Jump to content
Zamiazm

Hvorfor kjøpe bolig når en betaler fellesgjeld uansett? Er ikke det billigere å leie?

Recommended Posts

Med tanke på økonomi, er ikke det billigere å leie enn å kjøpe bolig eller et hus? Man kommer uansett til å betale nesten like mye i månedlige kostnader i form av fellesgjeld eller tilsvarende ut fra de boligene annonsert i finn.no (kanskje litt mindre enn leiekostnader, men fortsatt ikke mye å spare, eller tar jeg feil?).  Så hvorfor tenker mange å kjøpe isteden for å leie?

Edited by Zamiazm
typo

Share this post


Link to post

Enkelt forklart så lønner deg seg å kjøpe fordi du då berre betalar "husleige" i form av renter og avdrag dei neste 20-25 åra, etter det er huset nedbetalt og du har berre mindre vedlikeholdsutgifter. 

Har du ikkje 25 år å investere, eller har plana om å flytte ofte så vil det kunne lønne seg å leige. 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Det @The Avatar sier. Å leie er nesten som å kaste penger ut av vinduet. Du betaler kun til en part uten å ha noe selv. Det koster å eie, men da betaler man i det minste til seg selv. Når alt er nedbetalt sitter du igjen med gevinsten :)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Annonse

Den månedlige leien dekker alt av utgifter du ville hatt med ett hus

Vil man ikke betale så my per måned, så finner man en leilighet med lavere måneskostnad, men undersøk nøye om det er behov for større oppgradering, for da kan leien gå opp.
Høy leie betyr som regel at arbeiet allered er utført

Share this post


Link to post

Med så lave renter som nå lønner seg enda mer å eie enn å leie.

Å leie er jo rett slett å nedbetale leiligheten til en annen person.

De siste 30 årene har leiligheter hatt stor pris stigning og, spesielt i storbyene.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Husleie når man eier i sameie innebærer jo gjerne forsikring, trapp- og gangvask, kanskje deler av strøm, varmtvann, og diverse annet jeg ikke kommer på nå. Det er billigere å dele på å male fasaden på et bygg med 10-20 andre enn å betale alt selv.

Men når du leier, avhengig av leieavtale og utleiers intelligensnivå, så skal du jo slippe mye av disse vedlikeholdskostnadene. Her er det viktig å lære seg kunsten å forhandle. Eller lese kontrakten grundig, så man kan bruke den som referansepunkt når utleier kommer og mener du skal være med å betale for maling.

Leie = Vanligvis mindre ansvar.

Share this post


Link to post

Noen kan jo selvfølgelig skaffe seg kjempegode leieavtaler og det kan kanskje lønne seg da, men er ikke slik for de fleste.

Si at jeg eier en leilighet og betaler 15 tusen i måneden på lån og fellesutgifter. Naboen betaler det samme men leier istedenfor.

Vi begge flytter etter 4 år, og jeg kan selge leiligheten og få tilbake mye av det jeg har betalt. Kansje jeg tillogmed tjener litt om boligmarkedet har endret seg.

Naboen flytter bare ut og alle pengene er tapt.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Innbetalt leie til en utleier får man aldri tilbake, men så trenger man heller ikke å betale for vedlikehold/slitasje i de fleste tilfeller. I tillegg er leie en mye mer fleksibel boform, noe som kan være bra for folk i enkelte deler av livet. 

Kostnader ved å eie en bolig er typisk renter (minus skattefradrag), fellesutgifter og vedlikehold, i tillegg kommer eventuell dokumentavgift ved kjøp av selveier, samt meglerkostnader ved salg. Noen steder er det også eiendomsskatt man må betale. 

Det er dyrt å eie, men det er nok i de fleste tilfeller enda dyrere å leie. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Hvis du leier betaler du 100% "rente" og får ikke igjen noe.
Hvis du kjøper andelsleilighet, betaler du mellom 2000-6000+ kroner i felleskostnader.
Legg på renterkostnader på lånet, sikkert 2500 - 5000. En andelsleilighet kan i verste fall bli 10k ut av vinduet. Har du en billigere deal, så er det kostnader som plutselig kan øke.

Kjøper du selveier så betaler du sjelden mer enn 1000 i sameiekostnader. Og et hus har ingen sameie- eller felleskostnader. Da er det bare dyrere strøm og vedlikeholdskostnader.

Det er bedre å leie enn å bo i tafatt borettslag som skal pusse opp fasaden.

Edited by djgudleif

Share this post


Link to post
Zamiazm skrev (8 timer siden):

Man kommer uansett til å betale nesten like mye i månedlige kostnader i form av fellesgjeld eller tilsvarende ut fra de boligene annonsert i finn.no (kanskje litt mindre enn leiekostnader, men fortsatt ikke mye å spare, eller tar jeg feil?).  Så hvorfor tenker mange å kjøpe isteden for å leie?

 1. Felleskostnader/fellesgjeld er på langt nær det samme for tilsvarende boliger i samme område. Hvis du har funnet eksempler på det er det mer unntaket enn normalen.
 2. En viktig grunn til at nordmenn elsker å eie er at staten subsidierer boligeiere ganske kraftig. Legg til 30 år med "konstant" prisstigning på boliger og rekordlavt rentenivå, så er det nesten ingen som ikke har tjent penger på å eie vs leie de siste årene.

Share this post


Link to post

Tilfelle 1:

La oss si at jeg har 1 000 000 kr

Jeg kjøper en bolig med de 1 000 000 kr.

Jeg betaler 10 000 kr i månedlige kostnader

Etter ti år så har jeg betalt 10 000 kr * 12 måneder * 10 år=  1 200 000 kr. (månedlige kostnader)

Så selger jeg boligen for 1 500 000 kr. Da har jeg bare 1 500 000 kr totalt (verdien av boligen økte). Ingen av de månedlige kostnadene får jeg tilbake (1 200 000 kr).

 

Tilfelle 2:

La oss si jeg har 1 000 000 kr.

Jeg velger å la de 1 000 000 kr i banken (eller investere i aksjer og tilsvarende for å ikke miste verdien i de 10 årene)

Jeg leier for 10 000 kr månedlig.

Etter ti år så har jeg betalt 10 000 kr * 12 måneder * 10 år=  1 200 000 kr. (månedlige kostnader)

Så bestemmer jeg meg for å flytte. Da har jeg de 1 000 000 kr (mest sannsynlig mer fordi jeg investerte de)

 

Det var sånn jeg tenkte. kanskje jeg tar feil med tanke på felleskostnader, minker de over tid kanskje?

Jeg vet at husleie kan øke over tid. Men hvis felleskostnader øker også så er tilfelle 2 bedre synes jeg. For da kan jeg bruke pengene på noe annet enn å "låse de" ved å kjøpe boligen.

Edited by Zamiazm

Share this post


Link to post

I eksempel 1 så får du 500k mer enn eksempel 2
hvor man kan få 500k på 10 år uten stor risiko?

Så da har du bare betalt 6000 i måneden

Uten høye felleskostnader ville boligen ha blitt solgt for en høyere pris

Share this post


Link to post
Sitat

Så bestemmer jeg meg for å flytte. Da har jeg de 1 000 000 kr (mest sannsynlig mer fordi jeg investerte de)

Du glemmer inflasjon og eventuell kapitalskatt for gevinst. Over 10 år.. ;)

Share this post


Link to post

Hvis du kjøper en bolig til 1m med 1m på bok, så har du ikke 10k månedlige kostnader? Da kan du sette de 10k inn på en fondskonto e.l. og få enda mer igjen.

10k * 12mnd * 10 år = 1.200.000 (+ avkastning) + leiligheten på 1.500.000 (for å jevnstille med eksempelet ditt.

Under leie har du brukt 1.200.000, men har 1.000.000 + avkastning (noe mer).

Share this post


Link to post

Tilfelle 1 må forutsette at du ikkje har 1 million og at dette beløpet må lånast av banken til ein kostnad på 10 000 kr i måneden i 10 år for å gi meining.
Om du har 1 000 000 kr som du kjøper bustad for så betalar du mykje nærmare 0 kr i månedlege kostnadar. No overdriv eg litt for å ha eit enkelt eksempel, det blir nokre hundrelappar som går med i måneden må forsikring, vassavgift, og diverse vedlikehold, men det er langt under 10 000 kr i måneden når du ikkje huslån som skal betalast på. Det er nok meir rett å seie at:
Tilfelle 1
Kjøper bustad til 1 000 000 kr.
Betalar 1000 kr i måneden i 10 år. (1000 kr x 12 mnd x 10 år = 120 000 kr)
Du selg for 1 500 000 kr, og du sitter igjen med 500 000 kr minus det du har betalt i vedlikehald, altså 380 000 kr i forteneste.

Tilfelle 2
Du har 1 000 000 kr som du investerer.
Du leiger og betalar 10 gongar så mykje i husleige, og betalar derfor 1 200 000 kr i husleige i den 10 årsperioden.
Når du flytter ut så har du 1 million (pluss renteinntekter/avkastning) minus det du har betalt i huselige, altså du sitter igjen med -200 000 kr.

For folk flest så er det tilfelle 3 som er mest realistisk:
Tilfelle 3
Du har 0 kr.
Du låner 1 000 000 kr.
Over 10 år kostar dette lånet deg 200 000 kr i renter.
Du betalar 10 000 kr i måneden i avdrag og renter. I tillegg har du 1000 kr i måneden i vedlikehaldskostnadar, tilsaman 11 000 kr i måneden, som blir 1 320 000 kr over 10 år..
Etter 10 år selg du for 1 500 000 kr, etter å ha trekt frå 1,32 mill så sitter du igjen med profitt på 180 000 kr.

 • Like 2

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (På 29.5.2020 den 13.32):

For folk flest så er det tilfelle 3 som er mest realistisk:

Tilfelle 3
Du har 0 kr.
Du låner 1 000 000 kr.
Over 10 år kostar dette lånet deg 200 000 kr i renter.
Du betalar 10 000 kr i måneden i avdrag og renter. I tillegg har du 1000 kr i måneden i vedlikehaldskostnadar, tilsaman 11 000 kr i måneden, som blir 1 320 000 kr over 10 år..
Etter 10 år selg du for 1 500 000 kr, etter å ha trekt frå 1,32 mill så sitter du igjen med profitt på 180 000 kr.

Jeg vil vel heller si at for folk flest er det tilfelle 4 som er mest realistisk (forutsatt at boligen koster så lite som 1 million totalt):

Tilfelle 4
Du har 150 000 kr. (15% egenkapitalkrav...)
Du låner 850 000 kr.

Juster resten tilsvarende.

Share this post


Link to post
On 5/29/2020 at 12:47 PM, Zamiazm said:

Tilfelle 1:

La oss si at jeg har 1 000 000 kr

Jeg kjøper en bolig med de 1 000 000 kr.

Jeg betaler 10 000 kr i månedlige kostnader

Etter ti år så har jeg betalt 10 000 kr * 12 måneder * 10 år=  1 200 000 kr. (månedlige kostnader)

Så selger jeg boligen for 1 500 000 kr. Da har jeg bare 1 500 000 kr totalt (verdien av boligen økte). Ingen av de månedlige kostnadene får jeg tilbake (1 200 000 kr).

 

Tilfelle 2:

La oss si jeg har 1 000 000 kr.

Jeg velger å la de 1 000 000 kr i banken (eller investere i aksjer og tilsvarende for å ikke miste verdien i de 10 årene)

Jeg leier for 10 000 kr månedlig.

Etter ti år så har jeg betalt 10 000 kr * 12 måneder * 10 år=  1 200 000 kr. (månedlige kostnader)

Så bestemmer jeg meg for å flytte. Da har jeg de 1 000 000 kr (mest sannsynlig mer fordi jeg investerte de)

 

Det var sånn jeg tenkte. kanskje jeg tar feil med tanke på felleskostnader, minker de over tid kanskje?

Jeg vet at husleie kan øke over tid. Men hvis felleskostnader øker også så er tilfelle 2 bedre synes jeg. For da kan jeg bruke pengene på noe annet enn å "låse de" ved å kjøpe boligen.

Såkalt "rentvesting" er relativt interessant tema. Problemet her i landet er skattesystemet som er bygd opp sånn at du bør ha lån til enhver tid for å senke skatten du betaler og få mindre formuesverdi. Pluss at inflasjon spiser opp beløpet du opprinnelig lånte. Hus stiger jo ikke i pris egentlig, det er bare pengene som blir mindre verdt fordi pengemengden øker hver eneste dag. Hvis man ikke eier noe, hva skal man da bruke for å få gunstig lån med sikkerhet? Man får nå flytende rente til 1.4 %. Det er sinnsykt. Man får betalt for å ta imot penger, må bare betale månedlig rente.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...