Jump to content
Sannhetens høyre arm

Gud er ikke en person men en personifiseringen av realiteten som er et faktum

Recommended Posts

Sannhetens høyre arm skrev (På 23.5.2020 den 22.46):

Jeg kommer med sannheten og sannheten skal sette dere fri.

14125497_10153939401626376_7579649688762768995_o.jpg

sannheten skal frigjøre dere. Hva betyr det  ???????

Share this post


Link to post
3 hours ago, ikkesidet said:

sannheten skal frigjøre dere. Hva betyr det  ???????

Det betyr at man må gjenreise kjerringa. Alt må bli sant!

Problemet er at når det grunnleggende er usant så bygges verden og vår virkelighet på beslektede vrangforestillinger, noe som igjen fører til arvesyndsbegrepet hvor vi går i forfedrenes spor, gjør de samme feil og arver de samme lidelsene.

Ordet «Gud» er den komplimentære halvdel til ordet «Gudinne». Uten henne ville ikke ordet «Gud» kunne eksistere. Det samme med mann/kvinne, Far/Mor, etc.

Faderen finnes ikke uten at det også finnes en moder. Det er en umulighet. Det enkjønnede er ikke fruktbart og kan ikke eksistere alene.

Ordene er derfor tatt ut av vår duale elektromagnetiske virkelighet og hele vår vestlige verden bygger på det maskuline prinsipp, noe som igjen fører til et ensidig og fatalt syn og en verden bygget på krig, makt og frykt. De er ikke levedyktig og enhver slik kultur faller etter en stund slik historien viser oss gang på gang.

Problemet vårt er at ingen før oss hadde de våpnene og den teknologien vi har i dag og igjen står vi for fall, men som også kan bli den endelige.

Bare en høyere og mer intelligent sannhet kan redde oss fra dette og før det kan skje må det grunnleggende være rett.

Mennesket har i følge bibelen falt ut av det åndelige bildet det er skapt i og denne sannhet må gjenopprettes, den sanne orden likeså.

En alvorlig feil finner vi alt i bibelens skapelsesberetning. Ordet som er oversatt til «Gud» er flertallsordet «Elohim», et ord med både feminine og maskuline attributter, og det betyr «Gudene» og ikke Gud. - Gudene skapte...

Derfor skal det egentlig stå; «Gudene» sa. La OSS fare ned og skape mennesket i VÅRT bilde, i VÅR lignelse... Da forstår man bedre hvem OSS og VÅR er... alle tings mor og alle tings far.

En god begynnelse på å forstå vårt duale elektromagnetiske virkelighet, og har du ikke både den røde og den grønne ledningen får du heller ikke lys i pæren, ei heller kan man forstå treenighetsprinsippet som går igjen i alt.

Rene korsfestelsen!

Så tittelen til trådstarter er bare en halv sannhet og dermed en løgn.

«Gud er ikke en person men en personifiseringen av realiteten som er et faktum»

Det skal heller stå;

«Gudene er ikke personer, men personifiseringen av realiteten som er et faktum»

Ordet «Golgatha» betyr hodeskallen og er i seg selv en nøkkel til forståelse. En balanse mellom høyre og venstre hemisfære åpner en gylden middelvei.

Når 2,3 milliarder mennesker som tror på Jesus skjønner at de har grunnleggende feil og kan enes om hva som er rett, så kan mye skje fort.

Da kan det til og med tenkes at vitenskap og religion kan gå hånd i hånd...

 

"Vitenskap uten religion er lam; religion uten vitenskap er blind» - Abert Einstein

 

Share this post


Link to post

Er det noen som skjønner denne svadaen?

Forresten, hva hjelper det å sitere hva Einstein sa når det han gjorde ikke hadde noe med noen påstått gud å gjøre? Det var ren vitenskap. Anti-Gud.

Edited by hekomo
  • Like 3

Share this post


Link to post
Alexandroid skrev (På 24.1.2021 den 17.55):

Det betyr at man må gjenreise kjerringa. Alt må bli sant!

Problemet er at når det grunnleggende er usant så bygges verden og vår virkelighet på beslektede vrangforestillinger, noe som igjen fører til arvesyndsbegrepet hvor vi går i forfedrenes spor, gjør de samme feil og arver de samme lidelsene.

Ordet «Gud» er den komplimentære halvdel til ordet «Gudinne». Uten henne ville ikke ordet «Gud» kunne eksistere. Det samme med mann/kvinne, Far/Mor, etc.

Faderen finnes ikke uten at det også finnes en moder. Det er en umulighet. Det enkjønnede er ikke fruktbart og kan ikke eksistere alene.

Ordene er derfor tatt ut av vår duale elektromagnetiske virkelighet og hele vår vestlige verden bygger på det maskuline prinsipp, noe som igjen fører til et ensidig og fatalt syn og en verden bygget på krig, makt og frykt. De er ikke levedyktig og enhver slik kultur faller etter en stund slik historien viser oss gang på gang.

Problemet vårt er at ingen før oss hadde de våpnene og den teknologien vi har i dag og igjen står vi for fall, men som også kan bli den endelige.

Bare en høyere og mer intelligent sannhet kan redde oss fra dette og før det kan skje må det grunnleggende være rett.

Mennesket har i følge bibelen falt ut av det åndelige bildet det er skapt i og denne sannhet må gjenopprettes, den sanne orden likeså.

En alvorlig feil finner vi alt i bibelens skapelsesberetning. Ordet som er oversatt til «Gud» er flertallsordet «Elohim», et ord med både feminine og maskuline attributter, og det betyr «Gudene» og ikke Gud. - Gudene skapte...

Derfor skal det egentlig stå; «Gudene» sa. La OSS fare ned og skape mennesket i VÅRT bilde, i VÅR lignelse... Da forstår man bedre hvem OSS og VÅR er... alle tings mor og alle tings far.

En god begynnelse på å forstå vårt duale elektromagnetiske virkelighet, og har du ikke både den røde og den grønne ledningen får du heller ikke lys i pæren, ei heller kan man forstå treenighetsprinsippet som går igjen i alt.

Rene korsfestelsen!

Så tittelen til trådstarter er bare en halv sannhet og dermed en løgn.

«Gud er ikke en person men en personifiseringen av realiteten som er et faktum»

Det skal heller stå;

«Gudene er ikke personer, men personifiseringen av realiteten som er et faktum»

Ordet «Golgatha» betyr hodeskallen og er i seg selv en nøkkel til forståelse. En balanse mellom høyre og venstre hemisfære åpner en gylden middelvei.

Når 2,3 milliarder mennesker som tror på Jesus skjønner at de har grunnleggende feil og kan enes om hva som er rett, så kan mye skje fort.

Da kan det til og med tenkes at vitenskap og religion kan gå hånd i hånd...

 

"Vitenskap uten religion er lam; religion uten vitenskap er blind» - Abert Einstein

 

Jehova Gud er en person og Guds sønn Jesus er en person

Da Bibelen ble skrevet, spekulerte folk mye på hvordan jorden ble holdt oppe i rommet. Noen trodde for eksempel at den ble båret av fire elefanter som stod på en stor havskilpadde. Bibelen gjenspeiler imidlertid ikke slike fantasifulle, uvitenskapelige oppfatninger som eksisterte på den tiden da den ble skrevet, men den sier ganske enkelt: Gud brer norden ut over det øde rom, han henger jorden på intet ( Job 26:7 ) Ja, for over 3000 år siden bemerket Bibelen med rette at jorden ikke har noe synlig fundament, noe som er i samsvar med de lover for gravitasjon og bevegelse som menneskene er blitt kjent med på et langt senere tidspunkt. Hvordan Job kjente sannheten sa en religiøs forsker er et spørsmål som ikke er så lett å besvare for dem som benekter at Bibelen er inspirert.

Bibelen hevder imidlertid at den er en bok som er inspirert av Jehova Gud. (2.tim 3:16 ) Hvis det er tilfellet, vil den naturligvis være fri for de feilaktige synspunkter som var vanlige på den tiden da dens forskjellige deler ble skrevet. Tåler Bibelen en granskning i lys av den kunnskap vi nå har?

Share this post


Link to post
On 1/25/2021 at 7:14 PM, ikkesidet said:

Jehova Gud er en person og Guds sønn Jesus er en person

Da Bibelen ble skrevet, spekulerte folk mye på hvordan jorden ble holdt oppe i rommet. Noen trodde for eksempel at den ble båret av fire elefanter som stod på en stor havskilpadde. Bibelen gjenspeiler imidlertid ikke slike fantasifulle, uvitenskapelige oppfatninger som eksisterte på den tiden da den ble skrevet, men den sier ganske enkelt: Gud brer norden ut over det øde rom, han henger jorden på intet ( Job 26:7 ) Ja, for over 3000 år siden bemerket Bibelen med rette at jorden ikke har noe synlig fundament, noe som er i samsvar med de lover for gravitasjon og bevegelse som menneskene er blitt kjent med på et langt senere tidspunkt. Hvordan Job kjente sannheten sa en religiøs forsker er et spørsmål som ikke er så lett å besvare for dem som benekter at Bibelen er inspirert.

Bibelen hevder imidlertid at den er en bok som er inspirert av Jehova Gud. (2.tim 3:16 ) Hvis det er tilfellet, vil den naturligvis være fri for de feilaktige synspunkter som var vanlige på den tiden da dens forskjellige deler ble skrevet. Tåler Bibelen en granskning i lys av den kunnskap vi nå har?

Det å være inspirert av noe betyr ikke nødvendigvis at alt er sant. Begynn med oversettelsesfeilene og dem er det mange av.

Jesu vitnesbyrd var profetordets ånd (Åp 19,10). Dvs den ånd som opplyste profetene og tekstene er nedskrevet av helt andre senere, mennesker som ikke hadde førstehånds kunnskap og også dette begynner å bli tydelig, men tegn tyder også på regelrette forfalskninger.

Hvilken liten bok er det som smaker søtt på tungen og bitter i din buk, og hva betyr Jeremia 8,8?

Hvordan kan dere si: «Vi er vise? Skriverne har jo forfalsket loven med sin løgngriffel.

Hvem er det Gud taler til når han sier La OSS fare ned og skape mennesket i VÅRT bilde, i VÅR lignelse, til mann og kvinne?

Hvem er bildet på kvinnen?

Og hvordan tåler Jobs uttalelse at jorden henger på intet granskning i lys av den kunnskap vi nå har?

«Materie finnes ikke som en ting i seg selv. All materie oppstår og eksisterer kun fordi en kraft får atomenes partikler til å vibrere og opprettholde atomets knøttlille solsystem – og vi må anta at bak denne kraften finnes en bevisst og intelligent ånd, og at denne ånden er urgrunnen til all materie» - Max Planck

Polaritetsprinsippet opprettholder universet, den duale elektromagnetisme, og det er alltid to og to.

Det er forøvrig riktig at det bare finnes en gud, en fader, som igjen er det maskuline prinsipp, slik sønnen er det, men igjen er disse ordene skåret ut av en større helhet som også inneholder ordene Gudinne, moderen og menneskedatteren.

Det maskuline kan ikke eksistere uten det feminine og om det var slik så ville vi kalt det noe annet. Da er det ikke maskulint. Det er en grunn til at vi bruker de ordene vi gjør, men det er foreløpig bare en halv sannhet, og slik sett står vårt «moderne» samfunn på ett ben og vakler.

I Galaterbrevet 4 viser Paulus til det himmelske Jerusalem og som han kaller det gjenfødte menneskets mor, og teksten viser til Jesaja 66,11 og legg merke til ordbruken;

«Så skal i få die og mettes av hennes husvalende bryst, suge og glede eder ved hennes store herlighet» (Jesaja 66,11)

Faderen??

Som sagt, man må først gjenreise kjerringa for å kunne få rett fokus. Rett må bli rett og sant må bli sant.

- Hvem er hun som stråler frem som morgengrøden, fager som månen, ren som solen, fryktelig som hærskarer med sine banner? (Høys 6,10)

- Og et stort tegn ble sett i himmelen: en kvinne kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. (Åp 12,1)

Share this post


Link to post
Alexandroid skrev (9 timer siden):

Det å være inspirert av noe betyr ikke nødvendigvis at alt er sant. Begynn med oversettelsesfeilene og dem er det mange av.

Jesu vitnesbyrd var profetordets ånd (Åp 19,10). Dvs den ånd som opplyste profetene og tekstene er nedskrevet av helt andre senere, mennesker som ikke hadde førstehånds kunnskap og også dette begynner å bli tydelig, men tegn tyder også på regelrette forfalskninger.

Hvilken liten bok er det som smaker søtt på tungen og bitter i din buk, og hva betyr Jeremia 8,8?

Hvordan kan dere si: «Vi er vise? Skriverne har jo forfalsket loven med sin løgngriffel.

Hvem er det Gud taler til når han sier La OSS fare ned og skape mennesket i VÅRT bilde, i VÅR lignelse, til mann og kvinne?

Hvem er bildet på kvinnen?

Og hvordan tåler Jobs uttalelse at jorden henger på intet granskning i lys av den kunnskap vi nå har?

«Materie finnes ikke som en ting i seg selv. All materie oppstår og eksisterer kun fordi en kraft får atomenes partikler til å vibrere og opprettholde atomets knøttlille solsystem – og vi må anta at bak denne kraften finnes en bevisst og intelligent ånd, og at denne ånden er urgrunnen til all materie» - Max Planck

Polaritetsprinsippet opprettholder universet, den duale elektromagnetisme, og det er alltid to og to.

Det er forøvrig riktig at det bare finnes en gud, en fader, som igjen er det maskuline prinsipp, slik sønnen er det, men igjen er disse ordene skåret ut av en større helhet som også inneholder ordene Gudinne, moderen og menneskedatteren.

Det maskuline kan ikke eksistere uten det feminine og om det var slik så ville vi kalt det noe annet. Da er det ikke maskulint. Det er en grunn til at vi bruker de ordene vi gjør, men det er foreløpig bare en halv sannhet, og slik sett står vårt «moderne» samfunn på ett ben og vakler.

I Galaterbrevet 4 viser Paulus til det himmelske Jerusalem og som han kaller det gjenfødte menneskets mor, og teksten viser til Jesaja 66,11 og legg merke til ordbruken;

«Så skal i få die og mettes av hennes husvalende bryst, suge og glede eder ved hennes store herlighet» (Jesaja 66,11)

Faderen??

Som sagt, man må først gjenreise kjerringa for å kunne få rett fokus. Rett må bli rett og sant må bli sant.

- Hvem er hun som stråler frem som morgengrøden, fager som månen, ren som solen, fryktelig som hærskarer med sine banner? (Høys 6,10)

- Og et stort tegn ble sett i himmelen: en kvinne kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. (Åp 12,1)

Det er sant at cirka 40 menn var med på å skrive Bibelen. De stod for selve nedskrivningen av hele Bibelen, bortsett fra De Ti Bud som Gud skrev selv ved å la sin hellige ånd virke på to steintavler. ( 2.Mos 31:18) Men det de skrev, er like fult Guds Ord. Bibelen forklarer: Drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. ( 2.Peter 1:21)

Ja, akkurat som Gud skapte himmelen, jorden og alt levende ved hjelp av sin mektige, hellige ånd ledet han nedskrivningen av Bibelen ved hjelp av den. Dette betyr at Bibelen har bare en forfatter, Jehova Gud. Han lot mennesker skrive opplysningene ned, omtrent som når en forretningsmann lar en sekretær skrive et brev for seg, men brevet inneholder forretningsmannens tanker og meninger. Det er hans brev, ikke sekretærens. På samme måte er Bibelen Guds Ord, ikke menneskers ord.

Share this post


Link to post
23 minutes ago, ikkesidet said:

Det er sant at cirka 40 menn var med på å skrive Bibelen. De stod for selve nedskrivningen av hele Bibelen, bortsett fra De Ti Bud som Gud skrev selv ved å la sin hellige ånd virke på to steintavler. ( 2.Mos 31:18) Men det de skrev, er like fult Guds Ord. Bibelen forklarer: Drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. ( 2.Peter 1:21)

Ja, akkurat som Gud skapte himmelen, jorden og alt levende ved hjelp av sin mektige, hellige ånd ledet han nedskrivningen av Bibelen ved hjelp av den. Dette betyr at Bibelen har bare en forfatter, Jehova Gud. Han lot mennesker skrive opplysningene ned, omtrent som når en forretningsmann lar en sekretær skrive et brev for seg, men brevet inneholder forretningsmannens tanker og meninger. Det er hans brev, ikke sekretærens. På samme måte er Bibelen Guds Ord, ikke menneskers ord.

Hvilken bibel er det som gjelder? Det finnes tusener av forskjellige og det finnes tusener av forskjellige kirkesamfunn og menigheter, og som om ikke det er nok finnes det tusener av forskjellige tolkninger av samme bibler, og fordi bibelen ofte er svært motsigende. Du finner forskjellige svar på samme spørsmål, mange plasser.

Bare i de tre siste bibelutgavene i Norge er det så store forskjeller at noen kaller det dokumentforfalskning. De har endret på disse bøkene som det har passet dem i 2000 år.

Så hvis du ser på bibelens historie er det ikke godt å vite hvilken skrift som er rett.

Under kirkemøtet i Nicea i år 325 samlet man mange tekster og utryddet de menigheter og tekster som ikke passet den romerske keiser Konstantin...

Kirken drepte millioner de neste hundreårene

Så jeg spør igjen

Hvilken liten bok er det som smaker søtt på tungen og bitter i din buk? (Åp 10,10)

Hva betyr Jeremia 8,8 og hvilken lov har de forfalsket?

Hvordan kan dere si: «Vi er vise, vi har Herrens lov hos oss»? Se, skrivernes falske penn har forfalsket den! (Jeremia 8,8 )

Hva er kunnskapens nøkkel, nøkkelen til forståelse som de skriftlærde har stjålet?

Ve dere lovkyndige! Dere har tatt bort kunnskapens nøkkel. Selv gikk dere ikke inn, og dem som ville gå inn, har dere hindret.» (Luk 11,52)

Bibelen advarer en rekke steder mot å endre skriften. Hvorfor skulle den advare mot det om alt var sant likevel?

Share this post


Link to post

Djevelen har ikke alltid vært djevelen. Det var en tid da han hadde en høy stilling i Guds familie. Han var en av Guds åndesønner og hadde navnet Lusifer. Han var ikke en heslig skapning med horn og hale som noen tror, han var tvert imot vakker. Bibelen beskriver ham i Esekiel 28:12-13: Du som var seglet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. I Eden, Guds hage bodde du kostbare stener dekket deg. Som en av Guds sønner fikk han en betrodd og ansvarsfull stilling, han ble menneskenes overherre. Bibelen bruker denne betegnelsen på hans embete: En salvet kjerub med dekkende vinger. ( Es 28:14)

Gud hadde satt det fullkomme menneskepar ( Adam og Eva) i Edens hage og det var åndeskapningen Lusifers plikt å hjelpe dem til å oppfylle Guds krav og å undervise dem om deres rette forhold til skaperen. Det er grunnen til at det ble sagt om ham: I Eden, Guds hage, bodde du. En tid gikk alt godt i universet og det var fullkommen fred i hele verden. Men det varte ikke lenge. Grishet og havesyke gjorde sitt inntog. Lusifer hadde store planer. Han så for seg en slekt av menneskelige skapninger på en fullkommen jord, hvor alle i full harmoni ga all sin hengivenhet til Jehova og erkjente ham som den store konge og alle gode gavers giver. 

Men Lusifer ønsket at han selv måtte få denne hengivenhet og tilbedelse og så ble hans hjerte fylt av ondskap. Han gjorde opprør mot den teokratiske ordning. Bibelen sier i Es 14:12-14: Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne ( Lusifer), du morgenrødens sønn. Hvor er du ikke felt til jorden, du som slo ned folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte. Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterske nord, jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Denne handlemåten kom først til uttrykk ved at han med list og bedrag fikk ført synden inn i verden.

Share this post


Link to post
Alexandroid skrev (13 minutter siden):

Hvilken bibel er det som gjelder? Det finnes tusener av forskjellige og det finnes tusener av forskjellige kirkesamfunn og menigheter, og som om ikke det er nok finnes det tusener av forskjellige tolkninger av samme bibler, og fordi bibelen ofte er svært motsigende. Du finner forskjellige svar på samme spørsmål, mange plasser.

Bare i de tre siste bibelutgavene i Norge er det så store forskjeller at noen kaller det dokumentforfalskning. De har endret på disse bøkene som det har passet dem i 2000 år.

Så hvis du ser på bibelens historie er det ikke godt å vite hvilken skrift som er rett.

Under kirkemøtet i Nicea i år 325 samlet man mange tekster og utryddet de menigheter og tekster som ikke passet den romerske keiser Konstantin...

Kirken drepte millioner de neste hundreårene

Så jeg spør igjen

Hvilken liten bok er det som smaker søtt på tungen og bitter i din buk? (Åp 10,10)

Hva betyr Jeremia 8,8 og hvilken lov har de forfalsket?

Hvordan kan dere si: «Vi er vise, vi har Herrens lov hos oss»? Se, skrivernes falske penn har forfalsket den! (Jeremia 8,8 )

Hva er kunnskapens nøkkel, nøkkelen til forståelse som de skriftlærde har stjålet?

Ve dere lovkyndige! Dere har tatt bort kunnskapens nøkkel. Selv gikk dere ikke inn, og dem som ville gå inn, har dere hindret.» (Luk 11,52)

Bibelen advarer en rekke steder mot å endre skriften. Hvorfor skulle den advare mot det om alt var sant likevel?

Du er derfor avhenging av en oversettelse av bibelen. Fordi bibelen er blitt oversatt til andre språk, har flere kunnet lese Guds ord. Ca 300 år før Jesus kom til jorden begynte gresk å bli det språket som de fleste mennesker talte. De hebraiske skrifter ble derfor oversatt til gresk. Senere ble latin et folkespråk. Bibelen ble derfor oversatt til latin. Men i århundrenes løp ble det mindre og mindre som talte latin. De fleste talte andre språk engelsk, fransk, tysk, spansk så videre.

Katolske religiøse ledere kjempet lenge en innbitt kamp for å forhindre at bibelen ble oversatt til det talte språk. De brente til og med folk som eide en bibel på bålet. Grunnen til at de gjorde, var at bibelen avslørte deres falske læresetninger og deres urette handlemåte. Men de tapte kampen og bibelen kom etter hvert ut på mange språk.

Share this post


Link to post
On 1/25/2021 at 7:14 PM, ikkesidet said:

Da Bibelen ble skrevet, spekulerte folk mye på hvordan jorden ble holdt oppe i rommet. Noen trodde for eksempel at den ble båret av fire elefanter som stod på en stor havskilpadde.

Det er en litt misforstått påstand, altså jeg skal ikke påstå at ingen gikk rundt og trodde dette, men jeg har sett flere kristne her inne som mener det er en vedtatt sannhet ved hinduismen, det blir ikke noe mer riktig enn å påstå at kristne tror gud er en skjegget mann som har sin fysiske bolig i skyene.
Hinduismen insisterer ikke på at alle fortellingene er like konkrete eller dogmatiske som mange andre trosretninger, Sankaracharya foreslår at alle skapelsesmytene må betraktes som ulike beskrivelser av MAYA (illusjonen) og forklarer kun opphavet til illusjonen, fremfor universets opphav.
Astrologi ble praktisert i av såkalte hinduister siden 1500 år før det såkalte år null, eller tidligere, så dette med elefanter og skilepadder er mer å betrakte som en slags myte enn noe man tolket helt bokstavelig.
Turtles all the way down, er en klassisk vits rundt den uungåelige problematikken angående hva som evt. holdt skilpadden som holdt elefantene, som holdt verden, som kanskje illustrerer hvordan myten ikke er ment å tolkes helt matematisk.

Det er greit å undersøke hvorvidt andre religioner faktisk praktiserer slike fantasifulle ting man anklager dem for, eller om det er en selv som er fantasifull i sine antagelser.

Share this post


Link to post
Atib Azzad skrev (1 time siden):

Det er en litt misforstått påstand, altså jeg skal ikke påstå at ingen gikk rundt og trodde dette, men jeg har sett flere kristne her inne som mener det er en vedtatt sannhet ved hinduismen, det blir ikke noe mer riktig enn å påstå at kristne tror gud er en skjegget mann som har sin fysiske bolig i skyene.
Hinduismen insisterer ikke på at alle fortellingene er like konkrete eller dogmatiske som mange andre trosretninger, Sankaracharya foreslår at alle skapelsesmytene må betraktes som ulike beskrivelser av MAYA (illusjonen) og forklarer kun opphavet til illusjonen, fremfor universets opphav.
Astrologi ble praktisert i av såkalte hinduister siden 1500 år før det såkalte år null, eller tidligere, så dette med elefanter og skilepadder er mer å betrakte som en slags myte enn noe man tolket helt bokstavelig.
Turtles all the way down, er en klassisk vits rundt den uungåelige problematikken angående hva som evt. holdt skilpadden som holdt elefantene, som holdt verden, som kanskje illustrerer hvordan myten ikke er ment å tolkes helt matematisk.

Det er greit å undersøke hvorvidt andre religioner faktisk praktiserer slike fantasifulle ting man anklager dem for, eller om det er en selv som er fantasifull i sine antagelser.

Hvilken konklusjon har du nå kommet til ? Er Bibelen virkelig Guds ord? Ja, kjensgjerningene viser at den er det. Som vi har sett viser til og med de ting i den som det er blitt reist innvendinger mot, at den er menneskelig visdom overlegen.

Hva tror så du? Du har sett at Bibelen besvarer en rekke viktige spørsmål, spørsmål som det ikke er mulig å finne svar på noe annet sted. Du er klar over at vitenskapsmennene ikke kan forklare hvordan universet eller vår planet jorden og livet på den har oppstått. men det kan Bibelen.

  • Like 1

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (20 timer siden):

Hvilken konklusjon har du nå kommet til ? Er Bibelen virkelig Guds ord? Ja, kjensgjerningene viser at den er det.

Nei, det er ingen beviselige kjensgjerninger som beviser at Bibelen er Guds ord eller at Gud eksisterer. Du kan gjerne komme med det du mener er de beste av disse påståtte bevisene.

 

ikkesidet skrev (20 timer siden):

Som vi har sett viser til og med de ting i den som det er blitt reist innvendinger mot, at den er menneskelig visdom overlegen.

Jeg kan ikke huske å noengang ha sett noe slikt. Har du noe konkret å vise til her?

 

ikkesidet skrev (20 timer siden):

Hva tror så du? Du har sett at Bibelen besvarer en rekke viktige spørsmål, spørsmål som det ikke er mulig å finne svar på noe annet sted.

Ja, jeg skal være enig i at Bibelen besvarer en rekke viktige spørsmål, om meningen med livet osv. Men disse spørsmålene kan du også få svar på i andre religioner. Og du kan også få svar i fantasy og annen skjønnliteratur. En ting er at Bibelen gir mange svar, men det betyr ikke på noen måte at disse svarene er sanne. 

I "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" får vi vite at svaret på "TheUltimate Question of Life, The Universe, and Everything" er 42. På samme måte som Bibelen er dette en bok som gir svar på viktige spørsmål, men det beviser ikke på noen måte sannhetsgehalten til disse - på akkurat samme måte som Bibelen.

 

ikkesidet skrev (20 timer siden):

Du er klar over at vitenskapsmennene ikke kan forklare hvordan universet eller vår planet jorden og livet på den har oppstått. men det kan Bibelen.

Bibelen kommer med en skapelseshistorie, men det gjør også mange andre bøker. I Silmarillion kommer Tolkien med en helt annen skapelseshistorie, som jeg personlig synes er flottere enn Bibelen sin. Har du lest den?

I motsetning til en bibelleser ellen en silmarillion-leser, så vil vitenskapen prøve å komme med forklaringer som kan bevises, eller i hvert fall etterprøves, og vitenskapen forsøker å unngå fantasi-historier. At Silmarillion og Bibelen kommer med fine skapelseshistorier er da ingen indikasjon på at de er sanne.

 

Edit: Jeg skrev det over ganske kjapt, og har lyst til å legge til litt:

Jeg er ateist, men har ikke noe problem med å forstå at mange er religiøse og finner både støtte og trøst i troen sin - og dette respekterer jeg absolutt.

Men innlegg som ikkesidet over, klarer jeg knapt å forstå. For å hevde at Bibelen beviselig er sann og Guds ord, må man senke krav for hva bevis er, til det latterlige, og man må drive med aktiv kirsebærplukking - og det er dette jeg reagerer på.

Edited by Capitan Fracassa
  • Like 2

Share this post


Link to post
17 hours ago, ikkesidet said:

Hvilken konklusjon har du nå kommet til ? Er Bibelen virkelig Guds ord? Ja, kjensgjerningene viser at den er det. Som vi har sett viser til og med de ting i den som det er blitt reist innvendinger mot, at den er menneskelig visdom overlegen.

Hva tror så du? Du har sett at Bibelen besvarer en rekke viktige spørsmål, spørsmål som det ikke er mulig å finne svar på noe annet sted. Du er klar over at vitenskapsmennene ikke kan forklare hvordan universet eller vår planet jorden og livet på den har oppstått. men det kan Bibelen.

Dette har ingen relasjon til det jeg skrev.
Budskapet er bare at det ikke nødvendigvis innebærer riktighet å påstå at brahmanister/hinduister tror verden hviler på elefanter og skilpadder.

Share this post


Link to post
Capitan Fracassa skrev (3 timer siden):

Nei, det er ingen beviselige kjensgjerninger som beviser at Bibelen er Guds ord eller at Gud eksisterer. Du kan gjerne komme med det du mener er de beste av disse påståtte bevisene.

 

Jeg kan ikke huske å noengang ha sett noe slikt. Har du noe konkret å vise til her?

 

Ja, jeg skal være enig i at Bibelen besvarer en rekke viktige spørsmål, om meningen med livet osv. Men disse spørsmålene kan du også få svar på i andre religioner. Og du kan også få svar i fantasy og annen skjønnliteratur. En ting er at Bibelen gir mange svar, men det betyr ikke på noen måte at disse svarene er sanne. 

I "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" får vi vite at svaret på "TheUltimate Question of Life, The Universe, and Everything" er 42. På samme måte som Bibelen er dette en bok som gir svar på viktige spørsmål, men det beviser ikke på noen måte sannhetsgehalten til disse - på akkurat samme måte som Bibelen.

 

Bibelen kommer med en skapelseshistorie, men det gjør også mange andre bøker. I Silmarillion kommer Tolkien med en helt annen skapelseshistorie, som jeg personlig synes er flottere enn Bibelen sin. Har du lest den?

I motsetning til en bibelleser ellen en silmarillion-leser, så vil vitenskapen prøve å komme med forklaringer som kan bevises, eller i hvert fall etterprøves, og vitenskapen forsøker å unngå fantasi-historier. At Silmarillion og Bibelen kommer med fine skapelseshistorier er da ingen indikasjon på at de er sanne.

 

Edit: Jeg skrev det over ganske kjapt, og har lyst til å legge til litt:

Jeg er ateist, men har ikke noe problem med å forstå at mange er religiøse og finner både støtte og trøst i troen sin - og dette respekterer jeg absolutt.

Men innlegg som ikkesidet over, klarer jeg knapt å forstå. For å hevde at Bibelen beviselig er sann og Guds ord, må man senke krav for hva bevis er, til det latterlige, og man må drive med aktiv kirsebærplukking - og det er dette jeg reagerer på.

Menneskene har siden gammel tid merket seg at elvene strømmer ut i havet, men at vannstanden der ikke øker. Inntil en ble klar over at Jorden var klodeformet, var det noen som trodde at dette skyldtes at en tilsvarende mengde vann ut ved jordens ender. Senere lærte en at solen pumper opp milliarder av liter med vann fra havet hvert sekund i form av vanndamp. Denne Vanndampen lager de skyene som blir ført med vinden inn over landområdene, hvor fuktigheten faller ned som regn og snø.

Vannet renner ut i elvene og så ut i havet. Dette enestående kretsløpet blir omtalt i Bibelen, til tross for at det var ukjent blant folk i sin alminnelighet i gammel tid. Vi leser: Alle elver renner ut i havet , men havet er ennå ikke fullt. Vannet vender tilbake til det sted hvor elvene begynte og starter så på ny. ( Forkynneren 1:7 )

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det er ingenting i bibelen som FORKLARER hvordan universet og livet har oppstått. Skapelsesberetningen består av to forskjellige historier skrevet av to forskjellige forfattere med to forskjellige navn på Gud. Historikere mener det er ca 300 år mellom disse forfatterene og selve historien er satt sammen senere.

I den første historien, og som har mest rett, er ordet som er oversatt til «Gud» flertallsordet Elohim, et ord med både maskuline og feminine atributter, hvilket betyr at oversettelsen i bibelen er feil.

Ordet "gudene" i form av det moderlige og det faderlige, altså en gud og hans make, skapte mennesket i deres bilde, til mann og kvinne, men når oversetterne oversetter dette flertallsordet til Gud faderen alene så skaper det full forvirring, for det står da visserlig i bibelen...

og Gud sa; la OSS fare ned og skape mennesket i VÅRT bilde, i VÅR lignelse, til mann og kvinne.

Spør man da kristne hvem OSS er, og hvem som er bilde på kvinnen, så får man mange rare svar.

Den andre historien og hvor ordet for Gud er oversatt fra "Javhe", begynner i kapittel 2, vers 4, og det er Javhe som plutselig skaper kvinnen ut av Adams ribbein og forvirringen er komplett. Her ser vi også at Javhe skaper mennesket før dyrene, mens Elohim følger en mer naturlig orden og planter og dyr kommer før mennesket.

Så er har vi en omskapelse, eller kan man bruke ordet ondskapelse, for maken til ondskap som følger skal man lete lenge etter. Vi ser et gudebilde som går på tvers av alt Jesus står for og som Jesus går i rette med i bergprekenen.

Så hvis vitenskap og religion skal få dette rett, må det grunnleggende i orden først, og hvis det er sant at universet og mennesket er skapt av Guds ord, vil skulptørens signatur stå i skaperverket og på et visst tidspunkt, når man har tilstrekkelig kunnskap, vil vitenskap og religion kunne møtes.

Bibelen er profetordet, og er riktignok inspirert av Guds ord, men bibelen er skrevet av mennesker og med et gudebilde som også har de menneskelige svakheter som sjalusi, hat, sinne, anger, hevn, etc.

Vitenskapen kjenner til Antimaterie som er ren energi og er universet, eller materiens begynnelse, og vitenskapen viser til Big Bang.

Religion kaller Ånd for ren levende energi, en levende kraft, selve livets essens som en uendelig levende bevissthet.

Et ressursterkt menneske kan skape en by eller nasjon ved sitt ord, så hvorfor ikke Gud?

Big Bang kan være i det ordet bryter først lysmuren for så å bryte lydmuren og Guds ord sammenlignes her med et frø, universet eller kosmos frø, livets tre.

Det finnes flere eldre kulturer som også hevder dette. Universet ble unnfanget ved tanke og frembrakt ved tale. Det hellige ord Logos!

Materie blir til ved at hastighet synker og tid oppstår. Det handler om energi, frekvenser og vibrasjon.

 

«If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibrations» - Nicolas Tesla

 

Edited by Alexandroid

Share this post


Link to post
Alexandroid skrev (41 minutter siden):

Det er ingenting i bibelen som FORKLARER hvordan universet og livet har oppstått. Skapelsesberetningen består av to forskjellige historier skrevet av to forskjellige forfattere med to forskjellige navn på Gud. Historikere mener det er ca 300 år mellom disse forfatterene og selve historien er satt sammen senere.

I den første historien, og som har mest rett, er ordet som er oversatt til «Gud» flertallsordet Elohim, et ord med både maskuline og feminine atributter, hvilket betyr at oversettelsen i bibelen er feil.

Ordet "gudene" i form av det moderlige og det faderlige, altså en gud og hans make, skapte mennesket i deres bilde, til mann og kvinne, men når oversetterne oversetter dette flertallsordet til Gud faderen alene så skaper det full forvirring, for det står da visserlig i bibelen...

og Gud sa; la OSS fare ned og skape mennesket i VÅRT bilde, i VÅR lignelse, til mann og kvinne.

Spør man da kristne hvem OSS er, og hvem som er bilde på kvinnen, så får man mange rare svar.

Den andre historien og hvor ordet for Gud er oversatt fra "Javhe", begynner i kapittel 2, vers 4, og det er Javhe som plutselig skaper kvinnen ut av Adams ribbein og forvirringen er komplett. Her ser vi også at Javhe skaper mennesket før dyrene, mens Elohim følger en mer naturlig orden og planter og dyr kommer før mennesket.

Så er har vi en omskapelse, eller kan man bruke ordet ondskapelse, for maken til ondskap som følger skal man lete lenge etter. Vi ser et gudebilde som går på tvers av alt Jesus står for og som Jesus går i rette med i bergprekenen.

Så hvis vitenskap og religion skal få dette rett, må det grunnleggende i orden først, og hvis det er sant at universet og mennesket er skapt av Guds ord, vil skulptørens signatur stå i skaperverket og på et visst tidspunkt, når man har tilstrekkelig kunnskap, vil vitenskap og religion kunne møtes.

Bibelen er profetordet, og er riktignok inspirert av Guds ord, men bibelen er skrevet av mennesker og med et gudebilde som også har de menneskelige svakheter som sjalusi, hat, sinne, anger, hevn, etc.

Vitenskapen kjenner til Antimaterie som er ren energi og er universet, eller materiens begynnelse, og vitenskapen viser til Big Bang.

Religion kaller Ånd for ren levende energi, en levende kraft, selve livets essens som en uendelig levende bevissthet.

Et ressursterkt menneske kan skape en by eller nasjon ved sitt ord, så hvorfor ikke Gud?

Big Bang kan være i det ordet bryter først lysmuren for så å bryte lydmuren og Guds ord sammenlignes her med et frø, universet eller kosmos frø, livets tre.

Det finnes flere eldre kulturer som også hevder dette. Universet ble unnfanget ved tanke og frembrakt ved tale. Det hellige ord Logos!

Materie blir til ved at hastighet synker og tid oppstår. Det handler om energi, frekvenser og vibrasjon.

 

«If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibrations» - Nicolas Tesla

 

big bang er feil for at eksplosjon kunne ikke skape vårt fantastiske univers som er i så høy grad er preget av orden og lovmessighet. Vi kan derfor si at vitenskapelige kjensgjerninger og fornulften fullt ut støtter denne bibelske uttalelsen: Himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om hans henders verk. ( Sal 19:2)

La oss skape: Guds enbårne sønn Jesus, den eneste sønn Jehova skapte alene. Denne sønnen er den førstefødte av alt det skapte. Ved hjelp av ham ble andre ting i himmelen og på jorden skapt.

 

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (3 timer siden):

Menneskene har siden gammel tid merket seg at elvene strømmer ut i havet, men at vannstanden der ikke øker. Inntil en ble klar over at Jorden var klodeformet, var det noen som trodde at dette skyldtes at en tilsvarende mengde vann ut ved jordens ender.

Tja, folk har trodd mye rart. Er dette noe du vet var vanlig tro blant forskjellige folkeslag da bibelen ble skrevet, eller gjetter du?

 

ikkesidet skrev (3 timer siden):

Senere lærte en at solen pumper opp milliarder av liter med vann fra havet hvert sekund i form av vanndamp. Denne Vanndampen lager de skyene som blir ført med vinden inn over landområdene, hvor fuktigheten faller ned som regn og snø.

Vannet renner ut i elvene og så ut i havet. Dette enestående kretsløpet blir omtalt i Bibelen, til tross for at det var ukjent blant folk i sin alminnelighet i gammel tid. Vi leser: Alle elver renner ut i havet , men havet er ennå ikke fullt. Vannet vender tilbake til det sted hvor elvene begynte og starter så på ny. ( Forkynneren 1:7 )

Og dette er svaret ditt når jeg ber om ditt beste bevis på at Bibelen er Guds ord og overlegen menneskelig visdom? For at dette i det hele tatt skal nærme seg bevis for en guddommelig visdom, må du i det minste sannsynliggjøre at dette var helt ukjent viten på den tida bibelen ble skrevet. For hvis dette var helt normal visdom blant lærde på den tiden, sier det ikke noe som helst.

Siden du først er inne på regn. Hvordan stiller du deg til fortellingen om syndfloden i bibelen? Den er jo på mange måter beviselig helt feil.

 

ikkesidet skrev (47 minutter siden):

big bang er feil for at eksplosjon kunne ikke skape vårt fantastiske univers som er i så høy grad er preget av orden og lovmessighet. Vi kan derfor si at vitenskapelige kjensgjerninger og fornulften fullt ut støtter denne bibelske uttalelsen: Himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om hans henders verk. ( Sal 19:2)

Vitenskapens Big Bang var ingen eksplosjon i det hele tatt, så premisset ditt er feil. Universet har fysiske lover, men er forøvrig preget av kaos. Men du har ikke begrunnet hvorfor universet med dets fysiske lover ikke kunne oppstå fra Big Bang - du bare slenger ut en påstand. På hvilken måte er den påstanden bevis for annet enn din personlige tro?

Og det er rimelig merkelig å si at vitenskapelige kjensgjerninger og fornuft støtter en uttalelse som vitenskapen beviselig ikke støtter.

  • Like 1

Share this post


Link to post
2 hours ago, ikkesidet said:

La oss skape: Guds enbårne sønn Jesus, den eneste sønn Jehova skapte alene. Denne sønnen er den førstefødte av alt det skapte. Ved hjelp av ham ble andre ting i himmelen og på jorden skapt.

 

Så menneskesønnen er bildet og lignelsen på kvinnen?

Det er til sønnen Gud faderen snakker når han sier La OSS fare ned og skape mennesket i VÅRT bilde, i VÅR lignelse, til mann og kvinne?

Ordet «Adam» betyr i utgangspunktet «Menneske» og er Guds førstefødte av alt det skapte. Det har blitt et mannsnavn senere. Det er ikke uten grunn at Jesus kalles den andre Adam, den gjenreiste Adam, men det var ikke bare Adam som falt, Eva også, og hvem er bildet på den gjenreiste Eva?

Kan det være den bortgjemte Maria Magdalena som også var Apostlenes Apostel?

Hvis du ser på den livgivende «Visdommen» ser du at HUN var til før skapelsen, HUN var byggmester hos herren (Ordspr 8,30). Og hvem bygger menneskebarnet, er det ikke moren?

Det rare er at også ordet for ÅND er i utgangspunktet et hunkjønnsord, men kirkefedrene gjorde det til HAN, og treenighetsprinsippet blir like feil som at kvinnen er skapt av mannens ribbein.

Gud skapte mennesket med fornuft og logisk sans og hvor er logikken her?

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Capitan Fracassa said:

Vitenskapens Big Bang var ingen eksplosjon i det hele tatt, så premisset ditt er feil. Universet har fysiske lover, men er forøvrig preget av kaos. Men du har ikke begrunnet hvorfor universet med dets fysiske lover ikke kunne oppstå fra Big Bang - du bare slenger ut en påstand. På hvilken måte er den påstanden bevis for annet enn din personlige tro?

Og det er rimelig merkelig å si at vitenskapelige kjensgjerninger og fornuft støtter en uttalelse som vitenskapen beviselig ikke støtter.

Alt er vel eksplosjoner i mindre eller større format i vårt duale elektromagnetiske univers. Selv mennesket er som en liten eksplosjon eller gnist, og som stjernene fødes vi, blusser opp og ebber ut? Tiden spiller oss et puss.

Personlig tror jeg på skapelsen, men evolusjonen er et viktig verktøy her og selv evolusjon har sitt feminine motstykke, nemlig ordet "involusjon" som er evolusjonens komplimentære halvdel.

Skal du skape et eple må først jorden, treet og alt som skal til i orden først. Det samme med mennesket.

Og når det gjelder BigBang VS Guds ord ser jeg ingen problemer. Hvis det er en vilje og intelligens bak vil selvsagt orden og lovmessighet oppstå. Lyd kan påvirke bevegelsen til partikler og materie. (Den var til ikkesidet)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...