Jump to content
Ellen Viseth

OBOS: Ny nettleie kan ta knekken på elbillading i borettslag [Ekstra]

Recommended Posts

Kan ikke bare parkeringsplassen få ledning direkte fra sikringsskapet til leiligheten og dermed egen kurs i leiligheten? Eller direkte fra der måleren står for leiligheten?

Dersom det stemmer at strømmen blir så dyr blir jo ikke elbil et mye dyrere alternativ enn det trenger å være.

Edited by yhagger

Share this post


Link to post

"På grunn av et forbud fra 2010 kan ikke parkeringsplassene være knyttes til leilighetene som bruker dem med en felles måler"

Står det her. Så det går dessverre ikke.

 • Like 1

Share this post


Link to post
45 minutes ago, yhagger said:

Kan ikke bare parkeringsplassen få ledning direkte fra sikringsskapet til leiligheten og dermed egen kurs i leiligheten? Eller direkte fra der måleren står for leiligheten?

Det er slik det er der jeg bor nå, men det forutsetter at hovedtavle med fordeling til leilighetene er i en slik avstand til parkeringsplassene at det er praktisk mulig å kable opp. Min ladestasjon er koblet til i hovedtavlen for blokken, etter min måler, med vern og jordfeilbryter type B.

Der jeg bodde tidligere var fordelingen til leilighetene fra hver ende av blokken,  ikke i nærheten av parkeringsanlegget, med inntak og måler i hver enkelt leilighet. For å få samme mulighet her måtte det kables fra hver enkelt leilighet og ned i kjelleren, og det var ikke særlig hensiktsmessig. Her måtte det etableres en felles løsning for alle biler, med eget strøminntak og måler.

Edited by zanta
 • Like 1

Share this post


Link to post
Bjornth skrev (48 minutter siden):

"På grunn av et forbud fra 2010 kan ikke parkeringsplassene være knyttes til leilighetene som bruker dem med en felles måler"

Står det her. Så det går dessverre ikke.

Det er dette jeg ikke helt forstår. Broren min flytte inn i ny leilighet i fjor og der er det lagt kabel fra hver leiligehet.

Share this post


Link to post

@TU Jeg skulle gjerne sett regnestykket som fører til 5 kr/kWh. Det må være en enorm sikring og veldig liten bruk. Det høres ut som et oppkonstruert skrekkscenario, men jeg vil se regnestykket før jeg sier det sikkert.

@yhagger Det er teknisk mulig å lade med separate kabler fra hver leilighet, men ofte svært dyrt, dårlig og uhensiktsmessig.

@Bjornth Jeg vet ikke hvilket forbud det siktes til, men det er uansett en selvmotsigelse. Enten må det forsynes fra hver leilighet sin måler eller så må det forsynes via en felles måler. Det går ikke an å gjøre begge deler samtidig.

Edited by Simen1
 • Like 2

Share this post


Link to post

 

Quote

yhagger:

Kan ikke bare parkeringsplassen få ledning direkte fra sikringsskapet til leiligheten og dermed egen kurs i leiligheten? Eller direkte fra der måleren står for leiligheten?

Om det ikke er mulig å gjøre dette fysisk så burde være mulig å gjøre det virtuelt, hvis netteieren klarer å tenke litt ute av boksen. Altså slik at en har en AMS måler hjemme og en i garasjeanlegget på samme abonnement, og så summeres forbruket for hver time. Bruker man for mye hjemme så stoppes ladingen av bilen. Strengt tatt behoves ikke en AMS måler heller, for smarte ladestasjoner kan registre forbruk kontinuerlig, og slå av og på lading. Dermed kan man også samtidig fordele lasten i garasjeanlegget for å unngå topper der

Edited by J-Å
 • Like 1

Share this post


Link to post
J-Å skrev (3 minutter siden):

Om det ikke er mulig å gjøre dette fysisk så burde være mulig å gjøre det virtuelt, hvis netteieren klarer å tenke litt ute av boksen. Altså slik at en har en AMS måler hjemme og en i garasjeanlegget på samme abonnement, og så summeres forbruket for hver time. Bruker man for mye hjemme så stoppes ladingen av bilen. Strengt tatt behoves ikke en AMS måler heller, for smarte ladestasjoner kan registre forbruk kontinuerlig, og slå av og på lading. Dermed kan man også samtidig fordele lasten i garasjeanlegget for å unngå topper der

@J-Å Det er mye mer hensiktsmessig å ha en "pool" av effekt fra hovedtavla til blokka å fordele effekt ut til ladeanlegget, enn at hver enkelt leilighet må ha sin virtuelle "pool" som struper ladingen på en av bilene f.eks når oppvaskmaskin og komfyr slåes på samtidig, selv om naboene i oppgangen har reist på ferie og bruker 0.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Ellers: Merk at dette med sikrinsgsbasert effekttariff bare er ett av flere forslag til nye tariffer. Mest sannsynlig skrotes alle forslagene denne gangen også.

 • Like 2

Share this post


Link to post
10 minutes ago, Simen1 said:

@J-Å Det er mye mer hensiktsmessig å ha en "pool" av effekt fra hovedtavla til blokka å fordele effekt ut til ladeanlegget, enn at hver enkelt leilighet må ha sin virtuelle "pool" som struper ladingen på en av bilene f.eks når oppvaskmaskin og komfyr slåes på samtidig, selv om naboene i oppgangen har reist på ferie og bruker 0.

Jo forsåvidt hvis målet er minimere ladetid for alle bilene,  men poenget var å holde effekttariffen nede. Hvis alt forbruk i garasjeanlegget er innenfor den effekt man allerede har abonnert på i leilighetene, så burde det ikke bli noen økt effekttariff i det hele tatt. Og det er vel de færreste som trenger å lade bilen mens de lager middag. 

Edited by J-Å
 • Like 1

Share this post


Link to post

Godt poeng. Sånn sett burde borettslaget betalt for sikringa i hovedfordelinga og bare viderefakturert andelen til hver leilighet. (Det er jo vanlig at hovedsikringa i hovedtavla er mye mindre enn summen av hovedsikringene i leilighetene pga lav samtidighet) Men det har vist kraftselskapene klart å sette en stopper for via lovverket (De har monopol på salg av kraft via konsesjoner. Et borettslag kan ikke selge/videreselge kraft, selv til egne beboere)

 • Like 2

Share this post


Link to post

Det er tre tariffer foreslått i høringsutkastet, og de egner seg til forskjellige typer kunder.

Tariff basert på sikringsstørrelse egner seg ikke for eneboliger og borettslag, men kan passe bra for hytter/hyttefelt. Det bør kanskje spesifiseres bedre fra NVE hvilke tariffer som bør benyttes hvor?

Jeg syns det er viktig å komme med konstruktive bidrag til forskriften, fordi en endring i tariffsystemet er nødvendig. Å kun foreslå utsettelser og forsøke å avlyse hele endringen blir lite nyttig.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Virker litt søkt dette eksempelet.

Regner vi på 46000 kWh/år, 400 V, 3-faset anlegg, kommer jeg til 8 A i snitt gjennom året. Med sikringer på over 600 A virker dette noe overdimensjonert, og trolig ikke den billigste måten å løse problemet på.

 • Like 2

Share this post


Link to post
aanundo skrev (8 minutter siden):

Virker litt søkt dette eksempelet.

Regner vi på 46000 kWh/år, 400 V, 3-faset anlegg, kommer jeg til 8 A i snitt gjennom året. Med sikringer på over 600 A virker dette noe overdimensjonert, og trolig ikke den billigste måten å løse problemet på.

Det virker noe søkt ja. Skrekkscenario fra OBOS.

Fra 46 000 kWh/år kan jeg utlede at det betyr 230 000 hjemmeladede km per år. Med et forbruk på 0,2 kWh/km og 11 500 hjemmeladede km/år så er dette et anlegg med 20 biler. 20 biler kan i teorien kobles til samtidig med 1-fase 30A hver og da kommer vi opp på 600A totalt så fremt det ikke finnes lastdeling. Noe som er totalt idiotisk i et sånt anlegg. Siden hver bil bare trenger i snitt under 1 time lading per døgn må de 20 bilene plugges inn ganske så synkront for å komme opp i 600A. Hvis noen dimmensjonerer for et slikt scenarie og ikke foreslår å løse det med lastdeling i stedet for så vil jeg kalle de totalt inkompetente. Litt søkt er nok en kraftig underdrivelse.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Som det står i artikkelen er anlegget er dimensjonert for 250 biler, hver på 1,7 kW, til sammen 630 A ved 400 V = 430 kW. Med sikringstariffen NVE har foreslått blir det 15.700 kr per måned i faste kostnader for anlegget. Så er det bare å dele på antall kWh som forbrukes, enhetsprisen blir høy.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Du må lese hele sammenhengen. Det er bare noen få ladeplasser som er tatt i bruk så det er ikke rart de ikke brukte så mange kWh i fjor.. Hvis max tilgjengelig effekt er 434,7 kW så er jo det under 3,8 kW per installerte ladestasjon, dvs 16A enfas. Det er en helt rimelig dimensjonering.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Elektroavdelingen skrev (6 minutter siden):

Som det står i artikkelen er anlegget er dimensjonert for 250 biler, hver på 1,7 kW, til sammen 630 A ved 400 V = 430 kW. Med sikringstariffen NVE har foreslått blir det 15.700 kr per måned i faste kostnader for anlegget. Så er det bare å dele på antall kWh som forbrukes, enhetsprisen blir høy.

 

OlaML skrev (6 minutter siden):

Du må lese hele sammenhengen. Det er bare noen få ladeplasser som er tatt i bruk så det er ikke rart de ikke brukte så mange kWh i fjor.. Hvis max tilgjengelig effekt er 434,7 kW så er jo det under 3,8 kW per installerte ladestasjon, dvs 16A enfas. Det er en helt rimelig dimensjonering.

12*15700 kr = 188 400 kr i faste kostnader. Delt på 250 plasser blir det 753,6 kr per plass per år. Med et forbruk på 2300 kWh per bil per år så utgjør altså de faste kostnadene bare 25% av totalen. Det må jo være akseptabelt. Men når bare 20 biler skal dele på regninga, i stedet for de 250 det er dimmensjonert for, så blir det selvsagt høyt. Da må man jo spørre seg om hvem som skal betale for dimmensjoneringen? Ladeinfrastrukturen (kablingen, arbeid i hovedtavle etc) fordeles jo som regel på alle, ikke bare de som har lader. Etter min mening tilhører det faste leddet hver av de 250 plassene, ikke bare de 20 som faktisk lader. Men det vil sikkert oppleves fryktelig urettferdig for de som sverger på at de aldri skal kjøpe ladbar bil.

En måte å omgå problemet på er å bygge ut ladeanlegget trinnvis etter behov. F.eks nok til 50 biler i første trinn, selv om bare 20 har elbil. Når det passerer 40 elbiler i borettslaget kan de f.eks kjøpe et ladeanlegg for nye 50 biler osv. slik at de hele tiden ligger i forkant. Å dimmensjonere for 100% elbiler fra dag 1 høres bare dyrt og uhensiktsmessig ut. Hva som er god praktisk oppdeling må de bare finne ut av sammen med entreprenør og beboere.

 

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (21 minutter siden):

12*15700 kr = 188 400 kr i faste kostnader. Delt på 250 plasser blir det 753,6 kr per plass per år.

Alle anbefalinger i dag peker på at det er de som bruker anlegget som skal betale strømregningen. Om nettleien skal deles jevnt på alle vil det være et ekstra hinder for å få etablert denne typen anlegg. Det typiske er at de som ikke har elbil ikke er interessert i å betale for noe de ikke har nytte av. 

Uansett blir det 753,6 kroner ekstra som de som har fellesgarasjer må betale ekstra per år sammenlignet med de som bor i enebolig. Villaeiere har ikke egen sikringstariff på garasjen, og kan dermed jevne ut forbruk i garasjen mot annet forbruk i huset.

Sitat

En måte å omgå problemet på er å bygge ut ladeanlegget trinnvis etter behov. 

Det kan jo vær mulig ti en viss grad. De fleste effektbrytere kan justeres ned til 50 %. Men ofte er det langt under 50 % som tar i bruk store ladeanlegg fra start. Da må man skifte store effektbrytere og ha strømutkobling av hundrevis av leiligheter. Det er lite hensiktsmessig, og gir ingen verdi til samfunnet. 

Edited by Elektroavdelingen
Skrivefeil

Share this post


Link to post

Ja, det er en stor sikring til lite bruk. Mange borettslag har oppgradert kabler og sikringer med tanke på at alle bilene (i dette tilfellet 250 biler) skal bli elektriske i fremtiden. I dette regneeksempelet fra en blokk i Oslo sentrum blir det da et effektledd på kr 12.425/mnd.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...