Jump to content
jonlem

Hva med denne parkeringen da ...??

Recommended Posts

Så har vi en nabo som syter og bærer seg over hvordan vi parkerer bilene her.. 

Nå kjefter hun så mye at jeg et øyeblikk ble usikker på om jeg har mitt på det tørre. Hun har en hel masse mer eller mindre dårlige argumenter for hvorfor vi ikke kan sette bilen her, men stort sett lyser det av hele ho at problemet egentlig bare er at bilen(e) står inntil hennes hekk. 

Jeg kjenner meg rimelig trygg på at bilen står lovlig parkert og ikke er til unødig hinder for noen. Dette er i ei lita sidegate med svært begrenset trafikk, og i en sving med GOD plass. Men hva mener forumet? :)
(Blant annet ble jeg akutt usikker på om man med litt fantasi kan påstå at jeg står parkert for nærme et kryss...) 

Vi snakker altså om å parkere langs den hekken som markert på bildet under. Ikke bare oss med altså flere av naboene gjør også det. 

image.png.61cf465feb09d6a2e159d1e4f4b6104a.png

 

Edited by Uderzo
fjernet streetview lenke

Share this post


Link to post

Jeg tror hekken går fint med mindre du parkerer på gress som er innen for hennes tomtegrense. Men problemet her er vel at du ikke bare står for nærme et kryss - men faktisk i et kryss? Ref 5 meter regelen.

Jeg ville ihvertfall definert det som et kryss. 

 • Like 4

Share this post


Link to post

Om kvinnen ikkee liker at folk parkerer der så må hun ta det opp med kommunen som vil/kan komme og se om det er lov eller ikke

Ser litt trangt ut ved "bilen" til venstre, men du sier det ikke er noe trafikk der, og så lenge lastebiler kan passere

Share this post


Link to post
MrL skrev (Akkurat nå):

Jeg tror hekken går fint med mindre du parkerer på gress som er innen for hennes tomtegrense. Men problemet her er vel at du ikke bare står for nærme et kryss - men faktisk i et kryss? Ref 5 meter regelen.

Jeg ville ihvertfall definert det som et kryss. 

Ja, det er det med kryss jeg er redd kan bli "problemet" .. selv om det er aldri så god plass.

Bilen står på asfalt, jeg vil påstå den står parkert i vegkanten og ikke på noens plen. 

 

Dubious skrev (Akkurat nå):

Om kvinnen ikkee liker at folk parkerer der så må hun ta det opp med kommunen som vil/kan komme og se om det er lov eller ikke

Ser litt trangt ut ved "bilen" til venstre, men du sier det ikke er noe trafikk der, og så lenge lastebiler kan passere

Vi må selvfølgelig forutsette at både brannbiler og lastebiler og så videre kommer fint forbi ja ;)

Share this post


Link to post
jonlem skrev (2 minutter siden):

Ja, det er det med kryss jeg er redd kan bli "problemet" .. selv om det er aldri så god plass.

Bilen står på asfalt, jeg vil påstå den står parkert i vegkanten og ikke på noens plen. 

 

Vi må selvfølgelig forutsette at både brannbiler og lastebiler og så videre kommer fint forbi ja ;)

Ja jeg tror nok det, men på en annen side spørs det om kommunen gidder å sjekke dette i det området. Hvis hun ikke kjenner til kryssregelen er det jo bare å si at du ikke står på tomten hennes - hvis du vil ta sjansen. 

Share this post


Link to post

Ikke så lett å se ut i fra bildet, men det ser da vitterlig ut som det er god plass i innkjøringene til de andre husene, så hvorfor i all verden kan dere ikke parkere hjemme hos dere selv, ikke midt i gaten inntil andres eiendom ?

Så fremt alle tre veiene er offentlig vei, ikke private innkjøringer e.l. så er det trolig også et vegkryss, som betyr det at det ikke kan parkeres nærmere enn 5 meter fra der det begynner å kurve, som i praksis ut i fra bildet betyr at det ikke finnes noe rom for parkering der? Det ser også ut til å være en "uoversiktlig kurve", som det heller ikke er lov å stanse eller parkere i.

Edited by 0laf
 • Like 3

Share this post


Link to post
0laf skrev (5 minutter siden):

Ikke så lett å se ut i fra bildet, men det ser da vitterlig ut som det er god plass i innkjøringene til de andre husene, så hvorfor i all verden kan dere ikke parkere hjemme hos dere selv, ikke midt i gaten inntil andres eiendom ?

Det er jo ganske irrelevant da, men nei - vi har ikke nok plass i egen gårdsplass. Har planer om å gjøre noe med det, men inntil videre må altså en av bilene parkeres i gata. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
jonlem skrev (1 minutt siden):

... men inntil videre må altså en av bilene parkeres i gata. 


Det betyr vel at dere har flere biler enn dere har parkeringsplass til, da kan dere kanskje forsøke å få låne eller leie plass hos en av naboene, eller i nærheten?

Jeg er dog enig med naboen, å ville ikke godtatt parkering på det stedet, men er veien offentlig, så er det jo som andre har skrevet ovenfor ikke noe naboen har noe med, annet enn at hun kan ringe til kommunen som forhåpentligvis kommer å bøtelegger dere.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Veien er kommunal iht. SVV vegkart.

Naboen din kan ikke gjøre noe som helst med dette, og har ingenting hun skulle ha sagt utenom å klage til kommunen.

Men, du står vel teknisk sett parkert i et vegkryss. Så lenge parkeringen din ikke er til hinder for andre eller det kommer klager tror jeg neppe det kommer noen reaksjoner på å stå parkert der.

Jeg la SVV sitt kart over bildeutstnittet til OP, og tegnet inn et gult felt ca 5m fra der jeg leser at dette "krysset" starter. 

image.png.61cf465feb09d6a2e159d1e4f4b6104a.png.f455f4c83f2c5352e893fe390e57b2aa.png

 

OP: La naboen klage. "nikk og smil" -> fortsett som før.

 

Edited by Øystein
Admin: Anonymiserte lenke av personvernhensyn
 • Like 1

Share this post


Link to post

Eg kjem til den konklusjonen at du ikkje kan parkere der fordi det teknisk sett er parkering i eit kryss.

Reint pragmatisk ser det ut til å være uproblematisk med slik parkering med tanke på sikt og tilgjengelegheit for store bilar, men det er nok ikkje lov å parkere der.

image.thumb.png.dff8f372f90e0072a753d318439a6406.png

Når eg ser på eigedomsgrensene i norgeskart.no så er det nok det faktum at ved å parkere ved denne svingen så står du parkert på eigedomen til nummer 10.

 • Like 1

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (1 time siden):

image.thumb.png.dff8f372f90e0072a753d318439a6406.png

Når eg ser på eigedomsgrensene i norgeskart.no så er det nok det faktum at ved å parkere ved denne svingen så står du parkert på eigedomen til nummer 10.

Tja. Eier nr. 10 den kommunale veien? Hvis de ikke eier den kommunale veien, kan vel ikke eier av nr.10 forby noen å stå der, selv om deres eiendom tilstøter veien?

 • Like 1

Share this post


Link to post
steinrawr skrev (21 minutter siden):

Tja. Eier nr. 10 den kommunale veien? Hvis de ikke eier den kommunale veien, kan vel ikke eier av nr.10 forby noen å stå der, selv om deres eiendom tilstøter veien?

Der er eg veldig usikker.
Den naturlege tolkninga må være at kommuen eig vegen utan å eige grunnen.
Kor mykje grunneigar kan bestemme over bruken av areal rundt vegen er eg også usikker på. Eg veit at det er ei byggegrense som forbyr bygging nærmare enn 15 meter frå kommunal veg målt frå midten av vegen med mindre kommunal reguleringsplan seier noko anna.

Men eg antek at dette uansett er sakens kjerne. Ho som bur i nummer 10 meiner nok at dette er parkering på hennar eigedom. 
Ellers så er det generelt lov å parkere langt offentleg veg, også tett opp til naboeigedommer, unntaket er når parkeringa skjer i vegkrysset som nok er tilfellet her sjølv om det er snakk om eit veldig stort kryss på ein veldig liten veg.

Share this post


Link to post

 

@The Avatar og @steinrawr - vi er nok enige angående krysset. Selv om det er utrolig god plass der og bilene på ingen måte er til hinder (min mening) for noe som helst annet enn denne naboens psykiske helse, så kan man nok med litt godvilje påstå at dette er parkering i et kryss .. dessverre.

Ang eiendomsgrensen så møtes alle eiendommene her cirka i senter veg. Etter hva jeg vet er ikke det unormalt, men det har ingen betydning for bruken av vegen - det er en offentlig (kommunal) veg/gate hvor helt vanlige trafikk- og parkeringsregler gjelder. Når jeg (og andre) parkerer i "krysset" der som jeg markerte med rødt i et bilde over her, så står bilen strengt tatt på asfalt, dvs i vegbanen. Det er altså snakk om parkering langs veg, ikke på noens eiendom. Om det med privat eiendom skal komme inn her, vil jo det også bety at jeg kan selv regulere bruken av halve vegbanen på den delen av vegen som passerer forbi vår eiendom - vi "eier" nemlig halve vegbanen der vi også. Det har jeg selvfølgelig ingen ambisjoner om.. 
 

Share this post


Link to post
jonlem skrev (På 12.10.2020 den 22.01):

Så har vi en nabo som syter og bærer seg over hvordan vi parkerer bilene her.. 

Nå kjefter hun så mye at jeg et øyeblikk ble usikker på om jeg har mitt på det tørre. Hun har en hel masse mer eller mindre dårlige argumenter for hvorfor vi ikke kan sette bilen her, men stort sett lyser det av hele ho at problemet egentlig bare er at bilen(e) står inntil hennes hekk. 

Har hun så mange "dårlige" argumenter at du finner det riktig å identifisere henne her på forumet? Nesten så jeg har lyst til å kontakte henne...

I tillegg faller alle dine "gode" argumenter på det faktum at du står parkert i et veikryss. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Omnithunder skrev (1 minutt siden):

Har hun så mange "dårlige" argumenter at du finner det riktig å identifisere henne her på forumet? Nesten så jeg har lyst til å kontakte henne...

I tillegg faller alle dine "gode" argumenter på det faktum at du står parkert i et veikryss. 

Tja, nå har det ikke vært noe poeng å identifisere noen her, og skulle noen få lyst til å kontakte henne om dette stiller man i omtrent samme bås av mennesker med fritidsproblemer som lager problemer og tøv ut av ting som i realiteten ikke er et problem for noen - med mindre man er en problemsøkende kranglefant. 
Om du mener jeg faktisk krenker noens privatliv eller personvern eller hva det nå er du mener her må du gjerne argumentere for det på en saklig måte. 

Angående vegkryss-argumentet så er vi ikke uenige. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
jonlem skrev (4 minutter siden):

Tja, nå har det ikke vært noe poeng å identifisere noen her, og skulle noen få lyst til å kontakte henne om dette stiller man i omtrent samme bås av mennesker med fritidsproblemer som lager problemer og tøv ut av ting som i realiteten ikke er et problem for noen - med mindre man er en problemsøkende kranglefant. 
Om du mener jeg faktisk krenker noens privatliv eller personvern eller hva det nå er du mener her må du gjerne argumentere for det på en saklig måte. 

Angående vegkryss-argumentet så er vi ikke uenige. 

Denne kommentaren slår vel igrunnen rett tilbake på deg selv. Her lager du jo problemer og tøv ut av et ikke eksisterende problem, og inrømmer det selv. Du er jo enig i at det ikke er lov å parkere i veikryss. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Omnithunder skrev (22 minutter siden):

Denne kommentaren slår vel igrunnen rett tilbake på deg selv. Her lager du jo problemer og tøv ut av et ikke eksisterende problem, og inrømmer det selv. Du er jo enig i at det ikke er lov å parkere i veikryss. 

Nja, problemer og tøv er det nabokjerringa som lager, som sutrer og kjefter når det innimellom står biler langs hekken der. Disse bilene er ikke i veien for noen, de står parkert langs veien og ikke innpå noens plen eller noe slikt. Men hun irriterer seg over det. Det kan jeg forsåvidt akseptere, men at man må rope og skrike til hverandre hver gang man sees har jeg lite forståelse for -  spesielt når barna må stå og se og høre på. 

Så tenkte jeg, at skal jeg ta denne "kampen" mot dårlig oppførsel blant voksne mennesker kan jeg jo i det minste sørge for at jeg har mitt på det tørre og søke råd i all min enkelhet - det har jeg gjort nå. Jeg har fått flere gode og konstruktive svar, og noen mindre konstruktive (ditt inkludert), og jeg har en grei plan for hva jeg skal gjøre videre. Hva er egentlig problemet nå?

Hvis det er interessant - vi skal utvide parkeringsplassen på egen tomt, og "problemet" vil da forsvinne. Det har vært planlagt lenge, men inntil videre må altså en av bilene noen dager stå ute i gata. Jeg skriver altså "problemet" i anførselstegn der fordi jeg mener dette ikke skulle vært et problem om voksne folk generelt klarte å oppføre seg som voksne folk, og for eksempel prate med hverandre som voksne istedenfor å oppføre seg som tolvåringer når man ikke får alt som man vil ha det. 

Share this post


Link to post

Jeg hadde fortsatt å parkere der, og ignorert henne. Bare svar at veien er offentlig når hun klager, noe tråden har bevist at den er. Det verste som kan skje er at hun kontakter kommunen, og at de faktisk gidder å sende ut en parkeringsvakt til et lite boligstrøk. Da får du i verste fall en bot, dersom de vurderer dette som et vegkryss. Det er lite sannsynlig hvis ikke parkeringen fører til fremkommelighets-problemer.

Denne saken kan forøvrig være av interesse: https://www.tv2.no/a/6747193/

Sitat

Ingeniørvesenet forklarte at siden veien er kommunal, er det fritt frem for hvem som helst å parkere der. Så det kommer jeg til å fortsette med selv om de forsøker å jage meg, sier Madsen engasjert.

Sitat

Men i utgangspunktet er det ingen regler som nekter en å stå langs en offentlig vei, hvis du ikke stenger en avkjørsel. Da kan politiet eller parkeringsordningen se på det, sier Skauen.

 

Edited by Kajac
 • Like 1

Share this post


Link to post

Her kunne det nok uansett vært interessant å løfte problemstillinga opp til kommuen (eller parkeringsselskap om kommunen har det) for å vurdere lovlegheita av slik parkering, og kva kommunen definerer som parkering i krysset.
På den måten vil dykk få eit formelt svar å forholde dykk til.

Etter forskrift om gående og kjørende i trafikk § 17 så står det at det ikkje er lov å stanse (gjeld då også parkering) nærmare enn 5 meter frå krysset, målt frå det punkt der fortauskant, kantlinje eller vegkant startar å runde.
Her er det verdt å merke at det heller ikkje er lov å stanse i uoversiktleg kurve så svingen vest for krysset vil nok heller ikkje være lovleg å parkere i på grunn av dei same reglane.

 

Ettersom fartsgrensa i nabolaget ditt garantert er under 50 km/t så er det teknisk sett lov å parkere i sjølve vegbana forutsatt at du ikkje står i kryss, kurve eller foran inn/utkjørslar.
I tillegg er eg heilt sikker på at det ikkje er lov å parkere slik at du sperrer vegen for større køyretøy, men eg finn ikkje spesifikk lovheimel for det i farta, det er mulig ein berre bruker aktsomheitsparagrafen i vegtrafikklova om unødig hindring av annen trafikk.

Dette medfører at det teknisk sett er lov å parkere i vegbane i gatene som strekker seg mot nord og aust forutsatt at det er passeringsrom for større køyretøy og at du ikkje blokkerer inn/ut-kjørselen til naboane.

 

Eg står fortsatt for at reint pragmatisk så er nok parkering der trådstarter skisserer den løysinga som gir minst ulemper for heile nabolaget til tross for av parkering der teknisk sett ikkje er lov.
Løysinga ved å parkere i vegbana på dei rette delane av gata er lovleg, men vil nok være det som er mest irriterande for naboane og ikkje minst farleg med tanke på at forgjengarar då må gå ut mot midten av gata for å passere parkerte bilar.

Share this post


Link to post

Om naboen tar kontakt med kommunen, og de forteller at det ikke er lov å parkere der du står nå, kan du sette bilen på det rette strekket utenfor huset hennes. Det er i hvertfall lovlig, og da regner jeg med du snart får lov av henne på parkere i svingen igjen 😛 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...