Jump to content
DarkwingDuck666

Migrantflommen er moralsk gal uansett hvordan du vender på det

Recommended Posts

Alexander4840 skrev (8 timer siden):

Så flink du er, hensikten er ikke fryktelig relevant, men årsaken til økningen er det, hvor de ikke konkluderte med noe håndfast fordi ingen tør å si det som det er.

Selv i de mest PC rapportene er innvandrere ekstremt over-representert, til tross for at de flytter innvandrere med Norsk pass over på ''Norsk'' Kolonnen, Om foreldre bodde i Norge blir de magisk ''Norske''.
De gjør så mye som mulig for å ikke inkludere Etnisitet, Rase eller religion, Det er nok fordi det en gang ble rapportert om at 100% av Oslos voldtekter var utført av Innvandrere...
Men nei, ingen problem med innvandring, kun herlig berikelse, hvem bryr seg om voldtatte kvinner så lenge vi får god kebab.

* Overfallsvoldtekter.

Festvoldtekter, voldtekt av ektefelle, kjæreste familiemedlemmer, venner begås som vanlig av etnisk norske.

 • Sitat

  Andelen av norske statsborgere blant både de anmeldte og de fornærmede er stabil. I 2018 var 82 prosent av de anmeldte norske statsborgere, mens 91 prosent av de fornærmede var norske statsborgere

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/tall-og-fakta/voldtekt-og-seksuelle-overgrep--statistikk/

 • Sitat

  I rundt en fjerdedel av sakene blir offeret utsatt for voldtekt av en de har kjennskap til fra før, men ikke i forbindelse med fest. I mange saker har den innledende kontakten med gjerningspersonen blitt etablert via sosiale medier, kort tid i forveien.

 

Merk at folk ikke anmelder voldtekter utført av bekjente, og dermed faller utenfor politiet sin statistikk.

Trygghetsundersøkelser fanger opp disse.

Mens anmeldte voldtekter bare har en fjerdedel bekjente, så har trygghetsundersøkelser 86% bekjente.

 • Sitat

  1 av 10 kvinner i Norge rapporterer at de er blitt voldtatt. De fleste voldtekter blir begått av noen man kjenner (86 %).

https://www.nkvts.no/rapport/vold-og-voldtekt-i-norge-en-nasjonal-forekomststudie-av-vold-i-et-livslopsperspektiv/?fbclid=IwAR0s-rEaKAo_BKb2EDVdekyhZtiYpE0bSM3HIW_e70IXaXwsCc999kB2P2I

Det betyr at andelen voldtekter begått av innvandrere er LANGT under 18% -- nærmere 5%, grunnet mørketallene.

Innvandrere inviteres sjeldnere på fest, har færre etnisk norske jentevenner, slipper ikke inn på utesteder, og har vanskeligere for å bli valgt til kjæreste av etnisk norske jenter.

Innvandrere sine voldtekter - som ikke er overfallsvoldtekter - utføres i egne miljøer, som oftest mot folk fra samme kultur.

...Over 240 000 norske jenter og kvinner har blitt voldtatt, og det er over 100 000 voldtektsmenn som slapp straff.  Blant etniske nordmenn.

...

 

Sånn.

Så slipper du å se ut som en tulling neste gang du siterer statistikk om innvandrere og kriminalitet.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Red Frostraven said:

vanskeligere for å bli valgt til kjæreste av etnisk norske jenter.

Dette er jo strengt tatt ikke et problem i det hele tatt. At man har lyst på en kjæreste som er lik seg selv er ikke spesielt unormalt, eller et problem.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Quakecry skrev (1 time siden):

Dette er jo strengt tatt ikke et problem i det hele tatt. At man har lyst på en kjæreste som er lik seg selv er ikke spesielt unormalt, eller et problem.

...det var en forklaring på hvorfor tallene på voldtekt fra innvandrere mot etniske nordmenn naturlig vil være betydelig lavere enn andelen de utgjør av befolkningen, da de ikke omgås nordmenn i situasjoner 'vanlige norske' voldtekter skjer -- ikke en påstand om at det var et sosialt problem.

 

(Og at det er et problem er åpenbart: for dem som ønsker å være norske men nektes total integrering, aksept og likeverd. De presses bort fra norske verdier og kultur og tilbake til egne miljøer -- en gavepakke for ytterste høyre blant muslimene, og ytterste høyre blant vestlige:

"Se, de vil ikke tolerere dere som deres egne! De vil ikke at muslimer skal integreres!", sier begge yttersider om den andre.)

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
8 minutes ago, Red Frostraven said:

...det var en forklaring på hvorfor tallene på voldtekt fra innvandrere mot etniske nordmenn naturlig vil være betydelig lavere enn andelen de utgjør av befolkningen, da de ikke omgås nordmenn i situasjoner 'vanlige norske' voldtekter skjer -- ikke en påstand om at det var et sosialt problem.

 

(Og at det er et problem er åpenbart: for dem som ønsker å være norske men nektes total integrering, aksept og likeverd. De presses bort fra norske verdier og kultur og tilbake til egne miljøer -- en gavepakke for ytterste høyre blant muslimene, og ytterste høyre blant vestlige:

"Se, de vil ikke tolerere dere som deres egne! De vil ikke at muslimer skal integreres!", sier begge yttersider om den andre.)

 

Men det handler jo til syvende og sist om preferanser. Noen foretrekker asiatiske, noen hvite, noen arabiske. Kan ikke endre preferansene til noen bare fordi man skal være snill. 

Share this post


Link to post
ism_InnleggNO skrev (13 timer siden):

Det ble en gang "rapportert", men viste seg å være en feilaktig konklusjon den gang og en like feilaktig konklusjon i dag. Her er noen andre "sammenhenger" som er like åpenbare.

Ja, woops, det viste seg at 20% av dem hadde Norsk pass.
''Har de Norsk Pass? Over på 'Norsk'-søylen med dig!''

https://www.document.no/2019/09/05/ssb-tall-innvandrere-mer-kriminelle-enn-nordmenn-i-123-av-128-typer-lovbrudd/
https://www.document.no/2016/02/04/ett-ar-i-oslo-tingrett-voldtekt-i-det-nye-norge/

Edited by Alexander4840
 • Like 1

Share this post


Link to post
11 hours ago, Alexander4840 said:

SSB.no *

SSB er jo høyreekstremt må vite!

Statistikken du viste til er hverken motbevist eller feil.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Kan ikke dere som ikke tror/mener at innvandrere eller barn av de ikke er overrepresentert ta en tur til nærmeste fengsel evnt sitte litt i venterommet ved påtale til et større politikammer?

Gjeng relatert ran, overfall og vold samt vodltekter. Det er enorme tall og har eksplodert de siste åra.

 • Like 2

Share this post


Link to post
neglesprett skrev (4 timer siden):

Kan ikke dere som ikke tror/mener at innvandrere eller barn av de ikke er overrepresentert ta en tur til nærmeste fengsel evnt sitte litt i venterommet ved påtale til et større politikammer?

Gjeng relatert ran, overfall og vold samt vodltekter. Det er enorme tall og har eksplodert de siste åra.

Eller sende barna på en av skolene i Oslo, hvor noen av klassene har 0 Nordmenn.

Eller flytte til en av de billigste områdene i Oslo.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Migrantstrømmene kan virke overveldende, men de ser ut til å fortsette uavhengig av om man er for eller i mot. Jeg kjenner mange innvandrere og ingen av dem er kriminelle.

Når ble det egentlig moralsk galt å ønske seg et bedre liv? Det samme gjorde grandonkel da han utvandret til Amerika.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Det er ikke moralsk galt av de som prøver å få seg ett bedre liv, spørsmålet er om ting blir så veldig mye bedre hvis alle som vil ha ett bedre liv skulle finne på å flykte til de rike landene. 

Jeg tenker man må prøve å fikse rotårsaken, jeg kan ikke se hvordan det å ta inn migranter skal bidra til å stoppe eller senke antallet nye migranter som vil prøve lykken. 

Edited by Baranladion
 • Like 1

Share this post


Link to post
Subara skrev (2 timer siden):

Når ble det egentlig moralsk galt å ønske seg et bedre liv? Det samme gjorde grandonkel da han utvandret til Amerika.

Ett bedre liv kan man lage uansett hvor man er, gratis paradis er noe annet.
De som migrerer forlater familien, og bidrar til at problemene i landet blir enda større, tap av arbeidskraft, BrainDrain.

Migrering løser ingenting i hjemlandet.

Baranladion skrev (19 minutter siden):

Jeg tenker man må prøve å fikse rotårsaken, jeg kan ikke se hvordan det å ta inn migranter skal bidra til å stoppe eller senke antallet nye migranter som vil prøve lykken. 

Den økes av 2 grunner, familie-gjenforening og folk hører om suksess-historier, til tross for hvor lang reisen er, og tidvis hvor farlig, og hvor høy risikoen er for å ende opp i steder som Moria.
Hadde grensene vært helt åpne med full støtte, hadde det lett kommet 10x flere.
Vi må ha Nulltolleranse for ulovlig innvandring.
Og slutte å tro at asyl av hele folkeslag på andre siden av kloden er en god ide.

Hele konseptet om migrasjon er netto negativt for verden i sin helhet, fordi folk rømmer fra problemene fremfor å løse dem.

Share this post


Link to post
Alexander4840 skrev (17 minutter siden):

Vi må ha Nulltolleranse for ulovlig innvandring.
Og slutte å tro at asyl av hele folkeslag på andre siden av kloden er en god ide.

Hele konseptet om migrasjon er netto negativt for verden i sin helhet, fordi folk rømmer fra problemene fremfor å løse dem.

Ulovlig innvandring er overraskende nok allerede ulovlig. Retten til å søke asyl er vel nedfelt i menneskerettighetene, så om du ønsker en endring på det er det der du bør begynne. I Norge har vi som kjent innvandringsstopp, men vi er forpliktet til å behandle asylsøknader.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Vi er vel ikke helt der ennå. Det er fremdeles god plass.

Politikerne er strenge på antallet de slipper inn. Så vidt jeg har fått med meg trenger vi arbeidskraften, særlig i helsesektoren. Dette er hjelpende hånd til vinn-vinn. Noen ganger slår det feil, siden mennesker ikke har like mange ressurser.

Når det gjelder politisk asyl, gir det oss en mulighet til å vise diktaturene at demokrati med ytringsfrihet er den beste styreformen, sagt på en litt enkel måte. Jeg håper demokrati og den humane linjen vinner til slutt.

Edited by Subara
 • Like 4

Share this post


Link to post
Subara skrev (24 minutter siden):

Vi er vel ikke helt der ennå. Det er fremdeles god plass.

Politikerne er strenge på antallet de slipper inn. Så vidt jeg har fått med meg trenger vi arbeidskraften, særlig i helsesektoren. Dette er hjelpende hånd til vinn-vinn. Noen ganger slår det feil, siden mennesker ikke har like mange ressurser.

Når det gjelder politisk asyl, gir det oss en mulighet til å vise diktaturene at demokrati med ytringsfrihet er den beste styreformen, sagt på en litt enkel måte. Jeg håper demokrati og den humane linjen vinner til slutt.

1. Ikke helt der? er det ett mål å fylle opp landet?
2. Arbeidskraft er det massevis av i europa, samme som for 50 år siden og tiden mellom. Det er ikke arbeidsinnvandring som er målet med masseinnvandring fra midtøsten og afrika.
3. Politisk asyl er for Edward snowden, og lukasjenko/putins motstandere, ikke krigsherja land eller folk som er sultne, fra andre siden av kloden, vi evakuerer ikke hele Sudan, selv om det er helvete på jord.
Akkurat nå viser demokratiene hvor tilbakestående og kort-tenkte vi er.

De aller fleste evner ikke tenke lengre enn til neste helg, eller undre på om det er bedre måter å gjøre gode ting på, Politisk stemming burde kanskje være ett tildelt privilegium, ikke automatisk gitt alle for å bli født.
Ja for en vellykket humanitet, 1% har ankommet Europa og nå er folk dritt lei, mens 99% sitter igjen.
Europa er en skam.

Edited by Alexander4840
 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er ikke et mål å fylle opp landet. Jeg begynte "å måle landet", da jeg synes det er for mye fokus på tall og statistikk og man glemmer at det er mennesker bak tallene. Mennesker kan være verdifulle og samtidig en utgiftspost.

Jeg tror vi trenger arbeidsinnvandringen fordi vi er blitt for bortskjemte. Migrantene tar mange av jobbene, ofte med tunge løft som vi selv ikke vil ha. De er takknemlige for å ha fått bedre levevilkår og vi bør være takknemlige for den hjelpen vi får. Så lenge det ikke er snakk om utnyttelse. Da er det moralsk galt.

Edited by Subara
 • Like 3

Share this post


Link to post

40% av norges arbeidsledige er innvandrere, selvom de kun utgjør 14% av befolkningen. Så hvis begrunnelsen er å ta imot all hjelp vi kan få, så har vi vel tatt inn altfor mye hjelp ? ?

Arbeidsinnvandring er også noe helt annet enn migranter og asylsøkere, der førstnevnte kommer til å stå i jobb mens de 2 sistnevnte vil slite mer. 

https://www.nettavisen.no/na24/40-prosent-av-de-arbeidsledige-i-norge-er-innvandrere/3423558709.html

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...