Jump to content
Redaksjonen.

Hva skal Norge leve av når olje- og gassressursene aldri tar slutt?

Recommended Posts

27 minutes ago, uname -l said:

La oss se på det dumme du skriver videre.

Fordi det var NULL som ble tatt ut av oljefondet til oljeindustrien. Oljeindustrien fikk en skatteutsettelse som bedrer likviditeten, ikke profatibiliteten. Du klarer ikke en gang å forstå det helt basale før du fyrer løs i alle retninger.

Lettingar i skattar og avgifter er ikkje subsidiar.  Eg skal notere meg den meininga til neste gong vi diskuterer elbilfordelar.

 

Fleire økonomiprofessorar er usamde med deg i at dette berre er ei utsetting av skatt: https://www.dn.no/innlegg/koronadebatt/olje/energi/innlegg-hvorfor-skal-skatten-favorisere-olje-og-gass/2-1-809559

 

Og ikkje prøv deg med at leitesubsidiane er noko anna enn subsidiar.

Quote

Hvem fikk direkte støtte av corona-pakken? Jo, de grønne næringene du maser om.

Kven då, og har dei fått anna enn smular?

"Mens oljebransjen har klart å rette oppmerksomheten mot endringen og i mindre grad innholdet, er det viktig å ikke glemme hva forslagene reelt sett innebærer: En stimulans av investeringer i olje og gass som ikke finnes i andre næringer, uten noen betingelser om hva det skal investeres i."

https://www.dn.no/innlegg/koronadebatt/olje/energi/innlegg-hvorfor-skal-skatten-favorisere-olje-og-gass/2-1-809559

Quote

Hvilke andre næringer bidrar med mer til statskassen?

Det finst det ikkje noko rekneskap over, men om vi tek omsyn til at 3 av 4 norske kroner er investert i oljeindustrien, skulle oljeinntektene utgjere 3/4 av inntektene til staten dersom olje er like lønsamt som andre næringar.  Oljeinntektene er langt under det nivået.  Det er småpengar samanlikna med kor mykje pengar som er sylta ned og ikkje kjem resten av økonomien til gode.

 

Men – som du nok ikkje har forstått denne gongen heller – dei neste 50 åra kjem ikkje til å vere ein reprise på dei 50 åra som har gått.  Oljeforbruket er på veg ned.  Toppen i forbruket vart nådd i 2019.  Dermed kjem inntektene berre til å gå ein veg, og det er nedover.  Om vi leitar etter meir olje, og faktisk startar produksjon, vil prisane berre gå meir ned.  Det er her Noreg er alvorleg hardt ute på køyret.  Vi pøsar på med subsidiar til leiting etter olje i Barentshavet, og det er absolutt ingen analytikarar utanfor oljeselskapa som trur at eit funn der nokon sinne vil løne seg.  Vi deler ut gratis pengar til leiteselskap.  Taper dei pengar, får dei jammen att det dei har hatt i underskot når dei legg ned.  Tykkjer du det er fornuftig pengebruk?

Edited by Sturle S
 • Like 4

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (2 timer siden):

Al Gore veit eg ingenting om, men Arktis frys definitivt ikkje til.  Då har du lese falske nyhende.  Arktis smeltar i rekordtempo.  Til og med permafrosten i Noreg smeltar.

https://earther.gizmodo.com/the-arctic-we-know-is-disappearing-1845049072

https://www.tu.no/artikler/klimaforskere-gronland-har-passert-point-of-no-return/497691

 

Antarktis smeltar òg:

https://newatlas.com/science/antarctic-sea-ice-loss-impact-wildlife/

Her var det mye tull gitt !

Sjøisen i Arktis har ikke minket nevneverdig de siste 10 åra:
BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2.1.png

 

Innlandsisen på Grønland la på seg både i 2017 og 2018.
I fjor var det tap av is, mens i år ligger det akkurat på normalen:
gis-smb-2017-to-2020.png

Når det gjelder Antarktis så er isdekket nå over gjennomsnittet for åra 1981-2010 hvilket du kan sjekke her:
https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (26 minutter siden):

Lettingar i skattar og avgifter er ikkje subsidiar.  Eg skal notere meg den meininga til neste gong vi diskuterer elbilfordelar.

Det er en skatteutsettelse. Om du skylder 10 000 i skatt og får utsettelse på å betale inn så endrer ikke det lønnsomheten annet enn en rentefordel.(Edit: Ser at selskapene faktisk må betale renter så da faller det også bort.)

Diskusjonen her begynte med en klar motsetning i det som ble skrevet i artikkelen hvor man mente at industrien ble holdt kunstig i live samtidig som den var altfor profitabel. Det er en tabbe av artikkeforfatteren.

Så prøver du å innbille folk at de 164 milliardene i koronatiltak var til oljeindustrien. Jeg vet ikke hva slags fehoder du omgir deg med til vanlig som gjør at du tror du lykkes med disse triksene, men jeg tror veldig mange i tillegg til meg begynner å bli lei av å bruke tid på dem.

Edited by uname -l

Share this post


Link to post
25 minutes ago, Frank Olsen said:

Her var det mye tull gitt !

Sjøisen i Arktis har ikke minket nevneverdig de siste 10 åra:

Innlandsisen på Grønland la på seg både i 2017 og 2018.
I fjor var det tap av is, mens i år ligger det akkurat på normalen:

Her var det mykje tull gitt!

 

Klima er gjennomsnittsveret over ein periode på 30 år.  Kva som skjedde akkuat i fjor eller året før er vêr, ikkje klima.

 

Sjå forresten:

https://newatlas.com/environment/new-arctic-climate-state/

Edited by Sturle S
 • Like 3

Share this post


Link to post
2 minutes ago, uname -l said:

Det er en skatteutsettelse. Om du skylder 10 000 i skatt og får utsettelse på å betale inn så endrer ikke det lønnsomheten annet enn en rentefordel.

Både OED og leiande økonomar meiner at oljeselskapa har fått skattelette, ikkje berre utsetting, men du høyrer kanskje berre på oljelobbyen?  Oljeselskapa får m.a. auka friintekta til 24%.  Det er eit særskilt skattefrådrag for oljeselskapa, og det gjev direkte reduksjon i skatten på ca 8 mrd kroner.  (Regjeringa ville redusere friinntekta til 10% for å kompensere for forseinka skatt, men Stortinget gjekk motsett veg.)

2 minutes ago, uname -l said:

Diskusjonen her begynte med en klar motsetning i det som ble skrevet i artikkelen hvor man mente at industrien ble holdt kunstig i live samtidig som den var altfor profitabel. Det er en tabbe av artikkeforfatteren.

Med tilsvarande skatteordningar kan einkvar industri gjerast profitabel.  Kva om staten betaler 78% av investeringskostnadane for ein vindpark?  Då vert det fort pengar ut av det.  Om staten tek tilsvarande skattesats som for oljeindustrien vert det framleis mykje meir lønsamt enn i dag pga høg friinntekt og sparte renteutgifter.

2 minutes ago, uname -l said:

Så prøver du å innbille folk at de 164 milliardene i koronatiltak var til oljeindustrien. Jeg vet ikke hva slags fehoder du omgir deg med til vanlig som gjør at du tror du lykkes med disse triksene, men jeg tror veldig mange i tillegg til meg begynner å bli lei av å bruke tid på dem.

Eg har ikkje nemnt 164 milliardar til koronatiltak med eit ord.  Skattelettene til oljeindustrien var forresten eit koronatiltak.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (1 minutt siden):

Eg har ikkje nemnt 164 milliardar til koronatiltak med eit ord.  Skattelettene til oljeindustrien var forresten eit koronatiltak.

Nei, vel du skrev dette:

"1. halvår 2020 tok staten netto 164168 millionar kroner ut frå oljefondet.  Uttaka går med til å dekkje m.a. leiteaktivitet i Barentshavet og subsidiepakken som vart vedteken i sommar."

La oss si at av de 164 milliardene så fikk BlåKors 50 kroner. Vil du si at denne setningen da gir et riktig bilde av hvordan BlåKors ble tilgodesett?

"1. halvår 2020 tok staten netto 164168 millionar kroner ut frå oljefondet.  Uttaka går med til å dekkje m.a. BlåKors ."

Det er sånn du driver på konstant i disse debattene. Det er usakligheter og ville overdrivelser over en lav sko. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (1 time siden):

 

Klima er gjennomsnittsveret over ein periode på 30 år.  Kva som skjedde akkuat i fjor eller året før er vêr, ikkje klima.

 

Nei sier du det ?
Det visste jeg ikke ?
(Ironivarsel)

Men når en trend går nedover i 20 år og så plutselig flater ut i 10 år, hva sier det deg ?
Kan det være at trendlinjen er brutt ? 

Og hvordan ser trenden over sjøisen i Antarktis ut ?
Jo slik:
Antarctic_seaice_mins_1979-2020_1240.jpg

By the way, trendlinjen for Arktis er jo også litt av en cherrypicking fra alarmistenes side.
Hva om vi ser på utbredelsen før rekordåret 1979 der trenden starter:
NOAA-ice-Fraud-2.gif?resize=546%2C442&ssl=1

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

2 hours ago, uname -l said:
2 hours ago, Sturle S said:

Eg har ikkje nemnt 164 milliardar til koronatiltak med eit ord.  Skattelettene til oljeindustrien var forresten eit koronatiltak.

Nei, vel du skrev dette:

"1. halvår 2020 tok staten netto 164168 millionar kroner ut frå oljefondet.  Uttaka går med til å dekkje m.a. leiteaktivitet i Barentshavet og subsidiepakken som vart vedteken i sommar."

La oss si at av de 164 milliardene så fikk BlåKors 50 kroner. Vil du si at denne setningen da gir et riktig bilde av hvordan BlåKors ble tilgodesett?

Det er ingen direkte samanheng mellom coronatiltak og uttak frå oljefondet, slik du insinuerer.  Staten må ta ut pengar fordi inntektene til statskassa fell pga låg oljepris, samt at staten sjølvsagt har fått høgare utgifter enn vanleg pga coronatiltak.  Til dømes store skatteletter til oljeindustrien og mykje leiting i Barentshavet.  2016 var fyrste år med nettouttak frå oljefondet pga låg oljepris og auka leiteaktivitet.  Sidan det har vi berre sett inn pengar i 2019, som vart året for "peak oil demand" og truleg siste år med nettoinnskot til oljefondet.

2 hours ago, uname -l said:

"1. halvår 2020 tok staten netto 164168 millionar kroner ut frå oljefondet.  Uttaka går med til å dekkje m.a. BlåKors ."

Det er sånn du driver på konstant i disse debattene. Det er usakligheter og ville overdrivelser over en lav sko. 

Då har eg ei øving til deg: Kor mykje hadde uttaket vore dersom oljeprisen og skatteinntektene heldt seg på same nivå som i gamle dagar, då du var ung og bilar gjekk på bensin eller diesel?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (21 minutter siden):

 Til dømes store skatteletter til oljeindustrien og mykje leiting i Barentshavet. 

Det er en skatteutsettelse. Provenytapet er negativt ifølge myndighetene.

Sturle S skrev (21 minutter siden):

 Sidan det har vi berre sett inn pengar i 2019, som vart året for "peak oil demand" og truleg siste år med nettoinnskot til oljefondet.

Vi får se om du reddes av at korona-epidemien blir mye verre enn folk frykter. PS! Det som teller er bruttoinnskuddet. Hva politikerne er villig til å ødsle oljepengene på eller hvordan aksjekursene utvikler seg er selvfølgelig irrelevant for oljelønnsomheten. Men takk for at du prøver deg med nok et triks. 

Edited by uname -l

Share this post


Link to post
1 hour ago, Frank Olsen said:

Nei sier du det ?
Det visste jeg ikke ?
(Ironivarsel)

Men når en trend går nedover i 20 år og så plutselig flater ut i 10 år, hva sier det deg ?
Kan det være at trendlinjen er brutt ? 

Og hvordan ser trenden over sjøisen i Antarktis ut ?

Kva har det med saka å gjere? 

 

Utstrekninga av sjøisen vil sjølvsagt auke når isbeane på Grønland kalvar i rekordfart, men det er jo ein konsekvens av at temeraturen vert høgare.  På Nordpolen er det knapt fleirårsis att.  Berre tynne flak og sørpe med store råker.  Då flyt òg isen mykje meir utover, slik at området som er definert som ikkje isfritt vert større.  Det verkar som om de klimareligiøse klamrar dykk fast til enkeltparameter som er verdilause når du ikkje ser dei i samanheng, og latar som om de ikkje forstår dette.  (Eller har det frå kjelder som faktisk ikkje forstår det, for mangel på kjeldekritikk er dessverre utbreidd blant religiøse.)

 

https://www.tu.no/artikler/permafrosten-i-finnmark-smelter/256672

https://forskning.no/geofag-klima-partner/permafrosten-i-arktis-kan-tine-raskere-enn-vi-har-trodd/1681730

 

Issmeltinga på Grønland er alt anna enn normal.  Du ser på snittet over dei ti siste åra, og påstår at det er normalen, men dei ti siste åra har isen smelta i rekordtempo.  I 2017 og 2018 var tapet uvanleg lite, men heile det og meir til vart teke att i 2019.  Grønland har aldri mista meir is sidan målingane starta i 1948.  Frå 1900-2000 flytta jordaksen seg nokre cm i året i retning Canada.  Forlengar du linja hamnar du ca i Boston.  Frå ca 2000 har aksen skifta kurs fullstendig, og går no i retning England.  Forlengar du linja går ho gjennom Liverpool.  Den viktigaste årsaka til retningsskiftet er stort massetap frå Grønland pga issmelting.  Den nest viktigaste årsaka er massetap frå delar av Antarktis.

 • Like 2

Share this post


Link to post
17 minutes ago, uname -l said:

Det er en skatteutsettelse. Provenytapet er negativt ifølge myndighetene.

Ikkje i fylgje økonomane.

17 minutes ago, uname -l said:

Vi får se om du reddes av at korona-epidemien blir mye verre enn folk frykter.

Ehm.. Eg treng nok ikkje "reddast" på nokon måte.

 

Rystad har analysert seg fram til at vi kunne få ein ny topp rundt 2023 om ikkje det kom ei andre bølgje i pandemien.  No ser det ut som vi får ei andre bølgje.  BP har berre eitt scenario i sin årlege Energy Outlook for 2020 der peak demand ikkje vart nådd i 2019.  Den heiter "business as usual" utan Covid-19 og utan at poltikken for overgang til fornybar energi har effekt.  Det scenarioet har ein svak oppgang i forbruket fram til ein topp i 2025.  Forbrukstoppen er nok nådd for både kol og olje.

17 minutes ago, uname -l said:

PS! Det som teller er bruttoinnskuddet. Hva politikerne er villig til å ødsle oljepengene på eller hvordan aksjekursene utvikler seg er selvfølgelig irrelevant for oljelønnsomheten. Men takk for at du prøver deg med nok et triks. 

Ah, då kan vi berre droppe leitesubsidiane og skattesubsidiane, eller?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (1 time siden):

Utstrekninga av sjøisen vil sjølvsagt auke når isbeane på Grønland kalvar i rekordfart, men det er jo ein konsekvens av at temeraturen vert høgare.  På Nordpolen er det knapt fleirårsis att.  Berre tynne flak og sørpe med store råker.  Då flyt òg isen mykje meir utover, slik at området som er definert som ikkje isfritt vert større.  Det verkar som om de klimareligiøse klamrar dykk fast til enkeltparameter som er verdilause når du ikkje ser dei i samanheng, og latar som om de ikkje forstår dette.  (Eller har det frå kjelder som faktisk ikkje forstår det, for mangel på kjeldekritikk er dessverre utbreidd blant religiøse.)

Issmeltinga på Grønland er alt anna enn normal.  Du ser på snittet over dei ti siste åra, og påstår at det er normalen, men dei ti siste åra har isen smelta i rekordtempo.  I 2017 og 2018 var tapet uvanleg lite, men heile det og meir til vart teke att i 2019.  Grønland har aldri mista meir is sidan målingane starta i 1948.

Ja dette har du greie på skjønner jeg ?

Hvor blir det av isen som kalver fra Grønland ?
Jo den driver sørover på begge sider av øya og har veldig lite å si for utbredelsen av sjøis.
Og dersom det var slik du sier at tynnere is flyter mer utover, og det var veldig lite flerårsis igjen i Arktis så burde det vist godt igjen på det totale volumet av isen.
Det gjør det ikke. Volumet er litt laver i år enn de foregående, men ikke mye.
Det begynte endatil å fryse på tidligere i år enn de foregående:
http://ocean.dmi.dk/arctic/icethickness/images/FullSize_CICE_combine_thick_SM_DK_20200917.png

Du sier også at istapet på Grønland har vært rekordstort de siste 10 åra.
Dette stemmer heller ikke.
Også grafen over massetapet på Grønland viser en utflatende tendens, slik som reduksjonen av isutbredelsen og volumet:
http://polarportal.dk/en/greenland/mass-and-height-change/

For øvrig har du fullstendig misoppfattet hvem som er klimareligiøs.
Du og dine meningsfeller leser alt som kommer fra klimamenigheten slik visse folk leser bibelen.

Edited by Frank Olsen
 • Like 1

Share this post


Link to post

"Det er vanskelig å se at det ikke er EU som vil være drivkraften i det norske grønne skifte. "

Hvem saboterer full utnyttelse av kabel mellom Norge og Tyskland?

Tyskland saboterer bygging av kraftledninger mellom nord og sør, mye vind- og solenergi går tapt.

Generelt sett, så er det ingen koordinering av energiforsyning i EU. Dvs. mye fornybar energi går tapt.

Hvem deltar i bygging Nordstream 2?

Hvem saboterer elektriske biler?

I hvilken grad deltar de østeuropeiske EU-land i det grønne skiftet?

Dersom forfatteren mener at EU-statene er så veldig lang fremme, så bør det dokumenters.

I mine øyne, Norge ligger langt foran Tyskland.

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (12 timer siden):

Både OED og leiande økonomar meiner at oljeselskapa har fått skattelette, ikkje berre utsetting, men du høyrer kanskje berre på oljelobbyen?  Oljeselskapa får m.a. auka friintekta til 24%.  Det er eit særskilt skattefrådrag for oljeselskapa, og det gjev direkte reduksjon i skatten på ca 8 mrd kroner.  (Regjeringa ville redusere friinntekta til 10% for å kompensere for forseinka skatt, men Stortinget gjekk motsett veg.)

Med tilsvarande skatteordningar kan einkvar industri gjerast profitabel.  Kva om staten betaler 78% av investeringskostnadane for ein vindpark?  Då vert det fort pengar ut av det.  Om staten tek tilsvarande skattesats som for oljeindustrien vert det framleis mykje meir lønsamt enn i dag pga høg friinntekt og sparte renteutgifter.

Eg har ikkje nemnt 164 milliardar til koronatiltak med eit ord.  Skattelettene til oljeindustrien var forresten eit koronatiltak.

Tryr nok oljeselskapa hadde klart seg uten subsidiar om dei hadde hatt skattetrykk som eit vindkraftverk.

Er det det du ønsker?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Dette skal vel ikke være en diskusjon om global oppvarming generelt.

Men jeg har noen kommentarer til utbredelsen av is i Arktis i perioden 1920-1975.

.

Mellom 1918 og 1961 var det veldig få vulkanutbrudd i verden. Vulkanutbrudd fører til avkjøling. Langvarig fravær av vulkanutbrudd fører derimot til en tidsbegrenset periode med global oppvarming. I 1961 var det bla et vulkanutbrudd på Island. Mellom 1925 og 1965 var Golfstrømmen ganske varm, varmt sjøvann smelter havis og skaper varme luftstrømmer i nordområdene. Alt dette får betydning for mengden av is i Arktis.

.

Perioden fra 1918 til 1938 var preget av storstil industrialisering i Nord-Amerika og i Europa (inkl i Sovjetunionen). Denne industrialisering var basert på storstilt bruk av kull og koks (og kull og koks ble også brukt til husoppvarming og til smelting av jern og stål). Hva som skjedde mellom 1938 og 1948 med utslipp er en egen historie. Etter 1948 begynte gjenoppbyggingen av Europa etter WW2 og var i stor grad basert på bruken av kull. I året 1952 fikk man The great Smog of London med 12.000 døde og hvor 100.000 fikk luftveisproblemer. The Clean Air Act ble vedtatt i 1956 for å få ned utslippene. I 1967 ble det iverksatt oljeblokade av USA og Storbritannia.

.

Jeg skulle gjerne ha likt å se hva CO2 konsentrasjonen over Europa var i disse årene fra 1918 til 1975 (de målingene man ofte bruker er basert på is-kjerner fra Sydpolen, hvilket umulig kan vise hva CO2-konsentrasjonen over Europa var på denne tiden). Det er ikke bare nødvendigvis CO2 som er problem, brenning av kull og koks slipper også ut bla sot og partikler i tillegg til CO2.

.

Det som skjedde i Arktis og Europa mellom 1925 og 1965 var tidsbegrenset, men ligner på global oppvarming. Dette sammen med høy (regional) CO2-konsentrasjon over Europa og Nord-Atlanteren pga utslipp fra Nord-Amerika og Europa. Samtidig var solinnstrålingen moderat fram til ca 1948

Share this post


Link to post
21 hours ago, Frank Olsen said:

Ja dette har du greie på skjønner jeg ?

Hvor blir det av isen som kalver fra Grønland ?
Jo den driver sørover på begge sider av øya og har veldig lite å si for utbredelsen av sjøis.

Mykje av han vert liggjande lenge i fjordane på Grønland og kan bruke fleire år før han når New Foundland.

21 hours ago, Frank Olsen said:

Og dersom det var slik du sier at tynnere is flyter mer utover, og det var veldig lite flerårsis igjen i Arktis så burde det vist godt igjen på det totale volumet av isen.
Det gjør det ikke. Volumet er litt laver i år enn de foregående, men ikke mye.
Det begynte endatil å fryse på tidligere i år enn de foregående:
http://ocean.dmi.dk/arctic/icethickness/images/FullSize_CICE_combine_thick_SM_DK_20200917.png

Trenden her er veldig tydeleg.  Havisen vert stadig tynnare.  Kva som skjer i enkeltår er som sagt vêr, ikkje klima.

21 hours ago, Frank Olsen said:

Du sier også at istapet på Grønland har vært rekordstort de siste 10 åra.
Dette stemmer heller ikke.år
Også grafen over massetapet på Grønland viser en utflatende tendens, slik som reduksjonen av isutbredelsen og volumet:
http://polarportal.dk/en/greenland/mass-and-height-change/

Hæ?  Grafen går jamt og trutt nedover.  Ei kort pause i 2017 og 2018 som vart teke att med rekordssmelting i 2019.  Det er naturlege variasjonar.  Fram til 1990-talet var smelting og ny is i balanse, men då òg var det naturlege variasjonar med år der isen la på seg og år då det var netto-tap av is.  Dei siste 20 åra har det nesten utan unnatak vore nettotap av is.

21 hours ago, Frank Olsen said:

For øvrig har du fullstendig misoppfattet hvem som er klimareligiøs.
Du og dine meningsfeller leser alt som kommer fra klimamenigheten slik visse folk leser bibelen.

Eg viser til vitskap, ikkje til noko bibel.  Du er litt sosm trumpen.  "Det kjem til å verte kaldare.  Det veit eg.  Vitskapen veit det berre ikkje enno."  Kvifor meiner du at du har fasiten i din bibel, medan vitskapen tek feil?

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
15 hours ago, hoj said:

"Det er vanskelig å se at det ikke er EU som vil være drivkraften i det norske grønne skifte. "

Hvem saboterer full utnyttelse av kabel mellom Norge og Tyskland?

Det er ikkje sabotering av det grøne skiftet.  Tyskland har opna for 100% eksport over kabelen, men dei har avgrensa import i periodar når dei må betale vindkraftverk for å stanse turbinane pga stort kraftoverskot nord i Tyskland.  Det er eit politisk/økonomisk spørsmål.  Helst skllel Tyskland vore delt i fleire prisområde, slik som Noreg, men Tyskland er ein føderasjon med mykje sterkare lokale regionar. I sør ynskjer dei det ikkje, for sør er netto-importør av kraft og ei oppsplitting vil gjere krafta der mykje dyrare.  I Nord ynskjer dei det ikkje, for dei er netto-eksportør av kraft og i nord vert då mykje høgare.

 

Noreg skulle òg vore mykje meir oppsplitta i nodar.  Då kunne vi utnytta både produksjon og nett mykje betre enn i dag, men det finst ikkje politisk vilje.  Kraftprodusentane vil heller ikkje, for dei fleste er lokalisert i område med store overskot.

Quote

Tyskland saboterer bygging av kraftledninger mellom nord og sør, mye vind- og solenergi går tapt.

Du finn att den same lokalpolitikken her.  Store kraftverk kan ha fleire tusen tilsette som kjem til å miste jobben når linja er ferdig.  dei føderale styresmaktene har gått inn og endra regelverket slik at det vert enklare å byggje linja, som er under bygging.  Tyskland har dessutan letta ein del flaskehalsar mellom aust og vest dei siste åra.

Quote

Generelt sett, så er det ingen koordinering av energiforsyning i EU. Dvs. mye fornybar energi går tapt.

Det stemmer absolutt ikkje.  Ta til dømes Kriegers Flak, der straumen kan gå til den som betaler mest av Danmark, Tyskland eller Sverige.  Danmark har bygd ein kabel til Nederland og byggjer ein til Storbritannia.  Storbritannia har bygd flusst av kablar.  Sverige har bygd til Polen og Litauen.  Her skjer det veldig mykje.

 

Noreg er derimot sinkar.  NorthConnect er sett på vent, til dømes.

Quote

Hvem deltar i bygging Nordstream 2?

Dette er òg eit politisk prosjekt drive av ein svært mektig tidlegare tysk utanriksminister som er kompis med Putler.  Alle veit at NordStream2 korkje er naudsynt eller lønsam for Tyskland, og dei leitar berre etter ei orsaking for å få avslutta prosjektet.  Problemet er at so lenge trumpen er imot er 98% av alle tyskarar for.  No er trumpen den beste garantist for at prosjektet vert gjennomført.  No kan det snu, etter at Putler serverte Navalnjy nervegift.  Det kan vere påskotet tyskarane treng for å stanse prosjektet.

Quote

Hvem saboterer elektriske biler?

Den gamle bilindustrien.

Quote

I hvilken grad deltar de østeuropeiske EU-land i det grønne skiftet?

I stor grad.  No vil til og med Polen byggje kjernekraftverk som erstatning for kolkraftverk.  Polen produserer meir kolkraft enn 25 av medlemslanda til saman.  Ingen andre har bygd kolkraftverk dei siste åra.

Quote

I mine øyne, Norge ligger langt foran Tyskland.

Nei, Noreg ligg langt etter.  I Noreg saboterer til og med politikarane det grøne skiftet i Europa ved å stanse NorthConnect.

Edited by Sturle S
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Frank Olsen skrev (På 18.9.2020 den 14.05):

By the way, trendlinjen for Arktis er jo også litt av en cherrypicking fra alarmistenes side.
Hva om vi ser på utbredelsen før rekordåret 1979 der trenden starter:
 

At målingene starter i 1979 er ikke cherrypicking men skyldes at kontinuerlig overvåkning med satellitt startet i 1979. Eldre estimater, spesielt fra før 1950, er langt mer usikre.

https://nsidc.org/cryosphere/icelights/2011/01/arctic-sea-ice-satellites

On-topic:

Sitat

Forbud mot deponi av utsortert biologisk avfall, vil øke behov for kompostering, produksjon av biogass og ikke minst karbonfangst på avfallsforbrenning, hvor om lag 50 prosent av CO2-en kommer fra biologiske kilder. Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud vil ha størst sjanse for å bli en ettertraktet forgjenger innen karbonfangst i Europa. 

Dette er interessant sett i sammenheng med regjeringens motvilje mot å støtte anlegget på Klemetsrud. Blir spennende å se om de tar til vettet i årets statsbudsjett.

 • Like 1

Share this post


Link to post
On 9/19/2020 at 12:58 AM, Trestein said:

Tryr nok oljeselskapa hadde klart seg uten subsidiar om dei hadde hatt skattetrykk som eit vindkraftverk.

Er det det du ønsker?

Ajaj, tenk om vindkraftverka hadde fått att 78% av utbyggingskostnadane over 6 år!  Då hadde nok mange fleire prosjekt vorte lønsame, ja.  Då kan dei byggje fire vindkraftverk på seks år for under prisen av eitt.  Spesielt om dei hadde fått dei same skattepakken som oljeselskapa, som no kan få att 56% av utbyggingskostnadane med ein gong – uavhengig av om dei er i skatteposisjon eller ikkje – og i tillegg får 24% av inntekta skattefritt + 22% av utbyggingskostnadane over 6 år.  Då hadde det nok vorte fart i utbyggingane!  No får vindkraftverk berre att 22% over 20 år, som gjev svært høge kapitalkostnadar.

 

Vasskraftverk har avskrivingstid over 67 år.  Kunne nok fått fart på oppgraderingar der òg, dersom dei kunne skrive av alt på skatten same år – og faktisk få pengane av staten uavhengig av om dei betaler skatt eller ikkje.

Edited by Sturle S
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...