Jump to content
Sign in to follow this  
iBrick

Jobbreise til rødt land - Korona

Recommended Posts

Jeg har blitt spurt om å reise til Storbritannia i forbindelse med jobb, samtidig som det er rød sone. Da etterspurte jeg om det ble gitt eventuell risikotillegg og kompensasjon for karantene når jeg kommer hjem. Etterhvert kom svaret fra min leder, at dette ikke ble gitt. Så sa jeg at hvis jeg slipper karantene, så er det ok, men om jeg risikerer karantene uten å få noe ekstra, så er jeg ikke villig til å reise til England.

Så snakket vi sammen igjen igår, hvor min leder spør om jeg vil reise til England. Jeg sier da at jeg hadde forventet mer info om karantene, og at jeg vil ha en skriftlig garanti, på at de har gjort en vurdering og hva jeg eventuelt må gjøre for å slippe karantene i forbindelse med jobbreise. Svaret jeg fikk var at dette kan ingen garantere, da dette kan endres når som helst.

Hva synes dere, burde jeg si nei, når de ikke vil garantere noe?

Erfaringer med jobbreise til rødt land?

Hva burde jeg kreve av kompensasjon? (jeg føler at jeg allerede har gitt 100% i flere år uten å få noe særlig igjen for det)

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
iBrick skrev (14 minutter siden):

Jeg har blitt spurt om å reise til Storbritannia i forbindelse med jobb, samtidig som det er rød sone. Da etterspurte jeg om det ble gitt eventuell risikotillegg og kompensasjon for karantene når jeg kommer hjem. Etterhvert kom svaret fra min leder, at dette ikke ble gitt. Så sa jeg at hvis jeg slipper karantene, så er det ok, men om jeg risikerer karantene uten å få noe ekstra, så er jeg ikke villig til å reise til England.

Så snakket vi sammen igjen igår, hvor min leder spør om jeg vil reise til England. Jeg sier da at jeg hadde forventet mer info om karantene, og at jeg vil ha en skriftlig garanti, på at de har gjort en vurdering og hva jeg eventuelt må gjøre for å slippe karantene i forbindelse med jobbreise. Svaret jeg fikk var at dette kan ingen garantere, da dette kan endres når som helst.

Hva synes dere, burde jeg si nei, når de ikke vil garantere noe?

Erfaringer med jobbreise til rødt land?

Hva burde jeg kreve av kompensasjon? (jeg føler at jeg allerede har gitt 100% i flere år uten å få noe særlig igjen for det)

10 dagers karantene som du ikke kan teste deg ut av. Ville ikke risikert det.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Kan du jobbe hjemmefra? Hvis ikke så kan du altså risikere å måtte ta ut 10 dager ulønnet permisjon/ferie. Det er etter min mening fullstendig urimelig at du personlig skal bære den risikoen. Du bør kreve skriftlig avtale om  full lønn i en eventuell karantenetid (1). Edit: Krev også tillegg for tapt/begrenset fritid i en eventuell karantenetid. (2)

Reisen innebærer også økt smitterisiko. Ikke bare fordi England er et rødt land men også fordi reising innebære risikofylt mye nærhet til veldig mange fremmede personer. Fly, flyplasser, hoteller, kollektivtransport etc. Dette er en risiko for både din egen helse og liv (3), samt risiko for at du skal smitte videre til personer du omgås med når du kommer hjem (4). Deriblant de du deler husstand sammen med. "Alle" jobber som har forhøyet risiko for liv og helse har risikotillegg for det. Du bør i så fall kreve et risikotillegg som står i stil til risikoen du påtar deg og din familie.

PS. Sjekk også jobbkontrakten din om "reiser må påregnes" er nevnt. Hvis ikke så kan du kreve tillegg for å påta deg arbeidsoppgaver som går ut over kontrakten din. (5)

Tilleggene (1-5) må regnes som tillegg til arbeidskontrakten din, noe du burde kunne kreve egen forhandling om. En avtale om en slik reise kan neppe lovlig påtvinges deg f.eks med trusler om konsekvenser for din jobb. Det burde være helt frivillig å forhandle fram en avtale som både du og arbeidsgiver kan være enige om. Hvis ikke dere kommer til enighet om vilkår og tillegg så blir det enkelt og greit ingen avtale om et slikt oppdrag som går ut over arbeidskontrakten. Altså at du ikke reiser. Arbeidsgiver kan selvsagt spørre andre om de vil ha reiseoppdraget eller finne andre løsninger. Nå skriver du ikke noe om reiseoppdragets nødvendighet og innhold og om f.eks nettmøter, produktforsendelser eller at den andre parten kan reise hit er aktuelle alternativer.

Alt har sin pris. Særlig risiko for liv og helse. Hadde jeg fått et tilbud om et slikt reiseoppdrag av min arbeidsgiver ville jeg ikke tatt et slikt oppdrag for småpenger. Det sitter langt inne å påta meg en sånn risiko så jeg ville priset meg høyt. Det ville overrasket meg om arbeidsgiveren hadde høy nok betalingsvilje til at jeg fikk reiseoppdraget. Dette er bare min personlige mening. Det sitter også langt inne å påta meg risiko på andre måter også. Jeg priser meg bevisst ut av risikoarbeid f.eks i høyder, med farlige maskiner, farlige kjemikalier, områder med høy brannfare/eksplosjonsrisiko etc.

Edited by Simen1
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
iBrick skrev (16 minutter siden):

Erfaringer med jobbreise til rødt land?

Ja. Har vert i karantene flere ganger de siste 6 månedene og har ikke hatt en krone igjen for det. I vårt tilfelle så ble fagforbundene enig med arbeidsgiver om å "lette" på bestemmelsene midlertidig, selvfølgelig i arbeidsgivers favør. Har med andre ord ikke hatt en krone ekstra for å få friperioder ødelagt. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Takk for raskt svar, jeg må bestemme meg idag.

Jobben er en spesialist jobb, hvor jeg kan gjøre noe remote, men må også være on-site for å få gjort ting ferdig. Finnes ikke så mange alternativer da dette er i et helt nytt marked for firmaet, så vi har ingen andre ressurser lokalt som eventuelt kunne hjulpet til med å gjøre jobben ferdig. 

Om jeg havner i karantene så kan jeg fortsatt jobbe hjemmefra, men jeg har allerede vært i karantene en uke (tilbakevirkende effekt) etter at pandemien brøt ut, etter reise til Danmark. Siden har jeg vært i Danmark én gang til i forbindelse med jobb, rett før det ble rødt igjen, og det gikk jo greit. Men jeg er altså lite interessert i å risikere 10+ dagers karantene, uten kompenasjon, fordi jeg verdsetter fritiden og muligheten til å finne på ting.

Sjekket arbeidskontrakt, det står at arbeidsplassen er hos kunde, forøvrig på kontoret. 

Tror ikke firmaet har hensikter om å tvinge noen til å reise utenlands i disse tider, men så hadde jeg håpet på et lønnshopp snart, og er redd for at dette kan bli en sak, som kan bli tatt opp igjen ved lønnsforhandling. Selv om jeg har stilt opp på alt mulig annet tidligere.

Jeg er nok litt for snill, og dårlig til å forhandle.

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Og hugs på at reiseforsikringa ikkje er gyldig om du reiser til eit raudt land... Kva om du blir sjuk og havnar på sjukehus der, kven skal betale, kan fort bli svært kostbart.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
iBrick skrev (2 timer siden):

Jeg har blitt spurt om å reise til Storbritannia i forbindelse med jobb, samtidig som det er rød sone. Da etterspurte jeg om det ble gitt eventuell risikotillegg og kompensasjon for karantene når jeg kommer hjem. Etterhvert kom svaret fra min leder, at dette ikke ble gitt. Så sa jeg at hvis jeg slipper karantene, så er det ok, men om jeg risikerer karantene uten å få noe ekstra, så er jeg ikke villig til å reise til England.

Så snakket vi sammen igjen igår, hvor min leder spør om jeg vil reise til England. Jeg sier da at jeg hadde forventet mer info om karantene, og at jeg vil ha en skriftlig garanti, på at de har gjort en vurdering og hva jeg eventuelt må gjøre for å slippe karantene i forbindelse med jobbreise. Svaret jeg fikk var at dette kan ingen garantere, da dette kan endres når som helst.

Hva synes dere, burde jeg si nei, når de ikke vil garantere noe?

Erfaringer med jobbreise til rødt land?

Hva burde jeg kreve av kompensasjon? (jeg føler at jeg allerede har gitt 100% i flere år uten å få noe særlig igjen for det)

Uten at jeg vet så mye om reglene for jobbreise, hvorfor skal det være ok å slippe karantene bare fordi det er en jobbreise? Det er jo like stor risiko å reise til et rødt land uavhengig av om du drar på fritidsreise eller jobbreise. Jeg skjønner jo at jobbreise er viktigere for samfunnet, men lurer litt på om du tenkte på dette med å viderbringe smitte når du spurte om å slippe karantene? Bare overrasket over at dette spørsmålet kom opp som et alternativ - et slikt alternativ er ikke akkurat direkte ansvarlig alternativ for resten av samfunnet.

Når det er sagt, så skal du ikke bli forulempet av å bli bedt om å dra på jobbreise og ta pliktoppfyllende karantene uten å få noen form for kompensasjon for det. Om det ikke er alternativ til hjemmekontor i 10 dager, så bør det iallfall ikke være noe alternativ, uten du får lønn for de dagene. Og klart det er en ulempe selv om du skulle få ta hjemmekontor i 10 dager, da du ikke kan gjøre så mye annet disse dagene, det burde være en form for kompensasjon selvfølgelig. Det bør være en form for risikokompenasjon.

Uten dette høres det helt uaktuelt å ta på seg den risikoen selvfølgelig, og å droppe karantene burde ikke være et alternativ heller. Om så arbeidsgiver hadde bedt deg om det, så kan du bare reflektere over hvilken belastning det er å eventuelt bli syk ( i verste fall påvirker det livet ditt en lang stund) sitte med dårlig følelse/skammen av å ha påført andre smitte, og i verste fall at du blir utpekt som syndebukk fra stedet du er fra, for å ta med deg inn smitte til lokalsamfunnet.

Det er absolutt ikke verdt for på jobb. Her må arbeidsgiver ta ansvar og gi deg noen skikkelig gode alternativ.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Takk igjen for forklarende og fornuftige svar. 

Jeg har nå vært i dialog med leder, som sa at det jobbes med en form for kompensasjon, men det var ikke noe som var sikkert enda, og de måtte ha et svar med det samme. Så jeg måtte si nei til å reise. Jeg jobber med installasjon av software / hardware, så dette er jo ikke en jobb som er kritisk viktig for samfunnet. Det var ikke lett for meg å si nei, men det er kanskje på tide å lære seg å si nei.

Gode poeng i forhold til å eventuelt smitte videre osv. 

Dessuten kan det jo være psykisk belastende å sitte innendørs i 10 dager.

17 minutes ago, ok67 said:

Og hugs på at reiseforsikringa ikkje er gyldig om du reiser til eit raudt land... Kva om du blir sjuk og havnar på sjukehus der, kven skal betale, kan fort bli svært kostbart.

Godt poeng. Arbeidsgiver hevder at de vil ta eventuelle kostnader knyttet til dette. Men jeg ser for meg at man måttet legge ut selv, for å så få det igjen, om man hadde fått igjen alt. Måtte jo i det minste fått dette bekreftet om jeg skulle reist dit.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
On 9/2/2020 at 10:05 AM, iBrick said:

Jeg har blitt spurt om å reise til Storbritannia i forbindelse med jobb, samtidig som det er rød sone. Da etterspurte jeg om det ble gitt eventuell risikotillegg og kompensasjon for karantene når jeg kommer hjem. Etterhvert kom svaret fra min leder, at dette ikke ble gitt. Så sa jeg at hvis jeg slipper karantene, så er det ok, men om jeg risikerer karantene uten å få noe ekstra, så er jeg ikke villig til å reise til England.

Så snakket vi sammen igjen igår, hvor min leder spør om jeg vil reise til England. Jeg sier da at jeg hadde forventet mer info om karantene, og at jeg vil ha en skriftlig garanti, på at de har gjort en vurdering og hva jeg eventuelt må gjøre for å slippe karantene i forbindelse med jobbreise. Svaret jeg fikk var at dette kan ingen garantere, da dette kan endres når som helst.

Hva synes dere, burde jeg si nei, når de ikke vil garantere noe?

Erfaringer med jobbreise til rødt land?

Hva burde jeg kreve av kompensasjon? (jeg føler at jeg allerede har gitt 100% i flere år uten å få noe særlig igjen for det)

Kan jo prøve seg med noe sånn som, jeg gjør det for en forhåndsutbetalt kompensasjon på kr 50 tusen eller liknende "svimlende summer" ;)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...