Jump to content
Simen1

Koronaviruset i NORGE [Les første innlegg]

Recommended Posts

Då är vi helt enkelt oeniga. Jag tycker att det klart bästa är att hålla på tilltak tills alla i alla fall har fått vaksinen medans du verkar tycka att vi ska ha en strategi där alla yngre antagligen får sjukdommen kort tid innan de får vaksinen. 

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Når trinn 4 sannsynligvis innføres veldig snart er det ikke mange spesielt livspåvirkende tiltak igjen for den store majoriteten, hvis man ser bort fra reising som er mer et spørsmål Norge ikke styrer helt selv.

Vi har foreløpig fullvaksinert bare 33% av befolkningen, men kommer snart opp i et kjempetempo med andredosene. Vi ser at høy smittespredning i andre land som har fullvaksinert ganske mange flere enn oss gjør at sykehusene får litt trøbbel, så sånn sett er det greit å ikke risikere det, utsettelser av operasjoner og drift på gul beredskap samt mange unødvendig syke rett før vi er i mål. Jeg tror de fleste føler de lever ganske så normalt allerede nå.

Edited by Snikpellik
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Mr.M skrev (16 minutter siden):

det er som jeg skrev på forrige side sikkert fordi det var dødsfall, mediaoppmerksomhet, og rammede var yrkesaktiv helsepersonell, med kollegaer som var vitner/kjente til det. Da kunne de (Legemiddelverket) selvsagt ikke lukke øynene)

Hva er det du rører med. Det var ikke mange AZ-doser som ble satt før den ble stanset. Med din tankegang om at Legemiddelverket holder seg passive inntill det oppstår dødsfall eller ansatte og bekjente av ansatte i helsevesenet blir utsatt for alvorlige bivirkninger, så skulle vel det samme skjedd med Pfizer for lenge siden nå? Er tross alt langt flere som har fått Pfizer enn AZ i Norge. Det er som flere andre forklarer over her ikke mulig for legemiddelverket å se noen farlige bivirkninger om de oppstår like ofte blant dem som har mottatt og dem som ikke har mottatt vaksinen. Det har derimot blitt oppdaget minst én alvorlig bivirkning med Pfizer (noe med hjertet), som man ser oppstår oftere blant vaksinerte av Pfizer enn blant uvaksinerte. Men det konkluderes fortsatt med at fordelen langt overgår ulempene, da disse skjer ekstremt sjeldent. Det er sånn det må fungere, og etterhvert som man flere og flere blir vaksinert og det går lenger tid siden vaksineringen startet, jo sikrere blir man på hvilke bivirkninger som finnes og hvor sjeldent/ofte de oppstår. 

Edited by knipsolini
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
fredrik2 skrev (5 minutter siden):

Då är vi helt enkelt oeniga. Jag tycker att det klart bästa är att hålla på tilltak tills alla i alla fall har fått vaksinen medans du verkar tycka att vi ska ha en strategi där alla yngre antagligen får sjukdommen kort tid innan de får vaksinen. 

Jeg vil ha en strategi hvor yngre (som ikke er i risikogruppen) selv får bestemme hvilken risiko de vil ta, og ikke at andre skal bestemme det for oss. Jeg tviler forøvirig MEGET sterkt på at omtrent 1 million nordmenn mellom 18 og 35 ville fått sykdommen innen kort tid om vi hadde sluppet opp på tiltakene nå. Sannsynligvis ville det maksimalt blitt snakk om noen titusener ekstra.

 • Like 1

Share this post


Link to post
1 minute ago, OlavEH said:

Jeg vil ha en strategi hvor yngre (som ikke er i risikogruppen) selv får bestemme hvilken risiko de vil ta, og ikke at andre skal bestemme det for oss. Jeg tviler forøvirig MEGET sterkt på at omtrent 1 million nordmenn mellom 18 og 35 ville fått sykdommen innen kort tid om vi hadde sluppet opp på tiltakene nå. Sannsynligvis ville det maksimalt blitt snakk om noen titusener ekstra.

Ok, problemet är ju att det du gör påverkar andra. Som det är nu kan ju folk som vill undvika smitte faktiskt göra det relativt enkelt i Norge. Hvis det var 100 gånger fler smittede per dag hade de ju ikke ens kunnat gå till butikken utan en merkbar risk. 

En million kanske ikke skulle få den hvis vi slippte opp nu men vi skulle ju ha slippt opp för lenge sen hvis vi skulle följt din strategi. Sjukvården skulle ju att tålt i alla fall 10-20 gånger fler inlagda de senaste månaderna och hvis man skulle gjort det är jag rimeligt sikker på att väldigt många hade blivit smittede. 

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Covido skrev (12 minutter siden):

Du kan ikke være så dum. Fra legemiddelverket:

https://bit.ly/3larO67

ja, hva så? Jeg har lest denne rapporten på norsk. Den blir ikke mer treffsikker eller "sannferdig" om du legger den ut på engelsk språk.

Finner du ett eneste nevnt eksempel der, hvor det innrømmes noen forbindelse mellom Pfizer/Moderne og alvorlige bivirkning tilstander? Nei.

Dette er EMA sin liste over tilstander som alltid skal regnes som alvorlige bivirkning i forbindelse med vaksinene


The EMA has compiled a list of important medical events which are always to be classified as serious
(the IME list). The summary below lists the conditions on the IME list which are most frequently
reported following COVID-19 vaccination (in descending order).

 Blood clot in the lungs
 Fainting (syncope)
 Anaphylactic reaction
 Deep vein thrombosis
 Pericarditis
 Blood clots or bleeding in the brain
 Cerebral infarction
 Abnormal heart rhythms (arrhythmia)
 Low blood platelet count (thrombocytopenia)
 Loss of consciousness

Hva er Legemiddelverkets reaksjon, med rundt 2000 innmeldte norske meldingene om alvorlig bivirkning?
Jo:
"Most of the serious suspected adverse reactions which have been reported concern medical
conditions which are relatively common in the population. The timing of the events may therefore
be coincidental."

her har vi det igjen, "vanlig i befolkningen  og tilfeldig at det sammenfaller med vaksine tidspunkt"

:no:

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
fredrik2 skrev (1 minutt siden):

Ok, problemet är ju att det du gör påverkar andra. Som det är nu kan ju folk som vill undvika smitte faktiskt göra det relativt enkelt i Norge. Hvis det var 100 gånger fler smittede per dag hade de ju ikke ens kunnat gå till butikken utan en merkbar risk. 

En million kanske ikke skulle få den hvis vi slippte opp nu men vi skulle ju ha slippt opp för lenge sen hvis vi skulle följt din strategi. Sjukvården skulle ju att tålt i alla fall 10-20 gånger fler inlagda de senaste månaderna och hvis man skulle gjort det är jag rimeligt sikker på att väldigt många hade blivit smittede. 

Ja, jeg ville satt inn de ulike trinnene på litt tidligere tidspunkt. Trinn 4 burde komme når alle fullvaksinerte i risikogrupper var beskyttet (3 uker etter vaksinering?). Usikker på når dette var/er/blir.

Ville det blitt 20 000 registrerte smittede i Norge om vi fulgte min strategi? Vi gikk jo fra trinn 1 til trinn 3 nesten uten økning i smitte før den siste uken. Og fortsatt er vi ikke på mer enn 300-400 om dagen. 

Som sagt; når de i risikogruppene er beskyttet gjennom fullvaksinering og sannsynligheten for overbelastning på sykehus er redusert til et minimum , bør det ikke være mange tiltak igjen. Det skal ikke være slik at tiltakene skal styres for at folk som IKKE er i risikogrupper og som er bekymrede enkelt skal kunne unngå smitte. Det skal være forholdsmessighet gjennom mest mulig frihet og minst mulig tiltak.

Det er som sagt ikke de bekymrede og pessimistiske som bør få sette dagsorden. Hvorfor skal de bekymredes ønske om å unngå å få viruset telle mer enn de ikke bekymredes ønske om å leve mer normalt?

 • Like 3

Share this post


Link to post
Mr.M skrev (11 minutter siden):

ja, hva så? Jeg har lest denne rapporten på norsk. Den blir ikke mer treffsikker eller "sannferdig" om du legger den ut på engelsk språk.

Finner du ett eneste nevnt eksempel der, hvor det innrømmes noen forbindelse mellom Pfizer/Moderne og alvorlige bivirkning tilstander? Nei.

Dette er EMA sin liste over tilstander som alltid skal regnes som alvorlige bivirkning i forbindelse med vaksinene


The EMA has compiled a list of important medical events which are always to be classified as serious
(the IME list). The summary below lists the conditions on the IME list which are most frequently
reported following COVID-19 vaccination (in descending order).

 Blood clot in the lungs
 Fainting (syncope)
 Anaphylactic reaction
 Deep vein thrombosis
 Pericarditis
 Blood clots or bleeding in the brain
 Cerebral infarction
 Abnormal heart rhythms (arrhythmia)
 Low blood platelet count (thrombocytopenia)
 Loss of consciousness

Hva er Legemiddelverkets reaksjon, med rundt 2000 innmeldte norske meldingene om alvorlig bivirkning?
Jo:
"Most of the serious suspected adverse reactions which have been reported concern medical
conditions which are relatively common in the population. The timing of the events may therefore
be coincidental."

her har vi det igjen, "vanlig i befolkningen  og tilfeldig at det sammenfaller med vaksine tidspunkt"

:no:

 

Om man I Norge ikke finner flere tilfeller enn blant uvaksinerte hva skal man da si? 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Er det ikke en egen tråd for konspinoia? Kan dere flytte den "makta skjuler bivirkningene av vaksiner" diskusjonen dit? Takk. 

 • Like 7

Share this post


Link to post
Mr.M skrev (2 timer siden):

Dette er EMA sin liste over tilstander som alltid skal regnes som alvorlige bivirkning i forbindelse med vaksinene


The EMA has compiled a list of important medical events which are always to be classified as serious
(the IME list). 
 

Det er mulig det er litt språkkluss her. EMA listen er som det fremgår over ikke alvorlige bivirkninger, men medisinske hendelser som alltid skal klassifiseres som alvorlige.
Om hvert tilfelle er bivirkninger er ikke avklart, men det er helt klart alvorlige hendelser iht. deres kriterier. 

Helt basic; at B har skjedd like etter at A skjedde betyr ikke automatisk at A forårsaket det.
Det er likevel mulig at det kan ha forårsaket det, men dette må avklares før en fastslår det.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
OlavEH skrev (5 timer siden):

Ja, jeg ville satt inn de ulike trinnene på litt tidligere tidspunkt. Trinn 4 burde komme når alle fullvaksinerte i risikogrupper var beskyttet (3 uker etter vaksinering?). Usikker på når dette var/er/blir.

Det er halvanna veke sidan eg vart fullvaksinert (risikogruppe 7). Det har vore store skilnader frå kommune til kommune kor langt dei har vore komne i vaksineringa, men det er vel no sagt at alle kommunar skal ha gitt alle over 18 år eit tilbod før ein for alvor set i gang med å korte ned intervallet for andre dose.

Om eg hugsar rett skal ekstraleveransar gjere at alle som vil skal vere fullvaksinerte innan utgangen av september. Trinn 4 er førebels utsett til midten av august, og Erna har vel også ymta om at når alle er fullvaksinerte vil ein kunne gå endå eit steg vidare og fjerne resten av tiltaka, evt. unntatt enkelte milde tilrådingar (f.eks. normal reinslegheit og å halde seg heime om ein er sjuk).

Så får tida vise kva som skjer når alle er vaksinerte og hausten/vinteren kjem. Det blir spennande å følgje med på utviklinga både når det gjeld korona og ikkje minst andre sjukdommar som influensa når tiltaka mest sannsynleg skal avviklast, ein får då håpe at ikkje noko uføresett skjer.

 • Like 3

Share this post


Link to post
OlavEH skrev (5 timer siden):

Ja, jeg ville satt inn de ulike trinnene på litt tidligere tidspunkt. Trinn 4 burde komme når alle fullvaksinerte i risikogrupper var beskyttet (3 uker etter vaksinering?). Usikker på når dette var/er/blir.

Ville det blitt 20 000 registrerte smittede i Norge om vi fulgte min strategi? Vi gikk jo fra trinn 1 til trinn 3 nesten uten økning i smitte før den siste uken. Og fortsatt er vi ikke på mer enn 300-400 om dagen. 

Som sagt; når de i risikogruppene er beskyttet gjennom fullvaksinering og sannsynligheten for overbelastning på sykehus er redusert til et minimum , bør det ikke være mange tiltak igjen. Det skal ikke være slik at tiltakene skal styres for at folk som IKKE er i risikogrupper og som er bekymrede enkelt skal kunne unngå smitte. Det skal være forholdsmessighet gjennom mest mulig frihet og minst mulig tiltak.

Så egentlig er du veldig fornøyd med situasjonen nå, siden det du beskriver her er omtrent akkurat det som skjer, og sannsynligvis skal skje. Det eneste er at du vil vente litt lengre med trinn 4 enn det ser ut til at regjeringen kommer til å gjøre.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Smittesporerne driver visst på som før, burde de ikke snart holde opp?

En tursti utenfor Stavanger har blitt delvis enveisregulert, for å unngå at turgåere møter hverandre på trange steder. (se innkjøring forbudt-skilt på porten). 

d9bce13b-854d-4399-b25c-98e7c8c824f1?fit

 • Like 1

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (8 timer siden):

Når trinn 4 sannsynligvis innføres veldig snart er det ikke mange spesielt livspåvirkende tiltak igjen for den store majoriteten, hvis man ser bort fra reising som er mer et spørsmål Norge ikke styrer helt selv.

Vi har foreløpig fullvaksinert bare 33% av befolkningen, men kommer snart opp i et kjempetempo med andredosene. Vi ser at høy smittespredning i andre land som har fullvaksinert ganske mange flere enn oss gjør at sykehusene får litt trøbbel, så sånn sett er det greit å ikke risikere det, utsettelser av operasjoner og drift på gul beredskap samt mange unødvendig syke rett før vi er i mål. Jeg tror de fleste føler de lever ganske så normalt allerede nå.

Merker du ikke at tiltak innføres så fort man ser litt økning flere steder ? I Noen land er det jo tatt til det ekstreme der man misbruker økningen til å innføre tvang rundt vaksinering med mer.

Hva er poenget med trinn 4 om de så skal stenge ned igjen om man får 150 daglig tilfeller i Oslo som eks.

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
DaniNichi skrev (7 minutter siden):

Merker du ikke at tiltak innføres så fort man ser litt økning flere steder ? I Noen land er det jo tatt til det ekstreme der man misbruker økningen til å innføre tvang rundt vaksinering med mer.

Hva er poenget med trinn 4 om de så skal stenge ned igjen om man får 150 daglig tilfeller i Oslo som eks.

Tenkte på de nasjonale tiltakene.

Vi ser nå at det skal en god del flere smittetilfeller til enn tidligere før det innføres lokale tiltak nå, og at tiltakene som innføres ikke er like strenge, siden FHI har myket en del på sine råd. De som etterhvert kom i Ullensaker var for eksempel kortvarige og milde, etter det massive utbruddet der. Hadde det skjedd i vinter eller vår ville det nok vært en annen historie. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
9 minutes ago, DaniNichi said:

Merker du ikke at tiltak innføres så fort man ser litt økning flere steder ? I Noen land er det jo tatt til det ekstreme der man misbruker økningen til å innføre tvang rundt vaksinering med mer.

De kan väl helt enkelt förstått att man ikke kommer ut av pandemin utan att många är vaksinerade?

9 minutes ago, DaniNichi said:

Hva er poenget med trinn 4 om de så skal stenge ned igjen om man får 150 daglig tilfeller i Oslo som eks.

 

Vi får väl se vad som sker når de flesta har fått fått vaksinen, få blir inlagda och riktigt sjuka men smitten går opp. 

Jag har ingen tro på att man vill fortsätta med hårda tilltak hvis det sker. 

Nu är det väl dock ingen som vet hur framtiden kommer bli. Delta varianten har ju ändrat på spillreglerna nok en gang i många länder och smitten begynner öka markant också i Norge.

 • Like 3

Share this post


Link to post

240 idag på en söndag. Väldigt rask ökning i smittede senaste uken trots ferier och jag tvivlar att så många är i "test mode". 

Får se hur det blir med inlagda om några uker och hur stora smittetalen blir de neste ukene. Nu är det långt ifra ett problem men stora ändringar och tendenser bör man helst bry sig om. 

Väldigt frustrerande att disse mutationerna ändrar på spelreglerna nok en gång. Verkar ju faktiskt som att smittsomheten gått opp väldigt mycket fra den första varianten till delta varianten. Många länder hade bra kontroll innan alpha kom och utan noen stor ändring i folks adferd (till det sämre alltså) så blev det väldigt många fler smittede som var vanskligare att kontrollera. Når man sen fått kontroll igen med hjälp av tilltak, vaksiner och antagligen sommar så kommer nästa variant och gör allt mye vanskligare igen. 

Har föresten haft ferie i Norge i två uker och åkt rundt en del. Vansklig å veta hur bra folk följer tilltaken, avstand etc men tyckte väl egentligen det verkade vara bättre än väntat, munbind påbud för alla i atlanterhavsmuset, en del hade munbind lite här och där där jag var, alla som jobbade i kongeparken hade munnbind, skilter, avståndsmarkering och information om hur många som kunde vara i butikker nästan överallt.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Et par av nabokommunene her jeg bor har nå  nesten doblet antall smittede gjennom hele pandemien på under en uke, når kommunene spurte HDIR/FHI om hjelp ble responsen at de fikk kjeft for dårlig beredskap, å ingen hjelp 😂.  Testkapasitet er sprengt, TISK har kollapset , smitte har kommet seg inn på sykehjem og sykehus og ellers bare velstand

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Sitat

Søndag ble det registrert 240 nye koronasmittede i Norge. Det er 104 flere enn forrige søndag. De siste sju dagene er det i snitt registrert 312 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 204, så trenden er stadig stigende.

Til sammen er 800 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020. 17 av dem var under 50 år.

 

Share this post


Link to post
Evil-Duck skrev (3 timer siden):

Et par av nabokommunene her jeg bor har nå  nesten doblet antall smittede gjennom hele pandemien på under en uke, når kommunene spurte HDIR/FHI om hjelp ble responsen at de fikk kjeft for dårlig beredskap, å ingen hjelp 😂.  Testkapasitet er sprengt, TISK har kollapset , smitte har kommet seg inn på sykehjem og sykehus og ellers bare velstand

Tenker egentlig at det var på sin plass med litt kjeft. De har hatt nesten halvannet år på å lage en beredskapsplan for massiv smittespredning, noe man naturlig nok må regne med i en erklært pandemi.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...