Jump to content
NTB - digi

EU varsler stort gasskutt

Recommended Posts

Dette er jo berre eit nytt signal om at forbrukstoppen for olje vart nådd i fjor, og at det snart går nedover med gass òg. BP kom med sin årlege "Energy Outlook" i går. Dei har berre eitt scenario som ga eit anna resultat enn at "peak demand" vart nådd i 2019. Det er "business as usual" utan Covid-19.

I ei verd som treng stadig mindre olje vil oljeprisen berre gå nedover. Vi må avskrive dei 100 milliardane som staten har brukt på oljeleiting i Barentshavet som tapt, ikkje leite vidare som ein eller annan spelegal tulling som vil prøve å vinne attende det han har tapt.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Sitat: "EUs import av naturgass vil ifølge prognosene falle med 13–19 prosent innen 2030, sammenlignet med 2015-nivå".

.

Legg merke til at det ikke er snakk om en 100 prosent reduksjon i import av gass til EU.

Men fra hvilke land skal så gassimporten kuttes? Er det fra Norge, Russland, Nord-Afrika, Midt-Østen eller USA? Skal det feks kun kuttes i gassimporten fra Norge så kan norsk gasseksport bli redusert med så mye som 50% eller mer i løpet av kun 10 år. Det er jo ganske skremmende.

.

Et norsk ønske er feks fortsatt å eksportere gass til EU, men at Norge samtidig importerer CO2 fra EU-landene og lagrer denne i Nordsjøen (vhja CCS). Men det høres veldig kostbart ut. Også produksjon av hydrogen i Norge kan bli kostbart.

.

Men kan produksjon av såkalt turkis hydrogen kan være en løsning for Norge?

Turkis hydrogen betyr at naturgass vhja en pyrolyse prosess splittes direkte i hydrogen og fast karbon uten at det genereres CO2. Og det viktige er at både hydrogen og fast karbon kan selges i verdensmarkedet.

("Hydrogen from methane pyrolysis, a process that directly splits methane into hydrogen and solid carbon").

Det sies at energiforbruket er lavt for turkis hydrogen:

"The minimum energy required is 38 kJ/mol H2, it is much less than for water splitting via electrolysis, 285 kJ/mol H2 or steam methane reforming, 252 kJ/mol H2".

https://www.ammoniaenergy.org/articles/methane-splitting-and-turquoise-ammonia/

.

Det finnes en fabrikk i USA som i dag produserer turkis hydrogen (skjer trolig uten subsidier, men det er mulig at teknologien ennå er litt umoden).

https://monolithmaterials.com/

.

Det er et åpent spørsmål om det er tilstrekkelig stor etterspørselen etter denne type karbon i verdensmarkedet. Det er mulig at økt batteriproduksjon vil kunne øke etterspørselen etter denne type karbon kraftig, og da kan det jo ta helt av.

https://monolithmaterials.com/innovative-technology/what-is-carbon-black/

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Disse prognosene må taes "med en klype salt" inntil vi ser de reelle resultatene fra olje og gassimport i EU i 2020. Skulle ikke forundre meg om de har gått opp. Da ser vi tendensen.

Share this post


Link to post
2 hours ago, 5CJ56A5D said:

Disse prognosene må taes "med en klype salt" inntil vi ser de reelle resultatene fra olje og gassimport i EU i 2020. Skulle ikke forundre meg om de har gått opp. Da ser vi tendensen.

Dersom du ser dei reelle resultata av kutta i 2030 på olje- og gassimporten til EU i 2020 er du god.

 

Vi kan godt inngå eit veddemål.  Eg veddar på at olje- og gassimporten til EU går vidare nedover i 2020.  Hugs at EU har hatt nedgang i oljeforbruket sidan 2005.  Gassimporten gjekk litt opp i fjor målt i tonn, og ned målt i verdi, fordi gass har vorte veldig mykje billigare og utkonkurrerer kol.  I 1. kvartal 2020 gjekk gassimporten til EU ned med 7% pga ein uvanleg varm vinter, og har truleg gått vidare ned andre kvartal pga redusert energiforbruk under corona-nedstengingar.  Oljeforbruket har garantert gått ned pga heimekontor og redusert flytrafikk.  Vegtransport stod for 47,5% av oljeforbruket i EU i 2018.  Fly brukte 9%.  Heller ikkje gløym at overgangen til elbilar har skote fart i EU.  Det overraskar meg mykje om olje- og gassimporten til EU går opp i 2020, og eg skulle likt å høyre kvifor det ikkje vil forundre deg?

Edited by Sturle S
 • Like 2

Share this post


Link to post

På den ene siden ønsker Tyskland å fullføre den nye gassrørledningen North Stream 2 fra Russland samtidig som EU-kommisjonen sier at gassimporten til EU skal kuttes med inntil 19 prosent i løpet av de neste ti år. Ganske forvirrende og selvmotsigende. Mulig at dette inngår i et spill i en storpolitisk konflikt mellom Tyskland og USA. USA ønsker å stoppe North Stream 2 og ønsker at EU isteden skal importere (dyr) gass fra USA. Da svarer Tyskland (EU) med å si at nå skal EUs gassimport kuttes. Men uansett bør nok Norge forberede seg på mulige kutt i sin gasseksport.

 • Like 1

Share this post


Link to post

"Det er vanskelig å se at det ikke er EU som vil være drivkraften i det norske grønne skifte."

Forfatteren trenger å tenke nærmer på dette; det går en ny HVDC kabel mellom Norge og Tyskland. Tyskland har gjort svært lite for å få full nytte av kabelen. Diverse krefter i Tyskland ønsker status q. Liten utveksling av sol og vind mellom syd og nord i Tyskland.

Bygger ikke samkjøringslinjer til naboland. Deltar i bygging av Nordstream 2. Tyskland har mye å lære av Norge.

Det er enda mer redselsfullt i alle de østeuropeiske EU- landene på dette området.

Forfatteren bør dokumentere sine påstander. Skivebom fra forfatter:

Share this post


Link to post
hoj skrev (11 timer siden):

"Det er vanskelig å se at det ikke er EU som vil være drivkraften i det norske grønne skifte."

Forfatteren trenger å tenke nærmer på dette; det går en ny HVDC kabel mellom Norge og Tyskland. Tyskland har gjort svært lite for å få full nytte av kabelen. Diverse krefter i Tyskland ønsker status q. Liten utveksling av sol og vind mellom syd og nord i Tyskland.

Bygger ikke samkjøringslinjer til naboland. Deltar i bygging av Nordstream 2. Tyskland har mye å lære av Norge.

Det er enda mer redselsfullt i alle de østeuropeiske EU- landene på dette området.

Forfatteren bør dokumentere sine påstander. Skivebom fra forfatter:

Jeg kan ikke se at det er noen påstander her. Artikkelen referer bare til vedtak gjort i EU. Du liker kanskje ikke disse vedtakene, men det er jo en helt annen sak og har ikke noe med artikkelens utforming å gjøre.

Det er jo derimot mange konkrete feil i det du skriver. "Tyskland har gjort svært lite for å få full nytte av kabelen". Det er jo helt feil, man bruker nå store ressurser på å bygge en nord-sør kabel i Tyskløand. "Bygger ikke samkjøringslinjer til utlandet". En 1400 MW forbindelse mellom Norte og Tyskland er nå ferdig og testes disse dager.

Tyskland har enorme strømoverskudd for tiden og (til tross for nedlegging av kull og atomkraft og stort sett uforandret gassandel). Så ut fra det kan en forstå at en ikke behøver så mye strøm fra Norge. I løpet av få år vil sikkert denne situasjonen endre seg, slik at Tyskland vil ha svært god nytte av STRØMUTVEKSLING med Norge (ca like mye eksport som import).

Er det noen skivebom her, så er det du som står for den!

 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Artikkelen er endret siden jeg skrev min kommentar til følgende setning:

"Det er vanskelig å se at det ikke er EU som vil være drivkraften i det norske grønne skifte."

Setningen er fjernet fra artikkelen!

Share this post


Link to post

Kommentar til Ketil Jacobsen:

" En 1400 MW forbindelse mellom Norte og Tyskland er nå ferdig og testes disse dager."

En svale gir ingen sommer, det er heller beskjedne greier. Kapasitet mellom nord og syd burde være mye høyere. Det samme gjelder mot naboland. I EU går mye fornybar energi tapt p. g. av mangel på samkjøringssystem. Selv Tennet sier at det er en vanskelig situasjon.

 

Share this post


Link to post
2 hours ago, hoj said:

Kommentar til Ketil Jacobsen:

" En 1400 MW forbindelse mellom Norte og Tyskland er nå ferdig og testes disse dager."

En svale gir ingen sommer, det er heller beskjedne greier. Kapasitet mellom nord og syd burde være mye høyere. Det samme gjelder mot naboland. I EU går mye fornybar energi tapt p. g. av mangel på samkjøringssystem. Selv Tennet sier at det er en vanskelig situasjon.

Manglande kablar mellom Noreg og andre land skuldast politisk idioti og korrupsjon her heime.  Ta til dømes Senterpartiet.  Ola Borten Moe lanserte i si tid idéen om at Noreg skal vere europas batteri.  Det har vi svært gode føresetnader for, både med eksisterande kraftverk og med effekt-oppgradering av eksisterande kraftverk.

 

Etter at Ola Borten Moe slutta som Olje- og energiminister og starta olje- og gasselskap, har sP snudd fullstendig.  Dei kjempar med nebb og klør mot at norsk vasskraft skal kunne erstatte gass som balansekraft i Europa.  Dei kjempar med uærlege midlar.  Til dømes hadde partileiaren eit innlegg i lokalavisa her, der han påstod at NorthConnect var ein privat kabel.  Eg har sjekka aksjonærregisteret heilt ut i siste ledd, og det finst ikkje ein einaste privat aksjonær i NorthConnect.  Det næraste vi kjem private er mange senterpartikommunar, og det kan godt hende at ordførarane der reknar kommunale selskap som sin private eigedom.

 

Korrupsjon, venetenester og privatpersonar som brukar politisk makt til å fylle eiga lommebok er eit stort problem som vi tek alt for lite alvorleg her i landet.

 

Selskapet til Olja Borten Moe fekk forresten 60 millionar kroner i kapital-påfyll av oljeforliket på Stortinget i juni, etter sterkt press frå Senterpartiet.

Share this post


Link to post

 

"skuldast politisk idioti og korrupsjon her heime."

Kommentar til Sturle;

Kan være at vi skulle vært mer på hugget, men situasjonen er enda verre i EU.

Vi vet at produksjon av fornybar energi kommer til å øke raskt, meget raskt. For å utnytte den på mest effektivt måten, uten å gå veien om hydrogen, er å bygge HVDC linjer. Man må gjerne bruke kabler og legge de traseer for gassrørledninger som etter hvert blir ledige.

,

 • Like 1

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (6 timer siden):

Til dømes hadde partileiaren eit innlegg i lokalavisa her, der han påstod at NorthConnect var ein privat kabel. 

Du har formelt rett! Problemet er at Høyre har presset fram at selskaper eid av stat og kommuner skal operere som om de var private og ikke hensynta annet enn deres primærinteresser (mest mulig profitt på egen virksomhet og minst mulig vekt på samfunnets totale interesser). Dette er genialt, for på den ene side skal mest mulig virksomhet privatiseres og på den annen side skal offentlige virksomheter "privatiseres" innenfra! Om ikke maksimal lønnsomhet etterstrebes, går du rett  i fengsel! Leve Toten , drit i Norge!

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hva politikere bestemmer av klimatiltak, og hva som faktisk skjer langt frem i tid, er nesten alltid to forskjellige ting. I hht Statista var EU`s forbruk av gass i 1998 430 mrd kbm, i 2019 var det 470 mrd, i årene mellom lå forbruket stort sett mellom 450-500 mrd kbm/år med en jevn økning de siste 6 årene. Absolutt intet tyder på at det er mulig, eller vilje til å redusere dette med 25% frem til 2030 slik von der Leyen ønsker. Det er tross politikeres privilegium å vedta "riktige" ting i dag, som andre må gjennomføre i morgen, som atter andre må betale for, og deretter bli kritisert for når målet ikke ble oppnådd. Jeg tror vi vil selge gass til Europa i mange år.

Share this post


Link to post
14 hours ago, hoj said:

Vi vet at produksjon av fornybar energi kommer til å øke raskt, meget raskt. For å utnytte den på mest effektivt måten, uten å gå veien om hydrogen, er å bygge HVDC linjer. Man må gjerne bruke kabler og legge de traseer for gassrørledninger som etter hvert blir ledige.

Eg skulle gjerne sett ein uHVDC-kabel i Kina-format langs Nordsjøen heile vegen til Kina.  Rekorden er 12 GW kapasitet, tilsvarande ca gjennomsnittleg kraftforbruk i Noreg, over 3324 km, tilsvarande ca Hammerfest til nordkysten av Spania.  Kabelen kan ha avstikkarar mot land i aust og vest og sjølvsagt tilkoplingspunkt for framtidige havvindparkar og ladestasjonar til (autonome) skip.

 

Noreg kastar i staden vekk hundrevis av milliardar på leiting etter olje, som vi veit ikkje kjem til å verte lønsamt. :wallbash:

 • Like 1

Share this post


Link to post
13 hours ago, Ketill Jacobsen said:

Du har formelt rett! Problemet er at Høyre har presset fram at selskaper eid av stat og kommuner skal operere som om de var private og ikke hensynta annet enn deres primærinteresser (mest mulig profitt på egen virksomhet og minst mulig vekt på samfunnets totale interesser).

Oksedrit.  Kabelen er både sammfunnsøkonomisk lønsam og flyten ville vorte regulert av Statnett.  Dei same som regulerer flyten på alle andre kablar til utlandet.  Sjølvsagt er kabelen lønsam.  Statnett kan ikkje byggje han, for dei har tidlegare hevda at det var heilt umogeleg å leggje kabel i Hardangerfjorden, og at det dessutan at ein kabel mellom Eidfjord og Samnanger ville kosta meir enn NorthConnect-kabelen.  Når Statnett ikkje er kompetente til å lage eit lønsamt prosjekt, er det betre for staten, folket og heile samfunnet om vi let nokon som kan dette betre ta seg av jobben og ta på seg den økonomiske risikoen i tilfelle dei tok feil og Statnett hadde rett.

13 hours ago, Ketill Jacobsen said:

Dette er genialt, for på den ene side skal mest mulig virksomhet privatiseres og på den annen side skal offentlige virksomheter "privatiseres" innenfra! Om ikke maksimal lønnsomhet etterstrebes, går du rett  i fengsel! Leve Toten , drit i Norge!

Når staten manglar kompetansen som trengst for å få det til, er det heilt greitt å la meir kompetente verksemder ta seg av det.  Alternativet er at det ikkje skjer, og det er uheldig at samfunnsøkonomiske prosjekt ikkje vert bygde berre fordi staten ikkje er i stand til det.

 • Like 2

Share this post


Link to post
13 hours ago, Proton1 said:

Hva politikere bestemmer av klimatiltak, og hva som faktisk skjer langt frem i tid, er nesten alltid to forskjellige ting. I hht Statista var EU`s forbruk av gass i 1998 430 mrd kbm, i 2019 var det 470 mrd, i årene mellom lå forbruket stort sett mellom 450-500 mrd kbm/år med en jevn økning de siste 6 årene. Absolutt intet tyder på at det er mulig, eller vilje til å redusere dette med 25% frem til 2030 slik von der Leyen ønsker. Det er tross politikeres privilegium å vedta "riktige" ting i dag, som andre må gjennomføre i morgen, som atter andre må betale for, og deretter bli kritisert for når målet ikke ble oppnådd. Jeg tror vi vil selge gass til Europa i mange år.

Kvifor trur du ikkje det er mogeleg?  Gassforbruket har stige fordi gassprisen har falle som ein stein og det difor er meir lønsamt å bruke gass enn kol, men målt i kWh har kolforbruket gått mykje meir ned enn gassforbruket.  I land som Storbritannia og Danmark, som har kvitta seg med kolkraft, er gassforbruket òg på veg nedover.  Ser du noko anna som kan reduserast når det er slutt for kol og produksjonen av fornybar energi held fram med å stige?

 • Like 2

Share this post


Link to post

At UK reduserer sitt forbruk av kull, og derved sitt CO2-utslipp, er til fordel for alle og ikke minst for oss som får redusert sur nedbør. Dette er et resultat av sterk satsing på subsidiert vindkraft, ikke minst på havet. Selv om det sitter langt inne, må selv du innse at vinden ikke alltid blåser - hvor skal UK da få strømmen fra da? Gasskraft selvfølgelig! Derfor har UK de senere år bygget mer enn 40 gasskraftverk, og inngått langtidskontrakt for kjøp av gass fra Norge. I 2011 var gassforbruket i UK målt i GWh 910 206, i 2012 var det 854 430, 848 064, 778 395, 800 151, 890 965, 867 261, 878 196 årlig forbruk frem til 2019 da forbruket var 872 371 GWh. Dette vitner ikke om et nedadgående forbruk av gass slik du hevder.

 

Share this post


Link to post

Sturle S:

Ola Borten Moe lanserte i si tid idéen om at Noreg skal vere europas batteri. Det har vi svært gode føresetnader for, både med eksisterande kraftverk og med effekt-oppgradering av eksisterande kraftverk.

Proton svar:

Tanken om at Norge kan opptre som Europas batteri er ren fantasi og totalt frakoblet virkelighetens verden. Vår totale genereringskapasitet er 30 GW. Kapasiteten i EU er 950 GW, hvorav 160 GW er vind, og 100 GW sol. På en kald vinterdag bruker vi kanskje 24 GW av vår vannkraft selv. Noen verk vil være nede for vedlikehold og noen vil mangle vann. Så hvor mye batterikapasitet kan vi til enhver tid garantere å ha tilgjengelig? Intet land med stort innslag av vind og sol vil gjøre seg avhengig av kraft fra Norge ved vindstille. Balansekraft fra gass vil være eneste alternativ inntil teknologi for lagring av store mengder energi er tilgjengelig. Det kan det bli mange ti-år til.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...