Jump to content
Guest 2389b...6de

Rasshøl av en arbeidsgiver

Recommended Posts

Guest 2389b...6de

Hei, har vært i en konflikt med min forrige arbeidsgiver. For å gjøre en lang historie kort. Han har anklaget meg for å stjele ett sveisapperat, noe som jeg slettes ikke har gjort. Han anmeldte da meg til politiet, og de kom med ransakelsesordre. De fant absolutt ingenting. Arbeidsgiver nekter også å gi meg feriepengene mine, å jeg har fått en regning fra politiet på 10tusen for sveisapperatet. Hvordan skal jeg gå frem? Har han krav på de pengene for sveiseapperate jeg IKKE HAR når han sitter på feriepengene mine?

Anonymous poster hash: 2389b...6de

Share this post


Link to post
Annonse
Guest 2389b...6de

Jeg er nok en ærlig fyr, lyver heller ikke for politiet. Jeg har null behov for ett sveiseapperat. Saken er at jeg ringte arbeidstilsynet, for to alvorlige arbeidsulykker vi hadde. Dette fikk da arbeidsgiver ferten av. Å det var etter det jeg ble anklaget for å stjele, 1mnd etter fikk jeg plutselig politiet på døra, jeg tok imot de med åpne armer å de fikk gå over alt i huset å se, men som sagt så fant de ingenting. Når jeg dro ifra denne arbeidsplassen, så husker jeg eksagt hvor sveiseapperate sto i verkstedet. Så tror heller at arbeidsgiver har tatt å gjemt det for å kunne "ta" meg på noe. Å jeg har spurt om og kunne få utbetalt feriepengene mine, men som sagt så nekter han å betale de ut. For han tar de som betaling for sveiseapperatet. Samtlige som jeg for regning ifra politiet for sveiseapperatet.

Anonymous poster hash: 2389b...6de

Share this post


Link to post

Anmeld han tilbake for falsk anmeldelse. Og bestrid regninga. Søk opp advokatvakt i din kommune og få hjelp fortest mulig. Falske anklager er svært alvorlig.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-7#§225

§ 225. Anklage om oppdiktet straffbar handling

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som

a) for retten, påtalemyndigheten eller en annen offentlig myndighet anmelder en straffbar handling som ikke er begått, eller
b) foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

 

  • Like 6

Share this post


Link to post

Politiet driver da virkelig ikke med pengeinnkreving, så noe er funky her. 

Om det er trådstarter som tar i litt, så sorry, men skal du ha hjelp eller sympati bør du ikke dikte for mye. 

Om det ikke er trådstarter, men det ser ut som politiet sender regning for "tyvegods" basert på en løs beskyldning, tror jeg at jeg ville gjort følgende. 

1. Varsler arbeidstilsynet om at ditt varsel "straffes" slik. 

2. Spurt politiet om en forklaring, og fulgt opp med anmeldelse av hvem nå enn som forsøker pengeinnkreving under påskudd av å være politi. 

3 anmeldelt ex arbeidsgiver for falsk anmeldelse 

4. Krevd feriepenger - skriftlig. 

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Guest 2389b...6de

Har ikke diktet noen ting, er ikke første gang han nekter å betale ut feriepenger hos noen som har sluttet. 

Selv skulle jeg ønske at jeg faktisk hadde sveisapperate slik at jeg kunne levert det tilbake å sluppet alt dette styret. Å når jeg snakket med arbeidstilsynet så viste de om denne arbeidsgiveren fra før, å selv de sa at denne person aldri skulle vært noen arbeidsgiver. Skal også sies at han jagde arbeidstilssynet ut fra arbeidsplassen når de kom. Men ja, Jeg får kontakte en advokat. Hadde det vært mulig at jeg og ex arbeidsgiver kunne blitt koblet på en løgnedetektor, så hadde jeg gledelig sendt dere resultatet.

Så jeg har ingenting å skjule.

Anonymous poster hash: 2389b...6de

Share this post


Link to post

Anmeld arbeidsgiver for falske anklager.

Bestrid regningen(om du har fått..)

Meld arbeidsgiver til arbeidstilsyn og evt fagforening. 

Konkursbegjæring mot arbeidsgiver

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Gjest 2389b...6de skrev (På 14.5.2020 den 22.08):

Hei, har vært i en konflikt med min forrige arbeidsgiver. For å gjøre en lang historie kort. Han har anklaget meg for å stjele ett sveisapperat, noe som jeg slettes ikke har gjort. Han anmeldte da meg til politiet, og de kom med ransakelsesordre. De fant absolutt ingenting. Arbeidsgiver nekter også å gi meg feriepengene mine, å jeg har fått en regning fra politiet på 10tusen for sveisapperatet. Hvordan skal jeg gå frem? Har han krav på de pengene for sveiseapperate jeg IKKE HAR når han sitter på feriepengene mine?

Anonymous poster hash: 2389b...6de

 

Gjest 2389b...6de skrev (På 14.5.2020 den 22.42):

Jeg er nok en ærlig fyr, lyver heller ikke for politiet. Jeg har null behov for ett sveiseapperat. Saken er at jeg ringte arbeidstilsynet, for to alvorlige arbeidsulykker vi hadde. Dette fikk da arbeidsgiver ferten av. Å det var etter det jeg ble anklaget for å stjele, 1mnd etter fikk jeg plutselig politiet på døra, jeg tok imot de med åpne armer å de fikk gå over alt i huset å se, men som sagt så fant de ingenting. Når jeg dro ifra denne arbeidsplassen, så husker jeg eksagt hvor sveiseapperate sto i verkstedet. Så tror heller at arbeidsgiver har tatt å gjemt det for å kunne "ta" meg på noe. Å jeg har spurt om og kunne få utbetalt feriepengene mine, men som sagt så nekter han å betale de ut. For han tar de som betaling for sveiseapperatet. Samtlige som jeg for regning ifra politiet for sveiseapperatet.

Anonymous poster hash: 2389b...6de

For å bryte ned innlegget ditt.

Han har anklaget meg for å stjele ett sveisapperat, noe som jeg slettes ikke har gjort. Han anmeldte da meg til politiet, og de kom med ransakelsesordre. De fant absolutt ingenting.

Dette er heilt vanleg etterforskning. Arbeidsgiver har fått fråstjelt sitt sveisearbeid og anmelder saka til politiet. Om arbeidsgiver har anmeldt deg for å stjele direkte, eller omdet er ein generell anmeldelse for tjuveri der du er ein av dei som er lista opp som aktuelle personar å undersøke nærmare har vi ikkje grunnlag til å vite noke om. Det som er klart er at politiet har funnet at du er ein person som ein vil undersøke nærmare. Politiet går deretter til domstolen og får klarsignal på at også domstolen er enig i at mistanken er godt nok begrunna til at det kan gjennomførast ransaking.
Under ransakinga så fant ikkje politiet bevis mot deg.

Arbeidsgiver nekter også å gi meg feriepengene mine,

Arbeidsgiver kan ikkje holde tilbake eller gi deg trekk i lønn eller feriepengar utanom i heilt spesielle omstendigheiter. 
Unntaka er når arbeidsgiver har heime i lov, som ikkje er aktuelt i denne situasjonen. Ved lovpålagt pensjonstrekk, ikkje aktuelt. Ved skriftleg avtale med arbeidstakaren, ikkje aktuelt med mindre du har samtykka skriftleg på at det er greit. Ved avtalt trekk til fagforeningskontigent eller forsikring, ikkje aktuelt. 
Ved erstatning for skader som du forsettleg eller med grovt uaktsomt har påført arbeidsgiver. Merk at her er det eit tilleggskrav om at du enten må ha skriftleg erkjent erstatningsansvar for det stjålne sveiseapparatet eller at arbeidsgiver har ein rettskraftig dom på at du er dømt skuldig, i tilegg kan arbeidsgiver trekke deg i lønn dersom du stikker av frå jobb utan å følge avtalt oppsigelsestid og varsel.
I tillegg kan uansett ikkje arbeidsgiver trekke deg for dei større sum enn at du likevel får utbetalt det du med rimelegheit treng som livsgrunnlag for deg og din husstand.

å jeg har fått en regning fra politiet på 10tusen for sveisapperatet.

Politiet sender ikkje rekning. Kan det være at du har fått forelegg (bot) for tjuveri? Kva står det i brevet? Har du vedtatt forelegget?
Er du sikker på at brevet kjem frå politiet og at det ikkje er snakk om eit privatrettlseg erstatningskrav?

Hvordan skal jeg gå frem?

Fyrst og fremst må du få klarheit i kva som har skjedd og kvar i prosessen du no befinn deg i. Dersom du ikkje sjølv klarer å finne ut av det så må du søke hjelp.
Vegen vidare er heilt avhengig av kva som faktisk har skjedd. Har arbeidsgiver med overlegg levert fask anmeldelse mot deg? Eller var det grunnlag for å rette søkelyset mot deg for å undersøke om du kunne være skuldig? (fordi du var den siste som brukte sveiseapparatet, siste som forlot arbeidsstaden, osv).
Kva har politiet/domstolen konkludert med? Har du blitt vurdert som skuldig sjølv om politiet ikkje fant bevis mot deg? Har du vedtatt straffeansvar? Dersom du ikkje vedtek forelegg som straff så er neste steg rettssak. 
Er du sikker på at arbeidsgiver held tilbake feriepengane dine? Normalt skal feriepengane utbetalast på siste lønningsdag før sommarferien din, for dei fleste betyr det at feriepengane kjem no komande måned i juni.

Har han krav på de pengene for sveiseapperate jeg IKKE HAR når han sitter på feriepengene mine?

Om du har sveiseapparat eller ikkje er heilt likegyldig, spørsmålet er om du har stjålet det og om du enten har skriftleg samtykka til at sjefen kan trekke deg i lønn, eller at du har blitt dømt for tjuveriet slik at arbeidsiver kan trekke deg i lønn på bakgrunn av dommen.
Det er sjølvsagt ikkje slik at dersom du hadde stjåle sveiseapparatet så vil du ikkje stå ansvarleg for tjuveriet om du rakk å selge sveiseapparatet før politiet gjennomførte ransaking.
Det at du ikkje har sveiseapparatet gjer at det ikkje er ubestridelege bevis for at du har stjåle sveiseappratet, men det er ikkje bevis for at du ikkje kan ha hatt ei rolle i tjuveriet.

Jeg er nok en ærlig fyr, lyver heller ikke for politiet. Jeg har null behov for ett sveiseapperat.

Det er bra.
Det som eg lurer på i denne samanhengen er om du kan ha vært "for ærleg" og dermed har vært så samarbeidsvillig at du har samtykka og signert på alt som politiet har spurt deg om.
Er det ein muligheit for at du kan ha blitt "lurt" til å innrømme tjuveriet sjølv om du ikkje er skuldig?

Saken er at jeg ringte arbeidstilsynet, for to alvorlige arbeidsulykker vi hadde. Dette fikk da arbeidsgiver ferten av. Å det var etter det jeg ble anklaget for å stjele,

Har du varsla arbeidstilsynet om at du mest truleg har blitt usatt for gjengjeldelse etter å ha varsla om kritikkverdige forhold?
Gjengjeldelse er forbudt, og her er det motsatt bevisbyrde. Det er arbeidsgiver som må bevise at du ikkje har blitt utsatt for gjengjeldelse som hevn for at du varsla arbeidstilsynet.

1mnd etter fikk jeg plutselig politiet på døra, jeg tok imot de med åpne armer å de fikk gå over alt i huset å se, men som sagt så fant de ingenting.

Hadde politiet ransakingsordre eller slapp du politiet inn frivillig?

Å jeg har spurt om og kunne få utbetalt feriepengene mine, men som sagt så nekter han å betale de ut. For han tar de som betaling for sveiseapperatet. Samtlige som jeg for regning ifra politiet for sveiseapperatet.

Viser til spørsmålet over. Du får mest sannsynleg ikkje bekrefta om arbeidsgiver faktisk held tilbake feriepengane dine før til lønninga for juni som er den vanlege utbetalingsmåneden.
Kva er det som står på "regninga" frå politiet? Kva er oppgitt som grunnlag for at du blir avkrevd eit pengebeløp?

 

 

  • Like 2
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

mye som skurrer i begge retninger, men for framtiden , det kommer lite bra ut av og gi politiet mer info eller tilgang enn de har akkurat lov til. 

 

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...