Jump to content
Redaksjonen.

Elbilene er datamaskiner på hjul. Det har få gamle bilmerker forstått

Recommended Posts

On 9/18/2020 at 9:52 PM, 6RCURCGB said:

[1] Kan du utdype denne påstanden eller referere til bruksanvisningen på biler som fremlegger det på denne måten?

[2] Hva skal vi gjøre inntil førerstøtteverktøyene blir skikkelig gode?

[3] Når hadde du tenkt å overføre ansvaret for fartøyet fra sjåføren til bilprodusenten? Hvem blir da ansvarlige for bilprodusentens forståelse av at de er ansvarlige for fartøyets ferd?

[1] - Førerstøttesystemer kan bidra til at menneskelige feil får mindre alvorlige konsekvenser. Sitat: Vegvesenet. Utover dette gidder jeg gidder ikke søke gjennom bruksanvisninger noe mer enn du gjør, så hva med denne utdypingen i stedet: ingen bilprodusenter har påstått at de tar ansvar bort fra sjåføren så det er fortsatt sjåføren som må styre fartøyet. Denne utdypingen trenger ikke dokumenteres fordi hadde en bilprodusent påstått det, hadde vi hørt om det i media. Som vi allerede har hørt om det når sjefen for en bilprodusent bare antydet gjennom et veldig kontroversielt valgt funksjonsnavn at biler har autopilot. For selv om jeg synes det er galt å kalle dette for autopilot, har selv Tesla aldri påstått at sjåføren ikke har ansvar for kjøringen.

[2]  Hvem er vi? De som kjøper biler, de som bygger biler eller de som godkjenner bilmodeller? Dersom førerstøttesystemer viser seg å gjøre bilene mer utrygge i trafikken bør vi blokkere markedstilgangen for dem inntil de kan dokumentere at de ikke lengre gjør bilene mer utrygge i trafikken. Og de burde naturligvis ikke ut i trafikken in the first place før de har levert slik dokumentasjon først. Dersom du ikke stoler på myndighetenes vurdering, bør du ikke kjøpe disse modellene. Dersom sikkerhetssystemene gjør bilene tryggere i trafikken bør vi implementere dem. Dersom de gjør bilene mye tryggere i trafikken bør vi påby dem. Dette er vel sånn høvelig hvordan systemet fungerer i dag allerede, hvis jeg ikke tar feil.

[3]  Jeg har slett ikke tenkt å overføre ansvaret for fartøyet fra sjåføren til bilprodusenten. Ikke er jeg myndighetene, og jeg ser ikke på noe tidspunkt at bilen og dermed bilprodusenten for eksempel kan ta kontroll over fartøyet ved elektrisk svikt i fart. Derimot har jeg tenkt at produsentene skal holdes ansvarlig ved feil i deres produkter der feilene fører til skade. Denne forståelsen har bilprodusentene allerede siden de allerede har det ansvaret. Jeg vil holde ikke bare produsentene men myndighetene til ansvar dersom de tillater selvkjørende biler som ikke er gode nok.

Og da kommer vil til "hva er godt nok", men det er en for komplisert diskusjon til at jeg har noe unikt å bidra i den. Hvis du likevel er interessert i min vurdering er den at dersom totalt antall ulykker går signifikant og målbart ned, er det en forbedring, og ansvar for restulykkene må fordeles mellom sjåføren der sjåføren i dag ville hatt ansvar, og produsenten der produsenten i dag ville hatt ansvar. Sannsynligvis går den siste andelen mye opp dersom sjåførfeil elimineres og programvarefeil eller maskinvarefeil overtar som hovedårsak. Det igjen betyr at ansvaret produsentene må svare for øker betraktelig, og det vil være i deres interesse å forbedre systemene så raskt og mye som mulig. Jeg mener at man allerede har den nødvendige ansvarsfordelingen lovfestet, men at det sannsynligvis er nødvendig å utdype den mer enn i dag og å ha langt strengere oppfølging av produsentene/leverandørene enn i dag.
 

On 9/18/2020 at 9:45 PM, Joeal88 said:

1. Oppegående og dyktige trafikanter trenger ikke at en data skal kjøre bilen for dem, og autopilot funksjonen til Tesla er et system som tar vekk oppmerksomheten fra sjåførene. Det finnes grenser for hvor mye førerassistansesystemer som er bra for sikkerheten i trafikken. Vi er ekstra nøye på at vi lærer samtlige av elevene våre hvor lite det er som skal til for og skape livsfarlige situasjoner i trafikken, og jeg tar enhver elev med på en av kjørebanene til vegvesenet hvor jeg gir de opplevelser som de mister pusten i noen sekunder. Vi er svært nøye på at elevene skal være oppmerksomme til enhver tid, uansett om det gjelder med klasse B, BE eller MC.

2. Nei, dette er ikke feil. Det er blitt bevist flere ganger at autopilot funksjonen til Tesla skaper lett farlige situasjoner, og spesielt i tilfeller hvor hastigheten er høy. Et slikt system skulle vært forbudt på motoriserte kjøretøy.

Oppegående og dyktige trafikanter har 1-2 sekunders reaksjonstid, som er forskjellen mellom liv og død i mange situasjoner. I tillegg er det et beviselig faktum at ingen sjåfører er på sitt beste hele tiden. Jeg kaller derfor påstanden din både feilaktig og uansvarlig.

Videre har du fortsatt ikke forklart hvordan en autopilotfunksjon tar sjåførens oppmerksomheten bort fra trafikken. Dersom funksjonen aktivt forstyrrer eller ber om oppmerksomhet kan jeg forstå det, men jeg har ikke hørt at dette et stort problem. Dersom sjåføren bryter loven ved å selv begynne å fokusere på andre ting fordi bilen er for lett å kjøre, er det sjåførens opplæring og praksis som er problemet, ikke førerstøttesystemet. Forøvrig er også ABS et førerstøttesystem - når du tar elevene til vegvesenet, har du opplevd at ABS i snitt gjør bilene tryggere eller farligere? Hva med automatisk nedbremsning? Antispinn og antiskrens? Automatisk avstandsholder? Lane assist? Sensorer som oppdager om sjåføren holder på å duppe av? Alle disse retter opp i feil sjåførene gjør. Alle disse har potensiale for feil, men det avveies mot sjåførens potensiale for feil, som er skyhøyt over - som bevist av ulykkesstatistikkene. Automatisk unnastyring er den naturlige videreføringen derfra. Jeg gir deg rett i at man må ikke tillate systemer som er dårligere enn sjåførene, men man må tillate utvikling og implementering av systemene når de når opp til et akseptabelt nivå.

Hvis et system redder ti liv og tar ett, blir trafikken tryggere. Det er ikke godt nok, og de som utviklet systemet må holdes ansvarlig for det ene livet. Men systemet bør da likevel implementeres, ikke forbys. Alternativet at ti liv skal gå tapt og ~ti sjåfører skal holdes ansvarlig.
 

On 9/18/2020 at 10:46 PM, 6RCURCGB said:

Du promoterer et system som innebærer at føreren må være forberedt på at "autopiloten" plutselig svinger ut av veien, inn i møtende trafikk, kjører i autovernet som er satt opp ifm. med veiarbeid (fordi det ikke var på kartet) eller fantombremser. For å takle disse situasjonene kreves det mye mer enn normal årvåkenhet.

En bil uten "autopilot", "automatisk unnastyring" eller "lane assist" kan fortsatt plutselig svinge ut av veien av mekaniske årsaker. For å takle disse situasjonen kreves mye mer enn normal overvåkenhet. Det samme gjelder dersom en elg eller et barn plutselig springer fram fra bak et tre eller en parkert bil. Å kjøre en bil skaper farlige situasjoner og det er en grenseverdi der hvor man ikke kan påvirke utfallet med mindre man er mye mer enn normalt overvåken. Så langt tror jeg vi kan være enige, for det jeg har sagt så langt er bare kjente fakta. 

Biltrafikk er farligere enn å fly. Likevel er ikke biler forbudt. Det betyr at man har gjort noen avveininger og funnet noen regler for hva som er akseptabel risiko. Jeg tror fortsatt vi kan være enige, siden dette også er kjente fakta.

Dermed må vi snakke om grenseverdiene. Å tillate/å implementere et system som gjør at det blir signifikant (målbart) mindre farlig i trafikken er en god ting. Jeg håper vi kan være enige om dette også.

Ja, man risikerer at andelen ulykker som skyldes feil i førerstøtteverktøy øker. Vi er garantert enige om at systemer som tar flere liv enn de redder, ikke skal være tillatte, og produsentene skal holdes ansvarlig. Så da er utgangspunktet at vi snakker om systemer som redder flere liv enn de tar. Disse betyr netto tryggere trafikk. Videre er vi nok også enige om at produsentene (fortsatt) skal holdes ansvarlig når deres produkter fører til tapte liv eller skulle ha reddet liv.

Nå kommer de påstandene der vi garantert kommer til å være uenige, siden jeg er absolutt objektiv og ikke har en mening å forsvare ;)

Etterhvert som andelen av ulykker som skjer på grunn av sjåførens feil synker, vil andelen ulykker der produsenten holdes ansvarlig øke. Det betyr at det vil være motivasjon for en forbedringsprosess. Etterhvert som systemene blir videreutviklet, kan man også stramme til kravene og ansvaret slik at man tålererer mindre og mindre feil fra systemene. Det betyr at det vil være en evig motivasjon for forbedringsprosessen. Man vil over tid flytte grenseverdien for hva man aksepterer av risiko i trafikken. På sikt vil de antall ulykker vi tidligere hadde i trafikken stå igjen som en skamplett, på samme måte som vi i dag tenker på biler der det ikke var krav til setebelter. Det var de som sloss mot ABS også.

Men utgangspunktet (mitt) er at vi bør ikke tillate selvkjørende biler før det beviselig leverer tryggere trafikk enn alternativet. Grenseverdien for risiko må ikke løses opp for selvkjørende biler. Og da er det opp til produsentene å levere resultater som forbedrer statistikken og myndighetene å sjekke dem. Vi kan bare slippe til nye systemer bit for bit og kun med etterprøvde resultater som gjenspeiles i statistikken. Noen mener, såvidt jeg har fått med meg, at Tesla er hissigere på å få uferdig funksjonalitet ut i trafikken enn andre leverandører. Om dette er riktig, så vil det finnes måledata for det, og da vil det være riktig å holde dem hardere i ørene. Om måledataene ikke støtter opp om det, så er det ikke opp til oss andre å bestemme basert på følelser, motvilje og yrkesstolthet.

Datamaskiner er mye bedre enn mennesker på å oppfatte og respondere til plutselige trusler. De har langt bedre potensiale enn oss mennesker på å trygge trafikken. Det er idiotisk å tro noe annet. Men vi må fortsatt sørge for at produsentene holdes etter en stadig høyere standard og tvinges til å gjøre systemene så gode som man kan. Og enn så lenge så er det sjåførenes fordømte plikt å være oppmerksomme i trafikken. De som dupper av i en 2020-modell av en Tesla skal naturligvis aldri mer tiltros å styre et fartøy, og dersom de ikke vet det og tar det ansvaret, skulle de aldri sluppet gjennom trafikkopplæringa.

 

On 9/18/2020 at 11:06 PM, RaptorStrike said:

Så klart du la et premiss, du spør hvor mange ulykker som skjer når folk våkne, oppmerksomme og aktpågivende. Vel, hadde alle folk på veien vært dette, så hadde vi ikke behøvd noen som helst assistentsystemer. (...)

Jeg er ikke noe Tesla-fan whatsoever, men det å tro at et menneske er perfekt som sjåfør, det er i beste fall særdeles naivt...

Vi vet jo at dette ikke er tilfelle, og videre vet vi at selv våkne, oppmerksomme og aktpågivende sjåfører fortsatt ikke reagerer raskt nok i mange situasjoner. Heldigvis trenger vi ikke synse eller diskusjon.no-diskutere oss fram til om hvilke førerstøtteverktøy som skal tillates og pålegges. Vi har måledata til slike ting. Anekdoter fra personer i truede yrkesgrupper er ingenting verd om ikke måledata støtter opp deres synsing.

Edited by tommyb
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
uname -l skrev (5 minutter siden):

Teslas selvkjøring skal være rett rundt hjørnet sier Musk og fansen. Allikevel så er status etter 4 år og en haug ulykker at systemet ikke klarer å detektere et 20 meter langt og 50 tonn tungt vogntog som har stoppet på veien. Av alle de små og store situasjoner selvkjøring skal takle så skulle man tro at stoppet semitrailer burde ligge høyt på lista av løsbare oppgaver.

Hvilke andre produsenter av førerstøttesystemer er i stand til å stoppe for et stasjonært objekt i veibanen? Er Tesla vesentlig dårligere enn andre på det punktet? I så fall, hvilke andre?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Men hva er egentlig den enkle forklaringen på at førersystemer ikke forstår stillestående objekter? Bruker de ikke blant annet et form for radarsystemer, slik at radarsignalene viser at objektet står i ro?!

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (2 minutter siden):

Hvilke andre produsenter av førerstøttesystemer er i stand til å stoppe for et stasjonært objekt i veibanen? Er Tesla vesentlig dårligere enn andre på det punktet? I så fall, hvilke andre?

Det vet jeg ikke, men jeg vet heller ikke om andre bilprodusenter som sier at de er så nære full selvkjøring at det bare er myndighetenes godkjennelse som gjenstår. Jeg vet heller ikke om noen særlige tilfeller hos andre hvor biler braser rett inn i stillestående objekter og det kommer frem i ettertid at bilen kjørte selv.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er sikkert mange som har automatisk nedbremsning nå. Volvo har for eksempel, selv om det kan virke å være en fordel å slå det på før det demonstreres til pressen.

Hvis automatisk nedbremsning hjelper i 50% av tilfellene, burde det strengt tatt påbys. Det ville vært langt færre ulykker da. Dette handler tross alt ikke om å finne eksempler på når det ikke virket for å få nedsnakket sikkerhetsfunksjonene eller enkeltfirma. Men det handler litt om å plassere ansvar hos leverandørene slik at de er pålagt og motivert til å forbedre dem når feil finnes. Og så handler det mest om å forbedre ulykkesstatistikkene.

 • Like 2

Share this post


Link to post
uname -l skrev (15 minutter siden):

Det vet jeg ikke, men jeg vet heller ikke om andre bilprodusenter som sier at de er så nære full selvkjøring at det bare er myndighetenes godkjennelse som gjenstår. Jeg vet heller ikke om noen særlige tilfeller hos andre hvor biler braser rett inn i stillestående objekter og det kommer frem i ettertid at bilen kjørte selv.

Tøys, les hvilken som helst manual for adaptiv cruise og stillestående objekter er merket som ikke støttet i alle tilfeller. Grunnen til at vi bare leser om Tesla er pga de drar inn penger på klikk, de gjør ikke resten.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
RaptorStrike skrev (17 minutter siden):

Men hva er egentlig den enkle forklaringen på at førersystemer ikke forstår stillestående objekter? Bruker de ikke blant annet et form for radarsystemer, slik at radarsignalene viser at objektet står i ro?!

Filtrering, slik at en ikke stopper for broer, skilt, tuneller osv.

 • Like 2

Share this post


Link to post
16 minutes ago, RaptorStrike said:

Men hva er egentlig den enkle forklaringen på at førersystemer ikke forstår stillestående objekter? Bruker de ikke blant annet et form for radarsystemer, slik at radarsignalene viser at objektet står i ro?!

Eg trur det er i aukende grad meir normalt med å registrere stasjonære objekter, og det virker som problemet i dag ikkje ligg i å gjenkjenne at noko er stasjonert eller i bevegelse, men å gjenkjenne kva det er. Det er også til grader vanskelig å berekne med mange grenseverdier om noko kjem til å kollidere i realiteten.

I min ioniq har eg ikkje automatisk nedbremsing (trur eg?) - men den har adaptiv cruise-control, varsler når noko kjem i di retning i tilsynelatende kollisjonskurs, og merker seg "stasjonære fartøy" i ny og ne. Eg ser derimot at den ofte feiltolker situasjonen eg har auge med, sjølv om eg gjerne godt kan forstå kvifor den gjere det.

Eksempler:

 1. Ein bobil svingte over i ei busslomme. Bilen min klart ikkje skilje på at den var av vegen og ikkje eit hinder lengre, og byrja varsle om mogleg kollisjon. Foruten at den ikkje klarte å heilt skilje at den ikkje var fysisk i vegen for meg (manglende eller utydelig skulderstripe) var alt anna rett.
 2. Nokre gonger vil bilen byrje redusere farten fordi nokon tar av til ei side i f.eks avkjørselsfelt. Oftest reagerer den om det er vanskelig å sjå linja som markere vegen. Dette er for eksempel ein slik avkjørsel den reagerer på: https://goo.gl/maps/txGeXKcQoRWwS1tr6
 3. I rundkjøringer merker bilen ofte "stasjonære fartøy" - eg trur det er holma i midten den reagerer på, uten at eg er skråsikker.
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
hekomo skrev (11 timer siden):

Jeg registrerer at du ikke svarer konkret på noen kritiske/undersøkende spørsmål. Hva kommer det av tro?

Om noen trenger selvkjørende biler eller ikke har uansett ingenting å gjøre med om sjåfører er aggressive eller ikke. De sjåførene som er aggressive kjører jo åpenbart ikke med Autopilot på, så du motsier egentlig deg selv. Jeg er ikke overrasket.

Hvilke kritiske spørsmål er det som jeg ikke har gitt noen konkrete svar på?

Jeg skrev Tesla-sjåfører er de mest aggressive, pågående og de mest hensynsløse i trafikken, med det så mener jeg følgelig ikke at samtlige Tesla-sjåfører er aggressive og hensynsløse.

Derimot, så er det flere her (deg inkludert) som kommer med en masse bortforklaringer/unnskyldninger i alt som har noe negativt med Tesla å gjøre. Du ser, er ikke uten grunn at Tesla-sjåfører har et såpass dårlig rykte på seg.

Edited by Joeal88
 • Like 1

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (10 minutter siden):

Tøys, les hvilken som helst manual for adaptiv cruise og stillestående objekter er merket som ikke støttet i alle tilfeller. Grunnen til at vi bare leser om Tesla er pga de drar inn penger på klikk, de gjør ikke resten.

Jeg har adaptiv cruise og sjefen for bilmerket(som jeg ikke en gang vet hva heter, tenk det!) har ikke fortalt meg at den er en liten software-oppdatering unna full selvkjøring. Denne sjefen(trolig japansk) har heller ikke demonstrert cruisekontrollen for pressen med hendene av rattet mens han driver med helt andre ting.

Hvermansen som kjøper en bil med navnet Autopilot og som gjennom massiv propaganda har fått vite at systemet er millimetre fra perfeksjon vil naturlig forvente at det klarer å detektere en 50-tonns semitrailer eller en diger brannbil. Inntil de får seg en overraskelse.

 • Like 1

Share this post


Link to post
8 minutes ago, RaptorStrike said:

Men disse står jo ikke i selve veibanen!

Ikke i veibanen, men broer er ofte rett foran bilen. Systemet må derfor være bevisst på hvor veibanen går. Ikke bare det, men det må systemet være på lang nok avstand til å starte en nedbremsning. Så lang sikt vil man ikke alltid ha. For å få dette perfekt må derfor systemet ha kunnskap om omgivelsene fordi det lidar-synlige området. Og det betyr hybridsystemer der man må ha blodferske kart-data.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (5 timer siden):

Lukter bias lang vei. 

Nei, slettest ikke. Men jeg  ser nesten daglig hasardiøse kjøringer fra Tesla-sjåfører, og jeg får årlig statistikk over hvilke bilmerker det er som er involvert i flest ulykker, hvilke merke det er som har flest sjåfører får flest fartsbøter, hvilke som får flest prikker og som blir fratatt førerkortet.

Tesla-sjåfører ligger topp 3-4 i samtlige av disse kriteriene.

Salvesen. skrev (5 timer siden):

Kilder, igjen. Kommer det ikke begynner jeg å rapportere løgnene dine.

Henvend deg til NAF eller vegvesenet. Du kan rapportere meg så mye du bare vil, kunne ikke ha brydd meg mindre. Men du bør lære deg og akseptere fakta, selv om du er Tesla-sjåfør.

Edited by Joeal88

Share this post


Link to post
20 hours ago, sverreb said:

Problemet er som du selv påpeker at det ved å gi et inntrykk av å kunne føre bilen dysser føreren inn i en falsk trygghet. Med mindre oppfattet overhengende behov for å følge med og lite professjonalisering av sjåførrollen er det ikke til å unngå at mennesker er mennesker og mister konsentrasjonen.

Og siden du påpeker det med rette strekninger:

Ja de er også et problem, derfor legger veibutbyggere inn ellers unødvendige svinger eller andre elementer for å bryte opp ellers monotone veier, nettopp fordi mennesker er dårlige på å holde fokus på lite utfordrende oppgaver. Se f.eks lærdalstunellen, hvor det er lagt inn lyshaller for å bryte opp monotonien.

Det er absolutt et paradoks at terskelen for å få føre privatbil er så lav som den er. Hadde vi lagt samme kriterier til grunn for bruk av privatbil til til annet tilsvarende farlig maskineri hadde det gjerne vært en dramatisk mer omfattende utdanning, med jevnlig ettersertifisering, en så høy terskel at det så og si ikke ville vært noen andre en professjonelle som hadde hatt kjørerett, tenk tilsvarende til pilotlisens.


At det ikke er slik er neppe kjøreskolenes feil, men heller at det historisk sett er en hevdvunnen rett å kunne skaffe seg førerett for bil med minimal innsats, og at det nå er både praktisk og politisk umulig å heve nivået tilsvarende annet farlig maskineri.
 

Så ikke dette innlegget først. Du argumenterer godt, men det er forskjell fra den originale påstanden om å ta bort oppmerksomhet, og din påstand om at sjåføren får falsk trygghet fra førerstøtten. At det er kjedelig å kjøre bil understreker bare behovet for å forbedre førerstøttesystemene. Det gjøres til en viss grad grep mot døsige sjåfører allerede ved hjelp av førerstøtte, både med pling og vibrasjoner. Biler uten dette gir deg første hint når du er på vei ut av veibanen. Hvis min bil gjorde meg oppmerksom på at jeg har kjørt lenge uten pause, at det er spesielt høy fare for elg på denne tiden av døgnet, at en annen bil allerede har observert elg en halvtime før, så kan førerstøtte både gjøre bilen og sjåføren til tryggere elementer i trafikken. Win-win. At sjåførene overvurderer sine biler er vel ikke så veldig forskjellig fra hvordan de alltid har overvurdert bilenes sjåfør.

Bedre førerstøtteverktøy betyr ikke at vi tillater mindre oppmerksomme sjåfører. Og om problemet øker vil vi få måledata på det også, så vi kan korrigere deretter. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
47 minutes ago, Joeal88 said:

Derimot, så er det flere her (deg inkludert) som kommer med en masse bortforklaringer/unnskyldninger i alt som har noe negativt med Tesla å gjøre. Du ser, er ikke uten grunn at Tesla-sjåfører har et såpass dårlig rykte på seg.

Nei, det er du som kjem med elleville påstander, utdatert søppel og skitsnakk om teknologi du er ukjent med. Dei er høflige og forklare deg på kva måte du tar feil.

Samtidig så fortsett du med same tullet, samtidig som du blånekter å gje ei kilde utover di eigen kjeft. Det er rett og slett uakseptabelt høgt nivå av latskap og narcissisme å forvente at me skal kjøpa det du selge.

 • Like 2

Share this post


Link to post
uname -l skrev (1 time siden):

Jeg har adaptiv cruise og sjefen for bilmerket(som jeg ikke en gang vet hva heter, tenk det!) har ikke fortalt meg at den er en liten software-oppdatering unna full selvkjøring. Denne sjefen(trolig japansk) har heller ikke demonstrert cruisekontrollen for pressen med hendene av rattet mens han driver med helt andre ting.

Hvermansen som kjøper en bil med navnet Autopilot og som gjennom massiv propaganda har fått vite at systemet er millimetre fra perfeksjon vil naturlig forvente at det klarer å detektere en 50-tonns semitrailer eller en diger brannbil. Inntil de får seg en overraskelse.

Helt urelevant til det som ble sagt, alle har problemer med stillestående objekter. Les manualen din.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (7 minutter siden):

Helt urelevant til det som ble sagt, alle har problemer med stillestående objekter. Les manualen din.

Det er 100% relevant. Helt uavhengig av om du skjønner det.

Share this post


Link to post
uname -l skrev (2 minutter siden):

Det er 100% relevant. Helt uavhengig av om du skjønner det.

Slapp av, jeg skjønner du mener det. Slik har det jo vært i 8 år nå...

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
RaptorStrike skrev (2 timer siden):

Men disse står jo ikke i selve veibanen!

Stemmer det, men å avgjøre nøyaktig lokasjon med radar teknologi er vanskelig. Derav finner en disse begrensningene hos alle bilmerker som baserer seg på radar. Bare til å begynne p bla i manualene:)

 • Like 1

Share this post


Link to post
16 hours ago, 6RCURCGB said:

Jeg innser at du ikke forstår hvordan kommersiell flytrafikk er organisert

Eg har logga over 300 timar som PIC, og veit utmerka godt korleis både kommersiell og ikkje-kommersiell flytrafikk er organsiert.  Kva er dine kvalifikasjonar?

 

Tesla lagar dessutan bilar, som regel køyrt av vanlege privatpersonar til private føremål.  Det er difor mykje meir relevant å samanlikne dei med vanleg GA-trafikk enn store passasjerfly.

Quote

Jeg har ikke skrevet at ATC styrer flyet, jeg har heller ikke skrevet at autopiloten kan hindre kollisjoner. Mener du at pilotene sitter på konstant utkikk i vinduene og på radarskjermen for å sjekke om de er iferd med å støte på hindringer?

Pilotane må fylgje konstant med ut, ja.  Radarskjerm er ikkje standardutstyr i fly, og heller ikkje krav for å fly IFR eller kommersielt.  Dei fleste norske flyplassar har heller ikkje "ATC", men ein AFIS-medarbeidar i tårnet som gjev informasjon til flya.  Han har ikkje lov til å gje klareringar ein gong, og luftrommet er ukontrollert.  Det er pilotane som styrer flya, og dei kan gjerne bruke ein autopilot til avlasting.  Eg gjer nesten alltid det sjølv når eg skal langt.  Det er veldig nyttig, fordi det frigjer kapasitet til å kunne halde betre utkik.  Då treng eg ikkje korrigere kursen etter kompasset heile tida.

Quote

Cruise control som fartsholder? Hva trenger du i et lite fly? Automatikk som flyr valgt heading straight n level eller automatikk som holder gasshåndtaket på samme sted hele tiden?

Eg skreiv at Cruise-control i ein bil har like mykje funksjonalitet som autopiloten i eit lite fly. Difor er det ikkje urimeleg, og skulle i alle fall ikkje skape falske forventningar, når Tesla kallar sin autostyr-funksjon for autopilot.  Tesla sin autostyr-funksjon er veldig mykje meir avansert enn noko du kan forvente å finne i eit småfly.  Gasshandtaket er forresten stort sett same stad heile tida på eit fly.  Ein brukar det berre når ein skal stige eller synke og i svingar med svært stor krengning.  Mykje likt ein bil, men i ein bil må du justere heile tida pga bakkar og anna.  I ein bil er automatisk fartshaldar nyttig, slik at du slepp å sjekke speedometeret.  I eit fly er det meir nyttig med automatikk som held kursen, slik at du slepp å sjekke kompasset.  Begge frigjer arbeidskapasitet til å fylgje betre med ut.

Quote

Det har du selv beskrevet godt her:

Hvordan navigerer Tesla Autopilot forbi syklister, hundeluftere, løse katter og rullatorer som har forvillet seg ut på riksveien når den ikke greier å se at rutebussen står på tvers av veibanen?

Mjuke trafikkantar og alt som er i rørsle er mykje lettare for sensorane å sjå enn eit stilleståande hardt objekt, men Tesla løyser dette.  Tesla ser stilleståande harde hindringar mykje betre enn konkurrentane og stadig betre.  Autopiloten til eit fly har derimot ingen idé om nokon av delane.  Den køyrer glatt inn i ein fugleflokk eller eit kryssande helikopter.

Edited by Sturle S
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...