Jump to content
Sannhetens høyre arm

Gud er ikke en person men en personifiseringen av realiteten som er et faktum

Recommended Posts

hekomo skrev (På 28.2.2021 den 12.34):

Nei, tro er ikke forløper til viten. Tro er noe man slår seg til ro med uten bevis. For viten så må man være kritisk, tenkende, undersøkende og granskende. Viten krever bevis.

Big Bang handler ikke om tro, og har aldri gjort det. Det er snakk om en vitenskapelig hypotese, ikke blind tro.

Det at generasjon etter generasjon blir innprentet denne læren, har sin virkning, spesielt elevene sjelden får høre  noen argumenter som går imot utviklingslæren

Share this post


Link to post
31 minutes ago, ikkesidet said:

Det at generasjon etter generasjon blir innprentet denne læren, har sin virkning, spesielt elevene sjelden får høre  noen argumenter som går imot utviklingslæren

Jeg vet ikke om du ser ironien i det du skriver her (eller er det bare klipp og lim fra et sted på jw.org?). Vi kan snu litt på det:

Det at generasjon etter generasjon blir innprentet religion har sin virkning, spesielt siden barna sjelden får høre noen argumenter som går imot religionens dogmer.

I motsetning til religiøse dogmer har evolusjon en vitenskapelig, selvkorrigerende basis som styres av observerbare fakta. Religion styres av hva religiøse ledere føler, innbiller seg, og i mange tilfeller hva de må si for å kunne kontrollere folk, og ikke hva fakta forteller dem.

Edited by Arve Synden
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Arve Synden skrev (29 minutter siden):

Jeg vet ikke om du ser ironien i det du skriver her (eller er det bare klipp og lim fra et sted på jw.org?). Vi kan snu litt på det:

Det at generasjon etter generasjon blir innprentet religion har sin virkning, spesielt siden barna sjelden får høre noen argumenter som går imot religionens dogmer.

I motsetning til religiøse dogmer har evolusjon en vitenskapelig, selvkorrigerende basis som styres av observerbare fakta. Religion styres av hva religiøse ledere føler, innbiller seg, og i mange tilfeller hva de må si for å kunne kontrollere folk, og ikke hva fakta forteller dem.

Den falske religions motstridende læresetninger har også bidratt til at folk har reagert på denne måten. Hedenske læresetninger som blir forkynt i Guds navn for eksempel læren om at Gud vil pine mennesker i et brennende helvete i all evighet, vekker avsky hos Jehovas vitner rettsindige mennesker. De vender seg derfor bort fra all religion. Det tomrom som på den måten blir skapt, blir ofte senere fylt med evolusjonsteorier, agnostisisme og ateisme.

Share this post


Link to post
34 minutes ago, ikkesidet said:

Den falske religions motstridende læresetninger har også bidratt til at folk har reagert på denne måten. Hedenske læresetninger som blir forkynt i Guds navn for eksempel læren om at Gud vil pine mennesker i et brennende helvete i all evighet, vekker avsky hos Jehovas vitner rettsindige mennesker. De vender seg derfor bort fra all religion. Det tomrom som på den måten blir skapt, blir ofte senere fylt med evolusjonsteorier, agnostisisme og ateisme.

Det er bemerkelsesverdig hvor robotaktige disse jehovas vitner "debatterer". De klarer ikke å skrive noe som helst med egne ord eller å faktisk svare på noe, som om religionen deres får all selvstendig tankegang til å råtne på rot. Det eneste de klarer (dvs. har blitt indoktrinert til å gjøre) er å klippe og lime fra sine interne kilder, sannsynlilgvis et sted på jw.org. "Svaret" som ikkesidet kom med her er ordrett det samme som "ildsint" postet for 4 år siden, i en annen tråd.

Edited by Arve Synden
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Arve Synden skrev (19 timer siden):

Det er bemerkelsesverdig hvor robotaktige disse jehovas vitner "debatterer". De klarer ikke å skrive noe som helst med egne ord eller å faktisk svare på noe, som om religionen deres får all selvstendig tankegang til å råtne på rot. Det eneste de klarer (dvs. har blitt indoktrinert til å gjøre) er å klippe og lime fra sine interne kilder, sannsynlilgvis et sted på jw.org. "Svaret" som ikkesidet kom med her er ordrett det samme som "ildsint" postet for 4 år siden, i en annen tråd.

du kopiere også fra vitenskap tidskrifter

Share this post


Link to post
4 hours ago, ikkesidet said:

du kopiere også fra vitenskap tidskrifter

Når jeg siterer angir jeg klart hva som er mitt eget og hva som er sitat. Og jeg gir kildehenvisninger. Det er noe annet enn å kun kopiere inn svære blokker med tekst uten kildehenvisning, og dermed implisitt utgi det som sitt eget - hvilket er uredelig.

Edited by Arve Synden
 • Like 2

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (På 28.2.2021 den 21.28):

Ved at jorden fikk dagslys utelukkende fra solen, ble lyset på jorden atskilt fra mørket og som følge av at jorden dreide seg om sin akse, fikk begge halvkuler, både den østlige og den vestlige, vekslende perioder med lys og mørke. Den moderne vitenskap vet ennå ikke hva lyset er. Den kjenner ikke dets skaper om hvem det er skrevet: Gud er lys og det er intet mørke i ham. ( 1.Joh 1:5) Men skaperen vet det og han så at lyset var godt for den jordiske del av skaperverket som ville trenge lyset for å leve. Og Gud kalte lyset dag og mørket kalte han natt. Og det ble aften og det ble morgen, første dag. ( 1.Mos 1:5 ) Således endte Gud sin første skapelsesdag.

Mange påstår hardnakket at fordi skapelsesdagene som denne var den første av, nevnes i nummerorden, begrenser det lengden av hver enkelt av disse dagene til tjuefire timer. Dette foranlediger da spørsmålet: Hvis en aften og en morgen utgjorde den første bokstavelige dag, ble da månen som kommer fram om aftenen, skapt før solen, som står opp om morgenen ? Det var også mørke over de brusende vanns overflate før den første dag og da det er så at natten blir mørkere før morgenen eller daggryet, hvordan kunne da mørket på overflaten av de brusende vann blir mørkere enn før og når gikk dette opprinnelige mørke over til mørket på den første skapelsesdags aften?

Beretningen om den fjerde skapelsesdag nevner morgens sol før nattens måne og stjerner og hvorfor ble det da ikke først morgen og deretter aften på den føste skapelsesdag? Morgenen ville bedre enn aftenen kunne avbryte det opprinnelige mørke og vise at det var forsvunnet. Det er derfor innlysende at skapelsesdagenes aftener og morgener er billedlige og ikke bokstavelige og må forståes som noe annet enn bare det mørke og lys som kalles natt og dag.

Dette er jo ikke noe svar på noen av alle de faktiske feilene jeg påpekte i bibelens skapelsesberetning, det virker mer som om du har klippet ut noen standardsvar fra et eller annet sted. 

Noe som kanskje kan forklares av Arve Synden:

Arve Synden skrev (På 4.3.2021 den 15.57):

Til informasjon: du argumenterer her mot en direkte avskrift fra Vakttårnet, Jehovas vitners propagandaplattform. Teksten "ikkesidet" limte inn kommer herfra: https://wol.jw.org/no/wol/d/r3/lp-n/1101985013

 

Så ikkesidet, kan jeg dermed konkludere at du egentlig bare gjengir ting du har lest uten selv å egentlig forstå det? Det forklarer både hvorfor du kommer med påstander om skapelsesberetningen som er så åpenbart gale, og hvorfor du ikke svarer på mine konkrete punkter, men bare kommer med standardsvar du har kopiert.

 

Edited by Capitan Fracassa

Share this post


Link to post
On 3/4/2021 at 8:56 PM, ikkesidet said:

Den falske religions motstridende læresetninger har også bidratt til at folk har reagert på denne måten. Hedenske læresetninger som blir forkynt i Guds navn for eksempel læren om at Gud vil pine mennesker i et brennende helvete i all evighet, vekker avsky hos Jehovas vitner rettsindige mennesker. De vender seg derfor bort fra all religion. Det tomrom som på den måten blir skapt, blir ofte senere fylt med evolusjonsteorier, agnostisisme og ateisme.

Men bibelen forteller flere steder om dette helvete (Matt 9,43 - 10,28 – Luk 12,5 – Åp 19,20) så da er du kanskje enig i at skriften ikke alltid er til å stole på?

Share this post


Link to post
On 3/3/2021 at 5:06 PM, ikkesidet said:

Det ble lys og det ble lys. Gud kalte luset dag og mørket kalte han natt. Og det ble kveld og det ble morgen, første dag. ( 1.Mos 1:3,5) Solen og månen var selvsagt i verdensrommet lenge før denne første dag, men lyset deres nådde ikke fram til jordens overflate slik at en iakttager på jorden kunne se det. Det som skjedde nå på den første dag var tydeligvis at lyset ble synlig og den roterende jordkloden begynte å ha vekselvis dager og netter. Lyset kom tydeligvis ved en gradvis prosess, i løpet av en lengre periode og ikke plutselig som når du skrur på lyset.

Geolog sa dette om skapelsesberetningen i 1.Mos : Hvis jeg i egenskap av geolog ble oppfordret til i all korthet å forklare våre moderne oppfatninger om jordens opprinnelse og om hvordan livet på jorden oppstod, for et enkelt hyrdefolk, et folk lik de stammene som 1.Mosebok ble stilt til, kunne jeg neppe gjøre det på noen bedre enn å holde meg nøye til språket i det første kapittel i 1.Mosebok. Denne geologen Wallace Pratt sa også at rekkefølgen av begivenhetene i alt vesentlig er den samme som rekkefølgen av de viktigste geologiske epokene først oppstod havene, deretter kom land til syne, så ble livet i havet til og deretter fuglene og pattedyrene.

En gradvis prosess kan nok være riktig, og som det står kan en dag omregnes til tusen år i noen tilfeller og koranen bruker seks epoker eller tider, så det var neppe skapt på 24 timer

Det er likevel to lysskapelser i den første skapelsesberetningen og det tyder på at den ikke er helt riktig skrevet her. Man skaper ikke dag og natt to ganger, den første dag og så på den fjerde, og hadde det tatt fire dager ville det nok stått så.

I King James og også English standard versjon står det at «jorden var uten form og innhold», mens den norske sier «Jorden var øde og tom» Og her utgjør tekstene enormt stor forskjell for forståelse.

Når jorden da er uten form har den ikke manifestert seg og befinner seg i et stoff som er tynnere enn materie. Vibrasjonshastigheten er for høy og skapelsen befinner seg på et punkt hvor materie dannes, men det er ikke synlig for øyet enda.

Det store spørsmålet er likevel; Hva er Guds lys?

Når Gud skiller lyset fra mørket helt på begynnelsen så vil jeg tro at dette er skillet mellom himmelriket og universet. Universet er det mørke rom og det ytterste mørke, helt til solen kommer på plass og lenge før solen ble til var det allerede lys i åndens rike, for der finnes hverken sol eller måne.

I åndens rike trengs ikke sollyset og det står da også at himmelriket ikke trenger sol og måned for Guds lys opplyser himmelriket og det er som gyllen jaspis, og det er noe gjennomsiktig, Substansen det er bygget på ligner gullaktig gjennomsiktig glass.

Johannes så i ånden, det himmelske Jerusalem som hadde Guds herlighet, og lyset dens var som den kosteligste sten, som krystallklar Jaspis. (Åp 21,11)

 • Stadens gate var av rent gull, som klart glass. (Åp 21,21)
 • Dens mur var også bygget av Jaspis, og staden var av rent gull, lik rent glass. (Åp 21,18)
 • Og staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for seg; for Guds herlighet opplyser den. (Åp 21,23)
 • Og natt finnes ikke der. (Åp 21,25) Alt er en eneste stor dag

Gull er materie og slipper ikke inn i åndens rike, så det er en sammen-ligning, (det ligner) men ser ut som gyllent klart glass i mangel på bedre ord for det mennesket ikke har ord på.

Så himmelriket og vårt opphav er en lysverden uten sol og måne og dette lys kan åpenbare tilsynelatende skjulte ting og det får meg til å undres på hva Jehovas vitner egentlig vitner om?

Et vitne er noen som har sett noe og har førstehånds kjennskap til det, slik Johannes som så det himmelske Jerusalem i ånden, skulle vitne om lyset, og Efeserbrevet som sier at alt som er åpenbart ER lys (Ef 5,13)

Disiplene vitnet om Jesu gjerninger og fordi de var der. Paulus vitnet om Jesus fordi han så Jesus tale til seg i det gudommelige lys. Maria vitnet om at sannheten var oppstanden og fordi hun så det.

Så skal man vitne om noe må man vite hva man snakker om, ha førstehånds kjennskap, ellers er man ikke et vitne men en som tror på det man hører fra andre, som har hørt det fra andre som igjen...

Ordet Kristen-dommen betyr «Lysets dom» og ordet «Kristen» kommer av ordet «Chrism» som betyr salvet og dette handler om opplysthet og innvielse i Guds mysterier. (1.Joh 2,20 - 1. Joh 2,27 - Åp 3,18)

 

Edited by Alexandroid

Share this post


Link to post
Alexandroid skrev (På 6.3.2021 den 15.26):

Men bibelen forteller flere steder om dette helvete (Matt 9,43 - 10,28 – Luk 12,5 – Åp 19,20) så da er du kanskje enig i at skriften ikke alltid er til å stole på?

Bibelen nevner også et annet eksempel, nemlig Jesus. Han kom til helvete og ble der i tre dager og så ble han oppreist igjen ved den allmektige Jehovas kraft. Han ble ikke forlatt i dødsriket ( helvete ) ikke heller så hans kjød tilintetgjørelse. Denne Jesus oppreiste Gud som vi alle er vitner om. ( Agp 2:31-32) Hebraiske ordet som i Salme 16:10 er gjengitt dødsriket eller helvete er SHEOL. Men i det greske sitatet er det HADES.  Begge disse ordet betyr graven, en tilstand hvor det ikke er noen bevissthet. 

Mange bruker oversettelser med helvete. Bibelens sanne lære er blitt fordunklet ved en misvisende oversettelse av den opprinnelige betydning av tre forskjellige greske ord og et hebraisk ord. De som skrev Bibelen brukte opprinnelig det hebraiske ordet sheol og det greske ordet hades som en betegnelse på begrepet graven, menneskehetens felles grav både for gode og onde, hvor de er uten bevissthet og ikke kan føle pine eller velvære. Det greske ordet Gehenna ble brukt som et symbol på tilintetgjørelse eller evig død uten bevisshet, en død som ingen kan våkne fra.

Share this post


Link to post
On 3/7/2021 at 5:40 PM, ikkesidet said:

Bibelen nevner også et annet eksempel, nemlig Jesus. Han kom til helvete og ble der i tre dager og så ble han oppreist igjen ved den allmektige Jehovas kraft. Han ble ikke forlatt i dødsriket ( helvete ) ikke heller så hans kjød tilintetgjørelse. Denne Jesus oppreiste Gud som vi alle er vitner om. ( Agp 2:31-32) Hebraiske ordet som i Salme 16:10 er gjengitt dødsriket eller helvete er SHEOL. Men i det greske sitatet er det HADES.  Begge disse ordet betyr graven, en tilstand hvor det ikke er noen bevissthet. 

Mange bruker oversettelser med helvete. Bibelens sanne lære er blitt fordunklet ved en misvisende oversettelse av den opprinnelige betydning av tre forskjellige greske ord og et hebraisk ord. De som skrev Bibelen brukte opprinnelig det hebraiske ordet sheol og det greske ordet hades som en betegnelse på begrepet graven, menneskehetens felles grav både for gode og onde, hvor de er uten bevissthet og ikke kan føle pine eller velvære. Det greske ordet Gehenna ble brukt som et symbol på tilintetgjørelse eller evig død uten bevisshet, en død som ingen kan våkne fra.

Helvete er ikke en diskusjon jeg lyst til å begi meg ut på, og av flere grunner, men dødsriket du nevner er nok noe annet. Ordet «helvete» brukes en rekke steder, i tillegg til «avgrunnen» som har en bedre beskrivelse i den engelske versjonen hvor det heter «The Bottomless pit». Ildsjøen er igjen noe annet, og begrepet den evige ild brukes flere ganger.

 • de dødes oppstandelse og evig dom. (Hebr 6,2)
 • og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. (Matt 2546)
 • evige lenker, i det de lider den evige ilds straff. (Jud 1,7)
 • den evige ild som er beredt djevelen og hans engler. (Matt 25.45)

Det finnes mennesker i historien som har beskrevet, i nær døden opplevelser som følge av ulykker, både himmel og helvete, i tillegg til folk som har hatt mektige drømmer eller åndelige åpenbaringer, og helvete har vært beskrevet som å falle i en mørk uendelig avgrunn og sjelen var bevisst. Helvetesperspektivet er her vissheten om at det er evig, men her var ingen ild, heller en brennende tomhet og en sviende smerte som følge av vissheten om å ha feilet stort. Altså psykisk smerte.

Slikt er egentlig umulig å debattere da alt som ikke er erfart og erkjent er basert på tro, og i et hav av forskjellige skrifter og tolkninger. Hva i all verden er riktig?

Share this post


Link to post

Og etter å ha studert bibelen i mange år og forundringen over alle feil og motsigelser som skaper splid, har jeg de senere år blitt like opptatt av oversettelser, oversettelsesfeil, og hvem som har skrevet hva og da dukker det opp mye rart, ja det er ufattelig.

Allerede i 1707 fant den britiske forskeren John Mill 30 000 steder i teksten hvor det var forskjell mellom håndskrevne kopier av Det nye testamente på gresk. Han hadde gransket 100 manuskripter og brukt 30 år av sitt liv på studiene.

I dag kjenner vi over 5700 manuskripter av Det nye testamente på gresk, og det er funnet mange hundre tusen avvik mellom dem. Ingen kjenner det nøyaktige tallet.

Det finnes over 100 forskjellige bibeloversettelser, bare på engelsk, og det finnes et utall forskjellige oversettelser av de fleste av de igjen. Bare i Norge har vi fire forskjellige på bibelforlaget, men to av dem er fornyinger av de andre to og, alle viker de fra hverandre. Den beste oversettelsen var 2005 utgaven, og den ble fjernet til fordel for 2011 utgaven, dessverre.

Statistikk viser at det finnes over 30.000 kristne trossamfunn i verden. Det finnes nesten 5000 i USA alene. Disse har funnet mer enn 30.000 ulike tolkninger av Bibelen og danner egne trossamfunn for å verne om sin tro, mens Jesus formaner om viktigheten av at de virker i EN menighet, i ETT legeme, og ikke bare fordi det gir stor styrke, men for at verden i det hele tatt skal kunne tro på Jesus. (Joh 17,21)

Enda værre blir det når man leser hvordan kristne menigheter ble utryddet før man samlet seg om en romersk-kristen tro ved kirkemøtet, om hvordan troende som ikke ville underkaste seg denne nye «kristendommen» (med mye romersk tankegods), ble slaktet og hvordan kristendommen ble spredt ved sverdet.

Men det var heller ikke bibelen som gjorde at jeg kom til tro. Den, i blant mange andre skrifter, ble først interessant etterpå.

 

Edited by Alexandroid
 • Like 1

Share this post


Link to post
Alexandroid skrev (På 13.3.2021 den 6.29):

Og etter å ha studert bibelen i mange år og forundringen over alle feil og motsigelser som skaper splid, har jeg de senere år blitt like opptatt av oversettelser, oversettelsesfeil, og hvem som har skrevet hva og da dukker det opp mye rart, ja det er ufattelig.

Allerede i 1707 fant den britiske forskeren John Mill 30 000 steder i teksten hvor det var forskjell mellom håndskrevne kopier av Det nye testamente på gresk. Han hadde gransket 100 manuskripter og brukt 30 år av sitt liv på studiene.

I dag kjenner vi over 5700 manuskripter av Det nye testamente på gresk, og det er funnet mange hundre tusen avvik mellom dem. Ingen kjenner det nøyaktige tallet.

Det finnes over 100 forskjellige bibeloversettelser, bare på engelsk, og det finnes et utall forskjellige oversettelser av de fleste av de igjen. Bare i Norge har vi fire forskjellige på bibelforlaget, men to av dem er fornyinger av de andre to og, alle viker de fra hverandre. Den beste oversettelsen var 2005 utgaven, og den ble fjernet til fordel for 2011 utgaven, dessverre.

Statistikk viser at det finnes over 30.000 kristne trossamfunn i verden. Det finnes nesten 5000 i USA alene. Disse har funnet mer enn 30.000 ulike tolkninger av Bibelen og danner egne trossamfunn for å verne om sin tro, mens Jesus formaner om viktigheten av at de virker i EN menighet, i ETT legeme, og ikke bare fordi det gir stor styrke, men for at verden i det hele tatt skal kunne tro på Jesus. (Joh 17,21)

Enda værre blir det når man leser hvordan kristne menigheter ble utryddet før man samlet seg om en romersk-kristen tro ved kirkemøtet, om hvordan troende som ikke ville underkaste seg denne nye «kristendommen» (med mye romersk tankegods), ble slaktet og hvordan kristendommen ble spredt ved sverdet.

Men det var heller ikke bibelen som gjorde at jeg kom til tro. Den, i blant mange andre skrifter, ble først interessant etterpå.

 

Helvete fins ikke fordi ifølge i bibelen Jer 7:31: De ( frafalne judeere) har bygd offerstedet Tofet i Ben-Hinnon-dalen, hvor de brenner sine sønner og døtre i ilden. Det har jeg ( Jehova Gud) ikke pålagt dem, det har aldri vært i mine tanker.

Hvor kommer læren om evig pine fra? I det gamle Babylonia og Asssyria blir underverdenen skildret som et sted fullt av redsler og forferdelig sterke og rasende guder og demoner hersker over den. Men denne gudsbespottelige læren har egentlig mye dypere røtter. Alle de oppfatninger som er forbundet med læren om et brennende pinested, bakvasker Gud og skriver seg fra ham som i første rekke har bakvasket Gud ( Djevelen, hvis navn betyr bakvasker ) fra ham som Jesus kalte ( Løgnens far)

Bibelen sier: Fork 9:5: De levende vet at de skal dø, men de døde vet slett ingen ting. (Når de døde ikke vet noen ting, kan de heller ikke pines)

Dette frafallet fra Bibelens normer og lære begynte i de første århundrer av vår tidsregning. Jesus, kristendommens grunnlegger, visste at det ville komme et slikt frafall. Historien viser at slike ulv-lignende mennesker fikk mange til å vende seg bort fra bibelens normer og bli verdsligsinnet. Kristus Jesus hadde sagt: Mitt rike er ikke av denne verden. Disisppelen Jakob fordømte dem som søkte vennskap med verden som utro og sa: Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.( Joh 18:36) ( Jakob 4:4)

De frafalne kristne ignorerte disse bibelske uttalelsene. I det fjerne århundre av vår tidsregning ble den romerske keiser Konstantin angivelig ( Omvendt) Dette førte til at de frafalne kristne oppnådde de verdslige herskeres gunst. Strongs Cyclopædia forteller: Evangeliet ble berøvet sin enkelhet. Høytidelige skikker og seremonier ble innført. Kristendommens lærere mottok verdslige æresbevisninger og fikk lønn og kristi rike ble i høy grad et rike av denne verden.

Dette var ikke den kristendom Bibelen framholder. Det var en falsk form for kristendom, et bedrag. Bibelen viser at kristus Jesus avviste Satan, Guds fiendes, tilbud om herredømmet over denne verdens politiske riker. ( Matt 4:8-11)

Share this post


Link to post
On 3/14/2021 at 4:07 PM, ikkesidet said:

Helvete fins ikke fordi ifølge i bibelen Jer 7:31: De ( frafalne judeere) har bygd offerstedet Tofet i Ben-Hinnon-dalen, hvor de brenner sine sønner og døtre i ilden. Det har jeg ( Jehova Gud) ikke pålagt dem, det har aldri vært i mine tanker.

Hvor kommer læren om evig pine fra? I det gamle Babylonia og Asssyria blir underverdenen skildret som et sted fullt av redsler og forferdelig sterke og rasende guder og demoner hersker over den. Men denne gudsbespottelige læren har egentlig mye dypere røtter. Alle de oppfatninger som er forbundet med læren om et brennende pinested, bakvasker Gud og skriver seg fra ham som i første rekke har bakvasket Gud ( Djevelen, hvis navn betyr bakvasker ) fra ham som Jesus kalte ( Løgnens far)

Bibelen sier: Fork 9:5: De levende vet at de skal dø, men de døde vet slett ingen ting. (Når de døde ikke vet noen ting, kan de heller ikke pines)

Dette frafallet fra Bibelens normer og lære begynte i de første århundrer av vår tidsregning. Jesus, kristendommens grunnlegger, visste at det ville komme et slikt frafall. Historien viser at slike ulv-lignende mennesker fikk mange til å vende seg bort fra bibelens normer og bli verdsligsinnet. Kristus Jesus hadde sagt: Mitt rike er ikke av denne verden. Disisppelen Jakob fordømte dem som søkte vennskap med verden som utro og sa: Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.( Joh 18:36) ( Jakob 4:4)

De frafalne kristne ignorerte disse bibelske uttalelsene. I det fjerne århundre av vår tidsregning ble den romerske keiser Konstantin angivelig ( Omvendt) Dette førte til at de frafalne kristne oppnådde de verdslige herskeres gunst. Strongs Cyclopædia forteller: Evangeliet ble berøvet sin enkelhet. Høytidelige skikker og seremonier ble innført. Kristendommens lærere mottok verdslige æresbevisninger og fikk lønn og kristi rike ble i høy grad et rike av denne verden.

Dette var ikke den kristendom Bibelen framholder. Det var en falsk form for kristendom, et bedrag. Bibelen viser at kristus Jesus avviste Satan, Guds fiendes, tilbud om herredømmet over denne verdens politiske riker. ( Matt 4:8-11)

Jer 7:31 handler om noe helt annet og kan ikke brukes i denne sammenheng, men når det er sagt har «Jehova» flere steder i GT bedt om brenning av mennesker. I Moseloven pålegges det at blant annet utro prestedøtre skal brennes på bålet, mm. (3. mos 20,14 – 21,9 – Jer 49,2) Kanskje opphavet til kirkens mange heksebrenninger?

Dødsriket er en ting, ildsjøen noe annet og den evige avgrunn, sannsynligvis et tredje, men det VET vi ikke. Og bibelen er svært tvetydig på dette og mye annet, noe jeg har forsøkt å bemerke lenge.

Om Jehovas brennende harme og fortærende ildslue...

- For et brandsted er laget i stand for lenge siden; også for kongen er det laget i stand, dypt og vidt; dets bål har ild og ved i mengde; lik en svovelstrøm tender Herrens ånde det i brand. (Jes 30,33)

- da skal du hugge ned innbyggerne i denne byen med sverd. Både byen og alt som er i den, skal du slå med bann og ødelegge. Også buskapen skal du hugge ned med sverd. Alt byttet som er tatt, skal du samle midt på torget. Så skal du brenne opp byen og hele byttet som et heloffer til Herren din Gud. (5. mos 13,16)

- Og Herren sa til Moses: Hent alle folkets høvdinger og la hine menn nagles til pelen under åpen himmel for Herren! Så skal Herrens brennende vrede avvendes fra Israel. (4. mos 25,4)

Og i en verden hvor løgnen regjerer og nesten ingen vet hva som er rett, er det kanskje lett å tro på det gudebildet man blir presentert for og skulle du være så uheldig å ta feil, så er det ingen nåde.

- da skal du føre den mannen eller den kvinnen som har gjort ugjerningen, ut til byporten, og enten det er en mann eller en kvinne, skal du steine dem i hjel. (5. mos 17,5)

- Vis ingen medfølelse: liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot. (5. mos 19,21)

Problemet er at folk ikke forstår Jesu lære så de holder seg til det gudebildet som ligner dem mest. Øye for øye og tann for tann, og det som værre er. Og de har en god læremester i bibelen. Ikke utenkelig at denne skikkelsen har opprettet et helvete.

Personlig tror jeg ikke på døden da livet er evig (Jes 66,24 - Mark 9,44). Det som kalles død er en midlertidig tilstand og det som kalles åndelig død er fravær av Gud. Jeg er mer tilbøyelig til å tro på reinkarnasjon og hvor menneskesjelene dømmes, og kanskje må lide og lære, men hele tiden får en ny mulighet til å modnes. Se bare på kong Nebukadnezar. Nærsynte tolkere har tolket syv tider som syv år, men det omhandler blant annet tidsperioden til fire verdensriker og det fjerde har alt vart i over 2000 år.

Hvis tyranner og grusomme mennesker som Hitler bare går til evig hvile, har de jo ingen ting og tape og ordet kristen-dom er uten betydning, ei heller den store trengsel.

Det finnes etter min mening en straff og denne uendelige avgrunnen er nok noe mer enn et dødsrike.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Alexandroid skrev (På 16.3.2021 den 6.44):

Jer 7:31 handler om noe helt annet og kan ikke brukes i denne sammenheng, men når det er sagt har «Jehova» flere steder i GT bedt om brenning av mennesker. I Moseloven pålegges det at blant annet utro prestedøtre skal brennes på bålet, mm. (3. mos 20,14 – 21,9 – Jer 49,2) Kanskje opphavet til kirkens mange heksebrenninger?

Dødsriket er en ting, ildsjøen noe annet og den evige avgrunn, sannsynligvis et tredje, men det VET vi ikke. Og bibelen er svært tvetydig på dette og mye annet, noe jeg har forsøkt å bemerke lenge.

Om Jehovas brennende harme og fortærende ildslue...

- For et brandsted er laget i stand for lenge siden; også for kongen er det laget i stand, dypt og vidt; dets bål har ild og ved i mengde; lik en svovelstrøm tender Herrens ånde det i brand. (Jes 30,33)

- da skal du hugge ned innbyggerne i denne byen med sverd. Både byen og alt som er i den, skal du slå med bann og ødelegge. Også buskapen skal du hugge ned med sverd. Alt byttet som er tatt, skal du samle midt på torget. Så skal du brenne opp byen og hele byttet som et heloffer til Herren din Gud. (5. mos 13,16)

- Og Herren sa til Moses: Hent alle folkets høvdinger og la hine menn nagles til pelen under åpen himmel for Herren! Så skal Herrens brennende vrede avvendes fra Israel. (4. mos 25,4)

Og i en verden hvor løgnen regjerer og nesten ingen vet hva som er rett, er det kanskje lett å tro på det gudebildet man blir presentert for og skulle du være så uheldig å ta feil, så er det ingen nåde.

- da skal du føre den mannen eller den kvinnen som har gjort ugjerningen, ut til byporten, og enten det er en mann eller en kvinne, skal du steine dem i hjel. (5. mos 17,5)

- Vis ingen medfølelse: liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot. (5. mos 19,21)

Problemet er at folk ikke forstår Jesu lære så de holder seg til det gudebildet som ligner dem mest. Øye for øye og tann for tann, og det som værre er. Og de har en god læremester i bibelen. Ikke utenkelig at denne skikkelsen har opprettet et helvete.

Personlig tror jeg ikke på døden da livet er evig (Jes 66,24 - Mark 9,44). Det som kalles død er en midlertidig tilstand og det som kalles åndelig død er fravær av Gud. Jeg er mer tilbøyelig til å tro på reinkarnasjon og hvor menneskesjelene dømmes, og kanskje må lide og lære, men hele tiden får en ny mulighet til å modnes. Se bare på kong Nebukadnezar. Nærsynte tolkere har tolket syv tider som syv år, men det omhandler blant annet tidsperioden til fire verdensriker og det fjerde har alt vart i over 2000 år.

Hvis tyranner og grusomme mennesker som Hitler bare går til evig hvile, har de jo ingen ting og tape og ordet kristen-dom er uten betydning, ei heller den store trengsel.

Det finnes etter min mening en straff og denne uendelige avgrunnen er nok noe mer enn et dødsrike.

Det at synden kom i verden har imidlertid ført til ekteskapelige vanskeligheter og til at den ekteskapelige ordning er blitt vanæret. (rom 5:12) Etter vannflommen fulgte igjen alle mennesker den opprinnelige norm for ekteskapet, den som gjaldt i Edens hage, for hver mann hadde bare en hustru. De åtte menneskene som overlevde vannflommen var fire ekteskap.

Moseloven om forholdet mellom skyld og straff. Ikke alle synder og syndere ble betraktet på samme måte. Jo høyere stilling en person hadde, desto større ansvar hadde han og desto større var straffen for den synd han begikk. Overlagt synd ble straffet hardere enn uforsettlig synd. Straffen ble ofte utmålt i forhold til betalingsevnen. Dette prinsippet gjaldt også andre ting enn synd og straff for eksempel ved seremoniell urenhet. Jehova Gud formaner og ikke har behag i den ugudeliges død, men at han i sin barmhjertighet gir slike mennesker anledning til å forandre sin handlemåte. 

Ofringen av de friske, lyteløse dyrene som ble frembåret som brennoffer og syndoffer, er et bilde på ofringen av kristi Jesus fullkomme, lyteløse menneskelegeme. ( Heb 9:13) (3.Mos 1:3 )  Jehova Gud har aldri sagt at menneske skal ofre ( jer 7:31)

Etter at Jehova Gud hadde avskaffet Moseloven. Dette var et resultat av Jesu død og opprettelsen av en ny pakt. ( Ef 2:14-16) Den gamle lovpakt førte døden over de omskårne israelitter, ettersom den fordømte dem som syndere, som mennesker som hadde overtrådt Guds lov. Den nye pakt derimot frigjør fra dødens forbannelse og gjør det mulig å oppnå syndenes forlatelse ved kristi blod som stadfester den nye pakt. ( Jer 31:31-34)

 

 

Edited by ikkesidet

Share this post


Link to post
On 3/16/2021 at 9:00 PM, ikkesidet said:

Det at synden kom i verden har imidlertid ført til ekteskapelige vanskeligheter og til at den ekteskapelige ordning er blitt vanæret. (rom 5:12) Etter vannflommen fulgte igjen alle mennesker den opprinnelige norm for ekteskapet, den som gjaldt i Edens hage, for hver mann hadde bare en hustru. De åtte menneskene som overlevde vannflommen var fire ekteskap.

Moseloven om forholdet mellom skyld og straff. Ikke alle synder og syndere ble betraktet på samme måte. Jo høyere stilling en person hadde, desto større ansvar hadde han og desto større var straffen for den synd han begikk. Overlagt synd ble straffet hardere enn uforsettlig synd. Straffen ble ofte utmålt i forhold til betalingsevnen. Dette prinsippet gjaldt også andre ting enn synd og straff for eksempel ved seremoniell urenhet. Jehova Gud formaner og ikke har behag i den ugudeliges død, men at han i sin barmhjertighet gir slike mennesker anledning til å forandre sin handlemåte. 

Ofringen av de friske, lyteløse dyrene som ble frembåret som brennoffer og syndoffer, er et bilde på ofringen av kristi Jesus fullkomme, lyteløse menneskelegeme. ( Heb 9:13) (3.Mos 1:3 )  Jehova Gud har aldri sagt at menneske skal ofre ( jer 7:31)

Etter at Jehova Gud hadde avskaffet Moseloven. Dette var et resultat av Jesu død og opprettelsen av en ny pakt. ( Ef 2:14-16) Den gamle lovpakt førte døden over de omskårne israelitter, ettersom den fordømte dem som syndere, som mennesker som hadde overtrådt Guds lov. Den nye pakt derimot frigjør fra dødens forbannelse og gjør det mulig å oppnå syndenes forlatelse ved kristi blod som stadfester den nye pakt. ( Jer 31:31-34)

 

 

Beklager jeg ikke fikk svart på denne, men jeg fikk et prekært boligproblem som måtte ryddes unna og jeg trengte en pause som tok mye lengre tid enn jeg trodde.

Den sanne Gud har aldri bedt om offergaver av hverken dyr eller mennesker. Slike offer tilhører verdens gud og i en fallen verden av godt og ondt.

I et godt og sant samfunn kan jeg være med på den tiende, men strengt tatt burde penger være helt unødvendig da man ville ha eid alt i felleskap, men i starten kanskje. Et perfekt samfunn blir jo ikke til på en dag.

Man kan bare ofre noe av seg selv.

Pakten i Jeremia 31 gir ingen mening om ikke den omhandler hele menneskeheten og ikke bare Israel og Juda. Og pakten i Jeremia synes brutt som så mange andre pakter i GT. Forøvrig handler det om kringsettelsen av Jerusalem og rivingen av det første tempelet.

Når det gjelder rivingen av det andre tempelet, ny pakt og nytt folk så se lignelsene om kongssønnens bryllup (Matt 22,7) og er sannsynligvis en henspeiling til romernes erobring av Jerusalem i år 70 og nedbrenning av byen og tempelet. Vi finner det også i Daniels bok kapittel 9.

Se også lignelsen om vinbøndene og arvingen. (Mark 12,1-7)

De to pakter som har betydning

 • Den første pakten (Den gamle Adam Hos 6,7)
 • Den nye pakten (Den nye adam Gal 4)

- De brøt pakten i Adam, der var de troløse mot meg. For jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, og til gudskunnskap mer enn brennoffer. (Hosea 6,6-7)

Husk Jeremia 8,8. som sier at Herrens lov er skrevet med de skriftlærdes løgnpenn. Den er tilpasset gamle guder og herskere.

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (På 4.3.2021 den 20.56):

Den falske religions motstridende læresetninger har også bidratt til at folk har reagert på denne måten. Hedenske læresetninger som blir forkynt i Guds navn for eksempel læren om at Gud vil pine mennesker i et brennende helvete i all evighet, vekker avsky hos Jehovas vitner rettsindige mennesker. De vender seg derfor bort fra all religion. Det tomrom som på den måten blir skapt, blir ofte senere fylt med evolusjonsteorier, agnostisisme og ateisme.

Du glemte gnostisisme.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...