Jump to content
inside_866298

Hva kan vi forvente av energimarkedene etter krisen?

Recommended Posts

Her er det noen forstokkede antagelser:

"Det er et åpent spørsmål hvor lenge EU, som ensom rytter, vil kunne prioritere utslippskutt fremfor arbeidsplasser"

For det første, det er ikke kun EU som jobber mot en endret energiverdag og redusert forurensning. Kina har feks økt sin andel av fornybar energi med 8-9 prosentpoeng fra 2008 til 2018. Samtidig har de hatt en kraftig økning i atromkraft. Det er i en periode med sterk vekst i det totale energiforbruket så tilsier ikke dette et ønske eller an naturkraft som driver pertoleumsforbruket fremover.

Noreng er så fastlåst i det gamle at han ikke ser at en omlegging til andre energiformer en olje gavner Europa. Europa ønsker ikke vær avhengige av US oljepolitik, Saudi Arabiske psykotiske prinser eller Russik gass med de bindinger det gir. Dertil kommer det at det viser seg at denne økonomien skaper mange arbeidsplasser i Europa.

"I dette perspektiv taler klimasaken for en opptrapping av letingen etter, utvinningen og salget av norsk gass."

Jeg kan ikke se et eneste godt argument for dette sett i forhold til den endringen som har vært rundt fornybare energikilder. Igjen et argument som er knyttet til et ønske om at petroleumsindustrien skal blomstre igjen. Det er mildest talt tvilsomt om det vil skje. De midlene bør vi heller legge inn i forskning og utvikling av bioenergi, transmisjonsteknologi, solceller og vindkraft. Kanskje til og med litt bølgekraft og pumpekraft.

 

 • Like 5

Share this post


Link to post

"En foreløpig konklusjon er at i kjølvannet av koronakrisen vil på noen års sikt markedet for norsk olje og gass trolig styrkes. Konkurransedyktige kostnader er nøkkelen overfor fornybar energi."

Med andre ord fortsetter vi "Dansen rundt gullkalven", men hva om kalven drukner i et stigende hav?

Sannsynligheten er stor for at analysen er rett, som betyr at vi innen kort tid er tilbake til 100 mil. fat olje pr. dag.

Det globale kapitalistiske systemet vil trolig ta knekken på millioner av mennesker, da klimaet blir taperen og snakket om "Det grønne skiftet" er et spill for galleriet.

Slik sett er Norge et typisk eksempel på at økonomien trumfer klimaet, så trolig går den oppvoksende slekten en dyster fremtid imøte.

Edited by aanundo
 • Like 3

Share this post


Link to post

Noreng skriver: "I Storbritannia har norsk gass vært en viktig brikke i det grønne skiftet".

Jeg skjønner godt at Noreng ikke utdyper dette videre! Virkeligheten er at strøm fra fossile brensler i UK (kull, olje og gass) har gått drastisk ned fra 250 TWh i 2010 til 150 TWh i 2019, mens fornybart har gått fra 27 TWh til 115 TWh i samme tidsrom (atomkraft ca 60 TWh både 2010 og 2019). Nedgangen i fossilt (100 TWh) er altså i stor grad erstattet av fornybar strøm (88 TWh). I den fossile andelen har riktig nok naturgass erstattet kull i stor grad (naturgass har altså økt betraktelig i perioden) da kull allerede er nesten  i null i UK..

I UK er den nå en kraftig utbygging av vindkraft langs kysten, noe som betyr at naturgass hurtig fases ut i strømproduksjonen.

I løpet av et år åpnes en ny kabel til England (1400 MW) fra Norge som gjør det lettere å skjære ned på naturgasskraftverk og som vil supplere engelsk vind når vinden ikke strekker til.

Bildet er altså et helt annet enn Noreng prøver å gi inntrykk av!

Edited by Ketill Jacobsen
 • Like 6

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (37 minutter siden):

Noreng skriver: "I Storbritannia har norsk gass vært en viktig brikke i det grønne skiftet".

Jeg skjønner godt at Noreng ikke utdyper dette videre! Virkeligheten er at strøm fra fossile brensler i UK (kull, olje og gass) har gått drastisk ned fra 250 TWh i 2010 til 150 TWh i 2019, mens fornybart har gått fra 27 TWh til 115 TWh i samme tidsrom (atomkraft ca 60 TWh både 2010 og 2019). Nedgangen i fossilt (100 TWh) er altså i stor grad erstattet av fornybar strøm (88 TWh). I den fossile andelen har riktig nok naturgass erstattet kull i stor grad (naturgass har altså økt betraktelig i perioden) da kull allerede er nesten  i null i UK..

I UK er den nå en kraftig utbygging av vindkraft langs kysten, noe som betyr at naturgass hurtig fases ut i strømproduksjonen.

I løpet av et år åpnes en ny kabel til England (1400 MW) fra Norge som gjør det lettere å skjære ned på naturgasskraftverk og som vil supplere engelsk vind når vinden ikke strekker til.

Bildet er altså et helt annet enn Noreng prøver å gi inntrykk av!

Tror ikke naturgass er på vei ut. Poenget er at naturgass brukes for å jevne ut strømproduksjonen. Når det er vindstille startes kraftverkene opp og produserer det vindmøllene ikke produserer. Mye bedre enn kullkraft som bruker lang tid på å starte opp og stoppe ned. Gassforbruket vil nok synke over tid. Dette fordi kraftverkene får høyere virkningsgrad og reagerer raskere. Men de er ytterst nødvendige. Skulle alt være basert på vindkraft hadde det vert vanskelig å hindre store utkoblinger. Hvordan de løser frekvens problematikken med svært stor vind andel vet sikkert andre. 

 • Like 5

Share this post


Link to post
8 hours ago, Trestein said:

Tror ikke naturgass er på vei ut.

Det er berre å sjå på statistikken det, so ser du at naturgass er på veg ut.  Fornybarproduksjonen aukar, forbruket går ned og kolkraft er meir eller mindre nedlagt, so gasskraftproduksjonen gå ned.  Det er det einaste som kan reduserast, for dei kjem ikkje til å kutte ut fornybar energi.

8 hours ago, Trestein said:

Poenget er at naturgass brukes for å jevne ut strømproduksjonen.

Det same gjer bioenergi, som Storbritannia brukar mykje av, samt at Storbritannia byggjer kraftnett og kablar til utlandet i massevis.  No skal dei byggje kabel til Spania òg.  Det er stort sett alltid sol eller vind eller vasskraft ein stad, og om ikkje har dei stadig fleire pumpekraftverk.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Kanskje TU burde informert om at

"Øystein Noreng (født 1. oktober 1942 i Oslo) er professor emeritus i petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Professoratet er sponset av det franske oljeselskapet Total. Han har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo 1967 og doktorgrad i statsvitenskap fra Université Panthéon-Sorbonne i Paris i Frankrike. Noreng har utgitt mange bøker om internasjonal oljepolitikk, særlig i tilknytning til Midtøsten. Boken «Oil and Islam» er oversatt til en rekke språk.

Noreng har tidligere arbeidet i De norske Bokklubbene, Statoil, Finansdepartementet og ved Rockefeller-senteret i New York. I Finansdepartementet jobbet han i den daværende Planleggingsavdelingen. Han deltok i arbeidet med den berømte Stortingsmelding nr. 25, 1973/74.

Noreng er styremedlem i det tyske gasselskapet RWE-DEA."

(Wikipedia)

Han virker ikke som en person som er 100% objektiv rundt temaet olje og gass

 • Like 6

Share this post


Link to post

En innsiktsfull artikkel blottet for den propagandaen som jevnlig strømmer ut i TU og kommentarfeltene. Ikke bare er vi så langt blitt reddet av oljefondet, men vi kan fremdeles i flere tiår få hovedparten av våre inntekter fra denne næringen gjennom stor eierandel i Equinor, petroleumsskatt 78% og mange titalls milliarder i skatt på personinntekt fra de nesten 200 000 som jobber i næringen. Dermed vil det fremdeles være mulig å bidra med noe midler til alle de ulønnsomme prosjektene som inngår i det såkalte "Grønne skiftet".

 • Like 2

Share this post


Link to post
1 hour ago, Klimarealisten said:

En innsiktsfull artikkel blottet for den propagandaen som jevnlig strømmer ut i TU og kommentarfeltene. Ikke bare er vi så langt blitt reddet av oljefondet, men vi kan fremdeles i flere tiår få hovedparten av våre inntekter fra denne næringen gjennom stor eierandel i Equinor, petroleumsskatt 78% og mange titalls milliarder i skatt på personinntekt fra de nesten 200 000 som jobber i næringen. Dermed vil det fremdeles være mulig å bidra med noe midler til alle de ulønnsomme prosjektene som inngår i det såkalte "Grønne skiftet".

Søtt med "voksne" mennesker som ikke engang vet hva propaganda betyr, og som skal fortelle oss "sannheten(e)"

Edited by The Very End
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

All den tid propellene er avhengig av fossilkraft for å glatte over manglene er det vel ikke så sannsynlig at det blir noe grønt skifte.

 

Det blir heller ikke noen ny gullalder for norsk gass. Hvem - bortsett fra nordmenn - vil investere i noe som åpenbart er på hell? Tyskerne sier at de vil erstatte kullkraft med naturgass, men EU sier bastant nei.

 

Det som også er en god indikasjon på at det ikke blir noe grønt skifte er at propellene ikke er noen løsning for behovet for industriell varme. I Finland der man ikke har noen oljeboble som filtrerer virkeligheten har industri og leverandører av fjernvarme bedt myndighetene om at de forbereder et godkjenningsregime for små modulære reaktorer.

 

Siden det nettopp ble stiftet et selskap i Finland for å utvikle slike reaktorer så er det vel sannsynlig at finnene ser en mulighet for å lage en industri av dette. Det er vel ikke bare jeg som ser at det å bygge reaktorer som bare krever at sveiserne kan lese tegninger vil være noe som norsk oljeindustri kan gjøre bedre enn de fleste.

 

Det at kineserne sier at de skal bygge minst 300 thorium reaktorer før 2030 og at EU sine byråkrater ser ut til å sikte seg inn mot samme teknologi, så er det mest sannsynlig at vi beveger oss mot atomkraftverk basert på thorium eller "forbrenning" av atomavfall.

 

Hvis kineserne leverer spillvarmen fra de nye reaktorene til varmekrevende industri, så kan det bli vanskelig å konkurrere for  de fleste andre siden varme dominerer kostnadene.

 

Jeg tror at den mest sannsynlige utviklingen er at bygging av flytende salt reaktorer i India og Kina vil føre til at markedet for olje på sikt ikke vil øke. Vi får en stagnasjon. Og etter hvert som elektriske biler blir billigere og industrien går over til billig spillvarme fra kaftverkene, så går oljeprisen i dødsstup.

 

Kineserne ser på deres reaktorer som en løsning på klimaproblemene og vi kan regne med en aggresiv markedsføring basert på byggepris og energipris.

 

Edited by dahln

Share this post


Link to post
16 hours ago, dahln said:

All den tid propellene er avhengig av fossilkraft for å glatte over manglene er det vel ikke så sannsynlig at det blir noe grønt skifte

Kva slags propellar meiner du er avhengige av fossil kraft?  Vi byggjer ut stadig fleire gigawatt med vindkraft samstundes som vi har lagt ned nesten alle gasskraftverka.

16 hours ago, dahln said:

Det blir heller ikke noen ny gullalder for norsk gass. Hvem - bortsett fra nordmenn - vil investere i noe som åpenbart er på hell? Tyskerne sier at de vil erstatte kullkraft med naturgass, men EU sier bastant nei.

Nei, tyskarane vil fase ut fossil kraft.  Det inkluderer gasskraft.  Tyskland har ikkje bygd ut meir gasskraft på mange år, dei byggjer berre fornybar kraftproduksjon.

16 hours ago, dahln said:

Det som også er en god indikasjon på at det ikke blir noe grønt skifte er at propellene ikke er noen løsning for behovet for industriell varme. I Finland der man ikke har noen oljeboble som filtrerer virkeligheten har industri og leverandører av fjernvarme bedt myndighetene om at de forbereder et godkjenningsregime for små modulære reaktorer.

Eg har bede styresmaktene om mykje rart, utan at det har skjedd ein skit.  Jaudå, straum kan godt brukast til å generere industriell varme.  Det same kan trekol, biogass og mykje anna.  Finland har plenty skog.  Skogindustrien leitar etter andre bruksområde for skogen sidan papirforbruket har gått mykje ned.

16 hours ago, dahln said:

Det at kineserne sier at de skal bygge minst 300 thorium reaktorer før 2030 og at EU sine byråkrater ser ut til å sikte seg inn mot samme teknologi, så er det mest sannsynlig at vi beveger oss mot atomkraftverk basert på thorium eller "forbrenning" av atomavfall.

Eg veit ikkje kva kinesarar som har sagt det, men det er neppe nokon som har makt.  Elles hadde vi nok høyrt om det.

 • Like 3

Share this post


Link to post
On 5/23/2020 at 7:09 AM, dahln said:

All den tid propellene er avhengig av fossilkraft for å glatte over manglene er det vel ikke så sannsynlig at det blir noe grønt skifte

Joda, langtids energilagring utenom pumpekraft kommer nå.

Form Energy Announces Pilot with Great River Energy to Enable the Utility’s Transition to an Affordable, Reliable and Renewable Electricity Grid

Long-duration battery paves the way to a carbon-free future by enabling renewable energy to power the grid reliably even in extreme weather conditions.

SOMERVILLE, MA. — Form Energy, a company developing ultra-low-cost, long-duration energy storage for the grid, today announced it signed a contract with Minnesota-based utility Great River Energy to jointly deploy a 1MW / 150MWh pilot project to be located in Cambridge, MN.

Great River Energy is Minnesota’s second-largest electric utility and the fifth largest generation and transmission cooperative in the U.S. This system will be the first commercial deployment of Form Energy’s proprietary long-duration energy storage system. Form Energy’s aqueous air battery system leverages some of the safest, cheapest, most abundant materials on the planet and offers a clear path to low-cost, long-duration energy storage. The project with Great River Energy will be a 1-MW, grid-connected storage system capable of delivering its rated power continuously for 150 hours, far longer than the two to four-hour usage period common among lithium-ion batteries being deployed at utility-scale today. This duration allows for a fundamentally new reliability function to be provided to the grid from storage, one historically only available from thermal generation resources.

Founded in 2017, Form Energy has raised over $50 million in funding. The company is backed by investors Eni Next LLC, MIT’s The Engine, Breakthrough Energy Ventures, Prelude Ventures, Capricorn Investment Group and Macquarie Capital.

https://formenergy.com/

ABOUT GREAT RIVER ENERGY

Great River Energy is a not-for-profit wholesale electric power cooperative that provides electricity to 28 member-owner distribution cooperatives. Together, the cooperatives provide power to approximately two-thirds of Minnesota geographically and parts of Wisconsin, serving 700,000 families, farms and businesses. With $3.9 billion in assets, Great River Energy is the second largest electric power supplier in Minnesota and one of the largest generation and transmission cooperatives in the nation. https://greatriverenergy.com/

Share this post


Link to post
toddinnorway skrev (På 24.5.2020 den 13.26):

Joda, langtids energilagring utenom pumpekraft kommer nå.

Form Energy Announces Pilot with Great River Energy to Enable the Utility’s Transition to an Affordable, Reliable and Renewable Electricity Grid

Long-duration battery paves the way to a carbon-free future by enabling renewable energy to power the grid reliably even in extreme weather conditions.

SOMERVILLE, MA. — Form Energy, a company developing ultra-low-cost, long-duration energy storage for the grid, today announced it signed a contract with Minnesota-based utility Great River Energy to jointly deploy a 1MW / 150MWh pilot project to be located in Cambridge, MN.

Great River Energy is Minnesota’s second-largest electric utility and the fifth largest generation and transmission cooperative in the U.S. This system will be the first commercial deployment of Form Energy’s proprietary long-duration energy storage system. Form Energy’s aqueous air battery system leverages some of the safest, cheapest, most abundant materials on the planet and offers a clear path to low-cost, long-duration energy storage. The project with Great River Energy will be a 1-MW, grid-connected storage system capable of delivering its rated power continuously for 150 hours, far longer than the two to four-hour usage period common among lithium-ion batteries being deployed at utility-scale today. This duration allows for a fundamentally new reliability function to be provided to the grid from storage, one historically only available from thermal generation resources.

Founded in 2017, Form Energy has raised over $50 million in funding. The company is backed by investors Eni Next LLC, MIT’s The Engine, Breakthrough Energy Ventures, Prelude Ventures, Capricorn Investment Group and Macquarie Capital.

https://formenergy.com/

ABOUT GREAT RIVER ENERGY

Great River Energy is a not-for-profit wholesale electric power cooperative that provides electricity to 28 member-owner distribution cooperatives. Together, the cooperatives provide power to approximately two-thirds of Minnesota geographically and parts of Wisconsin, serving 700,000 families, farms and businesses. With $3.9 billion in assets, Great River Energy is the second largest electric power supplier in Minnesota and one of the largest generation and transmission cooperatives in the nation. https://greatriverenergy.com/

Det går ganske raskt nå med store batterier i nett nå, fra bruk i sekunder og frekvenstabilisering, til et noen timers bruk til 150 timer her. Great River Energy styrer ca 2 GW, så dette batteriet kan bidra med ca en totusendel! I forhold til labil energi som sol og vind, så vil man nok ønske å lagre strøm opp til flere uker. Men som nevnt først, her er det en utvikling på gang!

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...