Jump to content
Simen1

Koronaviruset i NORGE [Les første innlegg]

Recommended Posts

Jotun skrev (19 minutter siden):

Det må være slitsomt? 

ikke hvis jeg kunne fått en faglig begrunnelse?

hvis det går 200 mennesker ombord i Sandfjord på formiddagen, hvorfor er den "ene" uvaksinerte personen en "risiko" når de kommer tilbake på etterniddagen?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Var det ikke FHI som nylig uttalte "man kan finne samme antall smittede personer om man testet et tilfeldig utvalg personer på Karl Johans Gate, som det man vil finne på en tilfeldig flight på Gardermoen.

Denne kjensgjerningen er nok gyldig for mange hverdags settinger.

Jeg mistenker at det er regjeringen som tviholder på denne forskjellsbehandlingen, mens FHI nok ville lempe på det, i kjølvannet av omikron.

Edited by Mr.M

Share this post


Link to post
Fibonacci skrev (56 minutter siden):

Jeg er vaksinert, så det er bare moderat plagsomt med masse papirarbeid når man skal ut og reise. Uvaksinerte får det maksimalt plagsomt.

Ja... Eg mente at det må være slitsomt å hele tiden tenke at alle er idioter og gjør hva de kan kun for å sabotere og ødelegge for folk.... 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Mr.M skrev (47 minutter siden):

ikke hvis jeg kunne fått en faglig begrunnelse?

hvis det går 200 mennesker ombord i Sandfjord på formiddagen, hvorfor er den "ene" uvaksinerte personen en "risiko" når de kommer tilbake på etterniddagen?

Dette er litt komplisert. Her følger regjeringen EUs rådsanbefaling (Prop 61L), som Norge slik jeg har forstått det plikter å følge som del av EØS- og Schengen-samarbeidet. FHI har ikke lenger faglige råd som tilsier at det er nødvendig å teste uvaksinerte reisende inn til Norge såvidt jeg vet, og Helsedirektoratet har ingen mening/følger FHI i slike spørsmål. Hva Europakommisjonen legger som faglig grunnlag for dette vet jeg ikke. Jeg synes ikke det virker som dette fremdeles er nødvendig, ikke her i Norge. Virker som vi bare har det slik fordi det skal være likt i hele Schengen. I andre Schengen/EU-land som har vesentlig lavere vaksinedekning enn Norge, kanskje det er noe mer hensiktsmessig, jeg vet ikke.

Sitat

EUs rådsanbefaling Europakommisjonen ventes å vedta nye rådsanbefalinger for reise i EU/Schengen 25. januar, presumptivt gjeldende fra 1. februar. Hovedføringene i de nye rådsanbefalingene, som ikke er bindende, er som følger:

 • Personbasert tilnærming til innreisetiltak
  • Det vil si, ikke tiltak rettet mot regioner.
 • Felles varighet for vaksinesertifikatene (fullvaksinering)
 • Personer med gyldig EU-sertifikat på grunn av vaksinasjon og/eller gjennomgått infeksjon, skal kunne reise fritt i EU/EØS/Schengen
 • Test kan gi gyldig koronasertifikat, og det foreslås enhetlig tilnærming hvor PCR er gyldig inntil 72 timer før ankomst og Ag-hurtigtest inntil 24 timer før.
 • Trafikklyskartet justeres gjennom å kombinere insidensraten vektet mot vaksinasjonsdekningen, samt et minimumskrav for testrate.
 • Kartet blir primært for informasjonsformål, men kan også benyttes til å koordinere tiltak for reisende fra områder med svært lav smitte (grønne) eller svært høy smitte (mørkerøde).
 • Uvaksinerte skal ikke hindres å reise, men bør ha andre tiltak tilgjengelig (f.eks. test før/etter ankomst).
 • Nødbremsmekanismen beholdes og forenkles, men må ikke gå ut over transportsektoren.
 • Det oppfordres til å benytte "Digital Passenger Locator form" utviklet av kommisjonen.
  • EUs skjema er utviklet mtp. grensekryssende smittesporing. Norges innreiseregistreringsskjema inneholder mer informasjon, og har et annet formål. Det fremstår derfor lite tjenlig å bytte skjema, selv om det er ønskelig fra EUs side at så mange som mulig benytter skjemaet.

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag 612 - Anmodning om oppdatert vurdering av innreisetiltakene.pdf/_/attachment/inline/ddb7d600-44af-448a-ab6f-5bbd71328b88:73e7ddf58677412d7a9d61aeb02b0d234d749d62/Oppdrag 612 - Anmodning om oppdatert vurdering av innreisetiltakene.pdf

 

Edited by Snikpellik
 • Like 1

Share this post


Link to post
Mr.M skrev (44 minutter siden):

ikke hvis jeg kunne fått en faglig begrunnelse?

hvis det går 200 mennesker ombord i Sandfjord på formiddagen, hvorfor er den "ene" uvaksinerte personen en "risiko" når de kommer tilbake på etterniddagen?

Det har vært urimelige tiltak lenge, men nå er vi over i det absurde.

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (7 minutter siden):

Dette er litt komplisert. Her følger regjeringen EUs rådsanbefaling (Prop 61L), som Norge slik jeg har forstått det plikter å følge som del av EØS- og Schengen-samarbeidet.

takk for svaret, men om Norge "plikter å følge" dette er jeg dog i sterk tvil om.

Sverige gjør det jo ikke, ingen som kommer med ferga eller kjører bil over grensa, må ha attest med seg.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Per H skrev (4 timer siden):

Koronapass har intill videre hjemmel i smittevernsloven, hvor det hører hjemme (ett smittevernstiltak). Hvorfor jobber regjeringen med å få på plass en egen lovhjemmel for koronapass? Skal det brukes utover å begrense smitte da? hvem har bestemt dette? gir det mening? 🤔

På dette stadiet ville det sett dumt ut å trekke tilbake utredningen? Men mener likevel de burde gjort det. Blir vel fortsatt slik at det er den lokale fyrste (ordfører) som kan innføre koronapass. Var allerede intervjuer ved nyttår, der ordførere ville avtale seg imellom å bruke inngangspass ved utesteder. Om de også avtaler dette om butikker, kan det bli langt å reise for å handle. 

Koronapass er allerede blitt brukt, bl.a. for å slippe inn på et utendørs arrangement i forbindelse med NRKs Sommerskute. Da satt det noen høyverdige(?) personer ved et bord og sjekket manuelt at telefonene viste grønne bilder. Da var altså denne bruken ulovlig. Med tanke på at det var i regi av kommunen. 

Det har blitt en psykologisk mekanisme at det er farlig med dem som ankommer landet. Det er mange slike psykologiske mekanismer. En vil automatisk tro at en person med munnbind bryr seg om smittevern, selv om det du ser kanskje er personens "butikkbind" som gjenbrukes hver gang personen er i butikken. 

Share this post


Link to post
Mr.M skrev (8 minutter siden):

takk for svaret, men om Norge "plikter å følge" dette er jeg dog i sterk tvil om.

Jeg vet som sagt ikke om man plikter, men slik jeg forstår det. Er ikke sikker. Kanskje noen her har mer greie på disse mekanismene. Synes dog det ser slik ut, og synes det virker trolig siden det ikke foreligger faglige råd om dette i Norge nå. 

Sitat

Sverige gjør det jo ikke, ingen som kommer med ferga eller kjører bil over grensa, må ha attest med seg.

Sikker? Synes det ut som man må teste seg hvis man ikke har grønt pass ut fra hva som står her (sist oppdatert for to dager siden): 

Sitat

Ändrade inreseregler från 21 januari 2022

Regeringen ändrade inreseförbudet från och med 21 januari 2022. Nu är fullvaccinerade som har vaccinintyg, eller intyg om tillfrisknande, utfärdade i ett EES*-land eller ett godkänt land, undantagna testkrav vid inresa från EES*. Tidsgränsen för negativt covid-19-test utökas till 72 timmar. Självtest utan intyg accepteras inte. Vissa begränsningar finns. Särskilda regler gäller för gränsarbetare. (...)

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

Edited by Snikpellik

Share this post


Link to post
Stoic skrev (16 minutter siden):

Så jeg som ikke er i risikogruppen, og når man ser at vaksinen over tid mister effekt, vaksinerte kan smitte videre, er en idiot? Kan du også forklare hvorfor EU ikke godkjenner gjennomgått covid-19 som godkjent dose? Høres ikke merkelig ut i det hele tatt? Har ingenting med E-wallet å gjøre? 

Nei overhodet ikke. Men fibonacci mener at alle som bestemmer noe i dette landet er komplette idioter og vil faktisk ødelegge mest mulig for alt og alle.

Om du er en idiot eller ikke har eg svært få meninger om ;)

Edited by Jotun
 • Like 5

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (16 minutter siden):

Sikker? Synes det ut som man må ha koronapass her (sist oppdatert for to dager siden): 

Sitat

Ändrade inreseregler från 21 januari 2022

Regeringen ändrade inreseförbudet från och med 21 januari 2022. Nu är fullvaccinerade som har vaccinintyg, eller intyg om tillfrisknande, utfärdade i ett EES*-land eller ett godkänt land, undantagna testkrav vid inresa från EES*. Tidsgränsen för negativt covid-19-test utökas till 72 timmar. Självtest utan intyg accepteras inte. Vissa begränsningar finns. Särskilda regler gäller för gränsarbetare. (...)

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

jau, kan virke som du har rett gitt. Var ikke klar over endringen, det skjer hyppig nå. Det var altså kun krav om attest som Sverige droppet for et par uker siden, men krav om koronapass gjenstår altså. Vel, da blir det ikke noe reise på meg.

denne skulle jeg altså sett før

https://www.dagsavisen.no/demokraten/nyheter/2022/01/18/sverige-fjerner-testkrav-fra-21-januar-norske-reisende-ma-vise-koronapass/

Edited by Mr.M
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

FHI: Veldig få smittede trenger sykehusbehandling
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/fhi-faa-smittede-trenger-sykehusbehandling.ryowtRZlG

Sitat

Antallet innleggelser på sykehus med covid-19 som hovedårsak har økt de siste to uker, skriver FHI i ukesrapporten for uke fire.

Totalt 385 nye pasienter ble innlagt med corona forrige uke, men kun 52 prosent av disse ble lagt inn med corona som hovedårsak.

Men til tross for økningen, ser instituttet at en veldig lav andel av de smittede trenger behandling på sykehus – kun 0,12 prosent.

Det skyldes at omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon, ifølge FHI.

De trekker også frem at halvparten av barna som legges inn er under ett år, men mener en av årsakene kan være at det er lav terskel for innleggelse av spedbarn og innleggelsene er som regel kortvarige. Betydelig færre barn blir innlagt med corona nå, enn med RS-viruset i fjor høst.

Nyinnleggelser på intensivavdelingen gikk i uke fire ned til 17 pasienter, mot 23 uken før.

 

FHI: - Venter stort sykefravær
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=84438

Sitat

Forrige uke ble det registrert 133 055 nye smittetilfeller, en økning på 11 prosent fra uke 3, og flest tilfeller registrert i Norge i løpet av en uke tidligere.

Avdelingsdirektør Line Vold forteller at FHI venter at smitten vil fortsette å øke.

- Vi venter en økning i både smitte og innleggelser framover, selv om omikronvarianten har mindre risiko for alvorlig smitte enn delta.

Den siste uka har det vært en økning i innleggelser på 30 prosent, sammenliknet med forrige uke. Samtidig har det vært en nedgang i nye pasienter som har behov for intensivbehandling.

- Det er positivt, og forsterker bildet av at omikron gir mindre alvorlig sykdom.

FHI venter også en økning i sykefraværet framover.

- Vi forventer at det blir stort, sier Vold.

De arbeider nå med å se på hva som skal gjøres dersom fraværet blir stort i kritiske sektorer.

FHI anslår at risikoen for sykehusinnleggelser er vesentlig redusert med omikronvarianten, sammenliknet med delta. Spesielt med tanke på risikoen for innleggelse på intensivavdeling.

- Her er risikoen kanskje halvert. Alle nyheter den siste tida om omikronvarianten har vært positive, men tanke på alvorlighetsgrad.

Lover foreløpig ganske godt for videre fjerning av tiltak "innen to uker" som Kjerkol sa på pressekonferansen :) 

Edited by Snikpellik
 • Like 2

Share this post


Link to post

FHI: Veldig få smittede trenger sykehusbehandling

Antallet innleggelser på sykehus med covid-19 som hovedårsak har økt de siste to uker, skriver FHI i ukesrapporten for uke fire.

Totalt 385 nye pasienter ble innlagt med corona forrige uke, men kun 52 prosent av disse ble lagt inn med corona som hovedårsak.

Men til tross for økningen, ser instituttet at en veldig lav andel av de smittede trenger behandling på sykehus – kun 0,12 prosent.

Det skyldes at omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon, ifølge FHI.

De trekker også frem at halvparten av barna som legges inn er under ett år, men mener en av årsakene kan være at det er lav terskel for innleggelse av spedbarn og innleggelsene er som regel kortvarige. Betydelig færre barn blir innlagt med corona nå, enn med RS-viruset i fjor høst.

Nyinnleggelser på intensivavdelingen gikk i uke fire ned til 17 pasienter, mot 23 uken før.

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/fhi-faa-smittede-trenger-sykehusbehandling.ryowtRZlG?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row5_pos1

Share this post


Link to post
Jotun skrev (35 minutter siden):

Nei overhodet ikke. Men fibonacci mener at alle som bestemmer noe i dette landet er komplette idioter og vil faktisk ødelegge mest mulig for alt og alle.

Om du er en idiot eller ikke har eg svært få meninger om ;)

At de er idioter får være dine ord.

Jeg mener de er overforsiktige og prioriterer helt feil. Så ille at det grenser til inkompetanse.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Hadde nylig kovid, er uvaksinert 
Det gikk mer utover psyken enn noe annet når man fikk vite man var smittet og at man ikke sov ordentlig 4 netter på rad gjorde ikke saken bedre 
Gikk heldigvis tilbake til en normal hverdag etter noen dager 
Masse vann, te, vitaminer og spiste ordentlig selv om det var null matlyst 
Samboer er vaksinert og hun var kjempe dårlig i 2 dager , men så gikk det fint med hun også
Begge ungene var også smittet, men hadde man ikke testet de så hadde vi aldri tenkt " de har korona" 

Tenkte jeg bare ville dele min opplevelse, håper flere får det like "lett" , enten man er vaksinert eller ei 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
On 2/1/2022 at 2:59 PM, Subara said:

Angående sjenketider for barene, har de i Tyskland..

Der brukes også koronapass for å komme inn på restaurant og delta på kulturtilbud m.m. Med et vaksinasjonpass får men saklig grunn til holde samfunnet mer åpent, da vaksinerte smitter mindre enn uvaksinerte.

Jeg vil tro at flere oppsøker arrangementer når de føler at det er tryggere å delta på dem. Det blir en mindre tiltaksbyrde totalt når koronapasset fører til at samfunnet kan holdes mer åpent. Mens her har det svingt mellom åpent eller lukket og grader av nedstengthet.

Enig i at nok flere tør besøke tiltak dersom de føler det er tryggere. Men, nå prater vi om omikron-mutasjonen som er betydelig mer smittsom. Både pga. smittsomhet og pga. allerede høye smittetall så ville et koronapass nok være kortlevd for omikron. Derfor er det litt snålt å se at noen nasjoner tviholder på ordningen. Mens, vi i Norge slapp unna koronapasset i sin helhet innenlands.

2 hours ago, Budeia said:

På dette stadiet ville det sett dumt ut å trekke tilbake utredningen? Men mener likevel de burde gjort det. Blir vel fortsatt slik at det er den lokale fyrste (ordfører) som kan innføre koronapass. Var allerede intervjuer ved nyttår, der ordførere ville avtale seg imellom å bruke inngangspass ved utesteder. Om de også avtaler dette om butikker, kan det bli langt å reise for å handle. 

Koronapass er allerede blitt brukt, bl.a. for å slippe inn på et utendørs arrangement i forbindelse med NRKs Sommerskute. Da satt det noen høyverdige(?) personer ved et bord og sjekket manuelt at telefonene viste grønne bilder. Da var altså denne bruken ulovlig. Med tanke på at det var i regi av kommunen. 

Det har blitt en psykologisk mekanisme at det er farlig med dem som ankommer landet. Det er mange slike psykologiske mekanismer. En vil automatisk tro at en person med munnbind bryr seg om smittevern, selv om det du ser kanskje er personens "butikkbind" som gjenbrukes hver gang personen er i butikken. 

For framtiden så vil det nok være lurt å utrede slike tiltak. Kanskje de kommer fram til hvordan det skal brukes, eller at det ikke skal brukes? Kanskje hvor smittsomt virusene som kommer i framtiden avgjør noe på bestemmelsene. Vinduet for å utrede det blir her og nå, fordi nå har vi pandemien over oss og friskt i minne. Jeg tror at utredelser er riktige. Evt. lovhjemler får jurister rett og slett forholde seg til. Lover blir for vanskelig å skjønne seg på for vanlige folk tror jeg. Om en da ikke får en lettfattet beskrivelse på hva alt går ut på da.

En annen situasjon ville det ha vært dersom viruset i tillegg til svært smittsom var svært dødelig, men det er jo ikke omikron nå når så mange er vaksinert. Og kanskje det ikke er dødelig nok dersom alle var uvaksinert. Det får vi jo ikke svar på med Norges folk ihvertfall likevel. Om det finnes uvaksinerte nasjoner igjen vet jeg ikke, men jeg tviler.

Edited by G

Share this post


Link to post
Fibonacci skrev (1 time siden):

At de er idioter får være dine ord.

Jeg mener de er overforsiktige og prioriterer helt feil. Så ille at det grenser til inkompetanse.

Nei? Du mener de VIL ha tiltak. 

Snikpellik skrev (22 timer siden):

Du tror en regjering (som sliter på målingene) har lyst til å fortsette med tiltak? 

Fibonacci skrev (22 timer siden):

Ja.

 

 • Like 3

Share this post


Link to post

Er det bare jeg som stusser på hvorfor i all verden de åpner opp ting og tang nå som det er ekstremt mye smitte rundt omkring?
25 000 ish smittede hver eneste dag og de åpner opp? 

Etter mitt hode burde alt være stengt ned 

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
MrMidget skrev (8 minutter siden):

Er det bare jeg som stusser på hvorfor i all verden de åpner opp ting og tang nå som det er ekstremt mye smitte rundt omkring?
25 000 ish smittede hver eneste dag og de åpner opp? 

Etter mitt hode burde alt være stengt ned 

Er det så farlig å bli smittet om man ikke blir særlig syk?

Screenshot_20220202-162632.png

Edited by Fibonacci
 • Like 3

Share this post


Link to post

Det er bra at folk opplever et mildt sykdomsforløp, men faren er ikke over selv om man føler seg pigg igjen etter noen dager. Long covid kan visst typisk dukke opp noen måneder etter man har hatt covid, selv med mildt forløp. Håper selvfølgelig at folk slipper unna, for det er ikke hyggelig lesning. Kanskje det er noe mindre sjanse med Omicron. Mengden nevrologiske skader hos unge etter covid er uhyggelig lesning. Alt fra moderat hukommelsessvikt, til MS og POTS. 

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...