Jump to content
DarkwingDuck666

Migrantflommen er moralsk gal uansett hvordan du vender på det

Recommended Posts

Morromann skrev (14 timer siden):

Nå har jo vestlige land et moralsk ansvar å gjøre opp for lande de har ødelagt(Syria, Libya, Irak og Afghanistan)skjønt det burde forfordeles etter de landene som har bidratt mest til ødeleggelsen av nevnte land og da burde vel USA strengt talt tatt imot det store flertallet av flyktingene, noe de aldri har gjort. Men Norge har et ansvar også da.

Hvis vi skal være kollektivt ansvarlig for hva noen blant våre gjør, så må jo det samme gjelder muslimer. ;);) Eller? Skal dette bare gjelde oss? 

Og hvorfor legger du skylden på vestlige land, og ikke disse muslimske landene, for ødeleggelsen der? Var det slik at vi bare gikk inn og bombet for moro skyld? 

Share this post


Link to post

Utbredelsen av ideen om at det er bra å blande folk mest mulig stammer så vidt jeg kan forstå fra holdningskampanjer etter andre verdenskrig, og spesielt på 70 tallet. Poenget var at etter to verdenskriger var alle lei av krig, og prøvde å finne ut hvordan vi kan unngå flere verdenskriger. Da ble løsningen at alle skulle være mest mulig like for å unngå temaer (som religion) å krangle om. Dette gjør man med å flytte og blande folk. Dette er en velprøvd strategi, og har også blitt mye benyttet av bl.a. Stalin, men da litt mindre rafinert gjennomført enn i EU og USA.  Strategien er nok antagelig god på akkurat det den er tiltenkt, å unngå krig, men kostnaden er selvfølgelig redusert mangfold. Strategien blir selvfølgelig solgt inn som det motsatte, nemmlig at det er spennende med andre mennesker med andre bakgrunner i nabolaget, og det er forsåvidt riktig i det korte bildet. På sikt vil faktisk folk blande seg, og da har vi "forbrukt" kulturelt mangfold ved å øke likhetene globalt. Konseptet med blanding av kulturer går hånd i handske med globalisering og internasjonal finansakrobatikk, og stammer fra samme grunnide om at hvis folk har mer med hverandre å gjøre, har flere forretningsforhold, og andre relasjoner, så blir kostnaden høy ved å starte en konflikt. Fin tanke! Problemet er at det alltid oppstår nye temaer som skaper polariseringer i verden, og konflikter kan kun utsettes, ikke unngås. Når vi nå har koblet sammen hele verden og blandet folk fra overalt, vil polariseringene også spre seg overalt, og vi har lagt grunnlaget for den perfekte stormen.

Share this post


Link to post
DarkwingDuck666 skrev (5 timer siden):

Hvis vi skal være kollektivt ansvarlig for hva noen blant våre gjør, så må jo det samme gjelder muslimer. ;);) Eller? Skal dette bare gjelde oss? 

Og hvorfor legger du skylden på vestlige land, og ikke disse muslimske landene, for ødeleggelsen der? Var det slik at vi bare gikk inn og bombet for moro skyld? 

Hadde du stemmerett ved valget i 2009? Stemte du på noen av partiene som satt i Stortinget våren 2011?

Share this post


Link to post
On 9/15/2020 at 11:37 PM, Gavekort said:

Dette er slippery slope argumentering. Ingen foreslår å drive med asylpolitikk med frislipp som ikke er bærekraftig. Det er moralsk forpliktende å drive med bærekraftig asylpolitikk og hjelpe flyktninger i nød. De som ikke vil bidra til å hjelpe flyktninger er umoralske og egoistiske. Emnetittel er fjas.

Hva om asylpolitikken hverken er bærekraftig eller hjelper reelle flyktninger i nød?

'Det er moralsk forpliktende å hjelpe X med Y, de som ikke bidrar er umoralske og egoistiske'. Innlegget ditt er av samme kvalitet som du gir emnetittel.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Gavekort skrev (På 15.9.2020 den 23.37):

Dette er slippery slope argumentering. Ingen foreslår å drive med asylpolitikk med frislipp som ikke er bærekraftig. Det er moralsk forpliktende å drive med bærekraftig asylpolitikk og hjelpe flyktninger i nød. De som ikke vil bidra til å hjelpe flyktninger er umoralske og egoistiske. Emnetittel er fjas.

Det vi har hatt så langt har jo ikke vært bærekraftig.

 • Like 2

Share this post


Link to post
xyzæøå skrev (På 16.9.2020 den 13.11):

Utbredelsen av ideen om at det er bra å blande folk mest mulig stammer så vidt jeg kan forstå fra holdningskampanjer etter andre verdenskrig, og spesielt på 70 tallet. Poenget var at etter to verdenskriger var alle lei av krig, og prøvde å finne ut hvordan vi kan unngå flere verdenskriger. Da ble løsningen at alle skulle være mest mulig like for å unngå temaer (som religion) å krangle om. Dette gjør man med å flytte og blande folk. Dette er en velprøvd strategi, og har også blitt mye benyttet av bl.a. Stalin, men da litt mindre rafinert gjennomført enn i EU og USA.

Kilde på denne ideen og hvem du mener prøver det i dag?

Share this post


Link to post

Denne holdningen om å "hjelpe" migranter er helt feil. Migrantene har som regel satt seg i denne situasjonen selv, og de spiller på europeernes dumsnillhet ved å gjøre det.

Når vi slipper inn dem vi synes synd på, så ser det kanskje på overflaten ut som vi har reddet noen fra kjipe omstendigheter. Men i realiteten har vi bare forsterket problemet. Hvis vi bare hadde innført strengere kontroll rundt grensene, sendt dem til hjemlandet eller lignende tiltak så er det ingen opportunister som hadde giddet å komme til Europa, og til gjengjeld hadde vi sluppet overfylte flyktningleirer og gummibåter.

Ved å slippe dem inn har vi altså valgt en kortsiktig lindring av skyldfølelse fremfor en permanent løsning som tjener alle og enhver. Å velge slike kortsiktige "løsninger" er IKKE en god gjerning. Det er faktisk destruktivt, både for det norske folk og alle fremtidige "flyktninger" som måtte komme.

Verden har ikke blitt verre siden før flyktningkrisen startet, snarere tvert i mot. Det er altså ikke fattigdom og krig som har skapt problemet, men  snarere europeernes naivitet og politisk korrekthet.

Edited by Gomby
 • Like 1

Share this post


Link to post

Det blir moralsk galt uansett vel? Vi hjelper noen, men det er jo ikke en gang en dråpe i havet. I tillegg så er det helt sikker andre mennesker andre steder som trenger hjelpen vår mer. Uansett hvor mange man tar imot, så vil det alltid være nye som trenger hjelp. Hadde vi kunnet redde alle, eller ved å gjøre ett skippertak forhindret nye bølger så hadde det vært greit, men flommen vil nok være endeløs. 

Om vi tar imot 50, 500 eller 5000 hjelper kun de, mens det sikkert er flere 10.talls millioner som trenger like mye hjelp. Å ta inn 50 letter litt på samvittigheten, å ta inn 500 litt mer. 

Skippertaket burde kanskje heller bestått i at verden gikk sammen for å få orden de steder det trengs, sørget for infrastruktur og fått bygget opp samfunnene. 

Vi hjelper også kun de media viser oss, det i seg selv er umoralsk. 

Edited by Baranladion
 • Like 1

Share this post


Link to post
Baranladion skrev (1 minutt siden):

Skippertaket burde kanskje heller bestått i at verden gikk sammen for å få orden de steder det trengs, sørget for infrastruktur og fått bygget opp samfunnene. 

Hvorfor mener du dette er vårt ansvar, og hadde det egentlig hjulpet? Det er jo til syvende og sist bare samfunnet som kan bygge opp seg selv.

Share this post


Link to post

Det vet jeg ikke, men alle hadde vært tjent med at de fleste land var nogenlunde velfungerende, og det kan se ut som at det trengs litt drahjelp flere steder i verden. Land som ikke er istand til å bygge seg selv opp alene, vil generere flyktninger. 

Share this post


Link to post
aomt skrev (På 15.9.2020 den 1.57):

Fleire burde få lov å komme te Norge, men det bør være enklere å kaste ut de som ikkje tilpasser seg. Eg meiner det er god migrant politikk! 
De som tilpasser seg samfunnet (lærer språket, finner seg jobb, ingen krim.) er enormt ressurs te Noreg og vesten. Det er utrulig mange dyktige folk som får ikkje mulegheit til å blomstre pga krig o.l. Men om det viser seg at noen har ikkje rett på asyl eller bryter vilkår (språk, jobb, finn oppførsel) så bør saken gå opp til retten. Kun 1 mulighet til å klage (ikkje i 15 år, slik som det er nå), så reiser de hjem. Enkelt og greit.

Jeg tror ikke det er så enkelt. Hvis man skal være strengere mot de som kommer nye til landet, vil det gi ringvirkninger til hele befolkningen, fordi man setter ned en slags standard for menneskebehandling. Det kommer til å bli et tøffere samfunn, som først og fremst vil gå utover "underdogs" og folk som ikke lever et A4 - liv (ikke tilpasser seg samfunnet).

Pga demokratiet kan asylsøkere få prøvet ut saken sin med klagerettigheter, noe som tar tid. Og det er mangel på ytringsfrihet i hjemlandet som fører til at noen får bli. Ytringsfriheten er noe vestlige samfunn er veldig stolte av og asylsøkerne gir oss en mulighet til å dele den med andre.

DarkwingDuck666 skrev (På 14.9.2020 den 21.13):

Åpne opp grensene helt

Det vil ikke skje så lenge Erna styrer landet og Jonas er omtrent på samme nivå, mao. sterkt overdrevet.

Edited by Subara
 • Like 2

Share this post


Link to post
Baranladion skrev (2 minutter siden):

Det vet jeg ikke, men alle hadde vært tjent med at de fleste land var nogenlunde velfungerende, og det kan se ut som at det trengs litt drahjelp flere steder i verden. Land som ikke er istand til å bygge seg selv opp alene, vil generere flyktninger. 

Ja, men et land blir ikke velfungerende av at andre land kommer og bygger masse fancy bygninger og infrastruktur for det. Snarere det motsatte, siden det sender et signal om at landet ikke kan hjelpe seg selv og trenger hjelp for å klare seg. Det er også arrogant av de andre landene å tro at de vet bedre.

Man kan kanskje bidra med penger til utdanning siden det løfter opp samfunnet fra bunnen av, men også her burde det være minimalt med involvering.

Share this post


Link to post

Nei, men hvis vi hjelper dem med kunnskap og utstyr så har de kanskje en sjans? Bedre å bruke alle milliardene på det. Det hjelper disse landene ingenting å ta imot flyktningene, så lenge resten av landet står på stedet hvil, og hvis de ikke klarer å bygge seg opp på egenhånd, så må vi forvente flyktningflom

Share this post


Link to post
Alexander4840 skrev (På 16.9.2020 den 1.49):

263853710_VoldtektNorge1980-2017.jpg.fa2f01e85cec2b5a274e6be467a04b9b.jpg

 

frohmage skrev (På 16.9.2020 den 3.27):

Kan du poste en direkte link til artikkelen grafikken kommer fra, vær så snill? Jeg gidder ikke søke mere sjøl. Det er vanlig å legge ved kildehenvisninger.

Siden Alexander4840 ikke ønsket å poste kilden sin, så gjør jeg det. Jeg fant artikkelen han har funnet grafen fra gjennom et Google bildesøk:

Trenger vi en ny definisjon av voldtekt i loven?
https://forskning.no/kriminalitet-seksualitet-vold/trenger-vi-en-ny-definisjon-av-voldtekt-i-loven/1552270

Grafen i artikkelen viser ferdig etterforskede saker (rød) og tiltalter (blå).

Artikkelen og tilhørende graf handler ikke om innvandring eller dens korrelasjon med voldtekt i det hele tatt, slik Alexander4840 her tilsynelatende forsøker å ta grafen ut av kontekst og knytte innvandring eller migranter opp mot voldtekter? Artikkelen handler om definisjon av hva som er voldtekt, og spriket mellom ferdig etterforskede saker og tiltale.

Artikkelen nevner også litt om hvorfor antall anmeldte saker øker:

Sitat

At det tas ut så få tiltaler i forhold til etterforskede saker er del av en internasjonal trend, forteller professor Hennum. Antall anmeldelser går opp, tiltalene følger ikke etter.

Økningen i anmeldelser kan kanskje forklares med at lovverket har endret seg.

I 2000 ble en bestemmelse om sex med noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg sexen flyttet fra en paragraf til en annen i straffeloven, slik at dette nå ble definert som voldtekt. Det er disse voldtektene som ofte omtales som festvoldtekter eller sovevoldtekter. Dette er vanskelige saker for politiet, ifølge Hennum. Nesten 45 prosent av de anmeldte voldtektene i 2017 var det politiet kaller festrelaterte voldtekter, ifølge tall fra Kripos.

Kripos-rapport: https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/tall-og-fakta/voldtekt-og-seksuelle-overgrep--statistikk/

Edited by Snikpellik
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (1 time siden):

Siden Alexander4840 ikke ønsket å poste kilden sin, så gjør jeg det. Jeg fant artikkelen han har funnet grafen fra gjennom et Google bildesøk:

Så flink du er, hensikten er ikke fryktelig relevant, men årsaken til økningen er det, hvor de ikke konkluderte med noe håndfast fordi ingen tør å si det som det er.

Selv i de mest PC rapportene er innvandrere ekstremt over-representert, til tross for at de flytter innvandrere med Norsk pass over på ''Norsk'' Kolonnen, Om foreldre bodde i Norge blir de magisk ''Norske''.
De gjør så mye som mulig for å ikke inkludere Etnisitet, Rase eller religion, Det er nok fordi det en gang ble rapportert om at 100% av Oslos voldtekter var utført av Innvandrere...
Men nei, ingen problem med innvandring, kun herlig berikelse, hvem bryr seg om voldtatte kvinner så lenge vi får god kebab.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det var klokkeklart på Debatten, Husing av flyktninger hjelper ingen andre enn de komisk få, som får vinnerloddet i flyktning-lotto.

Hadde jeg gitt bort 1 000 000.- hadde det blitt telt & vannfilter ++, til 100 syrere i Jordan.
Desverre er den populære meningen å heller bruke hele potten for å huse ÈN i Norge i knappe 3 år.

https://www.nrk.no/urix/forsker-ber-nordmenn-lofte-blikket_-_-moria-er-et-sandkorn-i-en-mye-storre-situasjon-1.15165511

 • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg hadde sansen for han forskeren, han hadde et mye bedre syn på problematikken. Når vi først skal redde noen hit, så er det påfallende at vi redder de som er i media eller som er i et land vi vanligvis ferierer til. Menneskene i Moria har nok ikke hatt det optimalt, men de har kommet seg ut av krigsområder og trussel om død og bedervelse, mens det finnes mennesker som ikke engang kommer seg ut av øyeblikkelig fare i andre land, spesielt i Afrika. 

Argumentet får så heller være at det er lettere og billigere å få ut de i Moria, enn de i Afrika, enn at de har det så forferdelig i Moria. 

Sitatet under er fra hun helsearbeideren som hadde jobbet flere år i nettopp Moria leiren

– Jeg er helt uenig i den populistiske vinklingen om at TV-bildene gjør at vi reagerer. Vi har kjempet i årevis for å nå frem til politikere. Vi er helsearbeidere som ser de direkte konsekvensene, sier Valle.

Hun har sett konsekvensene i nettopp Moria, hadde hun sett konsekvensene andre steder, og  vært utstasjonert andre steder og sammenlignet disse skjebnene med de i Moria, så hadde nok pipa hatt en annen lyd. 

Jeg synes stadig debattene handler om vondt i hjertet og ofte styres deretter, usikker på om det er så fornuftig i lengden

Jeg tror det er ganske store humanitære katastrofer enkelte steder i afrika, men det får vi aldri vite om, merkelig.

Edited by Baranladion
 • Like 2

Share this post


Link to post
Baranladion skrev (21 minutter siden):

– Jeg er helt uenig i den populistiske vinklingen om at TV-bildene gjør at vi reagerer. Vi har kjempet i årevis for å nå frem til politikere. Vi er helsearbeidere som ser de direkte konsekvensene, sier Valle.

Konsekvensen av at folk tvinger seg over grenser og overraskende nok ikke finner paradis.
Konsekvenser vi ikke ville sett i en stor-skala innsatsleir som har eksistert mange ganger før, og vi heller burde fokusere på rundt syria og yemen, Bl.a.

I Norge er Asyl det samme som immigrasjon, vi integrerer og gir statsborgerskap til alt og alle med komisk lave krav.
Asyl i EU er kun en symbolsk godhjerte-gest som uheldigvis har tatt av...

Hvordan ville du brukt den 1 000 000?

Edited by Alexander4840
 • Like 1

Share this post


Link to post
7 hours ago, Alexander4840 said:

Så flink du er, hensikten er ikke fryktelig relevant, men årsaken til økningen er det, hvor de ikke konkluderte med noe håndfast fordi ingen tør å si det som det er.

Selv i de mest PC rapportene er innvandrere ekstremt over-representert, til tross for at de flytter innvandrere med Norsk pass over på ''Norsk'' Kolonnen, Om foreldre bodde i Norge blir de magisk ''Norske''.
De gjør så mye som mulig for å ikke inkludere Etnisitet, Rase eller religion, Det er nok fordi det en gang ble rapportert om at 100% av Oslos voldtekter var utført av Innvandrere...
Men nei, ingen problem med innvandring, kun herlig berikelse, hvem bryr seg om voldtatte kvinner så lenge vi får god kebab.

Det ble en gang "rapportert", men viste seg å være en feilaktig konklusjon den gang og en like feilaktig konklusjon i dag. Her er noen andre "sammenhenger" som er like åpenbare.

image.thumb.png.1af9a1b3f16d02f3950f47e28cb5f928.png

 

image.thumb.png.5fc25e76d3bc839ecf61f98650114e35.png

 • Like 3

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...