Jump to content
Redaksjonen.

Tyskland innfører nær 100.000 kroner i elbilstøtte og krav om at bensinstasjoner skal tilby ladestasjoner

Recommended Posts

Veldig mye bra her! ?

Sitat

Samtidig endres avgiftssystemet for lette kjøretøy. Fra nyttår skal biler som har et CO2-utslipp høyere enn 95 gram per kilometer i typegodkjenningen få høyere avgifter. Dermed vil det bli dyrere å kjøpe store biler med forbrenningsmotor, som typisk har høyere utslipp, og billigere å kjøpe ladbare hybrider, som i alle fall på papiret har lavere utslipp så fremt de aktivt lades.

Norge har et politisk mål om å innføre forbud mot salg av biler med forbrenningsmotor fra 2025. Det bør komme en lignende melding fra Tyskland etter hvert også, kanskje med et annet årstall. Ellers så savner jeg for alle land et årstall der nye biler med forbrenningsmotor MÅ ha et ladbart hybridsystem som kan fange opp regenerering og kjøre korte distanser, f.eks 50 km, uten å starte forbrenningsmotoren. Dette årstallet bør nødvendigvis være tidligere enn forbudet mot salg av biler med forbrenningsmotor.

Sitat

 

Det skal også bygges ut ladetilbud ved offentlige bygg.

 

Dette er en god strategi i Tyskland der de har mye solenergi som helst bør lagres i bilenes batterier direkte på dagtid i stedet for å mellomlagres et eller annet sted før bilene lades om natta.

Sitat

I dette beløpet er det også støtte til jernbane og flyindustrien, og å etablere landstrøm for skip.

Støtten til flyindustrien skjærer ganske kraftig med klimaløftet. Det bør på en eller annen måte ikke favorisere flyvninger på bekostning av tog. F.eks bør støtten kun gå til så lange flyvninger at tog ikke er i naturlig konkurranse, og ikke til unødvendige flyreiser. For det er vel ikke meningen at man skal subsidiere flyferier til Thailand på bekostning av togreiser innenlands, som vil gavne lokalt næringsliv.

 

Edited by Simen1
Fjernet påstanden om at forbudet var vedtatt allerede. Det er kun et politisk mål og ikke vedtatt.
 • Like 6
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Jeg savner et system som ser på en livsløpsanalyse i produktene. Da hadde vi fått fikset hele verdikjeden. En elbil laget på fossil-kraft fra gruve, salt sletter og fabrikk trenger ikke nødvendigvis være et bedre produkt enn en vanlig bil laget med utsyr fra fornybar kraft. 

Hadde man krevd livstids-analyser fra bilprodusentene sine per modell, slik at disse kunne godkjennes fra regjering for stønader (og andre tredjeparts firma som undersøkte dem), så ville alle bilene og alle teknologier stå på lik mark. Om f.eks maks subsidier er 100,000 kr, så ville den gått til den absolutt grønneste elbilen. 95g/km ville isåfall vært 0kr merket, og alt over kom med straffer og avgifter som subsidierte biler på den andre siden. Og denne grensen burde gjelde absolutt alt. Tog, fly, ferger, busser, etc. 

På den måten ville man sett at bilfabrikantene faktisk ble mer og mer tvunget til å velge grønne underleverandører i tillegg, og man ville fikset 100% av verdikjeden, fremfor et snevert blikk på kun lokalt forbruk. 

Edited by oophus3do
 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg støtter ditt forslag om krav på livsløpanalyser for spesielt batteriproduksjon som kan bli utrolig mye bedre.

Din påstand om at å produsere og kjøre fossilbil kan være med miljøvennlig er, heldigvis, helt feil. Selv på kun kullkraft.

Det finnes allerede mange studier med livsløpanalyser som viser det.

https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2019/05/20/are-electric-vehicles-really-better-for-the-environment/amp/

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post

Jeg støtter også LCA og vil legge til at valg av underleverandører og sporbarhet er en viktig komponent i det regnestykket. Det er f.eks på ingen måte det samme om man kjøper en kg aluminium fra Saudi-Arabia eller fra Karmøy. Verdengjennomsnitt kan ikke brukes. Kan ikke materialene spores må man anta verst tenkelige produksjonsmåte i beregningene. Klima- og miljø-sporbarhet er noe som bør innføres og påbys for alle produkter i Europa. Import må selvsagt bedømmes etter de samme kriteriene. Altså sporbarhet eller antatt verst tenkelige produksjonsmåte.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (22 minutter siden):

Jeg støtter også LCA og vil legge til at valg av underleverandører og sporbarhet er en viktig komponent i det regnestykket. Det er f.eks på ingen måte det samme om man kjøper en kg aluminium fra Saudi-Arabia eller fra Karmøy. Verdengjennomsnitt kan ikke brukes. Kan ikke materialene spores må man anta verst tenkelige produksjonsmåte i beregningene. Klima- og miljø-sporbarhet er noe som bør innføres og påbys for alle produkter i Europa. Import må selvsagt bedømmes etter de samme kriteriene. Altså sporbarhet eller antatt verst tenkelige produksjonsmåte.

Ja, det må gjelde for hele verdikjeden. Bilprodusent X må vise til hvor utstyret kommer ifra, og underleverandører må også kunne vise til hvor de får sine materialer fra. På den måten så blir det som du sier større sjanse for at Aluminum fra Karmøy blir valgt over det samme fra Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia ville blitt tvunget til å gjøre endringer, og man har rensket Aluminiums-produksjon. Rince and repeat for absolutt alt som havner i en bil, og produktene på generell basis. Dette må selvfølgelig også gjelde for resirkulasjon og effektivitet derifra. 

100,000 kr grensen vil hele tiden bli flyttet til det absolutt beste og reneste produktet, subsidiert fra produkter på den totale andre siden med f.eks Yacht'er laget av gull med skinn fra elefanter produsert for milliardærer som ellers snylter seg unna skatt. Her ville dem indirekte subsidiert/skattet en renere klode for sin luksus og litt pikante smak. 10,000,000 i skatter og avgifter ekstra gir dem totalt faen i når produktet uansett koster en ekstra null bak eller to. 

Edited by oophus3do
 • Like 1

Share this post


Link to post

Imponerende at Tyskland og Frankrike satser så kraftig. Det har nok noe å gjøre med at EU er en kraftfull organisasjon når det gjelder klimatiltak. Det arter seg ved konkrete krav til nedsatte CO-utslipp innen 2030 og 2050, krav til nedsatte CO2-utslipp på fossilbiler over flere år og nå altså kraftig støtte for elbiler. Interessant at rimeligere biler får størst støtte og store biler mindre (riktig nok også nedgang i momssats). I Norge derimot øker støtten sterkt med en bils størrelse og pris. Med dagens ordning blir det ganske perverst når Rolls-Royce og Ferrari kommer med elbiler der bare momsdelen vil gi avgiftsnedsettelse i millionklassen. Synes det har vært greit at ordningen har vært som den er så langt (av forskjellige grunner), men den bør etter hvert legges om slik at det blir teknologien som støttes (mest batteriene) framfor momsfritak på ultraluksus.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Det har vært gjort studier vedrørende "naturlige ladepunkter". Her kom en frem til at et 'naturlig ladested' er et sted der du har noe nyttig å gjøre mens du lader. De kom frem til følgende 'naturlige' steder:

1) Hjemmelading: Du er frivillig hjemme - plenty med ladetid :-) 3-7 kW er nok for de fleste

2) Kjøpesenter (Medium Hurtiglading 30 kW ++ ): Her bruker du 1/2-1 time og er kanskje innom 1-2 ganger i uken, nok til dekke det ukentlige behovet. De som bruker dette har ikke mulighet til hjemmelading.

3) Super Hurtiglading: Du ønsker å strekke på beina mellom to tettsteder etter flere timer i bilen (100 kW eller mer) og trenger kanskje mer påfyll av batteriene også. Store batterier i bilene undergraver dette markedet.

På bensinstasjoner inne i tettsteder er det derimot normalt ikke noe å gjøre på mens du lader. Det samme gjelder en kolonialbutikk, her er handeltiden for kort. En ladestasjon mellom to tettsteder kan gjerne kombineres med fossilstasjon.

 • Like 5

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (50 minutter siden):

Interessant at rimeligere biler får størst støtte og store biler mindre (riktig nok også nedgang i momssats). I Norge derimot øker støtten sterkt med en bils størrelse og pris. Med dagens ordning blir det ganske perverst når Rolls-Royce og Ferrari kommer med elbiler der bare momsdelen vil gi avgiftsnedsettelse i millionklassen. Synes det har vært greit at ordningen har vært som den er så langt (av forskjellige grunner), men den bør etter hvert legges om slik at det blir teknologien som støttes (mest batteriene) framfor momsfritak på ultraluksus.

Ja, det kan du si. Her i Norge tviholder politikerne, særlig Høyre, på et sterkt regressivt avgiftssystem som gjør at en batteri-Porsche som fungerer som bil to eller tre får nærmere millionen i avgifts- og momsfritak. I en livsløpsanalyse betales det enormt for en utslippsreduksjon som i beste fall er insignifikant.

Tyskerne har et sterkt progressivt avgiftssystem som gjør at billigere elbiler blir relativt mye billigere. Det legger et press på bilprodusentene for å få prisene ned og effekten er at man trenger mye mindre i subisider per elektrifiserte kilometer og at elbiler blir mer tilgjengelig for hvermansen. Billigere elbiler vil også komme mye bedre ut i en livsløpsanalyse.

Edited by uname -l
 • Like 2

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (12 minutter siden):

I Tyskland får det nye mykje kritikk for å gje avgiftslette til store ladehybridar som i praktisk bruk har mykje høgare utslepp enn reklamen seier, og som regel høgare enn normale eksosbilar. 

Det er ikke noe "reklame", det er offentlige WLTP-tall. At ladehybrider med 50 km eller mer i elrekkevidde gir lavere drivstofforbruk er åpenbart for alle utenom elbil/Tesla-lobbyistene.

Ladehybrider er det som gir absolutt mest utslippsreduksjon for pengene.

Edited by uname -l
 • Like 1

Share this post


Link to post
uname -l skrev (14 minutter siden):

Det er ikke noe "reklame", det er offentlige WLTP-tall. At ladehybrider med 50 km eller mer i elrekkevidde gir lavere drivstofforbruk er åpenbart for alle utenom elbil/Tesla-lobbyistene.

Ladehybrider er det som gir absolutt mest utslippsreduksjon for pengene.

Her vil jeg si meg litt enig med dere begge (uname-1 og Sturle S). WLTP-tall for ladehybrider er naturligvis ikke reklame, men gir på den annen side et feilaktig bilde av drivstofforbruk (som oftest alt for lavt). Men ladbare hybrider er et godt klimasvar når rekkevidden øker fra ca 50 km opp til 100 km. Godt under 50 km er det en fossilbil som fra tid til annen lades opp (men til og med for disse kan forbruket reduseres mot det halve). Biler som klarer fra 50 km og oppover, ville jeg betrakte som elbiler og alltid prøve å lade mest mulig (unntatt ved langturer).

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er gledeleg at tyskarane no satsar fullt og heilt på elektriske bilar etter ei pinleg feilslått hydrogensatsing. Tyskland skulle hatt 100 hydrogenstasjonar innan 2019. No har dei 84 og når nok ikkje 100 i år heller. På dei 44 vekene som har gått sidan august 2019 har dei berre opna 10 hydorgenstasjonar og det er berre 29 veker att av i år.  Tyskarane er sikkert lei av å vere dei einaste i Europa som byggjer ut etter at deira eigen bilindustri har droppa alle planar om hydrogenbilar. (Viktig å presisere Europa, for elles hadde nok ein av dei tre hydrogenfanatikarane med NEL-aksjar komme rekande med ei eller anna tvilsam kjelde som viser til "planlagd" utbygging i Langtvekkigokkistan, akkurat som vi kan finne mange artiklar i internasjonal presse om 20 hydrogenstasjonar i Noreg innan 2020.)

Edited by Sturle S
 • Like 7

Share this post


Link to post
45 minutes ago, uname -l said:

Det er ikke noe "reklame", det er offentlige WLTP-tall. At ladehybrider med 50 km eller mer i elrekkevidde gir lavere drivstofforbruk er åpenbart for alle utenom elbil/Tesla-lobbyistene.

Det er omsett frå tysk Werbung, som tyder reklame eller annonse.  WLTP-tala er dei som vert brukt i reklame og annonser.  Reelle utsleppstal kan du finne m.a her (Obs: Dei fleste som rapporterer her er nok i overkant opptekne av å køyre økonomisk.): https://www.spritmonitor.de/

Quote

Ladehybrider er det som gir absolutt mest utslippsreduksjon for pengene.

I Tyskland, når det kostar meir å lade ein ladehybrid enn å fylle bensin på han?  I praksis er det berre ein tyngre eksosbil.

Edited by Sturle S
 • Like 4

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (3 minutter siden):

Det er gledeleg at tyskarane no satsar fullt og heilt på elektriske bilar etter ei pinleg feilslått hydrogensatsing.

Sturle S har tydeligvis lyst til å diskutere mer om hydrogen enn elbilsatsningen til Tyskland siden han tar det opp ved hver mulighet ser jeg. Tyskland kaster opp ei stasjon per 14 dag, og er godt på vei til å nå langtidsmålet. 

Sturle S skrev (6 minutter siden):

No har dei 84 og når nok ikkje 100 i år heller.

I det tempoet de har hatt, til og med gjennom Covid-19, så ender dem opp på rundt 106 stasjoner i utgangen av 2020. 

Sturle S skrev (7 minutter siden):

Tyskarane er sikkert lei av å vere dei einaste i Europa som byggjer ut etter at deira eigen bilindustri har droppa alle planar om hydrogenbilar.

Hydrogenbiler er ikke særlig viktige her. Det er lang og tungtransporten som får stasjonene de trenger. Hydrogenbilene kan komme senere når prisene er hyggeligere. Ikke er dem alene om å bygge stasjoner heller. https://h2.live/en

Daimler, Volvo, Kenworth, Toyota, Hyundai dekker de største lastebilprodusentene og alle kommer med hydrogen-lastebiler og busser om de ikke allerede tilbyr noe allerede. 

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (3 minutter siden):

Det er omsett frå tysk Werbung, som tyder reklame eller annonse.  WLTP-tala er dei som vert brukt i reklame og annonser.  

Nei, WLTP er fakta. Det er også et faktum at jorda er rund, det er ikke noen som reklamerer for at jorda er rund. Du bør lære deg språk.

Sturle S skrev (5 minutter siden):

I Tyskland, når det kostar meir å lade ein ladehybrid enn å fylle bensin på han? 

Høres enda verre ut å skaffe seg en ren elbil da.  Uansett en ironisk konsekvens av Tysklands mislykkede fornybarpolitikk.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...