Jump to content
Simen1

Koronaviruset i NORGE [Les første innlegg]

Recommended Posts

19 hours ago, minim said:

Det trengs ikke mye etterpåklokskap for å skjønne at vi var på ville veier. Om du ser artikkelen der så var det flere som reagerte på fremgangsmåten den gang også.

Ja det var det nok, og det var sikkert også legitime bekymrelser en del av det.

Men, folk har en tendens til å reagere på endringer, da slikt er noe folk liker veldig lite. Folk vil ha det som de er vant med, fristende å kalle det "at de er vant med ferdigmat".

_________________

(kommer igjen med en liten informasjon, fra hverdagslivet)

En annen venn har covid nå på 3. dagen. Føler seg en del bedre, selv om det var feber hos han i natt.

Han er litt slapp. Føler litt for å hoste innimellom. Hvilt seg mye i dag. Vitamin-påfyll, gurglet halsen sier han. Dette er en som er litt omstendelig, så han nevner: Spirulina, grapefruktkjerner, appelsin, hvitløksfedd, D-vitamin er noe av det han kom på i farten når jeg bare spurte hvordan det går med han :laugh:

Så han er veldig fokusert på å komme seg i orden tydeligvis. Men, om absolutt alt det vil hjelpe? Tro flytter fjell sies det.

Fyren er ca. 10 år yngre enn meg, har 3 doser vaksine. Høres jo ut som han er på riktig vei. Men covid har vel også en tendens til å slå litt tilbake før en går helt ut av sykdommen. 3. dagen er derfor litt tidlig å spå basert på vil jeg hevde. Men høres ut som at dette kommer til å gå over for hans del.

Edited by G
 • Like 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, G said:

Vil man få en omikron-spesifikk vaksine noen gang?

Sist gang jeg kom over noe så virket det som de rotet med noen tidligere mutasjoner som ikke var kommet til Delta en gang. Ellers så har en bekjent nevnt at han leste noe (uten at jeg har kilde til det), om at det forsøker å blande mutasjoner i kommende vaksine (vet ikke produsent eller land). Han her mente at de hadde kommet fram til at en ren omikron-vaksine var lite effektiv.

Det jeg har hørt er at i hvert fall Pfizers Omikron-vaksine forsøk feilet. Viste seg at dersom man hadde fått den originale vaksinen, så brydde ikke immunsystemet seg om Omikron-vaksinen, men fortsatte å lage antistoffer for originalen. Det ville altså bare hjulpet for helt uvaksinerte. 

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Kalle Klo skrev (1 time siden):

Det jeg har hørt er at i hvert fall Pfizers Omikron-vaksine forsøk feilet. Viste seg at dersom man hadde fått den originale vaksinen, så brydde ikke immunsystemet seg om Omikron-vaksinen, men fortsatte å lage antistoffer for originalen. Det ville altså bare hjulpet for helt uvaksinerte. 

Hvor og når hørte du det? Jeg har forsøkt å google det, men finner ikke noe som underbygger den påstanden.

Det siste jeg fikk med meg i april, var at den kommer i løpet av høsten.

Link

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Når det gjeld det med etterklokskap trur eg at dei som handterte pandemien ville ha fått kritikk uansett kva dei hadde gjort, enten fordi dei gjorde for mykje eller fordi dei gjorde for lite. Det vil alltid finnast ting å kritisere. Verda har aldri prøvd å handtere ein pandemi på denne måten, tiltak måtte byggjast opp frå grunnen av og kunnskapar om både virus og verknaden av tiltaka var avgrensa eller manglande. Norge og Sverige valde ulike framgangsmåtar i starten, begge vart feil på kvar sin måte, men handteringa vart meir lik etter kvart som tida gjekk og ein fekk meir kunnskap. Men ingen ville kunne handtert dette 100% rett. Mi meining er at handteringa i Norge samla sett har vore god, men dette vil det vere mange ulike meiningar om ut frå kva kvar einskild legg vekt på.

Og slik vil det alltid vere. Når det gjeld svineinfluensaen viste det seg f.eks. at influensaen var mild og at biverknadar av vaksinen vart eit større problem enn sjølve pandemien. I etterklokskapens lys burde ein kanskje ikkje ha anbefalt friske personar å ta denne. Men det var ikkje gitt på førehand at det ville bli slik. Sett at ein ikkje hadde gått ut med ei slik anbefaling, og at influensaen vart verre enn frykta og/eller at mange hadde blitt alvorleg sjuke eller døydd av svineinfluensa? Då ville dei som bestemte garantert fått kritikk for at ein ikkje hadde fått vaksinert fleire.

Edited by torbjornen
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
4 hours ago, Nukleosid said:

Hvor og når hørte du det? Jeg har forsøkt å google det, men finner ikke noe som underbygger den påstanden.

Det siste jeg fikk med meg i april, var at den kommer i løpet av høsten.

Link

Ble rapportert i februar, har ikke hørt noe mer etter det:

https://www.nettavisen.no/okonomi/mrna-vaksiner-var-en-revolusjon-men-en-viktig-fordel-kan-vare-nesten-verdilos/s/12-95-3424243051

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (11 timer siden):

Når det gjeld det med etterklokskap trur eg at dei som handterte pandemien ville ha fått kritikk uansett kva dei hadde gjort, enten fordi dei gjorde for mykje eller fordi dei gjorde for lite. Det vil alltid finnast ting å kritisere. Verda har aldri prøvd å handtere ein pandemi på denne måten, tiltak måtte byggjast opp frå grunnen av og kunnskapar om både virus og verknaden av tiltaka var avgrensa eller manglande. Norge og Sverige valde ulike framgangsmåtar i starten, begge vart feil på kvar sin måte, men handteringa vart meir lik etter kvart som tida gjekk og ein fekk meir kunnskap. Men ingen ville kunne handtert dette 100% rett. Mi meining er at handteringa i Norge samla sett har vore god, men dette vil det vere mange ulike meiningar om ut frå kva kvar einskild legg vekt på.

Og slik vil det alltid vere. Når det gjeld svineinfluensaen viste det seg f.eks. at influensaen var mild og at biverknadar av vaksinen vart eit større problem enn sjølve pandemien. I etterklokskapens lys burde ein kanskje ikkje ha anbefalt friske personar å ta denne. Men det var ikkje gitt på førehand at det ville bli slik. Sett at ein ikkje hadde gått ut med ei slik anbefaling, og at influensaen vart verre enn frykta og/eller at mange hadde blitt alvorleg sjuke eller døydd av svineinfluensa? Då ville dei som bestemte garantert fått kritikk for at ein ikkje hadde fått vaksinert fleire.

Det er greit nok og forsåvidt poenget med å ta lærdom av det,  men det er forskjell på kritikk og regelrett slakt også. Vi må ta innover oss at vi var helt på ville veier med Kina stil håndteringen. Sverige som hadde langt mindre inngripende tiltak og håndterte dette på "europeisk vis" gikk det jo kjempebra med så vi bør se å lære det til neste gang. Slik vi tidligere har håndtert virus fungerer egentlig ganske bra i våre demografi og folkeslag så det er ingen grunn til å se til Kina for inspirasjon.

 • Like 2

Share this post


Link to post
minim skrev (6 timer siden):

Det er greit nok og forsåvidt poenget med å ta lærdom av det,  men det er forskjell på kritikk og regelrett slakt også. Vi må ta innover oss at vi var helt på ville veier med Kina stil håndteringen. Sverige som hadde langt mindre inngripende tiltak og håndterte dette på "europeisk vis" gikk det jo kjempebra med så vi bør se å lære det til neste gang. Slik vi tidligere har håndtert virus fungerer egentlig ganske bra i våre demografi og folkeslag så det er ingen grunn til å se til Kina for inspirasjon.

For det fyrste har vi aldri hatt Kina-stil-handtering. For det andre handterte ikkje Sverige pandemien på "europeisk" vis i starten. For det tredje feila den strategien Sverige la seg på i starten, og også Sverige måtte etter kvart til med liknande tiltak som Norge og resten av Europa.

Når det gjeld den norske strategien var den for streng i starten, og enkelte ting som hytteforbod og karantenehotell osv. har vore omdiskutert/fått slakt. Men ikkje strategien som heilskap.

 • Like 3

Share this post


Link to post
On 5/5/2022 at 6:56 AM, torbjornen said:

Det er vel slik at folk med "alvorleg" svekka immunforsvar har tilbod/anbefaling om tre dosar grunnvaksinasjon, samt oppfriskingsdose (4. dose). I tillegg er det nyleg opna opp for at folk over 80 kan ta ei 4. dose dersom det har gått minst 4 månader sidan oppfriskingsdosen (3. dose).

Eg har ikkje høyrt noko om evt. planar for resten av befolkninga, men vil tru at ein ventar til hausten (evt. neste bølgje) slik at vaksinene har effekt når neste bølgje kjem. Kanskje blir det då også ei modifisert vaksine som virkar betre på omikronliknande virus framfor vaksiner berekna på den opprinnelege Wuhan-varianten?

Hva med de som sliter såpass med allergier at de går på medisiner for det året rundt? Er de regnet som personer med "svekket immunforsvar"?

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (10 minutter siden):

Når det gjeld den norske strategien var den for streng i starten, og enkelte ting som hytteforbod og karantenehotell osv. har vore omdiskutert/fått slakt. Men ikkje strategien som heilskap.

Problemet er jo at de har bedrevet ekstrem detaljregulering hele veien, men kun brukt generelle begrunnelser som "vi må begrense mobiliteten" for å forsvare og begrunne tiltakene. Mens detaljreguleringene har hatt stor negativ innvirkning for mange mennesker i flere omganger. Og stort sett alltid de samme gruppene. Vi har sterkt begrenset tilværelsen til veldig mange yngre folk for å gi noen eldre litt ekstra tid, samt for å redde ræva til helsetopper som har sørget for at vi har en elendig dimensjonert helsesystem, og verst av alt; ikke har gjort det skafte grann for å forsterke og forbedre dette under pandemitiden. Jeg har knapt ord som kan uttrykke hvilken slakt enkelte helsetopper som Høie og Guldvog fortjener i den forbindelse.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (43 minutter siden):

For det fyrste har vi aldri hatt Kina-stil-handtering. For det andre handterte ikkje Sverige pandemien på "europeisk" vis i starten. For det tredje feila den strategien Sverige la seg på i starten, og også Sverige måtte etter kvart til med liknande tiltak som Norge og resten av Europa.

Når det gjeld den norske strategien var den for streng i starten, og enkelte ting som hytteforbod og karantenehotell osv. har vore omdiskutert/fått slakt. Men ikkje strategien som heilskap.

Det har vi da. Har du glemt at vi satte friske personer i karantene? Syke i tvunget isolasjon? En røys med andre overgrep og detaljregulering også, men bare disse to tingene er overgrep vi ikke må gå i fellen med å gjøre igjen.

Gjorde de ikke? Såvidt jeg vet hadde de svært lite tiltak og på ingen måte i samme stil som vi hadde. Den feilet ikke den. De hadde underdødlighet året før og fikk igjen en del som skulle dødd da som døde året etterpå. Vi i Norge har overdødligjet nå fordi vi utsatte noen over de to siste årene. Feiler vi nå da? Denne artikkelen skummer innom det.

https://forskning.no/media-partner-samfunnsmedisin/covid-dodeligheten-i-sverige-ikke-sa-hoy-som-antatt/1946410

Der skal jeg heller være tilbøyelig til å si at før man var klar over hvor ufarlig Corona var for de fleste nordmenn så var det gjerne ok å overreagere litt. Da kunne man i det minste forsvare det med at det var nytt og ukjent, men overtrampet vi så sist jul når vi visste at det var som en forkjølelse for omtrent alle var helt forkastelig.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (43 minutter siden):

Hva med de som sliter såpass med allergier at de går på medisiner for det året rundt? Er de regnet som personer med "svekket immunforsvar"?

Det var berre bestemte risikogrupper som fekk tilbod om 3 (og seinare 4) dosar. Det står litt om dette her:

https://www.fhi.no/nyheter/2021/flere-med-alvorlig-nedsatt-immunforsvar-bor-ta-3.-dose-koronavaksine/

 • Like 1

Share this post


Link to post
minim skrev (4 minutter siden):

Det har vi da. Har du glemt at vi satte friske personer i karantene? Syke i tvunget isolasjon? En røys med andre overgrep og detaljregulering også, men bare disse to tingene er overgrep vi ikke må gå i fellen med å gjøre igjen.

Gjorde de ikke? Såvidt jeg vet hadde de svært lite tiltak og på ingen måte i samme stil som vi hadde. Den feilet ikke den. De hadde underdødlighet året før og fikk igjen en del som skulle dødd da som døde året etterpå. Vi i Norge har overdødligjet nå fordi vi utsatte noen over de to siste årene. Feiler vi nå da? Denne artikkelen skummer innom det.

https://forskning.no/media-partner-samfunnsmedisin/covid-dodeligheten-i-sverige-ikke-sa-hoy-som-antatt/1946410

Der skal jeg heller være tilbøyelig til å si at før man var klar over hvor ufarlig Corona var for de fleste nordmenn så var det gjerne ok å overreagere litt. Da kunne man i det minste forsvare det med at det var nytt og ukjent, men overtrampet vi så sist jul når vi visste at det var som en forkjølelse for omtrent alle var helt forkastelig.

Det er likevel stor skilnad på dette og dei tiltaka dei har hatt i Kina. Når det gjeld nedstenginga rundt nyttår var den litt overdriven, men den var også viktig for å få ned deltavarianten og dermed presset på intensivavdelingane etter at den nye regjeringa hadde lete pandemien skure og gå utan tiltak heile hausten. Intensivavdelingane var på brestepunktet, og sjukepleiarar fekk inndrege juleferie. Men som sagt var tiltaka overdrivne, og burde ha blitt nedskalerte så snart det var bevist at omikron ikkje var stort farlegare enn vanleg forkjølelse. Samstundes var det også viktig å få gitt boosterdose til flest mogeleg i risikogruppene før ein sleppte omikronviruset laust på dei. Dei fleste dødsfalla i pandemien har trass alt vore no etter nyttår, men om ikkje folk hadde fått tid til å vaksinere seg ville det ha blitt mange fleire.

 • Like 4

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (10 minutter siden):

Det er likevel stor skilnad på dette og dei tiltaka dei har hatt i Kina.

Overhodet ikke en relevant eller representativ sammenligning.

torbjornen skrev (10 minutter siden):

Når det gjeld nedstenginga rundt nyttår var den litt overdriven, men den var også viktig for å få ned deltavarianten og dermed presset på intensivavdelingane etter at den nye regjeringa hadde lete pandemien skure og gå utan tiltak heile hausten.

Det var helt riktig at de ikke gjorde noe i høst. Det var heller ikke hjemmel for å gjøre noe før jul. På dette tidspunkt i pandemien ble tiltak og restriksjoner utelukkende benyttet for å redde ræva til helsetoppene som ikke har gjort jobben sin. Det er i mine øyne en syltynn begrunnelse for å stenge halve landet og sende alle på hjemmekontor og stenge kultur og utelivssektoren igjen. Helt absurd.

Edited by OlavEH
 • Like 2

Share this post


Link to post
8 hours ago, torbjornen said:

Det var berre bestemte risikogrupper som fekk tilbod om 3 (og seinare 4) dosar. Det står litt om dette her:

https://www.fhi.no/nyheter/2021/flere-med-alvorlig-nedsatt-immunforsvar-bor-ta-3.-dose-koronavaksine/

Alle over en viss alder fikk vel tilbud etterhvert om en 3. dose fordi det var gått så lang tid siden 2. dosen. Husker det var 5-6 mnd. for en del, men så ble vel det senket til 4,5 mnd, elns. stemmer det?

Altså alle uten hensyn til om de var i risikogruppe. Om du da ikke greier aller over en viss alder for risikogruppe her i betegnelsen da?

Ser at kilden din er gammel, og i fra oktober. Da visste de vel ikke helt utviklingen før en liten stund før jul, om hukommelsen min fungerer her nå. Også kom det vel en oppklaring i fra Camilla Stoltenberg om hvorden de under 30 år burde forholde seg. Hun kunne ikke konkludere der i januar eller når det var pga. usikkerhetsfaktorer som førevar. Altså sa hun at ungdom måtte bestemme selv om de skulle vaksineres. Også fordi det var litt større risiko for dem med hjertebetennelsestilstander i fra vaksinene. Hun anbefalte at så mange som mulig vaksinerte seg da, med unntak av de unge voksne som måtte vurdere sin risiko selv.

Edited by G
 • Like 1

Share this post


Link to post

Sammendrag uke 17

 

Quote

 

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det har vært en jevn nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak de siste åtte uker. Så langt er det rapportert om 74 nye pasienter i uke 17 etter 137 i uke 16. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke forventes å bli oppjustert.
 • I uke 17 var antall nye pasienter innlagt per 100 000 personer høyest i aldersgruppene >=85 og 75-84 år, men trenden var nedadgående. Insidensen var relativt stabil eller nedgående i øvrige aldersgrupper.
 • Det er foreløpig rapportert om ni nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 17, etter 17 i uke 16. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Det er totalt 3 006 dødsfall fram til 1. mai 2022. Det er foreløpig registrert 59 dødsfall i uke 17 etter 53 i uke 16. Tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, forventes oppjustert. I uke 17 var medianalder 84 år (nedre-øvre kvartil: 79-90 år), og 58 % døde på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.
 • Det er i 2022 foreløpig beregnet flere dødsfall enn forventet i uke 8, 11, 12 og 14 i befolkningen i Norge som helhet og i aldersgruppen 65 år og eldre.

Meldte covid-19 tilfeller, testaktivitet og forkjølelsessymptomer i befolkningen

 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at det etter uke 8 har vært en ukentlig nedgang i andelen deltakere som rapporterer forkjølelsessymptomer, andelen som oppgir å ha testet seg, og andelen som oppgir positivt prøveresultat.
 • Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 var økende fram til uke 8 og har vært nedadgående etter dette.
 • Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller til MSIS siden uke 8.
 • Antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten har vært synkende siden uke 3. Det testes flest ift befolkningstallet blant personer 80 år og eldre.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 1. mai 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 84 % av 16-17 åringer og 55 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 43 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 53 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose (3.dose). Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, 82 % for dem over 45 år og 66 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 81 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose (3.dose), og 74 % av dem med moderat risiko.

Virologisk overvåking

 • Omikron BA.2 overtok for omikron BA.1 i uke 6 nasjonalt og utgjør nå mellom 95-100 % av alle helgenomsekvenserte prøver siste uker. Enkelte interessevarianter og varianter på monitoreringslisten er påvist sporadisk i Norge siste tid, blant annet ett tilfelle av BA.5.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 28. mars på 0,9 (0,8 – 1,0).

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Influensa A (H3N2) er ennå i utbrudd i Norge, men trenden er klart avtagende. Etter en topp i uke 14 med en positiv andel på rundt 17 % nasjonalt, lå andelen forrige uke på 12 %. Det er fortsatt mye influensa A i omløp. I sentinel-overvåkingen av luftveisvirus ble det påvist 15 influensatilfeller av 55 undersøkte prøver sist uke, også her er trenden avtagende.
 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har vært relativt stabilt de siste 7 ukene. I uke 17 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i 2 % av undersøkte prøver. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus og metapneumovirus som påvises. Andel positive rhinovirus-prøver har vært stabilt de siste 3 ukene, med andel positive prøver på 7 % i uke 17.
 • Antallet innleggelser med luftveisinfeksjon har vært relativt stabilt de siste fire ukene med 1 312 innleggelser foreløpig registrert i uke 16, etter 1 484, 1 488 og 1 502 innleggelser i hhv. uke 13, 14 og 15.  I uke 16 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 49 %, influensa 24 %, covid-19 21 %, øvre luftveisinfeksjoner 7 % og RSV <1 %.

Vurdering

 • En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser fortsatt en synkende trend for covid-19-epidemien, men sannsynlig ikke like raskt som i mars og tidlig april.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Omikronvarianten har også lavere iboende virulens. Risikoen for alvorlig sykdom er derfor svært lav for de fleste smittede. Alvorlig covid-19 rammer særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose. Kommunene må ha et tilbud for dette.
 • Epidemien passerte toppen i uke 8, og det forventes en fortsatt nedgang i innleggelser av pasienter på grunn av covid-19 i ukene framover. Trenden i innleggelser for influensa er også synkende.

 

 •  

https://www.fhi.no/nyheter/2022/ukerapport-covid-19-uke-17-publisert/

Share this post


Link to post
G skrev (5 timer siden):

Alle over en viss alder fikk vel tilbud etterhvert om en 3. dose fordi det var gått så lang tid siden 2. dosen. Husker det var 5-6 mnd. for en del, men så ble vel det senket til 4,5 mnd, elns. stemmer det?

Altså alle uten hensyn til om de var i risikogruppe. Om du da ikke greier aller over en viss alder for risikogruppe her i betegnelsen da?

Ser at kilden din er gammel, og i fra oktober. Da visste de vel ikke helt utviklingen før en liten stund før jul, om hukommelsen min fungerer her nå. Også kom det vel en oppklaring i fra Camilla Stoltenberg om hvorden de under 30 år burde forholde seg. Hun kunne ikke konkludere der i januar eller når det var pga. usikkerhetsfaktorer som førevar. Altså sa hun at ungdom måtte bestemme selv om de skulle vaksineres. Også fordi det var litt større risiko for dem med hjertebetennelsestilstander i fra vaksinene. Hun anbefalte at så mange som mulig vaksinerte seg da, med unntak av de unge voksne som måtte vurdere sin risiko selv.

Det stemmer at andre grupper/resten av den vaksne befolkninga fekk tilbod om oppfriskingsdose etter kvart, men dei bestemte gruppene som er nemnde i artikkelen fekk tilbodet fyrst, men då som ein del av grunnvaksineringa. Seinare har også desse gruppene fått tilbod om oppfriskingsdose, som dermed blir fjerde dose. Nyleg har også folk over 80 fått tilbod om oppfriskingsdose nummer 2, som også blir fjerde dose.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Det som er viktig nå er at norske styresmakter ikke tar en "Det var den pandemien" (som en viss annen lege) men at man setter seg ned og lager en gjennomarbeidet plan fra A til Å for hva vi gjør neste gang dette skjer. Også om det er et mer dødelig virus som rammer verden.

Nå har vi vært igjennom en alvorlig pandemi med mange konsekvenser og det er viktig å bruke det man har lært til å lage gode fremfor "synsende" handlingsplaner for neste pandemi. Slik at vi er forberedt når den kommer fremfor å kave etter "hva gjorde vi forrige gang?".

I en slik handlingsplan (eller kriseplan) bør alle momenter, faser og virusets dødlighet være inkludert. Det som forundrer meg litt er at selv om man har øvd på slike scenarioer før så ble vi tatt helt på senga - avslørende. Det må ikke skje neste gang.

Edited by Theo343
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (3 timer siden):

Det som er viktig nå er at norske styresmakter ikke tar en "Det var den pandemien" (som en viss annen lege) men at man setter seg ned og lager en gjennomarbeidet plan fra A til Å for hva vi gjør neste gang dette skjer. Også om det er et mer dødelig virus som rammer verden.

Nå har vi vært igjennom en alvorlig pandemi med mange konsekvenser og det er viktig å bruke det man har lært til å lage gode fremfor "synsende" handlingsplaner for neste pandemi. Slik at vi er forberedt når den kommer fremfor å kave etter "hva gjorde vi forrige gang?".

I en slik handlingsplan (eller kriseplan) bør alle momenter, faser og virusets dødlighet være inkludert. Det som forundrer meg litt er at selv om man har øvd på slike scenarioer før så ble vi tatt helt på senga - avslørende. Det må ikke skje neste gang.

Ja, og så er det en idé å FØLGE kriseplanen neste gang.

Vi hadde konkrete planer for pandemihåndtering før mars 2020 også, men alt ble kastet på båten umiddelbart og så begynte man å finne på nye ting helt fra scratch. Det var det komplette kaos.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...