Jump to content
Simen1

Koronaviruset i NORGE [Les første innlegg]

Recommended Posts

Denne talen til Erna var iallefall ikke noen "höjdarer". Sier sitt når alle medier på nett flytta saken om den et stykke ned på sidene. Hva gjelder tiltak som kommer det på tirsdag, Erna redegjør for Stortinget før pressekonferanse, så man slipper i allefall å se den om man lurer på tiltakene når de allerede er beskrevet et par timer før. Men det koker vel kanskje ned til skjenkestopp midt på Finnmarksvidda. Jeg tror ikke alle skoler i hele landet settes på rødt nivå - det vil føles helt meningsløst i Karasjok feks. 

jeg tror for øvrig man kunne fint klart seg med de nasjonale tiltakene som er nå, det er omtrent ikke smitte utenfor Oslo og Viken. 90% av alle pasienter er lagt inn i Helse Sørøst. Man skal være litt forsiktig med å klype for hardt i Berlevåg bare fordi det er mye smitte i Oslo. Sånt gjør at folk mister tillit til tiltakene. 

Edited by William_S
 • Like 4

Share this post


Link to post

Det gjør at pulsen øker når de annonserer nye nasjonale tiltak om to dager. Men vanskelig å tro at de faktisk vil stenge ned hele landet i 5 uker, som for ett år siden.  

Dere synes ikke at Erna fyller rollen som Kong Haakon hadde under krigen, da folk risikerte livet for å lytte til hans taler fra London? Erna og Bent Høie tror nok selv at de har slike ikoniske roller. I tillegg ville folk lytte på London for å få med seg hvordan det faktisk gikk med krigen. 

Share this post


Link to post
Budeia skrev (9 minutter siden):

Det gjør at pulsen øker når de annonserer nye nasjonale tiltak om to dager. Men vanskelig å tro at de faktisk vil stenge ned hele landet i 5 uker, som for ett år siden.  

Dere synes ikke at Erna fyller rollen som Kong Haakon hadde under krigen, da folk risikerte livet for å lytte til hans taler fra London? Erna og Bent Høie tror nok selv at de har slike ikoniske roller. I tillegg ville folk lytte på London for å få med seg hvordan det faktisk gikk med krigen. 

Det å stenge ned hele landet i 5 uker vil være for dumt mtp hva slags smittesituasjon det faktisk er utenfor Oslo og Viken. Da får man heller ha tillit til at kommunene håndterer dette når det oppstår utbrudd.  Kommunene har vist seg å være handlekraftige når de må. Nei Erna er  absolutt ingen kong Haakon figur, selv om hun prøvde å selge inn et slikt inntrykk i dag. Det forsøket gikk ganske dårlig vil jeg si når mediene knapt viet denne talen noe oppmerksomhet. 

Edited by William_S
 • Like 3

Share this post


Link to post
2 minutes ago, William_S said:

Da får man heller ha tillit til at kommunene håndterer dette når det oppstår utbrudd.   

Är inte problemet att man kanske inte har tillit till kommunerna? Är inte helt insatt i hur det var i for eksempel Kristiansand men fick intrykk av att de var rätt långsamma med att reagera. Nu vet jag inte hur det tillslut blev med Bærum som ett annat eksempel. Men når de i praktiken er en del av Oslo och också har rätt mye smitte så verkar det inte så bra hvis de har helt andra tiltak än Oslo.

Når man bor i en by som hittills har klarat att hantera smitten rätt bra och som har reagerat raskt både med tilltak och smittspårning (kanske lite väl hårt ibland till och med) så skulle det vara väldigt frustrerande hvis jag tvingas på hårda nationella tilltak för att en del kommuner ikke vill/vågar reagera når smitten går upp. 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (5 minutter siden):

396 nye tilfeller, høyt til å være søndag.

Det er 216 flere enn for en uke siden.

Sitat

396 nye registrerte smittetilfeller

Søndag ble det registrert 396 nye smittetilfeller med coronaviruset i Norge. Dette er 135 tilfeller færre enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 531.

Det er 216 tilfeller flere enn de 180 tilfellene som ble registrert søndag i forrige uke.

Lørdag  ble det registrert 363 nye smittetilfeller i Norge, mens tallet fredag var 690.Færre blir generelt sett registrert smittet på helligdager og i helgene enn i ukedagene.

Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning stigende, og det samme er den i 50 kommuner.

Totalt er det bekreftet 74.942 smittetilfeller i Norge siden pandemiens start.

Alt for mye på en søndag. Blir nok full pakke tirsdag ettermidag.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Det er ikkje opplagt at det må bli så mykje strengare nasjonale tiltak. Statsministeren vart intervjua i Dagsrevyen, og fekk då m.a. spørsmål frå journalisten om kva for nasjonale tiltak som kjem. Erna svarte då at dette ikkje var bestemt. Ho sa rett ut at det var mange stader med mykje smitte, men også mange stader med lite smitte. Det vart difor framleis diskutert kor mykje som skulle vere nasjonale tiltak og kor mykje som skulle vere lokale tiltak. Dette er vanskelege dilemma, og debatten blant statsrådar og ekspertar minner nok litt om debatten i dette forumet mellom dei som ropar på nasjonal lockdown og dei som meiner at tiltaka fyrst og fremst bør vere lokale der det er mest smitte.

Erna+ser+deg.jpg

Eg har mest kunnskap om smittesituasjonen i Sogn og Fjordane, og der har ein førebels stort sett berre hatt sporadiske tilfelle knytt til reising, og det som har vore av smitteutbrot har blitt slått ned raskt. Situasjonen på Austlandet har så langt hatt liten innverknad på dette. Eg håpar difor at ein framleis vil leggje stor vekt på å ha tiltak der det er mykje smitte samstundes som ein held samfunnet ope i så stor grad som mogeleg der det er lite smitte. Eg meiner likevel at ein bør sjå på smitteførebyggjande tiltak i barnehagar og skular, sidan dette er svært sårbare punkt no når det britiske viruset er i ferd med å ta over. Om det oppstår smitte der vil det kunne spreie seg raskt til dei andre i husstandane og deretter til heile samfunnet slik som det skjedde i Ulvik i Hardanger. Eg meiner at ein også bør setje eit absolutt tak på kor mange som kan samlast innandørs på private adresser. Då vil også politiet kunne stanse festar og gje bøter med smittevernlova i hand. Dette er ikkje tida for festar, det bør kunne vente til i sommar når pandemien langt på veg vil vere over.

Austlandet har som nemnt ikkje allverda å seie. Det som betyr meir for smittesituasjonen i Sogn og Fjordane (og i endå sterkare grad for Hordaland) er smittesituasjonen i Bergensområdet. Det har ein sett tidlegare under pandemien. Skulle smitten auke mykje der meiner eg at det er på tide med sterkare tiltak (regionale eller nasjonale) også hos oss.

Share this post


Link to post

Vanskelege dilemma også i Bergen:

Sitat
I går kl. 21:45 

Frykter mer smitte i Bergen

 

Medisinsk fagsjef i Bergen, Trond Egil Hansen, mener det er mer sannsynlig at det blir en økning i smittetallene etter vinterferien enn at det ikke blir det, melder Bergensavisen. Hansen håper likevel at byen unngår unødvendige strenge tiltak.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Smittetilfelle hos naboen. (Eg håpar at vedkommande ikkje blei smitta under opphaldet her på Haugland, elles kan dette bli stygt med potensiell spreiing til mange kommunar).

Sitat

Pasient som var på Hauglandsenteret, er koronasmitta

haugland.jpg?chk=7EC518
KORONASMITTE: Søndag fekk direktør Inger Johanne Osland vite at ein pasient hos dei har fått påvist korona i etterkant av opphaldet. Foto: Bent Are Iversen/Theo Wilson (arkiv)
07.03.21 17:20
Åpne deleknapper for artikkelen

Pasientar og tilsette blir no testa etter at ein pasient fekk påvist smitte etter heimreise. – Veldig kjedeleg. No håper vi berre det ikkje har spreidd seg, seier leiar Inger Johanne Bergstad Osland.

 For abonnentar

Søndag kom meldinga til leiinga ved Haugland rehabiliteringssenter i Flekke i Fjaler.

– Vi fekk beskjed om at ein pasient som reiste frå oss tysdag, har fått påvist korona etter at vedkommande kom heim.

Det seier Bergstad Osland til Firda søndag ettermiddag.

Senteret er no i full sving med smittekartlegging og testing.

Må teste heimreiste pasientar

Pasienten bur i Vestland fylke, og det var altså etter at vedkommande kom heim frå rehabiliteringssenteret, at smitten blei oppdaga.

Bergstad Osland seier dei har eit godt samarbeid med smittevernoverlegen i Fjaler og kriseleiinga i kommunen.

– Vi har sett i gang tiltak og er godt i gang med det.

Totalt var det 21 pasientar og sju tilsette som var i same gruppe som pasienten.

– Vi har vore i kontakt med alle pasientane som har reist heim. Dei blir også testa, og det same blir våre tilsette.

Desse 21 pasientane kjem frå heile Vestland fylke.

– Blir dei rekna som nærkontaktar?

– Nokre av dei blir rekna som det, men denne gruppa har også blitt delt inn i kohortar, seier leiaren.

65 pasientar blir testa og isolerte på romma sine

Alle dei 65 pasientane som bur på senteret per dags dato, blir no isolerte på romma sine. Dei blir også testa.

– Det gjer vi for å vere på den sikre sida, seier Bergstad Osland.

 

hAUGLAND%2B%25281%2529.jpg?chk=9C0C8E

– De er ein helseinstitusjon og ein del av pasientane dykkar er kanskje ekstra sårbare for koronasmitte. Kva tankar gjer du deg om dette?

– Vi har hatt gode smitteverns-prosedyrar og system for å sikre at dersom det kom smitte, så skulle det ikkje spreie seg rundt til alle.

– Det er alltid veldig uheldig når det kjem smitte, det er veldig kjedeleg, og slik situasjonen er no, veit vi ikkje om det er meir smitte på senteret. Dette er vi i full gang med å undersøke.

Håper det ikkje har spreidd seg vidare

– Kor tid får de svar på prøvene?

– Det skal vi få ganske kjapt, seier Bergstad Osland, som rosar både tilsette som har stilt opp på kort varsel og smittevernteamet til kommunen.

– Dei gjer ein fantastisk jobb og det er eit godt samarbeid. No håper vi berre at det ikkje har spreidd seg vidare.

https://www.firda.no/pasient-som-var-pa-hauglandsenteret-er-koronasmitta/s/5-15-1185126

Edited by torbjornen
 • Like 1

Share this post


Link to post
On 3/1/2021 at 9:15 AM, Espen Hugaas Andersen said:

Snittet endte på 353/dag i uke 8, eller 22% vekst uke over uke. Litt mindre enn jeg fryktet.

Jeg tror nok vi må forberede oss på fortsatt vekst i uke 9, men nå er det nye tiltak og samtidig også virkninger og ettervirkninger av vinterferie. Et annet moment er at den britiske varianten fortsetter å øke utbredelsen. Så det er faktorer som trekker i begge retninger, og det er litt vanskelig å si akkurat hvordan det slår ut.

Jeg tenker vi havner nærmere 20% vekst i uke 9, men alt i 5-30% spennet ville ikke overraske meg. 20% vekst ville bety 424/dag i uke 9. Jeg tenker denne og neste uke vil egentlig avgjøre om det må enda sterkere tiltak til for å få kontroll på de mer smittsomme variantene. Man får håpe tiltakene er gode nok og veksten avtar.

Uke 9 har vært helt brutal. Jeg har fulgt med litt i sjokk for hvor raskt det går, til tross for tiltak.

Snittet har vært på 562/dag eller opp 59% fra uke 8. Altså:

Uke 7: 17% vekst

Uke 8: 22% vekst

Uke 9: 59% vekst

I forhold til smitte har uke 9 vært den fjerde verste uken hittil, men nå er det ikke langt opp til førsteplassen. Om antall smittetilfeller vokser mer enn 21% i uke 10, så vil uke 10 være den verste uken hittil. (I hvert fall offisielt - vi vet vel ikke helt hvor galt det var i mars 2020.)

Og det er noe jeg tenker vi må forberede oss på. Og så får vi se hvilke nye tiltak som kommer, for det virker som de må være betydelig sterkere for å kunne få kontroll på den britiske varianten.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Espen Hugaas Andersen skrev (8 minutter siden):

Uke 9 har vært helt brutal. Jeg har fulgt med litt i sjokk for hvor raskt det går, til tross for tiltak.

Snittet har vært på 562/dag eller opp 59% fra uke 8. Altså:

Uke 7: 17% vekst

Uke 8: 22% vekst

Uke 9: 59% vekst

I forhold til smitte har uke 9 vært den fjerde verste uken hittil, men nå er det ikke langt opp til førsteplassen. Om antall smittetilfeller vokser mer enn 21% i uke 10, så vil uke 10 være den verste uken hittil. (I hvert fall offisielt - vi vet vel ikke helt hvor galt det var i mars 2020.)

Og det er noe jeg tenker vi må forberede oss på. Og så får vi se hvilke nye tiltak som kommer, for det virker som de må være betydelig sterkere for å kunne få kontroll på den britiske varianten.

Men samtidig er dette i all hovedsak et problem i Oslo og Viken. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
11 minutes ago, Espen Hugaas Andersen said:

Ja, det er hovedsaklig et problem der det bor folk. Ingen folk = ingen smitte.

Er vel några millioner som bor utanför Oslo Viken också?

 • Like 2

Share this post


Link to post
1 hour ago, fredrik2 said:

Er vel några millioner som bor utanför Oslo Viken också?

Joda, men det bor 2,26 mill folk i Oslo og Viken, eller 42% av Norges befolkning. Da skulle man også forvente at 42% av smittetilfellene vil være i Oslo og Viken. Nå er Oslo og Viken forsåvidt overrrepresentert på smittestatistikken, med ganske nøyaktig 70% av smittetilfellene de siste to ukene. Altså Oslo og Viken har 67% flere smittetilfeller enn det man skulle forvente utifra folketall.

Men poenget mitt er egentlig bare at folketall er det viktigste faktoren i regnestykket for hvor mange smittede det vil være et gitt sted. Flere folk = flere smittede.

Jeg vil forresten anta at prosentandelen i Oslo vil falle, ettersom de hardeste tiltakene er satt inn der.

 • Like 3

Share this post


Link to post
16 minutes ago, Espen Hugaas Andersen said:

Men poenget mitt er egentlig bare at folketall er det viktigste faktoren i regnestykket for hvor mange smittede det vil være et gitt sted. Flere folk = flere smittede.

Nu skrev William problem och inte smittede och då är inte folketal nödvändigsvis relevant.

Share this post


Link to post
3 minutes ago, Espen Hugaas Andersen said:

Tja, jeg vil si smitten er problemet med pandemien.

Ok, vi er på den nivån...

Det jag menade var alltså att skillnaden mellan totalt antal smittede och smittede per inbyggare er relevant. 

Du verkade göra en poäng av det är många smittede där det bor många människor medans William sa att det var ett problem i ett givet område för att det där är många smittede per inbyggare.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Smitte et lite sted:

image.png.00ffb1d874054bbe28f40edcd7444579.png

Smitte et større sted:

image.png.634ddeaec0005420554d18cf40fd6d69.png

Smitte en storby:

Det blir en mye større graf.

En kan trekke noen konklusjoner tror jeg. Det er lettere på et lite sted å slå ned smitten, men den kan likevel komme på nytt fra folk som reiser. I en større by vil det hele tiden være flere mulige smitteveier, og derfor er smitten vanskeligere å begrense.

Edited by Svein M
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Er ikke "bare" Oslo og Viken (halve Norges befolkning) som har en del økning i smitte nå. Det er også rekord i Vestfold og på Sørlandet, i tillegg er det utbrudd i Nordland i og rundt både Bodø og Harstad. Tromsø har økning, Bergen har økning, Stavanger har økning, Molde har økning osv. Det er stigende i 50 kommuner. Jeg vet ikke om strenge nasjonale tiltak er løsningen, men det blir helt feil å si det bare er Oslo og Viken og late som at vi ikke har lært noe det siste året og at det går fint bare vi strammer til kun der. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
9 minutes ago, fredrik2 said:

Ok, vi er på den nivån...

Det jag menade var alltså att skillnaden mellan totalt antal smittede och smittede per inbyggare er relevant. 

Du verkade göra en poäng av det är många smittede där det bor många människor medans William sa att det var ett problem i ett givet område för att det där är många smittede per inbyggare.

Tolker man det slik at det er snakk om smittede per 100k innbyggere så så er det ikke slik at problemet er Oslo og Viken. De to verste kommunene de siste to ukene er Ulvik og Hyllestad i Vestland fylke.

Edit: Beklager, leste feil. De verste kommunene siste to ukene er Måsøy, Sørfold og Beiarn, der den første er i Troms og Finnmark, og de siste er i Nordland.

Edited by Espen Hugaas Andersen
 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...