Jump to content
Joachim Seehusen

Tyskerne har kastet seg på bølgen: Elbilsalget skyter i været

Recommended Posts

Veldig sant! Selv med små tall er en (nesten) dobling på et år en flott vekst. Det er lite grunn til å tro at det bremser opp også, med tanke på at Tyskland nå gir kjøpsinsentiver samt begynner å forstå at elbil faktisk kan kjøre en ok distanse. Fingrene krysset for samme gode utvikling i tiden som kommer, vi er alle tjent med det!

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
kremt skrev (1 time siden):

Er vel ganske åpenbart at det er subsidier som er årsaken. 

Ja ca 100 000kr pr bil. Det kan jo forklare noe av interessen?

Share this post


Link to post

Pisk og gulrot. Subsidier og trussel om å forby forbrenningsmotorer. For hvem vil vel kjøpe en bil man ikke vet når blir verdiløs. Etterhvert får man ikke velge. Dette er synd dersom det i fremtiden viser seg at elbiler er mer miljøfientlige. Tenker ikke bare på livstids CO2 avtrykket som blir veldig høyt når mange land ikke har tilgang til fornybar energi, men spesielt på miljøgiftene i batteriene. Med store mengder i omløp er det uungåelig at disse ikke vil forurense luft og vann, og til slutt havne i næringskjeden. I likhet med PCB, DDT, og glyfosat handler det her om stoffer som er spesielt skadelig for kroppen og som akkumulerer seg opp i næringskjeden. Stoffene jeg tenker på er tungmetaller som nikkel, bly, kadmium, og etter min mening verst av dem alle, litium. Det er noen politikerne som vet dette, men likevel pusher denne utviklingen, som jeg vil holde ansvarlig for unødvendig fremtidig relaterte helseproblemer i befolkning og natur.

Share this post


Link to post
The Very End skrev (13 timer siden):

Veldig sant! Selv med små tall er en (nesten) dobling på et år en flott vekst. Det er lite grunn til å tro at det bremser opp også, med tanke på at Tyskland nå gir kjøpsinsentiver samt begynner å forstå at elbil faktisk kan kjøre en ok distanse. Fingrene krysset for samme gode utvikling i tiden som kommer, vi er alle tjent med det!

Ser ut som utviklingen fortsetter i riktig retning i Tyskland:

https://cleantechnica.com/2020/10/06/fossils-panic-september-in-germany-hits-record-15-6-ev-market-share/

 

September-2020-Germany-Passenger-Auto-Registrations-Total-15.6.png

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post
Øystein Rødstøl skrev (2 timer siden):

Pisk og gulrot. Subsidier og trussel om å forby forbrenningsmotorer. For hvem vil vel kjøpe en bil man ikke vet når blir verdiløs. Etterhvert får man ikke velge. Dette er synd dersom det i fremtiden viser seg at elbiler er mer miljøfientlige. Tenker ikke bare på livstids CO2 avtrykket som blir veldig høyt når mange land ikke har tilgang til fornybar energi, men spesielt på miljøgiftene i batteriene. Med store mengder i omløp er det uungåelig at disse ikke vil forurense luft og vann, og til slutt havne i næringskjeden. I likhet med PCB, DDT, og glyfosat handler det her om stoffer som er spesielt skadelig for kroppen og som akkumulerer seg opp i næringskjeden. Stoffene jeg tenker på er tungmetaller som nikkel, bly, kadmium, og etter min mening verst av dem alle, litium. Det er noen politikerne som vet dette, men likevel pusher denne utviklingen, som jeg vil holde ansvarlig for unødvendig fremtidig relaterte helseproblemer i befolkning og natur.

Og løsningen på dette er selvsagt ikke å stoppe overgangen fra forbrenningsmotorer til elmotorer. Løsningen er å kombinere det med mindre reising, prioritering av mer effektiv transport som jernbane og sykkel fremfor personbiler, og strenge reguleringer for å sikre gjenbruk.

Som denne vitenskapelige rapporten viser: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X20300961

 • Like 2

Share this post


Link to post

I 2019 ble det produsert  150twh kullkraft i Tyskland hvor av 102twh av brunkull.

 

Hadde nok vært greit og fått bukt med generellt energiforbruk slik at man ikke trenger kullkraften. Men tyskerne er flinke å med vindkraft.

Edited by leifeinar

Share this post


Link to post
leifeinar skrev (3 minutter siden):

I 2019 ble det produsert  150twh kullkraft i Tyskland hvor av 102twh av brunkull.

 

Hadde nok vært greit og fått bukt med generellt energiforbruk slik at man ikke trenger kullkraften.

Ja, raffinering av olje krever jo mye energi feks. Greit å få dette ned.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Øystein Rødstøl skriver at litium er et tungmetall. Jeg skulle ønske at han satt seg litt bedre inn i sakene før han satte seg ved tastaturet og kom med slike utsagn. Litium har atomnummer 3 og er det letteste metallet vi har. Det er meget reaktivt, så det finnes ikke rent i naturen. Men det er betydelige mengder litium på jorden, etter manges mening nok til å lage batterier til alle verdens biler. Det er heller ikke rapportert at litium akkumuleres i næringskjeden slik Øystein Rødstøl påstår.

God informasjon om litium finnes her:

https://no.wikipedia.org/wiki/Litium

Angående miljøvennligheten av el-biler så finnes det en stor mengde artikler fra anerkjente vitenskapsfolk som påviser at el-biler er mer miljøvennlige enn bensin- og dieselbiler også i land med en betydelig andel elektrisk energi levert fra kraftverk med fossilt brensel. Det skulle egentlig være unødvendig å peke på dette her. Men noe grunnleggende kunnskap må nok gjenoppfriskes ganske ofte. Denne artikkelen av Linda Ager-Wick Ellingsen kan være et godt sted å starte for en slik oppfrisking:

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2466582

 

 • Like 7
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

El-miksen varierer fra land til land. Land med mye kullkraft har mindre klimagevinst av elbiler enn land med mye fornybar og kjernekraft. Norge er et stjerneeksempel på land der klimagevinsten av elbil er stor. Derfor er globalt gjennomsnitts kraftmiks (ofte noen år gamle data), villedende indikasjon på elbilers indirekte utslipp via kraftforbruk.

I tillegg til geografiske forskjeller i nåtid har vi endringer over tid. Flere land kommer etter med sine exit coal-satsinger. UK har nå lavere kullandel i sin kraftmiks enn det Norge har. Kraftmiksen i EU er inne i et godt spor mot renere produksjon:

gradvis-grnnere-strm.thumb.jpeg.3d4e5426b666176f06cb65245b751f24.jpeg

En elbil som kjøpes i 2020 og lever til 2040 vil bare bli renere og renere i takt med kraftmiksen.

2010: 375,2 g CO2 / kWh

2019: 256,3 g CO2 / kWh (-31,8%)

Hvis den kurven fortsetter lineært når vi nullutslipps kraftmiks i EU i 2038. (Det går neppe lineært mot slutten, men det gir i hvert fall en indikasjon på retningen vi beveger oss i nå og sannsynligvis de neste 5-10 årene.

Edited by Simen1
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (34 minutter siden):

El-miksen varierer fra land til land. Land med mye kullkraft har mindre klimagevinst av elbiler enn land med mye fornybar og kjernekraft. Norge er et stjerneeksempel på land der klimagevinsten av elbil er stor. Derfor er globalt gjennomsnitts kraftmiks (ofte noen år gamle data), villedende indikasjon på elbilers indirekte utslipp via kraftforbruk.

I tillegg til geografiske forskjeller i nåtid har vi endringer over tid. Flere land kommer etter med sine exit coal-satsinger. UK har nå lavere kullandel i sin kraftmiks enn det Norge har. Kraftmiksen i EU er inne i et godt spor mot renere produksjon:

gradvis-grnnere-strm.thumb.jpeg.3d4e5426b666176f06cb65245b751f24.jpeg

En elbil som kjøpes i 2020 og lever til 2040 vil bare bli renere og renere i takt med kraftmiksen.

2010: 375,2 g CO2 / kWh

2019: 256,3 g CO2 / kWh

Hvis den kurven fortsetter lineært når vi nullutslipps kraftmiks i EU i 2038. (Det går neppe lineært mot slutten, men det gir i hvert fall en indikasjon på retningen vi beveger oss i nå og sannsynligvis de neste 5-10 årene.

Men vi må også huske at elektrifisering vil gi ekstrem økning av strømproduksjon.

Europa trenger flere hundre twh bare på el biler. Så skal varmen fra kullkraftverkene erstattes. Så energien fra gassoppvarming av boliger, varmtvann osv. Vil tippe at forbruket av el kraft kommer til å nærme seg norsk nivå som er 4 ganger høyere enn tysk el kraft forbruk i dag

 • Like 1

Share this post


Link to post
Trestein skrev (6 minutter siden):

Men vi må også huske at elektrifisering vil gi ekstrem økning av strømproduksjon.

Europa trenger flere hundre twh bare på el biler. Så skal varmen fra kullkraftverkene erstattes. Så energien fra gassoppvarming av boliger, varmtvann osv. Vil tippe at forbruket av el kraft kommer til å nærme seg norsk nivå som er 4 ganger høyere enn tysk el kraft forbruk i dag

Du glemmer å justere for industrien som forsvinner i samme slengen. Som krever enorme mengder energi. Og masse av dette kommer i fra land basert strøm.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Trestein skrev (10 minutter siden):

Men vi må også huske at elektrifisering vil gi ekstrem økning av strømproduksjon.

Europa trenger flere hundre twh bare på el biler. Så skal varmen fra kullkraftverkene erstattes. Så energien fra gassoppvarming av boliger, varmtvann osv. Vil tippe at forbruket av el kraft kommer til å nærme seg norsk nivå som er 4 ganger høyere enn tysk el kraft forbruk i dag

Ja, det ville sikkert vært bedre å se på samlede CO2-utslipp fra kraftproduksjon, drivstoff, kull, gass osv. når man flytter forbruket. Men den trenden vil nok være omtrent like synkende.

Hver kg kull, petroleum og gass som flyttes over til el, vil redusere de samlede utslippene fordi kraftproduksjon både er mindre klimabelastende og bygges ut med stadig mer fornybar energi.

Edited by Simen1
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Må ikke glemme at bensin / dieselbiler bruker omtrent like mye strøm som elbiler pr. km, det krever en del energi å produsere bensin og diesel. Det virker som de fleste ikke tenker på dette...

Edited by Sinitus1990
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Dessuten, man kan lade på natt når strømforbruket er lavt.

Og batteriene kan være med på å "jevne" strømforbruket og ta vare på strøm som ellers ville gått tapt!

 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Sinitus1990 skrev (1 time siden):

Må ikke glemme at bensin / dieselbiler bruker omtrent like mye strøm som elbiler pr. km

Hvordan det? Bensin og dieselbiler bruker spillvarme til oppvarming. Strømforbruk ellers er lavere.

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (3 timer siden):

Ja, raffinering av olje krever jo mye energi feks. Greit å få dette ned.

Det kreves mye energi å få opp råoljen også. Felt skal utredes og gjerne prøvebores, så er det produksjon av utstyret som skal settes samt feltet bores og kompletteres før de starter produksjonen. Det er absolutt en stor jobb og ikke ofte jeg ser nevnt, men heller at det brukes "well to car", men da skipper de jo utbyggingen

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...