk om ordnede former på restauranter og ikke russefester.

image.thumb.png.8e1fae333f6d63af4aae187fa76ccdae.png

 

Kilde:  https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/covid-19-etter-fodeland-fra-mars-2020-til-februar-2021-rapport-2021.pdf

Share this post


Link to post
nirolo skrev (4 timer siden):

Men når vi ser på tall over hvor mange som tester seg, så har det aldri vært flere. Så da er det liten grunn til slike mistanker.

Det kjem heilt an på om det er dei som verkeleg burde teste seg som testar seg.

Edited by torbjornen

Share this post


Link to post

Da blir det bare enda klarere:

"I analysen fant forskerne en sammenheng mellom innvandrerandel og smitterate i bydelene, men de fant ikke en statistisk signifikant sammenheng mellom smitterate og sosioøkonomisk status og husstandstetthet"

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/analyse-av-smitte-i-oslo-bydeler-kunne-ikke-paavise-sammenheng-med-boforhold.siMHSbHkB?utm_source=vgfront&utm_content=direktewidget&utm_medium=direktewidget_nyhetsdognet

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Pc Lynet skrev (2 timer siden):

 

Kva meiner ein med husstandstettheit? Avstand mellom kvar husstand eller storleik på sjølve husstanden? Eg trur at det siste er det som er mest interessant, og at antal medlemmer av ein husstand kan vere påverka av etnisitet og sosioøkonomisk status. (Det var eit fint ord).

Edited by torbjornen

Share this post


Link to post
Sitat

 

Det kan være at kulturell/etnisk bakgrunn i seg selv er en faktor i smittespredningen

I analysen fant forskerne en sammenheng mellom innvandrerandel og smitterate i bydelene, men de fant ikke en statistisk signifikant sammenheng mellom smitterate og sosioøkonomisk status og husstandstetthet.

 

https://www.document.no/2021/03/26/det-kan-vaere-at-kulturell-etnisk-bakgrunn-i-seg-selv-er-en-faktor-i-smittespredningen/

https://tidsskriftet.no/2021/03/kort-rapport/koronasmitte-i-oslos-bydeler

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (2 timer siden):

TV 2 erfarer: Forlenger pausen for AstraZeneca

https://www.tv2.no/nyheter/13911757/

Ser ut som Norge gjør som Danmark. Dessverre virker det ikke å gå mot bruk av vaksinen på eldre personer med det første heller. 

Dersom ein ventar til alle eldre er vaksinert med Pfizer/Moderna mistar ein iallefall den mogelegheita.

Share this post


Link to post

Annerledeslandet Norge med verdensrekorder i beslutningsvegring ligger veldig godt an til å bli det aller siste landet i den vestlige verden som plages av coronapandemien:

https://www.nrk.no/norge/fhi-trenger-mer-tid-for-a-vurdere-astrazeneca-1.15434486

Hipp hipp hipp hurra!

 

Hadde det vært opp til meg hadde hele FHI fått fyken og blitt byttet ut med rådgivere fra utlandet.

Edited by Morromann

Share this post


Link to post
Yessmann skrev (38 minutter siden):

Da blir det bare enda klarere:

"I analysen fant forskerne en sammenheng mellom innvandrerandel og smitterate i bydelene, men de fant ikke en statistisk signifikant sammenheng mellom smitterate og sosioøkonomisk status og husstandstetthet"

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/analyse-av-smitte-i-oslo-bydeler-kunne-ikke-paavise-sammenheng-med-boforhold.siMHSbHkB?utm_source=vgfront&utm_content=direktewidget&utm_medium=direktewidget_nyhetsdognet

https://tidsskriftet.no/2021/03/kort-rapport/koronasmitte-i-oslos-bydeler

Sitat

Det kan være at kulturell/etnisk bakgrunn i seg selv er en faktor i smittespredningen. For eksempel kan det være andre normer for fysisk og sosial nærhet, eller det kan eksistere systematiske misforståelser om smitte og smittebegrensende tiltak. Språkbarrierer kan også være medvirkende, spesielt hos innvandrere født utenlands.

Nordmenn har antagelig en større radius til andre i utgangspunktet. Vi liker ikke å stå så tett. Som innvandrer fra land med høy befolkningstetthet ville jeg tenkt uten å være informert, at det må være vanskeligere å bli smittet i Norge pga bedre miljø og plass til den enkelte.

Fra debatten i går ble det sagt at pakistanere var blant de som var flinkest til å teste seg, så mye blir gjort. Mange tilhører risikogruppen og er mer utsatt for smitte.

Man må tilpasse tiltakene etter de faktiske forholdene noe byråden i Oslo poengterer i dag. Dvs. påbud om karantenehotell også for unødvendige reiser som kan være familiebesøk - karantenehotell for alle, så man slipper å sortere. Jeg synes det er bra at det kommer fra Raymond som snakker om utfordringene på en ordentlig måte. Det er allerede stigmatisering overfor innvandrere i pandemien.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Kya0BG/frykter-massiv-importsmitte-i-paasken-vil-ha-karantenehotell-for-alle

Edited by Subara
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Yessmann skrev (49 minutter siden):

Da blir det bare enda klarere:

"I analysen fant forskerne en sammenheng mellom innvandrerandel og smitterate i bydelene, men de fant ikke en statistisk signifikant sammenheng mellom smitterate og sosioøkonomisk status og husstandstetthet"

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/analyse-av-smitte-i-oslo-bydeler-kunne-ikke-paavise-sammenheng-med-boforhold.siMHSbHkB?utm_source=vgfront&utm_content=direktewidget&utm_medium=direktewidget_nyhetsdognet

Hva blir klarere? Om noe blir det mer uklart. Trangboddhet er vel ikke det samme som husstandstetthet, altså tetthet mellom husstander? Jeg tror fortsatt at hvis en skoleelev blir smittet på skolen og smitter de man bor med så har det åpenbart noe å si hvor mange personer som bor i hver enkelt husstand for hvor mange man smitter videre.

Veldig mange bor alene i Oslos østre bydeler som driver snittet på trangboddhet ned, men det er også bydelene hvor veldig mange også bor sammen med en stor familie under samme tak i mindre leiligheter. Vi har sett innslag i media hvor hele familier er blitt smittet, etter det har kommet inn med barn fra skole. Den viktigste faktoren tror jeg likevel er at personer med annen landbakgrunn i større grad har færre jobber på hjemmekontor, og flere jobber som ligger høyest på risikostatistikken for smitte (bl.a. taxisjåfør, trikk/bussjåfør, renholder, frisør etc).

Ifølge en FHI-undersøkelse fra februar er etterlevelsen av tiltak blant innvandre like god eller bedre enn majoritetsbefolkningen. Etterlevelsen av tiltak tror jeg er nokså lik sett Oslo under ett. 

Sitat

"Smittevernatferd er like god eller bedre i de ulike landgrupper sett opp mot majoritetsbefolkningen."

"Innvandrere var i gjennomsnitt mer positive og hadde høyere selvrapportert etterlevelse til både råd om sosial distansering og hygiene enn befolkningen for øvrig. Forskjellene mellom ulike grupper var små, men personer fra Øst-Asia var noe mer positive og hadde noe høyere selvrapportert etterlevelse både av råd om sosial distansering og hygiene, sammenliknet med øvrige grupper."

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/holdninger-til-vaksine-og-etterlevelse-av-rad-om-sosial-distansering-og-hygiene-blant-innvandrere-i-forbindelse-med-koronapandemien-rapport-2021.pdf

Ifølge en undersøkelse fra Norsk koronamonitor/Opinion fra februar er støtten til tiltak som munnbind høyest blant de med innvandrerbakgrunn:

Sitat

"I alle landsdeler og i alle aldre er de aller fleste positive til bruk av munnbind. I Oslo er hele 88 prosent positive til munnbind. Andelen positive er høyest blant de over 60 år, samt noe høyere blant kvinner og i befolkningen med innvandrerbakgrunn."

Man kan rette pekefingre alt man vil, agenda mot innvandring generelt eller ikke (åpenbart det som ligger bak noens gjentatte forsøk på å peke ut innvandrere som de store pandemi-synderne, f.eks Resett, Document.no og andre slike blogger) men for meg er det helt åpenbart en sammenheng med inntekt, type arbeid, trangboddhet, kvalitet på skoler, livsstil etc. i tillegg til språkutfordringer og visse kulturforskjeller blant noen.

Ser man på kart over for eksempel inntekt per bydel går det ganske så hånd i hånd med smittesituasjon:

ToaK9CbdqAK-jvu41MkPejpoEGnR9Xcfv5qd9zb7

Det samme gjelder for eksempel trangboddhet:

Spoiler

tfb-2020-1-5--2.jpg

 

Edited by Snikpellik
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
fredrik2 skrev (1 time siden):

Ja, och storleken är nog en väldigt viktig faktor men det gäller också i stora delar av Norge (som också relativt sätt klarat sig bra).

edit: Poängen är alltså att stora delar av Norge har större möjligheter att klara sig bra och det handlar varken bara om flaks eller att samma tilltak är nödvändiga överallt. 

Her i Sogn og Fjordane hadde vi null smitte frå april til september, men no går det knapt ein dag utan at det kjem ein haug med positive prøver. Det meste blir slått ned raskt, av og til kjem det større utbrot som i Sunnfjord og Stad. Men det kjem heile tida påfyll utanfrå. No har det også vore fleire tilfelle som ikkje har vore mogeleg å spore, og då er det fare på ferde. Alle barnehagar og skular går som normalt, bortsett frå at ein og annan barnehage eller klasse hamnar i karantene kvar gong det er påvist smitte. Samstundes er det aukande smitte i Bergen i det studentane skal heim og besøkje familie og vener.

Folk har hatt eit etter måten avslappa forhold til smitte samanlikna med andre stader. Kjøpesenter, kafear og treningssenter har halde ope som normalt. Få brukar munnbind.

At Sogn og Fjordane har sloppe billeg frå pandemien så langt kjem av demografi, geografi, flaks og dyktigheit. Men poenget er at alt det eg har nemnt ovanfor gjer at risikoen for fleire og større utbrot aukar.

Sitat

Dette seier Furnes om dei nye tiltaka: – Det er lov å bruke hovudet

Øystein Furnes. Kommuneoverlege og smittevernlege i Sunnfjord kommune.
TO RÅD: – Reduser reisinga og reduser kontakten med andre. Det er sånn vi unngår smitte, oppsummerer kommuneoverlege Øystein Furnes etter at nye nasjonale tiltak kom tysdag. Foto: Bent Are Iversen (arkiv)
24.03.21 16:38
Åpne deleknapper for artikkelen

Furnes er spent før påska, og håpar at den nye nedstenginga blir siste innspurt.

 For abonnentar

– Det har kome mykje spørsmål etter at dei nye nasjonale retningslinjene vart offentleggjorde tysdag ettermiddag.

Det seier kommuneoverlege i Sunnfjord kommune, Øystein Furnes. Han avviser likevel at retningslinjene har vore for utydelege.

– Spørsmåla kjem frå både private, bedrifter og organisasjonar. Dei lurer helst på kva konsekvensar dei ulike tiltaka får for dei direkte.

Mange har reagert på at plassar med lågt smittetrykk vert råka av like strenge tiltak som plassar med mykje smitte. Furnes avviser at tiltaka er for strenge:

– Vi har ikkje fått nokon reaksjonar på at folk synest det er for strengt. Lite smitte er eit augneblinksbilde. Det seier lite om kva som skjer i morgon.

Forskjell på råd og reglar

I starten av veka kom Øystein Furnes med råd om påskeferien. Han meiner desse står seg, også etter at dei nye nasjonale retningslinjene blei innført.

– Alt kokar ned til to ting. Reduser reisinga og reduser kontakten med andre. Det er sånn vi unngår smitte. Det er den same oppfordringa som kjem frå nasjonalt hald. Samtidig er det viktig å seie at for eksempel studentar som bur åleine og har behov for å reise heim, kan gjere det. Det skal dei ikkje kjenne på noko skam for.

– Kva med råda om at ein skal unngå å handle i andre kommunar?

– Det er kome ein god del råd og nokre reglar. Det er ikkje forbode å bryte råd, men det er ei sterk anbefaling om å følge dei. Samtidig er det lov å bruke hovudet. Det er for eksempel ikkje forbode å handle på polet i nabokommunen, men tenk over om det er naudsynt. Det er viktigare at mange gjer mykje enn at alle gjer alt. Det er det som har mest å seie for effekten totalt sett.

Meir munnbind

Ettersom kravet til avstand har gått opp, frå ein til to meter, trur Furnes vi kjem til å sjå meir munnbind i tida framover.

– Det viktigaste er å halde avstand, men viss det ikkje er mogleg, er regelen at vi må bruke munnbind. Eg trur vi kjem til å sjå meir til det, spesielt i butikkane. Men det er forskjell på å passere nokon på gata og å opphalde seg nær folk over lengre tid.

På spørsmål om det òg er naudsynt på ein plass som Førde med forholdsvis lite smitte, er han klår:

– Det er feil å seie at smitten er liten her sjølv om det er få bekrefta smitta. Vi veit også at mange kjem heim i påska. Då aukar risikoen for smitte betydeleg.

Familie og vener utgjer størst risiko

Furnes understrekar at retningslinjene som gjeld private husstandar er råd og ikkje påbod. Samtidig oppfordrar han til å gjere ein innsats no, i det han håpar er ein siste innspurt.

– Mange har eit sakn etter mindre sosial avstand. Det kjenner vi alle på. Samtidig er det sånn at dei fleste smittetilfelle skjer mellom familie og venner. Det er ei sterk anbefaling om å unngå store sosiale samanhengar. Særleg der det er alkohol inne i bildet, aukar smitterisikoen.

– Kva med å møtast ute, på tur for eksempel?

– Det er uansett anbefalt å halde minst to meter avstand.

Vaksineringa skyt fart etter påske

For å unngå at smitten blomstrar opp, tilrår Furnes å ha låg terskel for å teste seg.

– Viss ein kjenner seg sjuk, skal ein halde seg heime og teste seg. Det bør ein gjere sjølv om ein berre kjenner seg litt forkjølt. Etter påske går vi inn ein periode med mykje vaksinering. Det passar dårleg i lag med høge smittetal.

– Kvifor det?

– Store smitteutbrot er veldig ressurskrevjande for både kommunen og sjukehuset. Vi treng dei ressursane vi har til å jobbe med vaksineringen i tida etter påske.

– Har vaksineringa vorte mykje forsinka grunna stopp i AstraZeneca-vaksinen?

– Nei, ikkje veldig. Ein liten reduksjon har det vorte, men det er ikkje den vaksinetypen vi får mest av. I veka etter påske får vi 700 dosar av Pfizer-vaksinen. Då treng vi å ha ressursar ledige til å sette dei.

https://www.firda.no/dette-seier-furnes-om-dei-nye-tiltaka-det-er-lov-a-bruke-hovudet/s/5-15-1195345

Edited by torbjornen
 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (9 minutter siden):

Her i Sogn og Fjordane hadde vi null smitte frå april til september, men no går det knapt ein dag utan at det kjem ein haug med positive prøver.

Er mange syke?

Share this post


Link to post
Pc Lynet skrev (1 time siden):

 

Det er uansett lite vits i å leite etter mutantar når alle utbrot må behandlast som mutantvirus uansett.

Share this post


Link to post
Pc Lynet skrev (1 time siden):

Dette kunne man forhindret ved å innføre ut og innreiseforbud fra hardt rammede områder som Oslo, Viken, Vestfold, Bergen og Bodø. Viruset måtte ikke spre seg til hele landet.

Bergen har hatt lite smitte sidan november, og det er først dei siste dagane at smitten har auka. Kanskje kan det ha med smitten som kom frå bedehusmuljøet i Askøy å gjere, kanskje ikkje.

Det hadde blitt mange kommunar med inn- og utreiseforbod. Stad, Askøy, Ålesund, ...

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (8 minutter siden):

Bergen har hatt lite smitte sidan november, og det er først dei siste dagane at smitten har auka. Kanskje kan det ha med smitten som kom frå bedehusmuljøet i Askøy å gjere, kanskje ikkje.

Det største kjente utbruddet i Bergen nå er blant studenter på Høgskulen på Vestlandet. Har ikke sett noen artikler som setter dette eller annen smitte i Bergen i sammenheng med bedehus-utbruddene på Askøy.

HVL-utbruddet fortsetter å vokse
https://www.bt.no/nyheter/direkte/i/3Jd0RL/siste-nytt-om-korona

Sitat

I går ble det kjent at minst ni studenter har testet positivt for korona knyttet til et utbrudd ved Høgskulen på Vestlandet.

– Tallet er høyere nå. Vi finner fortsatt nye smittede, sier assisterende smittevernoverlege Egil Bovim til BT fredag.

De antar det gjelder den britiske mutasjonen, og studenter ved forskjellige studier er blant de som har testet positivt.

– Studentene er flinke til å teste seg, og det er vi veldig glade for, sier Bovim.

Han understreker studenter ikke har all skylden for smitteøkningen i Bergen:

– Når vi jobber med dette, ser vi at smitteverntiltakene for avstand før den britiske varianten overtok arenaen ikke har vært gode nok.

EDIT Og på et treningssenter.

Crossfit Bryggen stenger etter smitte
https://www.bt.no/nyheter/direkte/i/3Jd0RL/siste-nytt-om-korona

Sitat

Crossfit Bryggen stenger etter at det dei to siste dagane er påvist fem smitta i tilknyting til treningssenter.

– No stenger vi i to dagar, og så har vi sagt at dei som har lyst å trene etter det må vise fram negativ test, seier eigar Snorre Rotbæk.

Det blei påvist eit tilfelle onsdag, og fire torsdag.

– Vi stenger fordi det er uoversiktleg. Vi har blitt vane med det. Dei andre gongane har statsministeren bestemt for oss, noko som er fint det, men denne gongen bestemte vi det sjølv. Vi gjorde det som vi meiner er best, seier Rotbæk.

 

Edited by Snikpellik
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Pc Lynet skrev (1 time siden):

Tønsberg tabbet seg ut. De har hatt smitte med mutant på skolene siden begynnelsen av februar. Men så tar man bare ut en klasse av gangen og smitte fortsetter å spre seg på skolene.

Dette er slik i Stad, Ålesund og alle andre stader. Kommunane vil ikkje (eller får ikkje lov til) å stenge skulane, trass i smitte.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...